Så fungerar digital annonsering

Så fungerar digital annonsering

Annonsering är en grundläggande del av de tjänster vi tillhandahåller. Tack vare vår annonsverksamhet och annonserna som vi och våra partner visar för dig kan vi tillhandahålla många av våra produkter och tjänster gratis. På den här sidan beskriver vi hur digital annonsering fungerar hos Yahoo, vilka olika aktörer som är inblandade och hur vi använder dina uppgifter för att personalisera annonserna för dig.

Här är en kort sammanfattning över vår annonsverksamhet och vissa områden som vi tar upp på den här sidan.

 • Du kommer nästan alltid att se annonser när du besöker våra . Annonserna har många olika format, inklusive video, bildannonser (kallas ofta för bannerannonser) och sponsrade annonser. 
 • Ibland tillhandahålls annonserna som du ser i våra produkter av oss och ibland av våra partner inom annonseringsteknik. 
 • Du bestämmer själv om du vill att annonserna som visas för dig ska vara personaliserade för dig. Vissa användare föredrar att se annonser som matchar deras intressen, enheter och platser.  Andra vill inte det och det är också okej. Vi ger dig kontrollen så att du kan bestämma vad som fungerar bäst för dig. 
 • Genom våra tillhandahåller vi även annonser för dig på våra partners webbplatser samt i deras appar och anslutna tv-apparater.
 • I dina integritetsinställningar kan du hantera hur vi och våra partner använder dina uppgifter till att personalisera annonser för dig i våra och tjänster.
 • De flesta annonsörer vill visa personaliserade annonser eftersom de anser att annonser som är relaterade till användarnas intressen eller beteenden är effektivast. Därför handlar det mesta av vår annonsverksamhet om att visa personaliserade annonser. Trots detta visar vi även annonser som inte är baserade på användarnas intressen, enheter eller platser (kallas ofta för kontextuella annonser).

De följande stegen beskriver livscykeln för vår interaktion med en användare, från första gången vi interagerar med honom eller henne till mätningen och rapporteringen av den personaliserade annons som vi visar för honom eller henne i våra produkter eller genom våra

Första gången du besöker en webbplats i ber vi att du ger ditt samtycke till användning av cookies för personaliserad annonsering. Om vi får samtycke från dig skapar vi en unik identifierare och lagrar den i en i din webbläsare.

Som exempel kan vi ta Jeff som besöker Yahoo Finance för första gången. Vi skapar identifieraren ”XYZ” och sparar den i form av en cookie i Jeffs webbläsare.

Om du sedan loggar in på ditt konto sparar vi även en för dina inloggningsuppgifter i .

Sedan loggar >Jeff in på sitt Yahoo-konto ([Jeffs användarnamn]@yahoo.se). Då sparar vi hashen ”EFG” i en cookie i Jeffs webbläsare.

Det finns redan en unik identifierare i mobilappar och anslutna tv-apparater (en så kallad ”annonseringsidentifierare”) så vi hämtar den från enheten och sparar den i våra system. Dessa annonseringsidentifierare loggas i våra system tillsammans med relaterad information som datum och tid, enhetstyp, operativsystem och IP-adress. 

Jeff använder mobilappen Yahoo Sport med annonseringsidentifieraren 789. Vi noterar Jeffs annonseringsidentifierare 789 i våra system och noterar även det faktum att han besöker våra webbplatser från en iPhone 8 Plus, att hans operativsystem är iOS 13.3 och att IP-adressen är 123.45.67.89.

Med ditt samtycke och över tid samlar vi in eller härleder information om dina intressen och aktiviteter i och sparar den tillsammans med dina unika identifierare.

