Informačné centrum spoločnosti Yahoo

Autorské práva a duševné vlastníctvo

Rešpektujte práva duševného vlastníctva

Spoločnosť Yahoo rešpektuje duševné vlastníctvo autorov a tvorcov a o to isté prosíme našich používateľov. V súlade s podmienkami používania služby môže spoločnosť Yahoo za určitých okolností podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia deaktivovať a/alebo zrušiť účty používateľov, ktorí porušujú práva duševného vlastníctva iných ľudí.

Porušovanie vašich práv duševného vlastníctva

Ak si myslíte, že došlo k okopírovaniu vašej práce spôsobom, ktorý napĺňa podstatu porušenia autorských práv, alebo ak došlo k inému porušeniu vašich práv duševného vlastníctva, vyplňte online formulár (aktuálny online formulár nájdete tu) a uveďte všetky požadované informácie. Formulár môžete e-mailom, faxom alebo poštou zaslať agentovi spoločnosti Yahoo pre autorské práva/duševné vlastníctvo.

E-mailom: Formulár sťažnosti ohľadom porušenia autorských práv a duševného vlastníctva
Faxom: +353 1 866 3101
Poštou: Legal Department, Copyright/IP agent, Yahoo EMEA Limited (predtým známe ako Verizon Media EMEA Limited), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland

Žiadosti o povolenie

Ak chcete získať povolenie používať obchodné známky, logá, snímky obrazoviek, dizajn chránený autorskými právami spoločnosti Yahoo Slovensko alebo iné značkové materiály z webových lokalít spoločnosti Yahoo Slovensko (http://sk.yahoo.com), poskytnite nám nasledujúce informácie, ktoré nám umožnia posúdiť vašu žiadosť:

  1. obchodný názov organizácie a/alebo osoby, ktorá žiada o povolenie;
  2. oficiálna adresa sídla spoločnosti ďalšie kontaktné informácie (e-mail, telefón, fax);
  3. krajina, v ktorej je spoločnosť zaregistrovaná;
  4. identifikačné číslo organizácie;
  5. názov knihy, webovej lokality alebo iného média, v ktorom sa objaví materiál spoločnosti Yahoo;
  6. presné logá alebo iné materiály spoločnosti Yahoo, ktoré sa majú použiť;
  7. náčrt knihy alebo webovej lokality, v ktorej sa objavia materiály spoločnosti Yahoo.

Tieto informácie nám zašlite e-mailom na adresu: permissions-requests@yahoo-inc.com

Ak vašu žiadosť schválime, schválenie bude podliehať podmienkam Dohody o umiestnení produktu, ktorú budete musieť podpísať pred použitím materiálov spoločnosti Yahoo.

Povolenie môžeme udeliť iba na použitie špecifických materiálov spoločnosti Yahoo Slovensko, ako sú logá alebo úvodná stránka Yahoo Slovensko a (http://sk.yahoo.com ) iných špecifických webových lokalít spoločnosti Yahoo Slovensko . Spoločnosť Oath Holdings Inc. v Spojených štátoch vlastní práva na americké materiály spoločnosti Yahoo (http://www.yahoo.com) a povolenie na použitie týchto materiálov je potrebné získať priamo od americkej divízie spoločnosti Yahoo. Informácie o povoleniach pre americkú divíziu spoločnosti Yahoo môžete nájsť na stránke https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/ip/permissions/index.html.

Mnohé webové lokality spoločnosti Yahoo obsahujú obsah tretích strán. Spoločnosť Yahoo vám nemôže dať povolenie na používanie obsahu tretích strán. Typickým príkladom sú články tlačových agentúr Reuters alebo Associated Press v sekciách Yahoo News alebo Yahoo Sports. Ak chcete použiť takýto obsah, kontaktujte príslušnú tretiu stranu.

Posledná aktualizácia: október 2019