Вашите контроли за поверителност

Управляваме семейство от марки, включително Yahoo, AOL и TechCrunch. Всяка марка има свое собствено „табло“ за поверителност, до което имате достъп с щракане върху иконите по-долу.

На всяко табло можете да упражнявате правата си за поверителност, като например изтегляне на личните Ви данни, изтриване на акаунта Ви и извършване на избори относно начина на използване на Вашата информация.

Yahoo Brands