De olika typerna av information som vi samlar in och kopplar till dina identifierare innefattar:

 • Information som du tillhandahåller direkt till oss när du använder våra ,
  till exempel
  • din könsidentitet och ålder
  • alternativ kontaktinformation.
 • Information från din kommunikation, dina foton och dina bilagor.
  till exempel
  • Efter samtycke från dig, information om dina interaktioner med och köp hos handlare där du använt e-post, när du använder någon av våra e-postprodukter.
 • Information som är baserad på din onlineaktivitet
  till exempel
  • tidigare sökningar du har gjort
  • webbplatser och appar du har besökt
  • vilka annonser eller artiklar du visade och klickade på
 • Information om din enhet
 • till exempel
  • enhetens typ, märke, modell, operativsystem och inställningar
  • nätverksspecifika data, t.ex. IP-adress
  • dina exakta och inexakta , baserat på ip-adress, gps-, wifi- eller Bluetooth-signaler eller något annat sätt som är möjligt med din enhet.
 • Information från länkade enheter.
  • Med ditt samtycke länkar v     i uppgifter om aktiviteter och intressen från andra enheter i ditt hushåll eller som är kopplade till ditt konto
 • Information från andra, inklusive information som är tillgänglig från olika dataleverantörer
  till exempel
  • demografiska, enhetsspecifika och intressespecifika uppgifter från våra partner och utomstående dataleverantörer, baserat på avtalsmässiga överenskommelser
  • inloggningsuppgifter, till exempel namn, e-postadress, ålder, telefonnummer och könsidentitet, från sociala medieplattformar när du använder dina inloggningsuppgifter från sociala medier för att interagera med oss

I vårt tidigare exempel vet vi att Jeffs cookie som är kopplad till EFG-hashen, besökte en musikaffär online och sökte efter en berömd popartists senaste album. Jeff besökte mobilappen Yahoo Sport med identifieraren 789 och kontrollerade tiderna för fotbollsligans kommande matcher.

Vi analyserar insamlade uppgifter och omvandlar dem till intressekategorier. Sedan slår vi ihop användare med liknande intressekategorier för att gruppera dem i så kallade ”målgrupper”.

Eftersom Jeff regelbundet kontrollerar matchtider och resultat för fotboll taggar vi honom med intressekategorin ”professionellt fotbollsfan”. Vi taggar honom även med intressekategorin ”popmusikfantast” eftersom han är intresserad av popmusiker.

När vi väl har skapat en målgrupp med användare inom en specifik intressekategori kan annonsörerna köpa för annonser som ska visas för målgruppen i fråga. Det köpet äger rum inom annonsbörsen (se ”En annonsauktion” nedan). Målgrupper är lockande för annonsörer av olika skäl, inklusive hur stor målgruppen är samt hur specifika och korrekta intressena är.

En annonsauktion

Annonsering online fungerar normalt som en auktion i verkligheten. Denna annonsauktion online kallas för budgivning i realtid (”RTB” från engelskans Real-Time Bidding) och äger rum i realtid på ”annonsbörser”. Annonsbörser är digitala marknadsplatser där bolag köper och säljer .

 • Säljare under dessa auktioner är utgivare som erbjuder innehåll till användare genom sina webbplatser, appar och anslutna tv-apparater. Dessa utgivare använder annonsbörsen för att sälja tillgängligt utrymme, så kallade annonsinventarier, på och i sina webbplatser, appar och anslutna tv-apparater.
 • Köpare under auktionerna är annonsörer och reklambyråer som vill köpa för att publicera annonser och visa dem för användarna.

Vi driver annonsbörser i egenskap av både säljare och köpare och vi deltar även som köpare och säljare på annonsbörser som drivs av våra partner.

Under auktionerna delar köparna och säljarna begränsade mängder användaruppgifter med varandra så att köparna ska kunna förstå vad de köper. Informationen som delas innefattar demografisk information om användarna, webbplats- eller appnamn, söktermer och platsinformation. Köparna lägger anbud på annonsinventarierna tills annonsbörsen väljer en vinnare. Den budgivare som vunnit i auktionen visar sedan annonsen, en så kallad , på eller i utgivarens webbplats, app eller anslutna tv-apparater.

En biljettförsäljare i Dublin samarbetar med Yahoo för att annonsera om fotbollsbiljetter för användare i närheten via .

