Naše produkty

Naše produkty

Když používáte naše , shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše údaje různými způsoby, jak je popsáno v našich zásadách ochrany osobních údajů a zásadách používání souborů cookie. Tato stránka popisuje aktuální doplňující postupy ochrany osobních údajů a pokyny, které se týkají našich produktů. Od komunikačních produktů, přes média až po vyhledávání. Níže naleznete naši nabídku produktů a informace o tom, jak používáme vaše údaje, jak je sdílíme a jaké ovládací prvky máte pro jednotlivé produkty k dispozici. To, jakým způsobem vaše údaje používáme, si můžete zobrazit a spravovat na stránce Ovládací prvky pro nastavení soukromí.

Některé z našich produktů jsou k dispozici, pouze pokud jste registrovaný uživatel. Pokud máte k těmto produktům dotazy, navštivte naše stránky nápovědy.

Své postupy můžeme změnit v rámci změny produktů přidáním nebo odebráním funkcí či s pomocí různých partnerů a poskytovatelů. 

Naše „komunikační produkty“ zahrnují Yahoo Adresář, Yahoo Kalendář, Yahoo Skupiny, Yahoo Mail, AOL Mail a Yahoo Poznámkový blok. Další informace o těchto produktech naleznete v části níže.

Jak společnost Yahoo shromažďuje a využívá vaše údaje z komunikačních produktů?

Způsob, jakým shromažďujeme a využíváme vaše údaje, bude záviset na různých typech produktů. Vysvětlení pro jednotlivé produkty naleznete níže.

Jaké údaje ze služby Mail společnost Yahoo shromažďuje?

Shromažďujeme a obsahová data z:

 • odeslaných a přijatých e-mailů
 • fotek 
 • příloh

Jak společnost Yahoo používá vaše data ze služby Mail?

Vaše údaje ze služby Mail používáme k následujícím účelům:

 • k předávání e-mailů, které obdržíte od odesilatelů, do vaší schránky doručené pošty, a k odesílání vašich e-mailů příjemcům
 • k poskytování filtrů a dalších funkcí, abychom vám zajistili lepší používání e-mailu.  Například:
  • k tomu, abychom vám umožnili vyhledávat ve schránce doručené pošty, přizpůsobovat si ji a uspořádat si v ní poštu
  • k umožnění zvýraznění určitých e-mailů, které obdržíte, oproti jiným, například e-mailů obsahujících informace o dodání, informace o cestě, dokumenty nebo fotografie 
  • k identifikování nevyžádané pošty, malwaru, phishingových e-mailů a jiných podvodných e-mailů
   • Například když uživatelé kliknou na tlačítka Spam a Není spam, pracovníci našeho antispamového týmu nebo jiní poskytovatelé služeb v oblasti dodržování předpisů v souvislosti s nevyžádanou poštou mohou zprávy ručně zkontrolovat. Někdy sdílíme aspekty těchto zpráv s odesílatelem, abychom omezili nevyžádané zprávy a zlepšili kvalitu e-mailů od jiných stran. 
 • s vaším souhlasem k tomu, abychom vám poskytovali obsah a reklamy, o nichž se domníváme, že ho budete považovat za zajímavý a relevantní, v našich a kdekoliv jinde v síti

Jak se provádí analýza ve službě Mail? 

Naše produkty Mail analyzují a organizují vaše příchozí komerční e-maily pro vaše pohodlí. Komerční e-maily představují strukturované e-maily od maloobchodních společností a jiných organizací. Zde je popis, jak analýza funguje:   

 • Když obdržíte komerční e-maily, identifikujeme určité prvky těchto e-mailů, jako například klíčová slova, čísla sledování obalů a identifikace produktů, a ceny. 
  • Během tohoto procesu se pokusíme automaticky odebrat veškeré informace, které by vás mohly běžnými způsoby identifikovat, jako je například jméno nebo adresa.
 • Informace z naší analýzy používáme k vylepšování funkcí služby Mail pro vás, například ve formě sledování balíků.
 • S vaším souhlasem budeme používat určité analyzované prvky vašich komerčních e-mailů k personalizaci vašeho obsahu a reklam. Pro účely personalizace reklam a obsahu neanalyzujeme e-maily od osob, jako jsou přátelé a rodina. Abychom dále chránili soukromí uživatele:
  • V souvislosti s analýzou služby Mail neopouštějí žádné e-maily ani jejich obsah naše systémy.
  • S inzerenty se nesdílejí žádné informace na úrovni uživatele ani reklamní segmenty založené na datech ze služby Mail. Reklamní segmenty založené na datech ze služby Mail jsou pro inzerenty k dispozici pouze v našich systémech.  
  • Reklamní segmenty vytvořené z analýzy služby Mail vyžadují minimální počet uživatelů.

