Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Yahoo pre oblasť EMEA

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Yahoo pre oblasť EMEA

Toto je stará verzia nášho Poučenia o spracúvaní osobných údajov. Najnovšiu verziu nájdete tu.

Verzia 2.1, posledná aktualizácia: september 2021 (predchádzajúce Zásady ochrany osobných údajov nájdete tu)

​​​​Skvelá správa! Našu materskú spoločnosť nadobudli fondy riadené spriaznenými osobami spoločnosti Apollo Global Management, Inc. a jej dcérskymi spoločnosťami. Viac informácií sa dozviete v našej tlačovej správe.

1. novembra 2021 sa názov spoločnosti poskytujúcej produkty a služby, ktoré používate, zmenil z Verizon Media EMEA Limited na Yahoo EMEA Limited. Spôsob spracovania vašich údajov zatiaľ zostane rovnaký.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vám majú pomôcť pochopiť, kto sme, ako zhromažďujeme a používame vaše údaje, ako ich zdieľame, aké možnosti máte k dispozícii v súvislosti so zdieľaním a používaním vašich údajov a aké sú vaše práva na základe zákonov o ochrane osobných údajov, ktoré sa na vás vzťahujú.

Kto sme

Yahoo EMEA Limited („Yahoo“, „my“, „nás“ alebo „naše“) je mediálna a technologická spoločnosť, ktorá sa zaoberá dvoma odlišnými typmi aktivít: 

 • Po prvé, ponúkame kolekciu Produktov. „Produkty“ sú kolekciou nami vlastnených a prevádzkovaných lokalít a aplikácií vrátane našich ponúk Yahoo a AOL. Tieto značky poskytujú obsahové, komerčné a e‑mailové služby stovkám miliónov používateľov. Väčšinu našich Produktov vám vďaka našim službám digitálnej reklamy dokážeme ponúkať zdarma.
 • Po druhé, ponúkame „Služby“ digitálnej reklamy, ktoré inzerentom pomáhajú oslovovať používateľov, ktorí sa pravdepodobne budú viac zaujímať o ich produkty, nám aj našim vydavateľom pomáhajú generovať príjmy predajom reklamného priestoru na lokalitách a v aplikáciách inzerentom, a pomáhajú, aby sa používateľom zobrazovali reklamy relevantné pre ich záujmy. Naše Služby to dosahujú výberom, umiestňovaním a meraním relevantných reklám pre používateľov, keď títo navštevujú rôzne lokality a aplikácie. 

Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, ako funguje tento proces, pozrite si článok Ako fungujú digitálne reklamy. Ak chcete získať ďalšie informácie o našich pridružených spoločnostiach a o tom, ako s nimi spolupracujeme, pozrite si našu stránku Pridružené spoločnosti.

Yahoo EMEA Limited je spoločnosť založená podľa zákonov Írska so sídlom 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland. Yahoo vystupuje ako kontrolór údajov pre osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, keď používate naše Produkty a Služby. 

Na koho sa vzťahujú tieto Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na vás:

 • keď používate Produkty a Služby, ktoré poskytujeme z regiónu EMEA,
 • ak ste registrovaným používateľom alebo návštevníkom našich Produktov alebo ak interagujete s našimi Službami, 
 • ak ste používateľom našich produktov B2B, ale naše Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Yahoo pre produkty B2B sa vzťahujú aj na špecifickejšie použitia vašich údajov Podnikového účtu,

Súbory cookie

Keď navštevujete naše Produkty a aj keď používate webové lokality a aplikácie tretích strán, ktoré používajú naše Služby, využívame pri tom súbory cookie a ďalšie technológie. Ďalšie informácie o tom, ako využívame súbory cookie a podobné technológie, nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.

Keď používate naše lokality, aplikácie a partnerské služby, zhromažďujeme pri tom rôzne typy údajov od vašich registračných údajov až po produkty, v ktorých sa zaregistrujete, články, ktoré si prečítate, údaje o vašom zariadení a ďalšie. Typy údajov, ktoré o vás zhromažďujeme, závisia od vášho používania našich a a od spôsobov vašej interakcie s nami. Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, aké údaje o vás zhromažďujeme, pozrite si túto časť.

