Polityka plików cookie

Polityka plików cookie

Niniejsza Polityka plików cookie opisuje rodzaje plików cookie i inne technologie, których używamy w naszych i , przyczyny ich wykorzystywania i metody, jakimi możesz zarządzać danymi zbieranymi za ich pośrednictwem.

Zobacz naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane, jak je udostępniamy, jakie są dostępne opcje określające sposób ich wykorzystywania i udostępniania, a także jakie są Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie prywatności.

Będziemy pytać Cię o zgodę na zainstalowanie plików cookie oraz uruchamianie związanych z nimi funkcji. Należy pamiętać, że niektóre z używanych przez nas plików cookie to „wielofunkcyjne pliki cookie”, czyli pliki cookie, których używamy do różnych celów. W takich przypadkach, chociaż możesz odmówić zgody lub zrezygnować z niektórych funkcji, dla których używamy wielofunkcyjnych plików cookie, inne są absolutnie niezbędne do dostarczania naszych Produktów i Usług (są one związane z bezpieczeństwem i zapobieganiem oszustwom). W takich przypadkach nie będziemy wykorzystywać tych plików cookie do celów, w których odmówiono zgody lub zrezygnowano z korzystania. Nadal jednak będziemy instalować wielofunkcyjne pliki cookie i nie będziemy zapewniać Ci kontroli nad ich funkcjami, które są absolutnie niezbędne.

Zobacz „Jak możesz kontrolować to, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?”, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zarządzać plikami cookie i do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane.

Używamy plików cookie, zestawów narzędzi dla programistów („SDK”), identyfikatorów reklamowych, pamięci przeglądarki, pikseli i tagów w naszych i , zarówno za pośrednictwem witryn, jak i aplikacji. Łącznie nazywamy je „plikami cookie i innymi technologiami”. Zapoznaj się z tą sekcją, aby dowiedzieć się, jakich plików cookie i innych technologii używa Yahoo i jak one działają.

Pliki cookie, tzw. „ciasteczka", to niewielkie informacje wysyłane podczas przeglądania stron internetowych lub korzystania z aplikacji mobilnych. Strona internetowa ustawia nazwę pliku cookie oraz to, jakie informacje są w nim przechowywane i jak długo jest przechowywany przez przeglądarkę.

Jak działają pliki cookie?

Zazwyczaj podczas odwiedzania strony internetowej witryna ta tworzy unikatowy identyfikator, który Twoja przeglądarka przechowuje jako plik cookie.

Gdy strona internetowa zapisze plik cookie w Twojej przeglądarce, przeglądarka automatycznie będzie przesyłać do tej witryny lub domeny jego nazwę i zawarte w nim informacje za każdym razem, gdy ją odwiedzasz, tak długo, jak dany plik cookie istnieje.

Istnieją dwa rodzaje plików cookie, które można ustawić w przeglądarce:

 • sesyjne (tymczasowe) pliki cookie: pliki tworzone i przechowywane podczas odwiedzania danej strony internetowej lub aplikacji i wygasające po zamknięciuprzeglądarki lub aplikacji.
 • trwałe pliki cookie: pliki tworzone i przechowywane podczas odwiedzania strony internetowej lub aplikacji, ale nie wygasające po ich zamknięciu.  Wygasają one po upływie czasu określonego przez stronę internetową lub aplikację. Dzięki temu witryna lub aplikacja może Cię rozpoznać, gdy ponownie odwiedzisz ją w przyszłości.

SDK to zestaw bibliotek, które programiści wprowadzają do swoich aplikacji, w celu udostępnienia użytkownikom określonych funkcji i uzyskania dostępu do zawartych w nich usług. Zestawy SDK są zwykle używane w urządzeniach mobilnych i telewizorach podłączanych do sieci.

Jak działają zestawy SDK?

Gdy pobierzesz aplikację na urządzenie, zestaw SDK umieszczony w tej aplikacji przez programistę zostanie również zainstalowany na Twoim urządzeniu. 

Po zainstalowaniu zestaw SDK zapewnia programistom funkcje reklamowe i analityczne, takie jak: informacje o użytkowaniu aplikacji i charakterystyce urządzenia. 

 

Identyfikatory reklamowe to unikatowe kody, których firmy używają do identyfikacji Twojego urządzenia. Są one zwykle używane w systemach operacyjnych na urządzeniach mobilnych i telewizorach podłączanych do sieci.

Jak działają identyfikatory reklamowe?

System operacyjny tworzy unikalny identyfikator reklamowy zapisany na urządzeniu mobilnym lub podłączonym do sieci telewizorze. Gdy korzystasz z aplikacji na urządzeniu mobilnym lub telewizorze, aplikacja rozpoznaje Twój unikatowy identyfikator reklamowy i wykorzystuje go do różnych celów. Są to działania mające na celu dostarczenie Ci spersonalizowanych reklam i badanie skuteczności reklam wyświetlanych przez aplikację.

 

Web storage to technologia umożliwiająca twórcom witryn i aplikacji przechowywanie informacji w przeglądarce.  Technologia web storage jest używana podobnie jak pliki cookie. 

Jak działa web storage?

Istnieją dwa rodzaje danych web storage:

 • session storage (dane sesji): strona internetowa przechowuje informacje podczas korzystania z przeglądarki, a informacje te zostają usunięte po zamknięciu przeglądarki.
 • Pamięć lokalna: strona internetowa zapisuje i przechowuje dane w przeglądarce i nie zostają one usunięte po jej zamknięciu. Zamiast tego dane te wygasają zgodnie z ustawieniami określonymi przez stronę internetową. W ten sposób strona internetowa może Cię rozpoznać kiedy ją otwierasz podczas kolejnej sesji.

Chociaż elementy sterujące różnią się w zależności od typu przeglądarki, przechowywanie tych danych zależy od ustawień prywatności Twojej przeglądarki.

 

Piksele i tagi to niewidoczne obrazy lub skrypty, które są zawarte w witrynach i aplikacjach.

Jak działają piksele i tagi?

Podczas interakcji z funkcjami witryny lub aplikacji piksele i tagi wywołują serwery sieciowe, które przesyłają informacje o przeglądarce, unikatowe identyfikatory oraz informacje dotyczące interakcji z witryną lub aplikacją.

Piksele i tagi są często używane w połączeniu z plikami cookie i innymi technologiami.

Yahoo używa plików cookie i innych technologii w celu jednoznacznego identyfikowania przeglądarek i urządzeń, które współpracują z naszymi Produktami i Usługami. Gdy jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować przeglądarkę lub urządzenie, zbieramy z nich informacje i wykorzystujemy je do różnych celów. Sprawdź tę sekcję, aby dowiedzieć się więcej o tych celach.

 • do uwierzytelnienia naszych użytkowników
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa kont naszych użytkowników
 • w celu zapobiegania szkodliwej działalności i ochrony naszych Produktów i Usług przed nadużyciami

Na przykład plik cookie OTH ustawiliśmy tak, aby wskazywał obecność zalogowanego użytkownika w naszych systemach.

 • aby określić odpowiednią jurysdykcję prawną
 • aby zapisać uprawnienia i zastrzeżenia dotyczące danych

Na przykład. pliki cookie GUC i CFC zawierają informacje o zgodzie użytkownika i ustawieniach prywatności, w tym o udzieleniu lub cofnięciu Yahoo zgody na poszczególne działania. Dzięki nim wiemy jakie zgody zostały udzielone na zbieranie danych podczas korzystania przez Ciebie z naszych Produktów i Usług.

 • aby zapamiętać Cię po zalogowaniu się do naszych Produktów
 • aby honorować Twoje ustawienia i preferencje

 

Na przykład plik cookielkl przypisuje ostatnią znaną lokalizację użytkownika na podstawie wykrywania lokalizacji przez przeglądarkę. Plik cookienewsletter_toaster_ służy do zapamiętywania, że klient zamknął okno z zaproszeniem do zapisania się do newslettera. Natomiast plik cookie PH przechowuje preferencje językowe użytkownika.

 

 

 • aby utworzyć Twój profil zainteresowań, łącząc informacje o urządzeniu i aktywności online z unikatowym identyfikatorem powiązanym z urządzeniem
 • aby móc pozyskać związane z Twoim unikalnym identyfikatorem informacje
 • aby móc wybierać personalizowane treści i reklamy, które naszym zdaniem odpowiadają Twoim zainteresowaniom i Twojemu profilowi
 • aby pokazać Ci spersonalizowane treści i reklamy w naszych Produktach i Usługach
 • aby mierzyć Twoje zaangażowanie w treści i reklamy, które Ci pokazujemy

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystujemy Twoje dane do wyświetlania reklam, zobacz dział Jak działa reklama.

Na przykład nasze pliki cookieA1, B oraz APID przypisują unikalne identyfikatory do poszczególnych przeglądarek na urządzeniach, których używamy do personalizowania reklam. Zobacz <„Krok 1: Przypisywanie unikalnego identyfikatora do Twojego urządzenia na naszej stronie” „Jak działają reklamy cyfrowe”, aby uzyskać więcej informacji.

 • aby móc prowadzić analizy naszych i w celu poznania, w jaki sposób nasi użytkownicy z nich korzystają
 • do tworzenia raportów zbiorczych i narzędzi analizy danych dla podmiotów zewnętrznych, w tym wydawców, reklamodawców i opinii publicznej, na temat trendów w branży, informacji o odbiorcach, skuteczności i skuteczności reklam

Na przykład, pliki cookie A1 i B ustawiliśmy tak, aby dokładnie ustalić liczbę unikalnych przeglądarek, które mają dostęp do naszych Produktów, żeby sprawdzić w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z naszymi Produktami. 

 • zapewnienie spersonalizowanych reklam
 • aby ulepszyć spersonalizowane profile reklamowe

Na przykład nasz plik cookie migrated2yoznacza migrację użytkownika do witryny yahoo.com.  Nasze pliki adaptv_unique_user_cookie służą do zgłaszania liczby unikalnych użytkowników kampanii reklamowej, dzięki czemu możemy składać raporty naszym klientom reklamowym. Plik cookie adsrcvw1 ogranicza liczbę wyświetleń reklamy danemu użytkownikowi.

Pliki cookie i inne wykorzystywane przez nas technologie oraz ich nazwy będą się zmieniać. Nazwy plików cookie możesz zobaczyć poniżej kilka razy, ponieważ niektóre z nich to „wielofunkcyjne pliki cookie”. „Wielofunkcyjny plik cookie” to plik cookie używany do wielu celów. Chociaż możesz odmówić zgody lub zrezygnować z niektórych celów, w przypadku których korzystamy z wielofunkcyjnych plików cookie, inne są bezwzględnie konieczne do dostarczania naszych Produktów i Usług (między innymi takich funkcji, jak bezpieczeństwo i zapobieganie oszustwom). W takich przypadkach nie będziemy wykorzystywać tych plików cookie do celów, w których odmówiono zgody lub zrezygnowano z korzystania. Nadal jednak będziemy instalować wielofunkcyjne pliki cookie i nie będziemy zapewniać Ci kontroli nad ich funkcjami, które są absolutnie niezbędne.

Możesz przeglądać pliki cookie i zarządzać nimi w swojej przeglądarce (więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj). Możesz również wyświetlać i zarządzać celami, dla których wykorzystujemy informacje, które zbieramy za pomocą plików cookie, w sekcji Kontrola prywatności

Poniżej znajdziesz więcej szczegółów na temat plików cookie i innych technologii, których używamy, w tym informacje o wygaśnięciu pliku cookie od czasu Twojej ostatniej wizyty.

Tak. Nasi partnerzy, tacy jak nasi i dostawcy treści, używają własnych plików cookie i innych technologii w powiązaniu z naszymi . Oznacza to, że podczas korzystania z naszych Produktów, strony trzecie również będą zbierać informacje z przeglądarki i innych urządzeń.

W jaki sposób strony trzecie wykorzystują pliki cookie i inne technologie w naszych Produktach?

Gdy odwiedzasz nasze Produkty, strony trzecie używają plików cookie i innych technologii do zbierania powiązanych informacji z przeglądarki i/lub urządzeń do różnych celów, w tym:

 • aby wyświetlać Ci spersonalizowane treści i reklamy
 • aby dowiedzieć się w jaki sposób wchodzisz w interakcje z wyświetlanymi treściami i reklamami

Aby dowiedzieć się więcej na temat stron trzecich, z którymi współpracujemy oraz w jaki sposób przetwarzają onedane z Twojej przeglądarki i urządzeń, odwiedź stronę Nasi partnerzy.

Zapewniamy Ci kontrolę nad tym, w jaki sposób Twoje dane są wykorzystywane przez nas i naszych partnerów. Zobacz tę sekcję, aby dowiedzieć się, jak zarządzać swoimi danymi.

W obszarze Twoja kontrola prywatności

Odwiedź obszar Twoja kontrola prywatności i zobacz dostępne instrumenty do zarządzania tym, w jaki sposób my i nasi wykorzystujemy pliki cookie do różnych celów. Na przykład zapewniamy Ci narzędzia, które regulują sposób, w jaki my i nasi partnerzy wykorzystujemy twoje dane: 

Te ustawienia pozwalają wybrać, czy chcesz oglądać pochodzące od nas personalizowane reklamy, czy nie.  Jeśli nie chcesz widzieć spersonalizowanych reklam od nas, nadal będziesz otrzymywać  inne typowe reklamy, które mogą nie odpowiadać Twoim zainteresowaniom. Aby zarządzać sposobem, w jaki nasi partnerzy wyświetlają personalizowane reklamy w naszych , zobacz   ustawienia prywatności naszych partnerów. 

Te ustawienia pozwalają wybrać, czy chcesz oglądać personalizowane reklamy dobierane na podstawie Twojej historii wyszukiwania. Jeśli nie chcesz otrzymywać personalizowanych reklam dobieranych na podstawie Twojej historii wyszukiwania, nie będą one dłużej widoczne, nadal jednak będziemy odwoływać się do Twojej historii wyszukiwania, aby udzielić niezbędnego wsparcia w zakresie operacji międzynarodowych w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa.

 

Te ustawienia pozwalają wybrać, czy chcesz oglądać personalizowane reklamy dobierane na podstawie Twojej . Jeśli wyłączysz tę opcję, nadal będziemy wykorzystywać Twoje dane o lokalizacji, gdy będziesz korzystać z funkcji aplikacji lub strony internetowej, w przypadku których lokalizacja jest niezbędna do świadczenia usługi. Ta funkcja nie wpłynie na poprzednie dane o dokładnej lokalizacji, które zostaną przekonwertowane na ogólne informacje o lokalizacji.

Ta funkcja pozwala nam wykorzystywać  dane o aktywności i zainteresowaniach gromadzone na innych urządzeniach, które kojarzymy z Tobą lub Twoim domem,  w celu personalizacji reklam na Twoim obecnym urządzeniu. Po wyłączeniu tej funkcji aktywność na bieżącym urządzeniu nie będzie powiązana z innymi urządzeniami, które kojarzymy z Tobą lub Twoim domem, w celu personalizowania reklam.  Niektóre połączenia między urządzeniami są niezbędne do wykonywania funkcji związanych z bezpieczeństwem funkcji krytycznych, takich jak wykrywanie oszustw oraz zapobieganie im.

 

Personalizowane reklamy w sieci Yahoo Ad Network

Te ustawienia pozwalają wybrać, czy chcesz wyświetlać spersonalizowane reklamy  w witrynach i aplikacjach partnerskich . Po wyłączeniu tej funkcji będziemy nadal gromadzić i wykorzystywać informacje z witryn i aplikacji partnerskich dla zapewnienia minimum potrzeb operacyjnych, takich jak fakturowanie, pomiar reklam i raportowanie.

 

Po  wyłączeniu tej funkcji Yahoo nie będzie już wykorzystywać Twoich danych, takich jak adres e-mail lub numer telefonu do celów dopasowania odbiorców.  Dopasowywanie odbiorców to proces w którym my i nasi partnerzy łączymy użytkowników w grupy, tak abyśmy mogli zapewnić im trafniejsze reklamy.  

 

Te ustawienia pozwalają wybrać, czy chcesz wyświetlać personalizowane reklamy dobierane na podstawie treści oraz Twojej komunikacji (np. e-maili) . Po wyłączeniu tej opcji będziemy nadal analizować Twoją komunikację, aby zapewnić działanie produktu i inne funkcje, takie jak filtrowanie spamu i bezpieczeństwo.

 

Możesz decydować o tym, którzy mają prawo gromadzić i wykorzystywać Twoje dane, w tym ich pliki cookie i inne technologie, gdy korzystasz z naszych .

Yahoo i wielu naszych partnerów uczestniczą również w organizacjach samoregulacyjnych, które pozwalają zrezygnować z otrzymywania od nas spersonalizowanych reklam. Odwiedź strony NAI, DAA oraz EDAA, aby uzyskać więcej informacji.

Na urządzeniach mobilnych i tabletach

Jeśli korzystasz z urządzeń mobilnych, możesz zarządzać swoimi wyborami w systemie operacyjnym, aby ograniczyć użycie identyfikatorów reklamowych. Aby zarządzać swoimi wyborami, przejdź do ustawień i dodatkowych informacji zapewnianych przez system operacyjny urządzenia mobilnego.

W przeglądarce internetowej lub na pulpicie

Jeśli korzystasz z przeglądarki internetowej na urządzeniu mobilnym lub stacjonarnym, możesz skonfigurować preferencje przeglądarki i zarządzać sposobem, w jaki przeglądarka obsługuje pliki cookie i inne technologie. Pamiętaj, że niektóre funkcje naszych , w tym możliwość zalogowania się na adres e-mail, mogą nie działać, jeśli wyłączysz pliki cookie i inne technologie w przeglądarce.  Dowiedz się więcej poniżej.

W poniższych tabelach wymieniono niektóre pliki cookie, które umieszczamy w naszych Produktach i Usługach.  Wymieniliśmy nasze trwałe pliki cookie i technologie, które ustawiliśmy w związku z przypisanymi im zadaniami. Nie uwzględniliśmy plików cookie sesji.

Uwierzytelnianie, zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona przed oszustwami oraz zapobieganie nadużyciom

Nazwa pliku cookie Maksymalny okres ważności od ostatniej wizyty na stronie

A1

13 miesięcy

A3

13 miesięcy

B

13 miesięcy

BX

13 miesięcy

cmp

13 miesięcy

GUC

13 miesięcy

GUCS

30 minut

OTH

13 miesięcy

T

1 rok

Y

1 rok

Zgodność z prawem

Nazwa pliku cookie Maksymalny okres ważności od ostatniej wizyty na stronie
A1 13 miesięcy
A3 13 miesięcy
APID 13 miesięcy 

CFC

13 miesięcy

cmp

13 miesięcy

EuConsent

24 godziny

GUC

13 miesięcy

GUCS

30 minut

Funkcje produktu i preferencje użytkownika

Nazwa pliku cookie Maksymalny okres ważności od ostatniej wizyty na stronie

RRC

1 minuta

dlExpire

mniej niż 30 minut

dlTimestamp

mniej niż 30 minut

dlIsOn

mniej niż 30 minut

firstview

1 dzień

lkl

13 miesięcy

newsletter_toaster_

30 dni

PH

1 rok

thamba

1 godzina

Personalizowane treści i reklamy

Nazwa pliku cookie Maksymalny okres ważności od ostatniej wizyty na stronie

A1

13 miesięcy

A3

13 miesięcy

adaptv_unique_user_cookie

25 miesięcy

apeaf

1 rok

APID

13 miesięcy

APIDTS

24 godziny

B

13 miesięcy

BX

13 miesięcy

IDSYNC

13 miesięcy

T

1 rok

ymuid

13 miesięcy

Y

1 rok

yvapF 1 dzień

Dane analityczne

Nazwa pliku cookie Maksymalny okres ważności od ostatniej wizyty na stronie

A1

13 miesięcy

A3 13 miesięcy

B

13 miesięcy

OTH

13 miesięcy

rxx 13 miesięcy

Pliki cookie, które umieszczamy w witrynach i aplikacjach stron trzecich

Nazwa pliku cookie Maksymalny okres ważności od ostatniej wizyty na stronie

A3

13 miesięcy

adaptv_unique_user_cookie

25 miesięcy

adsrcvw1

25 miesięcy

B

13 miesięcy

migrated

25 miesięcy

migrated2y

25 miesięcy

OTH

13 miesięcy

optout

25 miesięcy

rtbData0

25 miesięcy

rxx

13 miesięcy

tearsheet

25 miesięcy

unique_ad_source_impression

25 miesięcy

userData

25 miesięcy