Информационно съобщение за хората, които не използват услугите на Yahoo

Информационно съобщение за хората, които не използват услугите на Yahoo

Версия 1.0, последна актуализация: юли 2023 г.

1. Кои сме ние

Ние, Yahoo EMEA Limited, сме технологична и медийна компания, която е учредена съгласно законите на Ирландия и е базирана на адрес: Floor 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland.

Ние предоставяме потребителски услуги и услуги за цифрова реклама (нашите услуги) в Европа (включително Обединеното кралство), Близкия изток и Африка. Събираме информация от хората, които използват нашите услуги, и използваме тази информация, както сме описали в политиката за поверителност на Yahoo.

Дори и ако не използвате нашите услуги, е възможно да обработваме информация за Вас.

Това информационно съобщение е приложимо, когато:

 • някой, който използва нашите потребителски услуги, например Yahoo Mail, ни предостави информацията Ви;
 • детайли за Вас са включени в търсене, направено чрез нашите услуги за търсене;
 • информацията Ви се показва в резултатите от търсене, направено чрез нашите услуги за търсене; или
 • информацията Ви се показва в коментари, написани от потребители.

Това съобщение обяснява каква информация събираме, как я използваме и споделяме и как можете да контролирате какво правим с нея.

Щракнете върху „+“ вдясно, за да научите още за това как обработваме информацията Ви.

Когато потребителите ни споделят информацията Ви с нас

Ние предоставяме имейл услуги чрез Yahoo и AOL Mail. Предоставяме и услуги, в които хората могат да извършват търсения в интернет и да коментират статии или видеоклипове, които показваме в нашите сайтове и приложения. Информацията Ви може да бъде включена в имейлите (като податели или получатели), резултатите от търсене или коментарите на нашите потребители. Например имейлите, търсенията или коментарите могат да включват информацията Ви за контакт (например името, адреса, телефонния номер или имейл адреса Ви), документи или изображения на или за Вас.

При всички случаи ние не контролираме съдържанието на имейлите, търсенията или коментарите на нашите потребители.

Използваме информацията Ви по различни начини, както е описано по-долу.

Информация от имейли и контакти

Какво събираме или получаваме и как го използваме

Защо обработваме информацията и нашето правно основание (валидна правна причина) да я използваме

Събираме и съхраняваме съдържанието на изпратените и получените имейли чрез нашите услуги Yahoo и AOL Mail. Събираме и поддържаща информация за имейлите (различна от съдържанието им).

Ако например потребител на Yahoo Mail Ви изпрати имейл или Вие изпратите имейл на имейл адрес в Yahoo, ние ще обработим имейл адреса Ви, за да може имейлът да бъде изпратен.

Информацията, която събираме, включва Вашите данни за контакт, личната информация в имейла, темата на имейла, часът на изпращане и получаване на имейлите, както и имейл адресите.

Ние и хората, които се възползват от нашите услуги, имаме законен интерес нашите имейл услуги да работят добре.

Използваме информацията, за да предоставяме услугите и функциите, които потребителите на Yahoo и AOL Mail заявят, както и за целите на безопасността и сигурността (например сканиране на прикачени файлове в имейли за заплахи за сигурността, за да поддържаме нашите услуги безопасни, защитени и ефективни).

Понякога събираме и съхраняваме имейл адресните книги на потребителите на Yahoo и AOL Mail, които могат да включват Вашето име и псевдоним/прякор, имейл адрес, телефонен номер, пощенски адрес, служебни данни и рожден ден.

Ние и хората, които се възползват от нашите услуги, имаме законен интерес потребителите на Yahoo и AOL да се свързват ефективно със своите контакти.

Информация в заявки за търсене

Какво събираме или получаваме и как го използваме

Защо обработваме информацията и нашето правно основание (валидна правна причина) да я използваме

Събираме и обработваме заявките за търсене, направени в нашите сайтове и приложения, както и в сайтовете и приложенията на нашите партньори, които използват нашите продукти за търсене. Тези заявки за търсене могат да включват Ваша лична информация. Обработваме заявките за търсене, за да предоставяме на нашите потребители резултати от търсенето.

