Andmete kogumine ja kasutustavad

Andmete kogumine ja kasutustavad

Selle lehel on toodud täiendav teave mõne tava ja tehnoloogialahenduse kohta, mida andmete kogumiseks, kasutamiseks ning jagamiseks rakendame. 

Yahoo Group teenindab iga päev ligikaudu miljardit kasutajat üle kogu maailma. Sellisel tasemel veebiteenuste pakkumiseks on meil vaja mõista meie süsteemide, võrkude ja toodete toimivust. Selleks koondame suure osa meie kogutud andmetest ja kasutame koondandmete analüüsimiseks oma analüüsiplatvorme.

Need platvormid genereerivad vajalikke aruandeid ja kasulikku statistikat iga meie tegevusvaldkonna kohta, sealhulgas:

 • finantsaruandlus, raamatupidamine, arveldamine ja auditeerimine;
 • äriarendus, tööstusharu suundumuste mõistmine, konkurentsianalüüsid, kaubamärgi turundus ning liitumised ja omandamised;
 • meie tarnijate ja partnerite tootlikkuse mõõtmine;
 • süsteemi ja võrgu toimivuse seire ning juhtimine, jõudluse plaanimine, veaotsing, liikluse optimeerimine, koormusetasandus ja seotud talitluslikud eesmärgid;
 • turve ning pettuse-, rämpsposti- ja kuritarvitusvastased tegevused;
 • reklaamisüsteemide, kampaaniate ja partnerluste tootlikkuse ning tõhususe mõõtmine meie ja meie partnerite jaoks;
 • toodete täiustamine, uute toodete ja uute funktsioonide arendus;
 • vaatajaskonna koondstatistika meie ja meie parterite jaoks;
 • saitide, rakenduste ja toodete koondanalüüs meie ja meie partnerite jaoks.

Koondaruanded, mida jagame oma partneritega, sisaldavad ainult andmete statistilisi kokkuvõtteid. See tähendab, et me ei jaga partneritega kasutajaid tuvastavaid andmeid. Lisateavet leiate Yahoo privaatsuspoliitika jaotisest „Kuidas me teie teavet jagame?“.

Me oleme võtnud endale eesmärgiks pidevalt täiendada oma olemasolevaid ning arendada uusi pakkumisi, mille korral leiame, et need võivad olla meie kasutajatele tulusad ja meeldivad kasutada. Nende tegevuste prioriseerimisel lähtume kasutajate tagasisidest, turu-uuringutest, tööstusharu suundumustest ja meie kogutud andmetest selle kohta, kuidas meie praegusi tooteid kasutatakse. Enamikel juhtudel kasutame tootetäiustuseks ja -arenduseks koondandmeid, mis tähendab, et need ei sisalda kasutajatasemel järeldusi ega analüüse.

Tootetäiustuseks ja -arenduseks kasutatakse andmeid näiteks järgmistel eesmärkidel:

 • kasutuskogemuse testimine;
 • kvaliteedi tagamine ja toote testimine (sh turvalisuse testimine);
 • veatuvastus ja -parandus;
 • toote toimivuse mõõtmine (nt lehtede ja rakenduste laadimiseks kuluv aeg).

Meie süsteemid on konfigureeritud nii, et need koguvad turbe ja talitluse eesmärkidel andmeid automaatselt. Üldiselt säilitame neid andmeid lühiajaliselt, kuid säilitame teatud pikema aja jooksul, et kuritegelikku tegevust tuvastada, leevendada või sellega seoses süüdistust esitada. andmed statistilisteks aruanneteks, mille abil süsteemi ja võrgu toimivust jooksvalt paremini mõista.

Kasutusviisid turbe ja talitluse eesmärkidel hõlmavad järgmist:

 • süsteemi ja võrgu toimivuse seire;
 • turbeanalüüs (nt sissetungituvastus, nõrkuste hindamine ja sissetungitestid);
 • rikete ja seisakute tuvastus ja parandamine;
 • veaotsing ja silumine;
 • jõudluse plaanimine ja prognoosimine;
 • liikluse optimeerimine ja koormusetasandus;
 • tarnijate ja partnerite süsteemide ning võrkude toimivuse mõõtmine.

