Cookiepolicy

Cookiepolicy

Detta är en gammal version av "Cookiepolicy". Se den senaste versionen här.

I denna policy för cookies förklarar vi vilka olika slags cookies och vilken annan teknik vi använder i våra och , varför vi använder dem och vilka alternativ du har för att hantera data som samlas in via våra cookies.

Besök vår integritetspolicy för att läsa mer om hur vi samlar in och använder dina uppgifter, hur vi delar dem, vilka möjligheter som står till buds för dig i fråga om hur dina uppgifter används och delas samt vilka rättigheter du har enligt de integritetslagar som gäller för dig.

Vi kommer att be om ditt medgivande för inställning av cookies och associerade ändamål som vi använder cookies till. Observera att en del av de cookies som vi använder är ”multifunktionella cookies”, dvs. cookies som vi använder för flera olika ändamål. I dessa fall kan du vägra samtycke eller välja bort vissa av de ändamål som mångfunktionella cookies används för, medan andra är absolut nödvändiga för att tillhandahålla våra produkter och tjänster (till exempel säkerhet och bedrägeribekämpning). I sådana fall använder vi inte dessa cookies för de ändamål du har vägrat samtycke till eller valt bort. Vi ställer ändå in dessa mångfunktionella cookies och erbjuder dig inte någon kontroll över de ändamål som är absolut nödvändiga.

Se ”Hur kan du kontrollera hur vi använder dina uppgifter?” nedan för att läsa mer om hur du hanterar dina cookies och de ändamål som vi använder dina data till.

Vi använder cookies, paket för programvaruutveckling (”SDK:er” av engelskans Software Developments Kits), annonsidentifierare, webblagring, pixlar och taggar i våra och , antingen via webbplats- eller appformat. Gemensamt kallas dessa för ”cookies och annan teknik”. Vi kallar dem för ”cookies och annan teknik”. Läs det här avsnittet för att ta reda på vilka cookies och vilken annan teknik Yahoo använder och hur de fungerar.

Cookies är små informationsbitar som sparas på din webbläsare när du besöker en webbplats eller en mobilapp. Webbplatsen konfigurerar cookiens namn, vilken information som lagras i cookien och hur länge cookien ska finnas kvar i din webbläsare.

Hur fungerar cookies?

När du besöker en webbplats är det normalt att webbplatsen skapar en unik identifierare och lagrar den i din webbläsare, i form av en cookie.

När en webbplats lagrar en cookie i din webbläsare kommer webbläsaren att automatiskt sända -informationen i cookien till webbplatsen eller domänen i fråga, varje gång du besöker webbplatsen och under den tid som cookien existerar.

Två olika slags cookies kan lagras i din webbläsare:

 • Sessionscookies: Dessa cookies lagras när du besöker webbplatsen eller appen och de upphör att gälla när du stänger webbläsareneller appen.
 • Permanenta cookies: Dessa cookies lagras när du besöker webbplatsen eller appen och de fortsätter att gälla även när du stänger webbplatsen eller appen.  Dessa cookies slutar att gälla först efter en viss tid som fastställs av webbplatsen eller appen. På så sätt kan webbplatsen eller appen identifiera dig när du besöker webbplatsen igen nästa gång.

SDK:er är programvarubibliotek som utvecklare inkorporerar i sina appar för att tillhandahålla appfunktioner för användarna och andra tjänster för apputvecklaren. SDK:er används normalt i mobila och anslutna tv-enheter. 

Hur fungerar SDK:er?

När du hämtar en app till din enhet kommer även eventuella SDK:er som apputvecklaren har inkluderat i appen att installeras på din enhet. 

När SDK-paketet har installerats tillhandahåller det appfunktioner, t.ex. annonsering, samt analystjänster till apputvecklarna, till exempel information om din användning av appen och om enhetens egenskaper. 

 

Annonsidentifierare är unika identifierare som företag använder till att identifiera din enhet. Dessa används vanligtvis inom operativsystem på mobila enheter och anslutna tv-apparater.

Hur fungerar annonsidentifierare?

Operativsystem skapar unika annonsidentifierare på din mobila enhet, surfplatta eller  din anslutna tv. När du använder en app på din mobila enhet eller på din anslutna tv, identifierar appen din unika annonsidentifierare och använder den för olika ändamål. Ändamålen innefattar att kunna tillhandahålla personanpassade annonser och att kunna förstå prestanda för de annonser som appen visar för dig.

