Våra produkter

Våra produkter

När du använder våra samlar vi in, använder och delar dina uppgifter på olika sätt enligt vad som beskrivs i vår integritetspolicy och vår cookiepolicy. På den här sidan beskriver vi ytterligare integritetsrutiner och överväganden som gäller för våra produkter. Från kommunikationsprodukter till medier och sökning. Ta en titt på våra olika produkter nedan för att läsa mer om hur vi använder dina uppgifter, hur vi delar dem och vilka kontroller som står till buds för varje produkt. Du kan se och bestämma hur vi använder dina uppgifter i dina sekretesskontroller.

En del av våra produkter är bara tillgängliga om du har registrerat dig som användare. Besök våra hjälpsidor om du har frågor om dessa produkter.

Våra rutiner kan komma att ändras allt eftersom vi omarbetar våra produkter genom att lägga till eller ta bort funktioner eller genom att använda olika partner och leverantörer. 

Våra ”kommunikationsprodukter” innefattar Yahoo Adressbok, Yahoo Kalender, Yahoo Grupper, Yahoo Mail, AOL Mail och Yahoo Anteckningar. Om du vill läsa mer om dessa produkter ska du ta dig en titt på avsnittet nedan. 

Hur samlar Yahoo in dina uppgifter från kommunikationsprodukter och hur använder vi dem?

Vår metod för att samla in dina uppgifter varierar, beroende på de olika typerna av produkter. Vi beskriver hur vi samlar in och använder dina uppgifter för varje produkt nedan.

Vilka Mail-uppgifter samlar Yahoo in?

Vi samlar in och innehållsdata från:

 • skickad och mottagen e-post
 • foton
 • bilagor.

Hur använder Yahoo dina Mail-uppgifter?

Vi använder dina Mail-uppgifter för följande ändamål:

 • för att du ska få den e-post som avsändarna skickar till dig i din inkorg och för att skicka din e-post till dina mottagare
 • för att tillhandahålla filter och andra funktioner så att du får en bättre Mail-upplevelse.  Till exempel:
  • för att du ska kunna söka, anpassa och organisera din inkorg
  • för att framhäva viss e-post som du får, till exempel e-post som innehåller leveransinformation, reseinformation, dokument eller foton 
  • för att identifiera skräppost, skadlig programvara, nätfiske och andra bedrägerimetoder
   • Till exempel, när användarna klickar på knapparna Skräppost eller Inte skräppost kan vårt team för skräppostskydd eller andra tjänsteleverantörer som arbetar med skräppostfilter manuellt granska meddelandena. Ibland delar vi vissa aspekter av dessa meddelanden med avsändarna för att minska mängden skräppost och för att i gengäld förbättra kvaliteten på e-post från andra parter. 
 • med ditt samtycke, för att tillhandahålla innehåll och annonser till dig som vi tror att du kan tycka vara mer intressanta och relevanta i våra och på andra ställen i

Hur fungerar Mail-analysen? 

Våra Mail-produkter analyserar och organiserar din inkommande e-post för att underlätta för dig. Kommersiella e-postmeddelanden är strukturerade e-postmeddelanden från återförsäljare och andra organisationer. Analysen fungerar så här:  

 • När du får kommersiell e-post kan vi identifiera vissa element i meddelandena, till exempel sökord, nummer för paketspårning och produktidentifiering samt priser. 
  • Medan denna process pågår försöker vi automatiskt ta bort eventuell information som på egen hand rimligtvis kan tänkas identifiera dig, till exempel ditt namn eller din adress.
 • Vi använder information från vår analys till att driva Mail-funktioner som paketspårning.
 • Med ditt samtycke använder vi vissa analyserade element i din kommersiella e-post till att personalisera innehåll och annonser för dig. Vi analyserar inte e-post från individer som dina vänner och din familj för att personalisera innehåll och annonser. För att skydda användarnas integritet ytterligare:
  • lämnar ingen e-post eller något innehåll i e-posten vårt system i samband med Mail-analysen.
  • delas ingen information på användarnivå eller annonseringssegment baserat på Mail-uppgifter med annonsörerna. Annonseringssegment baserade på Mail-uppgifter är endast tillgängliga för annonsörer i våra system.  
  • annonseringssegment som skapas genom Mail-analys måste ha ett visst antal användare.

Gmail-uppgifter som du delar med Yahoo

Om du ger Yahoo tillgång till dina Gmail-uppgifter kommer Yahoo endast att använda åtkomsten för att tillhandahålla funktioner i sina e-postklienter, till exempel att skriva, skicka, läsa och behandla e-post (inklusive bilagor), och överför inte dessa Gmail-uppgifter till tredje parter förutom om detta är nödvändigt för att tillhandahålla och förbättra dessa funktioner, följa gällande lag eller som en del av en fusion, ett förvärv eller en försäljning av tillgångar. Yahoo använder inte dina Gmail-uppgifter för visning av annonser.

Yahoo tillåter inte människor att läsa dina Gmail-uppgifter, förutom om: 

 • Yahoo har fått samtycke av dig för specifika meddelanden, 
 • detta är nödvändigt av säkerhetsskäl (till exempel för att utreda en bugg eller missbruk) eller för att följa gällande lag

Hur kan du hantera dina Mail-uppgifter?

För att hämta en kopia av dina Mail-uppgifter ska du gå till Hämtningshanteraren för Mail.

 • För AOL Mail: klicka här
 • För Yahoo Mail: klicka här

Om du vill återkalla ditt samtycke till att Yahoo analyserar Mail för personalisering av annonser och innehåll ska du gå till dina integritetskontroller.

För att ta bort ditt AOL Mail- eller Yahoo Mail-konto eller för att använda vissa kontroller över hur vi använder dina uppgifter ska du gå till Dina integritetskontroller.

Hur hanterar du dina inställningar i Yahoo Kalender?

 • Du kan välja om du vill att din kalender ska vara synlig för alla (offentlig), synlig för ett urval av användare eller helt privat (ej synlig).
 • Om du ger andra tillåtelse att se din kalender kan du välja om enskilda möten ska visas med detaljer eller om de ska vara dolda med statusen Upptagen.
 • Du kan ändra standardinställningen för händelser på sidan Alternativ i din kalender. Ändringar av standardinställningen gäller endast för händelser som läggs till efter ändringen trädde i kraft. Ändringen påverkar inte inställningarna för händelser som lagts till innan ändringen trädde i kraft.
 • Du kan även ändra behörigheten för varje enskild händelse genom att gå till redigeringssidan för händelsen i fråga.
 • Vi sparar uppgifter från Kalendern när du synkroniserar uppgifter från dina enheter eller andra konton. 
   

Hur använder Yahoo dina uppgifter från Yahoo Grupper?

 • Personuppgifter visas i de e-postmeddelanden som du skickar till gruppen, inklusive: 
  • e-postadress
  • namn och alias
  • Yahoo-ID
  • status för ditt medlemskap.
 • Ett e-postmeddelande som du skickar till en grupp som du är medlem i, mottas av alla medlemmarna i gruppen. 
 • Dina personuppgifter, t.ex. din e-postadress, ditt namn och ditt alias, ditt Yahoo-ID, statusen för ditt medlemskap och datumet då du gick med i gruppen, blir synliga för ägaren och för moderatorerna i alla grupper du är medlem av.
 • De personliga e-postadresserna till gruppägare och moderatorer som bjuder in presumtiva medlemmar till gruppen med hjälp av inbjudningsverktyget är synliga för mottagarna.

Hur hanterar du dina uppgifter från Yahoo Grupper?

 • För att se de personuppgifter som är kopplade till Grupper ska du gå till Dina integritetskontroller.
 • Du kan redigera de personuppgifter som är kopplade till varje grupp du är medlem av genom att gå till Hantera mina grupper.
 • Vi kan spara kontakter och kalenderinformation från Mail och när du synkroniserar data från dina enheter (t.ex. dina telefonkontakter) eller tredjepartstjänster som du ansluter till ditt konto.
  • Synkroniserade kontakter från tredjepartstjänster kan ibland dyka upp igen efter att de blivit raderade. Detta pågår tills du inaktiverar synkroniseringsfunktionen.

Hur delar Yahoo dina kommunikationsuppgifter? 

 • Om du ansluter ditt Mail-konto till en tredjepartstjänst delar du även din information med tjänsten i fråga (t.ex. din e-postadress eller innehållet i din e-post). Yahoo kontrollerar inte och ansvarar inte för hur dessa tredjepartstjänster behandlar och använder dina uppgifter.  
 • När du skickar e-post kan viss information från ditt Mail-konto vara synlig för mottagarna, t.ex. ditt namn, ditt smeknamn, din avatar, din bild, din könsidentitet, din ort, din onlinestatus, kontaktinformationen som är kopplad till ditt konto eller någon annan information som du har valt att göra offentlig.
 • Så som vi har angett i vår integritetspolicy delar vi under vissa omständigheter kommunikationsuppgifter som är kopplade till användarnas konton med tredje parter och myndigheter:
  • för att utreda, förhindra, identifiera eller åtala brott, överträdelser av våra Villkor eller intrång på tredje parters rättigheter
  • för att skydda våra användare och deras uppgifter
  • för att utreda och åtgärda tekniska problem
  • för att efterleva lagstiftningsmässiga skyldigheter
  • för att fastställa eller använda våra juridiska rättigheter eller försvara oss mot rättsliga krav
 • Våra Kommunikationsprodukter kan inkludera interaktiva funktioner från tredje part, t.ex. molnlagringstjänster (som att skicka stora bilagor till dina kontakter) och intelligenta mappagenter (för att t.ex. flytta alla dina kvitton till en viss mapp eller skapa sammanställningar av dina utlägg).   
   

Våra sökprodukter innefattar Yahoo Sök, AOL Search och OneSearch. Läs det här avsnittet för att få veta mer om hur vi samlar in, använder och delar dina uppgifter för att tillhandahålla dessa och hur du kan kontrollera vår användning av dina uppgifter från Sök.

Hur använder Yahoo dina uppgifter från Yahoo Sök och AOL Search?

 • Vi samlar in information, inklusive cookies, enhetstyp, enhetsidentifierare, IP-adress, information om användaragent och din sökfråga när du gör en sökning i en produkt som använder en sökruta.
 • Vi hjälper dig att hitta vad du letar efter genom att automatiskt erbjuda populära söktermer och nya ämnen att överväga. Vi baserar våra förslag på aggregerade uppgifter som vi samlar in från alla sökningar samt från din individuella sökhistorik.
 • Vi använder din IP-adress för att fastställa din plats och ge dig information specifikt för din plats, till exempel kartor, annonser från och recensioner för lokala företag eller lokala evenemang.
 • Vissa annonser som vi visar för dig kan vara personaliserade för dig, baserat på dina sökfrågor. Gå till fliken Sökhistorik i Dina integritetskontroller för att hantera hur Yahoo använder din sökhistorik. Om du stoppar vår användning av din sökhistorik för personalisering av annonser, kommer du fortfarande att se annonser från oss men de kommer inte att vara personaliserade för din sökhistorik.
 • När du använder Yahoo Sök kan du se relevanta, privata resultat från andra källor, som t.ex. din Yahoo Mail. Bara du kan se dina privata sökresultat när du är inloggad. Lär dig att hantera, inklusive att stänga av, privata resultat.

Hur hanterar du dina uppgifter från Yahoo Sök och AOL Search?

Gå till inställningarna för Sök för att hantera din sökupplevelse, inklusive säker sökning, och ange om du vill se personaliserade sökresultat eller inte.

 • För AOL Search: klicka här
 • För Yahoo Sök: klicka här

För att se och hantera det du sökt efter tidigare ska du gå till din sökhistorik:

 • För AOL Search: klicka här
 • För Yahoo Sök: klicka här

De som är bosatta i Europa kan begära att vissa webbadresser blockeras från Yahoo Sök-resultaten under vissa omständigheter. Du kan skicka in din begäran här.

OBS! Om du vill begära att vissa webbadresser ska blockeras från AOL Search-resultat måste du kontakta Microsoft via det här formuläret

Hur delar Yahoo dina uppgifter från Yahoo Sök och AOL Search?

 • Många olika partner hjälper till att driva våra Yahoo Sök- och AOL Search-produkter, inklusive våra sponsrade söktjänster.
 • Vi delar information, till exempel din sökfråga, din IP-adress och annan information från din webbläsare eller app, med dessa sökpartner.
 • Dessa partner kan använda den här informationen, liksom vilka sökresultat du har klickat på, för att ge relevantare annonsering och sökresultat, för att förbättra sökprodukter, för forskning och analys och för att hjälpa till att upptäcka och skydda mot bedrägerier i sponsrade eller kontextuella sökresultat.
 • Vi kan eventuellt omformatera resultaten från dessa partner för att förbättra din sökupplevelse, men vi ändrar aldrig ordningen för algoritmiska sökresultat.

Om du vill veta mer om datainsamlingen och metoder som dessa sökpartner använder kan du besöka sidan Våra partner.

Sponsrade sökresultat

 • Sponsrade sökresultat inkluderar information från annonsörer som har betalat för placeringen i sökresultaten. Dessa resultat tillhandahålls av vår sökpartner Microsoft. 
 • Sökresultaten kan innehålla spårnings-URL från Yahoo och/eller våra sökpartner för att identifiera klick från sidan med sökresultat.  

Recensioner

 • Om du väljer att ge en recension kommer den att visas tillsammans med ditt Yahoo-ID eller alias eller någon annan kontouppgift som du har offentliggjort. Denna uppgift länkas till din profil. Använd listrutan för att välja vilket alias som ska stå som ansvarigt för publiceringen. Du kan även skapa ett nytt alias med en ny profil.
 • För närvarande går det inte att redigera din recension efter att den har publicerats, men om du försöker publicera en andra recension visas även den tidigare recensionen och den kan då skickas in på nytt.

Kommentarer

 • Du måste vara en registrerad användare och du måste vara inloggad för att få skriva en kommentar om användarrecensioner. När du skriver en kommentar länkas din profil till kommentaren och ditt visningsnamn och profilfoto blir synliga för andra användare.
 • Alla kommentarer som du publicerar visas offentligt tillsammans med ditt Yahoo-ID/smeknamn och din profilbild/avatar.
 • Du kan ta bort kommentarer som du har publicerat genom att markera borttagningsalternativet bredvid kommentaren som du vill ta bort.
 • Du kan kontrollera dina kommentarer på fliken Mina kommentarer bredvid kommentarströmmarna.
 • Vi ber dig använda gott omdöme och sunt förnuft när du publicerar kommentarer och recensioner eller delar personuppgifter med andra. Observera att alla personuppgifter som du lämnar ut kan läsas, samlas in eller användas av andra. Sådana uppgifter kan också användas av andra för att skicka skräppost till dig. Du ansvarar själv för de personuppgifter som du publicerar i våra produkter.

Våra prenumerationsprodukter är tillgängliga mot en avgift. 

När du registrerar dig för prenumerationsprodukterna ombeds du uppge din betalningsinformation. Vi använder denna information till att slutföra transaktionen och aktivera din prenumerationsprodukt. 

Yahoo prioriterar din säkerhet. All överföring av betalningsinformation och annan information i samband med beställningar av prenumerationsprodukter krypteras enligt branschstandarden SSL (Secure Socket Layer).

För att visa, redigera eller avbryta dina prenumerationsprodukter ska du gå till våra hjälpsidor för att få mer information. 

Våra Media- innefattar Yahoo Nyheter,, Yahoo Finance, AOL Finance, Yahoo Väder and Yahoo Svar. Ta dig en titt på avsnittet nedan för att läsa mer om hur vi samlar in, använder och delar dina uppgifter när du använder dessa produkter.

Hur använder Yahoo dina Media-uppgifter?

 • Vi samlar in dina uppgifter när du besöker våra Media-produkter, inklusive:
  • Information du tillhandahåller direkt till oss
  • din internetaktivitet
  • din plats
  • objekt du tittat på
  • objekt du gillar och följer
  • medier du använder
  • sökningar du gör.
 • Vi använder dessa uppgifter för att förstå vad du har för intressen och för att tillhandahålla personaliserade annonser, artiklar, videor och annat innehåll som vi visar för dig i våra produkter och .
 • Du kan ge förslag och feedback i våra Media-produkter. Vi använder den informationen till att förbättra våra produkter.

Hur delar Yahoo dina Media-uppgifter?

 • Eventuella kommentarer som du skriver i våra Media-produkter är offentliga och kan inkludera ditt namn, ditt smeknamn, din avatar, din bild och/eller kontaktinformationen som är kopplad till ditt konto.
 • Du kan dela artiklar, videor och annat innehåll via vår e-posttjänst eller våra funktioner för delning på andra sociala medier. När du använder dessa funktioner kan ditt namn, din användarprofil/ditt användarnamn och/eller din e-postadress vara synliga för mottagaren/mottagarna. 
 • När du fyller i ett formulär för att få mer information (t.ex. aktiekurser, resetjänster eller fastighetstjänster) från våra partner, delas din information med, och samlas i en del fall in direkt av, dessa partner, enligt vad som beskrivs i formulären. Gå igenom deras respektive integritetspolicyer för att få veta hur de använder din information. De är själva ansvariga för sin användning av denna information.
 • Vissa funktioner i våra Media-produkter tillhandahålls av partner som samlar in information från våra Media-produkter, eller från tjänster som är kopplade till våra produkter men som partnern i fråga står värd för.
 • Vi analyserar och lagrar information som du tillhandahåller, t.ex. foton, bilagor och annan kommunikation. Till exempel, när det ingår som en del av dina bilder kan vi samla information som rör din kamera, dina kamerainställningar eller . Informationen gör att vi kan hålla våra produkter säkra och att vi kan förbättra funktionerna i dem och hur de fungerar.

Hur använder Yahoo dina uppgifter från Yahoo Svar?

 • Yahoo samlar in information om dina aktiviteter i Yahoo Svar, inklusive specifika frågor, svar, kommentarer och omröstningar. En del av informationen som vi samlar in kan utgöra personuppgifter. 

Hur delar Yahoo dina uppgifter från Yahoo Svar? 

När du utför vissa aktiviteter på Yahoo Svar, som att ställa frågor, svara eller kommentera, kommer sådana aktiviteter automatiskt att tilldelas eller länkas till antingen ditt användar-ID för Yahoo eller valfritt smeknamn. Dina aktiviteter kopplas till det valda namnet. Du kan när som helst välja att ändra detta namn. Om du gör detta ändras alla förekomster av namnet i samband med tidigare aktiviteter.

Alla frågor, svar och kommentarer som du publicerar kan läsas av alla som besöker webbplatsen Yahoo Svar eller partnerwebbplatser som använder innehåll från Yahoo Svar.

Om du aktiverar e-post mellan användare för Yahoo Svar stänger du av delningen av ditt användar-ID för Yahoo och din e-postadress.

Du kan publicera inlägg på Yahoo Svar anonymt. Då visas inläggen för användarna anonymt.  Som vi sagt ovan kommer vi automatiskt att tilldela eller länka ditt inlägg till ditt användar-ID för Yahoo eller det smeknamn du valt.  Yahoo delar innehåll från Yahoo Svar och kopplade ID:n:

 • för att utreda, förhindra, identifiera eller åtala brott, överträdelser av våra Användarvillkor eller intrång på tredje parters rättigheter
 • för att skydda våra användare och deras uppgifter
 • för att fastställa eller använda våra juridiska rättigheter eller försvara oss mot rättsliga krav
   

Hur kan du uppdatera eller ta bort dina uppgifter från Yahoo Svar?

