Yahoo teabekeskus

Autoriõigused ja intellektuaalomand

Austage intellektuaalomandiõigusi

Yahoo austab autorite ja loojate intellektuaalomandiõigusi ning palub seda teha ka oma kasutajatel. Yahoo võib vastavalt Kasutamistingimustele ning selleks alust andvas olukorras ja tema ainuisikulise äranägemise järgi peatada ja/või kustutada nende kasutajate kontod, keda kahtlustatakse teiste intellektuaalomandiõiguste rikkumises.

Teile kuuluvate intellektuaalomandiõiguste rikkumine

Kui usute, et Teie loomingut on kopeeritud viisil, mida võib pidada autoriõiguste rikkumiseks, või kui Teie intellektuaalomandiõigusi on muul viisil rikutud, siis palun täitke internetis vorm (e-vorm leitav siit) kõigi nõutud andmetega. Selle vormi võite edastada Yahoo autoriõiguste/intellektuaalomandiõiguste osakonda e-posti, faksi või tavaposti teel.

E-posti teel: Autoriõiguste ja intellektuaalomandiõiguste rikkumise kaebusvorm
Faksi teel: +353 1 866 3101
Tavaposti teel: Legal Department, Copyright/IP agent, Yahoo EMEA Limited (varem tuntud kui Verizon Media EMEA Limited), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland

Lubade taotlemine

Kui soovite taotleda luba mõne Yahoo Eesti omanduses oleva kaubamärgi, logo, ekraanitõmmise, autoriõigustega kaitstud disaini või muu Yahoo Eesti veebilehelt pärineva brändile iseloomuliku tunnuse kasutamiseks (http://ee.yahoo.com), siis palun saatke meile järgmised taotluse menetlemiseks vajalikud andmed:

  1. luba taotleva ettevõtte registrijärgne nimi ja/või luba taotleva inimese nimi;
  2. ettevõtte registrijärgse tegutsemiskoha aadress ja teised kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber, faksi number jne);
  3. riik, kus ettevõte on registreeritud;
  4. ettevõtte registrinumber;
  5. raamatu, veebilehe või muu materjali nimi, kus Yahoo materjali soovitakse kasutada;
  6. täpse Yahoo logo või muu materjali nimi, mida soovitakse kasutada;
  7. üldine kirjeldus/kujutis raamatust või veebilehest, milles Yahoo materjali soovitakse kasutada.

Palun saatke need andmed meie e-posti aadressile: permissions-requests@yahoo-inc.com 

Kui Teie taotlus rahuldatakse, siis antakse luba tingimusel, et järgite nende materjalide kasutamisel eelnevalt allkirjastatavas tootepaigutuslepingus sätestatud tingimusi.

Me saame anda loa ainult Yahoo Eestiga seotud materjalide, nagu näiteks Yahoo Eesti logode või Yahoo Eesti esilehekülje (http://ee.yahoo.com) ja teiste Yahoo Eestiga otseselt seotud veebilehekülgede kasutamiseks. USA-s registreeritud firma Oath Holdings Inc. US omab Yahoo USA materjale (http://www.yahoo.com) ja seepärast peab Yahoo USA materjalide kasutamiseks taotlema loa otse firmalt Yahoo US. Teavet firma Yahoo US lubade kohta leiate aadressilt https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/permissions/requests/index.htm.

Paljud Yahoo veebilehed sisaldavad kolmandatele osapooltele kuuluvat sisu. Yahoo ei saa anda luba kolmandatele osapooltele kuuluva sisu kasutamiseks. Iseloomulikeks näideteks on Reutersi või Associated Pressi artiklid ja portaalides Yahoo News või Yahoo Sports ilmuvad pildid. Kolmandatele osapooltele kuuluva sisu kasutamiseks võtke palun nendega ühendust.

Viimati uuendatud: oktoober 2019