Informacja dla osób, które nie korzystają z usług Yahoo

Informacja dla osób, które nie korzystają z usług Yahoo

Wersja 1.0, ostatnia aktualizacja: lipiec 2023 r.

1. Kim jesteśmy

Yahoo EMEA Limited jest spółką technologiczno-medialną, utworzoną zgodnie z prawem irlandzkim, z siedzibą pod adresem: 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irlandia.

Świadczymy usługi konsumenckie i cyfrowe usługi reklamowe (nasze usługi) w Europie (w tym w Wielkiej Brytanii), na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Gromadzimy informacje od osób korzystających z naszych usług i wykorzystujemy je w sposób opisany w Polityce prywatności Yahoo.

Nawet jeśli nie korzystasz z naszych usług, możemy przetwarzać pewne informacje o Tobie.

Niniejsza informacja ma zastosowanie, gdy:

 • osoba korzystająca z naszych usług konsumenckich, takich jak Yahoo Poczta, przekazuje nam informacje o Tobie;
 • Twoje dane zostały uwzględnione w wyszukiwaniu przeprowadzonym za pośrednictwem naszych usług wyszukiwania;
 • informacje o Tobie pojawiają się w wynikach wyszukiwania przeprowadzanego za pośrednictwem naszych usług wyszukiwania; lub
 • informacje o Tobie pojawiają się w komentarzach użytkowników.

W tym dokumencie wyjaśniamy, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i udostępniamy oraz w jaki sposób możesz kontrolować, co z nimi robimy.

Kliknij przycisk + po prawej stronie, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak przetwarzamy informacje o Tobie.

Gdy nasi użytkownicy udostępniają nam informacje o Tobie

Świadczymy usługi poczty elektronicznej za pośrednictwem Yahoo Poczta i AOL Mail. Świadczymy również usługi, w ramach których użytkownicy mogą wyszukiwać informacje w Internecie i komentować artykuły lub filmy wyświetlane w naszych witrynach i aplikacjach. Informacje o Tobie mogą być zawarte w wiadomościach e-mail naszych użytkowników (zarówno gdy są ich nadawcami, jak i odbiorcami), wynikach wyszukiwania lub komentarzach. Na przykład wiadomości e-mail, wyniki wyszukiwania lub komentarze mogą zawierać Twoje dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), dokumenty, które Cię dotyczą lub zdjęcia, na których jesteś.

W żadnym przypadku nie kontrolujemy treści wiadomości e-mail, wyszukiwań ani komentarzy naszych użytkowników.

Informacje o Tobie wykorzystujemy na różne sposoby opisane poniżej.

Informacje z wiadomości e-mail i kontaktów

Jakie informacje gromadzimy lub otrzymujemy i jak je Iwykorzystujemy

Dlaczego przetwarzamy informacje i jaka jest podstawa prawna (ważny powód prawny) ich wykorzystywania

Gromadzimy i przechowujemy treść wiadomości e-mail wysyłanych i otrzymywanych za pośrednictwem naszych usług Yahoo Poczta i AOL Mail. Gromadzimy również informacje dodatkowe dotyczące wiadomości e-mail (inne niż ich treść).

Jeśli na przykład użytkownik Yahoo Poczta wyśle do Ciebie wiadomość e-mail lub Ty wyślesz wiadomość na adres e-mail Yahoo, będziemy przetwarzać Twój adres e-mail, aby umożliwić wysłanie takiej wiadomości.

Informacje, które gromadzimy, obejmują Twoje dane kontaktowe, dane osobowe zawarte w wiadomości e-mail, temat wiadomości e-mail, czas wysłania i odebrania wiadomości e-mail oraz adresy e-mail.

Zarówno my, jak i osoby korzystające z naszych usług, mamy uzasadniony interes w tym, aby nasze usługi e-mail działały prawidłowo.

Wykorzystujemy te informacje w celu świadczenia usług i zapewniania funkcji, z których korzystają użytkownicy usług Yahoo Poczta i AOL Mail, a także w celach związanych z bezpieczeństwem i ochroną (na przykład skanowanie załączników w wiadomościach e-mail pod kątem zagrożeń, aby zapewnić bezpieczeństwo, ochronę i wydajność naszych usług).

W niektórych przypadkach gromadzimy i przechowujemy książki adresowe użytkowników Yahoo Poczta i AOL Mail, które mogą zawierać Twoje imię i nazwisko oraz pseudonim, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy, dane dotyczące pracy i datę urodzin.

Zarówno my, jak i osoby korzystające z naszych usług mamy uzasadniony interes w tym, aby użytkownicy Yahoo i AOL mogli skutecznie kontaktować się z osobami z ich książki adresowej.

Informacje w zapytaniach do wyszukiwarki

Jakie informacje gromadzimy lub otrzymujemy i jak je wykorzystujemy

Dlaczego przetwarzamy informacje i jaka jest podstawa prawna (ważny powód prawny) ich wykorzystywania

Gromadzimy i przetwarzamy zapytania do wyszukiwarki w naszych witrynach i aplikacjach oraz w witrynach i aplikacjach partnerów, którzy korzystają z naszych produktów wyszukiwania. Zapytania te mogą zawierać Twoje dane osobowe. Przetwarzamy zapytania do wyszukiwarki, aby dostarczać naszym użytkownikom wyniki wyszukiwania.