 • vaše meno, adresa, e-mail, dátum narodenia, telefónne čísla a pohlavie, keď si registrujete účet alebo keď to vyžadujeme na poskytovanie podpory zákazníkov, a v niektorých prípadoch vás žiadame aj o poskytnutie identifikátorov na overovacie účely, 
 • vaša odozva, komentáre a hlasové záznamy telefonických hovorov pri vašej interakcii s naším tímom podpory zákazníkov,
 • údaje, ktoré poskytujete, aby ste mohli používať alebo účinnejšie používať konkrétne Produkty, ako sú napríklad burzové symboly a obľúbené športové tímy, 
 • platobné údaje na uskutočňovanie transakcií v prípade predplatených Produktov,
 • údaje, ktoré poskytujete v prieskumoch, anketách o našich Produktoch a propagačných akciách, ktoré sponzoruje Yahoo.
 • vaše kontakty, obsah vašich prichádzajúcich a odchádzajúcich e-mailov a prílohy, ako sú kupóny alebo doklady o kúpe, ktoré prijímate,
 • vložené v obrázkových súboroch,
 • pridružené k vašej komunikácii, napríklad dátum a čas prijatia e-mailu alebo veľkosť prílohy.

Ďalšie informácie nájdete v časti Naše Produkty.

 • vaše aktivity súvisiace s prehliadaním, vyhľadávaním, nákupom a ďalšie aktivity v našich Produktoch, napríklad na ktoré reklamy alebo články ste klikli, ktoré aplikácie ste nainštalovali alebo použili, a frekvencia, trvanie a čas v rámci dňa vašich návštev, 
 • vaša interakcia s našimi Službami, napríklad ktoré reklamy ste videli a na ktoré reklamy ste klikli, 
 • vaše z obsahu, ktorý nahráte alebo zdieľate v našich Produktoch, ako sú prílohy, fotografie a videá,
 • lokalita, ktorú ste navštívili, alebo aplikácia, ktorú ste použili bezprostredne pred použitím našich Produktov a po ich použití.

Niektoré z týchto údajov zhromažďujeme pomocou súborov cookie a ďalších technológií. Ďalšie informácie získate v našich Zásadách používania súborov cookie.

 • typ, značka, model, typ operačného systému a nastavenia zariadenia (napríklad jazyk, oblasť a časové pásmo),
 • údaje špecifické pre danú sieť, ako sú napríklad , poskytovateľ internetových služieb, adresa MAC a podobné hardvérové identifikátory a mobilný operátor,
 • a na základe vašej adresy IP a signálov GPS, Wi-Fi alebo Bluetooth.
 • demografické údaje, údaje o zariadení a záujmoch, ako aj údaje o type zariadenia, operátorovi a od našich partnerov a poskytovateľov údajov tretích strán na základe zmluvných dohôd, 
 • prihlasovacie údaje, ako sú meno, e-mail, vek, telefónne číslo a pohlavie, z platforiem sociálnych médií, keď používate svoje údaje na prihlásenie do sociálnych médií na interakciu s našimi Produktmi,

Keď používate naše alebo interagujete s našimi , používame vaše údaje na rôzne účely vrátane poskytovania personalizovaného obsahu a reklám pre vás tak, aby sme vám svoje Produkty poskytovali podľa vašich požiadaviek a aby sme svoje platformy udržiavali bezpečné a zabezpečené. Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, ako, prečo a na akom právnom základe spracúvame vaše údaje, pozrite si túto časť.

Vaše údaje používame na tieto účely:

 • poskytovanie Produktov pre vás a Služieb pre našich partnerov, 
 • vytváranie záujmov a personalizácia reklám a obsahu, ktoré pre vás zobrazujeme,
 • pochopenie, ako používate naše produkty, a navrhovanie a vývoj zlepšení našich Produktov a Služieb, 
 • tvorba poznatkov v rámci nášho podniku,
 • na účely zabezpečenia vrátane zisťovania podvodných, neprípustných alebo nezákonných aktivít a obrany proti takýmto aktivitám. 
 • dodržiavanie zákonných povinností a vznášanie, uplatňovanie alebo obranu právnych nárokov. 

Aby sme vaše údaje spracúvali v súlade so zákonom, opierame sa o rôzne právne základy. Nižšie sa uvádzajú niektoré príklady operácií spracovania, ktoré vykonávame na dosiahnutie našich cieľov, a primárne právne základy, o ktoré sa opierame:

Cieľ Príklady, ako používame vaše údaje na dosiahnutie tohto cieľa Právne základy
Poskytovanie Produktov a Služieb pre vás
 • Naše systémy spracúvajú e-maily adresované vám, aby sme zaistili, že sa dostanú do vašej doručenej pošty
 • Pri predplatení niektorého z našich spoplatnených Produktov spracúvame vaše meno, vašu e-mailovú adresu, fyzickú adresu, číslo kreditnej karty, dátum exspirácie a bezpečnostný kód.
 • Uchovávame údaje o vás vrátane e-mailov, správ, príspevkov, fotografií a príloh, aby
 • sme ich sprístupnili na vašu žiadosť, keď používate naše Produkty
  Keď sa zaregistrujete na prijímanie bulletinov našich Produktov, ako je ExtraCrunch, na ich doručenie používame vašu e-mailovú adresu
 • Kontrolujeme vašu adresu IP a súvisiace signály polohy, aby sme zistili vašu polohu, identifikovali príslušnú jurisdikciu a podmienky, ktoré sa na vás vzťahujú, a poskytovali vám služby relevantné pre vašu konkrétnu oblasť
 • Kontrolujeme a snažíme sa odstrániť všetky technické problémy s vaším účtom, na ktoré nás upozorníte.
 • Keď nás požiadate o zapamätanie vašich údajov na prihlásenie do našich Produktov, pri vašom návrate na tieto lokality používame údaje uložené v .
 • Spracúvame vaše vyhľadávacie dopyty, aby sme vám poskytovali zhodné alebo relevantné výsledky vyhľadávania
 • Na poskytovanie špecifických funkcií produktov – napríklad analyzujeme vaše prichádzajúce a odchádzajúce e-maily, správy, príspevky, fotografie a prílohy, aby sme mohli pre vás generovať výsledky, keď hľadáte správu vo svojej poštovej schránke, alebo identifikovať e-maily súvisiace s cestovaním, ako sú rezervácie leteniek a hotelov.
 • Uskutočňujeme propagačné akcie na zvýšenie interakcie s našimi používateľmi. Ak sa zúčastňujete na propagačnej akcii, pred vstupom do nej sa vám zobrazí výzva na vyjadrenie súhlasu s podmienkami tejto propagačnej akcie. 
   
Vytváranie záujmov na personalizáciu reklám a obsahu, ktoré pre vás zobrazujeme

 

 • Zhromažďujeme určité údaje o vás a vašom zariadení v našich Produktoch a v rámci lokalít a aplikácií našich partnerov, ktoré používajú naše Služby na personalizáciu reklám. .
 • Analyzujeme vaše údaje zo služieb Yahoo a AOL Mail, aby sme lepšie pochopili vaše záujmy, čo nám umožní personalizovať pre vás reklamy a generovať podnikové poznatky.
 • Údaje, ktoré sme o vás a vašich zariadeniach zhromaždili v našich Produktoch a Službách, používame na vyvodenie určitých záverov, napríklad o tom, aké aktivity vás bavia, a potom vám zobrazujeme reklamy súvisiace s týmito aktivitami.
 • Prepájame identifikátory, ktoré pravdepodobne patria k rovnakému používateľovi alebo sa nachádzajú v rovnakej domácnosti 
 • Získavame údaje od poskytovateľov tretích strán a kombinujeme ich s údajmi, ktoré o vás máme

Ďalšie informácie o tom, ako používame vaše údaje na poskytovanie personalizovanej reklamy, a o vašich možnostiach voľby a ovládania nájdete v časti Ako funguje inzercia.

– keď vaše údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať na stránke Ovládacie prvky ochrany osobných údajov.

 • V našich Produktoch a Službách zobrazujeme a poskytujeme obsah a reklamy. Okrem toho meriame účinnosť reklám a obsahu.
 • V našich Produktoch o vás a vašom zariadení zhromažďujeme určité údaje, aby sme mohli personalizovať váš obsah.
 • S našimi partnermi spolupracujeme na technickej stránke zobrazovania a poskytovania ich obsahu a reklám v našich Produktoch. Našim partnerom tiež umožňujeme merať účinnosť ich reklám. 

- vo svojom oprávnenom záujme uskutočňujeme tieto aktivity:

 • optimalizácia výkonu našich Produktov a Služieb, 
 • zlepšovanie a vývoj inovatívnych funkcií.
 • Zhromažďujeme určité údaje o vás a vašom zariadení v našich Produktoch a v rámci lokalít a aplikácií našich partnerov, ktoré používajú naše . Personalizácia je dôležitou funkciou Produktov. V dôsledku toho údaje, ktoré o vás zhromaždíme, používame na pochopenie vašich záujmov a na zobrazovanie obsahu, ktorý podľa nás najlepšie zodpovedá týmto záujmom.