När biljettförsäljaren eller dennes reklambyrå vinner en auktion ser Jeff annonser från biljettförsäljaren när han besöker mobilappen Yahoo Sports och när han går till Yahoo Sök eftersom:

 • den aktuella IP-adressen för Jeffs enhet som han använder till att besöka mobilappen Yahoo Sports och Yahoo Sök är kopplad till Dublin och
 • vi har inkluderat Jeffs identifierare (cookieidentifieraren XYZ, hashen EFG och identifieraren 789) i intressekategorin ”professionellt fotbollsfan”.

Jeff ser också biljettförsäljarens annonser från oss då han besöker en lokal tidnings webbplats eftersom vi har ett partnerskap med den lokala tidningen som innebär att de visar annonser från våra annonspartner på sin webbplats. Med andra ord är den lokala tidningens webbplats en del av

Vi mäter reklamkampanjernas resultat och effektivitet genom att spåra engagemang med annonserna. Engagemanget mäts normalt i form av , annonsklick och försäljning som kampanjen har genererat (kallas vanligtvis ”konverteringsuppgifter”). Uppgifterna analyseras under hela reklamkampanjens livstid och används för att visa annonsörerna värdet i att de använder oss för sina kampanjer. 

Allt eftersom biljettförsäljarens kampanj pågår vill biljettförsäljaren veta hur många biljetter som sålts på grund av kampanjen hos Yahoo (i motsats till någon annan annonseringskälla). För att genomföra denna undersökning analyserar Yahoo data om kampanjens , klick och biljettförsäljning från kampanjen. Sedan skapar vi rapporter som visar aggregerad statistik över kampanjresultaten, enligt olika demografiska uppgifter om användarna.

Eftersom Jeff var en av många användare som såg och klickade på biljettförsäljarens annons kommer hans uppgifter att användas i kampanjanalysen men hans personuppgifter kommer inte att delas med biljettförsäljaren.

Enligt vad som beskrivits i föregående avsnitt är personaliserad annonsering en teknik som använder information om en persons onlineaktiviteter över tid för att fastställa vilka annonser som ska visas för honom eller henne.

Vi använder även annan teknik, bland annat: , kontextuella annonser, retargeting och målgruppsmatchning.

I dessa fall mäter vi även resultat och effektivitet för annonserna enligt vad som beskrivs i steg 5 ovan.

Kontextuella annonser är annonser som vi visar för dig i , baserat på sammanhanget för din interaktion med våra eller .

Sammanhanget innefattar till exempel innehållet på sidan eller typen av mobilapp som du använder, enhetstypen, klockslaget eller i vilket storstadsområde du eventuellt befinner dig.

Som exempel tar vi Kajsa som besöker webbplatsen Yahoo Finance i mobiltelefonen, med IP-adressen 123.45.67.89. Vi visar Kajsa en annons från en bank i Dublin som kör en reklamkampanj hos oss eftersom:

 • den aktuella IP-adressen för Kajsas enhet som hon använder till att besöka webbplatsen Yahoo Ekonomi är kopplad till Dublin och
 • den aktuella webbplatsen har ekonomiskt innehåll

Vissa personaliserade annonser är enbart baserade på en användares tidigare isolerade onlineaktivitet. Denna metod kallas normalt för ”retargeting”.

Kajsa besöker till exempel en bokhandel online och visar en viss roman. Bokhandeln beslutar sig för att köra en reklamkampanj för att visa henne en annons så att hon köper romanen, eftersom hon tidigare har verkat vara intresserad av romanen.

På samma sätt visade Kajsa semestermål på resewebbplatser så det är sannolikt att hon kommer att se annonser för flyg och hotell som har samband med semestermålen i fråga.

Annonspartner tillhandahåller personuppgifter till oss och våra leverantörer, till exempel e-postadresser och telefonnummer, för att underlätta en matchningsprocess”. Matchningsprocessen utförs genom att uppgifter som tillhandahålls av annonsören matchas med de uppgifter som är registrerade hos oss. Matchningsprocessen hjälper oss att visa annonser för en viss utvald målgrupp som annonsören vill nå och som kanske är intresserad av annonsörens produkter. Om det förekommer träffar kommer de användarna att inkluderas i reklamkampanjen för annonsörens produkter.