Kuna need toimingud on meie ettevõtte jaoks kriitilise tähtusega, ei paku Yahoo teile võimalust juhtida ega teha valikuid seoses meie andmekasutusega turbe ja talitluse eesmärgil.

Selles jaotises on toodud täiendav teave mõne meie konkreetse tava kohta, mida me järgime, et isikupärastada teile kuvatavat sisu (nagu reklaame või artikleid). Tutvuge jaotisega Kuidas digitaalreklaam toimib?, et saada ülevaadet selle kohta, kuidas me teile kuvatavate reklaamide isikupärastamiseks teie andmeid kasutame. 

Meie isikupärastatud lahendused sisaldavad järgmist:

 • sellise veebisisu ning selliste artiklite, reklaamide ja videote sagedasem kuvamine, mis teile meeldivad või mille vastu olete näidanud huvi;
 • uue veebisisu või toodete soovitamine, mille korral arvame teie varasema tegevuse põhjal, et need võivad teile meeldida;
 • teie hiljutise tegevuse meelespidamine (nt hiljutised börsikursid või veebiotsingud).

Meetodid, mille abil me teile isikupärastatud lahendusi pakume, hõlmavad järgmist:

 • majapidamise, konto, seadme ja küpsiste identifikaatorite linkimine;
 • IP-aadresside töötlemine;
 • piiratud küpsistetoega brauser ja seadmed;
 • nuti-TV-d ja interaktiivsed seadmed;
 • küpsised, majakad, skriptid ja SDK-d;
 • automaatne töötlemine ja masinõpe.

Yahoo kasutab eri meetodeid, et linkida majapidamistes, kontodel, seadmetes ning küpsistes ja teistes tehnoloogialahendustes leiduvaid kordumatuid identifikaatoreid, mis kuuluvad tõenäoliselt samale kasutajale või esinevad samas majapidamises. Need identifikaatorid lingitakse tänu ühistele elementidele, nagu jagatud IP-aadressid, seadme või mobiilirakenduse jagatud kasutus, konto sisselogimisteave eri seadmetes ning kolmanda osapoole edastatud identifikaatori vastendamis- ja linkimisandmed.

Identifikaatorite liigid, mida kogume ja töötleme, hõlmavad järgmist:

 • meiliaadressid (nii konto jaoks kasutatavad meiliaadressid kui ka teised meiliaadressid);
 • telefoninumbrid;
 • küpsised või teised tehnoloogialahendused, mis sisaldavad kordumatuid identifikaatoreid;
 • Apple iOS-i reklaami-ID ja tarnija-ID;
 • Google Androidi ID and Play Store’i reklaami-ID;
 • majapidamise identifikaatorid;
 • IP-aadressid (4. versioon ja 6. versioon);
 • ja tuletatud väärtused mis tahes ülalnimetatust.

Kogume ja lingime neid elemente ka siis, kui te ei ole kasutamiseks sisse logitud, näiteks kui kasutate toodet, mille jaoks ei ole vaja sisse logida, või kui kasutate meie kolmanda osapoole veebisaidil.

Neid identifikaatoreid seostatakse tavaliselt andmetega, mida Yahoo kasutajatega seoses kogutakse, jälgitakse või järeldatakse, või mida tuletatakse andmetest, mida saame oma partneritelt.

Teie nõusolekul lingime identifikaatoreid, et suurendada erinevates kontekstides ja erinevatel aegadel kogutavate andmete kasulikkust, et tagada täiustatud sisu- ja reklaamikogemus . Näiteks kasutajad, kes teostavad veebiotsinguid teatud meeskondade sporditulemuste kohta, võivad olla huvitatud oma uudistevoos nende meeskondade kohta täiendavate artiklite või videote nägemisest.

Teil on võimalik teha valikuid selle kohta, kuidas teie andmeid lingitakse. Kasutades seadme linkimise juhtnuppu oma privaatsuse juhtnuppudes, saate oma nõusolekust loobuda ja me ei lingi erinevate brauserite ja mobiilseadete identifikaatoreid, et tagada täiustatud sisu- ja reklaamikogemust.

Teie seadme IP-aadress saadetakse Yahoole iga kord, kui teete meie või seoses toiminguid. Samuti võivad teie IP-aadressi teabe saada ja meile edastada kolmandad osapooled, kui teete nende toodetega seoses toiminguid. Ühtlasi võib Yahoo edastada teie IP-aadressi partneritele, kellega teeme oma toodetes veebisisu, reklaamide ja seotud toodete kuvamiseks koostööd.

