Zásady používání souborů cookie

Zásady používání souborů cookie

Tyto zásady používání souborů cookie popisují různé typy soborů cookie a další technologie, které v našich a používáme, proč je používáme a jak můžete spravovat data shromažďovaná prostřednictvím souborů cookie.

Prostudujte si naše zásady ochrany soukromí, kde naleznete další informace o tom, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše údaje, jaké máte v souvislosti s používáním a sdílením svých údajů možnosti a jaká máte práva v souladu se zákony o ochraně osobních údajů, které se na vás vztahují.

V souvislosti s nastavením souborů cookie a souvisejícími účely, ke kterým soubory cookie používáme, vás požádáme o souhlas. Upozorňujeme, že některé soubory cookie, které používáme, jsou „víceúčelové soubory cookie“, které se používají k více účelům. S některými z účelů používání víceúčelových souborů cookie nemusíte souhlasit nebo můžete požádat o výjimku. Ostatní účely jsou nezbytné k poskytování našich produktů a služeb (například zabezpečení a ochrana před podvody). V těchto případech tyto soubory cookie nebudeme používat k účelům, se kterými jste nesouhlasili nebo u kterých jste požádali o výjimku. V případě nezbytných účelů však víceúčelové soubory cookie nastavíme a nenabídneme vám žádné ovládací prvky.

Další informace o možnostech správy souborů cookie a účelech, ke kterým používáme vaše údaje, naleznete na stránce Jak můžete ovládat, jakým způsobem vaše údaje používáme?

V našich a používáme soubory cookie, sady SDK (Software Development Kit), reklamní identifikátory, webové úložiště, pixely a značky, a to buď s použitím formátů pro weby, nebo aplikace. Všechny tyto položky označujeme souhrnně jako „soubory cookie a další technologie“. V této části naleznete informace o tom, jaké soubory cookie a další technologie společnost Yahoo používá a jak fungují.

Soubory cookie jsou malé části informací, které se uloží ve vašem prohlížeči, když navštívíte určitý web nebo mobilní aplikaci. Tento web nastaví název souboru cookie, jaké informace uchovává a jak dlouho bude v prohlížeči uložen.

Jak soubory cookie fungují?

Když navštívíte webovou stránku, web obvykle vytvoří jedinečný identifikátor a uloží ho v souboru cookie vašeho prohlížeče.

Jakmile web nastaví soubor cookie ve vašem prohlížeči, prohlížeč automaticky odešle informace obsažené v souboru cookie na tento web nebo doménu, a to při každé návštěvě webu a po dobu, kdy soubor cookie existuje.

V prohlížeči lze nastavit dva typy souborů cookie:

 • Soubory cookie relace: Tyto soubory cookie se uloží, když navštívíte web nebo aplikaci, a jejich platnost vyprší po zavření prohlížeče nebo aplikace.
 • Trvalé soubory cookie: Tyto soubory cookie se uloží, když navštívíte web nebo aplikaci, ale po zavření webu nebo aplikace zůstávají v platnosti.  Jejich platnost vyprší po uplynutí doby určené webem nebo aplikací. Web nebo aplikace vás tak poznají, když je v budoucnu opět navštívíte.

Sady SDK jsou softwarové knihovny, které vývojáři zahrnují do svých aplikací, aby mohli poskytovat funkce aplikace uživatelům a další služby vývojáři aplikace. Sady SDK se obvykle používají v mobilních zařízeních a připojených televizních zařízeních. 

Jak sady SDK fungují?

Když do zařízení stáhnete aplikaci, nainstaluje se také sada SDK, kterou do dané aplikace zahrnul její vývojář. 

Po instalaci sada SDK poskytuje funkce aplikace, například reklamní a analytické služby pro vývojáře aplikací, jako jsou informace o využívání aplikace a charakteristika zařízení. 

 

Reklamní identifikátory jsou jedinečné identifikátory, které  společnosti používají k identifikaci vašeho zařízení. Tyto identifikátory jsou obvykle používány v rámci operačních systémů na mobilních zařízeních a připojených televizorech.

Jak reklamní identifikátory fungují?

Operační systém vytvoří na vašem mobilním zařízení, tabletu, nebo připojeném televizoru jedinečný reklamní identifikátor. Pokud na mobilním zařízení nebo na připojeném televizoru použijete nějakou aplikaci, tato aplikace rozpozná váš jedinečný reklamní identifikátor a použije ho k různým účelům. Jedná se například o zobrazování personalizovaných reklam a pochopení výkonu reklam, které vám aplikace zobrazuje.

 

Webové úložiště je technologie, která umožňuje vývojářům webů a aplikací uchovávat informace ve vašem prohlížeči.  Webové úložiště se používá podobně jako soubory cookie. 

