Условия за ползване на Yahoo

На 1 ноември 2021 г. името на компанията, предоставяща продуктите и услугите, които използвате, се промени от Verizon Media EMEA Limited на Yahoo EMEA Limited. Засега начинът, по който обработваме Вашите данни, остава същият. Освен това съгласно Акта на ЕС за цифровите услуги от нас се изисква да предоставяме на потребителите, пребиваващи в рамките на Европейския съюз, определени допълнителни условия – вижте подраздела 14.13.o по-долу.

През юни 2017 г. обявихме, че Yahoo и AOL се обединяват в една компания за цифрова мултимедия и за мобилни устройства. Сега ние оперираме под тези унифицирани Условия за ползване на Yahoo. Ако имате Yahoo или AOL акаунт, трябва да се съгласите с тези Условия. (Бележка: Ако все още не сте се съгласили с тези Условия, предходните Условия за ползване на Yahoo и предходните Условия за ползване на Oath (за AOL) продължават да се прилагат за Вашия акаунт). За всички продукти и услуги на Yahoo, които са достъпни без влизане в акаунт, тези Условия се прилагат за тях считано от 25 май 2018 г. Ако създавате нов регистриран профил, долупосочените Условия се прилагат от момента, в който сте се регистрирали.

 

Условия за ползване на Yahoo
 1. Добре дошли в Yahoo

  Yahoo Inc. и всички негови марки, изброени в Раздел 13 (включително марките Yahoo и AOL), и юридическите лица, изброени в Раздели 13 и 14 (наричани заедно „Yahoo“, „нас“, „ние“ или „наши“), са част от семейството компании на Yahoo. Нашите марки, уеб сайтове, приложения, продукти, услуги и технологии („Услуги“) се предоставят от лицата, изброени в Раздел 13 по-долу. Внимателно прочетете Раздели от 1 до 13, 14.1 и 14.13, които са разделите, приложими за Вас. 

  Когато използвате Услугите, Вие приемате тези условия, както и всички насоки за общността и допълнителни условия, предоставени на Вас за Услугите, които използвате (събирателно наричани „Условия“). Прочетете Условията внимателно, тъй като те представляват цялостно споразумение с нас.

  НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ СЪДЪРЖАТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА НАШАТА ОТГОВОРНОСТ В РАЗДЕЛ 9.

  ПОТРЕБИТЕЛИ В САЩ: ТЕЗИ УСЛОВИЯ СЪДЪРЖАТ ОБВЪРЗВАЩИ КЛАУЗИ ОТНОСНО АРБИТРАЖНИ СПОРАЗУМЕНИЯ И ОТКАЗВАНЕ ОТ ПРАВОТО ЗА ГРУПОВ ИСК И ПРОЦЕС СЪС СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЗДЕЛ 14.2 ПО-ДОЛУ, КОИТО СА ПРИЛОЖИМИ ЗА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ В САЩ.

 2. Използване на Услугите
  1. Правомощия. Приемате, че Ви е разрешено да използвате Услугите съгласно приложимото законодателство. Ако използвате Услугите от името на компания, фирма или друго лице, което представлявате, трябва да разполагате със законовите правомощия да приемете настоящите Условия от името на това лице, в случай че лицето приема тези Условия, а под „Вие“ се разбира това лице. Ако осъществявате достъп до акаунт от името на собственика на акаунта (например в качеството си на администратор, консултант, анализатор и др.), Условията се прилагат за Вашите действия от името на собственика на акаунта. 
  2. Освобождаване от отговорност. Ако използвате Услугите от името на компания, фирма или друго лице или използвате Услугите за търговски цели, Вие и това лице се освобождавате от отговорност Компаниите на Yahoo (определени в Раздел 8 по-долу) при съдебен процес, иск или действие в резултат от или във връзка с използването на Услугите или нарушаване на настоящите Условия, включително от отговорност или разходи в резултат на искове (включително искове за небрежност), загуби, щети, съдебни процеси, съдебни решения, разходи за съдебни процеси и адвокатски хонорари. 
  3. Възраст. Ако сте под Минималната възраст (както е определена в Раздел 14), не можете да регистрирате акаунт. Освен ако не сте притежател на съществуващ акаунт в САЩ, който е Yahoo семеен акаунт, трябва да сте навършили поне Минималната възраст, за да използвате Услугите. Определени части от Услугите са със съдържание, подходящо само за възрастни. Не осъществявайте достъп до това съдържание, ако не сте възрастен (т.е. поне на възрастта за пълнолетие във Вашата държава).
  4. Поведение на членовете. Давате съгласието си да не използвате Услугите по начин, който нарушава тези Условия или нашите Насоки на общността, включително да:
   1. получавате или да се опитвате да получавате неоторизиран достъп до Услугите или до нашите сървъри, системи, мрежа или данни;
   2. предоставяте съдържание, което не е подходящо за деца, което е заплашително, обидно, оказващо тормоз, закононарушаващо, клеветническо, вулгарно, нецензурно, злепоставящо, нарушаващо поверителността на други лица, подклаждащо омраза или неприемливо поради расистки или етнически причини или по друг начин;
   3. нарушавате приложимите закони или регламенти;
   4. се представяте за друго лице или фалшифицирате или манипулирате заглавия или идентификатори, за да се прикрие произходът на съдържание, предавано чрез Услугата; 
   5. предоставяте съдържание, което нямате право да предоставяте или което нарушава правата за патент, търговска марка, търговска тайна, авторско право или други права на собственост, които принадлежат на друго физическо или юридическо лице;
   6. публикувате съдържание, което съдържа реклами или други търговски материали, без нашето предварително писмено разрешение;
   7. предоставяте вируси или друг компютърен код, файлове, програми или съдържание, създадени, за да прекъсват, разрушават или ограничават функционалността на Услугите или засягат други потребители;
   8. възпрепятствате или прекъсвате Услугите или сървърите, системите или мрежите, свързани с Услугите, по какъвто и да е начин;
   9. осъществявате достъп до данните или да ги събирате, нито да правите опит да осъществявате достъп до данните или да ги събирате от нашите Услуги чрез всякакви автоматизирани средства, устройства, програми, алгоритми или методологии, включващи, но не и ограничаващи се до, роботи, паяци, скрепери, инструменти за извличане на данни или инструменти за събиране или извличане на данни, за всякакви цели без нашето изрично, предварително разрешение;
   10. използвате никакви материали или съдържание, включително и без ограничение до всякакви данни (a) за създаване на база данни, архив, мобилно приложение, емисия с данни, уиджет или друг източник на обобщени данни, който се конкурира със или представлява материален заместител на Услугите, изцяло или частично, предлагани в нашите Услуги или услугите, предлагани от нашите доставчици на данни, или (b) за предоставяне на каквато и да е услуга, която се конкурира със или представлява материален заместител на нашите Услуги или данните, предлагани от Yahoo или от нашите доставчици на данни.  
  5. Използване на Услугите. Трябва да следвате насоките или правилата, свързани с Услугите. Не трябва да използвате по неправилен начин или да възпрепятствате Услугите или да се опитвате да осъществявате достъп до тях, като използвате метод, различен от предоставените от нас интерфейс и инструкции. Може да използвате Услугите само по законосъобразен начин. Освен ако не е изрично посочено друго, нямате право да осъществявате достъп до или да използвате повторно Услугите или част от тях за търговски цели. 
  6. Контрол върху експорта. Приемате, че ще спазвате законите и регламентите по отношение на контрола върху експорта на САЩ и контрола върху търговията на други приложими държави, включително, без ограничение до, Регламентите за администриране на експорта на Търговския департамент на САЩ, Бюро на промишлеността и сигурността, и програмите за ембарго и търговски санкции, администрирани от Финансовия департамент на САЩ, Службата за контрол върху чуждестранни активи. Декларирате и гарантирате, че: (1) не сте лице с наложена забрана, включено в правителствени списъци за изключение от експорт (вж. например https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern); (2) няма да извършвате реекспорт или да използвате Услугите за прехвърляне на софтуер, технология или други технически данни на забранени лица или държави; и (3) няма да използвате Услугите за крайни потребители в сферата на военните, ядрените, ракетните, химическите или биологичните оръжия или да провеждате други дейности, включващи Услугите, които нарушават законите за експорт и импорт на САЩ или други приложими държави. 
  7. Антикорупционни закони. Приемате, че ще спазвате всички приложими антикорупционни закони, включително законите, които забраняват незаконни плащания към лица с цел корупция, по отношение на тези Условия. 
  8. Собственост и повторна употреба. Използването на Услугите не Ви дава право върху интелектуална собственост или други права на собственост върху или интереси в Услугите или съдържанието, до което осъществявате достъп. Не трябва да използвате брандиране или лога, използвани в Услугите, освен ако ние не Ви предостави отделно изрично писмено разрешение. Нямате право да премахвате, скривате или променяте правни съобщения, показвани във или заедно с Услугите. Освен ако не разполагате с изрично писмено разрешение, нямате право да възпроизвеждате, променяте, вземате или отдавате под наем, продавате, търгувате, разпространявате, прехвърляте, излъчвате, публично представяте и създавате деривативни произведения, разработени на базата на Услугите, нито да използвате за търговски цели част или функция или да осъществявате достъп до Услугите (включително съдържанието, рекламите, API и софтуера). 
  9. Лиценз за софтуер. При условие че винаги спазвате настоящите Условия, ние Ви предоставяме личен, безвъзмезден, непрехвърляем, без възможност за преотстъпване, отменяем и неексклузивен лиценз за използване на софтуера и API, който Ви се предоставя от нас като част от Услугите. Този лиценз е единствено с цел да Ви даде възможност да използвате и да се възползвате от Услугите, както се предоставят от нас, по начина, разрешен според настоящите Условия и допълнителни условия или насоки. Нямате право да използвате обратно инженерство или да се опитвате да извличате програмния код от нашия софтуер, освен ако приложимото законодателство не забранява тези ограничения или ако не разполагате с нашето изрично писмено разрешение. Софтуерът ни може автоматично да изтегли и инсталира актуализации за защита или други актуализации без предварително уведомление до Вас.
  10. Поддръжка. Освен ако не е изрично посочено друго, ние не обещаваме да Ви предоставим поддръжка за Услугите. Ако ние Ви предоставим поддръжка, то това е по наша преценка и не означава, че ще продължаваме да Ви предоставя поддръжка за в бъдеще.
  11. Такси. Ние си запазваме правото да начисляваме такси за използването на или за достъп до Услугите (и всякаква свързана поддръжка), без значение дали съществуваме към момента, или не, единствено по наша преценка. Ако ние решим да начисляваме такси, нашите условия за плащане ще бъдат приложими и ние ще Ви предоставим предварително съобщение.
  12. Различни версии на Услугите. Различни функции може да са налични в различните версии на Услугите и може не всички функции да са налични във Вашата държава или регион. Също така може не всички функции да са налични, ако потребителят, с когото комуникирате, използва различна версия на Услугите или използва софтуер на трето лице. 
  13. Правила против злоупотреба. Ние забраняваме изпращането на непоискани имейли или съобщения чрез използване на Услугите. Без нашето предварително писмено съгласие Вие нямате право да извършвате търговска дейност на нетърговски свойства или приложения, нито да извършвате дейност в голям обем, във връзка с Услугите. Нямате право на поведение или дейност, които са в разрив с Услугите или работата на други потребители.
  14. Условия на Envrmnt 360. Потребители в САЩ: Условията на Envrmnt 360 са приложими за Вас и можете да ги намерите тук на английски и тук на испански език. 
  15. RSS канали. Ако използвате RSS канал, предоставен от нас („RSS канал на Yahoo“), имате право само да показвате съдържанието, което е предоставено в канала, без да го модифицирате, като трябва да посочите авторство на нашия уеб сайта източник и връзка до пълната статия в съдържанието на RSS канал на Yahoo. Не можете да включвате реклами в какъвто и да е RSS канал на Yahoo. Ние си запазваме правото да премахнем всеки RSS канал на Yahoo по всяко време и да поискаме от всеки да прекрати използването на RSS канал на Yahoo по всяко време и по каквато и да е причина. За всеки наш продукт или услуга може да има също и по-конкретни условия за използване на RSS канали на Yahoo.
 3. Вашият акаунт; Съобщения
  1. Информация за акаунт. Може да имате нужда от акаунт, за да използвате някои от Услугите. Трябва да се уверите, че информацията за Вашия акаунт (т.е. информацията, която сте предоставили, когато сте се регистрирали или абонирали за Услуга) е актуална, пълна, точна и вярна. Освен ако не е заявено друго за Вашата държава в Раздел 14, с изключение на акаунтите за AOL, всички акаунти за Yahoo са без възможност за прехвърляне и правата върху тях се прекратяват при смъртта на притежателя на акаунта.
  2. Достъп до Вашия акаунт. Носите отговорност за цялата дейност, която се случва със или минава през Вашия акаунт. С цел защита на Вашия акаунт запазете поверителността на паролата си. Не използвайте същата парола за акаунт за други услуги. Без да се засягат законовите Ви права, ако забравите Вашата парола и не можете по друг начин да валидирате Вашия акаунт на Yahoo, признавате и приемате, че Вашият акаунт може вече да не е достъпен за Вас и всички свързани с акаунта данни може да не са възстановими. 
  3. Съобщения. Yahoo може да Ви предостави съобщения, включително известия за услуги и съобщения за промени в настоящите Условия, по (но без ограничение до) имейл, обикновена поща, текстово съобщение или SMS, MMS, насочено уведомление или съобщение в приложението, публикации в Услугите, телефон или друго приемливо средство, известно към момента или разработено в бъдеще. Давате съгласието си да получавате тези съобщения по което и да е от или по всички от гореспоменатите средства. Може да не получавате съобщенията, ако нарушите настоящите Условия, като осъществите достъп до Услугите по неоторизиран начин. Ще се счита, че сте получили всяко и всички съобщения, които бихте получили, ако бяхте осъществили достъп до Услугите по оторизиран начин.
 4. Поверителност и защита на данните 

