Naše produkty

Naše produkty

Keď používate naše , zhromažďujeme, používame a zdieľame vaše údaje viacerými spôsobmi tak, ako je to opísané v našich Zásadách ochrany osobných údajov a Zásadách používania súborov cookie. Na tejto stránke sú opísané ďalšie súčasné postupy a hľadiská, ktoré sa uplatňujú v súvislosti s našimi Produktmi, od komunikačných produktov až po médiá a vyhľadávanie. Pozrite si náš sortiment Produktov nižšie, aby ste sa dozvedeli viac o tom, ako používame vaše údaje, ako ich zdieľame a aké ovládacie prvky máte k dispozícii pre jednotlivé Produkty. To, ako používame vaše údaje, si môžete pozrieť a spravovať na stránke Ovládacie prvky ochrany osobných údajov.

Niektoré z našich Produktov sú k dispozícii len v prípade, že ste registrovaný používateľ. Ak máte otázky o týchto Produktoch, navštívte naše stránky pomoci.

S úpravami našichProduktov pridávaním alebo odstraňovaním funkcií, prípadne využívaním služieb iných partnerov a poskytovateľov sa naše postupy môžu zmeniť. 

Medzi naše „Komunikačné produkty“ patria Yahoo Adresár, Yahoo Kalendár, Yahoo Skupiny, Yahoo Mail, AOL Mail a Yahoo Poznámkový blok. Ak sa chcete o týchto produktoch dozvedieť viac, pozrite si túto časť nižšie.

Ako Yahoo zhromažďuje a používa vaše údaje z Komunikačných produktov?

Spôsob, akým zhromažďujeme a používame vaše údaje, bude závisieť do jednotlivých typov produktov. Zhromažďovanie a používanie vašich údajov z jednotlivých produktov je vysvetlené nižšie.

Aké údaje zhromažďuje Yahoo v službe Mail?

Zhromažďujeme a údaje z obsahu:

 • odoslaných a prijatých e-mailov,
 • fotografií, 
 • príloh.

Ako Yahoo používa vaše údaje v službe Pošta?

Vaše údaje v službe Mail používame na tieto účely:

 • Poskytovanie e-mailov, ktoré dostávate od odosielateľov do svojej doručenej pošty, a odosielanie e-mailov vašim príjemcom.
 • Poskytovanie filtrov a ďalších funkcií, aby sa vám služba Mail lepšie používala.  Príklady:
  • umožnenie vyhľadávania, prispôsobenia a usporiadania vašej doručenej pošty,
  • zvýraznenie určitých prijatých e-mailov oproti ostatným, napríklad e-mailov obsahujúcich informácie o doručovaní, cestovné informácie, dokumenty alebo fotografie,
  • identifikácia spamu, malvéru, phishingových e-mailov a ďalších podvodných prostriedkov.
   • Keď napríklad používatelia kliknú na tlačidlá, pomocou ktorých označujú, či správa je alebo nie je spam, náš tím prevencie spamu alebo iní poskytovatelia služieb dodržujúci predpisy proti spamu môžu tieto správy manuálne skontrolovať. Niekedy zdieľame aspekty týchto správ s odosielateľmi, aby sme zredukovali spamové správy a dosiahli tak zvýšenie kvality e-mailov od iných strán.
 • Poskytovanie takého obsahu a takých reklám  v našich a na ďalších miestach v na základe vášho súhlasu, ktoré podľa nás budú pre vás zaujímavejšie a relevantnejšie.

Ako prebieha analýza v službe Mail?

Naše poštové produkty analyzujú a usporadúvajú vaše prichádzajúce komerčné e-maily, aby vám uľahčili ich spracovanie. Komerčné e-maily sú štruktúrované e-maily od obchodníkov a iných organizácií. Analýza funguje takto:  

 • Keď prijímate komerčné e-maily, môžeme identifikovať určité prvky týchto správ, ako sú napríklad kľúčové slová, sledovacie čísla balíkov, identifikačné čísla produktov a ceny. 
  • Počas tohto procesu sa automaticky pokúšame odstrániť všetky informácie, podľa ktorých vás možno identifikovať, napríklad vaše meno alebo vašu adresu.
 • Informácie z našej analýzy používame na vylepšovanie funkcií v službe Mail, ako je napríklad sledovanie balíkov, pre vás.
 • S vaším súhlasom budeme používať určité analyzované prvky vašich komerčných e-mailov na prispôsobenie obsahu a reklám pre vás. E-maily od jednotlivcov, napríklad od vašich priateľov či rodiny, neanalyzujeme na účely personalizácie reklám a obsahu. Na zvýšenie ochrany súkromia používateľov uplatňujeme tieto ďalšie opatrenia:
  • žiadne e-maily ani žiadny ich obsah počas analýzy pošty neopúšťajú naše systémy,
  • žiadne informácie na úrovni používateľa ani reklamné segmenty založené na údajoch v službe Pošta sa nezdieľajú s inzerentmi a reklamné segmenty založené na údajoch zo služby Mail sú k dispozícii len pre inzerentov v našich systémoch.  
  • reklamné segmenty vytvorené z analýzy údajov v službe Mail vyžadujú minimálny počet používateľov.

Údaje v službe Gmail, ktoré zdieľate so spoločnosťou Yahoo

Ak spoločnosti Yahoo poskytnete prístup k vašim údajom v službe Gmail, Yahoo použije prístup k týmto údajom výhradne na poskytovanie funkcií v našich e-mailových klientoch, ako sú napríklad možnosti vytvárať, odosielať, čítať a spracúvať e-maily (vrátane príloh), a neposkytne tieto údaje v službe Gmail tretím stranám, pokiaľ si to nebude vyžadovať poskytovanie a vylepšovanie daných funkcií, dodržiavanie platných zákonov alebo fúzia, akvizícia či predaj aktív. Yahoo nepoužije vaše údaje v službe Gmail na zobrazovanie reklám. 

Yahoo nedovolí ľuďom čítať vaše údaje v službe Gmail, a to s výnimkou prípadov, keď: 

 • má Yahoo na to váš výslovný súhlas pre konkrétne správy; 
 • je takýto krok je nevyhnutný v záujme zabezpečenia (napríklad na vyšetrenie chyby alebo zneužitia) alebo dodržania platných zákonov;

Ako môžete spravovať svoje údaje v službe Pošta?

Ak chcete stiahnuť kópiu svojich údajov v službe Pošta, prejdite do nástroja na správu sťahovania pošty.

Ak chcete odvolať svoj súhlas s tým, aby spoločnosť Yahoo analyzovala vaše údaje v službe Mail na účely personalizácie reklám a obsahu, navštívte stránku Ovládacie prvky ochrany osobných údajov.

Ak chcete vymazať svoj účet v službe AOL alebo Yahoo Pošta, alebo nastaviť určité ovládacie prvky nášho používania vašich údajov, prejdite na stránku Ovládacie prvky ochrany osobných údajov.

Ako spravujete svoje predvoľby pre Yahoo Kalendár?

 • Môžete sa rozhodnúť nastaviť svoj Kalendár ako viditeľný verejne, viditeľný len pre vybranú skupinu iných používateľov alebo ako súkromný (nebude pre iných viditeľný).
 • Ak umožníte ostatným zobraziť si váš kalendár, môžete jednotlivé plánované činnosti nastaviť buď ako skryté, alebo zobrazené so stavom Nemám čas, alebo zobrazené s podrobnosťami. 
 • Predvolené nastavenie povolení udalostí môžete upraviť na stránke Možnosti v službe Kalendár. Zmena nastavenia povolení udalostí sa uplatní na všetky udalosti, ktoré pridáte po jej vykonaní. Neovplyvní však nastavenie udalostí, ktoré ste pridali ešte pred vykonaním zmeny. 
 • Môžete tiež samostatne upraviť povolenie konkrétnej udalosti na stránke úprav pre túto udalosť.
 • Pri synchronizácii údajov z vašich zariadení alebo iných účtov uchovávame detaily vášho Kalendára.

Ako Yahoo používa vaše údaje zo služby Yahoo Skupiny?

 • V správach, ktoré pošlete e-mailom skupine, sa zobrazia vaše osobné údaje, ako sú:
  • e-mailová adresa,
  • meno a alias,
  • Yahoo ID,
  • stav vášho členstva.
 • Keď pošlete e-mailovú správu skupine, ktorej ste členom, vašu správu dostanú všetci členovia tejto skupiny. 
 • Vaše osobné údaje, ako sú vaša e-mailová adresa, vaše meno a váš alias, Yahoo ID, stav členstva a dátum pripojenia k skupine, sa zobrazia vlastníkovi skupiny a moderátorom všetkých skupín, do ktorých patríte.
 • Osobné e-mailové adresy vlastníkov a moderátorov skupín, ktorí prostredníctvom nástroja na pozvanie pozývajú členov, aby sa pripojili k skupine, sa zobrazia príjemcom týchto pozvánok.

Ako spravujete svoje údaje v službe Yahoo Skupiny?

 • Ak chcete zobraziť svoje osobné údaje, ktoré sú priradené k vášmu účtu v službe Skupiny, prejdite na stránku Ovládacie prvky ochrany osobných údajov.
 • Svoje osobné údaje, ktoré súvisia s jednotlivými skupinami, ktorých ste členom, môžete upraviť po prechode do časti Spravovať moje skupiny.
   
 • Môžeme uchovávať podrobnosti o kontaktoch a kalendári zo služby Mail, ako aj v prípade, že synchronizujete údaje zo svojich zariadení (napríklad z kontaktov v telefóne) alebo zo služieb tretích strán, ku ktorým sa pripájate so svojím účtom.
  • Ak nevypnete funkciu synchronizácie, synchronizované kontakty zo služieb tretích strán sa môžu znova načítať aj potom, čo ich vymažete.

Ako Yahoo zdieľa údaje vašej komunikácie?

 • Pripojenie vášho účtu v službe Mail k službe tretej strany môže vyžadovať, aby ste s touto službou zdieľali určité informácie (napríklad svoju e-mailovú adresu alebo e-mailový obsah). Yahoo nemá kontrolu nad tým a nezodpovedá za to, ako tieto tretie strany spracúvajú a používajú vaše údaje.  
 • Keď posielate e-maily, niektoré informácie z vášho účtu v službe Pošta, napríklad vaše meno, prezývka, avatar, obrázok, pohlavie, mesto, online stav, kontaktné informácie týkajúce sa vášho účtu alebo iné informácie, ktoré ste sa rozhodli nastaviť ako verejné, môžu byť viditeľné pre ostatných.
 • Ako je to vysvetlené v našich Zásadách ochrany osobných údajov, v určitých situáciách zdieľame komunikačné údaje, ktoré súvisia s účtami používateľov, s tretími stranami a štátnymi orgánmi:
  • vyšetrovanie, prevencia, zisťovanie alebo postihovanie trestných činov, porušovania našich Podmienok alebo porušovania práv tretích strán,
  • ochrana našich používateľov a ich údajov,
  • skúmanie a riešenie technických problémov,
  • dodržanie právnych povinností,
  • ustanovenie alebo uplatňovanie našich zákonných práv alebo obrana proti právnym nárokom.
 • Naše Komunikačné produkty obsahujú interaktívne funkcie od tretích strán, ako napríklad služby cloudového ukladacieho priestoru (napríklad na odosielanie veľkých príloh kontaktom) a inteligentných asistentov na prácu s priečinkami (napríklad na automatický presun všetkých potvrdení do konkrétnych priečinkov alebo na poskytovanie správ o vašich výdavkoch).  
   

Medzi naše vyhľadávacie produkty patria Yahoo Hľadanie, AOL Search a OneSearch. V tejto časti sa dozviete, ako zhromažďujeme, používame a zdieľame vaše údaje, aby sme mohli poskytovať tieto , a ako môžete ovládať naše používanie vašich údajov vyhľadávania.

Ako Yahoo používa vaše údaje v službách Yahoo Hľadanie a AOL Search?

 • Keď uskutočňujete vyhľadávanie v produkte používajúcom naše vyhľadávacie pole, zhromažďujeme o tomto vyhľadávaní informácie, ktoré zahŕňajú súbory cookie, typ zariadenia, identifikátory zariadenia, IP adresy, informácie o klientskej aplikácii a hľadané výrazy.
 • Pri vyhľadávaní požadovanej položky vám pomáhame automatickým ponúkaním obľúbených hľadaných výrazov a nových tém, ktoré by vás mohli zaujímať. Naše návrhy sú založené na agregovaných údajoch, ktoré zhromažďujeme zo všetkých vyhľadávaní, a tiež na vašej individuálnej histórii vyhľadávania.
 • Pomocou vašej IP adresy určujeme vašu polohu a poskytujeme vám informácie špecifické pre túto polohu, ako sú mapy, miestne firmy a recenzie na ne alebo miestne podujatia.
 • Niektoré z reklám, ktoré vám zobrazujeme, môžu byť personalizované pre vás na základe vašich hľadaných výrazov. Ak chcete spravovať, ako Yahoo môže používať vašu históriu vyhľadávania, prejdite na kartu histórie vyhľadávania na stránke Ovládacie prvky ochrany osobných údajov. Ak nám zrušíte povolenie používať vašu históriu vyhľadávania na personalizáciu vašich reklám, reklamy od nás sa vám budú zobrazovať aj naďalej, ale nebudú prispôsobené podľa vašej histórie vyhľadávania.
 • Pri používaní služby Yahoo Hľadanie sa vám môžu zobraziť relevantné súkromné výsledky vybraté z iných zdrojov, akým je napríklad vaša Yahoo Pošta. Súkromné výsledky vyhľadávania sa zobrazujú iba vám a iba vtedy, keď ste sa prihlásili. Zistite, ako spravovať (a vypnúť) súkromné výsledky.

Ako spravujete svoje údaje v službách Yahoo Hľadanie a AOL Search?

Ak chcete spravovať svoje prostredie vyhľadávania vrátane bezpečného vyhľadávania a prípadného zobrazovania personalizovaných výsledkov vyhľadávania, prejdite na predvoľby vyhľadávania.

Ak chcete zobraziť a spravovať, čo ste vyhľadávali v minulosti, prejdite do svojej histórie vyhľadávania:

Osoby nachádzajúce sa v Európe môžu za určitých okolností požiadať o blokovanie určitých adries URL vo výsledkoch služby Yahoo Hľadanie. Svoju žiadosť môžete podať tu.

POZNÁMKA: Ak chcete požiadať o blokovanie zobrazovania adries URL vo výsledkoch služby AOL Search, kontaktujte spoločnosť Microsoft prostredníctvom tohto formulára
 

Ako Yahoo zdieľa vaše údaje zo služieb Yahoo Hľadanie a AOL Search? 

 • Naše produkty Yahoo Hľadanie a AOL Search podporuje množstvo rôznych partnerov vrátane našich služieb sponzorovaného vyhľadávania.
 • S týmito partnermi pre vyhľadávanie zdieľame informácie ako hľadaný výraz, IP adresa a ďalšie informácie z vášho webového prehliadača alebo aplikácie.
 • Títo partneri používajú tieto informácie, ako aj vaše kliknutia na výsledky vyhľadávania, na zobrazovanie relevantnejších reklám a výsledkov vyhľadávania, vylepšovanie vyhľadávacieho produktu, výskum a analýzy, zisťovanie podvodných aktivít vo výsledkoch sponzorovaného alebo kontextového vyhľadávania a ochranu pred podvodnými aktivitami.
 • Výsledky poskytnuté týmito partnermi môžeme preformátovať v záujme zlepšenia vašej používateľskej skúsenosti s vyhľadávaním, nikdy však nemeníme algoritmické poradie výsledkov vyhľadávania.

Ak sa chcete dozvedieť viac o postupoch zhromažďovania a používania údajov týmito partnermi pre vyhľadávanie, prejdite na stránku Naši partneri.

Výsledky sponzorovaného vyhľadávania

 • Výsledky sponzorovaného vyhľadávania zahŕňajú informácie od inzerentov, ktorí zaplatili za umiestnenie v rámci výsledkov vyhľadávania. Tieto výsledky poskytuje náš partner pre vyhľadávanie, ktorým je spoločnosť Microsoft. 
 • Výsledky vyhľadávania môžu obsahovať sledovacie adresy URL poskytované spoločnosťou Yahoo alebo našimi partnermi pre vyhľadávanie na identifikáciu kliknutí na stránke s výsledkami vyhľadávania.  

Recenzie

 • Ak sa rozhodnete poskytnúť recenziu, vo vašej recenzii sa bude uvádzať vaše Yahoo ID alebo alias, prípadne iná informácia o účte, ktorú ste zverejnili, a bude odkazovať na váš profil. Alias, pod ktorým by ste chceli zverejňovať príspevky, vyberte z rozbaľovacej ponuky. Môžete si tiež vytvoriť nový alias a profil.
 • V súčasnosti nie je možné upravovať vlastnú recenziu, ktorú ste už zverejnili, ak však skúsite zverejniť druhú recenziu, zobrazí sa vám predchádzajúca recenzia, ktorú potom môžete znovu odoslať.

Komentáre

 • Ak chcete zverejňovať komentáre k recenziám používateľov, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť. Po vytvorení komentára sa daný obsah prepojí s vaším profilom a ostatným používateľom sa zobrazí vaše zobrazované meno a profilová fotografia.
 • Komentáre, ktoré zverejníte, sa zobrazia verejne spolu s vaším Yahoo ID alebo vybranou prezývkou a profilovým obrázkom alebo avatarom.
 • Svoje už zverejnené komentáre tiež môžete vymazať výberom možnosti Vymazať vedľa komentára, ktorý chcete odstrániť.
 • Vaše komentáre sa vám zobrazujú na karte Moje komentáre vedľa vlákien komentárov.
 • Ak zverejňujete komentáre alebo recenzie, použite pri zverejňovaní alebo zdieľaní svojich osobných údajov s ostatnými používateľmi zdravý rozum a úsudok. Upozorňujeme, že akékoľvek osobné informácie, ktoré sa rozhodnete odoslať, môžu ostatní používatelia čítať, zhromažďovať, používať alebo vám ich použitím môžu byť zasielané nevyžiadané správy. Za osobné informácie, ktoré sa rozhodnete zverejniť v našich Produktoch, zodpovedáte vy.

Naše Predplatené produkty sú k dispozícii za poplatok. 

Pri registrácii na používanie Predplatených produktov sa vám zobrazí výzva na zadanie vašich platobných údajov. Tieto údaje použijeme na uskutočnenie transakcie a aktiváciu vášho Predplateného produktu. 

Yahoo pristupuje k vášmu zabezpečeniu s veľkou vážnosťou. Na zašifrovanie prenosov vašich platobných údajov a iných informácií potrebných na objednanie Predplatených produktov používame štandardné zabezpečenie SSL (Secure Socket Layer).

Viac informácií o tom, ako zobraziť, upraviť alebo zrušiť svoje Predplatené produkty, nájdete na našich stránkach pomoci

Naše Mediálne zahŕňajú Yahoo Správy, Yahoo Financie, AOL Finance, Yahoo Počasie a Yahoo Odpovede. V časti nižšie sa dozviete, ako zhromažďujeme, používame a zdieľame vaše údaje, keď navštívite tieto Produkty.

Ako Yahoo používa vaše údaje v rámci Mediálnych produktov?

 • Keď navštívite naše Mediálne produkty, zhromažďujeme vaše údaje vrátane:
  • informácií, ktoré nám poskytnete priamo,
  • nedávnej činnosti týkajúcej sa prehliadania,
  • vašej polohy,
  • položiek, ktoré ste si prezerali,
  • položiek, ktoré sa vám páčia a ktoré sledujete,
  • médií, ktoré si prehrávate,
  • vyhľadávaní, ktoré uskutočňujete.
 • Tieto údaje používame, aby sme porozumeli vašim záujmom a poskytovali vám personalizované reklamy, články, videá a iný obsah, ktorý vám zobrazujeme v našich Produktoch a .
 • V našich Mediálnych produktoch môžete vytvárať návrhy a poskytovať spätnú väzbu. Tieto informácie použijeme na zlepšovanie našich Produktov.

Ako Yahoo zdieľa vaše údaje z Mediálnych produktov?

 • Komentáre, ktoré pridáte v našich Mediálnych produktoch, sú verejné a môžu obsahovať vaše meno, prezývku, avatar, obrázok alebo kontaktné informácie týkajúce sa vášho účtu. 
 • Články, videá a iný obsah môžete zdieľať pomocou našich funkcií na zdieľanie prostredníctvom e-mailu alebo iných sociálnych médií. Pri používaní týchto funkcií sa príjemcom môže zobrazovať vaše meno, meno alebo profil používateľa a/alebo e-mailová adresa. 
 • Keď vyplníte formulár na získanie ďalších informácií (napríklad cenových ponúk, cestovných služieb alebo realitných služieb) od našich partnerov, vaše informácie sa budú zdieľať s danými partnermi a v niektorých prípadoch ich daní partneri priamo zhromaždia, ako je opísané v týchto formulároch. Ak chcete zistiť, ako títo partneri používajú vaše informácie, pozrite si ich zásady ochrany osobných údajov. Za používanie týchto informácií nesú výlučnú zodpovednosť.
 • Niektoré funkcie v našich Mediálnych produktoch poskytujú Partneri, ktorí zhromažďujú informácie z našich Mediálnych produktov alebo zo služieb, ktoré sú priradené k našim Produktom, ale ich hostiteľom je partner.
 • Analyzujeme a uchovávame informácie o obsahu, ktorý poskytujete, ako sú napríklad fotografie, prílohy a ďalšia komunikácia. Ak sú súčasťou vami pridaných obrázkov, môžeme napríklad zhromažďovať informácie týkajúce sa vášho fotoaparátu, jeho nastavení alebo . Tieto informácie nám umožňujú udržiavať zabezpečenie našich Produktov a zlepšovať ich vlastnosti a funkcie.

Ako Yahoo používa vaše údaje zo služby Yahoo Odpovede?

 • Yahoo zhromažďuje informácie o vašej aktivite v službe Yahoo Odpovede vrátane konkrétnych otázok, odpovedí, komentárov a hlasovaní. Niektoré zo zhromažďovaných informácií môžu predstavovať vaše osobné informácie. 

Ako Yahoo zdieľa vaše údaje zo služby Yahoo Odpovede? 

Keď sa v službe Yahoo Odpovede zapojíte do istých aktivít, napríklad k uverejnenej správe pridáte otázku, odpoveď alebo komentár, tieto aktivity sa automaticky priradia alebo pripoja k vášmu ID používateľa Yahoo alebo vašej prezývke. Vaše aktivity budú priradené k menu, ktoré si vyberiete. Toto meno si môžete kedykoľvek zmeniť a zmení sa tak aj meno priradené ku všetkým vašim predchádzajúcim aktivitám.

Všetky otázky, odpovede a komentáre, ktoré vytvoríte, si môže zobraziť každý návštevník lokality Yahoo Odpovede alebo partnerských lokalít, na ktorých sa nachádza obsah služby Yahoo Odpovede.

Pri povolení e-mailov medzi používateľmi v službe Yahoo Odpovede sa vaše ID používateľa Yahoo ani e-mailová adresa nezdieľajú.

V službe Yahoo Odpovede môžete zverejňovať anonymne a vaše príspevky sa zobrazia verejnosti ako anonymné.  Ako už bolo uvedené vyššie, váš príspevok automaticky priradíme alebo pripojíme k vášmu ID používateľa Yahoo alebo vašej vybratej prezývke.  Yahoo bude zdieľať obsah služby Yahoo Odpovede a priradené ID:

 • vyšetrovanie, prevencia, zisťovanie alebo postihovanie trestných činov, porušovania našich Podmienok služby alebo porušovania práv tretích strán,
 • ochrana našich používateľov a ich údajov,
 • ustanovenie alebo uplatňovanie našich zákonných práv alebo obrana proti právnym nárokom.

Ako môžete aktualizovať alebo vymazať svoje údaje v službe Yahoo Odpovede?

 • Na stránke Moja aktivita môžete zobraziť svoju aktivitu a zoznam sledovaných položiek, upraviť predvoľby, nájsť svoj profil a zmeniť nastavenia. 
 • Pokiaľ je otázka, ktorú ste položili, otvorená, môžete k nej pridávať podrobnosti alebo ju vymazať.
  • Po vyriešení otázky už v obsahu nemôžete vykonávať zmeny ani ho nemôžete vymazať. Ak ste však otázku položili vy, môžete sa použitím nastavení v tejto službe anonymizovať. 
 • Ak Yahoo zistí, že otázky, odpovede, komentáre alebo prezývky porušujú jej Podmienky, môže ich kedykoľvek odstrániť.  
  • Ak bol váš účet deaktivovaný, váš obsah zostáva zachovaný (vrátane fotografií a videí), ale vaša prezývka a váš profilový obrázok sa anonymizujú. Ak si prajete tento obsah odstrániť, je potrebné obrátiť sa na oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Yahoo.
    

