Integritetspolicy för Yahoo

Integritetspolicy för Yahoo

Version 3.1, senast uppdaterad i september 2023 (se föregående integritetspolicy här).

Den här integritetspolicyn beskriver vilka vi är, vilken information vi samlar in, hur vi bearbetar information från dig, vem vi delar den med och dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen.

Vi har satt vissa ord och fraser i fetstil för att göra det lättare för dig att navigera i denna integritetspolicy. Du kan klicka på dem för att se en definition av ordet eller frasen.

1. Vilka vi är

Vi, Yahoo EMEA Limited, är ett teknik- och medieföretag. Yahoo EMEA Limited är ett bolag som har grundats enligt irländsk rätt och med huvudkontor på följande adress 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irland. Yahoo EMEA Limited är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för varför och hur den personliga information som vi samlar in genom våra tjänster används och lagras.

Vi erbjuder följande tjänster.

 • Våra konsumenttjänster, med varumärken som Yahoo och AOL. Tack vare våra digitala annonseringstjänster kan vi erbjuda dig de flesta av de här webbplatserna och apparna kostnadsfritt.
 • Våra digitala annonseringstjänster, som väljer, visar och mäter de annonser som visas för dig på våra och våra partners webbplatser och appar. Ta reda på hur digital annonsering fungerar.

I denna integritetspolicy kallas våra konsumenttjänster och digitala annonseringstjänster för "våra tjänster".

2. När gäller integritetspolicyn

 

Denna integritetspolicy gäller när:

 • du använder våra konsumenttjänster som beskrivs i våra användarvillkor, i Storbritannien, Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Mellanöstern eller Afrika
 • du använder andra företags webbplatser och appar som använder våra digitala annonseringstjänster eller
 • vi använder din information som vi har fått av andra (till exempel om vi behandlar information om dig som vi får från samarbetspartners eller offentligt tillgängliga webbplatser).
 

Denna integritetspolicy gäller inte:

I denna integritetspolicy hänvisar vi till olika kategorier av personuppgifter som vi behandlar.

Klicka på + till höger om du vill veta mer om dessa kategorier av uppgifter.

Tabellen nedan ger mer information om de kategorier av uppgifter som vi samlar in och behandlar.

Kategori

Beskrivning

Kontouppgifter

Information såsom ditt användarnamn, lösenord, inloggningsaktivitet och de unika identifierare som vi skapar för ditt konto.

Ungefärlig geolokaliseringsuppgift

Information om din ungefärliga plats (t.ex. vilket land eller vilken stad du befinner dig i). Detta inkluderar inte exakt geografisk information (enligt beskrivningen nedan).

Samtalsinspelning

Inspelningar av telefonsamtal som du har med oss, t.ex. med vårt medlemsservice-team.

Kommersiella e-postmeddelanden

E-post från återförsäljare och andra organisationer (inte personlig e-post mellan enskilda personer).

Kontaktuppgifter

Information som ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din postadress.

Angivna användarpreferenser

Information som du lämnar för att anpassa eller förbättra din användning av våra konsumenttjänster, t.ex. de aktiesymboler du lägger till i din finansportfölj eller de sportlag du följer på vår sportwebbplats.

Demografiska uppgifter

Detta inkluderar ålder, kön, civilstånd och socioekonomisk information (t.ex. utbildningsnivå, anställningsstatus och inkomstintervall).

Enhetsinformation

Information om din enhet, t.ex. din webbläsare (och version), operativsystem (och version), skärmupplösning och enhetstyp.

E-postuppgifter

Information om de e-postmeddelanden (inklusive kommersiella e-postmeddelanden) som du skickar och tar emot via vår e-posttjänst, t.ex. ämnesraden, innehållet i inkommande och utgående e-postmeddelanden och bilagor (under begränsade omständigheter som beskrivs i denna integritetspolicy) och metadata om dina e-postmeddelanden, t.ex. när de har skickats.

Feedback

Kommentarer, förslag eller enkätsvar som du ger oss om våra konsumenttjänster, eller efter att du har kontaktat vår medlemsservice.

Finansiella uppgifter

Information som betalningsinformation, inklusive kontokorts- och kreditkortsnummer, utgångsdatum, kortverifieringskoder och PayPal-kontouppgifter.

Identitetshandlingar

Uppgifter om officiella identitetshandlingar, t.ex. körkort, pass eller nationellt ID-kort, när vi behöver verifiera din identitet.

Förmodade intressen

Intressen som vi tror att du har, baserat på din aktivitet på våra konsumenttjänster. Vi antar till exempel att du är intresserad av sport om du har besökt våra sportwebbplatser och -appar, sökt efter sportrelaterat innehåll med våra söktjänster eller tagit emot sportrelaterade kommersiella e-postmeddelanden med våra e-posttjänster.

Uppgift om onlineaktivitet

Information om din interaktion med våra konsumenttjänster, till exempel din sökhistorik, och information om din interaktion med våra digitala annonseringstjänster.

Exakt geolokaliseringsuppgift

Information som beskriver var exakt du befinner dig. Detta kan omfatta enhetens koordinater (latitud och longitud), som är tillräckligt exakta för att lokalisera den på en viss plats (t.ex. en adress).

Uppgifter om köpet

Information om dina inköp, kvitton och prenumerationer hos oss.

Tekniska identifierare

En serie bokstäver och siffror som identifierar till exempel din enhet eller en IP-adress. Denna kategori omfattar identifierare som lagras i cookies.

Användargenererat innehåll

Svar på undersökningar och kommentarer angående artiklar som rör våra konsumenttjänster och kampanjer som sponsras av Yahoo.