Kogume jooksvalt teie IP-aadresse järgmistel eesmärkidel:

 • teie konto ja andmete ning meie süsteemide ja võrkude turvalisuse säilitamine;
 • pettuste, rämpsposti, andmepüügi, kuritarvitamise ja muu pahatahtliku tegevuse eest kaitsmine;
 • võrgu, süsteemi ja seotud talitlusprobleemide veaotsing;
 • teie riigi või geograafilise asukoha tuvastamine, et võimaldada järgmist:
  • teie õigusruumi ja teie kontoga seotud õiguste tuvastamine;
  • teile asjakohasema veebisisu ja reklaamide pakkumine;
 • reklaamide sageduse jooksev piiramine seadmetes, mis küpsiseid ei toeta;
 • teie kodu ja töökoha ligikaudsete asukohtade mõistmine;
 • selliste seadmete, brauserite ja kasutajakontode linkimine, mis võivad olla seostatud sama majapidamise või töökohaga;
 • toodete kasutamist geograafilise piirkonna kaupa näitava koondstatistika loomine.

Yahoo kogub ja kasutab piiratud küpsistetoega brauseritest ja seadmetest (nt sellistest, kus on lubatud küpsiseid blokeerivad tehnoloogialahendused) varem kogutud andmeid. Sellistel juhtudel genereerime oma toodete täiustamiseks ajutise „passiivse ID“, kasutades selliste seadmete tõenäosuslikuks tuvastamiseks eri võrgusignaale.

Saate nendel seadmetel passiivsete ID-de kasutamist hallata, kasutades privaatsuse juhtnuppudes juhtseadet „Yahoo kogu veebis“. Mõni küpsiseid blokeeriv tehnoloogialahendus võib takistada seadme, platvormi ja isereguleeritavaid privaatsuse juhtseadeid, mistõttu soovitame nendel juhtudel kasutada juhtseadet „Yahoo kogu veebis“.

Kogume andmeid nuti- või internetiühendusega teleritest, OTT-voogedastamisseadmetest ja seotud interaktiivsetest seadmetest (ühisnimetusega „nutiseadmed“) meie TV-rakenduste või kaudu, mida me nendes seadmetes pakume.

Kasutame ühiseid atribuute (nagu IP-aadressid), et nutiseadmeid ja seotud andmeid linkida, ning seejärel rühmitame need seadmed majapidamistesse.

Mõnel juhul pakuvad nutiseadmed Yahoole linkimise ja sihtimise hõlbustamiseks konkreetset lisateavet, nagu TV-seadme identifikaator või kasutaja sisselogimisandmed. Tutvuge oma konkreetse nutiseadme privaatsusalaste avalikustamisteadetega, et saada lisateavet tavade ja juhtimismeetmete kohta, millest andmete kogumisel ning kasutamisel lähtutakse.

Kasutame brauserites, mobiiltelefonides ja seotud seadmetes andmete kogumiseks tööstusharu standarditele vastavaid meetodeid. Nende meetodite alla kuuluvad küpsised, majakad, veebimälu, SDK-d ning sildid ja pikslid, mida nimetame ühiselt „küpsisteks ja teisteks tehnoloogialahendusteks“.

Lisateavet selle kohta, kuidas me kasutame küpsiseid ja teisi tehnoloogialahendusi, et koguda ning kasutada teie andmeid, leiate meie küpsiste kasutamise põhimõtetest.

Kasutame mitmesuguseid automaatse andmetöötlemise meetodeid (nagu andmemudelid ja masinõpe), et täiustada oma algoritme ning kõigi meie ja aspektide tõhusust.

Meie ja teenuste aspektid, millega seoses kasutame automaatse andmetöötlemise meetodeid, hõlmavad järgmist:

 • süsteemi toimivus ja seire;
 • turve ja talitlusalane tõhusus;
 • veebisisu isikupärastamine;
 • prognoosianalüüs;
 • programmiline reklaam.

Need meetodid liidavad kokku ja kasutavad teabeallikatest pärinevaid andmeid, et neid funktsioone pidevalt värskendada ning optimeerida.