Yahoo Financie a AOL Finance ponúkajú širokú škálu zdrojov finančných informácií od aktuálneho diania na trhoch až po obchodovanie a ceny akcií a personalizovaný finančný obsah a nástroje.

Ako Yahoo zdieľa vaše údaje z Mediálnych produktov?

 • Služby Yahoo Financie a AOL Finance udržiavajú vzťahy s partnermi, ktorí poskytujú nástroje prepojené s týmito produktmi. Keď používate tieto nástroje, naši partneri zhromažďujú informácie priamo od vás. 
 • Služby Yahoo Financie a AOL Finance majú ďalších partnerov, s ktorými zdieľame isté informácie zhromaždené od vás, napríklad to, kedy používate nástroje, ako sú hypotekárne kalkulačky. Nezdieľame informácie, ktoré samy osebe umožňujú primerane vás identifikovať alebo kontaktovať (napríklad vaše meno alebo e-mailovú adresu). Môžeme zdieľať pseudonymné informácie vrátane demografických informácií. 
 • Yahoo nenesie zodpovednosť za zásady ochrany osobných údajov lokalít alebo nástrojov, ku ktorým sa dá získať prístup pomocou odkazov zo služby Yahoo Financie alebo AOL Finance.

Ako Yahoo používa vaše údaje zo služby Yahoo Nakupovanie?

 • Vaše dotazy a históriu prehliadania v službe Yahoo Nakupovanie používame na prispôsobovanie dostupných možností a poskytovanie reklamy, ktorá by vás mohla viac zaujímať. Ak sa chcete dozvedieť viac o možnostiach správy svojich údajov, navštívte stránku Ovládacie prvky ochrany osobných údajov

Ako Yahoo zdieľa vaše údaje zo služby Yahoo Nakupovanie?

 • Pri uskutočnení nákupu u obchodníka uvádzaného v službe Yahoo Nakupovanie ste v interakcii priamo s týmto obchodníkom. 
 • Príslušný obchodník nesie výhradnú zodpovednosť za používanie vašich osobných údajov a informácií o objednávkach. Ak chcete zistiť, ako používa vaše osobné údaje, pozrite si jeho zásady ochrany súkromia.
   

Moje Yahoo vám umožňuje personalizovať informačné kanály správ, články a ďalšie webové služby, ktoré vás zaujímajú. Ak si chcete prispôsobiť službu Moje Yahoo, musíte byť registrovaným používateľom Yahoo.

Ako Yahoo používa vaše údaje pri vašom používaní služby Moje Yahoo?

 • Moduly služby Moje Yahoo vám umožňujú používať webové služby poskytované spoločnosťou Yahoo a tretími stranami.
 • Pri použití modulu na prístup k službám tretej strany, ako je napríklad YouTube, bude Yahoo zhromažďovať informácie o tom, ako tento modul používate, vďaka čomu bude môcť zlepšovať službu Moje Yahoo a personalizovať vaše služby. Poskytovateľ služby tretej strany môže zhromažďovať informácie o vašich interakciách, ktorých zhromažďovanie a používanie je v súlade s jeho zásadami ochrany osobných údajov.

Ako môžete spravovať svoju službu Moje Yahoo?

 • Ak chcete odstrániť určitý modul, kliknite na symbol ozubeného kolieska v dolnom rohu obrazovky modulu a vyberte možnosť Odstrániť.

Yahoo Športy vám poskytuje prístup k správam z viacerých zdrojov na jednom mieste. Zaoberáme sa každým aspektom športu, bezprostrednými emóciami a tým, čo v skutočnosti motivuje hráčov.

Ako Yahoo používa vaše údaje zo služby Yahoo Športy?

Počas celosezónnych líg fantasy športov sa ostatným účastníkom tejto ligy predvolene zobrazuje vaša e-mailová adresa. Toto nastavenie si môžete zmeniť v každej lige.