Zmluvná nevyhnutnosť

Porozumenie našim Produktom a Službám, ich údržba, vývoj a zlepšovanie

 • Používame odozvu našich používateľov, aby sme pochopili, čo funguje, a opravili, čo nefunguje
 • Zhromažďujeme údaje o našich používateľoch vrátane ich aktivity v našich Produktoch a Službách, údajov obsahu z ich komunikácie a názorov zhromaždených prostredníctvom prieskumov na vytvorenie súhrnných poznatkov. Tieto poznatky nám pomáhajú:
  • pochopiť, ako naše Produkty a Služby fungujú,
  • vytvárať obsah a funkcie pre naše Produkty a Služby, ktoré sú relevantnejšie pre naše publikum.
 • V záujme propagovania našich Produktov kontaktujeme používateľov s marketingovými posolstvami a ponukami.

Ďalšie informácie o tom, ako používame vaše údaje pri zlepšovaní a vývoji produktov, získate v časti Postupy na zhromažďovanie a používanie údajov.

Oprávnený záujem - vo svojom oprávnenom záujme a v oprávnenom záujme našich partnerov uskutočňujeme tieto aktivity:

 • optimalizácia výkonu našich Produktov a Služieb a
 • zlepšovanie a vývoj inovatívnych funkcií.

tvorba poznatkov v rámci nášho podniku pre tretie strany

 • Vytvárame prehľady a poskytujeme nástroje na analýzu údajov pre externé strany vrátane vydavateľov, inzerentov a verejnosti, ktoré sa týkajú:
  • odvetvových trendov a konkurenčných analýz, 
  • poznatkov o publikách,
  • výkonnosti a účinnosti reklamy,
  • metrík vydavateľov vrátane metrík návštevnosti a analytických prehľadov lokalít.

Ďalšie informácie o tom, ako používame vaše údaje na analytické účely, získate v časti Postupy na zhromažďovanie a používanie údajov.

Oprávnený záujem - tieto aktivity uskutočňujeme v našom oprávnenom záujme a v oprávnenom záujme našich partnerov optimalizovať našu inzerciu a Služby, vďaka čomu sú mnohé z našich Produktov dostupné zdarma. 

Na účely zabezpečenia vrátane zisťovania podvodných, neprípustných alebo nezákonných aktivít a ochrany pred týmito aktivitami.

 • V určitých prípadoch, napríklad keď zabudnete svoje heslo alebo požadujete prístup k svojim údajom, overujeme vašu totožnosť.
 • analyzujeme komunikáciu, návštevnosť aplikácií a súvisiace forenzné údaje, ktoré zhromažďujeme z našich Produktov a Služieb,
 • kontrolujeme vašu adresu IP a súvisiace signály polohy, aby sme chránili váš účet a identifikovali nezvyčajné udalosti, ktoré môžu oslabiť alebo ohroziť naše Produkty a Služby.

Ďalšie informácie o tom, ako používame vaše údaje na účely zabezpečenia a na prevenciu a obranu proti podvodnej aktivite, získate v časti Postupy na zhromažďovanie a používanie údajov.

Oprávnený záujem - vo svojom a vašom oprávnenom záujme zachovať bezpečnosť a zabezpečenie našich produktov uskutočňujeme tieto aktivity:

 • Používame, uchovávame a zdieľame údaje so štátnymi orgánmi a tretími stranami, aby sme ochránili vás a širokú verejnosť, predchádzali porušovaniu našich Podmienok alebo práv tretích strán a pomáhali pri prevencii, vyšetrovaní, zisťovaní alebo postihovaní trestných činov alebo iných nezákonných aktivít.

V závislosti od okolností sa opierame o nasledujúce právne základy:

 • dodržanie právnych povinností,
 • ochrana životne dôležitých záujmov, 
 • oprávnený záujem - tieto aktivity uskutočňujeme vo svojom a vašom oprávnenom záujme 

V prípadoch, keď spracúvame vaše údaje na základe vášho súhlasu, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. V prípadoch, keď vychádzame z oprávneného záujmu, vám ponúkame možnosť namietať, ak sa nevyskytnú iné prevládajúce okolnosti (napríklad ochrana základných práv a slobôd iných jednotlivcov). Svoj súhlas so spracovaním vašich údajov môžete odvolať alebo proti ich spracovaniu môžete namietať po prechode na stránku Vaše ovládacie prvky ochrany osobných údajov.