Kui välja arvata meie süsteemide turvamiseks vajalik automaatne töötlemine, on teil võimalik teha valikuid selle kohta, kuidas teie andmeid kasutame, kui sellise töötlemise tulemusel tehakse teie või teie tegevuse kohta järeldusi. Lisateavet leiate lehel Privaatsuse juhtnupud.

Pange tähele, et meie automaatne töötlemine ei tekita teie suhtes õiguslikke ega muid sarnaseid märkimisväärseid tagajärgi.

Yahoo ei kogu, kasuta ega jaga teiega seotud tundlikke andmeid teile isikupärastatud kasutuskogemuse pakkumiseks, välja arvatud seadusega lubatud juhtudel. Teile võidakse kuvada meie reklaame tundlike teemade või toodete kohta, kuid need reklaamid põhinevad ainult veebilehe sisul. 

Samuti on meie partneritel lepingujärgselt keelatud meie kasutajatelt saadud või meie kasutajate kohta käivate tundlike andmete kogumine või kasutamine.

Meie ja meie edastame tundlike teemadega seotud kontekstipõhiseid reklaame veebilehtedel, mis sisaldavad sama või sarnase tundliku teemaga seotud sisu. Nende reklaamide valimisel lähtutakse veebilehe sisust ja mitte kasutaja, brauseri või seadme kohta saadud teabest. Näiteks kui avate veebilehel tervise kohta käiva jaotise, võidakse teile kuvada tervisega seotud reklaame.

 

Milliseid asukohaandmeid me kogume?

Yahoo kogub ja talletab teie või tuletab teie asukoha muu teabe alusel. Hangime teie asukohaandmeid järgmistest allikatest:

 • piirkond ja ajavöönd, mille olete valinud oma seadme sätetes;
 • ja teie IP-aadressil, GPS-il, WiFil või mobiilimasti lähedusel põhinevad .
 • teie tegevus, kui kasutate meie tooteid – näiteks kui kasutate meie otsingutooteid, et otsida lendusid Londonist Pariisi, võime teha järelduse, et elate Londonis;
 • , mis on seotud sisuga, mille olete meie toodete abil üles laadinud ja jaganud (nt manused, fotod ja videod), mis võivad sisaldada asukohaandmeid.

Saame asukohaandmeid, kas või , oma partneritelt ja kolmanda osapoole andmepakkujatelt.

Meie partnerite hulka kuuluvad meie reklaamipartnerid. Saame neilt isikupärastatud reklaamide pakkumiseks , kui olete selleks nõusoleku andnud ja kui see on nende privaatsustavadega kooskõlas. Reklaamipartnerid, kes kasutavad , pakuvad võimalust juhtida üksikasjalikult seda, kuidas nad teie andmeid nendel juhtudel jagavad.

 

Kuidas asukohaandmeid kasutame?

Yahoo kasutab teie , mida oleme jooksvalt kogunud, järgmistel eesmärkidel:

 • teie arvatava elu- ja töökoha järeldamine. Kasutame neid järeldusi järgmistel eesmärkidel:
  • teie suhtes kehtivate teenusetingimuste ja õigusruumi tuvastamine;
  • teile saadaolevate toodete ja tootefunktsioonide tuvastamine;
  • teile kuvatavate reklaamide valimine;
  • teie konto kaitsmiseks ebahariliku sisselogimistegevuse tuvastamine;
 • teile meie ja esitamiseks sobiva keelekasutuse tuvastamine;
 • pettuste ja kuritarvitamise tuvastuse abistamine;
 • partneritele tooteanalüüsi teostamine ja koondstatistika pakkumine;
 • täiustatud asukohapõhiste teenuste pakkumine (nt hetkeasukohajärgne ilmaennustus);
 • asukohapõhiste reklaamide esitamine (nt selliste reklaamide esitamine, mis on seotud teie hetkeasukohaga või mis põhinevad asukohtadel, mida olete varem külastanud);
 • reklaamikampaaniate tõhususe mõõtmine (nt selle mõõtmine, kas seadet täheldati reklaamija poes pärast seda, kui seadmes kuvati selle reklaamija reklaam);
 • kohalike otsingutulemuste pakkumine (nt hetkeasukoha läheduses olevate restoranide kuvamine, kui otsite restorane);
 • teie praeguse või hiljutiste asukohtade põhjal asjakohase veebisisu pakkumine (nt spordialane sisu meeskonna kohta pärast seda, kui külastasite selle meeskonna staadiumit).

