Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Yahoo

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Yahoo

Verzia 3.1, naposledy aktualizovaná v septembri 2023 (predchádzajúce zásady ochrany osobných údajov nájdete tu).

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú, kto sme, aké údaje od vás získavame, ako vaše údaje spracúvame, s kým ich zdieľame a aké práva vám zaručujú právne predpisy na ochranu osobných údajov.

Určité slová a slovné spojenia v týchto zásadách ochrany osobných údajov uvádzame tučným písmom, aby sme vám uľahčili orientáciu. Kliknutím na tieto výrazy zobrazíte ich definíciu.

1. Kto sme

Sme spoločnosť Yahoo EMEA Limited, ktorá sa zaoberá technológiami a multimédiami. Yahoo EMEA Limited je spoločnosť založená podľa zákonov Írska. Naše hlavné sídlo sa nachádza na adrese Floor 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Írsko. Spoločnosť Yahoo EMEA Limited je prevádzkovateľom údajov, čo znamená, že nesie zodpovednosť za všetky aspekty používania a uchovávania osobných údajov, ktoré získava prostredníctvom svojich služieb.

Poskytujeme nasledujúce služby.

 • Naše spotrebiteľské služby pod značkami, ako napríklad Yahoo a AOL. Väčšinu týchto stránok a aplikácií vám môžeme poskytovať bez peňažných poplatkov vďaka našim digitálnym reklamným službám.
 • Naše digitálne reklamné služby, ktoré vyberajú, zobrazujú a merajú reklamu, ktorá sa vám zobrazuje na našich stránkach, v našich aplikáciách a na stránkach a v aplikáciách našich partnerov. Prečítajte si viac o fungovaní digitálnej reklamy.

V týchto zásadách ochrany osobných údajov označujeme naše spotrebiteľské služby a digitálne reklamné služby súhrnne ako „naše služby“.

2. Kedy platia tieto zásady ochrany osobných údajov

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov platia v nasledujúcich prípadoch:

 • používate spotrebiteľské služby, ako sú opísané v našich podmienkach poskytovania služieb, v Spojenom kráľovstve, v Európskej únii (EÚ), v Európskom hospodárskom priestore (EHP), na Strednom Východe alebo v Afrike,
 • používate lokality a aplikácie iných spoločností, ktoré používajú naše digitálne reklamné služby, alebo
 • používame vaše údaje, ktoré nám poskytli iné subjekty (ak napríklad spracúvame údaje o vás, ktoré sme získali od partnerov alebo z verejne dostupných webových lokalít).
 

Tieto zásady ochrany osobných údajov neplatia v nasledujúcich prípadoch, ak

V týchto zásadách ochrany osobných údajov odkazujeme na rôzne kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame.

Ďalšie informácie o týchto kategóriách údajov zobrazíte kliknutím na symbol + vpravo.

Ďalšie podrobnosti o kategóriách údajov, ktoré získavame a spracúvame, obsahuje nižšie uvedená tabuľka.

Kategória

Popis

Informácie o účte

Informácie, ako je napríklad vaše meno používateľa, heslo, aktivita pri prihlasovaní a jedinečné identifikátory, ktoré vytvoríme pre váš účet.

Údaje o približnej geografickej polohe

Informácie o vašej približnej polohe (napríklad krajina alebo mesto, kde sa nachádzate). Tieto údaje nezahŕňajú údaje o presnej geografickej polohe (ako sú opísané nižšie).

Nahrávky hovorov

Nahrávky vašich telefonických hovorov s nami, napríklad s tímom služieb pre členov.

Komerčné e-maily

E-maily od maloobchodných spoločností a iných organizácií (nie osobné e-maily medzi jednotlivcami).

Kontaktné údaje

Údaje, ako sú napríklad vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo a poštová adresa.

Informácie o deklarovaných preferenciách používateľov

Informácie, ktoré poskytnete s cieľom prispôsobiť či zlepšiť svoje používanie našich spotrebiteľských služieb, ako sú napríklad symboly akcií, ktoré pridáte do svojho finančného portfólia, alebo športové tímy, ktoré sledujete na našej športovej lokalite.

Demografické údaje

Tieto údaje zahŕňajú váš vek, pohlavie, rodinný stav a socioekonomické údaje (napríklad najvyššie dosiahnuté vzdelanie, zamestnanecký stav a príjmové pásmo).

Informácie o zariadení

Informácie o vašom zariadení, ako je napríklad váš prehliadač (vrátane verzie), operačný systém (vrátane verzie), rozlíšenie obrazovky a typ zariadenia.

Informácie o e-mailoch

Informácie o e-mailoch (vrátane komerčných e-mailov), ktoré odosielate a prijímate prostredníctvom našej e-mailovej služby, ako je napríklad predmet, obsah prichádzajúcich a odchádzajúcich e-mailov a príloh (za vymedzených okolností, ktoré sú opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov) a metaúdaje týkajúce sa vašich e-mailov, ako sú napríklad časy odoslania.

Spätná väzba

Komentáre, návrhy a odpovede v prieskumoch, ktoré nám poskytnete v súvislosti s našimi spotrebiteľskými službami alebo po kontaktovaní nášho tímu služieb pre členov.

Finančné údaje

Informácie, ako sú napríklad platobné údaje, vrátane čísel debetných a kreditných kariet, dátumov konca platnosti, overovacích kódov a údajov o účte PayPal.

Doklady totožnosti

Podrobnosti z úradných dokladov totožnosti, ako je napríklad váš občiansky preukaz, cestovný pas alebo vodičský preukaz, keď potrebujeme overiť vašu totožnosť.

Odvodené záujmy

Záujmy, ktoré u vás predpokladáme na základe vašich aktivít v našich spotrebiteľských službách. Ak napríklad navštevujete naše športové weby a používate naše športové aplikácie, ak prostredníctvom našich vyhľadávacích služieb vyhľadávate obsah súvisiaci so športom alebo ak prostredníctvom našich e-mailových služieb prijímate komerčné e-maily súvisiace so športom, predpokladáme, že sa zaujímate o šport.

Informácie o online aktivite

Informácie o vašej interakcii s našimi spotrebiteľskými službami, ako je napríklad vaša história vyhľadávania, a informácie o vašej interakcii s našimi digitálnymi reklamnými službami.

Údaje o presnej geografickej polohe

Údaje, ktoré presne opisujú, kde sa nachádzate. Môžu zahŕňať súradnice (zemepisnú šírku a dĺžku) vášho zariadenia, ktoré sú dostatočne presné na jeho lokalizáciu na konkrétnom mieste (napríklad na určitej adrese).

Informácie o nákupoch

Informácie o vašich nákupoch, potvrdeniach a predplatnom v našich službách.

Technické identifikátory

Skupina čísel a písmen, ktorá identifikuje napríklad vaše zariadenie alebo IP adresu. Táto kategória zahŕňa identifikátory uložené v súboroch cookie.

Obsah vytvorený používateľom

Odpovede v prieskumoch a komentáre k článkom o našich spotrebiteľských službách a propagačných akciách sponzorovaných spoločnosťou Yahoo.

4. Ako získavame vaše údaje

 

Údaje o vás získavame v rôznych momentoch a z rôznych zdrojov, a to v závislosti:

 • od vášho spôsobu používania našich spotrebiteľských služieb,
 • od vašich interakcií s našimi digitálnymi reklamnými službami,
 • od vašich nastavení ochrany osobných údajov u nás,
 • od vašich nastavení ochrany osobných údajov u iných spoločností, ktoré majú právo s nami údaje zdieľať, a
 • od toho, či máme právo používať vaše údaje z verejne dostupných zdrojov.

Časť týchto informácií získavame pomocou súborov cookie a podobných technológií. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách používania súborov cookie.

Keď používate naše spotrebiteľské služby alebo keď používate lokality a aplikácie iných spoločností, ktoré používajú naše digitálne reklamné služby, získavame vaše údaje.

Ďalšie informácie o tom, kedy vaše údaje získavame, zobrazíte kliknutím na symbol + vpravo.

 1. Keď používate naše spotrebiteľské služby, získavame nasledujúce informácie, ktoré nám poskytujete.

  Typ údajov

  Kedy ich získavame

  Informácie o účte, demografické údaje a kontaktné údaje.

  Keď si zaregistrujete účet.

  Vaše kontaktné údaje, informácie o účte a doklady totožnosti.

  Pri poskytovaní podpory zákazníkov alebo správe vášho účtu v obmedzenom počte prípadov.

  Vaša spätná väzba a nahrávky hovorov.

  Počas telefonických hovorov a vždy, keď komunikujete s naším tímom podpory zákazníkov.

  Informácie o deklarovaných preferenciách používateľov, ktoré poskytnete s cieľom prispôsobiť svoje prostredie, ako sú symboly akcií alebo obľúbené športové tímy.

  V okamihu, keď tieto informácie poskytnete.

  Finančné údaje, ktoré poskytnete s cieľom zaplatiť za služby s predplatným.

  Keď uskutočníte platbu alebo si predplatíte naše služby.

  Kontaktné údaje a obsah vytvorený používateľom, ktorý poskytnete v prieskumoch, komentároch a pri propagačných akciách sponzorovaných spoločnosťou Yahoo.

  Keď poskytnete informácie o našich spotrebiteľských službách v prieskumoch, komentároch a pri propagačných akciách sponzorovaných spoločnosťou Yahoo.

 2. Keď používate naše spotrebiteľské služby, získavame nasledujúce informácie (priame získavanie).

  Typ údajov

  Kedy ich získavame

  Informácie o vašich aktivitách vrátane nasledujúcich:

  Informácie o online aktivite v našich spotrebiteľských službách, napríklad na aké reklamy alebo články ste klikli, vaše dopyty vyhľadávania, aplikácie, ktoré ste si nainštalovali alebo používali, a informácie o frekvencii, trvaní a dennej dobe vašich návštev.

  Keď kliknete na reklamu alebo článok, nainštalujete si aplikáciu alebo ju použijete, alebo použijete našu lokalitu.

  Informácie o e-mailoch.

  Keď používate e-mailové služby Yahoo alebo AOL na odosielanie alebo prijímanie e-mailov.

  Lokalita, ktorú ste navštívili, alebo aplikácia, ktorú ste použili bezprostredne pred použitím našich spotrebiteľských služieb a po ich použití.

  Keď začnete alebo prestanete používať naše spotrebiteľské služby.

  Informácie o nákupoch zahŕňajúce typ a trvanie vášho predplatného alebo vaše nákupy od nás v našich spotrebiteľských službách.

  Keď sa vaše predplatné našich služieb začne alebo skončí alebo keď uskutočníte nákup.

  Informácie o vašom zariadení vrátane nasledujúcich:

  Informácie o zariadení, ako sú napríklad jeho jazykové nastavenia, geografická oblasť a časové pásmo.

  Technické identifikátory, ako sú napríklad IP adresy, poskytovateľ internetových služieb, identifikátory zariadenia a mobilná telefónna sieť.

  Údaje o presnej geografickej polohe a údaje o približnej geografickej polohe na základe vašej IP adresy a signálov GPS, Wi-Fi alebo Bluetooth.

  Keď používate naše spotrebiteľské služby.

 3. Pri vašom používaní lokalít a aplikácií tretích strán, ktoré využívajú naše digitálne reklamné služby, získavame nasledujúce informácie (nepriame získavanie).

  Typ údajov

  Kedy ich získavame

  Informácie o vašich aktivitách vrátane nasledujúcich:

  Informácie o online aktivite na lokalitách a v aplikáciách tretích strán, napríklad na aké reklamy alebo články ste klikli.

  Keď kliknete na reklamu, ktorú poskytujeme prostredníctvom našich digitálnych reklamných služieb.

  Informácie o vašom zariadení vrátane nasledujúcich:

  Informácie o zariadení, ako sú napríklad jeho jazykové nastavenia, geografická oblasť a časové pásmo.

  Technické identifikátory, ako sú napríklad IP adresy, poskytovateľ internetových služieb, identifikátory zariadenia a mobilná telefónna sieť.

  Údaje o presnej geografickej polohe a údaje o približnej geografickej polohe na základe vašej IP adresy a signálov GPS, Wi-Fi alebo Bluetooth.

  Keď použijete partnerskú lokalitu alebo aplikáciu, ktoré využívajú naše digitálne reklamné služby.

 4. Nasledujúce informácie získavame od partnerov na základe zmlúv alebo z verejne dostupných zdrojov.

  Typ údajov

  Kedy ich získavame

  Informácie z verejne dostupných zdrojov alebo od našich komerčných partnerov a externých poskytovateľov údajov na základe uzatvorených zmlúv, a to vrátane technických identifikátorov, demografických údajov, informácií o zariadení, informácií o online aktivite, odvodených záujmov, údajov o presnej geografickej polohe a údajov o približnej geografickej polohe.

  Keď získame prístup k informáciám z verejne dostupných zdrojov alebo uzavrieme zmluvu s partnermi, ktorí nám poskytujú služby.

  Kontaktné údaje a demografické údaje zo sociálnych sietí.

  Keď použijete svoje prihlasovacie údaje zo sociálnej siete na prístup do našich spotrebiteľských služieb.

 

Keď používate naše spotrebiteľské služby alebo keď používate lokality a aplikácie iných spoločností, ktoré využívajú naše digitálne reklamné služby, používame vaše údaje na nasledujúce účely:

 • na to, aby sme vám poskytovali spotrebiteľské služby,
 • na to, aby sme vám poskytovali reklamu, vrátane zostavenia profil záujmov na personalizáciu reklamy, ktorú vám zobrazujeme,
 • na personalizáciu obsahu, ktorý vám zobrazujeme, vrátane zostavenia profilov záujmov,
 • na priamy marketing našich spotrebiteľských služieb smerom k vám,
 • na to, aby sme správne porozumeli našim službám a mohli ich vyvíjať a zlepšovať,
 • na vývoj a poskytovanie prehľadov našich služieb,
 • na overovanie našich používateľov a na ochranu našich systémov, napríklad pred podvodnými, nevhodnými alebo nezákonnými aktivitami,
 • na preverovanie, identifikáciu a vznášanie právnych nárokov, ako aj obranu proti nim a
 • na zabezpečenie súladu s príslušnými zákonmi a predpismi (dodržiavanie právnych predpisov).
 

Keď spracúvame údaje v spojení s týmito účelmi, vychádzame z určitého právneho základu (právneho zdôvodnenia). Ide o nasledujúce právne základy.

 • Zmluva - Spracúvanie je nevyhnutné kvôli zmluve, ktorú sme s vami uzavreli, alebo preto, že ste nás požiadali o vykonanie určitých krokov predtým, ako ste s nami zmluvu uzavreli.
 • Súhlas - Udelili ste nám jasné povolenie.
 • Oprávnené záujmy - Spracúvanie je nevyhnutné kvôli našim oprávneným záujmom alebo oprávneným záujmom tretej strany, pokiaľ neexistuje dobrý dôvod na ochranu vašich osobných údajov, ktorý má pred našimi oprávnenými záujmami alebo oprávnenými zájmami tretej strany prednosť.
 • Zákonná povinnosť - Spracúvanie je nevyhnutné, aby sme dodržali platné zákony (nezahŕňa naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy).
 • Životne dôležité záujmy - Spracúvanie je nevyhnutné kvôli ochrane života inej osoby.

Kliknutím na symbol + vpravo sa zobrazia ďalšie informácie.

 1. Plnenie zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli

  Vaše údaje spracúvame, pretože je to nevyhnutné na uzavretie zmluvy s vami alebo na jej dodržanie. Podmienky zmluvy nájdete v podmienkach poskytovania služieb.

  1. Spracúvanie vykonávané s cieľom poskytovať vám naše spotrebiteľské služby

   Kategórie údajov, ktoré spracúvame

   Prečo tieto údaje spracúvame

   Informácie o e-mailoch

   Kontaktné údaje

   Aby sme vám mohli poskytovať naše e-mailové služby.

   Kontaktné údaje

   Finančné údaje

   Informácie o nákupoch

   Aby sme mohli poskytovať predplatenú službu, spracovať platbu za predplatné a poskytnúť vám záznam histórie vašich nákupov.

   Informácie o účte

   Kontaktné údaje

   Doklady totožnosti

   Aby sme vám mohli udeliť zabezpečený prístup k vášmu účtu a aby sme za určitých okolností mohli overiť vašu totožnosť, keď nás požiadate o podporu zákazníkov. O predloženie dokladov totožnosti žiadame, len ak je to potrebné z bezpečnostných dôvodov.

   Informácie o zariadení

   Aby sme mohli optimalizovať verziu našich spotrebiteľských služieb, ktorú požadujete. Ak ich napríklad používate na mobilnom zariadení, zobrazíme vám mobilnú verziu. Ak používate prenosný alebo stolný počítač, zobrazíme vám počítačovú verziu.

   Technické identifikátory

   Aby sme vám mohli pripomenúť prihlasovacie údaje, keď sa prihlasujete do našich spotrebiteľských služieb.

   Informácie o deklarovaných preferenciách používateľov

   Aby sme vám mohli poskytovať funkcie alebo zobraziť obsah, ktorý ste si v našich spotrebiteľských službách vyžiadali. Budeme napríklad uchovávať symboly akcií, ktoré pridáte do svojho finančného portfólia, alebo športové tímy, ktoré sledujete na našej športovej lokalite.

   Informácie o online aktivite

   Technické identifikátory

   Údaje o približnej geografickej polohe

   Aby sme mohli spracovávať dotazy, ktoré zadáte do našich vyhľadávacích služieb, a poskytovať vám relevantné výsledky vyhľadávania.

   Aby sme mohli zobrazovať články, videá a iný obsah od nás a našich partnerov pre poskytovanie obsahu. Obsah, ktorý vám zobrazujeme, nebudeme personalizovať bez vášho súhlasu.

   Informácie o online aktivite

   Technické identifikátory

   Údaje o približnej geografickej polohe

   Identifikátory zariadenia

   Aby sme mohli detegovať sieťové a systémové výpadky, monitorovať výkon nášho systému a siete a vyvažovať prevádzku v našej sieťovej infraštruktúre.

   Údaje o približnej geografickej polohe

   Aby sme vám mohli poskytovať zodpovedajúce spotrebiteľské služby dostupné vo vašej oblasti (napríklad zobrazenie lokalizovaných výsledkov vyhľadávania, ako sú reštaurácie vo vašom aktuálnom okolí, keď hľadáte gastronomické služby). Údaje o vašej presnej geografickej polohe nebudeme používať bez vášho súhlasu.

   Informácie o deklarovaných preferenciách používateľov

   Kontaktné údaje

   Demografické údaje

   Spätná väzba

   Aby sme mohli posilniť vaše zapojenie v našich spotrebiteľských službách prostredníctvom propagačných akcií, na ktorých sa rozhodnete zúčastniť.

 2. S vaším súhlasom

  Na spracúvanie vašich údajov určitými spôsobmi potrebujeme váš súhlas (povolenie). To znamená, že toto spracúvanie vykonáme až po tom, ako vyjadríte svoj súhlas, napríklad kliknutím na možnosť „Súhlasím“. Súhlas s niektorým z nižšie uvedených spôsobov spracúvania (i. až v.) môžete odvolať pomocou ovládacích prvkov ochrany osobných údajov.

  1. Spracúvanie vykonávané s cieľom poskytovať určité funkcie našich spotrebiteľských služieb

   Kategórie údajov, ktoré spracúvame

   Prečo tieto údaje spracúvame

   Informácie o e-mailoch

   Aby sme vám mohli poskytovať produktové funkcie, napríklad:

   • e-mailové funkcie (napríklad sledovanie zásielok, identifikácia e-mailov spojených s cestovaním vrátane správ súvisiacich s rezerváciami letov a hotelov a možnosť zrušiť odber e-mailov, ktoré už nechcete dostávať, jedným kliknutím) a
   • ďalšie funkcie v rámci našich spotrebiteľských služieb (napríklad na domovskej stránke Yahoo v niektorých krajinách si môžete zobraziť svoje výdavky na základe vyúčtovania nákupov, ktoré dostanete e-mailom).

   Ak naše služby používate v EHP, Spojenom kráľovstve alebo Švajčiarsku, môžete prejsť do ovládacích prvkov ochrany osobných údajov a určiť, ako budeme používať informácie o vašich e-mailoch pre produktové funkcie.

   Kontaktné údaje

   Aby sme vám mohli posielať bulletiny, na ktorých odber ste sa prihlásili v rámci svojho používania našich spotrebiteľských služieb.

  2. Spracúvanie vykonávané s cieľom poskytovať prispôsobenú reklamu vrátane zostavenia reklamného profilu záujmov

   Kategórie údajov, ktoré spracúvame

   Prečo tieto údaje spracúvame

   Informácie o účte

   Údaje o približnej geografickej polohe

   Kontaktné údaje

   Informácie o deklarovaných preferenciách používateľov

   Demografické údaje

   Informácie o zariadení

   Odvodené záujmy

   Informácie o online aktivite

   Údaje o presnej geografickej polohe

   Informácie o nákupoch

   Technické identifikátory

   Aby sme na vás mohli zacieliť prispôsobenú reklamu a doručovať vám ju v našich spotrebiteľských službách a na lokalitách a v aplikáciách iných spoločností, ktoré používajú naše digitálne reklamné služby.

   Aby sme mohli merať účinnosť reklamy a vytvárať reklamné profily záujmov na základe vašich odvodených záujmov.

   Ak neposkytnete alebo odvoláte súhlas používať vaše osobné údaje na to, aby sme na vás zacielili reklamu a doručovali vám ju, reklamu vám budeme zobrazovať aj naďalej, nebude však prispôsobená pre vás na základe týchto kategórií informácií.

   Prečítajte si, ako funguje digitálna reklama, aby ste presnejšie vedeli, ako využívame vaše údaje na to, aby sme vám poskytovali reklamy. Zásady zobrazovania reklamy spoločnosti Yahoo nepovoľujú spracúvanie údajov na účely cielenej reklamy, ak ide o údaje detí, o ktorých je známe, že ešte nemajú 18 rokov.

   Komerčné e-maily

   Aby sme mohli vytvárať reklamné profily záujmov na personalizáciu reklamy, ktorú vám v našich službách zobrazujeme.

   Pomocou ovládacích prvkov ochrany osobných údajov môžete určiť, či môžeme na reklamné účely analyzovať vaše komerčné e-maily, ako sú napríklad potvrdenia od predajcov.

   Ďalšie informácie nájdete v časti „Yahoo a AOL Mail“ na stránke s našimi spotrebiteľskými službami.

  3. Spracúvanie vykonávané s cieľom poskytovať vám prispôsobený obsah vrátane zostavenia profilu záujmov pre obsah

   Kategórie údajov, ktoré spracúvame

   Prečo tieto údaje spracúvame

   Informácie o účte

   Údaje o približnej geografickej polohe

   Kontaktné údaje

   Informácie o deklarovaných preferenciách používateľov

   Demografické údaje

   Informácie o zariadení

   Odvodené záujmy

   Informácie o online aktivite

   Údaje o presnej geografickej polohe

   Informácie o nákupoch

   Technické identifikátory

   Aby sme vám mohli poskytovať prispôsobený obsah a vytvoriť profily záujmov pre obsah na základe vašich odvodených záujmov.

   Ak si napríklad v našich spotrebiteľských službách často čítate články o športe alebo finančných trhoch, vytvoríme profily, ktoré vás budú identifikovať ako „športového nadšenca“ alebo „konzumenta správ z finančného sveta“. Keď v budúcnosti opäť navštívite naše spotrebiteľské služby, uvidíte ďalšie články súvisiace s týmito záujmami. Podobne platí, že ak si pridáte symbol firemnej akcie do svojho akciového portfólia na Yahoo, budeme vám zobrazovať viac spravodajských článkov o danej spoločnosti.

   Ak nám neposkytnete súhlas používať vaše osobné údaje na poskytovanie prispôsobeného obsahu alebo tento súhlas odvoláte, budeme vám obsah aj naďalej zobrazovať, nebude však vychádzať z vašich odvodených záujmov. Nebudeme tiež pomocou súborov cookie a podobných technológií merať vaše interakcie s obsahom, ktorý vám zobrazujeme.

   Komerčné e-maily

   Aby sme mohli vytvárať obsahové profily záujmov na personalizáciu obsahu, ktorý vám v našich spotrebiteľských službách zobrazujeme.

   To, či budeme vaše komerčné e-maily používať na personalizáciu obsahu, ktorý vám zobrazujeme, môžete určiť pomocou ovládacích prvkov ochrany osobných údajov.

   Ďalšie informácie nájdete v časti „Yahoo a AOL Mail“ na stránke s našimi spotrebiteľskými službami.

  4. Spracúvanie vykonávané s cieľom umožniť priamy marketing našich služieb smerom k vám a propagovať produkty a služby partnerov

   Kategórie údajov, ktoré spracúvame

   Prečo tieto údaje spracúvame

   Kontaktné údaje

   Demografické údaje

   Aby sme mohli vykonávať priamy marketing našich spotrebiteľských služieb smerom k vám a propagovať produkty a služby partnerov, a to v týchto prípadoch:

   • zaregistrujete si účet v ktorejkoľvek z našich spotrebiteľských služieb,
   • poviete nám, čo vás zaujíma, alebo
   • použijete určité spotrebiteľské služby, pre ktoré sú potrebné vaše informácie, aby sme vám mohli poskytnúť funkciu, o ktorú žiadate.

   Vašu e-mailovú adresu použijeme aj na posielanie bulletinov, na ktorých odber ste sa prihlásili v rámci našich spotrebiteľských služieb.

  5. Spracúvanie vykonávané s cieľom správne porozumieť našim spotrebiteľským službám, vyvíjať ich a zlepšovať

   Kategórie údajov, ktoré spracúvame

   Prečo tieto údaje spracúvame

   Komerčné e-maily

   Aby sme mohli vytvárať súhrnné informácie na základe neidentifikovateľných informácií z komerčných e-mailov, ktoré ste dostali vy aj iní naši používatelia.

   Tieto súhrnné informácie nám pomáhajú porozumieť, ako sa naše spotrebiteľské služby používajú a ktoré komerčné produkty a služby sú najobľúbenejšie. Odhaľujú aj ďalšie aspekty správania spotrebiteľov.

   Ak naše služby používate v EHP, Spojenom kráľovstve alebo Švajčiarsku, môžete prejsť do ovládacích prvkov ochrany osobných údajov a určiť, či do súhrnných informácií môžeme zahŕňať neidentifikovateľné informácie z vašich komerčných e-mailov.

   Ďalšie informácie nájdete v časti „Yahoo a AOL Mail“ na stránke s našimi spotrebiteľskými službami.

 3. Na základe oprávneného záujmu

  Vaše údaje spracúvame, ak je to v oprávnenom záujme nás alebo našich partnerov.

  1. Spracúvanie vykonávané s cieľom merať, analyzovať, vyvíjať a zlepšovať naše spotrebiteľské služby

   Kategórie údajov, ktoré spracúvame

   Prečo tieto údaje spracúvame

   Informácie o účte

   Kontaktné údaje

   Informácie o deklarovaných preferenciách používateľov

   Demografické údaje

   Informácie o zariadení

   Spätná väzba

   Finančné údaje

   Údaje o približnej geografickej polohe

   Odvodené záujmy

   Informácie o online aktivite

   Údaje o presnej geografickej polohe

   Informácie o nákupoch

   Technické identifikátory

   Obsah vytvorený používateľom
    

   Aby sme mohli vytvárať prehľady, ktoré nám pomáhajú:

   • merať a porozumieť tomu, ako naše spotrebiteľské služby fungujú a ako sa používajú, a
   • vytvárať relevantnejší obsah, služby a funkcie pre naše spotrebiteľské služby.
   • kompilovať súhrnné informácie o používaní našich spotrebiteľských služieb a vytvárať všeobecné metriky webových lokalít (napríklad počet používateľov, ktorí navštívili určitú lokalitu Yahoo, prečítali si článok alebo si pozreli video v našich spotrebiteľských službách).

   Príklady tohto typu spracúvania:

   • sledovanie počtu prečítaní článku alebo prehrania videa v našich spotrebiteľských službách,
   • počítanie a porovnávanie rôznych typov prehliadačov či zariadení používaných na prístup k našim spotrebiteľským službám,
   • testovanie na zaistenie kvality (vrátane testovania zabezpečenia), detekcia a odstraňovanie chýb a meranie výkonu služby (napríklad času potrebného na načítanie stránok a aplikácií).
  2. Spracúvanie vykonávané na účely overenia a zabezpečenia vrátane detekcie podvodných, nevhodných alebo nezákonných aktivít a ochrany pred nimi

   Kategórie údajov, ktoré spracúvame

   Prečo tieto údaje spracúvame

   Informácie o účte

   Kontaktné údaje

   Doklady totožnosti

   Aby sme v určitých prípadoch mohli overiť vašu totožnosť, napríklad ak zabudnete heslo alebo požiadate o prístup k svojim údajom.

   Všetky kategórie údajov

   Aby sme mohli vykonávať prevenciu a detekciu podvodných, nevhodných alebo nezákonných aktivít a chrániť váš účet aj naše systémy.

   Vašu IP adresu používame na ochranu našich spotrebiteľských služieb pred podvodmi v súvislosti s reklamou a inými škodlivými technológiami a aktivitami.

   Okrem toho analyzujeme informácie o e-mailoch, či neobsahujú vírusy a iný malvér, ktoré by mohli narušiť výkon alebo zabezpečenie našich e-mailových služieb a siete. Informácie o e-mailoch používame napríklad na monitorovanie výkonu, analýzu zabezpečenia, detekciu a opravu zlyhaní a výpadkov, riešenie problémov a ladenie, plánovanie a predpovedanie kapacity, optimalizáciu prevádzky a vyrovnávanie záťaže.

  3. Spracúvanie vykonávané s cieľom preverovať, identifikovať a vznášať právne nároky alebo sa proti nim brániť, zdieľať informácie s ďalšími relevantnými stranami vrátane orgánov presadzovania práva a reagovať na právne žiadosti

   Kategórie údajov, ktoré spracúvame

   Prečo tieto údaje spracúvame

   Všetky kategórie údajov

   Aby sme mohli posúdiť a v prípade potreby reagovať na právne žiadosti, nároky, spory rôzneho druhu a iné právne záležitosti.

   Aby sme mohli zistiť, preverovať a riešiť:

   • podvody či iné nezákonné aktivity alebo
   • bezpečnostné a technické problémy.

   Môže to zahŕňať zdieľanie informácií s inými technologickými spoločnosťami na zabezpečenie ochrany pred bezpečnostnými hrozbami a hlásenie nezákonných materiálov či obsahu orgánom presadzovania práva alebo štátnym či iným orgánom.

   Vaše údaje môžeme zdieľať s našimi externými poradcami v rámci právnych konzultácií alebo s inými subjektmi v súvislosti s právnymi nárokmi a inými spormi.

  4. Spracúvanie vykonávané s cieľom poskytovať reklamu

   Kategórie údajov, ktoré spracúvame

   Prečo tieto údaje spracúvame

   Technické identifikátory

   Aby sme vám mohli zobrazovať reklamu a chrániť naše spotrebiteľské služby pred podvodmi v súvislosti s reklamou.

   Ak napríklad nebudeme mať váš súhlas s používaním súborov cookie a podobných technológií na to, aby sme vám mohli zobrazovať reklamu, teda na personalizáciu zobrazovaných reklám, budeme vám zobrazovať reklamu na základe informácií, ako je napríklad stránka, na ktorej sa nachádzate, alebo denná doba (táto reklama sa zvyčajne označuje ako základná alebo kontextová). Pri zobrazovaní tejto reklamy budeme používať vašu IP adresu na jej zobrazenie a na overenie, že nie ste podvodný používateľ.

   Pozrite sa, ako funguje digitálna reklama, aby ste presnejšie vedeli, ako využívame vaše údaje na poskytovanie reklamy.

 4. Splnenie našich zákonných povinností

  Vaše informácie spracúvame, keď je to nevyhnutné na plnenie našich zákonných povinností.

  Kategórie údajov, ktoré spracúvame

  Prečo tieto údaje spracúvame

  Údaje o približnej geografickej polohe

  Technické identifikátory

  Vašu IP adresu spracujeme, aby sme určili vašu jurisdikciu a právne podmienky, ktoré sa na vás vzťahujú.

  Informácie o účte

  Informácie o online aktivite

  Technické identifikátory

  Aby sme mohli uplatňovať vaše voľby v oblasti ochrany osobných údajov vo všetkých našich službách.

  Všetky kategórie údajov

  Aby sme mohli reagovať na platnú právnu žiadosť regulátora, orgánu presadzovania práva alebo iného verejného úradu. Príkladom platnej právnej žiadosti je príkaz na prehliadku alebo súdny príkaz.

  Nižšie sú uvedené príklady našich zákonných povinností vyplývajúcich z legislatívy Írska a EÚ.

  • Ak nás o informácie požiadajú írske verejné orgány Irish Revenue Commissioners a Office of the Director of Corporate Enforcement, sme povinní postupovať podľa zákonov týkajúcich sa spoločností a zdaňovania (napríklad zákona Companies Act z roku 2014).
  • Ak nás o informácie požiadajú írske orgány presadzovania práva v súvislosti s kriminálnym vyšetrovaním, sme povinní postupovať podľa zákona Criminal Justice (Miscellaneous Provisions) Act z roku 1997 (v aktuálnom znení), a to vo všetkých prípadoch, keď ho možno uplatniť.
  • Ak nás o informácie požiada úrad Irish Competition and Consumer Protection Commission, sme povinní postupovať podľa zákonov o hospodárskej súťaži a ochrane spotrebiteľov (napríklad zákona Competition and Consumer Protection Act z roku 2014).
  • Keď získavame, spracúvame, ukladáme a uchovávame osobné údaje, sme povinní postupovať podľa zákonov na ochranu údajov (vrátane zákonov General Data Protection Regulation, Data Protection Act z roku 2018 a European Communications (Electronic Communications Network Services) (Privacy and Electronic Communications) Regulations 2011).
  • Sme povinní rešpektovať akýkoľvek súdny príkaz vyžadujúci poskytnutie informácií týkajúcich sa právneho konania vrátane príkazu podľa nariadenia (EÚ) č. 1215/2012, ktoré sa týka právomoci a uznávania a výkonu rozsudkov v občianskych a obchodných veciach.
 5. Ochrana životne dôležitých záujmov

  Vaše údaje spracúvame, keď je to nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov vás alebo inej osoby.

  Kategórie údajov, ktoré spracúvame

  Prečo tieto údaje spracúvame

  Všetky kategórie údajov

  Aby sme mohli informácie preskúmať a poskytovať vrátane ich poskytnutia orgánom presadzovania práva alebo iným úradom v prípadoch, keď je potrebné chrániť životne dôležité záujmy vás či inej osoby, napríklad v prípade núdze.

  Životne dôležité záujmy zahŕňajú ochranu vášho života a fyzickej a duševnej pohody (ako aj ďalších osôb) a detekciu, odstraňovanie a nahlasovanie nezákonného obsahu. Používame napríklad detekčné nástroje na identifikáciu materiálov so sexuálnym zneužívaním detí (CSAM) v našej e-mailovej službe. Keď takéto materiály odhalíme, nahlásime to úradu National Center for Missing & Exploited Children v USA.

  Pri ochrane životne dôležitých záujmov je naším cieľom bojovať proti nevhodnému správaniu a podporovať bezpečnosť, integritu a zabezpečenie vrátane prípadov, keď prešetrujeme hlásenie o škodlivom správaní alebo vykonávame zodpovedajúce opatrenia, ako je napríklad poskytovanie informácií príslušným orgánom v prípade žiadosti o poskytnutie pomoci.

Nižšie sú uvedené kategórie príjemcov, s ktorými zdieľame vaše údaje.

Ďalšie informácie o týchto príjemcoch a o tom, prečo údaje zdieľame, zobrazíte kliknutím na symbol + vpravo.

Kategória príjemcu

Prečo zdieľame vaše údaje

Spoločnosti Yahoo

Vaše údaje zdieľame s inými spoločnosťami Yahoo z rôznych dôvodov, medzi ktoré patria nasledujúce:

 • poskytovanie spotrebiteľských služieb, ktoré používate,
 • ochrana našich spotrebiteľských služieb a systémov zisťovaním a zabránením neoprávneného prístupu alebo použitia,
 • pochopenie, ako naše spotrebiteľské služby a digitálne reklamné služby fungujú, a
 • vylepšovanie existujúcich služieb a funkcií a vývoj nových.

Sprostredkovatelia údajov pôsobiaci v našom mene

Vaše údaje zdieľame so sprostredkovateľmi, ktorí pracujú v našom mene a spracúvajú údaje podľa našich pokynov. Medzi týchto sprostredkovateľov údajov patria:

 • poskytovatelia cloudového úložiska,
 • poskytovatelia aplikačných služieb,
 • správa predplatného a platobné služby,
 • partneri v oblasti zabezpečenia a poskytovatelia služieb a
 • platformy pre spätnú väzbu a komentáre.

Reklamní partneri

Ak vyjadríte súhlas so zdieľaním vašich údajov s našimi reklamnými partnermi na nižšie uvedené účely, budeme s nimi zdieľať a umožníme im získavať informácie o online aktivite, informácie o zariadení, údaje o približnej geografickej polohe a technické identifikátory, aby mohli:

 • zobrazovať v našich spotrebiteľských službách reklamy ľuďom, ktorých budú s najväčšou pravdepodobnosťou zaujímať,
 • priraďovať informácie, ktoré o vás majú, k informáciám, ktoré o vás máme my,
 • vytvárať reklamné profily záujmov pre vás a vaše zariadenie,
 • sledovať počet používateľov, ktorí videli alebo klikli na konkrétnu reklamu,
 • analyzovať výkon a účinnosť našich reklám a reklám tretích strán,
 • rozvíjať a zlepšovať svoje služby,
 • obmedziť podvody a zistiť návštevnosť, ktorú negenerujú ľudia, a
 • vykonávať auditovanie, výskum a vykazovanie pre inzerentov vrátane informácií o cieľovej skupine, ktorú oslovíme.

S vaším súhlasom bude spoločnosť Yahoo zdieľať odvodené záujmy, ktoré sme o vás vytvorili, so spoločnosťou Taboola, aby táto spoločnosť mohla vykonávať vyššie uvedené aktivity. Ďalšie informácie o spoločnosti Taboola nájdete v jej zásadách ochrany osobných údajov.

Ak si kedykoľvek budete chcieť zobraziť zoznam reklamných partnerov, s ktorými spolupracujeme, alebo spravovať, ako používajú vaše údaje, kliknite na odkaz „Nastavenia ochrany osobných údajov a súborov cookie“ alebo „Ovládací panel pre ochranu osobných údajov“ na našich lokalitách a v našich aplikáciách.

Zapojili sme sa do rámca transparentnosti a súhlasu združenia IAB Europe a dodržiavame jeho špecifikácie a zásady. Prevádzkujeme platformu na správu súhlasov (CMP) a naše identifikačné číslo je 14.

Partneri pre vyhľadávanie

Keď použijete naše služby vyhľadávania, budeme vaše údaje zdieľať s partnermi poskytujúcimi služby, aby sme mohli naše služby vyhľadávania poskytovať. Títo partneri dostanú informácie o online aktivite, technické identifikátory a údaje o približnej geografickej polohe. Vaše údaje môžu použiť na poskytnutie ďalších funkcií vyhľadávania, ako sú napríklad mapy, prehľady miestnych firiem alebo informácie o letoch. Ďalšie informácie o našich službách vyhľadávania a o tom, ako zdieľame vaše údaje s partnermi poskytujúcimi služby, nájdete na stránke s našimi spotrebiteľskými službami.

Partneri pre obsah a sociálne médiá

Ak získame váš súhlas, budeme zdieľať informácie o online aktivite, informácie o zariadení a údaje o približnej geografickej polohe s našimi partnermi pre obsah a sociálne médiá, aby sme im v rámci našich spotrebiteľských služieb umožnili poskytovať relevantný obsah a ďalšie funkcie, ako sú napríklad:

 • spravodajské a zábavné články,
 • vložené príspevky na sociálnych sieťach,
 • tlačidlá umožňujúce zdieľať alebo lajkovať obsah na sociálnych sieťach a
 • vložené videá, podcasty a ďalšie interaktívne widgety.

Títo partneri budú vaše údaje používať v súlade s vašimi nastaveniami ochrany osobných údajov, so svojimi vlastnými zásadami ochrany osobných údajov a so zmluvami s našou spoločnosťou. Ak si kedykoľvek budete chcieť zobraziť zoznam partnerov pre obsah a sociálne médiá, s ktorými spolupracujeme, alebo spravovať, ako používajú vaše údaje, kliknite na odkaz „Nastavenia ochrany osobných údajov a súborov cookie“ alebo „Ovládací panel pre ochranu osobných údajov“ na našich lokalitách a v našich aplikáciách.

Partneri pre elektronický obchod

V spolupráci s partnermi pre elektronický obchod poskytujeme zoznamy produktov, katalógy, nákupné košíky, upozornenia na ceny, spracovanie platieb a funkcie súvisiace s online obchodovaním. Medzi partnerov pre elektronický obchod patria napríklad spoločnosti AWIN, Skimlinks, Amazon a Sovrn.

Naši partneri pre elektronický obchod môžu v našich spotrebiteľských službách napríklad zobrazovať hypertextové odkazy na tovar a služby tretích strán. Po kliknutí na tieto hypertextové odkazy budete presmerovaní na predajcov, výrobcov alebo iné lokality či aplikácie, ktoré poskytujú informácie týkajúce sa tovaru a služieb, prípadne umožňujú ich nákup. Títo partneri budú získavať údaje súvisiace s vašou aktivitou a budú tieto údaje používať v súlade so svojimi zásadami a našimi zmluvami s nimi.

Štátne úrady alebo iné tretie strany

Údaje zdieľame s tretími stranami a orgánmi presadzovania práva na nasledujúce účely:

 • aby sme dodržali súdny príkaz alebo podobný právny postup, alebo aby sme zabránili podvodu či inej nezákonnej činnosti,
 • aby sme ochránili práva, majetok a bezpečnosť nás a našich používateľov; orgánom presadzovania práva môžeme informácie (napríklad vašu IP adresu) poskytnúť napríklad v prípade núdze, keď je ohrozená bezpečnosť inej osoby,
 • aby sme mohli odhaľovať, vyšetrovať alebo riešiť podvody, nezákonnú činnosť a bezpečnostné či technické problémy; zahŕňa to zdieľanie informácií s inými technologickými spoločnosťami na ochranu pred bezpečnostnými hrozbami,
 • aby sme splnili zákonné alebo regulačné požiadavky a
 • aby sme si mohli uplatniť naše zákonné práva vrátane vyšetrovania prípadov porušenia našich podmienok poskytovania služieb.

Noví vlastníci

Ak sa z dôvodu fúzie, akvizície alebo predaja aktív zmení vlastníctvo alebo kontrola nad celou spoločnosťou Yahoo alebo jej časťou (alebo jednou či niekoľkými našimi spotrebiteľskými službami alebo digitálnymi reklamnými službami), môžeme uskutočniť prenos vašich údajov novému (alebo potenciálne budúcemu) vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi.

V súvislosti so svojimi údajmi máte určité práva vrátane práva získať kópiu svojich osobných údajov, mať kontrolu nad tým, ako spracúvame určité údaje, a práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov.

Táto sekcia poskytuje ďalšie informácie o vašich právach a o tom, ako si ich možno uplatniť.

Tieto práva môžu byť za určitých okolností obmedzené. Ak napríklad:

 • nemôžeme overiť vašu totožnosť,
 • musíme vaše právo na ochranu osobných údajov obmedziť zo zákona,
 • máme oprávnený obchodný dôvod, aby sme si vaše osobné údaje ponechali, alebo
 • musíme chrániť práva iných osôb.

Kliknutím na symbol + vpravo sa zobrazia ďalšie informácie.

Ako si uplatniť práva na ochranu osobných údajov

Svoje práva na ochranu osobných údajov si môžete uplatniť pomocou ovládacích prvkov ochrany osobných údajov. Okrem toho si svoje práva na ochranu osobných údajov môžete uplatniť aj vyplnením nášho formulára ochrany osobných údajov.

 1. Odvolanie súhlasu

  Ak ste nám udelili súhlas so spracúvaním vašich údajov alebo použitím súborov cookie a podobných technológií, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Môžete tak urobiť pomocou ovládacích prvkov ochrany osobných údajov.

  Upozorňujeme však, že odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracúvania vykonaného na základe vášho súhlasu pred jeho odvolaním.

 2. Namietanie proti spracúvaniu vašich údajov

  Máte právo namietať proti nášmu spracúvaniu vašich osobných údajov. Svoje predvoľby pre marketing môžete kedykoľvek aktualizovať v ovládacích prvkoch ochrany osobných údajov. Namietať môžete aj prostredníctvom nášho formulára ochrany osobných údajov.

  Ak vznesiete námietku, zvážime niekoľko faktorov, napríklad:

  • vaše realistické očakávania,
  • výhody a riziká pre vás, pre nás alebo pre iné osoby a
  • ďalšie dostupné postupy, ktorými by bolo možné dosiahnuť rovnaký výsledok.
 3. Obmedzenie spracúvania vašich údajov

  Za určitých okolností môžete spracúvanie vašich údajov na určitý čas obmedziť, ak sú na to oprávnené dôvody. Ak tak chcete urobiť, kontaktujte nás prostredníctvom nášho formulára ochrany osobných údajov.

 4. Získanie kópií svojich údajov

  Máte právo požiadať nás o kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Kópiu svojich údajov si môžete stiahnuť prostredníctvom ovládacích prvkov ochrany osobných údajov alebo pomocou nášho formulára ochrany osobných údajov.

 5. Získanie vašich údajov prístupným spôsobom

  Toto právo, označované ako právo na prenosnosť údajov, vám umožňuje získať údaje v prístupnej a strojovo čitateľnej podobe a požiadať organizáciu o prenos vašich údajov do inej organizácie (napríklad k inému poskytovateľovi e-mailových služieb). Môžete na to použiť ovládacie prvky ochrany osobných údajov.

 6. Vymazanie vašich údajov

  V určitých prípadoch máte právo požiadať o vymazanie vašich údajov. Tieto údaje vymažeme, ak nemáme zákonnú povinnosť alebo oprávnený obchodný dôvod ich uchovávať.

  Svoj účet a s ním spojené údaje môžete kedykoľvek vymazať, a to pomocou ovládacích prvkov ochrany osobných údajov alebo tak, že nás budete kontaktovať prostredníctvom nášho formulára ochrany osobných údajov.

  Ak nás požiadate o vymazanie vášho účtu, do 30 dní vymažeme alebo anonymizujeme vaše údaje, pokiaľ nenastanú nadradené okolnosti, kvôli ktorým ich budeme musieť uchovávať (napríklad ak sme povinní ich uchovávať zo zákona).

  Môžete požiadať, aby sa vo výsledkoch vyhľadávania po vyhľadaní vášho mena v službe Yahoo Hľadanie alebo AOL Hľadanie naďalej nezobrazovali konkrétne adresy URL. Často sa to označuje ako „právo na zabudnutie“. Túto žiadosť môžete podať na stránke práva na zabudnutie.

 7. Oprava vašich údajov

  Máte právo na opravu údajov, ktoré ste poskytli, ak už nie sú presné alebo sú neúplné. Svoje údaje môžete kedykoľvek aktualizovať na stránke s informáciami o účte alebo nás môžete kontaktovať pomocou nášho formulára ochrany osobných údajov.

 8. Vznesenie otázky

  Ak máte akékoľvek otázky či nejasnosti týkajúce sa spôsobu spracúvania vašich údajov, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu odoslaním e-mailu na adresu dpo-contact@yahooinc.com alebo listu na adresu uvedenú v sekcii Ako nás kontaktovať nižšie. Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, máte tiež právo podať sťažnosť u regulačného orgánu pre ochranu osobných údajov v krajine, kde žijete alebo pracujete. Tu môžete nájsť miestny regulačný orgán pre ochranu osobných údajov.

  Ak žijete vo Švajčiarsku, môžete kontaktovať federálneho komisára pre informácie a ochranu údajov (FDPIC).

9. Ako chránime vaše údaje

Ochranu vašich údajov berieme vážne. V rámci nej uplatňujeme komplexný program zabezpečenia údajov a využívame technické a organizačné opatrenia, napríklad dvojstupňové overenie, šifrovanie, pseudonymizáciu a priebežné školenia našich zamestnancov na tému zabezpečenia. Takisto neustále vyhodnocujeme vznikajúce hrozby, najnovšie technológie zabezpečenia a osvedčené postupy.

Keď nás kontaktujete, požiadame vás o poskytnutie určitých údajov, aby sme mohli potvrdiť vašu totožnosť a vaše právo na prístup k danému účtu. Cieľom je zabezpečiť, aby váš účet a súvisiace údaje boli chránené pred neoprávneným prístupom.

 

Vo všeobecnosti vaše údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú na:

 • účely opísané v sekcii 6 týchto zásad ochrany osobných údajov,
 • iné legitímne účely, ako je napríklad plnenie našich zákonných povinností a uplatňovanie našich podmienok poskytovania služieb, a
 • účely zabezpečenia.

V niektorých prípadoch vaše údaje uchováme dlhšie (napríklad v rámci plnenia zákonných povinností).

Kliknutím na symbol + vpravo sa zobrazia ďalšie informácie.

Doba, počas ktorej údaje uchovávame, závisí od faktorov, ako napríklad:

 • typ údajov,
 • prečo boli získané a prečo sa spracúvajú,
 • prevádzkové potreby (napríklad vytváranie záloh, aby sme mohli služby obnoviť po havárii) a
 • prípadné zákonné požiadavky, ktoré musíme dodržať.

Napríklad obsah vášho e-mailového účtu uchovávame po celú dobu, počas ktorej je váš účet aktívny. Aby váš účet zostal aktívny, musíte sa prihlásiť aspoň raz za 12 mesiacov. Ak sa váš účet stane neaktívnym, vaša poštová schránka sa automaticky vymaže a nebude ju možné obnoviť. Ak sa váš účet zostane neaktívny aj ďalších šesť mesiacov, takže celkovoe bude neaktívny 18 mesiacov, naše systémy váš účet automaticky naplánujú na deaktiváciu a vymazanie. Kým k tomu dôjde, pošleme vám správu prostredníctvom alternatívneho komunikačného kanála (ak ste si ho nastavili).

Upozorňujeme, že účty platiacich predplatiteľov zostanú počas obdobia predplatného aktívne bez ohľadu na aktivitu v účte.

Spolupracujeme so spoločnosťami Yahoo (našimi pridruženými spoločnosťami) a ďalšími spoločnosťami v rôznych krajinách. Zákony na ochranu súkromia a údajov v týchto krajinách sa môžu líšiť od legislatívy vo vašej krajine.

Pri prenose vašich údajov sa spoliehame na náležité záruky, ktoré boli zavedené s cieľom ochrániť údaje prenášané do iných krajín.

Ďalšie informácie o týchto zárukách zobrazíte kliknutím na symbol + vpravo.

Pred prenosom údajov do našich pridružených spoločností či spoločností v iných krajinách sa uisťujeme, či sú zavedené záruky na ochranu údajov. Spoliehame sa na tieto záruky:

 • rozhodnutia o primeranosti, ak je príjemca v krajine, ktorej úroveň ochrany je v EHP a Spojenom kráľovstve považovaná za „primeranú“, a
 • štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou alebo Spojeným kráľovstvom.

Krajiny, do ktorých prenášame osobné údaje, zahŕňajú Austráliu, Spojené kráľovstvo, Indiu, USA, Kanadu, Singapur, Taiwan a Izrael.

Pri prenose vašich údajov môžeme zohľadniť aj ďalšie faktory, napríklad či je prenos nevyhnutný:

 • na dodržanie uzavretej zmluvy vo vašom záujme medzi prevádzkovateľom údajov a ďalšou stranou,
 • na stanovenie, vznášanie právnych nárokov, ako aj obranu proti nim,
 • z dôležitých dôvodov verejného záujmu alebo
 • na ochranu životne dôležitých záujmov osoby.

Ak máte akékoľvek otázky o štandardných zmluvných doložkách alebo máte záujem získať ich kópiu, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nášho formulára ochrany osobných údajov alebo kontaktných údajov uvedených v ďalšej sekcii.

Ak máte k týmto zásadám ochrany osobných údajov akékoľvek otázky, chcete poukázať na problém alebo si chcete uplatniť niektoré zo svojich práv v oblasti ochrany osobných údajov, najrýchlejším a najjednoduchším spôsobom, ako nás kontaktovať, je použiť náš online formulár ochrany osobných údajov.

Napíšte nám aj na:

The Privacy Team
Yahoo EMEA Limited
Floor 5-7 Point Square
North Wall Quay
Dublin 1
Ireland

Ak chcete kontaktovať našu zodpovednú osobu, môžete poslať e-mail na adresu dpo-contact@yahooinc.com alebo list na nasledujúcu adresu:

The Data Protection Officer
Yahoo EMEA Limited
Floor 5-7 Point Square
North Wall Quay
Dublin 1
Ireland

13. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť.

Niektoré z nami vykonaných zmien budú mať menší význam. Ak v spôsobe používania alebo zdieľania vašich údajov vykonáme väčšiu zmenu, budeme vás o tom informovať vopred.