Upphovsrätt och annan immateriell rätt

Respektera Immateriella Rättigheter

Yahoo värnar om upphovsrätt och annan immateriell rätt och vi ber våra användare att göra detsamma. Yahoo kan i enlighet med sina Användarvillkor och utan föregående meddelande komma att säga upp användares konton eller göra de icke-tillgängliga om en användare gör sig skyldig till intrång i annans immateriella rättigheter.

Intrång i Din Immateriella Rätt

Om du uppfattar att ditt material har kopierats, eller använts på annat sätt, på ett sätt som du uppfattar kränker dina immateriella rättigheter, vänligen tillhandhåll Yahoo's Copyright Agent med nedanstående information via denna länk. Vänligen skicka informationen till oss via e-post, fax eller post enligt följande. Vennligst send oss denne informasjonen via e-post, faks eller post:

Med e-post till: Anmälningsblankett avseende påstått intrång i upphovsrätt eller annan immaterialrätt
Med fax till: +353 1 866 3101
Med post till:Legal Department, Copyright/IP agent, Yahoo EMEA Limited (tidigare känd som Oath (EMEA) Limited), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland

Tillståndsbegäran

Om du ansöker om tillstånd att använda något av Yahoo Sveriges varumärken, logotyper, skärmbilder, design eller andra av Yahoo Sveriges igenkänningstecken från Yahoo Sveriges webbsidor (http://se.yahoo.com), vänligen skicka följande information till oss för att vi skall kunna bedöma din ansökan:

  1. registrerat organisationsnamn och/eller namn på person som begär tillstånd;
  2. registrerad adress och annan kontaktinformation (e-post, telefon, fax);
  3. land där bolaget är registrerat;
  4. organisationsnummer;
  5. namn på bok eller webbsida där Yahoo’s material kommer att framgå;
  6. vilka av Yahoo’s logotyper eller annat Yahoo-material som skall användas (ansökan måste specificera exakt vilka logotyper eller vilket material som ansökan avser och som skall användas);
  7. förhandsexemplar av boken eller webbsidan där Yahoo’s material kommer att framgå för Yahoo’s granskning.

Vänligen skicka informationen till oss via e-post: permissions-requests@yahoo-inc.com

Om din ansökan godkänns skall du underteckna Produktplaceringsavtalet och all användning av Yahoo’s material skall ske i enlighet med avtalets villkor. Innan du godkänt Produktplaceringsavtalet har du inte rätt att använda Yahoos material.

Yahoo Sverige har endast rätt att godkänna användning av material specifikt för Yahoo Sverige såsom Yahoo Sveriges logotyper eller Yahoo Sveriges förstasida (http://se.yahoo.com) och andra webbsidor specifika för Yahoo Sverige. Oath Holdings Inc. i USA äger och innehar rättigheterna till Yahoo US materialet (http://www.yahoo.com) och därför måste tillstånd för användning av sådant material inhämtas direkt från Yahoo USA. Information om ansökan om tillstånd från Yahoo USA finns på https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/ip/permissions/index.html.

Många av Yahoo’s webbsidor innehåller material från tredje man. Yahoo kan inte lämna tillstånd om användning av sådant material. Typiskt exempel på sådant material är t.ex. material från Reuters eller bilder i Yahoo Nyheter. Vänligen kontakta relevant tredje man för ansökan om tillstånd att använda deras material.

Senast uppdaterad: Oktober 2019