Avage Privaatsuse juhtnupud, et hallata, kuidas Yahoo teie kasutab.

Kuidas teie asukohaandmeid jagame?

Kui annate selleks nõusoleku, võib Yahoo teie täpseid asukohaandmeid jagada meie reklaamipartneritega. Külastage lehe Privaatsuse juhtnupud jaotist „Partnerid“, et hallata, kuidas Yahoo teie andmeid nende partneritega jagab.

Pange tähele, et seda, kuidas meie partnerid kasutavad asukohaandmeid, mille olete neile edastanud, juhivad nende enda privaatsuseeskirjad.

Kui jagate kontot või seadet teise isikuga (nt pereliikmega), liidame kokku üksikute seansside andmed selle kohta, kuidas te meie kasutate ja nendele reageerite.

Kui jagate kontot või seadet ühe või mitme teise isikuga, siis võtke arvesse järgmist:

 • veebisisu ja reklaamid, mida teile kuvame, ei pruugi peegeldada teie tegevust ega olla teile asjakohased;
 • isikud, kellel on juurdepääs teie seadme sätetele ja privaatsuseelistustele, sh loobumiseelistustele, võivad muuta neid sätteid ilma et te sellest teadlik oleksite.

NÄPUNÄIDE. Jagatud seadme või konto kasutamisel veenduge iga kord, kui seadet kasutate, et teie sätted oleksid ajakohased või kooskõlastage oma eelistused nendega, kellega seadet jagate.

Lisateabe lugemiseks jagatud seadmete ja kontode kohta külastage lehte Privaatsuse juhtnupud.

Aeg-ajalt võime korraldada eripakkumisi, nagu loteriisid, võistlusi või väljaloosimisi. Kui võtate eripakkumisest osa, kehtivad teile selle eripakkumise ametlikud reeglid, mis võivad sisaldada teavet eripakkumisega seotud privaatsustavade kohta.

Kui võtate eripakkumisest osa, vajame teavet, nagu teie nime, meiliaadressi, postiaadressi ja telefoninumbrit. Kasutame seda teavet, et menetleda teie eripakkumisest osavõttu.

Võime võtta teiega ühendust eripakkumise läbiviimiseks, ajakohastatud teabe edastamiseks või muudel eripakkumise ametlikes reeglites täpsustatud eesmärkidel.

Aeg-ajalt võime eripakkumisega seotud põhjustel jagada teie teavet kolmandate osapooltega. Üksikasjaliku teabe saamiseks tutvuge iga eripakkumise ametlike reeglitega.

Yahoo võib olla meie hostitud eripakkumiste sponsor või kaassponsor koos kolmandate osapooltega. Yahoo võib olla ka kolmandate osapoolte hostitud eripakkumiste sponsor või kaassponsor.

Eripakkumisi hostivad kolmandad osapooled võivad koguda ja kasutada teavet üksi või koos Yahooga. Kui kolmandad osapooled koguvad ja kasutavad teie teavet, soovitame teil nende teabetavadega tutvumiseks vaadata üle nende privaatsuseeskirjad.

Aeg-ajalt kutsub Yahoo kasutajaid osalema kasutatavuse uuringutes, küsitlustes ning muud liiki kvalitatiivsetes ja kvantitatiivsetes uuringutes. Samuti viime läbi uuringuid, milles kasutatakse andmeid meie sisekasutuseks mõeldud kirjetest.

Yahoo kasutab uuringus osalejate leidmiseks eri meetmeid, sealhulgas reklaame, meilisõnumeid ja turu-uurimisagentuure. Sageli nõuame uuringutes ja küsitlustes osalejatelt privaatsus- või konfidentsiaalsuslepingute allkirjastamist.

Ühtlasi kasutame uuringute jaoks oma logifailide teavet vaatajaskonna ja liikluse kohta ning kasutajate andmebaase.

Teostame eri liiki uuringuid järgmistel eesmärkidel:

 • meie toodete kujunduse parendamine;
 • meie ja uute funktsioonide lisamise plaanimine;
 • meie kasutajate soovide ja vajaduste mõistmine.

Jagame või uuringustatistikat oma partnerite, võimalike partnerite või reklaamijatega, kui see on asjakohane.