Yahoos communityriktlinjer

Yahoo består av en mångsidig blandning av digitala och mobila varumärken med global räckvidd, inklusive Yahoo Nyheter, Yahoo Ekonomi, Yahoo Sport, AOL, TechCrunch med mera. Yahoo-communities innefattar personer med en mängd olika erfarenheter, bakgrunder och tankesätt och vi erbjuder ett brett utbud av produkter, tjänster och onlineupplevelser. Dessa riktlinjer gäller för din användning av Yahoos produkter och tjänster och hjälper dig och resten av Yahoo-communityn att få en trevlig upplevelse. Vi ber att du även är uppmärksam på och följer eventuella ytterligare regler som kan gälla för specifika produkter eller tjänster.

Du som Yahoo-användare spelar en viktig roll i att hålla våra communities livliga och säkra för alla våra användare. Vi uppskattar verkligen att du hjälper till att säkerställa att våra produkter och tjänster förblir de positiva, mångfaldiga och välkomnande communities som vi gör vårt bästa för att utveckla.

I korthet

  • Var en god medborgare. Interagera, var i kontakt med och behandla andra med respekt. Undvik att skälla på, förolämpa eller attackera andra utan skäl. Avstå från att publicera innehåll som är klichéartat om andra personer på ett förolämpande, skadligt eller kränkande sätt.
  • Håll dig till ämnet. Se till att ditt innehåll är relevant och justera det på rätt sätt.
  • Var införstådd med reglerna. Din aktivitet på Yahoos egendom omfattas av dessa Community-riktlinjer och Yahoos användarvillkor samt eventuella produktspecifika regler.
    • Om du ser innehåll som inte följer dessa communityriktlinjer ska du rapportera det med verktyget för rapportering av missbruk som ingår i varje produkt. 
    • Om du inte följer dessa regler kan vi vidta åtgärder på ditt konto, något som kan inkludera borttagning av innehåll, avstängning av kommentarsrättigheter, varningar, avstängning och/eller kontoavslutning. Vi gör vårt bästa för att se till att resultatet blir rättvist, men vi förbehåller oss i alla situationer rätten att utan meddelande och av vilket skäl som helst tillfälligt stänga konton eller att ta bort innehåll, särskilt för att skydda våra tjänster, vår infrastruktur, våra användare och vår community. Även om dessa riktlinjer inte skapar någon avtalsmässig skyldighet för oss att handla på något visst sätt, försöker vi verkställa riktlinjerna i enlighet med våra principer och värden.
    • Besök vårt hjälpcenter för att lära dig mer om hur vi tillämpar dessa riktlinjer och om produktspecifika möjligheter att överklaga ett beslut om att ta bort ditt innehåll.

Hålla våra produkter säkra

Hot om våld. Det är förbjudet med hot om våld mot individer eller grupper, inklusive offentliga personer, och vid behov rapporterar vi sådant till rättsväsendet. Det är också förbjudet med innehåll som främjar,uppmuntrar eller stödjer våldsamt eller på annat sätt brottsligt beteende (t.ex. att uppmuntra andra att begå ett våldsbrott mot en individ eller grupp eller att ge uttalat stöd för någons brottsliga handlingar när denne har begått ett våldsbrott).

Terrorism. Innehåll som främjar, uppmuntrar eller uppmanar till internationell terrorism eller inhemsk våldsam extremism är förbjudet. Detta förbud omfattar innehåll som stöder eller hyllar terroristorganisationer eller extremistiska organisationer, deras ledare eller tillhörande våldsamma aktiviteter samt innehåll som är utformat för att rekrytera individer för att ansluta sig till terroristorganisationer eller extremistiska organisationer.

Utnyttjande av barn. Du får inte lägga upp, skicka eller begära innehåll som sexualiserar minderåriga eller som underlättar eller främjar sexuella övergrepp på barn. Detta innefattar digitalt manipulerat eller tecknat innehåll. Innehav och distribution av och begäranden om material som rör sexuella övergrepp på barn är ett grovt brott och vi rapporterar det till rättsväsendet i hela världen via National Center for Missing and Exploited Children. 

Hatiskt tal och hatiska handlingar. Vi förbjuder allt slags innehåll som uppviglar till hat eller som förespråkar våld mot en person eller en grupp, baserat på faktisk eller uppfattad ras, hudfärg, etnisk tillhörighet, nationellt ursprung, religion, kön, könsidentitet, ålder, status som krigsveteran, sexuell läggning, funktionshinder, hälsotillstånd, sjukdom eller politiska åsikter eller politisk tillhörighet. Det är även förbjudet för grupper eller organisationer som förespråkar eller är inblandade i våld och hat mot andra, baserat på de egenskaper som beskrivs ovan (t.ex. att använda våra tjänster för att främja ett evenemang eller ett möte för hatiska grupper), att använda våra tjänster. Läs Anti-Defamation Leagues tips om hur du bemöter hatiskt tal.

Självmord och självskadebeteende. Du ska inte lägga upp innehåll som främjar eller förskönar självmord eller självskadebeteende. Detta innefattar innehåll som uppmuntrar andra att skada sig själva (t.ex. att lägga upp innehåll som främjar en ätstörning).