Ние и хората, които се възползват от нашите услуги, имаме законен интерес нашите услуги за търсене да работят добре, включително по отношение на това колко е лесно използването на услугите и колко полезни и ефективни са те.

Информация в резултати от търсене

Какво събираме или получаваме и как го използваме

Защо обработваме информацията и нашето правно основание (валидна правна причина) да я използваме

Обработваме информацията от заявките за търсене, за да предоставяме резултати от търсенето. В тези резултати от търсенето може да се съдържа информация за Вас.

Можете да поискате конкретни URL адреси повече да не се показват в резултатите от търсене на името Ви чрез нашите услуги за търсене. (Можете да подадете тази заявка, като посетите нашата страница „Правото да бъдеш забравен“.)

Имаме законен интерес да предоставяме резултати от търсенето на нашите потребители.

Информация в коментари на потребители

Какво събираме или получаваме и как го използваме

Защо обработваме информацията и нашето правно основание (валидна правна причина) да я използваме

Показваме коментарите, които потребителите публикуват в нашите сайтове и приложения. Коментарите могат да включват информация за Вас (например името Ви) и ние обработваме тази информация, за да сме сигурни, че коментарите спазват нашите насоки на общността.

Имаме законен интерес да предоставяме функции, които ангажират нашите потребители и да сме сигурни, че коментарите спазват нашите насоки на общността.

По-долу сме посочили категориите партньори, с които споделяме информацията Ви, и защо я споделяме.

Щракнете върху „+“ вдясно, за да научите повече за тези партньори и защо споделяме информацията Ви с тях.

Категория на партньора

Защо споделяме информацията Ви

Компаниите на Yahoo

Споделяме информацията Ви с другите компании на Yahoo за различни цели, включително:

 • за да предоставяме нашите потребителски услуги и услуги за цифрова реклама на потребителите
 • за да защитаваме нашите потребителски услуги и системи, като предотвратяваме и откриваме неупълномощен достъп или използване
 • за да разбираме как работят нашите потребителски услуги и услуги за цифрова реклама, и
 • за да подобряваме съществуващите услуги и функции и да разработваме нови.

Обработващи лица, действащи от наше име

Споделяме Вашата информация с обработващи лица, които работят от наше име и обработват информацията Ви съгласно нашите инструкции. Обработващите лица включват:

 • доставчици на услуги за съхранение в облак
 • доставчици на нашите услуги за търсене; и
 • партньори за сигурността и доставчици на услуги.

Държавни агенции или други трети лица

Споделяме информация с трети лица и правоохранителни органи, за да правим следното:

 • за да спазим съдебно разпореждане или подобна правна процедура или да предотвратим измама или друга незаконна дейност
 • да защитаваме нашите права, собственост и безопасност, както и тези на нашите потребители. Възможно е например да предоставим информация (например информацията Ви от имейл входящи кутии или адресни книги) на правоохранителни органи при спешен случай, когато нечия безопасност е изложена на риск
 • да откриваме, да разследваме или да се справяме например с измами, незаконна дейност, проблеми със сигурността и технически проблеми. Това включва споделяне на информация с други технологични компании с цел защита от заплахи за сигурността
 • спазваме правни или регулаторни задължения и
 • да упражним нашите законни права, включително разследване на случаи за нарушаване на нашите Общи условия.

Нови собственици

Ако собствеността или контролът върху цялата или част от Yahoo (или една или повече от нашите услуги) се промени или се предлага да се промени в резултат на сливане, придобиване или продажба на активи, ние може да прехвърлим информацията Ви към новия (или бъдещ) собственик или контролиращо лице.

4. За колко време запазваме информацията Ви

Обикновено съхраняваме информацията Ви за колкото време е необходимо за посочените цели.

 • Целите, описани в раздел 2 на настоящото съобщение (Как и кога обработваме информацията Ви).
 • За да предоставяме нашите потребителски услуги на потребителите ни. Например запазваме съдържанието на имейл акаунтите на потребителите, докато акаунтите им са активни. (Потребителите трябва да влизат в имейл акаунта си поне веднъж на всеки 12 месеца, за да бъдат акаунтите им активни.)
 • Други законни цели, например спазване на нашите законови задължения и разследване дали има нарушение на нашите Общи условия.
 • Цели за сигурност (например сканиране на прикачени файлове в имейли за заплахи за сигурността, за да поддържаме нашите услуги безопасни, защитени и ефективни).

В някои случаи съхраняваме информацията Ви за по-дълго време (когато например трябва да спазим законови изисквания).

Периодът на запазване на информацията Ви зависи от различни фактори, като например:

 • типът информация
 • защо се събира и обработва
 • бизнес нужди (например създаване на архивни копия, за да можем да възстановим услугите ни за нашите потребители след бедствие), и
 • всякакви законови изисквания, които трябва да спазим.

Например ще запазваме имейл адресните книги на потребителите, докато акаунтът им в Yahoo или AOL Mail е активен.

5. Прехвърляне на информацията Ви

Ние работим с компаниите на Yahoo (нашите свързани лица) и други компании в различни държави. Тези държави може да имат законни за поверителност и защита на данните, които се различават от тези във Вашата държава. Когато прехвърляме информацията, описана в раздел 2 по-горе (Как и кога обработваме информацията Ви) към нашите свързани лица или компании в други държави, ние се уверяваме, че са въведени предпазни мерки за защита на информацията. Предпазните мерки, на които разчитаме, са решенията относно адекватното ниво на защита (официално решение на Европейската комисия или на Обединеното кралство дали друга държава предоставя адекватно ниво на защита на данните) и стандартните договорни клаузи, приети от Европейската комисия или Обединеното кралство.

Държавите, към които прехвърляме лична информация, включват Австралия, Обединеното кралство, Индия, САЩ, Канада, Сингапур, Тайван и Израел.

Възможно е да разчитаме на други условия за прехвърлянето на информацията Ви, например, когато прехвърлянето е необходимо:

 • за да спазим договор, който е сключен във Ваш интерес между администратора на лични данни и друга страна
 • за установяване, предявяване или защита от правни претенции
 • за важни причини от обществен интерес, или
 • за защита на нечии жизненоважни интереси.

Ако имате въпроси относно стандартните договорни клаузи или искате да получите тяхно копие, можете да се свържете с нас чрез нашия формуляр за поверителност или информацията за контакт, предоставена в раздела по-долу.

6. Упражняване на Вашите права за поверителност

a. Вашите права

Вие имате права по отношение на информацията си, включително правото да видите (достъп), коригирате и изтриете (заличаване) информацията си, както и да ограничите или да възразите срещу обработването на информацията Ви.

Възможността да упражните тези права може да бъде ограничена, ако:

 • нямаме достатъчно информация, за да Ви идентифицираме
 • трябва да спазим конкретни законови задължения
 • заявката Ви би засегнала правата и свободите на друго лице, или
 • информацията е необходима за предявяване или защита от правен иск.

Ако искате да упражните някои от правата си, попълнете нашия формуляр за поверителност.

b. Изразяване на притеснение

Ако имате въпроси или притеснения относно начините, по които се обработва информацията Ви, можете да се свържете с нашето длъжностно лице за защита на данните, като изпратите имейл на dpo-contact@yahooinc.com или като ни пишете на адреса, предоставен в раздел Как да се свържете с нас по-долу. Ако не сте удовлетворени от нашия отговор, имате право да подадете жалба до регулаторния орган за защита на данните в държавата, в която живеете или работите. Можете да намерите своя местен регулаторен орган за защита на данните в уеб сайта на Европейския комитет по защита на данните.

Ако живеете в Швейцария, можете да се свържете с Федералния комисар по защита на данните и информацията (FDPIC).

7. Как да се свържете с нас

Ако имате въпроси относно настоящото съобщение, ако желаете да споделите с нас някакво притеснение или ако искате да упражните правата си за поверителност, най-бързият и лесен начин за това е да се свържете с нас чрез нашия онлайн формуляр за поверителност.

Можете също да ни пишете на:

The Privacy Team
Yahoo EMEA Limited
Floor 5-7 Point Square
North Wall Quay
Dublin 1
Ireland

Ако желаете да се свържете с нашето длъжностно лице за защита на данните, можете да изпратите имейл на contact@yahooinc.com или да пишете на:

The Data Protection Officer
Yahoo EMEA Limited
Floor 5-7 Point Square
North Wall Quay
Dublin 1
Ireland