Πρακτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων

Πρακτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων

Αυτή η σελίδα παρέχει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με ορισμένες από τις πρακτικές και τις τεχνολογίες που εφαρμόζουμε για τη συλλογή, τη χρήση και την κοινοποίηση δεδομένων. 

Η Yahoo Group εξυπηρετεί σχεδόν ένα εκατομμύριο χρήστες κάθε μέρα, σε ολόκληρο τον κόσμο. Η λειτουργία διαδικτυακών υπηρεσιών σε τέτοια κλίμακα απαιτεί από εμάς να κατανοούμε την απόδοση των συστημάτων, των δικτύων και των προϊόντων μας. Για να το καταφέρουμε, πολλά από τα δεδομένα που συλλέγουμε συγκεντρώνονται και αναλύονται σε δικές μας πλατφόρμες ανάλυσης.

Από τις πλατφόρμες αυτές προκύπτουν απαραίτητες αναφορές και χρήσιμες πληροφορίες σε κάθε τομέα της δραστηριότητάς μας, όπως:

 • Οικονομικές αναφορές και πληροφορίες λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου
 • Επιχειρηματική ανάπτυξη, κατανόηση τάσεων του κλάδου, αναλύσεις ανταγωνισμού, μάρκετινγκ επωνυμίας, καθώς και συγχωνεύσεις και εξαγορές
 • Μέτρηση της απόδοσης των παρόχων και των συνεργατών μας
 • Παρακολούθηση και λειτουργία απόδοσης συστημάτων και δικτύων, προγραμματισμός δυναμικότητας, αντιμετώπιση προβλημάτων, βελτιστοποίηση επισκεψιμότητας, εξισορρόπηση φόρτου και σχετικοί λειτουργικοί σκοποί
 • Ασφάλεια, καταπολέμηση απάτης, προστασία από ανεπιθύμητο περιεχόμενο και καταπολέμηση κακής χρήσης
 • Μέτρηση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας που έχουν τα διαφημιστικά συστήματα, οι καμπάνιες και οι συνεργασίες για εμάς και τους συνεργάτες μας
 • Βελτίωση προϊόντων, καθώς και ανάπτυξη νέων προϊόντων και νέων χαρακτηριστικών
 • Συγκεντρωτικές πληροφορίες κοινού για εμάς και τους συνεργάτες μας
 • Συγκεντρωτική ανάλυση ιστότοπων, εφαρμογών και προϊόντων για εμάς και τους συνεργάτες μας

Όταν κοινοποιούμε συγκεντρωτικές αναφορές στους συνεργάτες μας, παρέχουμε μόνο στατιστικές συνόψεις δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι στους συνεργάτες δεν παρέχουμε εγγραφές που ταυτοποιούν χρήστες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Πώς κοινοποιούμε τα στοιχεία σας», στην Πολιτική απορρήτου της Yahoo.

Καταβάλλουμε συνεχώς προσπάθειες για να βελτιώνουμε τα υπάρχοντα μας και για να αναπτύσσουμε νέες προσφορές, οι οποίες πιστεύουμε ότι θα είναι χρήσιμες και απολαυστικές για τους χρήστες. Ιεραρχούμε αυτές τις προσπάθειες με βάση τα σχόλια που λαμβάνουμε από τους χρήστες μας, την έρευνα αγοράς, τις τάσεις του κλάδου και τα δεδομένα που συλλέγουμε σχετικά με το πώς χρησιμοποιούνται τα τρέχοντα Προϊόντα μας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, χρησιμοποιούμε συγκεντρωτικά δεδομένα για τη βελτίωση και την ανάπτυξη προϊόντων. Αυτό σημαίνει ότι δεν πραγματοποιούμε αναλύσεις και δεν συνάγουμε συμπεράσματα σε επίπεδο χρήστη.

Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα χρήσης δεδομένων για τη βελτίωση και την ανάπτυξη προϊόντων:

 • Δοκιμές εμπειρίας χρηστών
 • Διασφάλιση ποιότητας και δοκιμές προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων δοκιμών ασφάλειας)
 • Εντοπισμός και επίλυση σφαλμάτων
 • Μέτρηση απόδοσης προϊόντων (για παράδειγμα, ο χρόνος που απαιτείται για τη φόρτωση σελίδων και εφαρμογών)

Τα συστήματά μας έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να πραγματοποιούν αυτόματα συλλογή και χρήση δεδομένων για λόγους ασφάλειας και λειτουργικούς σκοπούς. Σε γενικές γραμμές, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για σύντομα χρονικά διαστήματα, αν και ορισμένα διατηρούνται για μεγαλύτερη χρονική περίοδο για λόγους εντοπισμού, περιορισμού ή καταπολέμησης κακόβουλης ή εγκληματικής δραστηριότητας. δεδομένα σε στατιστικές αναφορές, προκειμένου να μπορούμε να κατανοήσουμε την απόδοση των συστημάτων και των δικτύων με την πάροδο του χρόνου.

Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα χρήσης για λόγους ασφάλειας και λειτουργικούς σκοπούς:

 • Παρακολούθηση απόδοσης συστημάτων και δικτύων
 • Ανάλυση ασφάλειας (όπως εντοπισμός εισβολής, αξιολόγηση ευπαθειών και δοκιμές διείσδυσης)
 • Εντοπισμός και επίλυση αστοχιών και διακοπών λειτουργίας
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων και εντοπισμός σφαλμάτων
 • Προγραμματισμός και πρόβλεψη δυναμικότητας
 • Βελτιστοποίηση επισκεψιμότητας και εξισορρόπηση φόρτου
 • Μέτρηση απόδοσης συστημάτων και δικτύων παρόχων και συνεργατών

Λόγω της καθοριστικής σημασίας αυτών των δραστηριοτήτων για τις εργασίες μας, η Yahoo δεν σας προσφέρει επιλογές ή στοιχεία ελέγχου όσον αφορά τη χρήση δεδομένων για λόγους ασφάλειας και λειτουργικούς σκοπούς.

Η παρούσα ενότητα περιέχει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες πρακτικές που χρησιμοποιούμε για να εξατομικεύουμε το περιεχόμενο που σας προβάλλουμε, όπως διαφημίσεις ή άρθρα. Μπορείτε να διαβάσετε το στοιχείο Πώς λειτουργεί η ψηφιακή διαφήμιση για μια επισκόπηση του τρόπου χρήσης των δεδομένων σας για την εξατομίκευση των διαφημίσεων. 

Στις εξατομικευμένες εμπειρίες μας περιλαμβάνονται οι εξής:

 • επιπλέον προβολές που σχετίζονται με το περιεχόμενο, τα άρθρα, τις διαφημίσεις και τα βίντεο που απολαμβάνετε ή για τα οποία έχετε δείξει ενδιαφέρον
 • υπόδειξη νέου περιεχομένου ή προϊόντων τα οποία πιστεύουμε ότι μπορεί να σας αρέσουν σύμφωνα με την προηγούμενη δραστηριότητά σας
 • απομνημόνευση της πρόσφατης δραστηριότητάς σας, όπως είναι οι πρόσφατες τιμές μετοχών ή οι αναζητήσεις σας στο Internet

Στις τεχνικές που χρησιμοποιούμε για την εξατομίκευση των εμπειριών σας περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Σύνδεση αναγνωριστικών νοικοκυριών, λογαριασμών, συσκευών και cookie
 • Επεξεργασία διευθύνσεων IP
 • Πρόγραμμα περιήγησης και συσκευές με περιορισμένη υποστήριξη cookie
 • Έξυπνες τηλεοράσεις και διαδραστικές συσκευές
 • Cookie, ιστοφάροι, δέσμες ενεργειών και SDK
 • Αυτοματοποιημένη επεξεργασία και μηχανική εκμάθηση

Η Yahoo χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνικές για να συνδέει μοναδικά αναγνωριστικά τα οποία εντοπίζονται σε νοικοκυριά, λογαριασμούς, συσκευές, cookie και άλλες τεχνολογίες που πιθανότατα να ανήκουν στον ίδιο χρήστη ή εντοπίζονται στο ίδιο νοικοκυριό. Αυτά τα αναγνωριστικά συνδέονται με κοινά στοιχεία, όπως είναι οι κοινόχρηστες διευθύνσεις IP, η κοινή χρήση μιας συσκευής ή μιας εφαρμογής για κινητές συσκευές, η σύνδεση σε έναν λογαριασμό από πολλές συσκευές, και η αντιστοίχιση αναγνωριστικών και τα δεδομένα συνδέσεων που παρέχονται από τρίτα μέρη.