Bloddrypande innehåll och stympningar. Det är förbjudet med innehåll som beskriver eller främjar allvarliga kroppsskador, tortyr eller stympningar på människor eller djur.

Barnförbjudet innehåll. Du ska inte lägga upp innehåll med nakenhet, inklusive manliga eller kvinnliga könsorgan eller avklädda kvinnobröst, inklusive bröstvårtan. Vi godkänner undantag från denna regel för inlägg som har ett konstnärligt, undervisningsmässigt, politiskt eller vetenskapligt värde och i övriga fall om innehållet inte var avsett att leda till sexuell upphetsning (t.ex. amning, förlossning och nakenhet som protest). Det är inte tillåtet med innehåll som visar sexuella handlingar eller kroppsvätskor eller -funktioner i avsikt att leda till sexuell upphetsning.

Trakasserier och mobbning. Det är förbjudet med personliga attacker mot andra, särskilt andra Yahoo-användare, på våra plattformar. Det här förbudet innefattar innehåll som är avsett att skrämma, skämma ut, förnedra, trakassera sexuellt eller skada på annat sätt, samt innehåll som medför en undertryckning av diskussion eller att andra drivs bort från våra plattformar (t.ex. att använda ordalydelser för att mobba andra vars åsikter du inte håller med om, genom repetitiva inlägg eller inlägg som inte håller sig till ämnet). Vi är medvetna om att mobbning av minderåriga kan vara särskilt skadligt och vi använder förhöjd granskning i fråga om nedsättande innehåll som är avsett för personer under 18 år.

Människohandel och prostitution. Det är förbjudet att använda Yahoos tjänster för att underlätta sexhandel, andra typer av människohandel eller kommersiella sexuella aktiviteter. Om du ser människohandel i Yahoos tjänster ska du rapportera det och uppmuntra offren att kontakta rättsväsendet.

Olagliga droger. Det är förbjudet att beskriva användningen av olagliga droger och att beskriva hur man kan tillverka eller köpa olagliga droger. Det är även förbjudet att köpa och sälja droger av alla slag på våra plattformar.

Olagliga aktiviteter. Det är förbjudet med innehåll som främjar eller underlättar olagliga aktiviteter. Detta innefattar distribution, köp och försäljning av olagliga objekt.

Skydda användarnas integritet

Personligt identifierbar information och doxing. Du ska inte lägga upp känsliga personuppgifter som rör dig eller andra offentligt. Förbudet innefattar lösenord, id-nummer, bankkontouppgifter, födelsedatum, hem- eller jobbadresser och annan vanlig personligt identifierbar information (PII). Gå till vår hjälpsida om du vill ha ytterligare information om hur du kan säkra ditt konto. 

Integritetsintrång. Du ska inte lägga upp innehåll som främjar, underlättar eller dokumenterar intrång på andras legitima förväntningar om integritet. Detta förbud innefattar media i smygtittarstil, intima bilder och videor som läggs upp utan samtycke samt hot om att lägga upp bilder i offentligheten för att skämma ut eller trakassera någon annan. Gå till vår hjälpsida om du vill ha ytterligare information om hur du kan ta bort sökresultat.

Upprätthålla integriteten för vår plattform

Icke-genuint beteende (felaktig information, vilseledande information och imitation). Det är förbjudet med innehåll som är avsett att eller som kan missleda, bedra eller på annat sätt skada våra användare. Detta innefattar försök att beröva röstberättigade deras röster eller att på annat skadligt sätt blanda sig i val. Du får inte försöka skapa förvirring i fråga om dig själv och andra personer, organisationer eller företag eller missleda användare i fråga om ursprunget för det innehåll du lägger upp eller din anknytning till andra personer, organisationer eller företag. Vissa undantag som parodier kan vara tillåtna om de tydligt identifieras som sådana.

Skräppost/missbruk av resurser/skadlig programvara. Du får inte använda våra produkter för massutskick av oönskade meddelanden eller för att lägga upp något innehåll som är repetitivt, inte håller sig till ämnet eller avsett att dirigera kommersiella aktiviteter till en webbplats som inte ingår i Yahoo. Du får inte skapa eller använda flera konton för att främja eller undertrycka innehåll som du eller andra har lagt upp eller för att kringgå de verktyg för säkerhet och innehållsjustering som Yahoo använder. Du får inte använda våra produkter för nätfiske eller för att överföra virus, skadlig programvara eller andra objekt av skadlig art. Du får inte vidta åtgärder som kan störa driften av nätverk, servrar eller annan infrastruktur som tillhör Yahoo eller andra.

Övergivna konton. Om du inte har loggat in på ditt konto på över ett år kan ditt konto inaktiveras och allt innehåll på kontot, inklusive sparad e-post, kan tas bort. Gå till vår hjälpsida om du vill ha mer information om hur du stänger eller inaktiverar ditt konto och hur du kan hämta dina data. 

Respekt för immateriell egendom

Upphovsrätt/immateriell egendom. Du får inte lägga upp innehåll som bryter mot någon annans upphovsrätt, varumärkesskydd eller annan immateriell egendom. Om vi upptäcker sådant innehåll eller om rättighetsinnehavaren begär det, tar vi bort innehållet. Läs mer i vår policy om upphovsrätt och immateriell egendom.

Senast uppdaterad: September 2021