Ако сте прочели нашата Политика за поверителност и нашата Политика за бисквитки, но все още искате да научите още за това как обработваме данни, не забравяйте да разгледате разделите по-долу.

privacy policy
Практики за събиране и използване на данни

Събираме и използваме Вашите данни с помощта на различни технологии и методи за обработка на данни. За задълбочено разбиране на нашите практики за поверителност и различните технологии разгледайте нашата страница Практики за събиране и използване на данни.

privacy policy
Научете как нашите продукти използват Вашите данни

Някои от нашите продукти, като Mail, Търсене и Отговори, събират и използват Вашите данни по специфични начини. Посетете страницата Нашите продукти, за да научите още за това как тези продукти използват Вашите данни.

privacy policy
Цял екип сме

Работим с различни партньори, за да Ви предложим по-добро съдържание и реклами, функционалност и защита на нашите сайтове и приложения. Тези партньори са различни: от партньори за съдържание, партньори в мрежата за търсене, до рекламни партньори. Вижте страницата Нашите партньори, за да научете още.

privacy policy
Нашите свързани лица

Ние сме част от голямото семейство от свързани компании на и си сътрудничим с всички членове на семейството ни по целия свят, за да използваме силните си страни. Опознайте нашето семейство.

privacy policy
Политика за поверителност на B2B

Ние предлагаме услуги бизнес за бизнеса чрез марки, като Flurry и Gemini. Ако използвате тези услуги, посетете нашата Политика за поверителност на B2B, за да научите още за това как използваме данните, които събираме чрез нашите услуги B2B.