Στους τύπους αναγνωριστικών που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περιλαμβάνονται:

 • Διευθύνσεις email (email λογαριασμού, αλλά και εναλλακτικές διευθύνσεις email)
 • Αριθμοί τηλεφώνου
 • Cookie ή άλλες τεχνολογίες που περιέχουν μοναδικά αναγνωριστικά
 • Αναγνωριστικό διαφήμισης Apple iOS και αναγνωριστικό παρόχου
 • Αναγνωριστικό Google Android και αναγνωριστικό διαφήμισης Play Store
 • Αναγνωριστικά νοικοκυριών
 • Διεύθυνση IP (έκδοση 4 και έκδοση 6)
 • και παράγωγες τιμές οποιωνδήποτε από τα παραπάνω

Συλλέγουμε και συνδέουμε αυτά τα στοιχεία, ακόμα και αν δεν είστε συνδεδεμένοι με ένα , όπως για παράδειγμα όταν χρησιμοποιείτε κάποιο Προϊόν που δεν απαιτεί σύνδεση ή όταν αλληλεπιδράτε με τις μας σε έναν ιστότοπο τρίτου μέρους.

Αυτά τα αναγνωριστικά συνήθως συσχετίζονται με δεδομένα που συλλέγονται, παρατηρούνται ή συνάγονται από τους χρήστες της Yahoo ή προκύπτουν από δεδομένα που λαμβάνουμε από τους συνεργάτες μας.

Με τη συγκατάθεσή σας, συνδέουμε αναγνωριστικά συνδέσμων για να αυξάνουμε τη χρησιμότητα των δεδομένων που συλλέγουμε από διαφορετικά περιβάλλοντα και με την πάροδο του χρόνου, ώστε να σας παρέχουμε βελτιωμένο περιεχόμενο και εμπειρίες διαφήμισης. Για παράδειγμα, οι χρήστες που πραγματοποιούν αναζητήσεις στο Internet για αποτελέσματα αγώνων που αφορούν συγκεκριμένες ομάδες μπορεί να θέλουν να βλέπουν επιπλέον ιστορίες ή βίντεο σχετικά με αυτές τις ομάδες στη ροή ειδήσεων.

Έχετε δυνατότητες επιλογής σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης των δεδομένων σας. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας και δεν θα συνδέσουμε αναγνωριστικά      μεμονωμένων προγραμμάτων περιήγησης και κινητών συσκευώνγια να βελτιώσουμε το περιεχόμενό σας και τις εμπειρίες διαφήμισης, χρησιμοποιώντας το στοιχείο ελέγχου Συνδέσεις συσκευών στην ενότητα Στοιχεία ελέγχου του απορρήτου σας.

Η διεύθυνση IP της συσκευής σας αποστέλλεται στη Yahoo όποτε αλληλεπιδράτε με ένα από τα ή με μία από τις μας. Τα τρίτα μέρη μπορεί, επίσης, να λάβουν και να μας μεταβιβάσουν τη διεύθυνση IP κατά την αλληλεπίδρασή σας με τα προϊόντα τους. Ομοίως, η Yahoo μπορεί να αναμεταδώσει τη διεύθυνση IP σε συνεργάτες που χρησιμοποιούμε για την εμφάνιση περιεχομένου, διαφημίσεων και σχετικών προϊόντων στα Προϊόντα μας.

Με την πάροδο του χρόνου συλλέγουμε τις διευθύνσεις IP για:

 • να διατηρούμε την ασφάλεια του λογαριασμού και των δεδομένων σας, καθώς και την ασφάλεια των συστημάτων και των δικτύων μας
 • να αμυνόμαστε σε απόπειρες απάτης, αποστολής ανεπιθύμητου περιεχομένου, ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing), κακής χρήσης και άλλης κακόβουλης δραστηριότητας
 • να αντιμετωπίζουμε προβλήματα δικτύων, συστημάτων και σχετικά λειτουργικά προβλήματα
 • να προσδιορίζουμε τη χώρα ή τη γεωγραφική περιοχή σας για:
  • να προσδιορίζουμε τη νομική δικαιοδοσία σας και τα δικαιώματα που συσχετίζονται με τον λογαριασμό σας
  • να σας προσφέρουμε πιο σχετικό περιεχόμενο και πιο συναφείς διαφημίσεις
 • να περιορίζουμε, με την πάροδο του χρόνου, τη συχνότητα των διαφημίσεων σε συσκευές χωρίς υποστήριξη cookie
 • να κατανοούμε πού βρίσκονται, κατά προσέγγιση, η οικία και η εργασία σας
 • να συνδέουμε συσκευές, προγράμματα περιήγησης και λογαριασμούς χρηστών που ενδέχεται να συσχετίζονται με το ίδιο νοικοκυριό ή χώρο εργασίας
 • να δημιουργούμε συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία που προβάλλουν τη χρήση προϊόντων ανά γεωγραφική περιοχή

Η Yahoo συλλέγει και χρησιμοποιεί δεδομένα που συλλέχθηκαν προηγουμένως από προγράμματα περιήγησης και συσκευές με περιορισμένη υποστήριξη cookie, όπως εκείνα που ενεργοποιήθηκαν με τεχνολογία αποκλεισμού cookie. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δημιουργούμε ένα προσωρινό «παθητικό αναγνωριστικό» χρησιμοποιώντας διάφορα σήματα δικτύου για λόγους πιθανολογικού προσδιορισμού των συγκεκριμένων συσκευών και βελτίωσης των μας.

Μπορείτε να διαχειρίζεστε ορισμένες χρήσεις παθητικών αναγνωριστικών σε αυτές τις συσκευές μέσω του στοιχείου ελέγχου «Η Yahoo στο Διαδίκτυο» που βρίσκεται στην ενότητα Στοιχεία ελέγχου του απορρήτου σας. Ορισμένες τεχνολογίες αποκλεισμού cookie ενδέχεται να παρεμβαίνουν σε στοιχεία ελέγχου συσκευών, πλατφορμών και αυτόνομα στοιχεία ελέγχου απορρήτου. Επομένως, σε αυτές τις περιπτώσεις, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το στοιχείο ελέγχου «Η Yahoo στο Διαδίκτυο».

 

Συλλέγουμε δεδομένα από έξυπνες ή συνδεδεμένες τηλεοράσεις, συσκευές ροής με διανομή over-the-top και σχετικές διαδραστικές συσκευές (συλλογικά ονομάζονται «Έξυπνες συσκευές») μέσω εφαρμογών TV που διαχειριζόμαστε ή που παρέχουμε σε αυτές τις συσκευές.

Συνδέουμε τις Έξυπνες συσκευές και τα συσχετισμένα δεδομένα τους σύμφωνα με κοινά χαρακτηριστικά (όπως τη διεύθυνση IP) και, κατόπιν, ομαδοποιούμε αυτές τις συσκευές σε νοικοκυριά.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι Έξυπνες συσκευές παρέχουν στη Yahoo επιπλέον συγκεκριμένες πληροφορίες για τη διευκόλυνση της σύνδεσης και της στόχευσης, όπως αναγνωριστικό τηλεοπτικής συσκευής ή δεδομένα σύνδεσης χρήστη. Για πρακτικές και στοιχεία ελέγχου που διαχειρίζονται τη συλλογή και χρήση δεδομένων, ανατρέξτε στις δηλώσεις αποκάλυψης απορρήτου στη δική σας Έξυπνη συσκευή.

 

Συλλέγουμε δεδομένα σε προγράμματα περιήγησης, κινητά τηλέφωνα και σχετικές συσκευές χρησιμοποιώντας προτυποποιημένες μεθόδους του κλάδου. Αυτές οι μέθοδοι περιλαμβάνουν τη χρήση cookie, ιστοφάρων, αποθήκευσης στο web, SDK, ετικετών και εικονοστοιχείων, στα οποία αναφερόμαστε συλλογικά ως «cookie και άλλες τεχνολογίες».

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας cookie και άλλες τεχνολογίες, ανατρέξτε στην Πολιτική για τα cookie.

 

Χρησιμοποιούμε διάφορες αυτοματοποιημένες τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων, όπως μοντέλα δεδομένων και μηχανική εκμάθηση, για να βελτιώνουμε τους αλγόριθμούς μας, καθώς και την αποδοτικότητα όλων των πτυχών των Προϊόντων και των μας.