Jak webové úložiště funguje?

Existují dva typy webového úložiště:

 • Úložiště relace: Web uloží informace, když používáte prohlížeč, a tyto informace vyprší po zavření prohlížeče.
 • Místní úložiště: Web uloží informace a tyto informace nebudou po zavření prohlížeče vymazány. Platnost místního úložiště vyprší podle nastavení webu. Web vás tak pozná, když ho během příští relace znovu otevřete.

I když se ovládací prvky liší podle typu prohlížeče, na webové úložiště se obvykle vztahuje nastavení soukromí vašeho prohlížeče.

 

Pixely a značky jsou neviditelné obrázky nebo skripty zahrnuté na webových stránkách a v aplikacích, které používáte.

Jak pixely a značky fungují?

Když používáte funkce na webu nebo v aplikaci, mohou pixely a značky volat webové servery, které přenášejí informace o vašem prohlížeči, jedinečné identifikátory a informace ohledně interakcí s webem nebo aplikací.

Pixely a značky se často používají v kombinaci se soubory cookie a dalšími technologiemi.

Společnost Yahoo používá soubory cookie a další technologie k jedinečné identifikaci prohlížečů a zařízení, které používají naše produkty a služby. Jakmile jedinečně identifikujeme prohlížeče nebo zařízení, shromažďujeme z nich informace, které pak používáme k různým účelům. V této části naleznete podrobnosti o těchto účelech.

 • ověření uživatelů
 • zabezpečení účtů uživatelů
 • zabránění škodlivé aktivitě a ochrana našich produktů a služeb před zneužitím

Soubor cookie OTH například nastavíme tak, aby naše systémy upozornil na přihlášeného uživatele.

 • identifikace příslušné právní jurisdikce
 • uchovávání souhlasů a námitek v souvislosti s daty

Například soubory cookie GUC a CFC obsahují informace o souhlasu a ovládacích prvcích pro nastavení soukromí, jako je to, zda jste společnosti Yahoo k určitým účelům poskytli souhlas, nebo ne. Při používání našich produktů a služeb můžeme pak vaše volby ohledně souhlasu odvolat.

 • zapamatování uživatele při přihlášení k našim produktům
 • zapamatování nastavení a předvoleb i pro další návštěvy

Například soubor cookie lkl přiřadí poslední známou polohu uživatele na základě zjištění polohy prohlížeče. Náš soubor cookie newsletter_toaster_ se používá k zapamatování, zda uživatel zavřel výzvu k registraci newsletteru. Soubor cookie PH uchovává jazykové předvolby uživatele.

 • vytvoření zájmového profilu propojením informací o vašem zařízení a aktivitě online s jedinečným identifikátorem spojeným s vaším zařízením
 • načtení informací spojených s vaším jedinečným identifikátorem
 • výběr personalizovaného obsahu a reklam, které podle nás odpovídají vašim zájmům na základě vašeho zájmového profilu
 • zobrazení relevantního personalizovaného obsahu a reklam v našich produktech a službách
 • měření vaší interakce s obsahem a reklamami, které vám zobrazujeme

Další informace o tom, jak používáme vaše údaje k zobrazování digitálních reklam, naleznete na stránce Jak funguje reklama.

Například naše soubory cookie A1, B a APID přiřadí jednotlivým prohlížečům na zařízeních jedinečné identifikátory, které používáme k personalizaci reklamy. Další informace naleznete v tématu <Krok 1: Přiřazení jedinečného identifikátoru zařízení na naší stránce Jak funguje digitální reklama.

 • provedení analýz v našich a s cílem pochopit, jak je uživatelé využívají
 • vytvoření agregovaných sestav a poskytnutí nástrojů k analýze dat pro externí strany, včetně vydavatelů, inzerentů a veřejnosti, zaměřených na trendy v odvětví, přehledy o publiku a na výkon a efektivitu reklam

Soubory cookie A1 a B například nastavujeme tak, abychom mohli přesně spočítat počet jedinečných prohlížečů, které přistupují k našim produktům, a pochopit způsoby interakce uživatelů s našimi produkty. 

 

 • zobrazování personalizovaných reklam
 • zdokonalení personalizovaných reklamních profilů

Například náš soubor cookie migrated2y označuje migraci uživatele na web yahoo.com.  Soubor cookie adaptv_unique_user_cookie  se používá k hlášení počtu jedinečných návštěvníků reklamní kampaně, abychom tyto informace mohli předat našim klientům v oblasti inzerce. Soubor cookie adsrcvw1 omezuje počet zobrazení reklamy konkrétnímu uživateli.

Soubory cookie a další technologie, které požíváme, a jejich názvy se budou průběžně měnit. Některé názvy souborů cookie jsou níže uvedeny vícekrát, protože se jedná o víceúčelové soubory cookie. Víceúčelový soubor cookie je soubor, který je používán k více účelům. S některými z účelů používání víceúčelových souborů cookie nemusíte souhlasit nebo můžete požádat o výjimku. Ostatní účely jsou nezbytné k poskytování našich produktů a služeb (například zabezpečení a ochrana před podvody). V těchto případech tyto soubory cookie nebudeme používat k účelům, se kterými jste nesouhlasili nebo u kterých jste požádali o výjimku. V případě nezbytných účelů však víceúčelové soubory cookie nastavíme a nenabídneme vám žádné ovládací prvky.

Soubory cookie si můžete zobrazit a spravovat ve svém prohlížeči (další informace naleznete zde). Na stránce Ovládací prvky pro nastavení soukromí si můžete také zobrazit a spravovat účely, ke kterým používáme informace shromážděné ze souborů cookie. 

Níže naleznete další podrobnosti o různých souborech cookie a dalších technologiích, které používáme, včetně doby platnosti jednotlivých souborů cookie od okamžiku, kdy jsme vás naposledy viděli.

Ano. Naši partneři, například a poskytovatelé obsahu, používají ve spojení s našimi své vlastní soubory cookie a další technologie. To znamená, že když používáte naše produkty, budou z vašeho prohlížeče azařízení shromažďovat informace také třetí strany.

Jak třetí strany používají soubory cookie a další technologie v našich produktech?

Když navštívíte naše produkty, třetí strany používají soubory cookie a další technologie ke shromažďování souvisejících informací z vašeho prohlížeče nebo zařízení k různým účelům, včetně:

 • zobrazení personalizovaného obsahu a reklam
 • pochopení vaší interakce s obsahem a reklamami, které vám zobrazují

Další informace o třetích stranách, se kterými spolupracujeme, a o tom, jak tyto strany zpracovávají informace z vašeho prohlížeče a zařízení, naleznete na stránce Naši partneři.

Poskytujeme vám ovládací prvky, které vám umožňují řídit, jak jsou vaše údaje používány námi a našimi partnery. V této části naleznete informace o možnostech správy svých údajů.

Ovládací prvky pro nastavení soukromí

Na stránce Ovládací prvky pro nastavení soukromí naleznete prvky, kterými můžete spravovat způsob, jakým my a naši využíváme soubory cookie k různým účelům. K dispozici máte například následující nastavení určující, jak my a naši partneři využíváme vaše údaje: 

Pomocí tohoto ovládacího prvku můžete vybrat, zda chcete zobrazovat naše personalizované reklamy, nebo ne. Pokud nechcete, abychom vám zobrazovali personalizované reklamy, budou se vám stále zobrazovat obecné reklamy, které pro vás nemusí být relevantní. Pokud chcete spravovat, zda vám mohou naši partneři zobrazovat personalizované reklamy v našich , přejděte na stránku s ovládacími prvky pro partnery.

 

Pomocí tohoto ovládacího prvku můžete vybrat, zda chcete zobrazovat personalizované reklamy na základě vaší historie vyhledávání. Pokud personalizované reklamy na základě vaší historie vyhledávání zobrazovat nechcete, budeme vaši historii vyhledávání dále uchovávat za účelem poskytování nezbytné podpory pro interní operace, jako je například zabezpečení.

 

Pomocí tohoto ovládacího prvku můžete vybrat, zda chcete zobrazovat personalizované reklamy na základě vašich údajů o . Když tento ovládací prvek zakážete,  budeme vaše údaje o přesné poloze dále používat, když používáte funkce aplikace nebo webu, které k poskytování služby vyžadují polohu. Tento ovládací prvek neovlivní předchozí údaje o přesné poloze, které jsme převedli na obecné informace o poloze.

 

Tento ovládací prvek nám umožňuje použít vaše údaje o aktivitách a zájmech shromažďované na jiných zařízeních, která máme spojena s vámi nebo vaší domácností, k personalizaci reklam na vašem aktuálním zařízení. Když tento ovládací prvek zakážete, aktivita na vašem aktuálním zařízení nebude propojena s ostatními zařízeními, která máme spojena s vámi nebo vaší domácností, za účelem zobrazování personalizovaných reklam. Určité propojení mezi zařízeními je nezbytné pro kriticky důležité funkce, jako je zabezpečení a detekce a prevence podvodů.

Personalizovaná reklama v reklamní síti  Yahoo

Tento ovládací prvek umožňuje vybrat, zda si přejede zobrazovat personalizované  reklamy  na partnerských webech a aplikacích v . Když tento ovládací prvek zakážete, informace z partnerských webů a aplikací budeme nadále shromažďovat za účelem minimálních provozních potřeb, jako je fakturace, měření reklam a reporting.

Když tento ovládací prvek zakážete, společnost Yahoo již nebude vaše osobní údaje, například e-mail nebo telefonní číslo, používat k oslovování cílových skupin.  Oslovování cílových skupin je proces, který identifikuje, kde my a naši partneři sdílíme stejné uživatele, abychom těmto uživatelům mohli poskytovat relevantnější reklamy.

 

Tento ovládací prvek vám umožní vybrat, zda chcete zobrazovat personalizované reklamy na základě  obsahu a vašich komunikací (například e-mailů). Když tento ovládací prvek zakážete, budeme vaše komunikace budeme nadále analyzovat za účelem poskytování produktových a dalších funkcí, jako je filtrování nevyžádané pošty a zabezpečení.

 

Můžete nastavit, kteří smějí shromažďovat a používat vaše údaje, včetně jejich používání souborů cookie a dalších technologií, když používáte naše

Společnost Yahoo a mnoho z našich partnerů v oblasti technologií reklamy jsou také členy samoregulačních organizací, které vám umožňují zrušit zobrazování personalizovaných reklam od nás. Další informace viz organizace NAI, DAA a EDAA.

 

Na mobilních zařízeních a tabletech

Pokud používáte mobilní zařízení, můžete spravovat své volby v operačním systému a omezit používání reklamních identifikátorů. Chcete-li spravovat své volby, přejděte do nabídky nastavení a dalších informací v operačním systému svého mobilního zařízení.

Ve webovém prohlížeči nebo na stolním počítači

Pokud používáte webový prohlížeč na mobilním zařízení nebo stolním počítači,můžete nakonfigurovat předvolby prohlížeče a nastavit, jak bude prohlížeč zacházet se soubory cookie a dalšími technologiemi. Upozorňujeme, že pokud v prohlížeči zakážete soubory cookie a další technologie, nemusí fungovat některé funkce našich , včetně přihlášení k e-mailu.  Níže naleznete další informace.

V následujících tabulkách jsou uvedeny některé soubory cookie, které umisťujeme do našich produktů a služeb.  Uvedli jsme naše trvalé soubory cookie a technologie, které nastavujeme v souvislosti s těmito účely. Soubory cookie relace uvedeny nejsou.

Ověření, zabezpečení a prevence podvodů a zneužití

Název souboru cookie Maximální doba platnosti od okamžiku, kdy jsme vás naposledy viděli

A1

13 měsíců

A3

13 měsíců

B

13 měsíců

BX

13 měsíců

cmp

13 měsíců

GUC

13 měsíců

GUCS

30 minut

OTH

13 měsíců

T

1 rok

Y

1 rok

Dodržování právních předpisů

Název souboru cookie Maximální doba platnosti od okamžiku, kdy jsme vás naposledy viděli
A1 13 měsíců
A3 13 měsíců
APID 13 měsíců

CFC

13 měsíců

cmp

13 měsíců

EuConsent

24 hodin

GUC

13 měsíců

GUCS

30 minut

Funkce a uživatelské předvolby

Název souboru cookie Maximální doba platnosti od okamžiku, kdy jsme vás naposledy viděli

RRC

1 minuta

dlExpire

méně než 30 minut

dlTimestamp

méně než 30 minut

dlIsOn

méně než 30 minut

firstview

1 den

lkl

13 měsíců

newsletter_toaster_

30 dní

PH

1 rok

thamba

1 hodina

Personalizace obsahu a reklam

Název souboru cookie Maximální doba platnosti od okamžiku, kdy jsme vás naposledy viděli

A1

13 měsíců

A3

13 měsíců

adaptv_unique_user_cookie

25 měsíců

apeaf

1 rok

APID

13 měsíců

APIDTS

24 hodin

B

13 měsíců

BX

13 měsíců

IDSYNC

13 měsíců

T

1 rok

ymuid

13 měsíců

Y

1 rok

yvapF 1 den

Analýzy

Název souboru cookie Maximální doba platnosti od okamžiku, kdy jsme vás naposledy viděli

A1

13 měsíců

A3 13 měsíců

B

13 měsíců

OTH

13 měsíců

rxx 13 měsíců

Soubory cookie, které nastavíme na webech a v aplikacích třetích stran

Název souboru cookie Maximální doba platnosti od okamžiku, kdy jsme vás naposledy viděli

A3

13 měsíců

adaptv_unique_user_cookie

25 měsíců

adsrcvw1

25 měsíců

B

13 měsíců

migrated

25 měsíců

migrated2y

25 měsíců

OTH

13 měsíců

optout

25 měsíců

rtbData0

25 měsíců

rxx

13 měsíců

tearsheet

25 měsíců

unique_ad_source_impression

25 měsíců

userData

25 měsíců