Postupy pri zhromažďovaní a používaní údajov

Postupy pri zhromažďovaní a používaní údajov

Táto stránka poskytuje ďalšie informácie o niektorých postupoch a technológiách, ktoré uplatňujeme na zhromažďovanie, používanie a zdieľanie údajov. 

Skupina spoločností Yahoo každý deň poskytuje služby takmer jednej miliarde ľudí na celom svete. Prevádzkovanie internetových služieb v takomto rozsahu vyžaduje, aby sme rozumeli, ako fungujú naše systémy, siete a produkty. Na dosiahnutie tohto cieľa sa mnohé z údajov, ktoré zhromažďujeme, agregujú a analyzujú prostredníctvom našich analytických platforiem.

Tieto platformy generujú potrebné prehľady a užitočné štatistiky pre každú oblasť našich aktivít, medzi ktoré patria:

 • finančné výkazy, účtovníctvo, fakturácia a auditovanie,
 • rozvoj podnikania, porozumenie odvetvovým trendom, konkurenčné analýzy, marketing značky, fúzie a akvizície,
 • meranie výkonu našich dodávateľov a partnerov,
 • prevádzkovanie a monitorovanie výkonnosti systémov a sietí, plánovanie kapacity, riešenie problémov, optimalizácia prenosov, vyrovnávanie záťaže a súvisiace prevádzkové účely,
 • zabezpečenie a ochrana pred podvodmi, spamom a zneužitím,
 • meranie výkonnosti a efektivity reklamných systémov, kampaní a partnerstiev pre nás a partnerov,
 • zlepšovanie produktov, vývoj nových produktov a funkcií,
 • agregované štatistiky publika pre nás a našich partnerov,
 • agregované analýzy lokalít, aplikácií a produktov pre nás a našich partnerov.

Keď s našimi partnermi zdieľame agregované prehľady, poskytujeme im len štatistické zhrnutia údajov. Znamená to, že partnerom neposkytujeme záznamy umožňujúce identifikáciu používateľov. Ďalšie informácie nájdete v časti o spôsobe zdieľania vašich informácií v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Yahoo.

Usilujeme sa neustále zlepšovať naše existujúce a vyvíjať nové ponuky, ktoré naši používatelia podľa nás ocenia a budú ich vedieť využiť. Priority tohto úsilia určujeme na základe spätnej väzby, ktorú získavame od našich používateľov, z prieskumu trhu, odvetvových trendov a údajov, ktoré zhromažďujeme o tom, ako sa používajú naše súčasné Produkty. Na zlepšovanie a vývoj produktov vo väčšine prípadov používame agregované údaje, čo znamená, že súčasťou procesu nie sú žiadne závery ani analýzy na úrovni konkrétnych používateľov.

Ako príklady použitia údajov na zlepšovanie a vývoj produktov možno uviesť:

 • testovanie používateľských rozhraní,
 • zabezpečenie kvality a testovanie produktov (vrátane testovania zabezpečenia),
 • zisťovanie a odstraňovanie chýb,
 • meranie výkonnosti produktov (ako je napríklad doba trvania načítania stránok a aplikácií),

Naše systémy sú nakonfigurované na automatické zhromažďovanie a používanie údajov na účely zabezpečenia a prevádzkové účely. Vo všeobecnosti uchovávame tieto údaje na krátke obdobia, ale niektoré uchovávame aj dlhšie, aby sme umožnili odhaľovanie, eliminovanie alebo stíhanie zlomyseľných aktivít alebo trestných činov. Údaje do štatistických prehľadov, ktoré nám pomáhajú pochopiť výkonnosť systémov a sietí v priebehu času.

Ako príklady použitia na účely zabezpečenia a prevádzkové účely je možné uviesť:

 • monitorovanie výkonnosti systémov a sietí,
 • analýzu zabezpečenia (napríklad detekciu vniknutí, hodnotenie dostatočnosti zabezpečenia a testovanie priepustnosti),
 • zisťovanie a odstraňovanie zlyhaní a výpadkov,
 • riešenie problémov a ladenie,
 • plánovanie a prognózovanie kapacity,
 • optimalizáciu prenosov a vyrovnávanie záťaže,
 • meranie výkonnosti systémov a sietí dodávateľov a partnerov.

Vzhľadom na kritickú povahu týchto aktivít pre našu činnosť vám Yahoo neponúka možnosti ani ovládacie prvky v súvislosti s používaním údajov na účely zabezpečenia a prevádzkové účely.

Táto sekcia poskytuje ďalšie informácie o niektorých špecifických postupoch, pomocou ktorých personalizujeme prostredie, ktoré sa vám zobrazuje, ako napríklad reklamy alebo články. Pozrite si článok Ako fungujú digitálne reklamy, kde nájdete prehľad, ako používame vaše údaje na personalizáciu reklám pre vás. 

Naše personalizované prostredia zahŕňajú:

 • zobrazovanie ďalšieho obsahu, článkov, reklám a videí, ktoré sa vám páčia alebo o ktoré ste prejavili záujem,
 • navrhovanie nového obsahu alebo produktov, ktoré by sa vám na základe vašej predchádzajúcej aktivity podľa nás mohli páčiť,
 • zapamätanie vašej poslednej aktivity, ako sú vaše nedávno prezerané ceny akcií alebo vyhľadávania na webe.

Medzi techniky, ktoré nám pomáhajú personalizovať vaše prostredie, patria:

 • prepojenie identifikátorov domácnosti, účtov, zariadení a súborov cookie,
 • spracovanie IP adries,
 • prehliadače a zariadenia s obmedzenou podporou pre súbory cookie,
 • inteligentné televízory a interaktívne zariadenia,
 • súbory cookie, prvky web beacon, skripty a súpravy SDK,
 • automatické spracovanie a strojové učenie,

Yahoo používa rôzne techniky na prepojenie jedinečných identifikátorov v domácnostiach, účtoch, zariadeniach, súboroch cookie a ďalších technológiách, ktoré pravdepodobne patria tomu istému používateľovi alebo sa nachádzajú v tej istej domácnosti. Tieto identifikátory sú prepojené prostredníctvom spoločných prvkov, ako sú zdieľané IP adresy, zdieľané používanie zariadenia alebo mobilnej aplikácie, prihlásenia do účtu z viacerých zariadení a údaje o zhode a prepojení identifikátorov poskytnuté tretími stranami.

Medzi typy identifikátorov, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, patria:

 • e-mailové adresy (e-mailová adresa účtu aj alternatívne e-mailové adresy),
 • telefónne čísla,
 • súbory cookie alebo ďalšie technológie, ktoré obsahujú jedinečné identifikátory,
 • Reklamné ID a ID dodávateľa v systéme Apple iOS,
 • Identifikátor Androidu a Reklamný identifikátor Obchodu Play na platforme Google,
 • identifikátory domácností,
 • IP adresa (verzia 4 a verzia 6),
 • a hodnoty odvodené od vyššie uvedených položiek.

Tieto prvky zhromažďujeme a prepájame aj v prípade, že nie ste prihlásení do , napríklad keď používate Produkt, ktorý nevyžaduje prihlásenie, alebo keď interagujete s našimi na webovej lokalite tretej strany.

Tieto identifikátory sú zvyčajne priradené k údajom, ktoré sú zhromaždené, získané alebo odvodené od používateľov produktov spoločnosti Yahoo alebo sú odvodené od údajov, ktoré dostávame od našich partnerov.

S vaším súhlasom prepájame identifikátory na zvýšenie užitočnosti údajov, ktoré zhromažďujeme z rôznych kontextov a v priebehu času, aby sme vám mohli poskytovať lepší obsah a reklamy. Napríklad používatelia uskutočňujúci webové vyhľadávania športových výsledkov určitých tímov môžu mať záujem o ďalšie články alebo videá o týchto tímoch vo svojich informačných kanáloch noviniek.

Môžete si vybrať, ako budú vaše údaje prepojené. Svoj súhlas môžete odvolať a v takom prípade nebudeme prepájať identifikátory jednotlivých prehliadačov a mobilných zariadení na zlepšenie obsahu a reklám. Použite na to ovládací prvok Pripojenie zariadení na stránke Ovládacie prvky ochrany osobných údajov.

 

IP adresa vášho zariadenia sa odosiela spoločnosti Yahoo pri každej vašej interakcii s niektorým z našich alebo . Vašu IP adresu môžu získať a poskytnúť nám aj tretie strany, keď interagujete s ich produktmi. Podobne aj Yahoo môže poskytnúť vašu IP adresu partnerom, ktorých služby využívame na zobrazovanie obsahu, reklám a súvisiacich produktov v našich Produktoch.

Vaše IP adresy priebežne zhromažďujeme na tieto účely:

 • zachovanie zabezpečenia vašich účtov a údajov, ako aj našich systémov a sietí,
 • obrana proti podvodom, spamu, phishingu, zneužitiu a ďalším škodlivým aktivitám,
 • riešenie problémov so sieťami a systémami a súvisiacich prevádzkových problémov,
 • zistenie vašej krajiny alebo geografickej oblasti na tieto účely:
  • identifikácia vašej jurisdikcie a práv súvisiacich s vaším účtom,
  • poskytovanie relevantnejšieho obsahu a reklám,
 • obmedzenie frekvencie reklám v priebehu času v zariadeniach bez podpory pre súbory cookie,
 • zistenie približnej polohy bydliska a pracoviska,
 • prepojenie zariadení, prehliadačov a používateľských účtov, ktoré môžu byť združené v rámci tej istej domácnosti alebo pracoviska,
 • tvorba agregovaných štatistík, ktoré zobrazujú používanie produktu podľa geografickej oblasti.

Yahoo zhromažďuje a používa predtým zhromaždené údaje z prehliadačov a zariadení s obmedzenou podporou pre súbory cookie, napríklad z tých, ktoré majú aktivovanú technológiu na blokovanie súborov cookie. V takýchto prípadoch generujeme dočasný pasívny identifikátor s použitím rôznych sieťových signálov na probabilistickú identifikáciu týchto zariadení a zlepšovanie našich .

Niektoré využitia pasívnych identifikátorov v týchto zariadeniach môžete spravovať prostredníctvom ovládacieho prvku Yahoo na webe na stránke Ovládacie prvky ochrany osobných údajov. Niektoré technológie na blokovanie súborov cookie môžu pôsobiť rušivo na zariadenie, platformu a samoregulačné ovládacie prvky ochrany osobných údajov, a preto v týchto prípadoch odporúčame používať ovládací prvok Yahoo na webe.

 

Zhromažďujeme údaje z inteligentných alebo pripojených televízorov, over-the-top streamovacích zariadení a súvisiacich interaktívnych zariadení (spoločne označovaných ako „Inteligentné zariadenia“) prostredníctvom televíznych aplikácií, ktoré prevádzkujeme, alebo , ktoré poskytujeme v týchto zariadeniach.

Inteligentné zariadenia a súvisiace údaje prepájame na základe spoločných atribútov (ako je IP adresa) a potom tieto zariadenia zoskupujeme do domácností.

V niektorých prípadoch Inteligentné zariadenia poskytujú spoločnosti Yahoo ďalšie špecifické informácie na uľahčenie prepájania a zacieľovania, ako je napríklad identifikátor televízneho zariadenia alebo prihlasovacie údaje používateľa. Postupy a ovládacie prvky, ktorými sa riadi zhromažďovanie a používanie údajov, nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov vášho konkrétneho zariadenia.

 

Zhromažďujeme údaje z prehliadačov, mobilných telefónov a súvisiacich zariadení s použitím štandardných odvetvových metód. Tieto metódy zahŕňajú použitie súborov cookie, prvkov web beacon, webového úložiska, súprav SDK, značiek a pixelov, ktoré spoločne označujeme ako „súbory cookie a ďalšie technológie“.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako zhromažďujeme a používame súbory cookie a ďalšie technológie, pozrite si naše Zásady používania súborov cookie.

 

Používame rôzne techniky automatického spracovania údajov, ako sú napríklad dátové modely a strojové učenie, na zlepšovanie našich algoritmov a účinnosti všetkých aspektov našich a .

Medzi aspekty našich Produktov a Služieb, v ktorých využívame techniky automatického spracovania údajov, patria:

 • výkon a monitorovanie systému,
 • efektivita zabezpečenia a prevádzková efektivita,
 • personalizácia obsahu,
 • prediktívna analýza,
 • programovaná reklama.

Tieto techniky kombinujú a používajú údaje z informačných zdrojov na kontinuálnu aktualizáciu a optimalizáciu týchto funkcií.

S výnimkou automatického spracovania potrebného na zabezpečenie našich systémov máte k dispozícii voľby týkajúce sa nášho používania vašich údajov, keď sú výsledkom takého spracovania informácie o vás alebo vašej aktivite. Ďalšie informácie nájdete na stránke Ovládacie prvky ochrany osobných údajov.

Pripomíname, že naše automatické spracovanie pre vás nemá žiadne právne ani iné podobné závažné dôsledky.

S výnimkou zákonom povolených prípadov Yahoo nezhromažďuje, nepoužíva ani nezdieľa citlivé údaje o vás na to, aby vám poskytovala personalizované prostredia. Môžu sa vám od nás zobrazovať reklamy na citlivé témy alebo produkty, ale tieto reklamy sú založené len na obsahu danej stránky. 

K zákazu zhromažďovania alebo používania citlivých údajov od našich používateľov alebo o nich zmluvne zaväzujeme aj našich partnerov.

Kontextové reklamy súvisiace s citlivými údajmi spolu s našimi zobrazujeme na stránkach obsahujúcich rovnaký alebo podobný citlivý obsah. Tieto reklamy sa vyberajú na základe obsahu stránky, a nie na základe informácií odvodených od používateľa, prehliadača alebo zariadenia. Napríklad pri prístupe k sekcii webovej lokality, ktorá sa týka zdravia, sa môžu zobraziť reklamy súvisiace so zdravím.

 

Aké údaje o polohe zhromažďujeme?

Yahoo zhromažďuje a uchováva alebo odvodzuje vašu polohu z iných informácií. Vaše údaje o polohe získavame z nasledujúcich zdrojov:

 • oblasť a časové pásmo, ktoré ste vybrali v nastaveniach svojho zariadenia,
 • a na základe vašej IP adresy a signálov GPS, Wi-Fi alebo vzdialenosti od základňovej stanice mobilnej siete.
 • vaša aktivita, keď používate naše Produkty – napríklad keď použitím našich Produktov na vyhľadávanie vyhľadáte lety z Londýna do Paríža, môžeme z toho vyvodiť, že bývate v Londýne,
 • vaše metaúdaje priradené k obsahu, ktorý odovzdávate a zdieľate v našich Produktoch, ako napríklad prílohy, fotografie a videá, ktoré môžu zahŕňať údaje o polohe.

Údaje o polohe, či už údaje o presnej polohe alebo údaje o približnej polohe, prijímame od našich partnerov a poskytovateľov údajov tretích strán.

Medzi našich partnerov patria aj naši reklamní partneri. Údaje o polohe od nich získavame na poskytovanie personalizovaných reklám na základe vášho súhlasu a v súlade s ich postupmi na ochranu osobných údajov. Reklamní partneri, ktorí využívajú Rámec transparentnosti a súhlasu združenia , ponúkajú v týchto prípadoch podrobnú kontrolu spôsobu, akým zdieľajú vaše údaje.

 

Ako používame údaje o polohe?

Yahoo bude používať vaše údaje o polohe, ktoré zhromaždíme v priebehu času, na tieto účely:

 • odhad približnej polohy vášho bydliska alebo pracoviska. Tieto odhady používame na tieto účely:
  • určenie, ktoré podmienky služby a právna jurisdikcia sa na vás vzťahujú,
  • určenie, ktoré Produkty a funkcie Produktov sú pre vás dostupné,
  • pomoc pri rozhodovaní o tom, ktoré reklamy vám zobrazíme, 
  • zisťovanie nezvyčajných aktivít pri prihlasovaní v záujme ochrany vášho účtu,
 • určenie zodpovedajúceho jazyka na prezentovanie našich Produktov a Služieb,
 • pomoc pri zisťovaní podvodov a zneužitia,
 • uskutočňovanie analýz produktov a poskytovanie agregovaných štatistík pre partnerov,
 • poskytovanie rozšírených služieb na základe polohy (napríklad predpovedí počasia na základe vašej aktuálnej polohy),
 • zobrazovanie reklamy na základe polohy (napríklad zobrazovanie reklám súvisiacich s vašou aktuálnou polohou alebo na základe miest, ktoré ste navštívili predtým),
 • meranie účinnosti reklamných kampaní (napríklad ak sa zistilo, že určité zariadenie sa nachádzalo v predajni inzerenta po zobrazení reklamy inzerenta v danom zariadení),
 • poskytovanie lokalizovaných výsledkov vyhľadávania (napríklad reštaurácií v blízkosti vašej aktuálnej polohy pri vyhľadávaní reštaurácií),
 • poskytovanie obsahu, ktorý môže byť relevantný pre vašu aktuálnu alebo nedávnu polohu (napríklad športový obsah týkajúci sa určitého tímu potom, ako vaše zariadenie navštívilo štadión tohto tímu).

Ak chcete spravovať, ako Yahoo používa vaše údaje o presnej polohe, navštívte stránku Ovládacie prvky ochrany osobných údajov.

Ako zdieľame vaše údaje o polohe?

S vaším súhlasom môže Yahoo zdieľať daje o presnej polohe s našimi reklamnými partnermi. Ak chcete spravovať, ako Yahoo zdieľa vaše údaje s partnermi, navštívte sekciu Partneri na stránke Ovládacie prvky ochrany osobných údajov.

Upozorňujeme, že používanie údajov o polohe, ktoré poskytnete našim partnerom, sa zo strany partnerov riadi ich vlastnými zásadami ochrany osobných údajov.

Ak zdieľate účet alebo zariadenie s inou osobou, napríklad s členom rodiny, údaje o vašom používaní našich (a interakciách s nimi) z jednotlivých relácií skombinujeme.

Keď zdieľate účet alebo zariadenie s inou osobou alebo osobami:

 • obsah a reklamy, ktoré sa vám zobrazujú, nemusia zodpovedať vašej aktivite alebo byť pre vás relevantné,
 • osoby s prístupom k nastaveniam zariadenia a predvoľbám ochrany osobných údajov vrátane predvolieb zrušenia môžu zmeniť tieto nastavenia bez vášho vedomia,

TIP: Keď používate zdieľané zariadenie alebo účet, vždy sa pri tom uistite, že vaše nastavenia sú aktuálne, alebo oboznámte tých, s ktorými zdieľate svoje zariadenie, so svojimi predvoľbami.

Ak sa chcete dozvedieť viac o svojich zdieľaných zariadeniach a účtoch, navštívte stránku Ovládacie prvky ochrany osobných údajov.

Niekedy organizujeme propagačné akcie, ako sú stávky, súťaže alebo zľavy. Keď sa zúčastníte na propagačnej akcii, vzťahujú sa na vás jej oficiálne pravidlá, ktoré môžu obsahovať informácie o postupoch pri ochrane osobných údajov v rámci danej propagačnej akcie.

Pri vašej účasti na propagačnej akcii vás žiadame o poskytnutie informácií, ako sú vaše meno, e-mailová adresa, poštová adresa a telefónne číslo. Tieto informácie používame na spracovanie vašej účasti na propagačnej akcii.

Môžeme vás kontaktovať na účely organizovania danej propagačnej akcie, poskytnutia aktuálnych informácií alebo na iné účely, ktoré sú uvedené v oficiálnych pravidlách propagačnej akcie.

Niekedy zdieľame vaše informácie spojené s propagačnou akciou s tretími stranami. Podrobnosti nájdete v oficiálnych pravidlách jednotlivých propagačných akcií.

Propagačné akcie v našich môžu byť sponzorované spoločnosťou Yahoo alebo spoločne sponzorované spoločnosťou Yahoo a tretími stranami. Yahoo môže sponzorovať alebo spoločne sponzorovať aj propagačné akcie organizované tretími stranami.

Tretie strany, ktoré organizujú propagačné akcie, môžu zhromažďovať a používať vaše informácie samy alebo v spolupráci so spoločnosťou Yahoo. Ak tretie strany zhromažďujú a používajú vaše informácie, odporúčame vám skontrolovať ich pravidlá ochrany osobných údajov a takto získať informácie o ich postupoch pri používaní informácií.​

Yahoo niekedy pozýva používateľov na účasť na štúdiách použiteľnosti, prieskumoch a iných typoch kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu. Výskum uskutočňujeme aj s použitím údajov zo svojich interných záznamov.

Yahoo robí nábor účastníkov výskumu rôznymi spôsobmi vrátane reklám, e-mailových správ a spoločností zaoberajúcich sa prieskumom trhu. V štúdiách a prieskumoch od účastníkov často požadujeme, aby podpísali zmluvy o ochrane osobných údajov alebo zachovaní dôvernosti.

Na výskum používame aj informácie o publikách a návštevnosti z našich vlastných súborov denníkov a databáz používateľov.

Uskutočňujeme rôzne typy výskumu na nasledujúce účely:

 • aby nám pomohli pri tvorbe lepších Produktov,
 • plánovanie nových funkcií na pridanie do našich a ,
 • aby nám pomohli porozumieť, čo naši používatelia chcú a potrebujú.

Zdieľame alebo výskumné štatistiky s našimi partnermi, potenciálnymi partnermi alebo inzerentmi, keď sú pre nich relevantné.