4. Så samlar vi in din information

 

Vi samlar in information om dig vid olika tidpunkter och från olika källor, beroende på:

 • hur du använder våra konsumenttjänster
 • hur du interagerar med våra digitala annonseringstjänster
 • dina integritetsinställningar hos oss
 • dina integritetsinställningar hos andra företag som har rätt att dela information med oss och
 • om vi har rätt att använda din information från offentligt tillgängliga källor.

Vi samlar in viss information med hjälp av cookies och liknande tekniker. Läs mer i vår cookiepolicy.

När du använder våra konsumenttjänster eller använder andra företags webbplatser eller appar som använder våra digitala annonseringstjänster, samlar vi in din information.

Klicka på + till höger för att få veta mer om när vi samlar in din information.

 1. Vi samlar in följande information som du lämnar till oss när du använder våra konsumenttjänster.

  Typ av information

  När vi samlar in den

  Dina kontouppgifter, demografiska uppgifter och kontaktuppgifter.

  När du skapar ett konto

  Dina kontaktuppgifter, kontouppgifter och identitetshandlingar.

  För att ge kundsupport eller hantera ditt konto i begränsade fall.

  Din feedback och samtalsinspelningar.

  Under telefonsamtal och när du interagerar med vår kundtjänst.

  Angivna användarpreferenser för att skräddarsy din upplevelse, t.ex. aktiesymboler och favoritsportlag.

  Vid den tidpunkt då du lämnar informationen.

  Finansiella uppgifter du anger för att betala för prenumerationstjänster.

  När du gör en betalning eller prenumererar på våra tjänster.

  Kontaktuppgifter och användargenererat innehåll som du tillhandahåller i undersökningar, kommentarer och kampanjer som sponsras av Yahoo.

  När du lämnar information om våra konsumenttjänster i undersökningar, kommentarer och kampanjer som sponsras av Yahoo.

 2. Vi samlar in följande information när du använder våra konsumenttjänster (direkt insamling).

  Typ av information

  När vi samlar in den

  Uppgifter om din aktivitet, inklusive följande:

  Dina uppgifter om onlineaktivitet i våra konsumenttjänster, till exempel vilka annonser eller artiklar du har klickat på, dina sökfrågor, vilka appar du har installerat eller använt samt frekvens, längd och klockslag för dina besök.

  När du klickar på annonser eller artiklar, eller installerar eller använder våra webbplatser och appar.

  Dina e-postuppgifter.

  När du använder Yahoos eller AOL:s e-posttjänster för att skicka och ta emot e-postmeddelanden.

  Webbplatsen du besökte eller appen du använde omedelbart före och efter att du använde våra konsumenttjänster.

  När du börjar använda och slutar använda våra konsumenttjänster.

  Uppgifter om köpet om typen och varaktigheten av dina prenumerationer eller köp från oss på våra konsumenttjänster.

  När din prenumeration hos oss börjar och slutar, eller när köpet görs.

  Information om din enhet, inklusive följande:

  • Enhetsinformation såsom enhetens språkinställningar, geografiskt område och tidszon.
  • Tekniska identifierare såsom IP-adresser, internetleverantör, enhetsidentifierare och mobiltelefonnät.
  • Exakt geolokaliseringsuppgift och ungefärlig geolokaliseringsuppgift, baserat på din IP-adress och GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-signaler.

  När du använder våra konsumenttjänster.

 3. Vi samlar in följande uppgifter när du använder webbplatser och appar från tredje part som använder våra digitala annonseringstjänster (indirekt insamling).

  Typ av information

  När vi samlar in den

  Uppgifter om din aktivitet, inklusive följande:

  Dina uppgifter om onlineaktivitet på webbplatser och appar från tredje part, till exempel vilka annonser och artiklar du klickade på.

  När du klickar på annonser som vi tillhandahåller via våra digitala annonseringstjänster.

  Information om din enhet, inklusive följande:

  • Enhetsinformation såsom enhetens språkinställningar, geografiskt område och tidszon.
  • Tekniska identifierare såsom IP-adresser, iInternetleverantör, enhetsidentifierare och mobiltelefonnät.
  • Exakt geolokaliseringsuppgift och ungefärlig geolokaliseringsuppgift, baserat på din IP-adress och GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-signaler.

  När du använder en partnerwebbplats eller app som använder våra digitala annonseringstjänster.

 4. Vi samlar in följande information från partners genom avtal eller från offentligt tillgängliga källor.

  Typ av information

  När vi samlar in den

  Information från offentligt tillgängliga källor, eller från våra kommersiella partners och tredjepartsdataleverantörer enligt avtal med dem, inklusive tekniska identifierare, demografiska uppgifter, enhetsinformation, uppgift om onlineaktivitet, förmodade intressen, exakt geolokaliseringsuuppgift och ungefärlig geolokaliseringsuppgift.

  När vi får tillgång till informationen från offentligt tillgängliga källor eller ingår avtal med partners som tillhandahåller tjänsterna till oss.

  Kontaktuppgifter och demografiska uppgifter från sociala medier.

  När du använder din inloggning på sociala medier för att använda våra konsumenttjänster.

 

När du använder våra konsumenttjänster eller använder andra företags webbplatser eller appar som använder våra digitala annonseringstjänster, använder vi din information för följande ändamål:

 • för att tillhandahålla dig konsumenttjänsterna till dig
 • för att tillhandahålla annonsering till dig, bland annat för att skapa intresseprofiler så att vi kan visa anpassade annonser för dig
 • för att anpassa det innehåll vi visar dig, bland annat för att skapa intresseprofiler
 • för att direkt marknadsföra våra konsumenttjänster till dig
 • för att förstå, utveckla och förbättra våra tjänster
 • för att förbättra och tillhandahålla insikter om våra tjänster
 • för att autentisera våra användare och skydda våra system mot till exempel bedräglig, stötande eller olaglig aktivitet
 • för att utreda, identifiera, väcka eller försvara oss mot rättsliga anspråk, och
 • för att hålla oss till relevanta lagar och förordningar (det vill säga för att uppfylla rättsliga krav).
 

