Zasady gromadzenia danych i ich wykorzystywania

Zasady gromadzenia danych i ich wykorzystywania

Ta strona zawiera dodatkowe informacje na temat niektórych praktyk i technologii, które wdrażamy w celu gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych. 

Yahoo Group obsługuje każdego dnia prawie miliard użytkowników na całym świecie. Dostarczanie usług internetowych na taką skalę wymaga od nas wiedzy o tym, jak działają nasze systemy, sieci i produkty. Dlatego też większość gromadzonych przez nas danych jest zbierana i analizowana za pośrednictwem naszych platform analitycznych.

Platformy te generują niezbędne raporty i przydatne informacje na temat każdego obszaru naszej działalności, w tym:

 • Sprawozdawczości finansowej, rachunkowości, fakturowania i audytu
 • Rozwoju biznesu, zrozumienia trendów w branży, analizy konkurencji, marketingu marki oraz fuzji i przejęć
 • Pomiaru wydajności naszych dostawców i partnerów
 • Monitorowania działania systemu i sieci, planowania wydajności, rozwiązywania problemów, optymalizacji ruchu, równoważenia obciążeń i powiązanych celów operacyjnych
 • Bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom oraz spamowi
 • Mierzenia wydajności i skuteczności systemów reklamowych, kampanii i partnerstw dla nas i naszych partnerów
 • Ulepszania produktów, opracowywania nowych oraz wdrażania nowych funkcji
 • Zbiorczych analiz odbiorców dla nas i dla naszych partnerów
 • Zbiorczych analiz witryn, aplikacji i produktów dla nas i naszych partnerów

Gdy udostępniamy raporty zbiorcze naszym partnerom, prezentujemy jedynie statystyczne podsumowania danych. Oznacza to, że nie udostępniamy partnerom danych identyfikujących użytkowników. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz sekcję „Jak udostępniamy Twoje informacje” w Polityce prywatności Yahoo.

Dokładamy starań, aby stale ulepszać nasze istniejące i opracowywać nowe, które naszym zdaniem mogą być dla użytkowników przydatne i zapewniać rozrywkę. Priorytetowe znaczenie dla tych działań mają opinie zwrotne otrzymane od naszych użytkowników, badania rynku, trendy branżowe oraz dane, które zbieramy na temat korzystania z istniejących obecnie Produktów. W większości przypadków w celu ulepszenia i rozwoju produktu korzystamy z danych zagregowanych, co oznacza, że nie jest do tego wymagane wnioskowane ani analizy na poziomie użytkownika.

Przykłady zastosowań danych do ulepszania i opracowywania produktów obejmują:

 • Testowanie doświadczenia użytkownika
 • Zapewnienie jakości i testowanie produktu (także testów bezpieczeństwa)
 • Wykrywanie i naprawa błędów
 • Pomiar wydajności produktu (na przykład czas ładowania stron i aplikacji)

Nasze systemy są skonfigurowane do automatycznego gromadzenia i wykorzystywania danych do celów bezpieczeństwa i operacyjnych. Zazwyczaj przechowujemy te dane przez krótki czas, chociaż niektóre zatrzymujemy na dłuższy czas w celu wykrywania, ograniczania lub ścigania złośliwej lub przestępczej działalności. dane w raporty statystyczne, aby móc badać wydajność systemu i sieci trakcie korzystania.

Przykłady zabezpieczeń i zastosowań operacyjnych obejmują:

 • Monitorowanie wydajności systemu i sieci
 • Analiza zabezpieczeń (taka jak: wykrywanie włamań, ocena podatności na nie i testy penetracyjne)
 • Wykrywanie i naprawa awarii
 • Rozwiązywanie problemów i debugowanie
 • Planowanie i prognozowanie wydajności
 • Optymalizacja ruchu i równoważenie obciążenia
 • Pomiar systemów dostawców i partnerów oraz wydajności sieci

Ze względu na istotny charakter tych działań dla naszej firmy, Yahoo nie oferuje możliwości wyboru ani kontroli nad wykorzystaniem danych do celów operacyjnych oraz związanych z bezpieczeństwem.

Ta sekcja zawiera dodatkowe informacje o niektórych praktykach, wykorzystywanych w celu personalizacji wyświetlanych przez nas usług, takich jak reklamy lub artykuły. Zobacz Jak działa reklama cyfrowa, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane do personalizacji reklam. 

Spersonalizowane doświadczenia pozwalają:

 • zobaczyć więcej treści, artykułów, reklam i filmów, które lubisz lub które mogą być dla Ciebie interesujące
 • zasugerować nowe treści lub produkty, które według nas, na podstawie Twojej poprzedniej aktywności, mogą Ci się spodobać
 • zapamiętać Twoją ostatnią aktywność, taką jak np. wyszukiwanie w Internecie

Techniki, z których korzystamy, aby móc spersonalizować Twoje doświadczenia, są następujące:

 • Łączenie identyfikatorów gospodarstwa domowego, konta, urządzenia i plików cookie
 • Przetwarzanie adresów IP
 • Przeglądarka i urządzenia z ograniczoną obsługą plików cookie
 • Smart TV i urządzenia interaktywne
 • Pliki cookie, sygnały nawigacyjne, skrypty i zestawy SDK
 • Zautomatyzowane przetwarzanie i uczenie maszynowe

Yahoo używa różnych technik do łączenia unikalnych identyfikatorów obecnych w gospodarstwach domowych, kontach, urządzeniach i plikach cookie oraz innych technologiach, które prawdopodobnie należą do tego samego użytkownika lub są obecne w tym samym gospodarstwie domowym. Są one połączone za pomocą wspólnych elementów, takich jak wspólne adresy IP, wspólne korzystanie z urządzenia lub aplikacji mobilnej, logowanie do konta na wielu urządzeniach oraz dopasowanie danych identyfikatora i powiązania dostarczone przez strony trzecie.

Rodzaje identyfikatorów, które gromadzimy i przetwarzamy, obejmują:

 • Adresy e-mail (zarówno adres e-mail powiązany z kontem, jak i alternatywne adresy)
 • Numery telefonów
 • Pliki cookie lub inne technologie, które zawierają unikalne identyfikatory
 • Identyfikator reklamowy Apple iOS i identyfikator dostawcy
 • Identyfikator Google Android i identyfikator reklamowy Play Store
 • Identyfikator gospodarstwa domowego
 • Adres IP (wersja 4 i wersja 6)
 • i wartości pochodne dowolnego z powyższych

Zbieramy i łączymy te elementy, nawet jeśli nie nastąpiło logowanie do , na przykład, gdy używasz Produktu, który nie wymaga logowania lub w którym komunikujesz się z naszymi na stronie internetowej strony trzeciej.

Identyfikatory te są zazwyczaj powiązane z danymi gromadzonymi, obserwowanymi lub pochodzącymi od użytkowników Yahoo lub pochodzą z danych, które otrzymujemy od naszych partnerów..

Za Twoją zgodą łączymy identyfikatory, aby zwiększyć użyteczność gromadzonych danych z różnych kontekstów i na przestrzeni czasu w celu dostarczenia lepszego środowiska treści i reklam. Na przykład użytkownicy, którzy wyszukują w Internecie wyniki sportowe niektórych drużyn, mogą być zainteresowani wyświetleniem dodatkowych historii lub filmów o tych drużynach w kanale wiadomości.

Masz wybór co do sposobu łączenia danych. Korzystając z opcji łączenia urządzeń w obszarze Twoich ustawień prywatności, możesz wycofać swoją zgodę, a my nie będziemy łączyć identyfikatorów w poszczególnych przeglądarkach i urządzeniach mobilnych w celu poprawienia środowiska treści i reklam.

 

Adres IP urządzenia jest przesyłany do Yahoo za każdym razem, gdy wchodzisz w interakcję z jednym z naszych lub . Osoby trzecie mogą również otrzymywać i przekazywać nam adres IP użytkownika pozyskany podczas interakcji z ich produktami. Podobnie Yahoo może przekazać Twój adres IP partnerom, z których usług korzystamy, w celu wyświetlania treści, reklam i powiązanych produktów w naszych Produktach.

Gromadzimy Twoje adresy IP w czasie korzystania, aby:

 • zapewnić bezpieczeństwo Twojego konta, danych oraz naszych systemów i sieci
 • chronić Ciebie i nas przed oszustwami, spamem, phishingiem, nadużyciami i innymi złośliwymi działaniami
 • rozwiązywać problemy z siecią, systemem i pokrewnymi zdarzeniami operacyjnymi
 • określać kraj lub region geograficzny, żeby:
  • ustanowić jurysdykcję prawną i prawa związane z Twoim kontem
  • dostarczać Ci trafniejsze treści i reklamy
 • ograniczać częstotliwość reklam w czasie na urządzeniach bez obsługi plików cookie
 • poznać przybliżone lokalizacje Twojego domu i pracy
 • łączyć urządzenia, przeglądarki i konta użytkowników, które mogą być powiązane w tym samym gospodarstwie domowym lub miejscu pracy
 • tworzyć zagregowane statystyki pokazujące użycie produktu według regionu geograficznego

Yahoo gromadzi i wykorzystuje wcześniej zebrane dane z przeglądarek i urządzeń z ograniczoną obsługą plików cookie, takich jak te z technologią blokowania plików cookie. W takich przypadkach generujemy tymczasowy „pasywny identyfikator” przy użyciu różnych sygnałów sieciowych w celu prawdopodobnej identyfikacji takich urządzeń i ulepszenia naszych .

Możesz zarządzać niektórymi zastosowaniami pasywnych identyfikatorów na tych urządzeniach za pomocą ustawień „Yahoo Across the Web” znajdującej się w Twoich ustawieniach prywatności. Niektóre technologie blokowania plików cookie mogą zakłócać kontrolę prywatności urządzenia lub platformy, dlatego w takich przypadkach zalecamy użycie ustawień „Yahoo Across the Web”.

 

Zbieramy dane z telewizorów i urządzeń typu Smart, urządzeń do transmisji strumieniowej i powiązanych z nimi urządzeń interaktywnych (łącznie „Urządzenia Smart”) za pośrednictwem obsługiwanych przez nas aplikacji telewizyjnych lub , przeznaczonych dla tych urządzeń.

Łączymy Urządzenia Smart i powiązane z nimi dane według wspólnych atrybutów (takich jak adres IP), a następnie grupujemy te urządzenia w gospodarstwa domowe.

W niektórych przypadkach Urządzenia Smart+ przekazują Yahoo dodatkowe szczegółowe informacje w celu ułatwienia łączenia i targetowania, takie jak identyfikator urządzenia telewizyjnego lub dane logowania użytkownika. Zapoznaj się z ustawieniami dotyczącymi prywatności w swoim konkretnym Urządzeniu Smart, aby uzyskać informacje na temat praktyk i ustawień, które zarządzają gromadzeniem i wykorzystaniem danych.

 

Gromadzimy dane w przeglądarkach, telefonach komórkowych i powiązanych urządzeniach przy użyciu standardowych metod. Metody te obejmują używanie plików cookie, sygnałów nawigacyjnych, pamięci sieciowej, zestawów SDK, tagów i pikseli, które wspólnie określamy jako „pliki cookie i inne technologie”.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak gromadzimy i wykorzystujemy dane za pomocą plików cookie i innych technologii, odwiedź naszą Politykę plików cookie.

 

Używamy różnych technik zautomatyzowanego przetwarzania danych, takich jak: modele danych i uczenie maszynowe, w celu poprawy naszych algorytmów i wydajności wszystkich aspektów naszych i .

Zakresy naszych Produktów i Usług, w których stosujemy techniki automatycznego przetwarzania danych, obejmują:

 • wydajność i monitorowanie systemu
 • bezpieczeństwo i wydajność operacyjną
 • personalizację treści
 • analitykę predykcyjną
 • reklamę programową

Techniki te łączą i wykorzystują dane ze źródeł w celu ciągłej aktualizacji i optymalizacji tych funkcji.

Za wyjątkiem zautomatyzowanego przetwarzania danych potrzebnych do zabezpieczenia naszych systemów, masz wybór co do sposobu wykorzystywania swoich danych, gdy takie przetwarzanie prowadzi do wiedzy o Tobie lub Twojej aktywności. Odwiedź obszar Twoich ustawień prywatności, aby dowiedzieć się więcej.

Należy pamiętać, że nasze zautomatyzowane przetwarzanie danych nie wywołuje skutków prawnych ani innych podobnie znaczących skutków w stosunku do Ciebie.

Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo, Yahoo nie gromadzi, nie wykorzystuje ani nie udostępnia danych wrażliwych na Twój temat w celu zapewnienia Ci spersonalizowanych doświadczeń. Możesz zobaczyć reklamy powiązane z wrażliwymi tematami lub produktami, ale będą to reklamy oparte tylko na zawartości strony. 

Zabraniamy również partnerom w naszych umowach gromadzenia lub wykorzystywania poufnych danych pochodzących od naszych użytkowników lub na ich temat.

My i nasi wyświetlamy reklamy kontekstowe związane z wrażliwymi tematami na stronach zawierających te same lub podobne wrażliwe tematy. Reklamy te są wybierane na podstawie zawartości strony, a nie na podstawie informacji pochodzących od użytkownika, przeglądarki lub urządzenia. Na przykład, kiedy wchodzisz do sekcji zdrowia na stronie, możesz zobaczyć reklamy związane ze zdrowiem.

 

Jakie dane o lokalizacji zbieramy?

Yahoo zbiera i przechowuje Twoje lub czerpie te informacje z innych źródeł. Dane lokalizacji pozyskujemy z następujących źródeł:

 • region i strefa czasowa wybrane w ustawieniach urządzenia
 • i na podstawie adresu IP, GPS, Wi-Fi, sygnałów Bluetooth lub sygnałów najbliższego przekaźnika telefonii komórkowej
 • Twoja aktywność podczas użytkowania naszych Produktów; na przykład jeśli korzystasz z naszych Produktów wyszukiwania w celu znalezienia lotów z Londynu do Paryża, możemy wywnioskować, że mieszkasz w Londynie
 • Twoje powiązane z treściami, które przesyłasz i udostępniasz w naszych Produktach, takich jak załączniki, zdjęcia i filmy, które mogą zawierać dane lokalizacji

Otrzymujemy : lub od naszych partnerów i zewnętrznych dostawców danych.

Nasi partnerzy to również nasi . Otrzymujemy od nich Twoje dane lokalizacji w celu dostarczania Ci spersonalizowanych reklam, z uwzględnieniem Twojej zgody i ich zasad dotyczących prywatności. Partnerzy reklamowi korzystający z zasad zapewniają szczegółową kontrolę nad tym, w jaki sposób udostępniają Twoje dane w takich przypadkach.

 

Jak wykorzystujemy dane o lokalizacji?

Yahoo będzie wykorzystywać Twoje zebrane na przestrzeni czasu , aby:

 • wnioskować o Twojego miejsca zamieszkania i pracy. Używamy tych wniosków aby:
  • określić warunki realizacji usług i jurysdykcję, której podlegasz
  • określić Produkty i dostępne dla Ciebie funkcje
  • zdecydować, które reklamy będą Ci wyświetlane
  • móc wykryć odbiegające od normy logowanie, aby chronić Twoje konto
 • określić odpowiedni język prezentacji w naszych i Usługach
 • pomagać w wykrywaniu oszustw i nadużyć
 • przeprowadzać analizy produktów i dostarczać zbiorcze dane partnerom
 • zapewniać ulepszone usługi związane z lokalizacją (takie jak np. prognozy pogody dla bieżącej lokalizacji)
 • wyświetlać reklamy oparte na lokalizacji (na przykład wyświetlać reklamy związane z Twoją bieżącą lokalizacją lub na podstawie wcześniej odwiedzonych lokalizacji)
 • mierzyć skuteczność kampanii reklamowych (na przykład, jeśli urządzenie zostanie zaobserwowane w sklepie reklamodawcy po wyświetleniu jego reklamy na tym urządzeniu)
 • dostarczać zlokalizowane wyniki wyszukiwania (np. podczas wyszukiwania restauracji wskazywanie restauracji w pobliżu bieżącej lokalizacji)
 • dostarczać treści, które mogą być związane z Twoją obecną lub niedawną lokalizacją (na przykład treści sportowe związane z drużyną po Twojej wizycie z danym urządzeniem na stadionie tej drużyny)

Odwiedź obszar Twoich ustawień prywatności, aby zarządzać sposobem, w jaki Yahoo używa Twoich .

Jak udostępniamy Twoje dane lokalizacji?

Za Twoją zgodą Yahoo może udostępniać dokładne dane lokalizacji partnerom reklamowym. Odwiedź sekcję „Partnerzy” w obszarze Twoich ustawień prywatności, aby zarządzać sposobem, w jaki Yahoo udostępnia dane partnerom.

Pamiętaj, że korzystanie przez naszych partnerów z danych lokalizacji, które im przekazujesz, podlega ich politykom prywatności.

Jeśli udostępnisz konto lub urządzenie innej osobie, na przykład członkowi rodziny, połączymy dane dotyczące korzystania z naszych i interakcji z nimi podczas poszczególnych sesji.

Gdy udostępniasz konto lub urządzenie innej osobie lub osobom:

 • treści i reklamy, które wyświetlamy, mogą nie odzwierciedlać Twojej aktywności lub nie być dla Ciebie odpowiednie
 • osoby mające dostęp do ustawień urządzenia i preferencji prywatności, w tym preferencji rezygnacji, mogą zmienić te ustawienia bez Twojej wiedzy

Wskazówka: Korzystając z urządzenia lub konta współdzielonego, upewnij się, że ustawienia są aktualne przy każdym użyciu urządzenia lub potwierdź swoje preferencje osobom, którym udostępniasz urządzenie.

Zobacz obszar Twoich ustawień prywatności, aby dowiedzieć się więcej o urządzeniach i kontach współdzielonych.

Od czasu do czasu przeprowadzamy promocje, takie jak loterie, konkursy lub rozdajemy prezenty. Podczas udziału w promocji obowiązuje oficjalny regulamin tej promocji, który może zawierać informacje na temat powiązanych praktyk w zakresie ochrony prywatności.

Gdy bierzesz udział w promocji, potrzebujemy informacji takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu. Używamy tych informacji do przetworzenia Twojego udziału w promocji.

Możemy skontaktować się z Tobą w celu administrowania promocją, aktualizacji Twojego statusu lub w innych celach określonych w oficjalnych zasadach promocji.

Czasami udostępniamy stronom trzecim informacje o Tobie w związku z promocją. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w oficjalnym regulaminie każdej promocji.

Promocje hostowane w naszych mogą być sponsorowane przez Yahoo lub współfinansowane przez Yahoo i osoby trzecie. Yahoo może być również sponsorem lub jednym ze sponsorów promocji organizowanych przez strony trzecie.

Strony trzecie organizujące promocje mogą zbierać i wykorzystywać dane samodzielnie lub wspólnie z Yahoo. Jeśli strony trzecie zbierają i wykorzystują Twoje dane, zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności, aby poznać odpowiednie zasady obrotu tymi danymi

Od czasu do czasu Yahoo zaprasza użytkowników do udziału w badaniach użyteczności, ankietach i innych rodzajach badań jakościowych i ilościowych. Prowadzimy również badania z wykorzystaniem danych z naszych wewnętrznych rejestrów.

Uczestników badań Yahoo rekrutuje na szereg różnych sposobów, w tym poprzez reklamy, wiadomości e-mail oraz firmy zajmujące się badaniami rynkowymi. Często wymagamy od uczestników badań i ankiet podpisania umów o prywatności lub poufności.

Do badań używamy również informacji o odbiorcach i generowanym przez nich ruchu z naszych własnych plików dziennika i baz danych użytkowników.

Przeprowadzamy różne rodzaje badań w celu:

 • lepszego projektowania Produktów
 • planowania nowych funkcji, które możemy dodać do naszych i
 • aby poznać oczekiwania i potrzeby naszych użytkowników

Udostępniamy statystyki badań lub naszym partnerom, potencjalnym partnerom lub reklamodawcom, jeśli są dla nich odpowiednie.