Pri poskytovaní rôznych funkcií a reklám a zvyšovaní interaktivity a zabezpečenia našich spolupracujeme s partnermi. Ak chcete získať ďalšie informácie o našich partneroch a o tom, prečo s nimi spolupracujeme, pozrite si túto časť. Keď zdieľame vaše údaje v takýchto prípadoch, vaše údaje budú sa prenášať mimo EHP. Ďalšie informácie nájdete na stránke Ako prenášame vaše údaje do tretích krajín?

Údaje zdieľame v rámci skupiny Yahoo Group na rôzne účely vrátane:

 • poskytovania Produktov, ktoré ste požadovali,
 • ochrany a obrany našich systémov proti neoprávnenému prístupu alebo používaniu,
 • poskytovania prispôsobených prostredí a reklám pre vás,
 • porozumenia, ako fungujú naše Produkty a ,
 • zlepšovania existujúcich a vývoja nových produktov a služieb,
 • ponúkania našich najnovších propagačných akcií. 

Zdieľame údaje s našimi dodávateľmi (niekedy označovanými ako „spracovatelia“), ktorí pôsobia v našom mene a spracúvajú vaše údaje výlučne na základe našich pokynov. Spolupracujeme len s dodávateľmi, ktorí uplatňujú primerané opatrenia na zachovanie dôvernosti a zabezpečenie na ochranu vašich údajov. Medzi dodávateľov patria podniky, ktoré nám pomáhajú s hostingom, analýzou a zabezpečením údajov a pri boji s podvodmi a inými prejavmi nezákonného správania.

Keď používate naše Produkty na vyhľadávanie, zdieľame údaje s , ako je napríklad Microsoft, ktorí napomáhajú fungovaniu našich Produktov na vyhľadávanie a sponzorované vyhľadávanie. Partneri pre vyhľadávanie získavajú údaje, ako sú:

 • hľadané výrazy,
 • adresa IP,
 • typ webového prehliadača alebo zariadenia.

Partneri pre vyhľadávanie používajú tieto údaje aj na svoje vlastné účely, napríklad na zlepšovanie svojich produktov a služieb a poskytovanie lepších výsledkov vyhľadávania pre vás. 

Ak chcete získať ďalšie informácie o našich Produktoch na vyhľadávanie a o tom, ako zdieľame vaše údaje s partnermi pre vyhľadávanie, navštívte stránku Naše Produkty.

Niektoré z reklám zobrazujúcich sa v našich Produktoch poskytuje Yahoo a naše Pridružené spoločnosti v rámci skupiny Yahoo Group. Ostatné reklamy poskytujú tretie strany poskytujúce reklamné technológie. S týmito spoločnosťami zdieľame údaje na viaceré účely vrátane:

 • poskytovania pomoci pri zobrazovaní reklám ľuďom, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou budú mať záujem vidieť ich,
 • sledovania počtu používateľov, ktorí videli alebo klikli na konkrétnu reklamu,
 • analýzy výkonnosti a účinnosti našich reklám a reklám tretích strán,
 • obmedzovania podvodov a zisťovania inej než humánnej návštevnosti,
 • vykonávania auditov, výskumu a prehľadov pre inzerentov.

V rámci tohto zdieľania budú títo partneri zhromažďovať údaje o vás a používať tieto údaje v súlade so svojimi vlastnými zásadami ochrany osobných údajov a našimi zmluvami. 

Yahoo je účastníkom rámca v reklamnom odvetví, ktorý sa nazýva , a dodržiava jeho pravidlá. Mnohí z našich sú tiež súčasťou tohto rámca. Ako súčasť tohto rámca sme vyvinuli platformu na správu súhlasu (CMP ID 14), ktorá vám umožňuje spravovať, ako títo partneri môžu používať vaše údaje. 

Ak chcete spravovať, ako naši partneri pre reklamné technológie môžu používať vaše údaje, navštívte stránku Vaše ovládacie prvky ochrany osobných údajov

Ďalšie informácie o tom, ako spolu s našimi partnermi používame vaše údaje na poskytovanie personalizovanej reklamy, nájdete v časti Ako funguje inzercia.

Yahoo spolupracuje s rôznymi partnermi pre analýzy. Títo partneri pomáhajú nám aj našim reklamným partnerom v tvorbe poznatkov v rámci nášho podniku. V rámci tohto procesu zdieľame napríklad tieto údaje:

 • funkcie, obsah alebo reklamy, ktoré používatelia zobrazujú a vstupujú s nimi do interakcií,
 • základné demografické údaje, ako sú veková skupina a pohlavie,
 • údaje o zariadeniach a prehliadačoch, napríklad značka, model a verzia,
 • koľko času používatelia trávia na jednotlivých stránkach,
 • ako používatelia prejdú na konkrétnu stránku (napríklad cez vyhľadávací dopyt, prepojenie z inej stránky alebo záložku). 
 • adresa IP,

Partneri pre analytiku použijú zhromažďované údaje v súlade so svojimi vlastnými zásadami ochrany osobných údajov a našimi zmluvami. Navštívte stránku Naši partneri, kde nájdete ďalšie informácie o našich partneroch pre analytiku. 

Spolupracujeme s typmi partnerov, ktoré sú uvedené v tabuľke nižšie, aby sme vám poskytovali relevantný obsah, interaktívne funkcie a hodnotné produkty a služby. Keď navštívite naše Produkty, títo partneri od vás získavajú rôzne údaje vrátane vašej IP adresy, a údajov prehliadača. 

Služba Popis činností vykonávaných partnermi pre obsah

Zobrazenie obsahu

Prehrávače videa, videoklipy, galérie obrázkov, spravodajské kanály a články a informačné kanály údajov (ako sú ceny akcií alebo informácie o počasí)

Tlačidlá a widgety sociálnych sietí

Informačné kanály noviniek, upozornenia a ovládacie prvky sociálnych médií na sledovanie, zdieľanie a reagovanie na obsah

Poskytovatelia hlasových a digitálnych asistentov

Funkcie virtuálnych asistentov

Odporúčanie obsahu

Odporúčania článkov a informačných kanálov noviniek na základe obsahu, ktorý ste si predtým prezerali, zdieľali alebo ste s ním interagovali

Elektronické obchodovanie 

Produktové záznamy, katalógy, nákupné košíky, upozornenia na ceny, spracovanie platieb a súvisiace funkcie na online nákupy

Navštívte stránku Naši partneri, kde nájdete ďalšie informácie o našich partneroch pre obsah.

V určitých situáciách zdieľame údaje s tretími stranami a štátnymi orgánmi vrátane detailov o registrácii účtu, a údajov obsahu priradených k účtom používateľov. Tieto údaje zdieľame na tieto účely:

 • vyšetrovanie, prevencia, zisťovanie alebo postihovanie trestných činov, porušovania našich Podmienok alebo porušovania práv tretích strán,
 • ochrana našich používateľov a ich údajov,
 • skúmanie a riešenie technických problémov,
 • dodržanie právnych povinností,
 • ustanovenie alebo uplatňovanie našich zákonných práv alebo obrana proti právnym nárokom.

Ak sa vlastníctvo alebo kontrola nad celou spoločnosťou, Yahoo alebo konkrétnym Produktom či Službou alebo ich časťami zmení alebo má zmeniť v dôsledku fúzie, akvizície alebo predaja aktív, vaše údaje môžeme previesť na nového (alebo budúceho) majiteľa.

V súvislosti s tým, ako zhromažďujeme, používame a zdieľame vaše údaje, máte určité práva. Na stránke Vaše ovládacie prvky ochrany osobných údajov vám poskytujeme celú škálu ovládacích prvkov a nástrojov na správu týchto práv. Vlastníci účtov môžu navštíviť stránku Informácie o účtoch, kde nájdu ďalšie nástroje. V určitých prípadoch môžeme vašu žiadosť odmietnuť, ak je prehnaná alebo opakovaná. Vašu žiadosť môžeme odmietnuť aj v prípade, že môže zasahovať do práv inej dotknutej osoby. Ďalšie detaily nájdete v tejto časti.

Reagovanie na vaše žiadosti týkajúce sa práv na ochranu osobných údajov

Po prijatí vašej žiadosti, ktorá súvisí s vašimi právami na ochranu osobných údajov:

 • odpovieme do 30 dní a o prípadných omeškaniach vás budeme informovať,
 • na vaše žiadosti odpovieme elektronicky, ak nás nepožiadate o odpovedanie iným spôsobom,
 • vaše žiadosti zamietneme, ak by boli prehnané alebo opakované, 
 • obmedzíme informácie, ktoré vám poskytneme, ak by zasahovali do práv iných osôb.

Vaše práva v súvislosti s vašimi údajmi

 • Prístup k vašim údajom a prenášanie týchto údajov
  • Pozrite si údaje, ktoré o vás máme.
  • Stiahnite si kópiu svojich údajov v strojovo čitateľnom formáte.

Ak chcete získať prístup k svojim údajom a preniesť ich, navštívte stránku Vaše ovládacie prvky ochrany osobných údajov.