Zarówno my, jak i osoby korzystające z naszych usług mamy uzasadniony interes w tym, aby nasze usługi wyszukiwania działały prawidłowo, w tym aby korzystanie z nich było łatwe oraz aby były one pomocne i skuteczne.

Informacje w wynikach wyszukiwania

Jakie informacje gromadzimy lub otrzymujemy i jak je wykorzystujemy

Dlaczego przetwarzamy informacje i jaka jest podstawa prawna (ważny powód prawny) ich wykorzystywania

Przetwarzamy informacje zawarte w zapytaniach do wyszukiwarki w celu dostarczania wyników wyszukiwania. Takie wyniki wyszukiwania mogą zawierać informacje o Tobie.

Możesz żądać zaprzestania wyświetlania określonych adresów URL, które pojawiają się w wynikach wyszukiwania Twojego imienia i nazwiska w naszych wyszukiwarkach. (Możesz przesłać takie żądanie, odwiedzając naszą stronę dotyczącą prawa do bycia zapomnianym.)

Mamy uzasadniony interes w dostarczaniu wyników wyszukiwania naszym użytkownikom.

Informacje w komentarzach użytkowników

Jakie informacje gromadzimy lub otrzymujemy i jak je wykorzystujemy

Dlaczego przetwarzamy informacje i jaka jest podstawa prawna (ważny powód prawny) ich wykorzystywania

W naszych witrynach i aplikacjach wyświetlamy komentarze zamieszczane przez użytkowników. Komentarze mogą zawierać informacje o Tobie (takie jak imię i nazwisko). Przetwarzamy te informacje, aby zapewnić zgodność komentarzy z naszymi zasadami społeczności.

Mamy uzasadniony interes w zapewnianiu funkcji angażujących naszych użytkowników, a także w utrzymywaniu zgodności komentarzy z naszymi zasadami społeczności.

Poniżej wymieniono kategorie partnerów, którym udostępniamy informacje o Tobie, oraz powody, dla których to robimy.

Kliknij przycisk + po prawej stronie, aby dowiedzieć się więcej o tych partnerach i o tym, dlaczego udostępniamy im informacje o Tobie.

Kategoria partnera

Dlaczego udostępniamy informacje o Tobie

Podmioty Yahoo

Udostępniamy informacje o Tobie innym podmiotom Yahoo z różnych powodów, w tym w celu:

 • zapewniania użytkownikom dostępu do naszych usług konsumenckich i cyfrowych usług reklamowych;
 • ochrony naszych systemów i usług konsumenckich poprzez wykrywanie nieuprawnionego dostępu lub użycia i zapobieganie im
 • analizowania działania naszych usług konsumenckich i cyfrowych usług reklamowych, oraz
 • ulepszania istniejących usług i funkcji oraz rozwijania nowych.

Podmioty przetwarzające, które działają w naszym imieniu

Udostępniamy Twoje informacje podmiotom przetwarzającym, które pracują w naszym imieniu i przetwarzają informacje o Tobie zgodnie z naszymi dyspozycjami. Podmiotami przetwarzającymi są m.in.:

 • dostawcy usług przechowywania danych w chmurze;
 • dostawcy naszych usług wyszukiwania; oraz
 • partnerzy ds. zabezpieczeń i dostawcy usług.

Organy publiczne lub inne osoby trzecie

Udostępniamy informacje osobom trzecim i organom ścigania w następujących celach:

 • w celu zachowania zgodności z nakazem sądowym lub podobną procedurą prawną lub w celu zapobiegania oszustwu lub innej niezgodnej z prawem działalności
 • w celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa naszego i naszych użytkowników. Możemy np. przekazywać informacje (takie jak informacje o Tobie zawarte w skrzynkach pocztowych i książkach adresowych) organom ścigania w nagłych przypadkach, gdy zagrożone jest czyjeś bezpieczeństwo;
 • w celu wykrywania, monitorowania lub przeciwdziałania np. oszustwom, niezgodnej z prawem działalności, problemom dotyczącym bezpieczeństwa i problemom technicznym. Obejmuje to udostępnianie informacji innym firmom technologicznym w celu ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa;
 • w celu realizacji wymogów prawnych lub regulacyjnych oraz
 • w celu wykonania naszych praw, w tym monitorowania przestrzegania naszych Warunków świadczenia usług.

Nowi właściciele

Jeśli dojdzie do zmiany lub proponowana jest zmiana własności lub kontroli nad całością lub częścią Yahoo (lub co najmniej jednej z naszych usług) w wyniku połączenia, przejęcia lub sprzedaży składników majątku, możemy przesłać informacje o Tobie nowemu (lub potencjalnemu) właścicielowi lub podmiotowi sprawującemu kontrolę.

4. Jak długo przechowujemy informacje o Tobie

Z reguły informacje te przechowujemy tak długo, jak jest to potrzebne do celów opisanych poniżej.

 • Do celów opisanych w punkcie 2 tego dokumentu (Jak i kiedy przetwarzamy informacje o Tobie);
 • W celu świadczenia usług konsumenckich naszym użytkownikom. Na przykład zawartość kont e-mail użytkowników przechowujemy tak długo, jak ich konta pozostają aktywne. (Konto pozostaje aktywne w przypadku logowania się na nie co najmniej raz na 12 miesięcy);
 • Do innych uzasadnionych celów, takich jak wypełnianie naszych zobowiązań prawnych i monitorowanie przestrzegania naszych Warunków świadczenia usług;
 • Do celów bezpieczeństwa (takich jak skanowanie załączników wiadomości e-mail pod kątem zagrożeń bezpieczeństwa, aby nasze usługi były bezpieczne i wydajne).

W niektórych przypadkach informacje o Tobie przechowujemy dłużej (np. gdy musimy spełnić wymogi prawne).

Okres przechowywania informacji o Tobie zależy od takich czynników jak:

 • rodzaj informacji
 • powód, dla którego zostały one zebrane i są przetwarzane
 • potrzeby biznesowe (np. tworzenie kopii zapasowych, abyśmy mogli przywrócić użytkownikom dostęp do naszych usług po awarii); oraz
 • wszelkie wymogi prawne, których musimy przestrzegać.

Na przykład książki adresowe użytkowników będziemy przechowywać tak długo, jak ich konta Yahoo Poczta lub AOL Mail będą aktywne.

5. Przekazywanie informacji o Tobie

Współpracujemy z podmiotami Yahoo (naszymi podmiotami powiązanymi) oraz innymi firmami w różnych krajach. W krajach tych mogą obowiązywać przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych, które różnią się od przepisów obowiązujących w Twoim kraju. Gdy przekazujemy informacje opisane w punkcie 2 powyżej (Jak i kiedy przetwarzamy informacje o Tobie) naszym podmiotom powiązanym lub firmom w innych krajach, zapewniamy, że stosowane są odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony tych informacji. Środki, które wykorzystujemy to decyzje stwierdzającei odpowiedni stopień ochrony (oficjalne decyzje wydawane przez Komisję Europejską lub Wielką Brytanię na temat tego, czy inny kraj zapewnia równoważny poziom ochrony danych) oraz standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską lub Wielką Brytanię.

Kraje, do których przekazujemy dane osobowe, to Australia, Wielka Brytania, Indie, Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Singapur, Tajwan i Izrael.

Możemy wykorzystywać inne warunki przekazania informacji o Tobie, np. gdy przekazanie ich ijest konieczne:

 • w celu realizacji umowy, która została zawarta w Twoim interesie pomiędzy administratorem danych a inną osobą;
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • z uwagi na ważne względy interesu publicznego lub
 • w celu ochrony żywotnych interesów osoby.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące standardowych klauzul umownych lub chcesz otrzymać ich kopię, możesz skontaktować się z nami, korzystając z naszego formularza prywatności lub danych kontaktowych podanych poniżej.

6. Korzystanie ze swoich praw dotyczących prywatności

a. Twoje prawa

Przysługują Ci prawa odnośnie do Twoich danych, w tym prawo do wglądu (dostępu), sprostowania i usuwania (kasowania) swoich danych oraz do ograniczenia przetwarzania lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Możliwość skorzystania z tych praw może być ograniczona, jeśli:

 • nie mamy wystarczających informacji, aby Cię zidentyfikować;
 • musimy spełnić określone zobowiązania prawne;
 • Twoja prośba wpłynęłaby na prawa i wolności innej osoby; lub
 • informacje są potrzebne do dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed nimi.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw, wypełnij nasz formularz prywatności.

b. Zgłaszanie wątpliwości

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące sposobu przetwarzania informacji o Tobie, możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres dpo-contact@yahooinc.com lub pisząc do nas na adres podany w punkcie Kontakt z nami poniżej. W przypadku niezadowolenia z naszej odpowiedzi masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych w kraju, w którym mieszkasz lub pracujesz. Lokalny organ regulacyjny ds. ochrony danych znaleźć można na stronie internetowej Europejskiej Rady Ochrony Danych.

Jeśli mieszkasz w Szwajcarii, możesz skontaktować się z Federalnym Komisarzem Ochrony Danych i Informacji (FDPIC).

7. Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego dokumentu, chcesz zgłosić zastrzeżenia lub skorzystać ze swoich praw w zakresie ochrony danych, najszybszym i najprostszym sposobem jest skontaktowanie się z nami za pomocą naszego internetowego formularza prywatności.

Możesz również napisać do nas na adres:

The Privacy Team
Yahoo EMEA Limited
Floor 5-7 Point Square
North Wall Quay
Dublin 1
Irlandia

Aby skontaktować się z Naszym Inspektorem Ochrony Danych, wyślij wiadomość e-mail na adres dpo-contact@yahooinc.com lub tradycyjny list na adres:

The Data Protection Officer
Yahoo EMEA Limited
Floor 5-7 Point Square
North Wall Quay
Dublin 1
Irlandia