Политика за поверителност на Yahoo

Политика за поверителност на Yahoo

Версия 3.1, последна актуализация: септември 2023 г. (вижте предишната политика за поверителност тук).

Настоящата политика за поверителност описва кои сме ние, каква информация събираме от Вас, как обработваме информацията Ви, с кого я споделяме и какви са правата Ви според законите за защита на данните.

За да Ви улесним при преглеждането на политиката за поверителност, поставихме определени думи и фрази в удебелен шрифт. Можете да щракнете върху тях, за да видите определение на съответната дума или фраза.

1. Кои сме ние

Ние, Yahoo EMEA Limited, сме технологична и медийна компания. Yahoo EMEA Limited е компания, която е учредена съгласно законите на Ирландия и е базирана на адрес: Floor 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland. Yahoo EMEA Limited е администраторът на лични данни, което означава, че ние отговаряме за причините и начините, по които се използва и задържа личната информация, която събираме чрез нашите услуги.

Ние предоставяме посочените услуги.

 • Нашите потребителски услуги под марки като Yahoo и AOL. Можем да Ви предлагаме повечето от тези сайтове и приложения безплатно благодарение на нашите услуги за цифрова реклама.
 • Нашите услуги за цифрова реклама, които избират, показват и измерват рекламите, които се показват в нашите сайтове и приложения и в сайтовете и приложенията на нашите партньори. Научете повече за това как работи цифровата реклама.

В тази политика за поверителност нашите потребителски услуги и услугите за цифрова реклама се наричат събирателно „нашите услуги“.

2. Кога се прилага настоящата политика за поверителност

 

Настоящата политика за поверителност се прилага, когато:

 • използвате потребителските услуги, както е описано в нашите Общи условия, в Обединеното кралство, Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП), Близкия изток или Африка
 • използвате сайтовете и приложенията на други компании, които използват нашите услуги за цифрова реклама; или
 • използваме Вашата информация, която ни е предоставена от други (ако например обработваме информация за Вас, която получаваме от партньори или публично достъпни уеб сайтове).
 

Настоящата политика за поверителност не се прилага:

В настоящата политика за поверителност посочваме различните категории лична информация, която обработваме.

Щракнете върху „+“ вдясно, за да научите повече за тези категории информация.

Таблицата по-долу предоставя повече подробности за категориите информация, която събираме и обработваме.

Категория

Описание

Информация за акаунт

Информация, като например Вашето потребителско име, парола, свързана с влизане дейност и уникалните идентификатори, които създаваме за акаунта Ви.

Информация за приблизителната геолокация

Информация за приблизителното Ви местоположение (например в коя държава или град се намирате). Това не включва информация за точната геолокация (както е описано по-долу).

Записи на обаждания

Записите на телефонни обаждания, които имате при нас, например такива с нашия екип на „Услуги за членове“.

Търговски имейли

Имейли от търговци на дребно и други организации (а не лични имейли между частни лица).

Информация за контакт

Информация, например Вашите име, имейл адрес, телефонен номер и пощенски адрес.

Декларирана информация за предпочитанията на потребителя

Информацията, която предоставяте, за да персонализирате или подобрите своето използване на нашите потребителски услуги, като например борсовите символи, които добавяте към финансовото си портфолио, или спортните отбори, които следите в нашия спортен сайт.

Демографска информация

Това включва Вашата възраст, пол, семейно положение и социално-икономическа информация (например образователно ниво, трудов статус и диапазон на доходите).

Информация за устройството

Информация за устройството Ви, например Вашият браузър (и версията му), операционна система (и версията ѝ), разделителна способност на екрана и тип устройство.

Информация за имейл

Информация за имейлите (включително търговски имейли), които изпращате и получавате чрез нашата имейл услуга, например реда за тема, съдържанието на входящите и изходящите имейли и прикачените файлове (при ограничени обстоятелства, както е описано в настоящата политика за поверителност) и метаданни за имейлите Ви, например часовете на изпращане.

Обратна връзка

Коментари, предложения или отговори в анкети, които ни предоставяте относно нашите потребителски услуги или след като сте се свързали с нашия екип на „Услуги за членове“.

Финансова информация

Информация, например информация за плащане, включително номера на дебитни и кредитни карти, дати на изтичане, кодове за потвърждаване на карти и данни за акаунти в PayPal.

Документи за самоличност

Подробности за официални документи за самоличност, например Вашата шофьорска книжка, паспорт или лична карта, когато трябва да потвърдим самоличността Ви.

Предполагаеми интереси

Интересите, които мислим, че имате, изхождайки от дейността Ви в нашите потребителски услуги. Например предполагаме, че имате интерес към спорт, ако посещавате наши спортни сайтове и приложения, търсите свързано със спорт съдържание чрез нашите услуги за търсене или получавате свързани със спорт търговски имейли чрез нашите имейл услуги.

Информация за онлайн дейността

Информацията за взаимодействията Ви в нашите потребителски услуги, като например хронологията на търсенията Ви, както и информация за взаимодействията Ви в нашите услуги за цифрова реклама.

Информация за точната геолокация

Информация, която описва къде точно се намирате. Това може да включва координатите (географска ширина и дължина) на устройството Ви, които са достатъчно точни, за да бъде локализирано на определено място (например адрес).

Информация за покупка

Информация относно Вашите покупки, разписки и абонаменти с нас.

Технически идентификатори

Серия букви и цифри, идентифициращи например устройството Ви или IP адрес. Тази категория включва идентификаторите, съхранени в бисквитки.

Генерирано от потребителя съдържание

Отговори на проучвания и коментари на статии за нашите потребителски услуги и спонсорирани от Yahoo промоции.