Data služby Gmail, která sdílíte se společností Yahoo

Pokud společnosti Yahoo poskytnete přístup k datům služby Gmail, bude k těmto datům přistupovat pouze za účelem poskytování funkcí v našich e-mailových klientech, jako je například možnost psát, odesílat, číst a zpracovávat e-maily (včetně příloh), a nebude tato data služby Gmail předávat třetím stranám. Výjimku představují případy, kdy je to nezbytné pro poskytování a vylepšování těchto funkcí, kdy to vyžadují platné právní předpisy nebo z důvodu fúze, akvizice nebo prodeje aktiv. Společnost Yahoo nebude používat vaše data ze služby Gmail pro účely zobrazování reklam.

Společnost Yahoo nepovolí osobám číst vaše data ze služby Gmail s výjimkou následujících případů: 

 • společnost Yahoo získala pro konkrétní zprávy váš výslovný souhlas; 
 • je to nezbytné pro účely zabezpečení (např. prošetření chyby nebo zneužití) nebo dodržení platných zákonů

Jak můžete spravovat svá data ve službě Mail?

Pokud si chcete stáhnout kopii dat ze služby Mail, využijte nástroj Mail Download Manager.

 • Pokud používáte AOL Mail: klikněte sem
 • Pokud používáte Yahoo Mail: klikněte sem
   

Chcete-li odvolat svůj souhlas s tím, aby mohla společnost Yahoo analyzovat vaše e-maily za účelem personalizace reklam a obsahu, navštivte stránku Ovládací prvky pro nastavení soukromí.

Pokud chcete odstranit svůj účet služby AOL nebo Yahoo Mail nebo použít ovládací prvky pro používání vašich dat z naší strany, přejděte na stránku Ovládací prvky pro nastavení soukromí.
 

Jak můžete spravovat předvolby ve službě Yahoo Kalendář?

 • Svůj kalendář můžete nastavit jako veřejně přístupný, zobrazitelný vybrané skupině uživatelů nebo soukromý (nezobrazitelný).
 • Pokud se rozhodnete svůj kalendář zpřístupnit jiným uživatelům, můžete určit, zda skryjete všechny schůzky, zda se budou zobrazovat jako „Obsazené“ nebo zda se zobrazí se všemi podrobnostmi.
 • Výchozí nastavení oprávnění pro události lze změnit na stránce Volby kalendáře. Změna nastavení oprávnění k událostem se bude vztahovat na jakoukoliv událost, kterou přidáte po provedení změny nastavení. Nastavení událostí přidaných před změnou zůstane beze změny.
 • Nastavení oprávnění pro každou jednotlivou událost můžete také upravit na stránce úprav konkrétní události.
 • Ukládáme informace z Kalendáře, když synchronizujete data z vašich zařízení nebo jiných účtů. 

Jak společnost Yahoo používá vaše data ze služby Yahoo Skupiny?

 • Zprávy, které zašlete do skupiny, budu obsahovat vaše osobní údaje, včetně následujících:
  • e-mailová adresa
  • jméno a alias
  • Yahoo ID
 • stav vašeho členství
 • Když zašlete e-mail do skupiny, které jste členem, obdrží ho všichni členové skupiny. 
 • Vlastník skupiny a moderátoři skupin, do kterých patříte, uvidí vaše osobní údaje, například vaši e-mailovou adresu, vaše jméno a alias, Yahoo ID, stav členství a datum, kdy jste se do skupiny přidali.
 • Osobní e-mailové adresy vlastníků a moderátorů skupin, kteří vyzvali členy k připojení se ke skupině přes nástroj pozvánky, budou viditelné příjemcům dané pozvánky.

Jak můžete spravovat svá data ze služby Yahoo Skupiny?

 • Chcete-li si zobrazit své osobní údaje spojené se svými skupinami, přejděte na stránku Ovládací prvky pro nastavení soukromí.
 • Své osobní údaje spojené s jednotlivými skupinami, kterých jste členem, můžete upravit v nabídce pro správu skupin.
 • Ze služby Mail můžeme ukládat informace o kontaktech a z kalendáře a když synchronizujete data ze svých zařízení (například vaše telefonní kontakty) nebo ze služeb třetích stran, ke kterým se připojujete se svým účtem.
  • Pokud nezakážete synchronizaci, může se stát, že odstraněné synchronizované kontakty ze služeb třetích stran se po další synchronizaci znovu zobrazí.

Jak společnost Yahoo sdílí vaše komunikační data?

 • Připojení vašeho účtu e-mailové služby ke službě třetí strany může vyžadovat sdílení vašich informací s danou třetí stranou (například e-mailové adresy). Společnost Yahoo nemá kontrolu nad způsobem, jakým tyto služby třetích stran zpracovávají a používají vaše údaje, a nenese za to zodpovědnost.  
 • Při odesílání e-mailů mohou být některé údaje z vašeho účtu služby Mail viditelné jiným uživatelům. Jde například o vaše jméno, přezdívku, avatar, obrázek, pohlaví, město, stav online, kontaktní údaje přidružené k vašemu účtu či jiné informace, které jste nastavili jako veřejné.
 • Jak je vysvětleno v našich zásadách ochrany soukromí, v určitých situacích sdílíme údaje o komunikacích spojené s účty uživatelů se třetími stranami a státními subjekty:
  • k vyšetřování, prevenci, zjištění a stíhání trestných činů, porušení našich smluvních podmínek nebo porušení práv třetích stran
  • ochrana našich uživatelů a jejich údajů;
  • šetření a řešení technických problémů;
  • k plnění povinností vyplývajících z předpisů
  • určení nebo uplatnění našich zákonných práv nebo obrana před právními nároky.
 • Naše komunikační produkty zahrnují interaktivní funkce od třetích stran, například služby cloudového úložiště (k odesílání velkých příloh vašim kontaktům) a inteligentní správce složek (k automatickému přesouvání všech účtenek do konkrétní složky nebo k poskytování sestav o výdajích).

 

Naše vyhledávací produkty zahrnují Yahoo Hledání, AOL Hledání a OneSearch. V této části naleznete informace o tom, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše data za účelem poskytování těchto a jak používání svých údajů z vyhledávacích produktů společností Yahoo můžete řídit.

Jak společnost Yahoo používá vaše data ze služeb Yahoo Hledání a AOL Hledání?

 • Při hledání v produktu, který využívá naše pole pro vyhledávání, shromažďujeme informace, například soubory cookie, typ zařízení, identifikátory zařízení, IP adresy, informace o uživatelském agentu a vyhledávací dotazy.
 • Automatickým nabídnutím oblíbených vyhledávaných výrazů a nových témat ke zvážení vám pomáháme najít, co hledáte. Naše návrhy jsou založeny na agregovaných datech, která shromažďujeme ze všech vyhledávání a také z vaší individuální historie vyhledávání.
 • K určení vaší polohy a poskytnutí informací specifických pro vaši polohu, například map, seznamů místních firem a recenzí nebo místních událostí, používáme vaši IP adresu.
 • Některé reklamy, které vám zobrazujeme, mohou být personalizovány na základě vašich vyhledávacích dotazů. Na kartě Historie hledání na stránce Ovládací prvky pro nastavení soukromí můžete spravovat, jak společnost Yahoo používá vaši historii hledání. Pokud ukončíte naše používání vaší historie vyhledávání za účelem personalizace vašich reklam, budou se vám reklamy od nás dále zobrazovat, ale nebudou upraveny podle vaší historie vyhledávání.
 • Při používání služby Yahoo Hledání se mohou zobrazovat související soukromé výsledky vybrané z jiných zdrojů, například ze služby Yahoo Mail. Pokud jste přihlášení, zobrazují se soukromé výsledky hledání pouze vám. Zjistěte, jak můžete soukromé výsledky spravovat, včetně jejich vypnutí.

Jak můžete spravovat svá data ze služeb Yahoo Hledání a AOL Hledání?

V předvolbách hledání můžete spravovat prostředí hledání, včetně bezpečného hledání a toho, zda se zobrazí personalizované výsledky hledání.

 • Pokud používáte AOL Hledání: klikněte sem
 • Pokud používáte Yahoo Hledání: klikněte sem

Pokud si chcete zobrazit a spravovat minulé vyhledávané výrazy, přejděte do historie hledání:

 • Pokud používáte AOL Hledání: klikněte sem
 • Pokud používáte Yahoo Hledání: klikněte sem

Obyvatelé v Evropě můžou za určitých okolností požádat o vyloučení některých adres URL z výsledků služby Yahoo Hledání jejich zablokováním. Žádost můžete odeslat zde.

