Informační centrum Yahoo

Autorská práva a duševní vlastnictví

Úcta k právům na duševní vlastnictví

Společnost Yahoo ctí duševní vlastnictví autorů a tvůrců a prosíme o to i naše uživatele. Společnost Yahoo může v souladu s Podmínkami služby, za patřičných okolností a podle vlastního uvážení bez předchozího upozornění zablokovat anebo ukončit účty uživatelů, kteří by porušovali práva na duševní vlastnictví ostatních.

Porušení práv na duševní vlastnictví

Pokud si myslíte, že vaše práce byla okopírována způsobem, který představuje porušení autorských práv nebo pokud byla jakkoli porušena vaše práva na duševní vlastnictví, vyplňte do online formuláře (aktivní online formulář zde) všechny požadované údaje. Formulář lze odeslat zástupci pro autorská práva a práva na duševní vlastnictví společnosti Yahoo e-mailem, faxem nebo poštou.

E-mailem: Formulář stížnosti na porušení autorských práv a duševního vlastnictví
Faxem: +353 1 866 3101
Poštou: Legal Department, Copyright/IP agent, Yahoo EMEA Limited (dříve známý jako Verizon Media EMEA Limited), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland

Žádost o povolení

Pokud chcete získat povolení používat jakékoliv materiály společnosti Yahoo Česká republika, jako jsou obchodní značky, loga, snímky obrazovky, designy chráněné autorským právy nebo další značkové materiály z webových lokalit společnosti Yahoo Česká republika (http://cz.yahoo.com), poskytněte následující informace, abychom váš požadavek mohli prověřit:

  1. registrovaný název společnosti anebo jméno osoby žádající o povolení;
  2. registrovaná adresa sídla společnosti a další kontaktní údaje (e-mail, telefon, fax);
  3. země, ve které je společnost registrována;
  4. Identifikační číslo (IČO) společnosti;
  5. název knihy, webové stránky nebo jiného média, kde se materiál společnosti Yahoo objeví;
  6. konkrétní loga společnosti Yahoo nebo další materiály společnosti Yahoo, které budou použity;
  7. návrh knihy nebo webové stránky, kde se materiály společnosti Yahoo objeví.

Tyto informace zašlete na e-mailovou adresu: permissions-requests@yahooinc.com 

Pokud bude váš požadavek schválen, stane se tento souhlas předmětem podmínek Smlouvy o umístění produktu, kterou musíte podepsat před používáním materiálů společnosti Yahoo.

Můžeme udělit povolení týkající se použití pouze specifického materiálu společnosti Yahoo Česká republika , jako jsou loga nebo titulní strana Yahoo Česká republika (http://cz.yahoo.com) a další specifické webové stránky společnosti Yahoo Česká republika. Společnost Oath Holdings Inc. v USA vlastní práva na materiály společnosti Yahoo v USA (http://www.yahoo.com). Povolení k používání materiálů společnosti Yahoo v USA je třeba získat přímo od společnosti Yahoo v USA. Informace o povoleních společnosti Yahoo v USA lze nalézt na webových stránkách https://yahooinc.com/us/en/yahoo/permissions/requests/index.html.

Mnoho webových stránek společnosti Yahoo obsahuje obsah třetích stran. Společnost Yahoo nemůže udělit povolení k použití obsahu třetích stran. Mezi typické příklady patří články agentury Reuters nebo Associated Press a fotografie vyskytující se ve zprávách a sportovních zprávách Yahoo. K získání povolení k používání obsahu třetích stran kontaktujte příslušnou třetí stranu.

Poslední aktualizace: Říjen 2019