Στις πτυχές των και των Υπηρεσιών μας, όπου χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων, περιλαμβάνονται τα εξής:

 • απόδοση και παρακολούθηση συστημάτων
 • ασφάλεια και λειτουργική αποδοτικότητα
 • εξατομίκευση περιεχομένου
 • προγνωστική ανάλυση
 • διαφήμιση μέσω προγραμματισμού

Αυτές οι τεχνικές συνδυάζουν και χρησιμοποιούν δεδομένα από πηγές πληροφοριών για συνεχή ενημέρωση και βελτιστοποίηση αυτών των λειτουργιών.

Με την εξαίρεση της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας που απαιτείται για την ασφάλεια των συστημάτων μας, έχετε στη διάθεσή σας επιλογές σχετικά με την από μέρους μας χρήση των δεδομένων σας, όταν από την εν λόγω επεξεργασία προκύπτουν συμπεράσματα για εσάς ή τη δραστηριότητά σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Στοιχεία ελέγχου του απορρήτου σας.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοματοποιημένη επεξεργασία μας δεν παράγει έννομα αποτελέσματα ή άλλα ανάλογα σημαντικά αποτελέσματα σχετικά με εσάς.

Η Yahoo δεν συλλέγει, δεν χρησιμοποιεί και δεν κοινοποιεί ευαίσθητα δεδομένα σχετικά με εσάς, προκειμένου να σας προσφέρει εξατομικευμένες εμπειρίες, εκτός εάν επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Ενδέχεται να βλέπετε διαφημίσεις για ευαίσθητα θέματα ή προϊόντα από εμάς, αλλά οι συγκεκριμένες διαφημίσεις βασίζονται μόνο στο περιεχόμενο της σελίδας. 

Επίσης, απαγορεύουμε μέσω σύμβασης στους συνεργάτες να συλλέγουν ή να χρησιμοποιούν ευαίσθητα δεδομένα από, ή σχετικά με, τους χρήστες μας.

Εμείς και οι προβάλλουμε διαφημίσεις βάσει περιβάλλοντος, οι οποίες σχετίζονται με ευαίσθητα θέματα σε σελίδες που περιέχουν τα ίδια ή παρόμοια ευαίσθητα θέματα. Αυτές οι διαφημίσεις επιλέγονται βάσει του περιεχομένου της σελίδας και όχι από πληροφορίες που προέρχονται από τον χρήστη, το πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή. Για παράδειγμα, όταν μεταβείτε στην ενότητα ενός ιστότοπου σχετικά με θέματα υγείας, μπορεί να δείτε διαφημίσεις που σχετίζονται με την υγεία.

 

Ποια δεδομένα τοποθεσίας συλλέγουμε;

Η Yahoo συλλέγει και αποθηκεύει τα σας ή συνάγει την τοποθεσία σας από άλλες πληροφορίες. Αποκτούμε τα δεδομένα της τοποθεσίας σας από τις εξής πηγές:

 • η περιοχή και η ζώνη ώρας που έχετε επιλέξει στις ρυθμίσεις της συσκευής σας
 • και δεδομένα ακριβούς τοποθεσίας βάσει διεύθυνσης IP, GPS, Wi-Fi ή της εγγύτητας σε κεραίες κινητής τηλεφωνίας
 • τη δραστηριότητά σας όταν χρησιμοποιείτε τα Προϊόντα μας, για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε τα Προϊόντα αναζήτησης για να αναζητήσετε πτήσεις από το Λονδίνο προς το Παρίσι, ενδέχεται να συναγάγουμε ότι ο τόπος διαμονής σας είναι το Λονδίνο
 • τα σας που συσχετίζονται με το περιεχόμενο που αποστέλλετε και κοινοποιείτε στα Προϊόντα μας, όπως συνημμένα, φωτογραφίες και βίντεο, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν δεδομένα τοποθεσίας

Λαμβάνουμε , είτε ακριβούς είτε , από τους συνεργάτες μας και από τρίτους παρόχους δεδομένων.

Στους συνεργάτες μας περιλαμβάνονται οι . Λαμβάνουμε δεδομένα τοποθεσίας από αυτούς, προκειμένου να προσφέρουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις, σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας και τις πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζουν. Οι που χρησιμοποιούν το  προσφέρουν τη δυνατότητα λεπτομερούς ελέγχου σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο κοινοποιούν τα δεδομένα σας σε αυτές τις περιπτώσεις.

 

Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα τοποθεσίας;

Στη Yahoo χρησιμοποιούμε τα δεδομένα της τοποθεσίας σας που έχουμε συλλέξει με την πάροδο του χρόνου, για:

 • να συνάγουμε την ανακριβή τοποθεσία όπου πιστεύουμε ότι ζείτε και εργάζεστε. Χρησιμοποιούμε αυτά τα συμπεράσματα για:
  • να προσδιορίζουμε τους όρους παροχής υπηρεσιών και τη νομική δικαιοδοσία που ισχύει για εσάς
  • να προσδιορίζουμε τα Προϊόντα και τα χαρακτηριστικά τους που είναι διαθέσιμα σε εσάς
  • να αποφασίζουμε ποιες διαφημίσεις θα σας προβάλλουμε
  • να εντοπίζουμε μη φυσιολογική δραστηριότητα σύνδεσης, προκειμένου να προστατεύουμε τον λογαριασμό σας
 • να προσδιορίζουμε την κατάλληλη γλώσσα για την παρουσίαση των Προϊόντων και των μας
 • να συμβάλλουμε στον εντοπισμό απάτης και κατάχρησης
 • να πραγματοποιούμε αναλύσεις προϊόντων και να παρέχουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες στους συνεργάτες
 • να παρέχουμε βελτιωμένες υπηρεσίες βάσει τοποθεσίας (όπως προγνώσεις καιρού με βάση την τρέχουσα τοποθεσία σας)
 • να προβάλλουμε διαφημίσεις βάσει τοποθεσίας (για παράδειγμα, προβολή διαφημίσεων που σχετίζονται με την τρέχουσα τοποθεσία σας ή βασίζονται σε προηγούμενες τοποθεσίες που έχετε επισκεφτεί)
 • να μετρούμε την αποτελεσματικότητα που έχουν οι διαφημιστικές καμπάνιες (για παράδειγμα, εάν μια συσκευή εντοπίστηκε στο κατάστημα κάποιου διαφημιζόμενου, αφού εμφανίστηκε σε αυτήν τη συσκευή η διαφήμιση του συγκεκριμένου διαφημιζόμενου)
 • να παρέχουμε τοπικά προσαρμοσμένα αποτελέσματα αναζήτησης (όπως αποτελέσματα για εστιατόρια κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας, όταν αναζητάτε εστιατόρια)
 • να προσφέρουμε περιεχόμενο που μπορεί να σχετίζεται με τις τρέχουσες ή πρόσφατες τοποθεσίες σας (για παράδειγμα, αθλητικό περιεχόμενο που έχει σχέση με μια ομάδα, αφού επισκεφτήκατε με τη συσκευή σας το στάδιο αυτής της ομάδας).

Για να καθορίσετε πώς η Yahoo θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα ακριβούς τοποθεσίας, ανατρέξτε στην ενότητα Στοιχεία ελέγχου του απορρήτου σας.

Πώς κοινοποιούμε τα δεδομένα της τοποθεσίας σας;

Η Yahoo, έχοντας λάβει τη συγκατάθεσή σας, μπορεί να κοινοποιεί στους συνεργάτες διαφήμισης. Ανατρέξτε στο τμήμα «Συνεργάτες» της ενότητας Στοιχεία ελέγχου του απορρήτου σας, για να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο η Yahoo θα κοινοποιεί τα δεδομένα σας σε αυτούς τους συνεργάτες.

Λάβετε υπόψη ότι η από μέρους των συνεργατών μας χρήση των δεδομένων τοποθεσίας που τους παρέχετε υπόκειται στις δικές τους πολιτικές απορρήτου.

Εάν μοιράζεστε έναν λογαριασμό ή μια συσκευή με ένα άλλο άτομο, όπως κάποιο μέλος της οικογένειάς σας, θα συνδυάζουμε τα δεδομένα σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε τα μας και αλληλεπιδράτε με αυτά σε μεμονωμένες περιόδους λειτουργίας.

Όταν μοιράζεστε έναν λογαριασμό ή μια συσκευή με ένα ή περισσότερα άτομα:

 • το περιεχόμενο και οι διαφημίσεις που σας προβάλλουμε ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τη δραστηριότητά σας ή να μην σχετίζονται με εσάς
 • τα άτομα που έχουν πρόσβαση στις ρυθμίσεις της συσκευής σας και στις προτιμήσεις απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων των προτιμήσεων εξαίρεσης, ενδέχεται να αλλάξουν αυτές τις ρυθμίσεις χωρίς να σας ειδοποιήσουν

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Κατά τη χρήση συσκευής ή λογαριασμού που μοιράζεστε, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις σας είναι ενημερωμένες κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή επιβεβαιώστε τις προτιμήσεις σας με όσους μοιράζεστε τη συσκευή σας.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις συσκευές και τους λογαριασμούς που μοιράζεστε, ανατρέξτε στην ενότητα Στοιχεία ελέγχου του απορρήτου σας.

Κατά διαστήματα, πραγματοποιούμε προωθητικές ενέργειες, όπως κληρώσεις, διαγωνισμούς ή προσφορές δώρων. Όταν συμμετέχετε σε μια προωθητική ενέργεια, δεσμεύεστε από τους επίσημους κανόνες αυτής της προωθητικής ενέργειας, οι οποίοι μπορεί να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές προστασίας απορρήτου που συσχετίζονται με τη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια.

Όταν συμμετέχετε σε μια προωθητική ενέργεια, απαιτούνται πληροφορίες, όπως το όνομα, η διεύθυνση email, η ταχυδρομική διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου σας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για την επεξεργασία της συμμετοχής σας στην προωθητική ενέργεια.

Μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για λόγους διαχείρισης της προωθητικής ενέργειας και παροχής ενημερώσεων κατάστασης ή για άλλους λόγους που καθορίζονται στους επίσημους κανόνες της προωθητικής ενέργειας.

Ορισμένες φορές κοινοποιούμε σε τρίτα μέρη τα στοιχεία σας αναφορικά με την προωθητική ενέργεια. Για λεπτομέρειες, ανατρέχετε στους επίσημους κανόνες κάθε προωθητικής ενέργειας.

Οι προωθητικές ενέργειες που φιλοξενούνται στα μας ενδέχεται να επιχορηγούνται από τη Yahoo ή να συνεπιχορηγούνται από τη Yahoo και τρίτα μέρη. Επίσης, η Yahoo μπορεί να επιχορηγεί ή να συνεπιχορηγεί προωθητικές ενέργειες που φιλοξενούνται από τρίτα μέρη.

Τα τρίτα μέρη που φιλοξενούν προωθητικές ενέργειες μπορούν να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν τα στοιχεία σας μεμονωμένα ή σε συνεργασία με τη Yahoo. Εάν τα στοιχεία σας συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη, προτείνουμε να διαβάζετε τις πολιτικές απορρήτου που εφαρμόζουν, ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με τις πρακτικές τους ως προς τα στοιχεία.​

Κατά διαστήματα, η Yahoo προσκαλεί χρήστες, προκειμένου να συμμετέχουν σε μελέτες χρηστικότητας, δημοσκοπήσεις και άλλους τύπους ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Διεξάγουμε, επίσης, έρευνα χρησιμοποιώντας δεδομένα από τα εσωτερικά μας αρχεία.

Η Yahoo βρίσκει τους συμμετέχοντες με διάφορους τρόπους, όπως με διαφημίσεις, μηνύματα email, καθώς και μέσω εταιρειών έρευνας αγοράς. Συχνά απαιτείται από τους συμμετέχοντες στις μελέτες και τις έρευνες να υπογράφουν συμφωνίες απορρήτου ή εμπιστευτικότητας.

Επίσης, χρησιμοποιούμε πληροφορίες για έρευνα σχετικά με τα είδη κοινού και την επισκεψιμότητα από τα αρχεία καταγραφής και τις βάσεις δεδομένων που μας ανήκουν.

Πραγματοποιούμε διάφορους τύπους έρευνας για:

 • να μπορούμε να σχεδιάζουμε καλύτερα τα μας
 • να προγραμματίζουμε νέα χαρακτηριστικά που θα προσθέτουμε στα Προϊόντα και τις μας
 • να μπορούμε να κατανοούμε τις επιθυμίες και τις ανάγκες των χρηστών μαςie

Κοινοποιούμε ή αποπροσωποποιημένα στατιστικά στοιχεία έρευνας στους συνεργάτες, στους δυνητικούς συνεργάτες ή στους διαφημιζόμενούς μας όταν σχετίζονται με αυτούς.