  Нашата политика за поверителност описва кои сме ние, каква информация събираме, как обработваме Вашата информация, с кого я споделяме и правата Ви според законите за защита на данните.

 5. Процедура за искове за нарушаване на авторското право или друга интелектуална собственост

  Ние уважаваме чуждата интелектуална собственост и очакваме от нашите потребители същото отношение. Ние можем, при определени обстоятелства и по своя преценка, да дезактивираме, прекратим и/или да предприемем други стъпки по отношение на акаунтите на потребителите, които може да са в нарушение. Ако считате, че Вашето авторско право или права върху интелектуална собственост са били нарушени, изпълнете инструкциите, предоставени тук.

 6. Съдържание в Услугите и предоставения лиценз на Yahoo
  1. Съдържание. Нашите Услуги показват съдържание, което ние не създаваме и не е наша собственост. Съдържанието е отговорност единствено на физическото или юридическото лице, което го е предоставило. Ние не поемаме отговорност за поведението на трети лица, включително физически и юридически лица, с които комуникирате посредством Услугите. Много от Услугите Ви дават възможност да подавате съдържание. Вие – а не Yahoo – носите цялата отговорност за съдържанието, което качвате, публикувате, изпращате по имейл, предавате или по друг начин предоставяте посредством Услугите. Имаме правото да премахнем или да откажем да покажем съдържание, което нарушава Условията или приложимото законодателство или регламенти, но това не означава, че наблюдаваме Услугите или преглеждаме или пресяваме съдържанието. Като използвате или осъществявате достъп до Услугите, Вие разбирате и приемате, че може да бъдете изложени на обидно, нецензурно или нежелателно съдържание.
  2. Собственост на IP и предоставяне на лиценз. С изключение на случаите, в които конкретните продуктови условия или насоки за за някоя от нашите Услуги не гласят друго, когато качвате, споделяте със или подавате съдържание на Услугите, Вие си запазвате правото върху интелектуална собственост, която притежавате за това съдържание, и ни давате глобален, безвъзмезден, неексклузивен, постоянен, неотменим, прехвърляем лиценз с възможност за подлицензиране, за да (a) използваме, хостваме, съхраняваме, възпроизвеждаме, изменяме, изготвяме деривативни произведения (като например преводи, адаптации, обобщения или други промени), препредаваме, публикуваме, публично представяме, публично показваме и разпространяваме това съдържание по всеки начин, режим на доставка или носител, известен към момента или разработен в бъдеще; и (b) да разрешаваме на други потребители да осъществяват достъп до, да възпроизвеждат, публично да показват, да изготвят деривативни произведения от и публично да представят Вашето съдържание чрез Услугите, както може да се разрешава от функционалността на тези Услуги (например възможност за потребителите да препубликуват в блог или на друго място или да изтеглят на Вашето съдържание). В някои от Услугите може да има специфични условия или настройки, които разрешават различен обхват на използване на съдържанието, подадено в тези Услуги. Трябва да разполагате с необходимите права, за да ни предоставите лиценза, описан в Раздел 6(b), за всяко съдържание, което качвате, споделяте със или подавате на Услугите. 
 7. Промяна и прекратяване на Услугите; Прекратяване на акаунти
  1. Непрестанно правим нововъведения, изменяме и подобряваме Услугите. Освен ако не е заявено друго за Вашия регион в Раздел 14, ние имаме правото без съобщение да добавяме или премахваме функционалности или функции, да създаваме нови ограничения за Услугите или временно или постоянно да преустановим или прекратим дадена Услуга. 
  2. Можете да спрете да използвате Услугите по всяко време. Можете да отмените и изтриете Вашия акаунт в AOL по всяко време тук и можете да отмените и изтриете Вашия акаунт в Yahoo тук. За повече информация, моля, посетете съответния Помощен център. 
  3. Освен ако не е заявено друго за Вашия регион в Раздел 14, ние имаме правото временно или постоянно да преустановим или прекратим Вашия акаунт или да наложим ограничения върху или да ограничим Вашия достъп до части или всички Услуги по всяко време, без съобщение и поради каквато и да е причина, включително, но не ограничено до, нарушение на настоящите Условия, съдебна заповед или неактивност.
  4. При спазване на всякакви законови права, които може да имате, ако Вашият акаунт бъде прекратен, достъпът до Вашето потребителско име, парола и цялата свързана информация, файлове и съдържание, свързано с Вашия акаунт, може да е прекратен и Вашето потребителско име може да се пусне за повторна употреба от други лица. Ако Услугата е платена, проверете в нашите условия за плащане, които може да намерите тук.
 8. Нашите гаранции и откази от отговорност
  1. ДО НАЙ-ПЪЛНИЯ ОБХВАТ, РАЗРЕШЕН ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, НИЕ ЗАЕДНО С НАШИТЕ КОМПАНИИ-МАЙКИ, ФИЛИАЛИ, СВЪРЗАНИ ЛИЦА, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, ИЗПЪЛНИТЕЛИ, ПОСРЕДНИЦИ, ПАРТНЬОРИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ И РАЗПРОСТРАНИТЕЛИ (ЗАЕДНО НАРИЧАНИ YAHOO) НЕ ДАВАМЕ ДЕКЛАРАЦИИ, ОБЕЩАНИЯ ИЛИ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО УСЛУГИТЕ. ПРЕДОСТАВЯМЕ НАШИТЕ УСЛУГИ „КАКТО СА“, „С ВСИЧКИ ДЕФЕКТИ“ И „КАКТО СА НАЛИЧНИ“. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕТО В УСЛУГИТЕ, Е НА ВАШ РИСК И НЕ ДАВАМЕ ДЕКЛАРАЦИИ, ОБЕЩАНИЯ ИЛИ ГАРАНЦИЯ, ЧЕ УСЛУГИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ, СВОЕВРЕМЕННО, БЕЗОПАСНО ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ. РАЗБИРАТЕ И ДАВАТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ, ЧЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ГАРАНТИРА БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕДАВАНЕТО НА ДАННИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ И ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, И НИЕ ИЗРИЧНО ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ НЕ ДАВАМЕ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ГОРЕПОСОЧЕНОТО. НЕ ПОЕМАМЕ АНГАЖИМЕНТИ И НЕ ДАВАМЕ ОБЕЩАНИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО В УСЛУГИТЕ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО, КЪМ КОЕТО ИМА ВРЪЗКИ ОТ УСЛУГИТЕ, ПОДДРЪЖКАТА, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯМЕ ЗА УСЛУГИТЕ, СПЕЦИФИЧНИТЕ ФУНКЦИИ НА УСЛУГИТЕ, СИГУРНОСТТА НА УСЛУГИТЕ ИЛИ НАДЕЖДНОСТТА, КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА, НАЛИЧНОСТТА НА УСЛУГИТЕ ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТТА ИМ ДА ОТГОВОРЯТ НА ВАШИТЕ НУЖДИ, ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИЛИ ПОСТИГАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ РЕЗУЛТАТИ. 
  2. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ ПРЕДВИЖДАТ ОПРЕДЕЛЕНИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, КАТО НАПРИМЕР ПОДРАЗБИРАЩАТА СЕ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЯ. ДО НАЙ-ПЪЛНИЯ ОБХВАТ, РАЗРЕШЕН ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ОТКАЗВАМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ИЗРИЧНИ ОБЕЩАНИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО УСЛУГИТЕ. 
 9. Ограничение на отговорността 