När vi behandlar information i samband med dessa syften förlitar vi oss på rättsliga grunder (giltiga rättsliga skäl). De rättsliga grunder som vi åberopar är följande.

 • Avtal – behandlingen är nödvändig för ett avtal som du har med oss, eller för att du har bett oss att vidta särskilda åtgärder innan du ingår ett avtal med oss.
 • Samtycke – du har gett oss ett tydligt tillstånd.
 • Berättigade intressen – behandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen eller en tredje parts berättigade intressen, såvida det inte finns en god anledning att skydda dina personuppgifter och detta har företräde framför våra eller en tredje parts berättigade intressen.
 • Rättslig förpliktelse – behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna följa tillämplig lag (inte inklusive våra skyldigheter enligt avtal).
 • Livsviktiga intressen – behandlingen är nödvändig för att skydda någons liv.

Klicka på + till höger om du vill läsa mer.

 1. För att uppfylla vårt avtal med dig

  Vi behandlar dina uppgifter när det är nödvändigt för att ingå eller upprätthålla vårt avtal med dig. Avtalsvillkoren finns i Användarvillkor.

  1. Behandling som utförs för att ge dig våra konsumenttjänster

   Kategori av information som vi behandlar

   Varför vi behandlar denna information

   E-postuppgifter

   Kontaktuppgifter

   För att tillhandahålla våra e-posttjänster till dig.

   Kontaktuppgifter

   Finansiella uppgifter

   Uppgifter om köpet

   För att tillhandahålla dig en prenumerationstjänst, hantera din prenumerationsbetalning och ge dig ett register över din köphistorik.

   Kontouppgifter

   Kontaktuppgifter

   Identitetshandling

   För att ge dig säker tillgång till ditt konto och under vissa omständigheter för att verifiera din identitet när du kontaktar oss för kundsupport. Vi ber endast om identitetshandlingar om det är nödvändigt av säkerhetsskäl.

   Enhetsinformation

   För att optimera den version av våra konsumenttjänster som du begärt. Om du till exempel använder våra konsumenttjänster på en mobil enhet kommer vi att visa dig mobilversionen, och vi kommer att visa dig skrivbordsversionen om du använder en bärbar eller stationär dator.

   Tekniska identifierare

   För att komma ihåg din inloggningsinformation när du loggar in på våra konsumenttjänster.

   Angivna användarpreferenser

   För att ge dig funktioner eller visa innehåll som du har begärt i våra konsumenttjänster. Vi sparar och underhåller till exempel de aktiesymboler som du lägger till i din finansportfölj eller de sportlag du följer på vår sportwebbplats.

   Uppgift om onlineaktivitet

   Tekniska identifierare

   Ungefärlig geolokaliseringsuppgift

   För att behandla de frågor som du skriver in i våra söktjänster och ge dig relevanta sökresultat.

   För att visa artiklar, videor och annat innehåll från oss och våra innehållspartner. Vi kommer inte att personanpassa det innehåll vi visar dig utan ditt samtycke.

   Uppgift om onlineaktivitet

   Tekniska identifierare

   Ungefärlig geolokaliseringsuppgift

   Enhetsidentifierare

   För att upptäcka nätverks- och systemavbrott, övervaka vår system- och nätverksprestanda och balansera trafiken i vår nätverksinfrastruktur.

   Ungefärlig geolokaliseringsuppgift

   För att ge dig lämpliga konsumenttjänster som är tillgängliga i din region (till exempel, tillhandahålla lokala sökresultat som restauranger i närheten av din nuvarande plats när du söker efter restauranger). Vi använder inte dina exakta geolokaliseringsuppgifter utan samtycke från dig.

   Angivna användarpreferenser

   Kontaktuppgifter

   Demografiska uppgifter

   Feedback

   För att öka engagemanget hos dig i våra konsumenttjänster genom kampanjer som du väljer att delta i.

 2. Med ditt samtycke

  Vi behöver ditt samtycke (tillstånd) för att använda din information för vissa behandlingsaktiviteter. Detta innebär att vi endast kommer att utföra denna behandling när du godkänner den genom att vidta en åtgärd, t.ex. genom att klicka på "Jag godkänner". Du kan återkalla ditt samtycke till någon av de behandlingar som anges nedan (i till v) genom dina integritetsinställningar.

  1. Behandling som utförs för att tillhandahålla vissa funktioner av våra konsumenttjänster

   Kategori av information som vi behandlar

   Varför vi behandlar denna information

   E-postuppgifter

   För att förse dig med produktfunktioner, t.ex:

   • e-postfunktioner (till exempel paketspårning, identifiering av reserelaterade e-postmeddelanden, inklusive sådana som rör flyg- och hotellbokningar, och avregistrering med en knapptryckning från e-postmeddelanden som du inte längre vill ta emot), och
   • andra funktioner i våra konsumenttjänster (till exempel kan du på Yahoos hemsida i vissa länder se dina utgifter baserat på de inköpskvitton som du har fått via e-post).

   Om du använder våra tjänster inom EES, Storbritannien eller Schweiz kan du gå till dina integritetsinställningar för att kontrollera hur vi använder din e-postinformation för produktfunktioner.

   Kontaktuppgifter

   För att skicka dig nyhetsbrev som du har prenumererat på som en del av din användning av våra konsumenttjänster.