 • Obmedzenie alebo namietanie proti spôsobu spracovania vašich údajov 
  • Môžete obmedziť spôsoby, akými používame vaše údaje. Môžete napríklad deaktivovať personalizované reklamy a my už nebudeme používať vaše údaje na to, aby sme vám zobrazovali personalizované reklamy. 
  • Ak neexistujú žiadne prevládajúce okolnosti, pri spracúvaní vašich údajov na základe oprávnených záujmov (ako je to opísané v tabuľke vyššie) môžete namietať voči spôsobom, akými používame vaše údaje. 

Ak chcete obmedziť spôsob spracúvania vašich údajov alebo namietnuť proti spôsobu ich spracúvania, navštívte stránku Vaše ovládacie prvky ochrany osobných údajov.

 • Vymazanie vašich údajov
  • Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich informácií. 
  • Ak neexistujú žiadne prevládajúce okolnosti, môžete vymazať svoj účet a údaje, ktoré sú k nemu priradené.

Ak chcete vymazať svoje údaje, navštívte stránku Vaše ovládacie prvky ochrany osobných údajov.

 • Oprava vašich údajov
  • Môžete nás požiadať o opravu nesprávnych informácií o vás. Môžete napríklad upraviť registračné údaje svojho účtu. 

Ak chcete opraviť svoje údaje, navštívte svoju stránku Informácie o účte.

 • Odvolanie súhlasu
  • V prípadoch, keď sa opierame o váš súhlas, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Ak chcete odvolať svoj súhlas, navštívte stránku Vaše ovládacie prvky ochrany osobných údajov.

 • Podajte sťažnosť na írsku Komisiu pre ochranu údajov, ktorá je hlavným dozorným orgánom spoločnosti Yahoo EMEA Limited. Sťažnosť môžete podať aj svojmu miestnemu dozornému orgánu. Ak chcete vyhľadať svoj miestny dozorný orgán, kliknite sem.

Ak máte trvalý pobyt v Európskom hospodárskom priestore („EHP“), máte tieto ďalšie práva:

 • Správa - spravujte spôsoby, akými zdieľame vaše údaje s niektorými z našich reklamných partnerov, po prechode na kartu Partneri na stránke Vaše ovládacie prvky ochrany osobných údajov.
 • Právo byť zabudnutý - žiadajte o blokovanie zobrazovania konkrétnych webových adries vo výsledkoch vyhľadávania, keď niekto vyhľadáva vaše meno v službe Yahoo Hľadanie. My požiadavku skontrolujeme a posúdime, či sú údaje uvádzané na daných webových adresách nesprávne, neadekvátne, už nerelevantné alebo nadmerné vzhľadom na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované. Naše kritériá zodpovedajú štandardom pre odstránenie, ktoré stanovil Súdny dvor Európskej únie, a ďalším relevantným regulačným usmerneniam. Na odoslanie svojej žiadosti môžete použiť tento formulár.

Yahoo používa na ochranu vašich údajov rôzne procesy a technológie. Ďalšie informácie nájdete v tejto časti. 

Ochrana našich systémov a údajov našich používateľov je prvoradá, aby ste mohli naše bezpečne používať. Implementujeme technické a organizačné opatrenia, ako sú dvojstupňové overenie, šifrovanie a priebežné bezpečnostné školenia pre našich zamestnancov. Bezpečnostné technológie a postupy neustále vyhodnocujeme a zavádzame do nich vylepšenia. 

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako ochraňujeme naše systémy a vaše údaje, navštívte stránku Postupy na zhromažďovanie a používanie údajov.

Vo všeobecnosti uchovávame vaše údaje tak dlho, ako je to nevyhnutné na poskytovanie našich a a na účely zabezpečenia. V niektorých prípadoch vaše údaje uchovávame dlhšie, napríklad keď si potrebujeme plniť svoje právne povinnosti. Ďalšie informácie nájdete v tejto časti.

Yahoo vo všeobecnosti uchováva vaše údaje tak dlho, ako je to nevyhnutné na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. 