Webblagring är en teknik som gör att webbplats- och apputvecklare kan lagra information i din webbläsare.  Webblagring används på liknande sätt som cookies. 

Hur fungerar webblagring?

Det finns två olika slags webblagring:

 • Sessionslagring: webbplatsen lagrar informationen medan du använder webbläsaren och informationen slutar att gälla efter att du stänger webbläsaren.
 • Lokal lagring: webbplatsen lagrar informationen och den tas inte bort när du stänger webbläsaren. I stället slutar lokal lagring att gälla enligt vad som fastställs av webbplatsen. På så sätt kan webbplatsen identifiera dig när du öppnar den under en annan surfningssession.

Även om kontrollerna varierar efter webbläsartyp omfattas webblagringen i allmänhet av integritetsinställningarna i webbläsaren.

 

Pixlar och taggar är osynliga bilder eller skript som inkluderas i de webbplatser och appar du använder.

Hur fungerar pixlar och taggar?

När du interagerar med funktioner på en webbplats eller app samtalar pixlar och taggar med webbservrar som överför information om din webbläsare, dina unika identifierare samt information om dina interaktioner med webbplatsen eller appen.

Pixlar och taggar används ofta tillsammans med cookies och annan teknik.

Yahoo använder cookies och annan teknik till att på ett unikt sätt identifiera de webbläsare och enheter som interagerar med våra produkter och tjänster. Efter att vi på ett unikt sätt har identifierat webbläsarna eller enheterna samlar vi in information från dem och använder informationen för många olika ändamål. Ta dig en titt i detta avsnitt för att läsa mer om dessa ändamål.

 • för att autentisera våra användare
 • för att säkerställa säkerheten för användarnas konton
 • för att förhindra skadliga aktiviteter och skydda våra produkter och tjänster mot missbruk

Vi ställer till exempel in cookien OTH för att indikera att en användare har loggat in på våra system.

 • för att identifiera lämplig rättslig behörighet
 • för att lagra datatillstånd och invändningar

GUC- och CFC-cookies bär information om en användares medgivanden och integritetskontroller, exempelvis om du har gett eller nekat Yahoo medgivande för vissa ändamål. Vi kan då återkalla dina medgivanden när du använder våra produkter och tjänster.

 • för att komma ihåg dig när du loggar in på våra produkter
 • för att respektera dina inställningar under dina besök

Till exempel tilldelar cookien lkl en användares senast kända plats baserat på avkänning av webbläsarens plats. Vår cookie newsletter_toaster_ används till att komma ihåg om en användare stängt en ledtext om registrering till nyhetsbrev. Vår PH-cookie lagrar användarens språkinställningar.

 • för att skapa en intresseprofil genom att länka information om din enhet och dina onlineaktiviteter till den unika identifierare som är kopplad till din enhet
 • för att hämta informationen som är kopplad till din unika identifierare 
 • för att välja personaliserat innehåll och personaliserad annonsering som din intresseprofil får oss att anse matchar dina intressen
 • för att visa dig det relevanta personanpassade innehåll och den relevanta personanpassade annonseringen i våra produkter och tjänster
 • för att mäta ditt engagemang med innehållet och annonseringen som vi visar för dig

Om du vill läsa mer om hur vi använder dina data för att visa digitala annonser ska du gå till Så fungerar annonsering.

Till exempel så tilldelar våra cookies A1, B och APID unika identifierare till individuella webbläsare som vi använder till personanpassad annonsering. Se <”Steg 1: Tilldela din enhet en unik identifierare” på sidan ”Hur digital annonsering fungerar” för mer information.

 • för att utföra analys i fråga om våra och för att förstå hur användarna interagerar med dem
 • för att skapa aggregerade rapporter och tillhandahålla verktyg för dataanalys till externa parter, inklusive utgivare, annonsörer och offentligheten, i fråga om branschtrender, målgruppsinsikter, annonsprestanda och effektivitet

Vi ställer till exempel in A1 och B-cookies för att räkna ut det exakta antalet unika webbläsare som får åtkomst till våra produkter, och förstå hur våra användare interagerar med våra produkter. 

