Събиране на информация и практики на използване

Събиране на информация и практики на използване

Тази страница предоставя допълнителна информация за някои практики и технологии, които прилагаме за събиране, използване и споделяне на данни. 

Yahoo Group обслужва близо един милиард потребители в целия свят всеки ден. Работата с интернет услуги в такъв мащаб изисква да разберем колко ефективни са нашите системи, мрежи и продукти. За да го постигнем, голяма част от данните, които събираме, се обобщават и анализират чрез нашите аналитични платформи.

Тези платформи генерират необходимото отчитане и полезна информация за всяка област от нашата дейност, включително:

 • Финансово отчитане, осчетоводяване, фактуриране и одитиране
 • Бизнес развитие, разбиране на тенденциите в индустрията, конкурентни анализи, маркетинг на марки и сливания и придобивания
 • Измерване на ефективността на нашите доставчици и партньори
 • Мониторинг и работа на системата и ефективността на мрежата, планиране на капацитета, отстраняване на неизправности, оптимизация на трафика, балансиране на натоварването и свързаните с тях оперативни цели
 • Защита, борба с измамите и злоупотребата и антиспам
 • Измерване на изпълнението и ефективността на рекламните системи, кампаниите и партньорствата за нас и нашите партньори
 • Подобряване на продукта, разработване на нови продукти и функции
 • Обобщена информация за аудиторията за нас и нашите партньори
 • Обобщени анализи за сайтове, приложения и продукти за нас и нашите партньори

Когато споделяме обобщени доклади с нашите партньори, ние предоставяме единствено статистическо обобщение на данните. Това означава, че не предоставяме на партньорите записи, идентифициращи потребителите. За още информация вижте „Как споделяме Вашата информация“ в Политиката за поверителност на Yahoo.

Ние се стремим непрекъснато да подобряваме нашите съществуващи и да разработваме нови предложения, които смятаме, че нашите потребители ще намерят за полезни и ще им харесат. Даваме приоритет на тези усилия въз основа на обратна връзка, която получаваме от нашите потребители, пазарни проучвания, тенденции в индустрията и данни, които събираме за начина, по който се използват нашите настоящи Продукти. В повечето случаи използваме обобщени данни за подобряване и разработване на продукти, което означава, че данните не включват заключения или анализи на ниво потребител.

Примерите за използване на данни за подобряване и разработване на продукти включват:

 • Проучване на потребителското изживяване
 • Осигуряване на качеството и изпитване на продуктите (включително изпитване на защитата)
 • Откриване на грешки и разрешаването им
 • Измерване на ефективността на продукта (например времето, необходимо за зареждане на страници и приложения)

Нашите системи са конфигурирани за автоматично събиране и използване на данни за защитни и оперативни цели. Обикновено запазваме тези данни за кратки периоди, въпреки че съхраняваме някои за по-дълги периоди за засичане, смекчаване или проследяване на злонамерена или престъпна дейност. Ние данните в статистически доклади, за да помогнем за разбирането на системата и ефективността на мрежата с течение на времето.

Примерите за защитни и оперативни цели включват:

 • Наблюдение на производителността на системата и мрежата
 • Анализ на защитата (като засичане на нарушение, оценка на уязвимостта и изпитване за пробив)
 • Откриване и отстраняване на повреди и прекъсване на работата
 • Отстраняване на неизправности и грешки
 • Планиране на капацитета и прогнозиране
 • Оптимизация на трафика и балансиране на натоварването
 • Измерване на системите на доставчици и партньори, както и ефективността на мрежата

Поради критичния характер на тези дейности за нашия бизнес, Yahoo не Ви предлага избор или контролни механизми за използването на данни за защитни и оперативни цели.

Този раздел предоставя допълнителна информация за някои специфични практики, които използваме, за да персонализираме изживяванията, които Ви показваме, като реклами или статии. Вижте Как работи цифровата реклама за преглед на това как използваме данните Ви за персонализиране на Вашите реклами. 

Нашите персонализирани изживявания включват:

 • проследяване на още от съдържанието, статиите, рекламите и видеоклиповете, които харесвате или към които сте проявили интерес
 • предлагане на ново съдържание или продукти, които смятаме, че може да Ви харесат въз основа на предишната Ви дейност
 • запомняне на последната Ви активност, като скорошни котировки на акции или Вашите търсения в мрежата

Техниките, които използваме, за да ни помогнат да персонализираме Вашите изживявания, включват:

 • Свързване на идентификатори за домакинства, акаунти, устройства и бисквитки
 • Обработване на IP адреси
 • Браузър и устройства с ограничена поддръжка на бисквитки
 • Смарт телевизори и интерактивни устройства
 • Бисквитки, маяци, скриптове и SDK
 • Автоматизирано обработване и машинно самообучение

iYahoo използва различни техники за свързване на уникални идентификатори, присъстващи в домакинства, акаунти, устройства и бисквитки и други технологии, които вероятно принадлежат на един и същи потребител или присъстват в едно и също домакинство. Тези идентификатори са свързани чрез общи елементи, като споделени IP адреси, споделено ползване на устройство или мобилно приложение, влизания в акаунт от голям брой устройства и данни за съвпадение на идентификатори и връзки, предоставени от трети лица.

Видовете идентификатори, които събираме и обработваме, включват:

 • Имейл адреси (както имейл адреси на акаунти, така и алтернативни имейл адреси)
 • Телефонни номера
 • Бисквитки и други технологии, които съдържат уникални идентификатори
 • Рекламен ИД и ИД на доставчик на Apple iOS
 • ИД на Google Android и ИД на Play Store Advertising
 • Идентификатори на домакинства
 • IP адрес (версия 4 и версия 6)
 • и производни стойности на някое от горните

Ние събираме и свързваме тези елементи, дори ако не сте влезли в , например, когато използвате , който не изисква регистрация, или когато взаимодействате с наши на уеб сайт на трето лице.

Тези идентификатори обикновено са свързани с данни, които се събират, наблюдават или извеждат от потребителите на Yahoo или са извлечени от данни, които получаваме от нашите партньори.

С Ваше съгласие свързваме идентификатори, за да увеличим полезността на данните, които събираме от различни контексти и във времето, за да Ви предоставим по-добра работа със съдържанието и рекламата. Например потребителите, които извършват търсене в мрежата за спортни резултати на определени отбори, може да са заинтересовани да видят допълнителни истории или видеоклипове за тези отбори в тяхната емисия новини.

Имате право на избор за това как Вашите данни се свързват. Можете да оттеглите съгласието си и ние няма да свързваме идентификатори   на отделните браузъри и мобилни устройства, за да Ви предоставим по-добра работа със съдържанието и рекламата, като използвате контролния механизъм за свързване на устройството във Вашите контролни механизми за поверителност.

IP адресът на Вашето устройство се изпраща на Yahoo винаги, когато взаимодействате с някой от нашите или . Трети лица могат също да получават и да ни предават Вашия IP адрес, когато взаимодействате с техните продукти. По същия начин Yahoo може да препредава Вашия IP адрес на партньори, които използваме за показване на съдържание, реклами и свързани продукти в нашите Продукти.

Ние събираме Вашите IP адреси с течение на времето, за:

 • поддържане на защитата на Вашия акаунт, данни и нашите системи и мрежи
 • защита срещу измама, спам, фишинг, злоупотреба и друга злонамерена дейност
 • отстраняване на неизправности в мрежата и системата и свързани оперативни проблеми
 • определяне на Вашата държава или географски регион за:
  • разпознаване на Вашата правна юрисдикция и правата, свързани с Вашия акаунт
  • предоставяне на по-подходящо съдържание и реклами
 • ограничете честотата на рекламите във времето на устройства без поддръжка на бисквитки
 • разпознаване на приблизителното местоположение на Вашия дом и работно място
 • свързване на устройства, браузъри и потребителски акаунти, които могат да се отнасят за едно домакинство или работно място
 • създаване на обобщена статистика, показваща използването на продуктите по географски регион

Yahoo събира и използва данни, събрани преди това от браузъри и устройства с ограничена поддръжка на бисквитки, като тези, активирани с технологията за блокиране на бисквитки. В тези случаи ние генерираме временен „пасивен ИД“, използвайки различни мрежови сигнали за вероятностно идентифициране на такива устройства и подобряване на нашите .

Можете да управлявате определени употреби на пасивни ИД на тези устройства чрез контролния механизъм „Yahoo в мрежата“, намиращ се във Вашите контролни механизми за поверителност. Някои технологии за блокиране на бисквитки могат да пречат на контрола на поверителността на устройството, платформата и саморегулирането, затова препоръчваме в тези случаи да използвате контролния механизъм „Yahoo в интернет“.

Ние събираме данни от смарт или свързани телевизори, стрийминг устройства с интернет връзка и свързани интерактивни устройства (наричани заедно „Смарт устройства“) чрез телевизионни приложения, които поддържаме, или , които предоставяме на тези устройства.

Ние свързваме Смарт устройства и отнасящите се до тях данни с общи атрибути (като IP адрес) и след това групираме тези устройства в домакинства.

В някои случаи Смарт устройствата предоставят на Yahoo допълнителна специфична информация за улесняване на свързването и таргетирането, като идентификатор на телевизионно устройство или данни за вход на потребителя. Проверете оповестяването на поверителността във Вашето конкретно Смарт устройство за практики и контролни механизми, които управляват събирането и използването на данни.

Ние събираме данни от браузъри, мобилни телефони и свързани устройства, като използваме стандартни за индустрията методи. Тези методи включват използване на бисквитки, маяци, уеб хранилище, SDK, етикети и пиксели, които наричаме заедно „бисквитки и други технологии“.

За да научите повече за това как събираме и използваме Вашите данни с помощта на бисквитки и други технологии, посетете нашата Политика за бисквитки.

Използваме различни техники за автоматизирано обработване на данни, като модели на данни и машинно самообучение, за да подобрим нашите алгоритми и ефективността на всички аспекти на нашите и .

Аспектите на нашите Продукти и Услуги, при които използваме техники за автоматизирано обработване на данни, включват:

 • ефективност и наблюдение на системата
 • защита и оперативна ефективност
 • персонализиране на съдържанието
 • прогнозни анализи
 • програмна реклама

Техниките комбинират и използват данни от източници на информация за непрекъснато актуализиране и оптимизиране на тези функции.

С изключение на автоматизираното обработване, необходимо за защита на нашите системи, можете да избирате използването на Вашите данни, когато такова обработване води до подразбиране на това кой/коя сте и каква е Вашата дейност. Посетете Вашите контролни механизми за поверителност за повече информация.

Имайте предвид, че нашето автоматизирано обработване не води до правни последици или други подобни значими ефекти за Вас.

С изключение на разрешеното от закона Yahoo не събира, не използва и не споделя Ваши чувствителни данни с цел предоставяне на персонализирани изживявания. Възможно е да виждате реклами на чувствителни теми или за чувствителни продукти от нас, но те се базират единствено на съдържанието на страницата. 

Ние също така забраняваме по договор на партньорите си да събират или използват чувствителни данни от или за нашите потребители.

Ние и нашите предоставяме контекстуални реклами, свързани с чувствителни теми, на страници, които съдържат една и съща или подобна чувствителна тема. Тези реклами се избират въз основа на съдържанието на страницата, а не от информация, получена от потребителя, браузъра или устройството. Например, когато влизате в раздела за здраве на някой уеб сайт, може да виждате реклами, свързани със здравето.

Какви данни за местоположението събираме?

Yahoo събира и съхранява Вашите или извлича местоположението Ви от друга информация. Ние получаваме Вашите данни за местоположение от следните източници:

 • региона и часовата зона, които сте избрали в настройките на Вашето устройство
 • и въз основа на Вашия IP адрес, GPS, Wi-Fi или близост до кула за мобилни телефони
 • Вашата активност, когато използвате нашите , например, когато използвате нашите Продукти за търсене, за да намерите полети от Лондон до Париж, можем да заключим, че пребивавате в Лондон
 • Вашите , свързани със съдържанието, което качвате и споделяте в нашите Продукти, като прикачени файлове, снимки и видеоклипове, които могат да включват

Ние получаваме , независимо дали ,или от нашите партньори и доставчици на данни трети лица.

Нашите партньори включват нашите . Ние получаваме данни за местоположение от тях, за да предоставяме персонализирани реклами, които са обект на Вашето съгласие и техните практики за поверителност. Партньорите в областта на рекламата, които използват , предлагат детайлно управление на това как споделят Вашите данни в тези случаи.

 

Как използваме данните за местоположение?

Yahoo използва Вашите данни за местоположение, които сме събрали във времето, за да:

 • предположим неточното местоположение, на което смятаме, че живеете или работите. Ние използваме тези предположения, за да:
  • определим условията за ползване и правната юрисдикция, които са приложими за Вас
  • определим Продуктите и продуктовите функции, които са налични за Вас
  • ни помогнат да решим кои реклами за Ви покажем
  • засечем необичайна активност при влизане с цел да защитим акаунта Ви
 • определим подходящия език за представяне на нашите Продукти и Услуги
 • съдействаме при засичането на измама и злоупотреба
 • извършваме анализи на продуктите и за да предоставим обобщена информация на партньори
 • предоставим подобрени услуги, базирани на местоположение (като прогноза за времето въз основа на настоящото Ви местоположение)
 • покажем реклама въз основа на местоположение (например показване на реклама, която е свързана с настоящото Ви местоположение, или въз основа на предишни местоположения, които сте посетили)
 • измерим ефективността на рекламните кампании (например, ако устройство е било наблюдавано в магазина на рекламодател след показването на рекламата на този рекламодател на това устройство)
 • предоставим локализирани резултати от търсенето (като ресторанти в близост до настоящото Ви местоположение, когато търсите ресторанти)
 • предоставим съдържание, което може да е от значение за настоящото Ви или скорошно местоположение (например спортно съдържание, свързано с отбор, след като устройството Ви е посетило стадиона на този отбор).

Посетете Вашите контролни механизми за поверителност, за да управлявате как Yahoo използва Вашите .

Как споделяме Вашите данни за местоположение?

С Ваше съгласие Yahoo може да споделя точни данни за местоположение с нашите партньори в областта на рекламата. Посетете раздел „Партньори“ във Вашите контролни механизми за поверителност, за да управлявате как Yahoo споделя Вашите данни с тези партньори.

Имайте предвид, че използването от страна на нашите партньори на данните за местоположението, които им предоставяте, е предмет на техните собствени политики за поверителност.

Ако споделяте акаунт или устройство с друг човек, като например член на семейството, ние ще комбинираме данните за използването и взаимодействието с нашите през отделните сесии.

Когато споделяте акаунт или устройство с друго лице или лица:

 • съдържанието и рекламите, които Ви показваме, може да не отразяват Вашата активност или да не са от значение за Вас
 • хората с достъп до настройките на Вашето устройство и предпочитанията за поверителност, включително предпочитанията за отказ, могат да променят тези настройки, без да бъдете уведомени

СЪВЕТ: Когато използвате споделено устройство или акаунт, се уверете, че настройките Ви са актуални при всяко използване на устройството или потвърдете предпочитанията си с тези, с които го споделяте.

Посетете Вашите контролни механизми за поверителност, за да научите повече за Вашите споделени устройства и акаунти.

От време на време ние провеждаме промоции, като лотарии, състезания или раздавания на подаръци. Когато участвате в промоция, Вие се подчинявате на официалните правила на тази промоция, които може да съдържат информация за практиките за поверителност, свързани с нея.

Когато участвате в промоция, ние изискваме информация, като Вашето име, имейл адрес, пощенски адрес и телефонен номер. Ние използваме тази информация, за да обработим Вашето участие в промоцията.

Ние може да се свържем с Вас с цел администриране на промоцията, предоставяне на актуализации за състоянието или за други цели, указани в официалните правила на промоцията.

Понякога ние споделяме Ваша информация с трети лица във връзка с промоцията. Вижте официалните правила на всяка промоция за подробна информация.

Промоции, хоствани в нашите Продукти, могат да бъдат спонсорирани от Yahoo или съвместно спонсорирани от Yahoo и трети лица. Yahoo може също така да спонсорира самостоятелно или съвместно промоции, хоствани от трети лица.

Трети лица, които хостват промоции, могат да събират и използват Вашата информация самостоятелно или съвместно с Yahoo. Ако трети лица събират и използват Вашата информация, ние Ви препоръчваме да прегледате техните политики за поверителност, за да научите повече за информационните им практики.​

От време на време Yahoo кани потребителите да участват в проучвания за използваемостта, в анкети и в други видове качествени и количествени проучвания. Ние също така провеждаме проучвания, използвайки данни от нашите вътрешни записи.

Yahoo набира субекти за проучванията чрез разнообразни средства, включително реклами, имейл съобщения, както и чрез фирми за маркетингови проучвания. Често изискваме от участници в проучвания и анкети да подпишат споразумения за поверителност или конфиденциалност.

Ние също така използваме информация за аудитории и трафик от регистрационните ни файлове и потребителски бази данни за проучвания.

Ние провеждаме различни видове проучвания, за да:

 • ни помогнат да проектираме по-добре нашите Продукти
 • планираме нови функции, които да добавим към нашите и
 • ни помогнат да разберем желанията и нуждите на нашите потребители по-добре

Ние споделяме или статистически данни за проучвания с нашите партньори, бъдещи партньори или рекламодатели, когато това е уместно.