Насоки за общността на Yahoo

Yahoo се състои от разнообразна комбинация от цифрови и мобилни марки с глобален обхват, включително Yahoo News, Yahoo Finance, Yahoo Sports, AOL, TechCrunch и др. Общностите на Yahoo включват хора с различен опит, от различен произход и начин на мислене, а ние предлагаме широка гама продукти, услуги и онлайн изживявания. Тези Насоки се прилагат за използването на продуктите и услугите на Yahoo и ще помогнат на Вас и на останалата част от общността на Yahoo да се насладите на приятно преживяване. Също така потърсете и спазвайте всякакви допълнителни правила, които могат да се прилагат за конкретни продукти или услуги.

Като потребител на Yahoo вие играете важна роля в поддържането на добрия тон и безопасността на нашите общности за всички наши потребители. Силно оценяваме вашата помощ в това да гарантираме, че нашите продукти и услуги запазват своите положителни, разнообразни и доброжелателни общности, за което полагаме толкова много усилия.

Накратко

  • Бъдете добър гражданин. Общувайте, осъществявайте връзка и се отнасяйте с другите с уважение. Не допускайте да обиждате, да оскърбявате или да правите неоснователни нападки срещу други лица. Въздържайте се от публикуване на съдържание, което стереотипизира хората по обиден, накърняващ или оскърбителен начин.
  • Не се отклонявайте от темата. Старайте се съдържанието ви да бъде уместно и да го модерирайте правилно.
  • Научете правилата. Вашата активност в Yahoo е предмет на тези Насоки на общността и Условията за ползване на Yahoo, както и на отнасящите се за съответния продукт правила.
    • Ако попаднете на съдържание, което нарушава тези Насоки за общността, докладвайте го, като използвате инструмента за съобщаване за злоупотреба във всеки наш продукт. 
    • Ако не спазвате тези правила, може да предприемем действие относно Вашия акаунт, което може да включва премахване на съдържание, временно спиране на привилегиите за коментиране, предупреждения, временно спиране и/или закриване на акаунта. Ние правим всичко по силите си, за да гарантираме справедливи мерки, но при всички положения си запазваме правото да закриваме акаунти или да премахваме съдържание без предизвестие и поради каквато и да е причина, но в частност, за да защитим нашите услуги, инфраструктура, потребители и общност. Въпреки че тези насоки не създават договорно задължение за нас, поради което да трябва да предприемем конкретни действия, ние ще направим всичко по силите си да прилагаме тези насоки в съответствие с нашите принципи и ценности.
    • Посетете нашия Помощен център, за да научите още за начина, по който прилагаме тези Насоки, и за възможностите за конкретния продукт за оспорване на решение за премахване на Ваше съдържание.

Поддържане на безопасността на нашите продукти

Заплахи от насилие. Заплахите от насилие, насочени към конкретни лица или групи, включително обществени личности, са забранени и когато се налага, ще бъдат докладвани на правоприлагащите органи. Съдържание, което популяризира, подбужда към или подкрепя насилствено или престъпно поведение също е забранено (напр. окуражаване на други хора да извършват акт на насилие срещу лице или група или изказването на подкрепа към престъпни действия, извършени от лице, което е извършило акт на насилие).

Тероризъм. Съдържание, което популяризира, насърчава или подбужда актове на международен тероризъм или вътрешен насилствен екстремизъм, е забранено. Тази забрана включва съдържание, което поддържа или открито подкрепя терористични или екстремистки организации, техните лидери или свързани с тях актове на насилие, както и съдържание, предназначено да набира лица за присъединяване към терористични или екстремистки организации.

Експлоатация на деца. Не публикувайте, не изпращайте или не искайте съдържание, което представя по сексуален начин непълнолетни лица или способства или популяризира сексуална експлоатация на деца. Това включва и дигитално манипулирано и анимирано съдържание. Притежанието, разпространението и търсенето на материали, сексуално експлоатиращи деца, е сериозно престъпление, за което съобщаваме на правоприлагащите органи по света чрез Националния център за изчезнали и експлоатирани деца. 

Подбуждащи омраза реч и дейности. Забраняваме съдържание от какъвто и да е вид, което подбужда омраза или насърчава насилието срещу лице или група въз основа на тяхната действителна или възприемана раса, цвят на кожата, етническа принадлежност, национален произход, религия, пол, полова идентичност, възраст, статус на ветеран, сексуална ориентация, инвалидност, здравно състояние, болест, политически възгледи или политическа принадлежност. Също забраняваме използването на нашите услуги от групи и организации за насърчаването или участието в актове на насилие и омраза срещу други лица въз основа на характеристиките, описани по-горе (например използване на нашите услуги за популяризиране на събитие или мероприятие на група, събрана с мотив на омраза). Прочетете настоящите съвети за противопоставяне на изказвания, проповядващи вражда и омраза, от Антиклеветническата лига.

Самоубийство и самонараняване. Не публикувайте съдържание, което популяризира или възхвалява самоубийството или самонараняването. Това включва съдържание, което насърчава другите да се самонараняват (например съдържание, което популяризира хранително разстройство).

Кръв и осакатяване. Съдържание, което изразява или популяризира сериозни телесни наранявания, мъчения или осакатяване на хора или животни, е забранено.

Съдържание за възрастни. Не публикувайте съдържание, което включва голи тела, включително мъжки или женски полови органи или голи женски гърди, включително зърното. Правим изключение от това правило за публикации с артистична, образователна, политическа или научна стойност, както и в други случаи, когато съдържанието не е предназначено за подбуждане на сексуална възбуда (напр. кърмене, раждане и голота в знак на протест). Съдържание, което изобразява сексуални актове или телесни течности или функции за целта на сексуална възбуда, не се разрешава.

Тормоз. Лични нападки към други лица, особено на други потребители на Yahoo, са забранени на нашите платформи. Тази забрана включва съдържание, предназначено да заплашва, засрамва, унижава, оказва сексуален тормоз или вреди по друг начин, както и съдържание, което води до спирането на дискусия или отблъсква потребителите от нашите платформи (напр. използване на език за тормоз на хора, с които сте несъгласни, чрез повтарящи се публикации или публикации извън темата). Считаме, че тормозът, насочен към непълнолетни лица, може да е особено опасен и се прилага засилен контрол към унизяващо съдържание, насочено към лица на възраст под 18 години.

Трафик на хора и проституция. Използването на услугите на Yahoo за способстване на трафика на хора с цел сексуална експлоатация, други форми на трафик на хора или сексуална дейност с комерсиална цел е забранено. Ако попаднете на трафик на хора в услугите на Yahoo, докладвайте го и посъветвайте жертвите да се свържат с правоприлагащите органи.

Наркотици. Изобразяването на употребата на наркотици и описание на начина на производство или купуване на наркотици са забранени. Покупката и продажбата на наркотици от всякакъв вид на нашите платформи са забранени.

Незаконна дейност. Съдържание, което популяризира или съдейства на незаконна дейност, е забранено. Това включва разпространението, закупуването или продажбата на незаконни артикули.

Защита на поверителността на потребителите

Лична информация, позволяваща идентификация (PII), и доксинг. Не публикувайте публично чувствителна лична информация, отнасяща се до вас или други лица. Тази забрана включва пароли, идентификационни номера, информация за банкова сметка, рождени дати, домашни или служебни адреси и друга информация, за която обичайно се счита, че е лична информация, позволяваща идентификация (PII). Посетете нашата страница с помощ за допълнителна информация относно защитата на вашия акаунт. 

Нарушаване на поверителността. Не публикувайте съдържание, което популяризира, способства или документира нарушаване на основателните очаквания за поверителност на другото лице. Тази забрана включва мултимедия от воайорски стил, интимни изображения и видеоклипове, публикувани без съгласие, както и заплахи за публично публикуване на изображения с цел унижаване или тормоз на друго лице. Посетете нашата страница с помощ за допълнителна информация относно премахването на резултати от търсенето.

Поддържане на целостта на нашата платформа

Неистинно поведение (невярна информация, дезинформация и представяне за друго лице). Съдържание, създадено, за да бъде или което е възможно да бъде подвеждащо, измамно или по друг начин да навреди на нашите потребители, е забранено. Това включва опити за лишаване от право на глас на гласоподаватели или по друг начин злонамерена намеса в избори. Не можете да се опитвате да причинявате объркване между вас и друго лице, организация или фирма, както и да подвеждате потребителите за произхода на съдържанието, което публикувате, или вашата връзка с друго лице, организация или компания. Въпреки това се позволяват определени изключения, като например пародия и сатира, ако това е ясно посочено.

Спам/злоупотреба с ресурс/малуер. Не можете да използвате нашите продукти, за да изпращате групови непоискани съобщения или да публикувате съдържание от какъвто и да е вид, което е повторяемо, не е по темата или е предназначено за директна търговска дейност към сайт, различен от Yahoo. Не можете да създавате или използвате няколко акаунта за целта на популяризиране или намаляване на популярността на съдържание, публикувано от вас или друго лице, или за преодоляване на инструментите за защитата и модерация на съдържание, използвани от Yahoo. Не използвайте нашите продукти за фишинг или за предаване на вируси, малуер или други елементи от разрушително естество. Не предприемайте действия, които могат да засегнат работата на мрежите, сървърите или друга инфраструктура, която принадлежи на Yahoo или други лица.

Изоставени акаунти. Ако не сте осъществявали достъп до вашия акаунт от повече от една година, вашият акаунт може да подлежи на дезактивиране и цялото съдържание във вашия акаунт, включително съхранения имейл, може да бъде изтрито. Посетете нашата страница с помощ за повече информация относно закриването или дезактивирането на вашия акаунт и как да изтеглите вашите данни. 

Зачитане на интелектуалната собственост

Авторско право и интелектуална собственост. Не публикувайте съдържание, което нарушава авторското право, търговската марка или друго право на интелектуална собственост, което се притежава от друго лице. Ще го премахнем, ако го открием, или при поискване от притежателя на правата. За да научите повече, прегледайте нашите Правила за авторско право и интелектуална собственост.

Последна актуализация: септември 2021 г.​