Postupy při shromažďování a používání údajů

Postupy při shromažďování a používání údajů

Na této stránce jsou uvedeny další informace o některých postupech a technologiích, které implementujeme za účelem shromažďování, používání a sdílení údajů. 

Skupina Yahoo Group poskytuje každý den služby téměř jedné miliardě uživatelů po celém světě. Provozování internetových služeb v tomto měřítku vyžaduje, abychom rozuměli tomu, jak naše systémy, sítě a produkty fungují. Proto je mnoho údajů, které shromažďujeme, agregováno a analyzováno prostřednictvím našich analytických platforem.

Tyto platformy generují nezbytný reporting a užitečné přehledy o všech oblastech našeho podnikání, včetně následujících:

 • Finanční reporting, účetnictví, fakturace a audity
 • Obchodní rozvoj, pochopení trendů v odvětví, kompetitivní analýza, marketing značky a fúze a akvizice
 • Měření výkonu našich dodavatelů a partnerů
 • Monitorování výkonu systému a sítě a jejich provoz, plánování kapacity, řešení problémů, optimalizace provozu, vyvážení zatížení a související provozní účely
 • Zabezpečení, ochrana proti podvodům a zneužití
 • Měření výkonu a efektivity reklamních systémů, kampaní a partnerství pro nás a naše partnery
 • Zlepšování produktů, vývoj nových produktů a nových funkcí
 • Agregované přehledy o publiku pro nás a naše partnery
 • Agregované analýzy webů, aplikací a produktů pro nás a naše partnery

Když s našimi partnery sdílíme agregované sestavy, poskytujeme jim pouze statistické přehledy dat. To znamená, že partnerům neposkytujeme záznamy, na jejichž základě by bylo možné identifikovat uživatele. Další informace naleznete v části Jak sdílíme vaše údaje v zásadách ochrany soukromí společnosti Yahoo.

Naše stávající se snažíme neustále zlepšovat a vyvíjet nové nabídky, které budou pro naše uživatele užitečné a zábavné. Těmto aktivitám přiřazujeme prioritu na základě zpětné vazby, kterou získáme od uživatelů, z průzkumů trhu, trendů v odvětví a dat, která shromažďujeme o používání našich aktuálních produktů. Ve většině případů využíváme k vylepšení a vývoji produktů agregované údaje, což znamená, že nezahrnují závěry ani analýzy na úrovni uživatelů.

Příklady využití údajů k vylepšení a vývoji produktů:

 • Testování uživatelské spokojenosti
 • Kontrola kvality a testování produktů (včetně testování zabezpečení)
 • Zjišťování a řešení chyb
 • Měření výkonu produktů (například doba načtení stránek a aplikací)

Naše systémy jsou nakonfigurovány na automatické shromažďování a používání dat pro účely zabezpečení a provozu. Tato data obvykle uchováváme po krátká období. Některé ale uchováváme déle za účelem zjištění, řešení nebo trestního stíhání škodlivé nebo trestné činnosti. Údaje do statistických sestav, které nám pomáhají pochopit výkon systému a sítě v průběhu času.

Příklady využití za účelem zabezpečení a provozu:

 • Monitorování výkonu systému a sítě
 • Analýza zabezpečení (například detekce vniknutí, posouzení ohrožení zabezpečení a testování průniku)
 • Detekce a oprava selhání a výpadků
 • Odstraňování chyb a ladění
 • Plánování a prognózování kapacity
 • Optimalizace provozu a vyrovnávání zatížení
 • Měření výkonu dodavatelských a partnerských systémů a sítě

Z důvodu důležitosti těchto aktivit pro naše podnikání vám společnost Yahoo v otázce používání dat k účelům zabezpečení a provozu nenabízí žádné volby ani ovládací prvky.

V této části naleznete informace o některých specifických postupech, které využíváme k personalizaci vašeho prostředí, například zobrazovaných reklam nebo článků. V tématu Jak funguje digitální reklama naleznete přehled způsobů, jakými vaše údaje používáme k personalizaci reklam. 

Naše personalizovaná prostředí zahrnují:

 • zobrazení více obsahu, článků, reklam a videí, které vás baví nebo o které jste projevili zájem;
 • návrhy nového obsahu nebo produktů, které by se vám na základě vašich předchozích aktivit mohly líbit;
 • zapamatování si nedávné aktivity, například cen akcií či vyhledávání na webu.

Techniky, které nám pomáhají personalizovat vaše prostředí:

 • Propojení identifikátorů domácnosti, účtu, zařízení a souborů cookie
 • Zpracování IP adres
 • Prohlížeč a zařízení s omezenou podporou souborů cookie
 • Inteligentní TV a interaktivní zařízení
 • Soubory cookie, signály, skripty a sady SDK
 • Automatické zpracovávání a strojové učení

Společnost Yahoo využívá různé techniky k propojení jedinečných identifikátorů pro domácnosti, účty, zařízení a soubory cookie a další technologie, které pravděpodobně patří stejnému uživateli nebo se nacházejí ve stejné domácnosti. Tyto identifikátory jsou propojeny prostřednictvím společných prvků, jako jsou sdílené IP adresy, společné používání zařízení nebo mobilní aplikace, přihlašování k účtům na několika zařízeních a údaje o spárování a propojení identifikátorů poskytnuté třetími stranami.

Mezi typy identifikátorů, které shromažďujeme a zpracováváme, patří:

 • E-mailové adresy (e-mail účtu i alternativní e-mailové adresy)
 • Telefonní čísla
 • Soubory cookie a další technologie, které obsahují jedinečné identifikátory
 • Reklamní ID a ID prodejce pro Apple iOS
 • ID Androidu a reklamní ID webu Play Store Google
 • Identifikátory domácnosti
 • IP adresa (verze 4 a verze 6)
 • a odvozeniny hodnot výše

Tyto prvky shromažďujeme a propojujeme, i když nejste přihlášeni k , například když použijete produkt, který nevyžaduje přihlášení, nebo když naše používáte na webu třetí strany.

Tyto identifikátory jsou obvykle spojeny s údaji, které jsou shromažďovány, zjišťovány nebo odvozeny od uživatelů společnosti Yahoo nebo odvozeny od údajů, které obdržíme od našich partnerů.

S vaším souhlasem propojujeme identifikátory za účelem zvýšení využitelnosti dat, která průběžně shromažďujeme z různých kontextů, abychom vám mohli účelněji poskytovat obsah a reklamu. Například uživatelé, kteří na webu vyhledávají sportovní výsledky určitých týmů, mohou mít zájem o další příběhy nebo videa o těchto týmech ve svém kanálu novinek.

V souvislosti se způsobem propojení svých dat máte určité volby. Svůj souhlas můžete odvolat a my v tom případě nebudeme propojovat identifikátory jednotlivých prohlížečů a mobilních zařízení s cílem účelněji vám poskytovat obsah a reklamu. K odvolání tohoto souhlasu slouží ovládací prvek Propojování zařízení na stránce Ovládací prvky pro nastavení soukromí.

 

Vždy, když používáte některé naše nebo , je IP adresa vašeho zařízení odeslána společnosti Yahoo. Vaši IP adresu mohou také obdržet třetí strany a předat nám ji, když používáte jejich produkty. Podobně společnost Yahoo může vaši IP adresu poskytnout partnerům, které využíváme k zobrazení obsahu, reklam a souvisejících produktů v rámci našich produktu.

Vaše IP adresy průběžně shromažďujeme k následujícím účelům:

 • zachování zabezpečení vašeho účtu, dat a našich systémů a sítí
 • obrana před podvody, nevyžádanou poštou, phishingovými útoky, zneužitím a dalšími škodlivými aktivitami
 • řešení problémů se sítí, systémem a souvisejících provozních problémů
 • určení vaší země nebo zeměpisné oblasti za účelem:
  • identifikace vaší právní jurisdikce a práv spojených s vaším účtem
  • zobrazení relevantnějšího obsahu a reklam
 • omezení frekvence reklam v průběhu času na zařízeních bez podpory souborů cookie
 • zjištění přibližné polohy vašeho domova a vaší práce
 • propojení zařízení, prohlížečů a uživatelských účtů, které mohou být spojeny ve stejné domácnosti nebo na stejném pracovišti
 • vytvoření agregovaných statistik zobrazujících využití produktu podle zeměpisné oblasti

Společnost Yahoo shromažďuje a využívá dříve shromážděná data z prohlížečů a zařízení s omezenou podporou souborů cookie, například z těch, ve kterých je povolena technologie blokování těchto souborů. V těchto případech pomocí různých síťových signálů vygenerujeme dočasné „pasivní ID“, které nám pomůže tato zařízení pravděpodobnostně identifikovat a vylepšit naše .

Určité způsoby použití pasivních ID na těchto zařízeních můžete ovládat pomocí ovládacího prvku Yahoo na celém webu na stránce Ovládací prvky pro nastavení soukromí. Některé technologie blokující soubory cookie mohou narušovat ovládací prvky kontroly soukromí zařízení a platformy a samoregulační prvky. V těchto případech proto doporučujeme použít ovládací prvek Yahoo na celém webu.

 

Shromažďujeme zařízení z inteligentních nebo připojených TV, OTT streamovacích zařízení a souvisejících interaktivních zařízení (souhrnně „inteligentní zařízení“), a to prostřednictvím televizních aplikací, které provozujeme, nebo , které na těchto zařízeních poskytujeme.

Inteligentní zařízení a související údaje propojujeme na základě společných atributů (například IP adresa) a tato zařízení pak seskupíme do domácností.

V některých případech poskytují inteligentní zařízení společnosti Yahoo další specifické informace k podpoře propojení a cílení, jako je identifikátor televizního zařízení nebo přihlašovací údaje uživatele. Postupy a ovládací prvky pro správu shromažďování a používání údajů naleznete v oznámení o ochraně soukromí svého konkrétního inteligentního zařízení.

 

Za použití standardních metod odvětví shromažďujeme údaje z prohlížečů, mobilních telefonů a souvisejících zařízení. Tyto metody zahrnují používání souborů cookie, signálů, webového úložiště, dat SDK, značek a pixelů, které souhrnně označujeme jako „soubory cookie a další technologie“.

Další informace o tom, jak vaše údaje shromažďujeme a používáme pomocí souborů cookie a dalších technologií, naleznete v našich zásadách používání souborů cookie.

 

Používáme různé automatizované techniky zpracovávání dat, například datové modely a strojové učení, k vylepšení našich algoritmů a efektivity všech aspektů našich a služeb.

Mezi aspekty našich produktu a , pro které techniky automatického zpracovávání dat používáme, patří:

 • výkon systému a monitorování
 • zabezpečení a efektivita operací
 • personalizace obsahu
 • prediktivní analýzy
 • programové reklamy

Tyto techniky kombinují a používají údaje z různých informačních zdrojů k průběžné aktualizaci a optimalizaci těchto funkcí.

S výjimkou automatického zpracování potřebného k zabezpečení našich systémů máte s ohledem na používání vašich dat v případech, kdy takové zpracování má za následek odvození informací o vás nebo vaší aktivitě, určité volby. Další informace naleznete na stránce Ovládací prvky pro nastavení soukromí.

Upozorňujeme, že automatické zpracování nemá ve vztahu k vaší osobě právní účinek nebo jiné podobně závažné účinky.

S výjimkou, kdy to povoluje zákon, společnost Yahoo neshromažďuje, nepoužívá ani nesdílí citlivé údaje o vás za účelem poskytování personalizovaného prostředí. Můžeme vám zobrazit reklamy na citlivá témata nebo produkty, ale tyto reklamy jsou založeny pouze na obsahu stránky. 

Naši partneři mají smluvně zakázáno shromažďovat a používat citlivé údaje od našich uživatelů nebo o nich.

My a naši zobrazujeme kontextové reklamy týkající se citlivých témat na stránkách, které obsahují stejnou nebo podobně citlivou tématiku. Tyto reklamy jsou vybrány na základě obsahu stránky, a nikoliv na základě informací odvozených podle uživatele, prohlížeče nebo zařízení. Pokud například navštívíte část stránky týkající se zdraví, mohou se vám zobrazovat reklamy s podobným tématem.

 

Jaké údaje o poloze shromažďujeme?

Společnost Yahoo shromažďuje a uchovává vaše nebo odvozuje vaši polohu na základě jiných informací. Vaše údaje o poloze získáváme z následujících zdrojů:

 • oblast a časové pásmo, které jste vybrali v nastavení zařízení
 • a na základě vaší IP adresy a signálů GPS, Wi-Fi nebo blízkosti vysílače mobilního signálu
 • vaši aktivitu při používání našich produktů, například když pomocí našich vyhledávacích produktů vyhledáváte lety z Londýna do Paříže, můžeme na základě toho odvodit, že žijete v Londýně
 • vaše související s obsahem, který nahráváte a sdílíte v našich produktech, například s přílohami, fotkami a videi, které mohou obsahovat údaje o poloze

Od našich partnerů a poskytovatelů dat, kteří jsou třetí stranou, získáváme údaje o poloze, ať už přesné údaje o poloze nebo nepřesné údaje o poloze. Mezi naše partnery patří . Od těchto partnerů získáváme údaje o poloze za účelem zobrazování personalizovaných reklam na základě vašeho souhlasu a zásad ochrany soukromí těchto partnerů. Partneři v oblasti reklamy, kteří využívají platformu , nabízejí podrobné možnosti řízení způsobu, jakým v těchto případech sdílejí vaše údaje.

Jak využíváme údaje o poloze?

Společnost Yahoo bude vaše průběžně shromažďované údaje o poloze využívat k následujícím účelům:

 • odvození nepřesné polohy vašeho domova nebo práce. Tyto odvozené údaje využíváme k:
  • určení podmínek služby a právní jurisdikce, které se na vás vztahují
  • určení produktů a funkcí produktů, které máte k dispozici
  • rozhodnutí, které reklamy vám zobrazíme 
  • zjištění abnormální aktivity přihlašování za účelem ochrany vašeho účtu
  • určení vhodného stylu prezentace našich produktů a služeb
 • napomáhání zjišťování podvodů a zneužití
 • provádění analýz produktů a poskytování agregovaných přehledů partnerům
 • poskytování zdokonalených služeb využívajících polohu (například předpověď počasí na základě vaší aktuální polohy)
 • zobrazování reklam na základě polohy (například zobrazování reklam souvisejících s vaší aktuální polohou nebo předchozími místy, která jste navštívili)
 • měření efektivity reklamních kampaní (například pokud bylo zařízení pozorováno v obchodu inzerenta poté, co se na zařízení zobrazila jeho reklama)
 • poskytování výsledků vyhledávání pro konkrétní místo (například restaurace ve vaší blízkosti, když vyhledáváte restaurace)
 • zobrazování obsahu, který může být relevantní pro vaši aktuální nebo nedávnou polohu (například sportovní obsah týkající se týmu poté, co zařízení navštívilo stadion tohoto týmu).

Způsob, jakým společnost Yahoo využívá vaše přesné údaje o poloze, naleznete na stránce Ovládací prvky pro nastavení soukromí.

Jak sdílíme vaše údaje o poloze?

S vaším souhlasem může společnost Yahoo sdílet přesné údaje o poloze s našimi partnery v oblasti reklamy. V části Partneři na stránce Ovládací prvky pro nastavení soukromí můžete řídit, jak společnost Yahoo s těmito partnery sdílí vaše údaje.

Upozorňujeme, že používání poskytnutých údajů o poloze našimi partnery podléhá jejich vlastním zásadám ochrany soukromí.

Pokud sdílíte účet nebo zařízení s jinou osobou, například členem rodiny, budeme údaje o vašem používání našich produktů a interakci s nimi kombinovat v rámci jednotlivých relací.

Když sdílíte účet nebo zařízení s jinou osobou nebo osobami:

 • obsah a reklamy, které vám zobrazujeme, nemusí odrážet vaši aktivitu nebo být pro vás relevantní;
 • osoby s přístupem k nastavení vašeho zařízení a předvolbám soukromí, včetně předvoleb odhlášení, mohou tato nastavení bez upozornění změnit.

TIP: V případě používání sdíleného zařízení nebo účtu ověřte, zda je vaše nastavení při každém použití zařízení aktuální, nebo s ostatními uživateli zařízení potvrďte své předvolby.

Další informace o sdílených zařízeních a účtech naleznete na stránce Ovládací prvky pro nastavení soukromí.

Čas od času realizujeme propagační akce, například sázky, soutěže nebo loterie. Pokud se zúčastníte propagační akce, musíte se řídit jejími oficiálními pravidly, která mohou zahrnovat informace o postupech ochrany soukromí platnými pro danou akci.

Když se zúčastníte propagační akce, požadujeme vaše údaje, například jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu a telefonní číslo. Tyto informace používáme ke zpracování vaší účasti v propagační akci.

Můžeme vás kontaktovat v souvislosti se správou propagační akce, a to za účelem poskytnutí aktualizací o stavu nebo k jiným účelům uvedeným v oficiálních pravidlech propagační akce.

Vaše informace v souvislosti s propagační akcí někdy sdílíme se třetími stranami. Podrobnosti naleznete v oficiálních pravidlech každé propagační akce.

Propagační akce hostované v našich mohou být sponzorovány společností Yahoo nebo společností Yahoo ve spolupráci se třetími stranami. Společnost Yahoo může sponzorovat nebo se může také sponzorsky podílet na propagačních akcích pořádaných třetími stranami.

Třetí strany pořádající propagační akce mohou vaše informace shromažďovat a používat samy nebo ve spolupráci se společností Yahoo. Pokud třetí strany shromažďují a používají vaše údaje, doporučujeme, abyste se seznámili s jejich postupy v oblasti údajů v jejich zásadách ochrany soukromí.​

Společnost Yahoo čas od času vyzve uživatele k účasti ve studiích využitelnosti, průzkumech a dalších typech kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Provádíme také výzkum na základě dat z našich interních záznamů.

Nábor výzkumných subjektů provádí společnost Yahoo různými způsoby, například pomocí inzerátů, e-mailových zpráv a prostřednictvím firem zabývajících se výzkumem trhu. Od účastníků studií a průzkumů často vyžadujeme, aby podepsali dohody o ochraně soukromí a mlčenlivosti.

Za účelem výzkumu také používáme informace o našem publiku a provozu z našich souborů protokolů a databází uživatelů.

Provádíme různé typy výzkumu s následujícími účely:

 • vylepšení navrhování našich produktů
 • plánování nových funkcí pro přidání do našich a
 • pochopení přání a potřeb našich uživatelů

S našimi partnery, potenciálními partnery nebo inzerenty sdílíme nebo , pokud je to pro ně relevantní.