 • för att erbjuda personanpassad annonsering
 • för att förbättra personanpassade annonseringsprofiler

Vår cookie migrated2y anger till exempel en användares migrering till en yahoo.com-webbplats.  Vår adaptv_unique_user_cookie  används till att rapportera antalet unika besökare på en annonseringskampanj så att vi kan rapportera vidare till våra annonseringskunder. Vår adsrcvw1  begränsar antalet gånger som en viss användare kommer att se en annons.

Cookies och andra tekniker som vi använder och deras namn kommer att ändras över tid. Du kanske kommer att se cookie-namnen nedan mer än en gång eftersom några av våra cookies är ”mångfunktionella”. En mångfunktionell cookie är en cookie som används för flera olika ändamål. Du kan vägra samtycke eller välja bort vissa av de ändamål som mångfunktionella cookies används för, men andra är absolut nödvändiga för att tillhandahålla våra produkter och tjänster (till exempel säkerhet och bedrägeribekämpning). I sådana fall använder vi inte dessa cookies för de ändamål du har vägrat samtycke till eller valt bort. Vi ställer ändå in dessa mångfunktionella cookies och erbjuder dig inte någon kontroll över de ändamål som är absolut nödvändiga.

Du kan visa och hantera cookies i din webbläsare (se här för mer information). Du kan även visa och hantera de ändamål för vilka vi använder informationen som vi samlar in från cookies i dina integritetskontroller

Nedan hittar du mer information om de olika cookies och andra tekniker som vi använder, inklusive förfallodatum för varje cookie sedan du besökte oss sist.

Ja. Våra partner, t.ex. våra och innehållsleverantörer, använder sina egna cookies och annan teknik i samband med våra . Det innebär att även tredje parter kommer att samla in information från din  webbläsare och dinaenheter när du använder våra produkter.

Hur använder tredje parter cookies och annan teknik i våra produkter?

När du besöker våra produkter använder tredje parter cookies och annan teknik för att samla in anknuten information från din webbläsare och/eller dina enheter för olika ändamål, inklusive:

 • för att visa personaliserat innehåll och personaliserade annonser för dig
 • för att förstå hur du interagerar med innehållet och annonserna som de visar för dig

För att ta reda på mer om de tredje parter som vi samarbetar med och hur de behandlar informationen från din webbläsare och dina enheter, gå till sidan Våra partner .

Vi tillhandahåller dig kontroller över hur vi och våra partner använder dina uppgifter. Ta dig en titt på det här avsnittet för att läsa om hur du kan hantera dina uppgifter.

I Dina integritetskontroller

Besök Dina integritetskontroller och se vilka kontroller som är tillgängliga för att hantera hur vi och våra använder cookies för olika ändamål. Vi tillhandahåller till exempel dessa kontroller för dig så att du kan styra hur vi och våra partner använder dina uppgifter:

Med denna kontroll kan du välja om du vill  se personanpassade annonser från oss eller inte.     Även om du inte vill se personanpassade annonser från oss kommer du ändå fortfarande att se allmänna annonser som kanske inte är relevanta för dig. För att hantera om våra partner ska kunna visa dig personanpassade annonser i våra , besök kontrollen Partner.

Med denna kontroll kan du välja om du vill se  personanpassade  annonser baserat på din sökhistorik. Om du inte vill se personanpassade annonser baserat på din sökhistorik, kommer vi ändå att fortsätta spara din sökhistorik för att tillhandahålla nödvändig support för interna driftbehov, t.ex. säkerhet.

Med denna kontroll kan du välja om du vill se personanpassade annonser baserat på  uppgifter om din . När du inaktiverar denna kontroll kommer vi ändå att fortsätta använda uppgifterna om din exakta plats när du använder appen eller webbplatsfunktioner där platsen behövs för att tillhandahålla tjänsten. Denna kontroll kommer inte att påverka tidigare data om exakt plats som vi har omvandlat till allmänna platsdata.

Med denna kontroll kan vi använda uppgifter om din aktivitet och dina intressen som har samlats in på andra enheter som vi kopplar till dig eller ditt hushåll, i syfte att personanpassa annonser på din aktuella enhet. När du inaktiverar den här kontrollen  kommer aktiviteten på din aktuella enhet inte att länkas till andra enheter som vi kopplar till dig eller ditt hushåll, i syfte att personanpassa annonsering. En viss länkning mellan enheter är nödvändig för väsentliga funktioner, till exempel säkerhet samt identifiering och förhindrande av bedrägerier.

