Närstående bolag

Närstående bolag

På den här sidan beskrivs Yahoo EMEA Limiteds närstående bolag. Vi definierar ett ”närstående bolag” som ett bolag som kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll med ett annat bolag eller andra bolag. 

Yahoo Group

Yahoo Group är fokuserad på digitala medier och annonsering. Våra varumärken för konsumenterna innefattar Yahoo, Autoblog, Engadget, TechCrunch och AOL. Genom våra tillhandahåller dessa varumärken tjänster inom innehåll, handel och e-post till hundratals miljoner användare. Genom som Yahoo Ad Platforms, Flurry och Ryot tillhandahåller vi även annonserings- och tekniklösningar till ett globalt nätverk med utgivare, annonsörer och andra partner. 

Enligt vad som har sagts i vår integritetspolicy kommer Yahoo EMEA Limited att av många olika skäl dela uppgifter inom Yahoo Group, inklusive för att tillhandahålla produkterna du har begärt, skydda och försvara våra system mot otillåten tillgång eller användning samt tillhandahålla peronaliserade upplevelser och annonser till dig. Huvudenheterna inom Yahoo Group som vi kan dela dina uppgifter med innefattar:

Yahoo Inc.
Yahoo Holdings Inc.
Yahoo Ad Tech LLC
Yahoo UK Limited
Yahoo! Taiwan Inc.