 • Du kan se dina aktiviteter och bevakningar, redigera dina inställningar, söka fram din profil och ändra dina inställningar genom Min aktivitet
 • Du kan lägga till information eller radera frågor som du har ställt så länge som frågan fortfarande är öppen.
  • När frågan har fått svar kan du inte redigera eller ta bort innehållet. Om det var du som ställde frågan kan du dock välja att göra dig själv anonym med hjälp av produktinställningarna. 
 • Yahoo kan när som helst ta bort frågor, svar, kommentarer eller smeknamn om vi anser att de bryter mot våra villkor.  
  • Om ditt konto inaktiveras finns innehållet kvar (inklusive foton och videor) men ditt smeknamn och din profilbild blir anonymiserade. Om du vill ta bort innehållet kontaktar du Yahoos kundtjänst.

Yahoo Finance och AOL Finance erbjuder många olika ekonomiska resurser, från marknadsbevakning i realtid till marknads- och aktiekurser och personaliserat finansiellt innehåll och personaliserade verktyg.

Hur delar Yahoo dina Media-uppgifter?

 • Yahoo Finance och AOL Finance har samarbeten med partner som erbjuder verktyg som är länkade till dessa produkter. Våra partner samlar in information från dig direkt i samband med att du använder dessa verktyg.
 • Yahoo Finance och AOL Finance har samarbeten även med andra partner som vi delar information som vi samlar in från dig med, t.ex. när du använder verktyg som exempelvis räknare för bostadslån. Vi delar aldrig information som i sig själv gör det möjligt för andra att identifiera eller kontakta dig direkt (t.ex. namn eller e-postadress). Vi kan dela pseudonymiserad information, inklusive demografisk information. 
 • Yahoo ansvarar inte för integritetspolicyer som gäller för webbplatser eller verktyg som är länkade från Yahoo Finance eller AOL Finance.

Hur använder Yahoo dina uppgifter från Yahoo Shopping?

 • Vi använder dina förfrågningar och din sökhistorik på Yahoo Shopping för att anpassa din upplevelse och förse dig med annonser som kan vara av mer intresse för dig. Gå till Dina integritetskontroller för att läsa mer om hur du kan hantera dina uppgifter. 

Hur delar Yahoo dina uppgifter från Yahoo Shopping?

 • När du köper något från en handlare på Yahoo Shopping interagerar du direkt med den handlaren. 
 • Varje handlare är ensamt ansvarig för sin användning av dina personuppgifter och din beställningsinformation. Läs deras integritetspolicyer för att få veta mer om hur de använder dina personuppgifter.
   

Med Mitt Yahoo kan du personalisera nyhetsflöden, artiklar och andra webbtjänster som du är intresserad av. Du måste registrera ett användarkonto hos Yahoo innan du kan anpassa Mitt Yahoo.

Hur använder Yahoo dina uppgifter när du använder Mitt Yahoo?

 • Med Mitt Yahoo-modulerna kan du interagera med webbtjänster som tillhandahålls av Yahoo eller tredje part.
 • När du använder en modul för att få åtkomst till tredjepartstjänster som t.ex. YouTube kommer Yahoo att samla in information om hur du interagerar med modulen i fråga i syfte att förbättra Mitt Yahoo och anpassa dina tjänster. Den som tillhandahåller tredjepartstjänsten kan samla in information baserat på din interaktion. Insamlingen och användningen sker i enlighet med den partens integritetspolicy.

Hur kan du hantera Mitt Yahoo?

 • Du kan ta bort en modul genom att klicka på kugghjulsikonen ner i hörnet i modulen och välja Ta bort.

Med Yahoo Sports får du tillgång till innehåll från de största utgivarna, på en enda plats. Vi hanterar sport från alla olika synvinklar, känslorna och hur spelarna är funtade.

Hur använder Yahoo dina uppgifter från Yahoo Sports?

I Fantasy Sports-ligor som sträcker sig över en hel säsong är standardinställningen att din e-postadress visas för alla som deltar i ligan. Du kan ändra den här inställningen för varje liga.