Personanpassad annonsering i Yahoos annonsnätverk

Med denna kontroll kan du välja om du vill se personanpassade annonser på och i partnerwebbplatser och partnerappar i . Om du inaktiverar den här kontrollen kommer vi att fortsätta samla in och använda information från partners webbplatser och appar för driftbehov såsom fakturering, annonsmätning och rapportering.

När  denna kontroll är inaktiverad kommer Yahoo inte  att använda dina personuppgifter, t.ex. e-post eller telefonnummer, för målgruppsmatchning.  Målgruppsmatchning är en process som identifierar var vi och våra partner delar samma användare så att vi kan tillhandahålla mer relevanta annonser för användarna i fråga.  

Med denna kontroll kan du välja om du vill se personanpassade annonser baserat på  innehållet och i din kommunikation (till exempel i din e-post). När du inaktiverar den här kontrollen kommer vi att fortsätta analysera din kommunikation för att tillhandahålla produktfunktioner och andra funktioner, till exempel skräppostfiltrering och säkerhet.

Du kan hantera vilka som ska ha rätt att samla in och använda dina uppgifter, inklusive deras användning av cookies och annan teknik när du använder våra .

Yahoo och många av våra partner inom  är även med i självreglerande organisationer som gör att du kan välja bort att ta emot personaliserad annonsering från oss. Besök NAI, DAA och EDAA för att få mer information.

På mobila enheter och surfplattor

Om du använder en mobil enhet kan du hantera dina val i operativsystemet för att begränsa användningen av annonsidentifierare. För att hantera dina val ska du gå till inställningarna och läsa ytterligare information som du får i den mobila enhetens operativsystem.

I webbläsaren och i den stationära datorn

Om du använder en webbläsare på mobila eller stationära enheter kan du konfigurera webbläsarinställningarna och styra hur webbläsaren ska hantera cookies och annan teknik. Observera att vissa av våra funktioner, inklusive förmågan att logga in i din e-post, kanske inte fungerar om du inaktiverar cookies och annan teknik i din webbläsare.  Läs mer nedan.

Följande tabeller listar några av de cookies som vi placerar i våra produkter och tjänster.  Vi har listat våra bestående cookies och tekniker som vi ställer in i samband med dessa ändamål. Vi har inte tagit med sessionscookies.

Autentisering, säkerhet och bedrägeri samt förhindrande av missbruk

Cookienamn Maximalt utgångsdatum från sist du besökte oss

A1

13 månader

A3

13 månader

B

13 månader

BX

13 månader

cmp

13 månader

GUC

13 månader

GUCS

30 minuter

OTH

13 månader

T

1 år

Y

1 år

Juridisk efterlevnad

Cookienamn Maximalt utgångsdatum från sist du besökte oss
A1 13 månader
A3 13 månader
APID 13 månader

CFC

13 månader

cmp

13 månader

EuConsent

24 timmar

GUC

13 månader

GUCS

30 minuter

Produktfunktioner och användarinställningar

Cookienamn Maximalt utgångsdatum från sist du besökte oss

RRC

1 minut

dlExpire

under 30 minuter

dlTimestamp

under 30 minuter

dlIsOn

under 30 minuter

firstview

1 dag

lkl

13 månader

newsletter_toaster_

30 dagar

PH

1 år

thamba

1 timme

Personalisering av innehåll och annonsering

Cookienamn Maximalt utgångsdatum från sist du besökte oss

A1

13 månader

A3

13 månader

adaptv_unique_user_cookie

25 månader

apeaf

1 år

APID

13 månader

APIDTS

24 timmar

B

13 månader

BX

13 månader

IDSYNC

13 månader

T

1 år

ymuid

13 månader

Y

1 år

yvapF 1 dag

Analys

Cookienamn Maximalt utgångsdatum från sist du besökte oss

A1

13 månader

A3 13 månader

B

13 månader

OTH

13 månader

rxx 13 månader

Cookies som vi har ställt in på tredje parts webbplatser och appar

Cookienamn Maximalt utgångsdatum från sist du besökte oss

A3

13 månader

adaptv_unique_user_cookie

25 månader

adsrcvw1

 25 månader

B

13 månader

migrated

 25 månader

migrated2y

 25 månader

OTH

13 månader

optout

 25 månader

rtbData0

 25 månader

rxx

 13 månader

tearsheet

 25 månader

unique_ad_source_impression

 25 månader

userData

 25 månader