Napríklad: 

 • informácie o vašom účte a informácie, ktoré poskytnete počas procesu registrácie účtu, vrátane mena, telefónneho čísla, alternatívnej e-mailovej adresy, dátumu narodenia a krajiny, uchovávame ešte 18 mesiacov po zrušení účtu,
 • kľúčové slová a frázy zadané do našich Vyhľadávacích produktov na získanie výsledkov vyhľadávania uchovávame 18 mesiacov,
 • informácie o fakturácii a predplatnom, ako sú faktúry z vašich nákupov, uchovávame 7 rokov, aby sme dodržali právne povinnosti 

Údaje uchovávame dlhšie, než je potrebné, na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov v obmedzených prípadoch:

 • niektoré údaje replikujeme alebo zálohujeme do ukladacích priestorov offline na účely obnovenia po havárii,
 • skracovaním, úpravou alebo sumarizáciou nespracovaných údajov, súborov denníkov a záznamov databáz môžeme vytvárať štatistické agregované údaje alebo , aby sme porozumeli dlhodobým trendom. 
 • na rôzne obdobia uchovávame na výskum, vytváranie prehľadov a testovanie alebo vývoj produktov. V takýchto prípadoch sú jedinečné identifikátory a prepojenia na existujúce údaje o vás prerušené alebo odstránené, takže tieto údaje už nie sú priradené k vám, vášmu prehliadaču ani vášmu zariadeniu.

Určité údaje uchovávame a používame na to, aby sme mohli plniť svoje právne povinnosti, riešiť spory alebo vynútiť plnenie našich zmlúv. Môžeme napríklad uchovávať údaje priradené k účtu, ktorý je predmetom súdneho konania alebo žiadosti orgánu presadzovania práva.

V záujme poskytovania najlepších a najnovších produktov a funkcií spolupracuje Yahoo s pridruženými a ďalšími spoločnosťami v krajinách mimo EHP vrátane USA, Kanady, Singapuru a Taiwanu. V niektorých z týchto krajín sa nemusia uplatňovať rovnaké pravidlá ochrany údajov ako v EHP. Ďalšie detaily nájdete v tejto časti.

Pri prenose údajov do našich Pridružených spoločností alebo iných spoločností v krajinách mimo EHP využívame právne mechanizmy v súlade so Všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov tak, aby sme zaistili uplatňovanie rovnakých štandardov pri ochrane vašich údajov.

Pri prenosoch vašich údajov spoločnosťou Yahoo do krajín mimo EHP vrátane USA, Kanady, Singapuru a Taiwanu sa opierame o:

Yahoo sa menej často opiera o ďalšie podmienky:

 • v prípadoch, keď je prenos nevyhnutný na uzavretie alebo uplatnenie zmluvy uzavretej v záujme dotknutej osoby medzi prevádzkovateľom a inou fyzickou alebo právnickou osobou,
 • v prípadoch, keď je prenos nevyhnutný na vytvorenie, uplatňovanie alebo obranu právnych nárokov,
 • v prípadoch, keď je prenos nevyhnutný z dôležitých dôvodov verejného záujmu,
 • v prípadoch, keď je prenos nevyhnutný na ochranu životne dôležitých záujmov jednotlivca a jednotlivec je fyzicky alebo právne nespôsobilý poskytnúť súhlas.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť. O prípadných zásadných zmenách vás budeme informovať vopred.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť. Dátum poslednej aktualizácie na začiatku týchto Zásad ochrany osobných údajov vás bude informovať o tom, kedy sme naposledy vykonali zmeny, a poskytneme vám aj predchádzajúcu verziu našich Zásad ochrany osobných údajov. 

Niektoré z našich zmien budú menej zásadné, ale ak vykonáme významné zmeny v tom, ako vám prezentujeme naše Zásady ochrany osobných údajov alebo ako používame či zdieľame vaše osobné údaje v porovnaní s tým, čo sme uviedli, keď sme zhromažďovali vaše údaje:

 • budeme vás o tom vopred informovať (napríklad zverejnením nápadného upozornenia na našich lokalitách alebo odosielaním e-mailov našim registrovaným používateľom),
 • počkáme uvedené obdobie s implementáciou našich zmien alebo
 • vyžiadame si váš súhlas v prípadoch, keď to bude potrebné.

Váš názor nás zaujíma. Ak chcete zistiť, ako sa s nami môžete skontaktovať, pozrite si túto časť

Vyplňte náš Formulár na ochranu osobných údajov, ak máte otázky v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov alebo chcete vyjadriť obavu v súvislosti so svojimi právami na ochranu osobných údajov u prevádzkovateľa vašich údajov, spoločnosti Yahoo EMEA Limited. Môžete nám tiež napísať na adresu 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland. 

Ak sa chcete obrátiť na našu zodpovednú osobu, môžete ju kontaktovať poštou na adrese: Attn: Data Protection Officer, Yahoo EMEA Limited, 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland.