Prawa autorskie i własność intelektualna

Poszanowanie praw własności intelektualnej

Yahoo szanuje własność intelektualną autorów i twórców i prosi użytkowników o to samo. Yahoo zastrzega sobie prawo by zgodnie z własnymi Warunkami Świadczenia Usług, w odpowiednich okolicznościach i według własnego uznania wyłączyć i/lub zamknąć konta użytkowników, którzy będą naruszali prawa własności intelektualnej innych osób, bez uprzedniego zawiadomienia.

Naruszenie Twoich praw własności intelektualnej

Jeśli uważasz, że twoja praca została skopiowana w sposób, który narusza twoje prawa własności intelektualnej lub też zostały one w inny sposób pogwałcone, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (formularz znajduje się tutaj) i podanie wszystkich wymaganych informacji. Formularz może zostać wysłany do naszego działu zajmującego się prawami autorskimi poprzez e-mail, faks lub pocztą.

Przez e-mail: Formularz zgłoszenia naruszenia praw autorskich
Faksem: +353 1 866 3101
Pocztą: Legal Department, Copyright/IP agent, Yahoo EMEA Limited (dawniej znany jako Verizon Media EMEA Limited), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland

Wnioski o zgodę

Jeśli jesteś zainteresowany użyciem znaków towarowych, logo, zrzutów ekranu, projektów lub innych elementów strony Yahoo Polska (http://pl.yahoo.com), prosimy o dostarczenie zamieszczonych poniżej informacji, które pomogą nam rozpatrzyć zgłoszenie:

  1. nazwa firmy lub organizacji i osoba ubiegająca się o pozwolenie;
  2. adres, pod którym zarejestrowana jest firma lub organizacja oraz inne informacje kontaktowe (e-mail, telefon, faks);
  3. kraj rejestracji firmy lub organizacji
  4. numer, pod którym jest zarejestrowana
  5. nazwa książki, strony www lub innych miejsc, w których materiały Yahoo zostały znalezione
  6. jakie dokładnie logo Yahoo lub inne materiały mają być użyte
  7. makieta książki lub strony internetowej, w których materiały Yahoo mają być użyte

Prosimy o przesłanie tych informacji na adres: permissions-requests@yahoo-inc.com

Jeśli twój wniosek zostanie zatwierdzony, akceptacja ta będzie zgodna z warunkami „Product Placement Agreement”, którą należy podpisać przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów należących do Yahoo.

Możemy udzielić pozwolenia jedynie na należące do Yahoo Polska materiały takie jak logo Yahoo Polska, strona główna Yahoo Polska lub inne strony internetowe Yahoo Polska. Oath Holdings Inc. w Stanach Zjednoczonych posiada prawa do materiałów Yahoo US (http://www.yahoo.com). W związku z tym pozwolenie na wykorzystanie materiałów Yahoo US może zostać udzielone wyłącznie bezpośrednio przez Yahoo US. Informacje o pozwoleniach na wykorzystanie materiałów Yahoo US można znaleźć pod adresem: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/ip/permissions/index.html .

Wiele serwisów Yahoo zawiera treści dostarczone przez osoby trzecie. Yahoo nie ma możliwości by udzielić zgody na użycie tego rodzaju materiałów. Typowymi przykładami takiej sytuacji jest załączanie materiałów należących do Reuters lub Associated Press (artykuły) oraz zdjęcia pojawiające się w działach Yahoo News lub Yahoo Sports. W celu uzyskania zgody na użycie materiałów należących do osób trzecich, prosimy o kontakt z odpowiednimi właścicielami praw.

Ostatnia aktualizacja: Lipiec 2018