  ДО НАЙ-ПЪЛНИЯ ОБХВАТ, РАЗРЕШЕН ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРИЕМАТЕ И РАЗБИРАТЕ, ЧЕ КОМПАНИИТЕ НА YAHOO НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА: ВСЯКАКВИ КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ЩЕТИ С ТРОЙНО ИЛИ КРАТНО НА ДРУГО ЧИСЛО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ, НАЗИДАТЕЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕЗИ УСЛОВИЯ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ОТ ВАША СТРАНА. КОМПАНИИТЕ НА YAHOO НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБА НА ПРИХОДИ, ЗАГУБА НА БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТИ, НАМАЛЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДПОЛАГАЕМА ЗАГУБА ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЗАГУБИ (ОБЩО НАРИЧАНИ „ЗАГУБИ“) В РЕЗУЛТАТ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ОТ ВАША СТРАНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДО, ЗАГУБИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С: ИЗТРИВАНЕТО, ПРОМЯНАТА, ПОГРЕШНОТО ПРЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ НЕУСПЕШНОТО СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ, ПОДДЪРЖАНИ ИЛИ ПРЕДАВАНИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ; ОГРАНИЧЕНИЕТО, ПРЕУСТАНОВЯВАНЕТО ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ВАШИЯ АКАУНТ; ИЗТЕГЛЯНЕТО ИЛИ СПОДЕЛЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ВАША СТРАНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ; НЕУПЪЛНОМОЩЕНИЯТ ДОСТЪП ДО ВАШИЯ АКАУНТ ИЛИ ДАННИ, ПОДДЪРЖАНИ ИЛИ ПРЕДАВАНИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ; ВРЪЗКИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА, КЪМ ВЪНШНИ САЙТОВЕ ИЛИ РЕСУРСИ; ВАШИТЕ ОТНОШЕНИЯ СЪС ИЛИ УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИИ НА РЕКЛАМНИ АГЕНТИ, НАМЕРЕНИ ВЪВ ИЛИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ; ИЛИ ВСЯКАКВИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ, ПРОДАВАНИ ОТ РЕКЛАМНИТЕ АГЕНТИ. КОМПАНИИТЕ НА YAHOO НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОБЛЕМИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ДРУГИ ЛИЦА, НЕПРАВОМЕРНИ ИЛИ НЕЗАКОННИ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА ИЛИ ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. НАСТОЯЩИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ НЕЗАВИСИМО ДАЛИ НИЕ СМЕ БИЛИ КОНСУЛТИРАНИ ИЛИ СМЕ ЗНАЕЛИ ЗА ВЪЗМОЖНО НАСТЪПВАНЕ НА ЗАГУБИ, ИЛИ НЕ.

  ДО НАЙ-ПЪЛНИЯ ОБХВАТ, РАЗРЕШЕН ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, И С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СЛУЧАИТЕ, УПОМЕНАТИ В РАЗДЕЛ 14, КОМПАНИИТЕ НА YAHOO НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПОРОВЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ ИЛИ УСЛУГИ, ЗА СУМА, НАДВИШАВАЩА СУМАТА, КОЯТО СТЕ ЗАПЛАТИЛИ КЪМ НАС ЗА ТЕЗИ УСЛУГИ.

 10. Обратна връзка

  Приемате, че всякакви препоръки, идеи, предложения, отзиви или други коментари („Отзив“), които подавате към нас във връзка с нашите продукти, услуги, уеб сайтове, приложения или технология може да се използват от нас без съобщение, задължение, ограничение, заплащане или компенсация към Вас и Вие се отказвате от (или приемате, че няма да се възползвате от) всякакви права, които може да съществуват към момента или в бъдещ момент (включително морални и еквивалентни права) върху всякакъв Отзив.

 11. Базирани на такси услуги и таксуване. Освен ако не е предвидено друго в допълнителните условия, които са приложими за Услугите, които използвате, условията на този Раздел 11 са приложими за Вас.
  1. Предлагаме продукти и абонаменти срещу такса („базирани на такса Услуги“). Тези базирани на такса Услуги се регулират с допълнителни условия, за които давате съгласието си, когато се регистрирате за базираните на такса Услуги и настоящите Условия. Ако се регистрирате за базирана на такса Услуга, трябва да определите метод на плащане и да ни предоставите точна информация за таксуване и плащане, като имате постоянно задължение да поддържате актуална тази информация. Много базирани на такса Услуги изискват от Вас да имате или да се регистрирате за Yahoo или AOL. Ако сте клиент на AOL Dial-Up, може да намерите допълнителните условия тук
  2. Следните важни разпоредби са приложими за всички наши базирани на такса услуги:
   1. Продукти на трети лица. Ако базираната на такса Услуга включва продукт на трето лице, разбирате и давате съгласието си, че закупуването и използването на Услугата също е предмет на условията за ползване и правилата за поверителност на третото лице, които трябва да прочетете внимателно, преди да приемете.
   2. Плащания. Съгласявате се, че сте поне на минималната възраст, нужна за сключване на договор. Давате съгласието си да ни заплатите базираните на такса Услуги, които закупувате от нас, както и всякакви други такси, начислени по Вашия акаунт, включително приложимите данъци и такси. Носите отговорност за всички такси, начислени по Вашия акаунт, включително покупки, извършени от Вас или друго лице, на което сте предоставили правото да използва Вашия акаунт или под- или свързани акаунти (включително лица с подразбиращо се, действително или явно право за това), или лице, което е получило достъп до Вашия акаунт вследствие на това, че Вие не сте успели да защитите Вашите идентификационни данни за удостоверяване.
   3. Платежни средства. Упълномощавате ни и ни инструктирате да таксуваме посоченото от Вас платежно средство с тези такси или, ако това се окаже невъзможно, да таксуваме друго платежно средство, което сте ни посочили, дори и да сме получили информацията за него във връзка с други базирани на такса услуги. Носите отговорност за всякакви такси дори, ако Вашето платежно средство не може да бъде таксувано. Упълномощавате ни и ни инструктирате да задържим цялата информация за всички платежни средства, свързани с Вашия акаунт. Възможно е да импортираме платежна информация, която сте въвели при предходна поръчка, и да Ви предоставим опцията да използвате тази платежна информация при закупуването на нов продукт. Давате ни разрешение да получим и използваме актуализираната информация от издателя на Вашето платежно средство съобразно правилата и процедурите на използваните марки карти. Възможно е в определени случаи да продължим да таксуваме дадено платежно средство след датата на изтичане на неговата валидност по наша преценка и след одобрението на обработващите плащането или банката издател. Допълнителни такси могат да бъдат начислени, ако използвате определени платежни средства, като например плащане от Ваша разплащателна или спестовна сметка.
   4. Условия на плащане. Може да Ви таксуваме за базирани на такса Услуги предварително или на ежедневна, месечна, годишна основа, еднократно или по друг начин съгласно заявените условия, при условие че Вашият абонамент остане активен дори ако не сте изтеглили или използвали Услугата или не сте осъществявали достъп до Вашия онлайн акаунт.
   5. Автоматично подновяване. Използваме автоматично подновяване за много от нашите базирани на такса Услуги. При изтичане на всеки срок на абонамент за базирани на такса Услуги ние автоматично подновяваме Вашия абонамент и таксуваме кредитната карта или друго платежно средство, което сте ни предоставили, освен ако не отмените Вашия абонамент най-малко 48 часа преди края на текущия период. Освен ако не е заявено друго в Раздел 14, Вашият абонамент ще бъде подновен на текущата към момента цена без промоционални цени или цени с отстъпка. По наша преценка, ние може да начисляваме такси на Вашето платежно средство поотделно или сборно за някои или всички наши базирани на такса Услуги.
   6. Защита срещу измама. Може да предприемем стъпки за потвърждение на валидността на информацията за кредитната карта, която сте ни предоставили, включително да дебитираме по-малки от 1,00 щ.д. суми и след това незабавно да ги кредитираме. Упълномощавате ни да направим това с цел проверка и защита срещу измама.
   7. Безплатни пробни периоди. Възможно е да Ви предложим безплатни пробни периоди, така че да може да изпробвате абонамент за базирана на такса Услуга, без да бъдете таксувани или без задължение („Безплатен пробен период“). Освен ако не е заявено друго и освен ако не отмените Вашия абонамент преди изтичането на Безплатния пробен период, периодични абонаментни такси ще бъдат начислявани на цената, приложима към момента на изтичане на Безплатния пробен период, и ще продължат да бъдат начислявани до прекратяване на абонамента. Ако не сте удовлетворени от конкретна базирана на такса Услуга, трябва да прекратите абонамента преди изтичане на Безплатния пробен период, за да избегнете такси. Запазваме си правото да Ви ограничим до един безплатен пробен период или промоция на базирана на такса Услуга и да забраним комбинирането на безплатни пробни периоди или други промоционални оферти.
   8. Без възстановяване на суми. Не се възстановяват суми за никакви такси, освен ако условията, които сте приели при регистриране за базирана на такса Услуга, не посочват друго или не се посочва друго за Вашия регион в Раздел 14 или посоченото по-долу.
   9. Прекратяване. По наша преценка имаме правото да променяме, преустановяваме или прекратяваме някои или всички аспекти на базирана на такса Услуга без съобщение, включително достъп до услуги за поддръжка, съдържание и други продукти или услуги, които се явяват допълнителни към базираната на такса Услуга, при условие че се възстанови сумата за част от посочения, но вече неналичен срок. Имате правото да откажете базирана на такса Услуга по всяко време, като влезете във Вашия онлайн акаунт и прекратите абонамента.
   10. Промяна на таксите и метода на таксуване. Имаме право да променим нашите такси и методи на таксуване по всяко време. Ще Ви предоставим съобщение за всякакво увеличение на цената поне тридесет (30) дни предварително. При спазване на приложимото законодателство, (i) ако не сте съгласни с предложената промяна, единственото, което можете да направите, е да се откажете от базираната на такса Услуга, преди промяната в цената да влезе в сила, и (ii) ако продължите да използвате или запазите абонамента си за Услугата след влизане в сила на промяната на цената, Вие давате съгласието си да заплащате новата цена за Услугата. 
   11. Липса на плащане. След 30 дни от датата на неплащане на дължими такси Вашата базирана на такси Услуга ще се счита за неплатена и имаме правото да прекратим или преустановим Вашия акаунт и базираната на такса Услуга поради липса на плащане. Носите отговорност за всякакви такси, включително адвокатски хонорари и такси за събиране, понесени от нас в усилията си да съберем неплатената от Вас сума.
   12. 90-дневно предизвестие. Трябва да ни уведомите за проблеми или несъответствия с таксуването в рамките на 90 дни от първото им появяване в извлечението за вашия метод на таксуване. Ако не ни уведомите за това в рамките на 90 дни, приемате, че се отказвате от правото да оспорвате тези проблеми или несъответствия.
 12. За настоящите Условия
  1. Бенефициенти трети лица и конфликти. Настоящите Условия регулират отношенията между нас и Вас. Не предоставят права на бенефициенти трети лица. Ако е налице конфликт или несъответствие между условията в настоящия документ и допълнителните условия, свързани с конкретна Услуга, допълнителните условия ще имат превес за този конфликт или несъответствие.
  2. Изменение на Условията. Освен ако не е заявено друго за Вашия регион в Раздел 14, имаме правото да изменяме Условията периодично. Освен ако не заявим друго, измененията влизат в сила на датата, на която се публикуват на тази или следваща страница. Трябва редовно да преглеждате Условията. Ще Ви предоставим съобщение (съобразно Раздел 3(c) по-горе) за съществени изменения. 
  3. Непрекъснато използване на Услугите. Можете да спрете да използвате Услугите по всяко време, но ако продължите да ги използвате или не прекратите абонамента си за Услуга след влизането в сила на измененията на Условията, това ще означава, че приемате Условията след тяхната промяна. 
  4. Отмяна и делимост на Условията. Ако ние не упражним или не приложим дадено право или дадена разпоредба от настоящите Условия, то това няма да представлява отмяна на това право или разпоредба. Ако дадена разпоредба (или част от разпоредба) на настоящите Условия се счете за недействителна, ние и Вие приемате, че въпреки това намеренията, отразени в разпоредбата, остават в сила, като останалите разпоредби на настоящите Условия също остават в пълна сила. 
  5. Възлагане от нас. Ние имаме правото свободно да възложим настоящите Условия и всички правила и други документи, включени или посочени в тях (включително всички права, лицензи и задължения, произтичащи от тях), цялостно или частично и без съобщение, поради каквато и да е причина, включително с цел вътрешно преструктуриране (например сливания или ликвидации).
 13. Доставчик на Услуги 
  1. Услугите се предоставят от компанията, която предлага Услугите във Вашия регион, както се посочва в Раздел 14.13 („Приложима компания на Yahoo“), с изключение на Услугите, посочени по-долу в Раздел 13(b). Не всички Услуги или функции може да са налични във Вашата държава или регион. Различни функции може да са налични в различните версии на Услугите. Вашият доставчик на услуги може да се промени, ако Вие се преместите в друга държава и продължавате да ползвате нашите услуги.
  2. Следните услуги Ви се предоставят от същата компания на Yahoo без значение къде живеете по света:
   1. За услугите в Раздел 13(b)(i) се прилагат разпоредбите на Раздел 14.2 (САЩ). 
    1. Следните услуги се предоставят от Yahoo Inc.:
     1. Engadget (освен ако не е указано друго в Раздел 14)
     2. TechCrunch (освен ако не е указано друго в Раздел 14)
     3. Rivals
     4. Yahoo View
     5. Yahoo Developer Network
     6. Makers
    2. Следните услуги се предоставят от Yahoo Ad Tech LLC:
     1. AOL On. 
     2. Learning Center
    3. Следните услуги се предоставят от Yahoo Fantasy Sports LLC:
     1. U.S. Daily Fantasy
     2. U.S. Fantasy Cash Leagues
     3. U.S. Fantasy Pro Leagues
    4. Други услуги на „Фентъзи спорт“ са предоставени от Yahoo Inc. 
    5. Клиентските изживявания от Yahoo RYOT Studios се предоставят от Yahoo Inc. 
    6. Flurry се предоставя от Flurry LLC.
 14. Страни по договора, избор на законодателство, място за разрешаване на спорове и други местни регионални разпоредби
  1. В Раздел 13 по-горе можете да намерите доставчика на Услугите, които използвате. Това е доставчикът, с когото сключвате договор за Услугите. Изборът на законодателство, мястото за разрешаване на спорове, определени дефинирани условия (включително Приложимата компания на Yahoo) и други важни регионални специфични разпоредби са включени в настоящия Раздел 14. Ако имате въпроси, свържете се с отдела за грижи за клиента, като използвате информацията за контакт в региона, който е приложим за Вас, по-долу.
 1. САЩ (us): 
  1. Определени Условия 
   1. Приложима компания на Yahoo: Yahoo Inc., с изключение на Yahoo Finance, която се предоставя от Yahoo Finance LLC; AOL.com и AOL Mail, които се предоставят от AOL Media LLC, и абонаментните предложения на AOL, които се предоставят от AOL Member Services, LLC (адрес за всички субекти: 770 Broadway, New York, NY 10003, САЩ).

   2. Минимална възраст: 13 години 
  2. ОБВЪРЗВАЩО АРБИТРАЖНО СПОРАЗУМЕНИЕ. СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА АРБИТРАЖ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ В САЩ. ВИЕ И НИЕ ДАВАМЕ СЪГЛАСИЕТО СИ ДА РАЗРЕШАВАМЕ ВСЯКАКВИ И ВСИЧКИ СПОРОВЕ, ПРОТИВОРЕЧИЯ ИЛИ ИСКОВЕ, КОИТО МОГАТ ДА ПРОИЗТЕКАТ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ИЛИ ОТ УСЛУГИ, КОИТО ПОЛУЧАВАТЕ ОТ НАС (ИЛИ ОТ РЕКЛАМИ ЗА ТЕЗИ УСЛУГИ), ВКЛЮЧИТЕЛНО СПОРОВЕ МЕЖДУ ВАС И НАШИ СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ („СПОР(ОВЕ)“), ЕДИНСТВЕНО ЧРЕЗ АРБИТРАЖ НА ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА ИЛИ В СЪД ЗА ИСКОВЕ С МАЛЪК МАТЕРИАЛЕН ИНТЕРЕС. РАЗБИРАТЕ, ЧЕ КАТО ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ДЕЙСТВИЕТО ЗА АРБИТРАЖ ИЛИ ИСК С МАЛЪК МАТЕРИАЛЕН ИНТЕРЕС ЩЕ БЪДЕ ЕДИНСТВЕНИЯТ И ЕКСКЛУЗИВЕН НАЧИН ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОР МЕЖДУ НАС. СЪЩО ТАКА РАЗБИРАТЕ, ЧЕ КАТО ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ВИЕ И НИЕ СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ПРАВОТО ДА ПОДАВАТЕ ИСКОВЕ В СЪД ИЛИ ПРЕД СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ВЪПРОСИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОДАДЕНИ В СЪД ЗА ИСКОВЕ С МАЛЪК МАТЕРИАЛЕН ИНТЕРЕС) И ЧЕ ВИЕ И НИЕ СЕ ОТКАЗВАМЕ ОТ ПРАВОТО ЗА ГРУПОВ ИСК ИЛИ ДРУГ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ИСК. ВЪПРЕКИ ЧЕ АРБИТРАЖНАТА ПРОЦЕДУРА МОЖЕ ДА СЕ РАЗЛИЧАВА ОТ СЪДЕБНИТЕ ПРОЦЕДУРИ, АРБИТЪРЪТ ИМА ПРАВОТО ИНДИВИДУАЛНО ДА ОТСЪДИ СЪЩОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ И НАЛАГАНЕ НА ВЪЗБРАНА КАКВОТО И СЪДЪТ, А НЕГОВОТО РЕШЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО И ДА ВЛЕЗЕ В СИЛА ВЪВ ВСЕКИ СЪД, КОЙТО ИМА СЪОТВЕТНАТА ЮРИСДИКЦИЯ. СТРАНИТЕ РАЗБИРАТ, ЧЕ БЕЗ ТАЗИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА БИХА ИМАЛИ ПРАВОТО ДА СЕ СЪДЯТ В СЪД И ДА ИМАТ ПРОЦЕС СЪС СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ. СЪЩО ТАКА РАЗБИРАТ, ЧЕ В НЯКОИ СЛУЧАИ РАЗХОДИТЕ ЗА АРБИТРАЖ МОЖЕ ДА НАДХВЪРЛЯТ РАЗХОДИТЕ ЗА СЪДЕБЕН ПРОЦЕС И ПРАВОТО НА РАЗКРИВАНЕ МОЖЕ ДА Е ПО-ОГРАНИЧЕНО ПРИ АРБИТРАЖ, ОТКОЛКОТО В СЪДА. Също и двете страни се съгласяват, че:
   1. Съобщение за спор. Ако Вие или ние възнамеряваме да поискаме арбитраж съгласно настоящите Условия, страната, която иска арбитраж, първо трябва да уведоми другата страна по Спора в писмен вид поне 30 дни преди да инициира арбитража. Съобщението до нас трябва да се изпрати до Yahoo или по поща до Yahoo, на вниманието на: Disputes, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA; или на disputes@yahooinc.com. Съобщението към Вас ще Ви се изпрати на имейл адреса(ите) и пощенския(те) адрес(и), ако има такива, с които ние разполагаме в момента на изпращане на съобщението. Съобщението трябва да описва естеството на иска и исканото обезщетение за вреди. Ако не успеем да разрешим Спора в рамките на 30 дни, всяка от страните може да подаде иск за арбитраж. 
   2. Арбитражна процедура. Федералният арбитражен закон се прилага за настоящите Условия. С изключение на случаите в съдилища за искове с малък материален интерес, всякакви и всички Спорове ще се решават чрез арбитраж, администриран от Американската арбитражна асоциация („AAA“). AAA ще прилага Правилата за търговски арбитраж към арбитража на всеки Спор по настоящите Условия, освен ако не сте физическо лице и използвате Услугите за лична или домашна употреба, като в такъв случай Правилата за потребителски арбитраж на AAA ще бъдат приложени (с изключение на правилата или процедурите, регулиращи или разрешаващи групови искове). Можете да получите информация за процедурите (включително процеса по започване на арбитраж), правилата и таксите от AAA (www.adr.org). Настоящите Условия са в сила до обхвата, в който не са в конфликт с Правилата за търговски арбитраж или Правилата за потребителски арбитраж на ААА. 
   3. Опция за съд за искове с малък материален интерес. Като алтернатива на арбитража, можете да внесете индивидуален иск в съд за искове с малък материален интерес в държавата, в която живеете (или в случай на фирма – на основното място на извършване на фирмената дейност), или окръг Санта Клара, Калифорния, при условие че Вашият Спор отговаря на изискванията на съда за искове с малък материален интерес.
   4. Местоположение на арбитража. Освен ако Вие и ние не се договорите за друго, арбитражът трябва да се извърши или да се подаде искът с малък материален интерес в окръга, в който е постоянният Ви адрес, или в окръг Санта Клара, Калифорния. 
   5. Такси и разходи за арбитраж. Ще възстановим всякакви такси за подаване, начислени Ви от AAA за арбитража по Спора. Ако ни предоставите подписано писмено съобщение, че не можете да заплатите таксата за подаване, ще платим таксата директно на ААА. Ако арбитражът продължи, също ще заплатим всякакви административни такси и хонорари за арбитър, които ще бъдат начислени впоследствие. 
   6. Частична недействителност. Може, но не сме задължени, да отправим писмено предложение за споразумение преди или по време на арбитража. Сумата или условията на всяко предложение за споразумение не трябва да се разкриват на арбитъра, освен ако или докато арбитърът не отсъди по иска. Ако не приемете предложението и арбитърът отсъди да Ви се изплати сума, която надвишава нашето най-голямо предложение, но е под 5000 щ.д., ние се съгласяваме да: (a) Ви заплатим 5000 щ.д. вместо по-ниската присъдена сума; (b) Ви компенсираме, в разумни граници, за хонорарите и разходите за адвокат; и (c) Ви компенсираме за такси за подаване на арбитраж или разходи и хонорари за арбитър, възникнали във връзка с арбитража на Вашия Спор. Ако арбитърът отсъди, че трябва да Ви бъдат заплатени над 5000 щ.д., и ние не оспорваме това, то ще Ви заплатим присъдената сума.
   7. Делимост. Ако за дадена част от това споразумение за арбитраж съд със съответната юрисдикция счете, че не може да се приложи в сила, съдът трябва да преправи споразумението до обхвата, нужен за поправка на неприложимите части, и страните ще водят арбитраж за Спора(овете) си без отношение на или да вземат предвид съответната(ите) неприложима(и) част(и). Въпреки това, ако поради някаква причина Отказването от правото на групов иск, посочено по-долу в подраздел 14.2.c, не може да бъде приложено към част от или целия Спор, то споразумението за арбитраж няма да се прилага към този Спор или част от него. Всички Спорове, които се покриват от считана за неприложима разпоредба на Отказването от правото на групов иск, могат единствено да бъдат разглеждани от съд с компетентна юрисдикция, но останалата част от споразумението за арбитраж ще е обвързваща и приложима. За да се избегне съмнение или несигурност, страните не се споразумяват за групов арбитраж или за арбитраж на искове, внесени от името на други лица.
  3. ОТКАЗ ОТ ПРАВОТО НА ГРУПОВ ИСК ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ В САЩ. НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ НЕ РАЗРЕШАВАТ ГРУПОВИ ИЛИ КОЛЕКТИВНИ АРБИТРАЖИ ДОРИ АКО ПРАВИЛАТА ИЛИ ПРОЦЕДУРИТЕ НА AAA ГО ПОЗВОЛЯВАТ. НЕЗАВИСИМО ОТ ВСЯКАКВИ ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ, АРБИТЪРЪТ МОЖЕ ДА ПРИСЪДИ ПАРИ ИЛИ НАЛАГАНЕ НА ВЪЗБРАНА ЕДИНСТВЕНО В ПОДКРЕПА НА ОТДЕЛНАТА СТРАНА, КОЯТО ТЪРСИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ, И ЕДИНСТВЕНО ДО ОБХВАТА, НУЖЕН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО, ГАРАНТИРАНО ОТ ОТДЕЛНИЯ ИСК НА СТРАНАТА. АРБИТРАЖ ИЛИ СЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА, ПРОВЕЖДАНИ СЪОБРАЗНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ, НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИНИЦИИРАНИ, ВОДЕНИ ИЛИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ИМЕТО НА ИЛИ ОТ ГРУПА, В КАЧЕСТВОТО СИ НА ЧАСТЕН ГЛАВЕН ПРОКУРОР ИЛИ НА ДРУГА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ. СЪЩО ТАКА ОТДЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ КОМБИНИРАНИ БЕЗ СЪГЛАСИЕТО НА ВСИЧКИ СТРАНИ. ВСЕКИ ВЪПРОС ОТНОСНО ПРИЛОЖИМОСТТА ИЛИ ТЪЛКУВАНЕТО НА ТОЗИ ПАРАГРАФ ЩЕ БЪДЕ РЕШЕН ОТ СЪД, А НЕ ОТ АРБИТЪР.
  4. ОТКАЗ ОТ ПРОЦЕС СЪС СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ В САЩ. АКО ПОРАДИ НЯКАКВА ПРИЧИНА ДАДЕН СПОР БЪДЕ ОТНЕСЕН КЪМ СЪДА ВМЕСТО КЪМ АРБИТРАЖ, ВИЕ И НИЕ ПРИЕМАМЕ, ЧЕ НЯМА ДА ИМА ПРОЦЕС СЪС СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ. ВИЕ И НИЕ БЕЗУСЛОВНО СЕ ОТКАЗВАМЕ ОТ ПРАВОТО НА ПРОЦЕС СЪС СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ВСЯКО ДЕЙСТВИЕ, ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ НАСРЕЩЕН ИСК ПО ВСЕКИ НАЧИН, ПРОИЗТИЧАЩ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕЗИ УСЛОВИЯ. В СЛУЧАЙ НА СЪДЕБЕН ПРОЦЕС ТОЗИ ПАРАГРАФ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДАДЕН, ЗА ДА ДЕМОНСТРИРА ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ НА СЪДЕБЕН ПРОЦЕС ОТ СЪДА.
  5. Избор на законодателство. Настоящите Условия и отношенията между страните, включително иск или спор, който може да възникне между страните – без значение дали относно договор, закононарушение, или друго – ще бъде регулиран от законодателството на щата Ню Йорк без оглед на конфликта между законовите разпоредби. В никакъв случай страните няма да внасят искове една срещу друга съобразно законите на друга юрисдикция. 
  6. Форум. Ако поради някаква причина Спорът бъде отнесен към съд вместо към арбитраж, всички такива Спорове (независимо от правното тълкуване), възникнали поради или във връзка с настоящите Условия или отношенията между Вас и нас, ще бъдат внасяни единствено в съдилищата, намиращи се в окръга Ню Йорк, Ню Йорк или Американския областен съд на Южна област на Ню Йорк. В тези случаи Вие и ние се съгласяваме да уважите местната подсъдност на съдилищата, които се намират в окръг Ню Йорк, Ню Йорк или Южна област на Ню Йорк, и приемате, че се отказвате от правото на всякакви възражения по отношение на упражняването на юрисдикция над страните от тези съдилища и на местоположението на тези съдилища.
  7. Обслужване на клиенти. По-долу следват връзки за обслужване на клиенти. 
   1. Обслужване на клиенти за продукти с марката AOL
   2. ACCT Обслужване на клиенти за други продукти (английски)
   3. Обслужване на клиенти за други продукти (испански)
  8. Насоки на общността. Можете по-долу да намерите насоките на общността на Yahoo:
   1. Версия на английски език
   2. Версия на испански език 
  9. Услугите са „търговски компютърен софтуер“ и „търговски артикули“, като тези термини се използват в системата за Регулиране на федерално придобиване и правата на САЩ са единствено правата, които се предоставят на всички останали крайни потребители съгласно условията в настоящото и не надвишават минималните права, указани в РФП (FAR) 52.227-19.
  10. Скрити надписи. Yahoo спазва приложимите правила на Регулиране на федералното придобиване и регламентите относно скритите надписи на видео съдържание. Посетете https://www.yahooinc.com/accessibility/captioning/ за още информация или за да регистрирате притеснения или оплаквания относно видео съдържание, до което може да се осъществи достъп чрез мрежата от свойства на Yahoo.
  11. В Ню Джърси всички ограничения в отговорността, изложени в Раздел 9, са приложими, като нищо в настоящите Условия не изключва или ограничава отговорността за умишлени нарушения, умишлени действия, груба небрежност или нарушение на задължения, наложени със закон. 
  12. Приемате да не използвате Услугите, за да предоставяте съществена поддръжка или ресурси (или да скривате или прикривате естеството, местоположението, източника или собствеността на значителна поддръжка или ресурси) на организация(и), обозначени от правителството на САЩ като чуждестранна терористична организация съгласно раздел 219 на Закона за имиграцията и националността.
  13. Информация за акаунт. Освен ако не се изисква друго от закона и има съответствие с политиките и процедурите на Yahoo, акаунтът Ви е без възможност за прехвърляне и всички права върху съдържанието Ви във Вашия Акаунт се прекратяват при смъртта Ви.
 2. Аржентина (ar), Чили (cl), Колумбия (co),

  Хонконг (hk), Мексико (mx), Перу (pe) и Венецуела (ve): 

  1. Определени Условия 
   1. Приложима компания на Yahoo: Yahoo International LLC (Адрес: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA)
   2. Минимална възраст: 13 години 
  2. ОБВЪРЗВАЩО АРБИТРАЖНО СПОРАЗУМЕНИЕ. СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА АРБИТРАЖ. ВИЕ И YAHOO ДАВАТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ ДА РАЗРЕШАВАТЕ ВСЯКАКВИ И ВСИЧКИ СПОРОВЕ, ПРОТИВОРЕЧИЯ ИЛИ ИСКОВЕ, КОИТО МОГАТ ДА ПРОИЗТЕКАТ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ИЛИ ОТ УСЛУГИ, КОИТО ПОЛУЧАВАТЕ ОТ НАС (ИЛИ ОТ РЕКЛАМИ ЗА ТЕЗИ УСЛУГИ), ВКЛЮЧИТЕЛНО СПОРОВЕ МЕЖДУ ВАС И НАШИ СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ („СПОР(ОВЕ)“), ЕДИНСТВЕНО ЧРЕЗ АРБИТРАЖ НА ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА ИЛИ В СЪД ЗА ИСКОВЕ С МАЛЪК МАТЕРИАЛЕН ИНТЕРЕС. РАЗБИРАТЕ, ЧЕ КАТО ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ДЕЙСТВИЕТО ЗА АРБИТРАЖ ИЛИ ИСК С МАЛЪК МАТЕРИАЛЕН ИНТЕРЕС ЩЕ БЪДЕ ЕДИНСТВЕНИЯТ И ЕКСКЛУЗИВЕН НАЧИН ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОР МЕЖДУ НАС. СЪЩО ТАКА РАЗБИРАТЕ, ЧЕ КАТО ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ВИЕ И YAHOO СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ПРАВОТО ДА ПОДАВАТЕ ИСКОВЕ В СЪД ИЛИ ПРЕД СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ВЪПРОСИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОДАДЕНИ В СЪД ЗА ИСКОВЕ С МАЛЪК МАТЕРИАЛЕН ИНТЕРЕС) И ЧЕ ВИЕ И YAHOO СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ПРАВОТО ЗА ГРУПОВ ИСК ИЛИ ДРУГ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ИСК. ВЪПРЕКИ ЧЕ АРБИТРАЖНАТА ПРОЦЕДУРА МОЖЕ ДА СЕ РАЗЛИЧАВА ОТ СЪДЕБНИТЕ ПРОЦЕДУРИ, АРБИТЪРЪТ ИМА ПРАВОТО ИНДИВИДУАЛНО ДА ОТСЪДИ СЪЩОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ И НАЛАГАНЕ НА ВЪЗБРАНА КАКВОТО И СЪДЪТ, А НЕГОВОТО РЕШЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО И ДА ВЛЕЗЕ В СИЛА ВЪВ ВСЕКИ СЪД, КОЙТО ИМА СЪОТВЕТНАТА ЮРИСДИКЦИЯ. СТРАНИТЕ РАЗБИРАТ, ЧЕ БЕЗ ТАЗИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА БИХА ИМАЛИ ПРАВОТО ДА СЕ СЪДЯТ В СЪД И ДА ИМАТ ПРОЦЕС СЪС СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ. СЪЩО ТАКА РАЗБИРАТ, ЧЕ В НЯКОИ СЛУЧАИ РАЗХОДИТЕ ЗА АРБИТРАЖ МОЖЕ ДА НАДХВЪРЛЯТ РАЗХОДИТЕ ЗА СЪДЕБЕН ПРОЦЕС И ПРАВОТО НА РАЗКРИВАНЕ МОЖЕ ДА Е ПО-ОГРАНИЧЕНО ПРИ АРБИТРАЖ, ОТКОЛКОТО В СЪДА. Също и двете страни се съгласяват, че:
   1. Съобщение за спор. Ако Вие или ние възнамеряваме да поискаме арбитраж съгласно настоящите Условия, страната, която иска арбитраж, първо трябва да уведоми другата страна по Спора в писмен вид поне 30 дни преди да инициира арбитража. Съобщението до нас трябва да се изпрати до Yahoo или по поща до Yahoo, на вниманието на: Disputes, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA; или на disputes@ yahooinc.com. Съобщението към Вас ще Ви се изпрати на имейл адреса(ите) и пощенския(те) адрес(и), ако има такива, с които ние разполагаме в момента на изпращане на съобщението. Съобщението трябва да описва естеството на иска и исканото обезщетение за вреди. Ако не успеем да разрешим Спора в рамките на 30 дни, всяка от страните може да подаде иск за арбитраж. 
   2. Арбитражна процедура. Федералният арбитражен закон се прилага за настоящите Условия. С изключение на случаите в съдилища за искове с малък материален интерес, всякакви и всички Спорове ще се решават чрез арбитраж, администриран от Американската арбитражна асоциация („AAA“). AAA ще прилага Правилата за търговски арбитраж към арбитража на всеки Спор по настоящите Условия, освен ако не сте физическо лице и използвате Услугите за лична или домашна употреба, като в такъв случай Правилата за потребителски арбитраж на AAA ще бъдат приложени (с изключение на правилата или процедурите, регулиращи или разрешаващи групови искове). Можете да получите информация за процедурите (включително процеса по започване на арбитраж), правилата и таксите от AAA (www.adr.org). Настоящите Условия са в сила до обхвата, в който не са в конфликт с Правилата за търговски арбитраж или Правилата за потребителски арбитраж на ААА. 
   3. Опция за съд за искове с малък материален интерес. Като алтернатива на арбитража, можете да внесете индивидуален иск в съд за искове с малък материален интерес в държавата, в която живеете (или в случай на фирма – на основното място на извършване на фирмената дейност), или окръг Санта Клара, Калифорния, при условие че Вашият Спор отговаря на изискванията на съда за искове с малък материален интерес.
   4. Местоположение на арбитража. Освен ако Вие и ние не се договорим за друго, арбитражът трябва да се извърши или да се подаде искът с малък материален интерес в окръга, в който е постоянният Ви адрес, или в окръг Санта Клара, Калифорния. 
   5. Такси и разходи за арбитраж. Ще възстановим всякакви такси за подаване, начислени Ви от AAA за арбитража по Спора. Ако ни предоставите подписано писмено съобщение, че не можете да заплатите таксата за подаване, ще платим таксата директно на ААА. Ако арбитражът продължи, също ще заплатим всякакви административни такси и хонорари за арбитър, които ще бъдат начислени впоследствие. 
   6. Предложения за споразумение. Може, но не сме задължени, да отправим писмено предложение за споразумение преди или по време на арбитража. Сумата или условията на всяко предложение за споразумение не трябва да се разкриват на арбитъра, освен ако или докато арбитърът не отсъди по иска. Ако не приемете предложението и арбитърът отсъди да Ви се изплати сума, която надвишава нашето най-голямо предложение, но е под 5000 щ.д., ние се съгласяваме да: (a) Ви заплатим 5000 щ.д. вместо по-ниската присъдена сума; (b) Ви компенсираме, в разумни граници, за хонорарите и разходите за адвокат; и (c) Ви компенсираме за такси за подаване на арбитраж или разходи и хонорари за арбитър, възникнали във връзка с арбитража на Вашия Спор. Ако арбитърът отсъди, че трябва да Ви бъдат заплатени над 5000 щ.д., и ние не оспорваме това, то ще Ви заплатим присъдената сума.
   7. Частична недействителност. Ако за дадена част от това споразумение за арбитраж съд със съответната юрисдикция счете, че не може да се приложи в сила, съдът трябва да преправи споразумението до обхвата, нужен за поправка на неприложимите части, и страните ще водят арбитраж за Спора(овете) си без отношение на или да вземат предвид съответната(ите) неприложима(и) част(и). Въпреки това, ако поради някаква причина Отказването от правото на групов иск, посочено по-долу в подраздел 14.1.f, не може да бъде приложено към част от или целия Спор, то споразумението за арбитраж няма да се прилага към този Спор или част от него. Всички Спорове, които се покриват от считана за неприложима разпоредба на Отказването от правото на групов иск, могат единствено да бъдат разглеждани от съд с компетентна юрисдикция, но останалата част от споразумението за арбитраж ще е обвързваща и приложима. За да се избегне съмнение или несигурност, страните не се споразумяват за групов арбитраж или за арбитраж на искове, внесени от името на други лица.
  3. ОТКАЗВАНЕ ОТ ПРАВОТО НА ГРУПОВ ИСК. НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ НЕ РАЗРЕШАВАТ ГРУПОВИ ИЛИ КОЛЕКТИВНИ АРБИТРАЖИ ДОРИ АКО ПРАВИЛАТА ИЛИ ПРОЦЕДУРИТЕ НА AAA ГО ПОЗВОЛЯВАТ. НЕЗАВИСИМО ОТ ВСЯКАКВИ ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ, АРБИТЪРЪТ МОЖЕ ДА ПРИСЪДИ ПАРИ ИЛИ НАЛАГАНЕ НА ВЪЗБРАНА ЕДИНСТВЕНО В ПОДКРЕПА НА ОТДЕЛНАТА СТРАНА, КОЯТО ТЪРСИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ, И ЕДИНСТВЕНО ДО ОБХВАТА, НУЖЕН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО, ГАРАНТИРАНО ОТ ОТДЕЛНИЯ ИСК НА СТРАНАТА. АРБИТРАЖ ИЛИ СЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА, ПРОВЕЖДАНИ СЪОБРАЗНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ, НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИНИЦИИРАНИ, ВОДЕНИ ИЛИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ИМЕТО НА ИЛИ ОТ ГРУПА, В КАЧЕСТВОТО СИ НА ЧАСТЕН ГЛАВЕН ПРОКУРОР ИЛИ НА ДРУГА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ. СЪЩО ТАКА ОТДЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ КОМБИНИРАНИ БЕЗ СЪГЛАСИЕТО НА ВСИЧКИ СТРАНИ. ВСЕКИ ВЪПРОС ОТНОСНО ПРИЛОЖИМОСТТА ИЛИ ТЪЛКУВАНЕТО НА ТОЗИ ПАРАГРАФ ЩЕ БЪДЕ РЕШЕН ОТ СЪД, А НЕ ОТ АРБИТЪР.
  4. ОТКАЗ ОТ ПРОЦЕС СЪС СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ. АКО ПОРАДИ НЯКАКВА ПРИЧИНА ДАДЕН СПОР БЪДЕ ОТНЕСЕН КЪМ СЪДА ВМЕСТО КЪМ АРБИТРАЖ, ВИЕ И YAHOO ПРИЕМАТЕ, ЧЕ НЯМА ДА ИМА ПРОЦЕС СЪС СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ. ВИЕ И YAHOO БЕЗУСЛОВНО СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ПРАВОТО НА ПРОЦЕС СЪС СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ВСЯКО ДЕЙСТВИЕ, ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ НАСРЕЩЕН ИСК ПО ВСЕКИ НАЧИН, ПРОИЗТИЧАЩ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕЗИ УСЛОВИЯ. В СЛУЧАЙ НА СЪДЕБЕН ПРОЦЕС ТОЗИ ПАРАГРАФ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДАДЕН, ЗА ДА ДЕМОНСТРИРА ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ НА СЪДЕБЕН ПРОЦЕС ОТ СЪДА.
  5. Избор на законодателство. Настоящите Условия и отношенията между страните, включително иск или спор, който може да възникне между страните – без значение дали относно договор, закононарушение, или друго – ще бъде регулиран от законодателството на щата Ню Йорк без оглед на конфликта между законовите разпоредби. В никакъв случай страните няма да внасят искове една срещу друга съобразно законите на друга юрисдикция. 
  6. Форум. Ако поради някаква причина Спорът бъде отнесен към съд вместо към арбитраж, всички такива Спорове (независимо от правното тълкуване), възникнали поради или във връзка с настоящите Условия или отношенията между Вас и нас, ще бъдат внасяни единствено в съдилищата, намиращи се в окръга Ню Йорк, Ню Йорк или Американския областен съд на Южна област на Ню Йорк. В тези случаи Вие и ние се съгласяваме да уважим местната подсъдност на съдилищата, които се намират в окръг Ню Йорк, Ню Йорк или Южна област на Ню Йорк, и приемате, че се отказвате от правото на всякакви възражения по отношение на упражняването на юрисдикция над страните от тези съдилища и на местоположението на тези съдилища.
  7. Обслужване на клиенти. По-долу следват връзки за обслужване на клиенти. 
   1. Аржентина
   2. Чили
   3. Колумбия
   4. Хонконг

   5. Мексико
   6. Перу
   7. Венецуела
  8. Насоки на общността. Можете да намерите насоките на нашата общност тук
  9. Услугите са „търговски компютърен софтуер“ и „търговски артикули“, като тези термини се използват в системата за Регулиране на федерално придобиване и правата на САЩ са единствено правата, които се предоставят на всички останали крайни потребители съгласно условията в настоящото и не надвишават минималните права, указани в РФП (FAR) 52.227-19.
  10. Скрити надписи. Yahoo спазва приложимите правила на Регулиране на федералното придобиване и регламентите относно скритите надписи на видео съдържание. Посетете https://www.yahooinc.com/accessibility/captioning/ за още информация или за да регистрирате притеснения или оплаквания относно видео съдържание, до което може да се осъществи достъп чрез мрежата от свойства на Yahoo.
  11. В Ню Джърси всички ограничения в отговорността, изложени в Раздел 9, са приложими, като нищо в настоящите Условия не изключва или ограничава отговорността за умишлени нарушения, умишлени действия, груба небрежност или нарушение на задължения, наложени със закон. 
  12. Приемате да не използвате Услугите, за да предоставяте съществена поддръжка или ресурси (или да скривате или прикривате естеството, местоположението, източника или собствеността на значителна поддръжка или ресурси) на организация(и), обозначени от правителството на САЩ като чуждестранна терористична организация съгласно раздел 219 на Закона за имиграцията и националността.
 3. Бразилия (br): 
  1. Определени Условия
   1. Приложима компания на Yahoo: Yahoo do Brasil Internet Ltda. (Адрес: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - torre D - 14 andar - sala 14102 São Paulo/SP, 04543-011, Brasil)
   2. Минимална възраст: 13 години (въпреки това, ако сте на възраст между 13 и 18 години, трябва да имате разрешение от родител или законен настойник, за да приемете нашите Условия и да използвате Услугата).
  2. Предоставени услуги: Yahoo Mail, Yahoo Search, Yahoo Finance и OneSearch. Ако използвате някои от тези услуги, когато сте в Бразилия, или по-друг начин влизате в договорни отношения с Yahoo do Brasil Internet Ltda., услугите се предоставят от Yahoo do Brasil Internet Ltda. Специалните условия за региона в Раздел 14.4 следва да се прилагат по отношение на това ползване и да заместят всички, които им противоречат в Раздел 1 или Раздел 13 (а) от тези Условия.
  3.  Други услуги: Услугите, които не са упоменати в Раздел 14.4.(b) не се предоставят от Yahoo do Brasil Internet Ltda. , което няма правомощия или възможности да предприеме мерки във връзка с тях, включително достъп до или разкриване на потребителски данни и/или премахването на съдържание, генерирано от потребителите.
  4. Избор на законодателство. Условията и отношенията между Вас и Yahoo do Brasil Internet Ltda. по отношение на Услугите, предоставени в Бразилия, ще бъдат регулирани от законодателството на Федеративна република Бразилия без оглед на конфликта между законовите разпоредби.
  5. Обслужване на клиенти. За обслужване на клиенти вж. тази страница.
  6. Защитата на нашите системи и информацията на нашите потребители е от първостепенна важност, за да се гарантира на потребителите на Yahoo защитена потребителска работа и за да се поддържа доверието им. За да научите повече относно защитата, включително стъпките, които сме предприели, и стъпките, които Вие може да предприемете, прочетете нашата онлайн информация тук.
  7. РАЗБИРАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИТЕ ВКЛЮЧВА СЪБИРАНЕТО, СЪХРАНЕНИЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО, ИЗПОЛЗВАНЕТО И РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ НА ДРУГИ КОМПАНИИ И ТЕРИТОРИИ, КАКТО СЕ ЗАЯВЯВА В ПРАВИЛАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.
 4. Канада (ca и cf): 
  1. Определени Условия 
   1. Приложима компания на Yahoo: Yahoo Canada Corp, освен Yahoo Finance, която се предоставя от Yahoo Finance ULC (адрес: 100 University Ave., Floor 5, Toronto, Ontario M5J 1V6), AOL Mail, която се предоставя от AOL Media LLC, и абонаментните продукти на AOL, които се предоставят от AOL Member Services LLC (адрес: 770 Broadway, 9th Floor, New York, NY 10003). 
   2. Минимална възраст: Законовата възраст за сключване на обвързващ договор във Вашата провинция или територия на местоживеене.
  2. Избор на законодателство. Настоящите Условия и отношенията между страните, включително иск или спор, който може да възникне между страните – без значение дали относно договор, закононарушение, или друго – ще бъде регулиран от законодателството на провинция Онтарио без оглед на конфликта между законовите разпоредби. В никакъв случай страните няма да внасят искове една срещу друга съобразно законите на друга юрисдикция. 
  3. Форум. Всеки иск срещу нас трябва да бъде внасян единствено в съдилищата, които се намират в провинция Онтарио, Канада. При тези случаи Вие и ние се съгласяваме да уважим местната подсъдност на съдилищата, които се намират в провинция Онтарио, и приемате, че се отказвате от правото на всякакви възражения по отношение на упражняването на юрисдикция над страните от тези съдилища и на местоположението на тези съдилища.
  4. Обслужване на клиенти. По-долу следват връзки за обслужване на клиенти. 
   1. Обслужване на клиенти (английски език)
   2. Обслужване на клиенти (френски език)
  5. Актуализации. Ние може автоматично да изтеглим и инсталираме най-последната версия на Услугите на Вашето устройство, щом нова версия или функция стане налична.
  6. Някои провинции и територии не позволяват изключването на гаранции (включително провинция Квебек). В тези провинции и територии имате единствено гаранциите, които изрично се изисква да бъдат предоставени съобразно приложимото законодателство.
  7. Някои провинции и територии не предоставят изключение от ограничението на отговорността за всички видове щети (включително провинция Квебек). В тези провинции ние единствено ще носим отговорност за щети, за които изрично се изисква да носим отговорност пред Вас, съобразно приложимото законодателство.
 5. Австралия (au):
  1. Определени Условия 
   1. Приложима компания на Yahoo:
    1. За OneSearch, AOL Mail, Yahoo начин на живот, Yahoo Финанси, Yahoo Mail, Yahoo Новини, Yahoo Търсене, Yahoo Спорт, Yahoo Together, Yahoo TV и Yahoo Времето Приложимата компания на Yahoo е Yahoo Australia Pty Ltd (Адрес: Level 4 West, 8 Central Avenue, Eveleigh NSW 2015, Австралия и следните условия са приложими: (a) Условията и отношенията между Вас и Yahoo Australia Pty Ltd ще се регулират от законодателството на щата Нов Южен Уелс, без оглед на конфликта между законовите разпоредби, и (b) Вие и Yahoo Australia Ltd приемате, че ще уважите ексклузивната юрисдикция на съдилищата на щата Нов Южен Уелс.
    2. За други Услуги Приложимата компания на Yahoo е Yahoo Inc. (Адрес: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), като за тези Услуги се прилагат условията на Раздел 14.2 (САЩ).
   2. Минимална възраст: 13 години 
  2. Обслужване на клиенти. За обслужване на клиенти вж. тази страница.
 6. Запазено.

 7. Индия (in):
  1. Определени Условия 
   1. Приложима компания на Yahoo: 
    1. За AOL Mail, OneSearch, Yahoo Mail и Yahoo Търсене, Приложимата компания на Yahoo е Yahoo India Private Limited (CIN: U72900KA2000PTC186718) Regd. Office: Torrey Pines, Embassy Golf Links Business Park, Off Indiranagar-Koramangala Intermediate Ring Road, Bangalore - 560071, Karnataka, Индия и се прилагат следните условия: (a) „Минимална възраст“ означава 13 години, като се вземе предвид обаче, че ако сте на възраст между 13 и 18 години, трябва да имате разрешение от родител или законен настойник, за да използвате Услугите или да се регистрирате за акаунт, (b) трябва да сте поне на 13 години, за да приемете нашите Условия, като се вземе предвид обаче, че ако сте на възраст между 13 и 18 години, трябва да имате разрешение от родител или законен настойник за това, (c) Условията и отношенията между Вас и Yahoo India Private Limited ще се регулират от законодателството на Индия, без оглед на конфликта между законовите разпоредби, и (d) Вие и Yahoo India Private Limited приемате, че ще уважите ексклузивната юрисдикция на съдилищата, които се намират в Бангалор, Индия.
    2. За други Услуги:
     1. Приложимата компания на Yahoo е същата компания, за която е посочено, че е доставчикът на конкретна Услуга, а Условията и отношенията между Вас и Приложимата компания на Yahoo ще се регулират от законодателството на мястото на учредяване на Приложимата компания на Yahoo; или
     2. ако не е посочена компания на Yahoo като доставчик на конкретна Услуга, Приложимата компания на Yahoo е Yahoo Inc. (Адрес: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), като за тези Услуги се прилагат условията на Раздел 14.2 (САЩ). 
  2. Обслужване на клиенти. За обслужване на клиенти вж. тази страница.
  3. Длъжностно лице на Yahoo India, отговорно за жалбите. За длъжностното лице на Yahoo India, отговорно за жалбите, вижте тази страница.
  4. Щракнете тук за важна Наредба на Върховния съд, прокарана от Почитаемия върховен съд на Индия, във връзка със забрана съгласно закона PCPNDT, 1994 г.
  5. Щракнете тук за допълнителни условия.
 8. Япония (jp):
  1. Определени Условия 
   1. Приложима компания на Yahoo: 
    1. За AOL Mail Приложимото юридическо лице на Yahoo е Boundless Inc. (Адрес: The Iceberg, 6-12-18 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, 150-000, Япония).
    2. За продукти с марката Yahoo Japan, които са достъпни в Япония: тези продукти са предоставени от трето лице. 
    3. За всички останали Услуги Приложимата компания на Yahoo е Yahoo Inc. (Адрес: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA).
   2. Минимална възраст: 18 години (въпреки това, ако сте на възраст между 18 и 19 години, трябва да имате разрешение от родител или законен настойник, за да приемете Условията и да използвате Услугите) 
  2. Избор на законодателство. Условията и отношенията между Вас и нас ще се регулират от законодателството на Япония без оглед на конфликта между законовите разпоредби.
  3. Юрисдикция. Вие и ние ще уважим ексклузивната юрисдикция на Областния съд на Токио, Япония.
  4.  Изменение на Услугите; Изменение на Условията
   1. Когато изменяме Услугите, както е посочено в Раздел 7(a), или изменяме настоящите Условия съгласно Раздел 12(b), ще Ви уведомим предварително в разумен срок за всякакви изменения, които значително биха Ви се отразили негативно или значително ограничават Вашия достъп до или използване на Услугите.
   2. За изменения на настоящите Условия или Услугите, които трябва да направим, за да отговорим на изисквания относно защитата, безопасността и законосъобразността или регулаторни изисквания, е възможно да не успеем да Ви уведомим предварително, но ще Ви известим веднага щом е практически възможно след въвеждане на изменението.
  5. Ограничение на отговорността. Нищо в настоящите Условия не засяга Ваше законово право като клиент съгласно японското законодателство, което не може да бъде договорно променено или отменено. Съответно, ако за договора относно използването на Услугите съобразно настоящите Условия се счита, че е потребителски според Закона за потребителските договори на Япония, някои от изключенията и ограниченията в Раздел 9 от настоящите Условия няма да се прилагат за Вас относно отговорност в резултат на умишлено нарушение или груба небрежност от наша страна.
  6. Поддръжка на клиенти. За обслужване на клиенти вж. тази страница
 9. Нова Зеландия (nz):
  1. Определени Условия 
   1. Приложима компания на Yahoo:
    1. За AOL Mail, OneSearch, Yahoo Забавление, Yahoo Лайфстайл, Yahoo Mail, Yahoo Новини, Yahoo Търсене и Yahoo Sport Приложимата компания на Yahoo е Yahoo New Zealand Limited (Адрес: Level 4, Deloitte House, 20 Customhouse Quay, Wellington, 6011, Нова Зеландия) и следните условия се прилагат: (a) Условията и отношенията между Вас и Yahoo New Zealand Limited ще се регулират от законодателството на Нова Зеландия, без оглед на конфликта между законовите разпоредби, и (b) Вие и Yahoo New Zealand Limited приемате, че ще уважите ексклузивната юрисдикция на съдилищата на Нова Зеландия.
    2. За други Услуги Приложимата компания на Yahoo е Yahoo Inc. (Адрес: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), като за тези Услуги се прилагат условията на Раздел 14.2 (САЩ).
   2. Минимална възраст: 13 години 
  2. Обслужване на клиенти. За обслужване на клиенти вж. тази страница.
 10. Сингапур (sg), Индонезия (id), Малайзия (my), Филипини (ph), Тайланд (th) или Виетнам (vn): 
  1. Определени Условия 
   1. Приложима компания на Yahoo: 
    1. За AOL Mail, OneSearch, Yahoo Календар, Yahoo Знаменитости, Yahoo Финанси, Yahoo Mail, Yahoo Новини, Yahoo Търсене, Yahoo Стил, Yahoo Together, Yahoo Пътуване, Yahoo TV, Yahoo Времето и Aviate Приложимата компания на Yahoo е Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. (Адрес:79 Robinson Road, #07-01, Сингапур 068897) и следните условия се прилагат: (a) Условията и отношенията между Вас и Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. се регулират от законодателството на Сингапур, без оглед на конфликта между законовите разпоредби, и (b) Вие и Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. приемате да уважите ексклузивната юрисдикция на съдилищата в Сингапур. 
    2. За други Услуги:
     1. Приложимата компания на Yahoo е компанията на Yahoo, за която е посочено, че е доставчикът на конкретна Услуга, а Условията и отношенията между Вас и Приложимата компания на Yahoo ще се регулират от законодателството на мястото на учредяване на Приложимата компания на Yahoo; или
     2. ако не е посочена компания на Yahoo като доставчик на конкретна Услуга, Приложимата компания на Yahoo е Yahoo Inc. (Адрес: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), като за тези Услуги се прилагат условията на Раздел 14.2 (САЩ).
   2. Минимална възраст: 13 години 
  2. Обслужване на клиенти. По-долу следват връзки за обслужване на клиенти. 
   1. Сингапур
   2. Индонезия
   3. Малайзия
   4. Филипини
   5. Тайланд
   6. Виетнам
 11. Тайван (tw):
  1. Определени Условия 
   1. Приложима компания на Yahoo:
    1. За AOL Mail, OneSearch, Yahoo Автомобили, Yahoo Charity, Yahoo Dictionary, Yahoo Esports, Yahoo Финанси, Yahoo Игри, Yahoo House, Yahoo Mail, Yahoo Money, Yahoo Филми, Yahoo Новини, Yahoo Търсене, Yahoo Спорт, Yahoo Stock, Yahoo Стил, Yahoo Пътуване, Yahoo TV, Yahoo Времето и Aviate Приложимото Лице на Yahoo е Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd.  (адрес: 15F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Тайван) и се прилагат следните условия: (a) Условията и отношенията между Вас и Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd. се регулират от законодателството на Република Китай (РК) без оглед на конфликта между законовите разпоредби и (b) Вие и Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd. приемате да уважите изключителната юрисдикция на областния съд на Тайпе, намиращ се в Тайван, РК.
    2. За Yahoo Търгове, Yahoo Пазаруване и Yahoo Употребявани автомобили са предоставени от Yahoo! Taiwan Holdings Limited, клон в Тайван (адрес: 14F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Тайван) и следните условия се прилагат: (a) Условията и отношенията между Вас и Yahoo! Taiwan Holdings Limited, клон в Тайван, ще се регулират от законодателството на Република Китай (РК) без оглед на конфликта между законовите разпоредби и (b) Вие и Yahoo! Taiwan Holdings Limited, клон в Тайван, приемате да уважите изключителната юрисдикция на областния съд, намиращ се в Тайван, РК.
    3. За други Услуги:
     1. Приложимата компания на Yahoo е компанията на Yahoo, за която е посочено, че е доставчикът на конкретна Услуга, а Условията и отношенията между Вас и Приложимата компания на Yahoo ще се регулират от законодателството на мястото на учредяване на Приложимата компания на Yahoo; или
     2. ако не е посочена компания на Yahoo като доставчик на конкретна Услуга, Приложимата компания на Yahoo е Yahoo Inc. (Адрес: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), като за тези Услуги се прилагат условията на Раздел 14.2 (САЩ).
   2. Минимална възраст: 13 години 
  2. Обслужване на клиенти. За обслужване на клиенти вж. тази страница.
 12. Европа, Близкия изток и Африка
  1. Определени Условия 
   1. Приложима компания на Yahoo: Yahoo EMEA Limited (Адрес: 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ирландия)
   2. Минимална възраст: За Страните членки на ЕС Минималната възраст е 16 години или по-ниската възраст, определена от отделна Страна членка за даване на съгласие за обработка на Вашите лични данни. За страни извън ЕС Минималната възраст е 13 години.
  2. Избор на законодателство. Настоящите Условия, както и тяхното прилагане, тълкуване или формулировка, и отношенията между страните, включително иск или спор, който може да възникне между страните (включително извъндоговорни искове или спорове), ще бъдат регулирани от законодателството на Ирландия без оглед на конфликта между законовите разпоредби. 
  3. Форум. С изключение до обхвата, описан в параграф (d) по-долу, Вие и ние приемаме да уважим ексклузивната юрисдикция на ирландските съдилища по отношение на всеки спор или иск, който произтича от или във връзка с настоящите Условия или тяхното прилагане, тълкуване или формулировка (включително извъндоговорни искове или спорове). При тези случаи Вие и ние се съгласяваме да уважим местната подсъдност на съдилищата, които се намират в Ирландия, и приемате, че се отказвате от правото на всякакви възражения по отношение на упражняването на юрисдикция над страните от тези съдилища и на местоположението на тези съдилища.
  4. Ако живеете в държава членка на Европейския съюз, нищо в настоящите Условия, включително параграфи (b) и (c) по-горе, не засяга Вашето право да се позовете на приложимо задължително местно законодателство или разпоредба относно избора на юрисдикция, което не може да бъде изменено чрез договор. Европейската комисия предоставя онлайн платформа за разрешаване на спорове, която може да откриете на адрес https://ec.europa.eu/consumers/odr/
  5. Поддръжка на клиенти. По-долу следват връзки за поддръжка на клиенти. Вижте параграф o. по-долу за звената за контакт съгласно Акта на ЕС за цифровите услуги.
   1. Ирландия
   2. Обединеното кралство
   3. Германия
   4. Франция
   5. Испания
   6. Италия
   7. Всички останали държави
  6. Изменение на Услугите; Изменение на Условията
   1. Когато изменяме Услугите, както е посочено в Раздел 7(a), или изменяме настоящите Условия съгласно Раздел 12(b), ще Ви уведомим предварително в разумен срок за всякакви изменения, които значително биха се отразили негативно на нашите потребители или значително ограничават достъпа до или използването на Услугите. Ако продължите да използвате Услугите след датата на влизане в сила на измененията, то Вие приемате Услугите или Условията с измененията към тях. 
   2. За изменения на Условията или на Услугите, които трябва да направим, за да отговорим на изисквания относно защитата, безопасността и законосъобразността или регулаторни изисквания, е възможно да не успеем да Ви уведомим предварително, но ще Ви известим веднага щом е практически възможно.
  7. Съобщение за отмяна, преустановяване или ограничаване на Услугите или Вашия акаунт
   1. Въпреки Подраздел (f) по-горе и без да се нарушават Вашите законови права, ние имаме право временно или трайно и без съобщение да преустановим или отменим Вашия акаунт или да наложим ограничения върху или да ограничим Вашия достъп до части от или до целия акаунт или Услугите:
    1. ако нарушите или считаме, че възнамерявате да нарушите Условията, включително всички включени споразумения, правила или насоки;
    2. в отговор на искания от изпълнителни или други правителствени агенции съобразно валиден правен процес;
    3. поради неочаквани технически причини или проблеми или такива, свързани със защитата; или
    4. ако Вашият акаунт показва продължителни периоди на неактивност съобразно нашата политика за изтриване на акаунти.
  8. Ако трайно преустановим или прекратим Вашия акаунт, ще Ви известим предварително и ще Ви дадем разумен период от време, в който да осъществите достъп до и да запишете информация, файлове и съдържание, свързани с Вашия акаунт, освен ако нямаме причина да считаме, че продължаване на достъпа до Вашия акаунт ще наруши приложими законови разпоредби, молби от изпълнителни или други правителствени агенции или ще причини щети на нас или трети лица.
  9.  Период за отказ за клиенти от ЕС. Следните разпоредби допълват Раздел 11 (Базирани на такса Услуги и таксуване).
   1. Ако сте клиент, който живее в ЕС, можете да отмените Вашата базирана на такса Услуга, без да посочвате причина, в рамките на 14 дни от деня на сключване на договора.Можете да ни уведомите, като попълните и подадете този формуляр, а ако нямате друга възможност, като ни изпратите този формуляр по пощата.Трябва да ни изпратите Вашето уведомление, преди да изтече 14-дневният период на отказ.
   2. Изключения. Ако закупите от нас цифрово съдържание, което не се предоставя на физически носител, приемате, че периодът на отказ изтича веднага щом започне изтеглянето или поточното предаване на цифровото съдържание.
   3. Компенсация. Ще Ви компенсираме за всички плащания, които сме получили от Вас за базирана на такса Услуга, в рамките на 14 дни от датата, на която сме получили Вашето уведомление за отказ. Освен ако изрично не приемете друго, ще използваме същия начин на плащане, който е използван за първоначалната трансакция. Приемате, че ако започнете да използвате базираната на такса Услуга преди края на периода на отказ, носите отговорност за всички такси, начислени до датата на отказ.
  10. Автоматично подновяване. В допълнение към Раздел 11(b)(v) се прилага следното: Ако Вашият абонамент се подновява автоматично и цената е увеличена, ще бъдете известени за приложимата нова цена и ще Ви бъде дадена възможност за прекратяване на абонамента в рамките на 14 дни след получаване на съобщението. В такъв случай новата цена няма да влезе в сила и абонаментът Ви ще приключи в края на срока.
  11. Изключения и ограничения на отговорността. Нищо в Условията не засяга Ваше законово право като клиент съгласно законодателството на ЕС и Ирландия, което не може да бъде договорно променено или отменено. Съответно някои от изключенията и ограниченията в Раздели 8 и 9 на Условията няма да се прилагат за Вас, ако сте клиент, който живее в държава членка на Европейския съюз. 
  12. Нашата отговорност. Въпреки Раздел 9 приемаме отговорност за измамни твърдения от наша страна или в случай на травма или смърт като директен резултат от наша небрежност във връзка с Услугите. 
  13. Допълнителни условия за потребители в Италия можете да намерите тук
  14. Допълнителни условия за потребители в Германия можете да намерите тук
  15. Акт на ЕС за цифровите услуги

   1. Ограничения за използването на Услугите на Yahoo. Актът на ЕС за цифровите услуги изисква от нас да информираме потребителите в Европейския съюз, че налагаме определени ограничения върху предоставеното от потребителите съдържание, хоствано на сайтовете на Yahoo, включително модериране на коментарите на потребители. Също така даваме възможност на потребителите да докладват и заявяват премахването на незаконно съдържание. Ние следваме вътрешните политики и процедури на Yahoo, включително преглед от човек, където е уместно, за да идентифицираме незаконно съдържание. Когато е необходимо, предприемаме действия за премахване на такова съдържание в съответствие с нашите насоки на общността.

   2. Звена за контакт

    1. Ако сте представител на държава членка на Европейския съюз, Европейската комисия или Европейския съвет за цифрови услуги, можете да се свържете с нас на следния имейл адрес: dsa@yahooinc.com. Нашият предпочитан език за комуникация е английски.

    2. Ако сте потребител, пребиваващ в рамките на Европейския съюз, можете да използвате нашия формуляр за контакт.

  Последна актуализация: 30 април 2024 г.