  2. Behandling som utförs för att tillhandahålla skräddarsydd reklam, bland annat för att bygga upp en intresseprofil för reklam

   Kategori av information som vi behandlar

   Varför vi behandlar denna information

   Kontouppgifter

   Ungefärlig geolokaliseringsuppgift

   Kontaktuppgifter

   Angivna användarpreferenser

   Demografiska uppgifter

   Enhetsinformation

   Förmodade intressen

   Uppgift om onlineaktivitet

   Exakt geolokaliseringsuppgift

   Uppgifter om köpet

   Tekniska identifierare

   För att rikta och leverera skräddarsydda annonser till dig på våra konsumenttjänster och på webbplatser och appar från andra företag som använder våra digitala annonseringstjänster.

   För att mäta hur effektiva våra annonser är och för att skapa intresseprofiler för annonser baserade på dina förmodade intressen.

   Om du inte ger eller återkallar ditt samtycke till att vi använder dina personuppgifter för att rikta och leverera annonser till dig, kommer vi fortfarande att visa dig annonser, men dessa annonser kommer inte att vara skräddarsydda för dig baserat på dessa kategorier av uppgifter.

   Läs om hur digital annonsering fungerar om du vill lära dig mer om hur vi använder din information för att tillhandahålla annonser till dig. Enligt Yahoos annonseringspolicyer är det inte tillåtet att behandla data från barn under 18 år för riktad annonsering.

   Kommersiella e-postmeddelanden

   För att skapa intresseprofiler för annonsering så att vi kan visa dig personanpassade annonser i våra tjänster.

   Du kan använda dina integritetsinställningar för att kontrollera om vi kan analysera dina kommersiella e-postmeddelanden, t.ex. kvitton från återförsäljare, i reklamsyfte.

   Se avsnittet Yahoo och AOL Mail på sidan Våra konsumenttjänster om du vill ha mer information.

  3. Behandling som utförs för att tillhandahålla skräddarsytt innehåll för dig, bland annat för att bygga upp en intresseprofil

   Kategori av information som vi behandlar

   Varför vi behandlar denna information

   Kontouppgifter

   Ungefärlig geolokaliseringsuppgift

   Kontaktuppgifter

   Angivna användarpreferenser

   Demografiska uppgifter

   Enhetsinformation

   Förmodade intressen

   Uppgifter om onlineaktivitet

   Exakt geolokaliseringsuppgift

   Uppgifter om köpet

   Tekniska identifierare

   För att tillhandahålla skräddarsytt innehåll till dig och för att skapa innehåll utifrån intresseprofiler baserat på dina förmodade intressen.

   Om du till exempel ofta läser artiklar om sport eller finansmarknader på våra konsumenttjänster kommer vi att skapa profiler som identifierar dig som "sportentusiast" eller "konsument av finansiella nyheter". När du besöker våra konsumenttjänster i framtiden kommer du att se fler artiklar om dessa intressen. Om du lägger till ett företags aktiesymbol i din aktieportfölj på Yahoo kommer vi att visa dig fler nyhetsartiklar om det företaget.

   Om du inte ger eller återkallar ditt samtycke till att vi använder dina personuppgifter för att tillhandhålla skräddarsytt innehåll, kommer vi fortfarande att visa innehåll för dig men den detta kommer inte att baseras på dina förmodade intressen. Vi kommer inte heller att använda cookies eller liknande tekniker för att mäta hur du interagerar med det innehåll vi visar dig.

   Kommersiella e-postmeddelanden

   För att skapa intresseprofiler för innehåll så att vi kan visa dig personanpassat innehåll i våra konsumenttjänster.

   Du kan använda dina integritetsinställningar för att kontrollera om vi använder dina kommersiella e-postmeddelanden för att anpassa det innehåll vi visar dig.

   Se avsnittet Yahoo och AOL Mail på sidan Våra konsumenttjänster om du vill ha mer information.

  4. Behandling som utförs för att marknadsföra våra tjänster direkt till dig och marknadsföra partners produkter och tjänster

   Kategori av information som vi behandlar

   Varför vi behandlar denna information

   Kontaktuppgifter

   Demografiska uppgifter

   För att direkt marknadsföra våra konsumenttjänster till dig och marknadsföra partners produkter och tjänster när du:

   • registrerar dig för ett konto hos någon av våra konsumenttjänster
   • berättar vad du är intresserad av, eller
   • använder vissa konsumenttjänster för vilka din information behövs så att vi kan tillhandahålla den funktion du begär.

   Vi använder också din e-postadress för att skicka dig nyhetsbrev som du har prenumererat på som en del av våra konsumenttjänster.

  5. Behandling som utförs för att förstå, utveckla och förbättra våra konsumenttjänster

   Kategori av information som vi behandlar

   Varför vi behandlar denna information

   Kommersiella e-postmeddelanden

   För att skapa aggregerad statistik med hjälp av icke-identifierbar information från kommersiella e-postmeddelanden som du och våra andra användare har fått.

   Denna samlade statistik hjälper oss att förstå hur våra konsumenttjänster används, vilka kommersiella produkter och tjänster som är mest populära och andra konsumentbeteenden.

   Om du använder våra tjänster inom EES, Storbritannien eller Schweiz kan du använda dina integritetsinställningar för att kontrollera om vi ska inkludera icke-identifierbar information från dina kommersiella e-postmeddelanden i vår aggregerade statistik.

   Se avsnittet Yahoo och AOL Mail på sidan Våra konsumenttjänster om du vill ha mer information.

 3. Baserat på berättigat intresse

  Vi behandlar din information när det är i vårt eller våra partners berättigade intressen.

  1. Behandling som utförs för att mäta, förstå, utveckla och förbättra våra konsumenttjänster

   Kategori av information som vi behandlar

   Varför vi behandlar denna information

   Kontouppgifter

   Kontaktuppgifter

   Angivna användarpreferenser

   Demografiska uppgifter

   Enhetsinformation

   Feedback

   Finansiella uppgifter

   Ungefärlig geolokaliseringsuppgift

   Förmodade intressen

   Uppgift om onlineaktivitet

   Exakt geolokaliseringsuppgift

   Uppgifter om köpet

   Tekniska identifierare

   Användargenererat innehåll
    

   För att skapa insikter som hjälper oss att:

   • mäta och förstå hur våra konsumenttjänster fungerar och hur de används, och
   • skapa mer relevant innehåll, tjänster och funktioner för våra konsumenttjänster
   • sammanställa aggregerad statistik om användningen av våra konsumenttjänster och skapa allmän webbplatsstatistik (till exempel antalet användare som besökte en av Yahoos webbplatser, läste en artikel eller tittade på en video i våra konsumenttjänster).

   Exempel på denna typ av bearbetning är följande:

   • räkna antalet gånger en artikel läses eller en video ses på våra konsumenttjänster
   • räkna och jämföra olika typer av webbläsare eller enheter som används för att få tillgång till våra konsumenttjänster
   • testa för kvalitetssäkring (inklusive säkerhetstestning), upptäckt och avlägsnande av fel och mätning av tjänstens prestanda (t.ex. hur lång tid det tar för våra sidor och appar att laddas).
  2. Behandling som utförs för autentisering och säkerhetsändamål, inklusive för att förhindra och upptäcka bedräglig, otillbörlig eller olaglig verksamhet

   Kategori av information som vi behandlar

   Varför vi behandlar denna information

   Kontouppgifter

   Kontaktuppgifter

   Identitetshandlingar

   För att verifiera din identitet i vissa fall, till exempel om du glömt ditt lösenord eller när du begär tillgång till dina uppgifter.

   Alla kategorier av uppgifter

   För att förhindra och upptäcka bedräglig, missbrukande eller olaglig verksamhet och för att skydda ditt konto och våra system.

   Vi använder din IP-adress för att skydda våra konsumenttjänster från annonseringsrelaterade bedrägerier och annan skadlig teknik och verksamhet.

   Vi analyserar också dina e-postuppgifter för att hitta virus och annan skadlig kod som kan skada prestandan eller säkerheten för våra e-posttjänster och vårt nätverk. Vi använder till exempel e-postinformation för prestandaövervakning, säkerhetsanalys, upptäckt och reparation av fel och avbrott, felsökning och avbuggning, kapacitetsplanering och prognostisering, trafikoptimering och lastbalansering.

  3. Behandling som utförs för att utreda, identifiera, väcka talan eller försvara oss mot rättsliga anspråk, för att dela information med andra relevanta parter, inklusive brottsbekämpande organ, och för att svara på rättsliga förfrågningar

   Kategori av information som vi behandlar

   Varför vi behandlar denna information

   Alla kategorier av uppgifter

   För att överväga och vid behov svara på rättsliga förfrågningar, rättsliga anspråk, rättstvister eller andra tvister.

   För att upptäcka, utreda eller ta itu med:

   • bedrägeri och annan olaglig verksamhet, eller
   • säkerhetsfrågor och tekniska frågor.

   Detta kan innebära att vi delar information med andra teknikföretag för att skydda oss mot säkerhetshot och rapportera olagligt material eller innehåll till brottsbekämpande myndigheter, regeringsdepartement eller andra myndigheter.

   Vi delar din information med våra externa rådgivare när vi får juridisk rådgivning, eller med andra i samband med rättsliga anspråk och andra tvister.

  4. Behandling som utförs för att tillhandahålla annonsering

   Kategori av information som vi behandlar

   Varför vi behandlar denna information

   Tekniska identifierare

   För att leverera annonser till dig och skydda våra konsumenttjänster mot annonsrelaterade bedrägerier.

   Om vi till exempel inte har ditt samtycke till att använda cookies och liknande tekniker för att tillhandahålla dig annonser, eller för att anpassa annonserna vi visar för dig, kommer vi att visa annonser baserade på information som finns på den sida du befinner dig på eller på tiden på dagen (dessa annonser kallas ofta för grundläggande eller kontextuella annonser). Vi använder din IP-adress för att tillhandahålla annonserna och se till att du inte är en bedräglig användare när vi visar dessa annonser.

   Se hur digital annonsering fungerar om du vill lära dig mer om hur vi använder din information för att tillhandahålla annonser till dig.

 4. Se våra rättsliga skyldigheter

  Vi behandlar dina uppgifter när det är nödvändigt för oss att göra det för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

  Kategori av information som vi behandlar

  Varför vi behandlar denna information

  Ungefärlig geolokaliseringsuppgift

  Tekniska identifierare

  Vi behandlar din IP-adress för att avgöra vilken jurisdiktion och vilka juridiska villkor som gäller för dig.

  Kontouppgifter

  Uppgift om onlineaktivitet

  Tekniska identifierare

  För att tillämpa dina integritetsinställningar på alla våra tjänster.

  Alla kategorier av uppgifter

  För att svara på en giltig rättslig begäran från en tillsynsmyndighet, ett brottsbekämpande organ eller en annan offentlig myndighet. Exempel på giltiga rättsliga förfrågningar är husrannsakan eller domstolsbeslut.

  Följande är exempel på våra rättsliga skyldigheter enligt irländsk lagstiftning och EU-lagstiftning.

  • Om offentliga organ, inklusive Irish Revenue Commissioners och Office of the Director of Corporate Enforcement, ber oss om information måste vi följa bolags- och skattelagstiftningen (t.ex. Companies Act 2014).
  • Om irländska brottsbekämpande myndigheter ber oss om information som rör en brottsutredning måste vi följa Criminal Justice (Miscellaneous Provisions) Act 1997 (i dess ändrade lydelse), när den är tillämplig.
  • Om den irländska konkurrens- och konsumentskyddskommissionen ber oss om information måste vi följa konkurrens- och konsumentlagstiftningen (t.ex. konkurrens- och konsumentskyddslagen från 2014).
  • När vi samlar in, behandlar, lagrar och bevarar personuppgifter måste vi följa dataskyddslagstiftningen (inklusive den allmänna dataskyddsförordningen, dataskyddslagen 2018 och Europeiska gemenskapernas (elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster) (sekretess och elektronisk kommunikation) förordningar 2011).).
  • Vi måste följa alla domstolsbeslut som kräver att vi tillhandahåller information om rättsliga förfaranden, inklusive beslut enligt förordning (EU) nr 1215/2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.
 5. Skydda viktiga intressen

  Vi behandlar dina uppgifter när det är nödvändigt för oss att göra det för att skydda dina vitala intressen eller en annan persons intressen.

  Kategori av information som vi behandlar

  Varför vi behandlar denna information

  Alla kategorier av uppgifter

  För att granska och dela information, inklusive med brottsbekämpande myndigheter och andra, under omständigheter där dina eller någon annans vitala intressen måste skyddas, t.ex. i en nödsituation.

  Viktiga intressen är att skydda ditt (och andras) liv och fysiska eller psykiska välbefinnande samt att upptäcka, ta bort och rapportera olagligt innehåll. Vi använder t.ex. verktyg för att identifiera material om sexuella övergrepp mot barn (CSAM) i vår e-posttjänst. När vi upptäcker CSAM rapporteras det till United States National Center for Missing & Exploited Children.

  När vi skyddar vitala intressen strävar vi efter att bekämpa skadlig beteende och främja säkerhet, integritet och trygghet, inklusive när vi utreder rapporter om skadligt beteende eller vidtar lämpliga åtgärder, t.ex. genom att dela information med relevanta myndigheter när någon behöver hjälp.

Nedan finns de kategorier av mottagare som vi delar din information med.

Klicka på + till höger om du vill veta mer om dessa mottagare och varför vi delar din information med dem.

Kategori av mottagare

Varför vi delar denna information

Yahoo-företag

Vi delar din information med andra Yahoo-företag i olika syften, bland annat för att:

 • förse dig med de konsumenttjänster som du använder
 • skydda våra konsumenttjänster och system genom att förhindra och upptäcka obehörig åtkomst eller användning
 • förstå hur våra konsumenttjänster och digitala annonseringstjänster fungerar, och
 • förbättra befintliga tjänster och funktioner och utveckla nya.

Personuppgiftsbiträden som agerar för vår räkning

Vi delar din information med företag som arbetar för vår räkning och behandlar din information enligt våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden utgörs av:

 • leverantörer av molnlagring
 • leverantörer av apptjänster
 • tjänster för hantering av abonnemang och betalning
 • säkerhetspartner och tjänsteleverantörer, och
 • plattformar för feedback och kommentarer.

Annonseringspartners

Om du samtycker till delning av dina uppgifter med våra annonseringspartner för ändamålen som anges nedan, delar och tillåter vi att våra annonseringspartner samlar in dina uppgifter om onlineaktivitet, enhetsinformation, ungefärliga geolokaliseringsuppgifter och tekniska identifierare så att de kan:

 • visa annonser på våra konsumenttjänster till dem som mest sannolikt kommer att vara intresserade av att se dem
 • matcha uppgifterna som de har om dig med uppgifterna som vi har om dig
 • skapa intresseprofiler för annonsering om dig och din enhet
 • hålla reda på antalet användare som såg eller klickade på en specifik annons
 • analysera hur våra och tredje parters annonser presterar och hur effektiva de är
 • utveckla och förbättra deras tjänster
 • minska bedrägerier och identifiera robottrafik och
 • utföra revision, forskning och rapportering för annonsörer, bland annat om den publik vi når.

Med ditt samtycke kommer Yahoo även att dela de förmodade intressen som vi har skapat om dig med Taboola så att Taboola kan utföra aktiviteterna som anges ovan. Om du vill få mer information om Taboola kan du läsa deras integritetspolicy.

Du kan när som helst se en lista över annonseringspartners som vi samarbetar med eller hantera hur de använder din information genom att klicka på länkarna för Inställningar för integritet och cookies eller Integritetspanelen på våra webbplatser och i våra appar.

Vi deltar i IAB Europe Transparency & Consent Framework och följer dess specifikationer och policyer. Vi driver plattformen Consent Management Platform och vårt identifikationsnummer är 14.

Sökpartners

När du använder våra söktjänster delar vi din information med sökpartners för att tillhandahålla våra söktjänster. Sökpartners får dina uppgifter om onlineaktivitet, tekniska identifierare och ungefärlig geolokaliseringsuppgift. De kan använda din information för att tillhandahålla extra sökfunktioner som kartor, lokala företagslistor eller flyginformation. Mer information om våra söktjänster och hur vi delar din information med sökpartner finns på vår sida om konsumenttjänster.

Partners för innehåll och sociala medier

Om vi har ditt samtycke delar vi dina uppgifter om onlineaktivitet din enhetsinformation och ungefärlig geolokaliseringsuppgift med våra partners för innehåll och sociala medier för att de ska kunna tillhandahålla relevant innehåll och andra funktioner som en del av våra konsumenttjänster, till exempel:

 • artiklar om nyheter och underhållning
 • inbäddade inlägg i sociala medier
 • knappar som gör att du kan dela eller gilla innehåll på sociala medier, och
 • inbäddade videor, podcasts och andra interaktiva widgets.

Dessa partners kommer att använda din information i enlighet med dina integritetsinställningar, deras egna integritetspolicyer och våra avtal med dem. Du kan se en lista över partners inom innehåll och sociala medier som vi samarbetar med eller hantera hur de använder din information när som helst genom att klicka på länkarna för Inställningar för integritet och cookies eller Integritetspanelen på våra webbplatser och i våra appar.

E-handelspartners

Vi samarbetar med e-handelspartners för att tillhandahålla produktannonser, kataloger, varukorgar, prisaviseringar, betalningsbehandling och relaterade funktioner i samband med e-handel. Bland e-handelspartnerna finns AWIN, Skimlinks, Amazon och Sovrn.

I våra konsumenttjänster kan våra e-handelspartner till exempel visa hyperlänkar till varor och tjänster från tredje part. Om du klickar på hyperlänkarna dirigeras du om till återförsäljare, tillverkare eller andra webbplatser och appar som tillhandahåller information eller möjligheten att köpa varorna eller tjänsterna i fråga. Dessa partners kommer att samla in information om din aktivitet och kommer att använda den informationen i enlighet med deras policyer och våra avtal med dem.

Myndigheter eller andra tredje parter

Vi delar information med tredje part och brottsbekämpande myndigheter för att:

 • följa ett domstolsbeslut eller liknande rättsligt förfarande, eller för att förhindra bedrägeri eller annan olaglig verksamhet
 • skydda våra och våra användares rättigheter, egendom och säkerhet. Vi kan till exempel tillhandahålla information (till exempel din IP-adress) till brottsbekämpande organ i en nödsituation där någons säkerhet är i fara
 • upptäcka, utreda eller ta itu med till exempel bedrägerier, olaglig verksamhet, säkerhetsfrågor och tekniska problem. Detta inkluderar att dela information med andra teknikföretag för att skydda mot säkerhetshot
 • uppfylla rättsliga eller lagstadgade krav, och
 • utöva våra juridiska rättigheter, inklusive att utreda fall av brott mot våra användarvillkor.

Nya ägare

Om ägarskap eller kontroll av hela eller delar av Yahoo (eller en eller flera av våra konsumenttjänster eller digitala annonseringstjänster) förändras eller om en ändring föreslås som ett resultat av en sammanslagning, ett köp eller försäljning av tillgångar kan vi komma att överföra din information till den nya (eller eventuella) ägaren eller personuppgiftsansvariga.

Du har vissa rättigheter till din information, inklusive rätten att få en kopia av din personliga information, att kontrollera hur vi behandlar viss information och att korrigera eller radera personlig information.

I det här avsnittet får du mer information om dina rättigheter och hur du utövar dem.

Dessa rättigheter kan begränsas under vissa omständigheter. Till exempel när vi:

 • inte kan verifiera din identitet
 • är skyldiga enligt lag att begränsa dina integritetsrättigheter
 • har en giltig affärsmässig anledning att behålla dina personuppgifter, eller
 • måste skydda andras rättigheter.

Klicka på + till höger om du vill läsa mer.

Hur du utövar dina rättigheter och integritet

Du kan utöva dina rättigheter till integritet genom att besöka dina integritetsinställningar. Du kan även utöva dina rättigheter till integritet genom att fylla i vårt integritetsformulär.

 1. Återkalla ditt samtycke

  Om du har gett oss ditt samtycke till att behandla din information eller att använda cookies och liknande tekniker kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan göra detta genom dina integritetsinställningar.

  Observera att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av den behandling som utförts på grundval av ditt samtycke innan det återkallades.

 2. Invändning mot behandlingen av din information

  Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter. Du kan uppdatera dina marknadsföringspreferenser när som helst genom att besöka dina integritetsinställningar. Du kan också göra invändningar genom att fylla i vårt integritetsformulär.

  När du gör en invändning tar vi hänsyn till ett antal faktorer, bland annat följande:

  • dina rimliga förväntningar
  • fördelarna och riskerna för dig, oss eller andra människor, och
  • andra tillgängliga sätt att uppnå samma resultat.
 3. Begränsa behandlingen av din information

  Under vissa omständigheter kan du begränsa behandlingen av dina uppgifter under en viss tid, förutsatt att det finns giltiga skäl till detta. Om du vill göra det kan du kontakta oss genom att använda vårt integritetsformulär.

 4. Få kopior av din information

  Du har rätt att be oss om en kopia av de personuppgifter som vi har om dig. Du kan ladda ner en kopia av din information från dina integritetsinställningar eller genom att använda vårt integritetsformulär.

 5. Få din information på ett lättillgängligt sätt

  Denna rättighet, som kallas rätten till dataportabilitet, gör det möjligt för dig att få information som är tillgänglig och maskinläsbar och att be en organisation att överföra din information till en annan organisation (t.ex. en annan e-postleverantör). Du kan ordna detta med hjälp av dina integritetsinställningar.

 6. Radera din information

  Du har i vissa fall rätt att be oss radera din information. Vi raderar informationen om inte lagen kräver att vi behåller den eller om vi har en giltig affärsmässig anledning att behålla den.

  Du kan när som helst radera ditt konto och den information som är kopplad till det genom att besöka dina integritetsinställningar eller genom att kontakta oss via vårt integritetsformulär.

  När du ber oss att radera ditt konto kommer vi att radera din information eller göra den anonym inom 30 dagar, såvida det inte finns övervägande omständigheter som gör att vi måste behålla den (t.ex. om vi är skyldiga att behålla den enligt lag).

  Du kan be om att specifika webbadresser inte längre ska visas i sökresultaten för ditt namn på Yahoo Search och AOL Search. Detta kallas oftast Rätten att bli bortglömd. Du kan göra denna begäran genom att besöka vår sida om rätten att bli bortglömt.

 7. Korrigera informationen

  Du har rätt att korrigera de uppgifter du lämnat om de inte längre är korrekta eller ofullständiga. Du kan uppdatera din information när som helst genom att besöka din kontoinformationssida eller genom att kontakta oss via vårt integritetsformulär.

 8. Framföra ett problem

  Om du har några frågor eller funderingar om hur dina uppgifter behandlas kan du kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka ett e-postmeddelande till dpo-contact@yahooinc.com eller genom att skriva till oss på den adress som anges i avsnittet Hur du kontaktar oss nedan. Om du inte är nöjd med vårt svar har du också rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar. Hitta din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd.

  Om du bor i Schweiz kan du kontakta Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC).

9. Så skyddar vi din information

Vi tar skyddet av din information på allvar. Vi följer ett omfattande program för informationssäkerhet och använder tekniska och organisatoriska åtgärder, t.ex. tvåstegsverifiering, kryptering, pseudonymisering och fortlöpande säkerhetsutbildning för våra anställda, för att skydda din information. Vi utvärderar också kontinuerligt nya hot, den senaste säkerhetstekniken och bästa praxis.

När du kontaktar oss kommer vi att be dig att lämna viss information så att vi kan bekräfta din identitet och din rätt att få tillgång till kontot. Detta för att se till att ditt konto och tillhörande information skyddas mot obehörig åtkomst.

 

Vi lagrar i allmänhet din information så länge som det är nödvändigt för:

 • de syften som beskrivs i avsnitt 6 i denna integritetspolicy
 • andra legitima ändamål, t.ex. att uppfylla våra rättsliga skyldigheter och upprätthålla våra användarvillkor, och
 • säkerhetsändamål.

I vissa fall lagrar vi dina uppgifter under längre tid, till exempel när vi måste uppfylla rättsliga krav.

Klicka på + till höger om du vill läsa mer.

Hur länge vi behåller din information beror på faktorer som t.ex.:

 • Typ av information
 • Varför uppgifterna har samlats in och behandlas
 • affärsbehov (t.ex. att skapa säkerhetskopior så att vi kan återställa våra tjänster efter en katastrof), och
 • eventuella rättsliga krav som vi måste följa.

Vi behåller till exempel innehållet i ditt e-postkonto så länge ditt konto är aktivt. För att ditt konto ska vara aktivt måste du logga in minst en gång var 12:e månad. Om ditt konto blir inaktivt raderas din mejlkorg automatiskt och kan inte återställas. Om ditt konto fortsätter att vara inaktivt i ytterligare 6 månader, vilket innebär att det är inaktivt i sammanlagt 18 månader, kommer inaktivering och radering av ditt konto att schemaläggas automatiskt av våra system. Vi kommer att informera dig via din alternativa kommunikationskanal (om du har inrättat en sådan) innan detta sker.

Vänligen observera att betalda prenumerationskonton förblir aktiva under prenumerationsperioden, oavsett kontoaktivitet.

Vi samarbetar med Yahoo-företag (våra dotterbolag) och andra företag i olika länder. Dessa länder kan ha lagar om integritet och dataskydd som skiljer sig från dem som finns i ditt land.

När vi överför din information förlitar vi oss på att det finns lämpliga skyddsåtgärder för att skydda information som överförs till andra länder.

Klicka på + till höger om du vill veta mer om dessa skyddsåtgärder.

När vi överför information till våra dotterbolag eller företag i andra länder ser vi till att det finns skyddsåtgärder för att skydda informationen. De skyddsåtgärder som vi förlitar oss på är följande:

 • beslut om adekvat skyddsnivå, om mottagaren befinner sig i ett land som anses vara "adekvat" av EES och Storbritannien, och
 • Standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen eller Storbritannien.

De länder vi överför personuppgifter till är Australien, Storbritannien, Indien, USA, Kanada, Singapore, Taiwan och Israel.

Vi kan förlita oss på andra villkor för att överföra din information, t.ex. när överföringen är nödvändig:

 • för att hålla ett avtal som har ingåtts, i ditt intresse, mellan den personuppgiftsansvarige och en annan part
 • för att fastställa, väcka eller försvara rättsliga anspråk
 • av viktiga skäl av allmänt intresse, eller
 • för att skydda en persons vitala intressen.

Om du har några frågor om standardavtalsklausulerna eller om du vill ha en kopia av dem kan du kontakta oss via vårt integritetsformulär eller via kontaktuppgifterna i avsnittet nedan.

Om du har frågor om denna integritetspolicy, vill framföra ett problem till oss eller utöva dina rättigheter till integritet är det snabbaste och enklaste sättet att kontakta oss via vårt integritetsformulär online.

Du kan också skriva till oss på:

The Privacy Team
Yahoo EMEA Limited
Floor 5-7 Point Square
North Wall Quay
Dublin 1
Irland

Om du vill kontakta vårt dataskyddsombud kan du skicka ett e-postmeddelande till dpo-contact@yahooinc.com eller skriva till:

The Data Protection Officer
Yahoo EMEA Limited
Floor 5-7 Point Square
North Wall Quay
Dublin 1
Irland

13. Ändringar i denna integritetspolicy

Vi ändrar denna integritetspolicy från tid till annan.

Vissa av våra ändringar kommer att vara små, men om vi gör en betydande ändring av hur vi använder eller delar din information kommer vi att informera dig i förväg.