POZNÁMKA: Pokud chcete požádat o zablokování adres URL z výsledků služby AOL Hledání, musíte se obrátit na společnost Microsoft prostřednictvím tohoto formuláře
 

Jak společnost Yahoo sdílí vaše data ze služeb Yahoo Hledání a AOL Hledání?

 • Produkty Yahoo Hledání a AOL Hledání, včetně našich služeb sponzorovaného vyhledávání, nám pomáhají provozovat různí partneři.
 • S těmito partnery pro vyhledávání sdílíme informace, jako jsou vaše vyhledávací dotazy, IP adresa a další informace z vašeho webového prohlížeče nebo aplikace.
 • Tito partneři využívají tyto informace i vaše kliknutí na výsledky hledání k zobrazování relevantnějších reklam a výsledků vyhledávání, vylepšení produktů pro vyhledávání, za účelem výzkumu a analýz a ke zjišťování a obraně před podvodnými aktivitami ve výsledcích sponzorovaného nebo kontextového vyhledávání.
 • Výsledky poskytnuté těmito partnery můžeme přeformátovat za účelem zlepšení vašich zkušeností s vyhledáváním, ale nikdy nezměníme pořadí výsledků algoritmického vyhledávání.

Další informace o postupech shromažďování dat a jejich využívání těmito partnery pro vyhledávání naleznete na stránce Naši partneři.

Sponzorované výsledky vyhledávání

 • Sponzorované výsledky vyhledávání zahrnují informace od inzerentů, kteří za zařazení mezi výsledky vyhledávání zaplatili. Tyto výsledky poskytuje náš partner pro vyhledávání společnost Microsoft. 
 • Výsledky vyhledávání mohou obsahovat sledovací adresy URL poskytnuté společností Yahoo nebo našimi partnery pro vyhledávání za účelem identifikace kliknutí ze stránky s výsledky vyhledávání.  

Recenze

 • Pokud se rozhodnete zadat recenzi, bude obsahovat vaše Yahoo ID nebo alias, případně jiné informace o účtu, které jste zpřístupnili veřejnosti, a odkaz na váš profil. K výběru aliasu, který chcete publikovat u recenze, použijte rozbalovací nabídku. Můžete si také vytvořte nový alias a profil.
 • V tuto chvíli není možné publikované recenze upravovat, nicméně pokud se pokusíte publikovat druhou recenzi, zobrazí se vám vaše předchozí recenze, kterou pak budete moct odeslat znovu.

Komentáře

 • Komentáře k uživatelským recenzím mohou publikovat pouze registrovaní a přihlášení uživatelé. S obsahem vašeho komentáře bude propojen váš profil a ostatní uživatelé uvidí vaše zobrazované jméno a profilový obrázek.
 • Publikované komentáře se zobrazí veřejně společně s vaším Yahoo ID nebo zvolenou přezdívkou a profilovým obrázkem či avatarem.
 • Vámi publikované komentáře můžete odstranit výběrem volby Odstranit vedle komentáře, který chcete odebrat.
 • Své komentáře si můžete zobrazit na kartě Moje komentáře vedle kanálů s komentáři.
 • Pokud se rozhodnete publikovat komentáře nebo recenze, řiďte se při zveřejňování nebo sdílení svých osobních údajů s ostatními zdravým rozumem a dobrým úsudkem. Uvědomte si, že vaše osobní údaje, které odešlete, mohou číst, shromažďovat nebo používat jiné subjekty nebo mohou být využity k odeslání nevyžádaných zpráv. Za osobní údaje, které se rozhodnete publikovat v našich , nesete odpovědnost vy sami.

Naše produkty s předplatným jsou poskytovány za poplatek. 

Když se zaregistrujete k odběru produktů s předplatným, budete požádáni o zadání platebních údajů. Tyto údaje použijeme k dokončení transakce a aktivaci vašeho produktu s předplatným. 

Společnost Yahoo bere vaši bezpečnost velmi vážně. K šifrování přenosů vašich platebních údajů a dalších informací použitých při objednání prémiových produktů s předplatným používáme odvětvový standard SSL (Secure Socket Layer).

Chcete-li si prohlédnout, upravit nebo zrušit produkty s předplatným, přejděte na stránky nápovědy, kde naleznete další informace. 

Naše mediální zahrnují Yahoo Zprávy, Yahoo Finance, AOL Finance, Yahoo Počasí and Yahoo Odpovědi. V části níže se dočtete, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše data, když navštívíte tyto produkty.

Jak společnost Yahoo používá vaše data z mediálních produktů?
 • Když navštívíte naše mediální produkty, shromažďujeme vaše data, včetně následujících:
  • informace, které nám poskytnete přímo
  • vaše aktivita procházení
  • vaše poloha
  • položky, které jste si prohlíželi
  • položky, které máte rádi a které sledujete
  • média, která využíváte
  • co vyhledáváte
 • Tato data používáme k tomu, abychom pochopili vaše zájmy a mohli vám v našich a zobrazovat personalizované reklamy, články, videa a další obsah.
 • V našich mediálních produktech můžete zadávat návrhy a zpětnou vazbu. Tyto informace využijeme k vylepšení našich produktů.
Jak společnost Yahoo sdílí vaše data z mediálních produktů?
 • Komentáře, které publikujete v mediálních produktech, jsou veřejně přístupné a mohou obsahovat vaše jméno, přezdívku, avatar, obrázek nebo kontaktní údaje spojené s vaším účtem.
 • Pomocí funkcí pro sdílení prostřednictvím e-mailu nebo jiných sociálních médií můžete sdílet články, videa a další obsah. Při používání těchto funkcí mohou příjemci vidět vaše jméno, uživatelský profil/uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu.
 • Když vyplníte formulář za účelem získání dalších informací (např. cenové nabídky, cestovní služby, realitní služby) od našich partnerů, budou vaše informace sdíleny s těmito partnery, případně je tito partneři budou shromažďovat přímo, jak je popsáno v těchto formulářích. Pokud chcete vědět, jak s vašimi informacemi nakládají, prostudujte si příslušné zásady ochrany soukromí. Za použití těchto informací nesou výhradní odpovědnost tyto partneři.
 • Některé funkce našich mediálních produktů jsou poskytovány partnery, kteří shromažďují informace z našich mediálních produktů nebo ze služeb spojených s našimi produkty, které jsou ale hostovány partnerem.
 • Analyzujeme a uchováváme informace o obsahu, který poskytujete. Jde například o fotografie, přílohy a další komunikaci. Můžeme například shromažďovat informace popisující váš fotoaparát, jeho nastavení nebo , pokud jsou tato data připojena ke snímkům. Díky těmto informacím můžeme udržovat naše produkty zabezpečené a vylepšovat jejich funkce.
Jak společnost Yahoo používá vaše data ze služby Yahoo Odpovědi?

Společnost Yahoo shromažďuje informace o vaší aktivitě ve službě Yahoo Odpovědi včetně konkrétních dotazů, odpovědí, komentářů a hlasů. Některé shromažďované informace mohou představovat vaše osobní údaje. 

Jak společnost Yahoo sdílí vaše data ze služby Yahoo Odpovědi?

Jakmile se zapojíte do určitých aktivit ve službě Yahoo Odpovědi, například pokud položíte dotaz, odpovíte nebo napíšete komentář k příspěvku, jsou tyto aktivity automaticky přiřazeny k vašemu ID uživatele Yahoo, nebo vaší přezdívce nebo jsou s nimi propojeny. Vaše aktivity budou propojeny se jménem, které vyberete. Toto jméno můžete kdykoli změnit. Nové jméno se zobrazí i u veškeré předchozí aktivity.

Všechny vámi publikované dotazy, odpovědi a komentáře může vidět kdokoliv, kdo navštíví web Yahoo Odpovědi nebo partnerský web zahrnující obsah webu Yahoo Odpovědi.

V případě aktivace e-mailů uživatele uživateli ve službě Yahoo Odpovědi není sdíleno ani vaše ID uživatele Yahoo ani e-mailová adresa.

Ve službě Yahoo Odpovědi můžete publikovat anonymně a příspěvky se veřejnosti zobrazí jako anonymní.  Jak je uvedeno výše, váš příspěvek automaticky přiřadíme nebo ho propojíme s vaším ID uživatele Yahoo nebo vybranou přezdívkou.  Společnost Yahoo bude sdílet obsah ve službě Yahoo Odpovědi a přidružená ID:

 • vyšetřování, prevence, zjištění a stíhání trestných činů, porušení našich podmínek poskytování služeb nebo porušení práv třetích stran;
 • ochrana našich uživatelů a jejich údajů;
 • určení nebo uplatnění našich zákonných práv nebo obrana před právními nároky.
Jak můžete aktualizovat nebo odstranit data ze služby Yahoo Odpovědi?
 • Na stránce Moje aktivita si můžete prohlédnout svou aktivitu a seznam sledovaných, upravit předvolby, vyhledat svůj profil a změnit nastavení.
 • K dotazům, které jste položili a které jsou stále otevřené, můžete přidávat další informace nebo tyto dotazy odstranit.
  • Jakmile je dotaz vyřešen, nelze obsah měnit ani odstranit. Pokud jste ale autorem dotazu vy, můžete v nastavení produktu nastavit svůj profil jako anonymní.
 • Pokud zjistíme, že dotazy, odpovědi, komentáře nebo přezdívky porušují naše podmínky, může je společnost Yahoo kdykoliv odebrat.  
  • V případě deaktivace účtu zůstane váš obsah (včetně fotografií a videí) přístupný, ale vaše přezdívka a profilový obrázek budou anonymizovány. Pokud si přejete obsah odebrat, musíte se obrátit na oddělení péče o zákazníky společnosti Yahoo.

Yahoo Finance a AOL Finance nabízejí širokou škálu finančních zdrojů, od živého finančního zpravodajství po nabídky akcií a personalizovaný finanční obsah a nástroje.

Jak společnost Yahoo sdílí vaše data z mediálních produktů?
 • Služby Yahoo Finance a AOL Finance mají uzavřena partnerství se třetími stranami poskytujícími nástroje, které jsou s těmito produkty spojeny. Pokud tyto nástroje používáte, naši partneři od vás shromažďují informace přímo.
 • Yahoo Finance a AOL Finance spolupracují s dalšími partnery, se kterými sdílíme některé od vás shromážděné informace, například když používáte nástroje, jako jsou hypoteční kalkulačky. Nesdílíme údaje, které lze samostatně použít k vaší identifikaci nebo kontaktování (například vaše jméno nebo e-mailová adresa). Můžeme ale sdílet pseudonymní informace, včetně demografických údajů.
 • Společnost Yahoo nenese odpovědnost za zásady ochrany soukromí webů nebo nástrojů, na které služby Yahoo Finance nebo AOL Finance odkazují.
Jak společnost Yahoo používá vaše data ze služby Yahoo Nakupování?
 • Na základě vašich hledání a historie procházení ve službě Yahoo Nakupování můžeme přizpůsobit vaše prostředí a zobrazovat vám reklamy, které by vás mohly zajímat. Další informace o tom, jak můžete svá data spravovat, naleznete na stránce Ovládací prvky pro nastavení soukromí.
Jak společnost Yahoo sdílí vaše data ze služby Yahoo Nakupování?
 • Když nakoupíte u prodejce uvedeného ve službě Yahoo Nakupování, jedná se o přímou interakci s daným prodejcem. 
 • Jednotliví prodejci nesou výhradní odpovědnost za způsob, jakým vaše osobní údaje a informace o objednávce použijí. Informace o tom, jak vaše osobní údaje používají, naleznete v jejich zásadách ochrany soukromí.

V My Yahoo si můžete přizpůsobit kanály novinek, články a další webové služby, které vás zajímají. Chcete-li si službu My Yahoo přizpůsobit, musíte být registrovaným uživatelem služeb Yahoo.

Jak společnost Yahoo používá vaše data, když používáte My Yahoo?
 • Moduly služby My Yahoo umožňují pracovat s webovými službami poskytovanými společností Yahoo a třetími stranami.
 • Když použijete modul k přístupu ke službám třetí strany, jako je YouTube, společnost Yahoo shromáždí informace o tom, jak s daným modulem pracujete, za účelem zdokonalení služby My Yahoo a přizpůsobení vašich služeb. Poskytovatel služby třetí strany může shromažďovat informace na základě vaší interakce. Shromažďování a používání těchto informací je v souladu se zásadami ochrany soukromí takového poskytovatele.
Jak můžete spravovat službu My Yahoo?
 • Moduly můžete odebrat kliknutím na ikonu ozubeného kola v dolním rohu modulu a výběrem příkazu Odebrat.

Služba Yahoo Sport poskytuje přístup ke zpravodajstvím a přenosům od hlavních vydavatelů na jednom místě. Na sportu sledujeme vše, emoce i to, co zajímá hráče.

Jak společnost Yahoo používá vaše data ze služby Yahoo Sport?

V celosezónních virtuálních sportovních ligách vidí ostatní členové ligy standardně vaši e-mailovou adresu. Toto nastavení lze u jednotlivých lig změnit.