4. Как събираме информацията Ви

 

Ние събираме информация за Вас в различни моменти и от различни източници, в зависимост от:

 • начините, по които използвате нашите потребителски услуги
 • начините, по които взаимодействате с нашите услуги за цифрова реклама
 • Вашите настройки за поверителност при нас
 • Вашите настройки за поверителност при други компании, които имат правото да споделят информация с нас; и
 • дали имаме правото да използваме информацията Ви от публично достъпни източници.

Събираме част от тази информация чрез използване на бисквитки и подобни технологии. Научете повече в нашата политика за бисквитки.

Когато използвате нашите потребителски услуги или сайтовете или приложенията на други компании, които използват нашите услуги за цифрова реклама, ние събираме информацията Ви.

Щракнете върху „+“ вдясно, за да научите повече за това кога събираме информацията Ви.

 1. Събираме следната информация, която ни предоставяте, когато използвате нашите потребителски услуги.

  Тип информация

  Кога я събираме

  Вашите информация за акаунт, демографска информация ja информация за контакт.

  Когато регистрирате акаунт

  Вашата информация за контакт, информация за акаунт и документи за самоличност.

  За да предоставяме поддръжка на клиенти или да управляваме акаунта Ви в ограничени случаи.

  Вашата обратна връзка и записи на обаждания.

  По време на телефонни обаждания и когато взаимодействате с нашия екип за поддръжка на клиенти.

  Декларирана информация за предпочитанията на потребителя, която предоставяте, за да персонализирате преживяването си, например борсови символи и любими спортни отбори.

  В момента, в който предоставите информацията.

  Финансовата информация, която предоставите, за да платите абонаментни услуги.

  Когато направите плащане или се абонирате за нашите услуги.

  Информацията за контакт и генерираното от потребителя съдържание, което предоставяте в проучвания, коментари и спонсорирани от Yahoo промоции.

  Когато предоставите информацията за нашите потребителски услуги в проучвания, коментари и спонсорирани от Yahoo промоции.

 2. Събираме следната информация, когато използвате нашите потребителски услуги (пряко събиране).

  Тип информация

  Кога я събираме

  Информация за дейността Ви, включително следното:

  Информация за онлайн дейността Ви в нашите потребителски услуги, като например рекламите или статиите, върху които сте щракнали, заявките Ви за търсене, приложенията, които сте инсталирали или използвали, и честотата, продължителността и времето от деня на посещенията Ви.

  Когато щраквате върху реклами или статии или инсталирате или използвате наши сайтове и приложения.

  Информация за имейла Ви.

  Когато използвате имейл услуги на Yahoo или AOL, за да изпращате и получавате имейли.

  Сайтът, който сте посетили, или приложението, което сте използвали непосредствено преди и след използването на нашите потребителски услуги.

  Когато започнете да използвате и спрете да използвате нашите потребителски услуги.

  Сайтът, който сте посетили, или приложението, което сте използвали непосредствено преди и след използването на нашите потребителски услуги.

  Когато започнете да използвате и спрете да използвате нашите потребителски услуги.

  Информация за покупката относно типа и продължителността на абонаментите или покупките Ви от нас в нашите потребителски услуги.

  Когато абонаментът Ви с нас започне и приключи или когато направите покупката.

  Информация за устройството Ви, включително следното:

  • Информация за устройството, например езикови настройки, географски регион и часова зона на устройството Ви.
  •  
  • Технически идентификатори, например IP адреси, доставчик на интернет услуга, идентификатори на устройството и мобилна телефонна мрежа.
  •  
  • Информация за точната геолокация и информация за приблизителната геолокация, базирана на IP адреса Ви и на GPS, Wi-Fi или Bluetooth сигналите.

  Когато използвате нашите потребителски услуги.

 3. Събираме следната информация, когато използвате сайтове и приложения на трети лица, които използват нашите услуги за цифрова реклама (непряко събиране).

  Тип информация

  Кога я събираме

  Информация за дейността Ви, включително следното:

  Информация за онлайн дейността Ви в сайтове и приложения на трети лица, като например върху кои реклами или статии сте щракнали.

  Когато щраквате върху реклами, които предоставяме чрез нашите услуги за цифрова реклама.

  Информация за устройството Ви, включително следното:

  • Информация за устройството, например езикови настройки, географски регион и часова зона на устройството Ви.
  •  
  • Технически идентификатори, например IP адреси, доставчик на интернет услуга, идентификатори на устройството и мобилна телефонна мрежа.
  •  
  • Информация за точната геолокация и информация за приблизителната геолокация, базирана на IP адреса Ви и на GPS, Wi-Fi или Bluetooth сигналите.

  Когато използвате партньорски сайт или приложение, използващи нашите услуги за цифрова реклама.

 4. Събираме посочената информация от партньори чрез договорни споразумения или от публично достъпни източници.

  Тип информация

  Кога я събираме

  Информация от публично достъпни източници или от нашите търговски партньори и доставчици на данни на трети лица съгласно договори с тях, включително технически идентификатори, демографска информация, информация за устройството, информация за онлайн дейността, предполагаеми интереси, информация за точната геолокация и информация за приблизителната геолокация.

  Когато осъществим достъп до информацията от публично достъпни източници или сключим споразумения с партньорите, които ни предоставят услугите.

  Информация за контакт и демографска информация от платформи на социални мрежи.

  Когато използвате влизането в социална мрежа, за да използвате нашите потребителски услуги.

 

Когато използвате нашите потребителски услуги или сайтовете или приложенията на други компании, които използват нашите услуги за цифрова реклама, ние използваме информацията Ви за следните цели:

 • за да Ви предоставяме потребителските услуги
 • за да Ви предоставяме реклами, включително да изграждаме профили с интереси, за да персонализираме рекламите, които Ви показваме
 • за да персонализираме съдържанието, което Ви показваме, включително да изграждаме профили с интереси
 • за да Ви предлагаме директно нашите потребителски услуги
 • за да разбираме, разработваме и подобряваме нашите услуги
 • за да разработваме и предоставяме анализи относно нашите услуги
 • за да удостоверяваме нашите потребители и да защитаваме системите ни например от измамна дейност, дейност с цел злоупотреба или незаконна дейност
 • за да разследваме, идентифицираме, предявяваме или защитаваме от правни претенции; и
 • за да спазваме съответните закони и разпоредби (т.е. за спазване на законодателството).
 

Когато обработваме информация във връзка с тези цели, ние разчитаме на правни основания (валидни правни причини). Правните основания, на които разчитаме, са следните.

 • Договор – обработването е необходимо заради договор, който сте сключили с нас, или защото сте ни помолили да предприемем определени стъпки, преди да сключите договор с нас.
 • Съгласие – дали сте ни ясно разрешение.
 • Законни интереси – обработването е необходимо заради нашите законни интереси или тези на трето лице, освен ако няма основателна причина за защита на Вашата лична информация, която има приоритет пред нашите законни интереси или тези на трети лица.
 • Законово задължение – обработването е необходимо, за да спазваме всички приложими закони (без да се включват задълженията ни по договор).
 • Жизненоважни интереси – обработването е необходимо, за да защитим нечий живот.

Щракнете върху + вдясно, за да научите повече.

 1. За да изпълнявамe договора ни с Вас

  Обработваме информацията Ви, когато това е необходимо, за да сключим или спазим договора си с Вас. Можете да намерите условията на договора в Общите условия.

  1. Обработване, което се извършва, за да Ви предоставяме нашите потребителски услуги

   Категория на информацията, която обработваме

   Защо обработваме тази информация

   Информация за имейла

   Информация за контакт

   За да Ви предоставяме нашата имейл услуга.

   Информация за контакт

   Финансова информация

   Информация за покупката

   За да Ви предоставим абонаментна услуга, да обработим плащането Ви за абонамент и да Ви предоставим запис на хронологията на покупките Ви.

   Информация за акаунт

   Информация за контакт

   Документи за самоличност

   За да Ви осигурим защитен достъп до акаунта Ви и при определени обстоятелства – да потвърдим самоличността Ви, когато се свържете с нас за поддръжка на клиенти. Искаме документите Ви за самоличност само ако е необходимо от съображения за защитата.

   Информация за устройството

   За да оптимизираме версията на нашите потребителски услуги, които сте заявили. Ако например използвате нашите потребителски услуги на мобилно устройство, ще Ви показваме мобилната версия, а ако използвате лаптоп или настолен компютър, ще Ви показваме десктоп версията.

   Tехнически идентификатори

   За да запомним информацията Ви за влизане, когато влезете в нашите потребителски услуги.

   Декларирана информация за предпочитанията на потребителя

   За да Ви предоставяме функции или да Ви покажем заявеното от Вас съдържание в нашите потребителски услуги. Например ще запазим и поддържаме борсовите символи, които добавите във финансовото си портфолио, или спортните отбори, които следвате в нашия спортен сайт.

   Информация за онлайн дейността

   Технически идентификатори

   Информация за приблизителната геолокация

   За да обработваме запитванията, които въвеждате в нашите услуги за търсене, и да Ви предоставяме подходящи резултати от търсенето.

   За да показваме статии, видеоклипове и друго съдържание от нас и нашите партньори за съдържание. Няма да персонализираме съдържанието, което Ви показваме, без Вашето съгласие.

   Информация за онлайн дейността

   Технически идентификатори

   Информация за приблизителната геолокация

   Идентификатори на устройството

   За да откриваме прекъсвания в мрежата и системата, да следим производителността на системата и мрежата и да балансираме трафика в нашата мрежова инфраструктура.

   Информация за приблизителната геолокация

   За да Ви предоставяме подходящи потребителски услуги, налични във Вашия регион (например предоставяне на локализирани резултати от търсене, като например ресторанти близо до текущото Ви местоположение, когато търсите ресторанти). Няма да използваме информация за Вашата точна геолокация без съгласието Ви.

   Декларирана информация за предпочитанията на потребителя

   Информация за контакт

   Демографска информация

   Обратна връзка

   За да увеличим ангажирането с Вас в нашите потребителски услуги чрез промоции, в които изберете да участвате.

 2. С Ваше съгласие

  Необходимо ни е Вашето съгласие (разрешение) да използваме информацията Ви за определени дейности, свързани с обработване. Това означава, че ще извършим това обработване само след като го приемете чрез предприемане на действие, например като щракнете върху „Приемам“. Можете да оттеглите съгласието си за обработването, посочено по-долу (от i до v), чрез своите контроли за поверителност.

  1. Обработване, което се извършва за предоставяне на определени функции в нашите потребителски услуги

   Категория на информацията, която обработваме

   Защо обработваме тази информация

   Информация за имейла

   За да Ви предоставяме продуктови функции, например:

   • имейл функции (например проследяване на пратки, идентифициране на свързани с пътуване имейли, включително такива, свързани с резервации на полети и хотели, и отписване с едно докосване от имейли, които вече не искате да получавате); и
   • други функции сред нашите потребителски услуги (например в началната страница на Yahoo в определени държави можете да видите разходите си въз основа на разписките за покупки, които сте получили по имейл).

   Ако използвате нашите услуги в ЕИП, Обединеното кралство или Швейцария, можете да отидете в своите контроли за поверителност, за да управлявате как използваме информацията Ви за имейл за продуктови функции.

   Информация за контакт

   За да Ви изпращаме бюлетини, за които сте се абонирали, като част от Вашето използване на нашите потребителски услуги.

  2. Обработване, извършено за предоставяне на персонализирано рекламиране, включително за изграждане на рекламен профил с интереси

   Категория на информацията, която обработваме

   Защо обработваме тази информация

   Информация за акаунт

   Информация за приблизителната геолокация

   Информация за контакт

   Декларирана информация за предпочитанията на потребителя

   Демографска информация

   Информация за устройството

   Предполагаеми интереси

   Информация за онлайн дейността

   Информация за точната геолокация

   Информация за покупката

   Технически идентификатори

   За да насочваме към Вас и да Ви доставяме персонализирани реклами в нашите потребителски услуги и в сайтовете и приложенията на други компании, които използват нашите услуги за цифрова реклама.

   За да измерваме колко са ефективни нашите реклами и да създаваме рекламни профили с интереси, базирани на Вашите предполагаеми интереси.

   Ако откажете или оттеглите съгласието си да използваме личната Ви информация, за да насочваме към Вас и да Ви доставяме реклами, ние ще продължим да Ви показваме реклами, но те няма да бъдат персонализирани за Вас въз основа на тези категории информация.

   Вижте как работи цифровата реклама, за да научите как използваме информацията Ви, за да Ви доставяме реклами. Политиките за реклама на Yahoo не позволяват обработването на данни от деца, за които е известно, че са под 18 години, за целите на насочената реклама.

   Tърговски имейли

   За да създаваме рекламни профили с интереси с цел персонализиране на рекламите, които Ви показваме в нашите услуги.

   Можете да използвате своите контроли за поверителност, за да управлявате дали можем да анализираме търговските Ви имейли, например разписки от търговци на дребно, за рекламни цели.

   За повече информация вижте раздел „Yahoo и AOL Mail“ на страницата с нашите потребителски услуги.

  3. Обработване, извършено за предоставяне на персонализирано съдържание до Вас, включително за изграждане на профил с интереси за съдържание

   Категория на информацията, която обработваме

   Защо обработваме тази информация

   Информация за акаунт

   Информация за приблизителната геолокация

   Информация за контакт

   Декларирана информация за предпочитанията на потребителя

   Демографска информация

   Информация за устройството

   Предполагаеми интереси

   Информация за онлайн дейността

   Информация за точната геолокация

   Информация за покупка

   Технически идентификатори

   За да Ви предоставяме персонализирано съдържание и да създаваме профили с интереси за съдържание, базирани на Вашите предполагаеми интереси.

   Ако например често четете статии в нашите потребителски услуги относно спорт или финансови пазари, ще създадем профили, които Ви идентифицират като „любител на спорт“ или „потребител на финансови новини“. Когато посетите нашите потребителски услуги в бъдеще, ще виждате повече статии, свързани с тези интереси. По същия начин, ако добавите борсов символ на компания към портфолиото си с акции в Yahoo, ще Ви показваме повече новинарски статии за тази компания.

   Ако откажете или оттеглите съгласието си да използваме личната Ви информация, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание, ще продължим да Ви показваме съдържание, но то няма да бъде базирано на Вашите предполагаеми интереси. Също така няма да използваме бисквитки и подобни технологии, за да измерваме как взаимодействате със съдържанието, което Ви показваме.

   Търговски имейли

   За да създаваме профили с интереси за съдържание, с цел персонализиране на съдържанието, което Ви показваме в нашите потребителски услуги.

   Можете да използвате своите контроли за поверителност, за да управлявате дали да използваме търговските Ви имейли, за да персонализираме съдържанието, което Ви показваме.

   За повече информация вижте раздел „Yahoo и AOL Mail“ на страницата с нашите потребителски услуги.

  4. Обработване, извършено, за да Ви предлагаме директно нашите услуги и да популяризираме продуктите и услугите на партньори

   Категория на информацията, която обработваме

   Защо обработваме тази информация

   Информация за контакт

   Демографска информация

   За да Ви предлагаме директно нашите потребителски услуги и да популяризираме продуктите и услугите на партньори, когато:

   • регистрирате акаунт в някоя от нашите потребителски услуги
   • ни кажете към какви неща имате интерес; или
   • използвате определени потребителски услуги, за които информацията за Вас е необходима, за да можем да предоставяме функцията, която заявявате.

   Използваме имейл адреса Ви и за да Ви изпращаме бюлетини, за които сте се абонирали, като част от нашите потребителски услуги.

  5. Обработване, извършено за разбиране, разработка и подобряване на нашите потребителски услуги

   Категория на информацията, която обработваме

   Защо обработваме тази информация

   Tърговски имейли

   За да създаваме обобщени статистически данни, използвайки информация, която не позволява идентифициране на самоличността, от търговски имейли, които Вие и други наши потребители сте получили.

   Тези обобщени статистически данни ни помагат да разберем как се използват нашите потребителски услуги, кои са най-популярните търговски продукти и услуги, както и друго поведение на потребителите.

   Ако използвате нашите услуги в ЕИП, Обединеното кралство или Швейцария, можете да използвате своите контроли за поверителност, за да управлявате дали да включваме информация, която не позволява идентифициране на самоличността, от търговските Ви имейли в нашите обобщени статистически данни.

   За повече информация вижте раздел „Yahoo и AOL Mail“ на страницата с нашите потребителски услуги.

 3. На базата на законен интерес

  Обработваме информацията Ви, когато това е в нашите законни интереси или в законните интереси на нашите партньори.

  1. Обработване, извършено за измерване, разбиране, разработка и подобряване на нашите потребителски услуги

   Категория на информацията, която обработваме

   Защо обработваме тази информация

   Информация за акаунт

   Информация за контакт

   Декларирана информация за предпочитанията на потребителя

   Демографска информация

   Информация за устройството

   Обратна връзка

   Финансова информация

   Информация за приблизителната геолокация

   Предполагаеми интереси

   Информация за онлайн дейността

   Информация за точната геолокация

   Информация за покупката

   Технически идентификатори

   Генерирано от потребителя съдържание
    

   За да създаваме анализи, които ни помагат:

   • да измерваме и разбираме как работят и как се използват нашите потребителски услуги; и
   • да създаваме по-подходящо съдържание, услуги и функции за нашите потребителски услуги.
   • да събираме обобщена статистика за използването на нашите потребителски услуги и създаване на общи показатели за уеб сайта (например броя на потребителите, които са посетили сайт на Yahoo, прочели са статия или са гледали видеоклип в нашите потребителски услуги)

   Примерите за този тип обработване включват:

   • преброяване на броя пъти, когато дадена статия е била прочетена или даден видеоклип е бил гледан в нашите потребителски услуги
   • преброяване и сравняване на различните типове браузъри и устройства, които се използват за достъп до нашите потребителски услуги
   • извършване на тестове за осигуряване на качеството (включително тестване на защитата), откриване и отстраняване на грешки и измерване на производителността на услугата (например колко време отнема, докато страниците и приложенията се заредят).
  2. Обработване, извършено с цел удостоверяване и защита, включително за откриване и предотвратяване на измамна дейност, дейност с цел злоупотреба или незаконна дейност

   Категория на информацията, която обработваме

   Защо обработваме тази информация

   Информация за акаунт

   Информация за контакт

   Документи за самоличност

   За да потвърдим самоличността Ви в определени случаи, например когато забравите паролата си или когато поискате достъп до информацията си.

   Всички категории информация

   За да предотвратяваме и откриваме измамна, вредна или незаконна дейност и да защитаваме акаунта Ви и нашите системи.

   Използваме IP адреса Ви, за да защитаваме нашите потребителски услуги от измами, свързани с реклами, и други вредни технологии и дейности.

   Също така анализираме Вашата информация за имейл за вируси и друг злонамерен софтуер, който би могъл да навреди на производителността или на защитата на нашите имейл услуги и мрежа. Например използваме информацията за имейла за следене на производителността, анализ на защитата, откриване и отстраняване на прекъсвания и неуспехи, отстраняване на неизправности и грешки, планиране и прогнозиране на капацитета, оптимизиране на трафика и балансиране на натоварването.

  3. Обработване, извършено за разследване, идентифициране, предявяване и защита от правни претенции, за споделяне на информация с други заинтересовани страни, включително правоохранителни агенции, както и за отговаряне на правни искания

   Категория на информацията, която обработваме

   Защо обработваме тази информация

   Всички категории информация

   За да разглеждаме и когато е уместно, да отговаряме на правни искания, правни претенции, съдебни спорове или други спорове.

   За да откриваме, да разследваме или да се справяме с:

   • измами или друга незаконна дейност; или
   • проблеми със защитата и технически проблеми.

   Това може да включва споделяне на информацията с други технологични компании с цел защита от заплахи за защитата и съобщаване за незаконни материали или съдържание на правоохранителни агенции, държавни служби или други органи.

   Споделяме информацията Ви с нашите външни консултанти, когато получаваме правни съвети, или с други лица във връзка с правни претенции и други спорове.

  4. Обработване, извършено за предоставяне на реклами

   Категория на информацията, която обработваме

   Защо обработваме тази информация

   Технически идентификатори

   За да Ви доставяме реклами и да защитаваме нашите потребителски услуги от измами, свързани с реклами.

   Ако например нямаме Вашето съгласие да използваме бисквитки и други подобни технологии, за да Ви предоставяме реклами или да персонализираме рекламите, които Ви показваме, ние ще Ви показваме реклами въз основа на определена информация, например на коя страница сте или по кое време на деня (тези често се наричат „базови“ или „контекстуални“ реклами). Когато показваме тези реклами, ще използваме IP адреса Ви, за да доставяме рекламите и да се уверяваме, че не сте потребител измамник.

   Вижте как работи цифровата реклама, за да научите как използваме информацията Ви, за да Ви доставяме реклами.

 4. Запознайте се с нашите правни задължения

  Обработваме информацията Ви, когато е необходимо да го направим, за да спазим нашите правни задължения.

  Категория на информацията, която обработваме

  Защо обработваме тази информация

  Информация за приблизителната геолокация

  Технически идентификатори

  Ще обработим Вашия IP адрес, за да определим коя юрисдикция и кои правни условия се прилагат за Вас.

  Информация за акаунт

  Информация за онлайн дейността

  Технически идентификатори

  За да приложим Вашите избори за поверителност в нашите услуги.

  Всички категории информация

  За да отговорим на валидно правно искане от регулаторен орган, правоохранителна агенция или друг публичен орган. Примери за валидни правни искания включват заповеди за обиск или съдебни разпореждания.

  По-долу са примери на нашите правни задължения съгласно законодателството на Ирландия и ЕС.

  • Ако публичните органи, включително Ирландските комисари по приходите и Службата на директора по корпоративно правоприлагане, поискат от нас информация, ние трябва да спазим законите за дружествата и данъчното облагане (например Закона за дружествата от 2014 г.).
  • Ако ирландските правоохранителни агенции поискат от нас информация, свързана с наказателно разследване, ние трябва да спазим Закона за наказателното правосъдие (разни разпоредби) от 1997 г. (с измененията), когато е приложим.
  • Ако Ирландската комисия за защита на конкуренцията и потребителите поиска от нас информация, ние трябва да спазим законите за конкуренцията и потребителите (например Закона за конкуренцията и защитата на потребителите от 2014 г.).
  • Когато събираме, обработваме, съхраняваме и пазим лична информация, ние трябва да спазим закона за защита на данните (включително Общия регламент за защита на данните, Закона за защита на данните от 2018 г. и Регламента на Европейските общности (Електронни комуникационни мрежи и услуги) (Поверителност и електронни съобщения) от 2011 г.).
  • Трябва да спазим всяко съдебно разпореждане, което ни задължава да предоставим информация, свързана със съдебни производства, включително разпореждания, издадени съгласно Регламент (ЕС) № 1215/2012 относно юрисдикцията, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела.
 5. Защита на жизненоважните интереси

  Обработваме информацията Ви, когато е необходимо да го направим, за да защитим Вашите жизненоважни интереси или тези на друг човек.

  Категория на информацията, която обработваме

  Защо обработваме тази информация

  Всички категории информация

  За да прегледаме и споделим информацията, включително с правоохранителни агенции и други, в обстоятелствата, при които Вашите жизненоважни интереси или тези на друг човек трябва да бъдат защитени, например при спешен случай.

  Жизненоважните интереси включват защитаване на Вашия живот и физическо или душевно благосъстояние (и тези на други хора), както и откриване, премахване и съобщаване за незаконно съдържание. Например използваме инструменти за откриване, за да идентифицираме материали със сексуално насилие над деца (CSAM) в нашата имейл услуга. Когато открием CSAM, съобщаваме за тях на Националния център за изчезнали и експлоатирани деца на САЩ.

  Когато защитаваме жизненоважните интереси, ние се стремим да се борим с вредното поведение и да насърчаваме безопасността, целостта и защитата, включително когато разследваме сигнали за вредно поведение или предприемаме нужните действия, например споделяме информация със съответните органи, когато някой се нуждае от помощ.

По-долу са посочени категориите на получателите, с които споделяме информацията Ви.

Щракнете върху „+“ вдясно, за да научите повече за тези получатели и защо споделяме информацията Ви с тях.

Категория на получателя

Защо споделяме информацията Ви

Компаниите на Yahoo

Споделяме информацията Ви с другите компании на Yahoo за различни цели, включително:

 • за да Ви предоставяме потребителските услуги, които използвате
 • за да защитаваме нашите потребителски услуги и системи, като предотвратяваме и откриваме неупълномощен достъп или използване
 • за да разбираме как работят нашите потребителски услуги и услуги за цифрова реклама; и
 • за да подобряваме съществуващите услуги и функции и да разработваме нови.

Обработващи лица, действащи от наше име

Споделяме Вашата информация с обработващи лица, които работят от наше име и обработват информацията Ви спрямо нашите инструкции. Обработващите лица включват:

 • доставчици на услуги за съхранение в облак
 • доставчици на услуги за приложения
 • услуги за плащания и управление на абонаменти
 • партньори за защита и доставчици на услуги и
 • платформи за обратна връзка и коментари.

Рекламни партньори

Ако се съгласите със споделянето на Вашата информация с нашите рекламни партньори за споменатите по-долу цели, ние ще споделяме с нашите рекламни партньори и ще им позволяваме да събират Вашите информация за онлайн дейността, информация за устройството, информация за приблизителната геолокация и технически идентификатори, за да могат:

 • да показват реклами в нашите потребителски услуги на хората, които е най-вероятно да имат интерес да ги видят
 • да съпоставят информацията, която имат за Вас, с информацията, която имаме ние за Вас
 • да създават рекламни профили с интереси за Вас и устройството Ви
 • да следят броя на потребителите, които са видели или са щракнали върху определена реклама
 • да анализират изпълнението и ефективността на нашата реклама и тази на трети лица
 • да разработват и подобряват услугите си
 • да ограничават измамите и да откриват машинен трафик и
 • да извършват одити, проучвания и отчитания за рекламодателите, включително относно аудиторията, до която достигаме.

С Вашето съгласие Yahoo ще споделя също предполагаеми интереси, които сме създали за Вас с Taboola , за да може Taboola да извършва горните дейности. За да научите още за Taboola, можете да прочетете тяхната Политика за поверителност.

Можете да преглеждате списък с рекламните партньори, с които работим, или да управлявате начина, по който те използват информацията Ви по всяко време, като щракнете върху връзките „Настройки за поверителност и бисквитки“ или „Табло за поверителност“ в нашите сайтове и приложения.

Ние участваме в Европейската рамка на IAB за прозрачност и съгласие и спазваме нейните спецификации и политики. Ние работим с Платформата за управление на съгласието и нашият идентификационен номер е 14.

Партньори в областта на търсенето

Когато използвате нашите услуги за търсене, ние споделяме информацията Ви с партньори в областта на търсенето, за да предоставяме нашите услуги за търсене. Партньорите в областта на търсенето получават Вашите информация за онлайн дейността, технически идентификатори и информация за приблизителната геолокация. Те могат да използват информацията Ви, за да предоставят допълнителни функции за търсене, като например карти, местни бизнес обяви или информация за полети. За повече информация относно нашите услуги за търсене и за начините, по които споделяме информацията Ви с партньори в областта на търсенето, посетете нашата страница за потребителските услуги.

Партньори за съдържание и социални мрежи

Ако имаме Вашето съгласие, ние ще споделяме Вашите информация за онлайн дейността, информация за устройството и информация за приблизителната геолокация с нашите партньори за съдържание и социални мрежи, за да им позволим да предоставят подходящо съдържание и други функции като част от нашите потребителски услуги, като например:

 • новинарски и развлекателни статии
 • вградени публикации в социалните мрежи
 • бутони, които Ви позволяват да споделяте или харесвате съдържание в платформи на социални мрежи; и
 • вградени видеоклипове, подкастове и други интерактивни уиджети.

Тези партньори ще използват информацията Ви в съответствие с Вашите настройки за поверителност, с техните собствени политики за поверителност и с нашите споразумения с тях. Можете да преглеждате списък с партньорите за съдържание и социални мрежи, с които работим, или да управлявате начина, по който те използват информацията Ви по всяко време, като щракнете върху връзките „Настройки за поверителност и бисквитки“ или „Табло за поверителност“ в нашите сайтове и приложения.

Партньори за електронна търговия

Работим с партньори за електронна търговия, за да предоставяме списъци с продукти, каталози, колички за пазаруване, известия за цени, обработване на плащания и свързани функционалности за онлайн търговия. Партньорите за електронна търговия включват AWIN, Skimlinks, Amazon и Sovrn.

В нашите потребителски услуги партньорите ни за електронна търговия могат например да показват хипервръзки към стоки и услуги на трети лица. Ако щракнете върху тези хипервръзки, ще бъдете пренасочени към търговци на дребно, производители или други сайтове и приложения, които предоставят информация или възможност за купуване на тези стоки и услуги. Тези партньори ще събират информация, свързана с дейността Ви, и ще използват тази информация в съответствие с техните политики и с нашите споразумения с тях.

Държавни агенции или други трети лица

Споделяме информация с трети лица и правоохранителни органи, за да:

 • спазим съдебно разпореждане или подобна правна процедура или да предотвратим измама или друга незаконна дейност
 • защитаваме нашите права, собственост и безопасност, както и тези на нашите потребители. Възможно е например да предоставим информация (например IP адреса Ви) на правоохранителни агенции при спешен случай, когато нечия безопасност е изложена на риск
 • откриваме, да разследваме или да се справяме например с измами, незаконна дейност, проблеми със защитата и технически проблеми. Това включва споделяне на информация с други технологични компании с цел защита от заплахи за сигурността.
 • спазваме правни или регулаторни задължения; и
 • упражним нашите законни права, включително разследване на случаи за нарушаване на нашите Общи условия.

Нови собственици

Ако собствеността или контролът върху целия или част от Yahoo (или някоя от нашите потребителски услуги или услуги за цифрова реклама) се промени или се предлага да се промени в резултат на сливане, придобиване или продажба на активи, ние може да прехвърлим информацията Ви към новия (или бъдещ) собственик или управител.

Имате определени права върху информацията си, включително правото да получите копие от личната си информация, да контролирате как обработваме определена информация и да коригирате или изтриете лична информация.

Този раздел предоставя допълнителна информация за правата Ви и как да ги упражните.

При определени обстоятелства тези права може да бъдат ограничени. Например, когато:

 • не можем да потвърдим самоличността Ви
 • законът ни задължава да ограничим Вашите права за поверителност
 • имаме основателна бизнес причина да запазим личната Ви информация; или
 • трябва да защитим правата на други лица.

Щракнете върху + вдясно, за да научите повече.

Как да упражните правата си за поверителност

Можете да упражните правата си за поверителност, като посетите своите контроли за поверителност. Можете също да упражните правата си за поверителност, като попълните нашия формуляр за поверителност.

 1. Оттегляне на съгласието Ви

  Ако сте ни дали своето съгласие да обработваме информацията Ви или да използваме бисквитки и подобни технологии, можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Можете да го направите от своите контроли за поверителност.

  Обърнете внимание, че оттеглянето на съгласието Ви няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено въз основа на съгласието Ви преди оттеглянето му.

 2. Възразяване срещу обработването на информацията Ви

  Имате правото да възразите срещу обработването на личната Ви информация от наша страна. Можете да актуализирате предпочитанията си за маркетинг по всяко време, като посетите своите контроли за поверителност. Можете да подадете възражение и като попълните нашия формуляр за поверителността.

  Когато подадете възражение, ние ще вземем предвид редица фактори, включително:

  • Вашите разумни очаквания
  • ползите и рисковете за Вас, за нас или за други хора; и
  • други налични начини, по които бихте постигнали същия резултат.
 3. Ограничаване на обработването на информацията Ви

  При определени обстоятелства можете да ограничавате обработването на информацията Ви за даден период от време, в случай че са налице основателни причини да го направите. За целта се свържете с нас чрез нашия формуляр за поверителността.

 4. Получаване на копия от информацията Ви

  Имате право да поискате от нас копие от личната информация, която съхраняваме за Вас. Можете да изтеглите копие от информацията си от своите контроли за поверителност или като използвате нашия формуляр за поверителността.

 5. Получаване на информацията Ви по достъпен начин

  Това право, известно като „право на преносимост на данните“, Ви позволява да получите информация, която е достъпна и пригодена за машинно четене, и да поискате от дадена организация да прехвърли информацията Ви към друга организация (например друг имейл доставчик). Можете да го направите от своите контроли за поверителност.

 6. Изтриване на информацията Ви

  В определени случаи имате право да ни помолите да изтрием информацията Ви. Ние ще изтрием информацията, освен ако не сме задължени по закон да я запазим или имаме основателна бизнес причина за запазването ѝ.

  Можете да изтриете акаунта си и свързаната с него информация по всяко време, като посетите своите контроли за поверителност или като се свържете с нас чрез нашия формуляр за поверителността.

  Когато ни помолите да изтрием акаунта Ви, ние ще изтрием информацията Ви или ще я направим анонимна в рамките на 30 дни, освен ако не са налице наложителни обстоятелства да я запазим (например, ако сме задължени по закон да я запазим).

  Можете да поискате определени URL адреси повече да не се показват в резултатите от търсенето за името Ви в Yahoo Търсене и AOL Търсене. Това често се нарича „правото да бъдеш забравен“. Можете да подадете тази заявка, като посетите нашата страница „Правото да бъдеш забравен“.

 7. Коригиране на информацията Ви

  Имате право да коригирате информацията, която сте предоставили, ако вече не е точна или пълна. Можете да актуализирате информацията си по всяко време, като посетите страницата с информация за акаунта Ви или като се свържете с нас чрез нашия формуляр за поверителността.

 8. Изразяване на притеснение

  Ако имате въпроси или притеснения относно начините, по които се обработва информацията Ви, можете да се свържете с нашето длъжностно лице за защита на данните, като изпратите имейл на dpo-contact@yahooinc.com или като ни пишете на адреса, предоставен в раздел Как да се свържете с нас по-долу. Ако нашият отговор не Ви удовлетворява, имате право да подадете жалба до регулаторния орган за защита на данните в държавата, в която живеете или работите. Намерете своя местен регулаторен орган за защита на данните.

  Ако живеете в Швейцария, можете да се свържете с Федералния комисар по защита на данните и информацията (FDPIC).

9. Как защитаваме информацията Ви

Ние възприемаме защитаването на информацията Ви много сериозно. Спазваме цялостна програма за защита на информацията и използваме технически и организационни мерки, като например потвърждаване в две стъпки, криптиране, псевдонимизация и непрекъснато обучение за защита на нашите служители, за да защитаваме информацията Ви. Също така непрекъснато оценяваме възникващите заплахи, най-новите технологии за зашита и най-добрите практики.

Когато се свържете с нас, ще Ви помолим да предоставите определена информация, за да можем да потвърдим самоличността Ви и правото Ви на достъп до акаунта. Целта е да се уверим, че акаунтът Ви и свързаната с него информация са предпазени от неупълномощен достъп.

 

Обикновено съхраняваме информацията Ви за колкото време е необходимо за:

 • целите, описани в раздел 6 на настоящата политика за поверителност
 • други законни цели, например спазване на нашите законови задължения и прилагане на нашите общи условия, и
 • цели, свързани със защитата.

В някои случаи съхраняваме информацията Ви за по-дълго време (например, когато трябва да спазим законови изисквания).

Щракнете върху + вдясно, за да научите повече.

Периодът на запазване на информацията Ви зависи от фактори, като например:

 • типът информация
 • защо се събира и обработва
 • бизнес нуждите (например: създаване на архивни копия, за да можем да възстановим услугите ни след бедствие), и
 • всякакви законови изисквания, които трябва да спазим.

Например запазваме съдържанието на имейл акаунта Ви, докато акаунтът Ви е активен. За да може акаунтът Ви да е активен, трябва да влизате поне веднъж на всеки 12 месеца. Ако акаунтът Ви стане неактивен, пощенската Ви кутия автоматично ще бъде изтрита и няма да може да бъде възстановена. Ако акаунтът Ви продължи да е неактивен за още шест месеца, което прави общо 18 месеца неактивност, акаунтът Ви ще бъде автоматично планиран за дезактивиране и изтриване от нашите системи. Ще Ви уведомим, като използваме Вашия алтернативен канал за комуникация (ако сте създали такъв), преди това да се случи.

Имайте предвид, че акаунтите на платени абонати остават активни за срока на абонамента, независимо от активността на акаунта.

Ние работим с компаниите на Yahoo (нашите свързани лица) и други компании в различни държави. Тези държави може да имат законни за поверителност и защита на данните, които се различават от тези във Вашата държава.

Когато прехвърляме информацията Ви, ние разчитаме, че са въведени подходящи предпазни мерки за защита на информацията, която се прехвърля към други държави.

Щракнете върху „+“ вдясно, за да научите повече за тези предпазни мерки.

Когато прехвърляме информацията към нашите свързани лица или компании в други държави, ние гарантираме, че са въведени предпазни мерки за защита на информацията. Предпазните мерки, на които разчитаме, са:

 • решения относно адекватното ниво на защита, ако получателят се намира в държава, която се счита за „адекватна“ от ЕИП и Обединеното кралство, и
 • стандартни договорни клаузи, приети от Европейската комисия или Обединеното кралство.

Държавите, към които прехвърляме лична информация, включват Австралия, Обединеното кралство, Индия, САЩ, Канада, Сингапур, Тайван и Израел.

Възможно е да разчитаме на други условия за прехвърлянето на информацията Ви, например, когато прехвърлянето е необходимо:

 • за да спазим договор, който е сключен във Ваш интерес между администратора на лични данни и друга страна
 • за установяване, предявяване или защита от правни претенции
 • за важни причини в обществен интерес, или
 • за защита на нечии жизненоважни интереси.

Ако имате въпроси относно стандартните договорни клаузи или искате да получите тяхно копие, можете да се свържете с нас чрез нашия формуляр за поверителността или информацията за контакт, предоставена в раздела по-долу.

Ако имате въпроси относно настоящата политика за поверителност, желаете да изразите притеснение пред нас или искате да упражните правата си за поверителност, най-бързият и лесен начин да го направите е да се свържете с нас чрез нашия онлайн формуляр за поверителност.

Можете също да ни пишете на:

The Privacy Team
Yahoo EMEA Limited
Floor 5-7 Point Square
North Wall Quay
Dublin 1
Ierland

Ако желаете да се свържете с нашето длъжностно лице за защита на данните, можете да изпратите имейл на dpo-contact@yahooinc.com или да пишете на:

The Data Protection Officer
Yahoo EMEA Limited
Floor 5-7 Point Square
North Wall Quay
Dublin 1
Ierland

13. Промени по настоящата политика за поверителност

Ние от време на време ще променяме настоящата Политика за поверителност.

Някои от промените ще бъдат незначителни, но ако направим значителна промяна в начините, по които използваме или споделяме информацията Ви, ще Ви уведомим предварително.