Vi sköter matchningsprocessen själva eller använder leverantörer som handlar för vår räkning och vi delar inte information om matchade användare med våra annonspartner. När vi använder leverantörer för att hjälpa till med målgruppsmatchningen ser vi till att de använder lämpliga sekretess- och säkerhetsmetoder för att skydda dina uppgifter.

Det finns flera kontroller i fråga om vilka annonser du ser och om hur vi använder dina uppgifter för att välja vilka annonser som vi visar för dig.

Detta är dina kontroller för personaliserade annonser och de gäller för hur vi och våra partner använder dina uppgifter i :

Med denna kontroll kan du välja om du vill se personaliserade annonser från oss eller inte. Även om du inte vill se personaliserade annonser från oss ser du ändå fortfarande allmänna annonser som kanske inte är relevanta för dig. För att hantera om våra partner ska kunna visa personaliserade annonser för dig i våra ska du besöka kontrollen ”Partner”.

Med denna kontroll kan du välja om du vill  se personaliserade annonser baserat på din sökhistorik. Om du inte vill se personaliserade annonser baserat på din sökhistorik, kommer vi ändå att fortsätta spara din sökhistorik för att tillhandahålla nödvändig support för interna driftbehov, t.ex. säkerhet.

Med denna kontroll kan du välja om du vill se personaliserade annonser baserat på uppgifter om din . När du inaktiverar denna kontroll kommer vi ändå att fortsätta använda uppgifterna om din exakta plats när du använder appen eller webbplatsfunktioner där platsen behövs för att tillhandahålla tjänsten. Denna kontroll kommer inte att påverka tidigare data i fråga om exakt plats som vi har omvandlat till allmänna platsdata.

Med denna kontroll kan vi använda uppgifter om din aktivitet och dina intressen som har samlats in på andra enheter som vi kopplar till dig eller ditt hushåll, i syfte att personalisera annonser på din aktuella enhet. När du inaktiverar den här kontrollen kommer aktiviteten på din aktuella enhet inte att länkas till andra enheter som vi kopplar till dig eller ditt hushåll, i syfte att personalisera annonsering. En viss länkning mellan enheter är nödvändig för väsentliga funktioner, till exempel säkerhet samt identifiering och förhindrande av bedrägerier.

Med denna kontroll kan du välja om du vill se personaliserade annonser på och i partnerwebbplatser och -appar i . Om du inaktiverar den här kontrollen kommer vi att fortsätta samla och använda information från partners webbplatser och appar för driftbehov såsom fakturering, annonsmätning och rapportering.

Om denna kontroll är inaktiverad kommer Yahoo inte att använda dina personuppgifter, t.ex. e-post eller telefonnummer, för målgruppsmatchning. Målgruppsmatchning är en process som identifierar var vi och våra partner delar samma användare, för att vi ska kunna tillhandahålla mer relevanta annonser till de användarna.Därför kommer du inte längre att se annonser i från annonseringspartner som riktar in kampanjer via matchningsprocessen. 

Med denna kontroll kan du välja om du vill se personaliserade annonser baserat på innehållet och i dina kommunikationer (till exempel din e-post). Om du inaktiverar den här kontrollen kommer vi att fortsätta analysera din kommunikation för att tillhandahålla produktfunktioner och andra funktioner, till exempel skräppostfiltrering och säkerhet.

Du kan hantera vilka partner inom annonseringsteknik som ska ha rätt att samla in och använda dina uppgifter, inklusive deras användning av cookies och annan teknik när du använder våra .  

Gå till dina integritetskontroller för att hantera dessa kontroller. 

Yahoo är anslutet till flera regionala branschorganisationer och har förbundit sig att följa deras bestämmelser rörande beteendebaserad annonsering på nätet. Dessa branschorganisationer är oberoende organ som arbetar med att etablera riktlinjer för ansvarsfull annonsering på internet. 

Yahoo deltar i European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). Läs mer om dess principer eller välj bort valfria bolag som deltar.

Yahoo deltar även i självreglerande organ utanför Europa: