Τα στοιχεία ελέγχου του απορρήτου σας

Είμαστε υπεύθυνοι για τη λειτουργία μιας οικογένειας επωνυμιών, όπως Yahoo, AOL και TechCrunch. Κάθε επωνυμία έχει τον δικό της πίνακα εργαλείων για διαχείριση ρυθμίσεων που αφορούν το απόρρητο, τον οποίο μπορείτε να προσπελάσετε με κλικ στα παρακάτω εικονίδια.

Σε κάθε πίνακα εργαλείων μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αναφορικά με το απόρρητο, προβαίνοντας σε ενέργειες όπως λήψη προσωπικών δεδομένων, διαγραφή του λογαριασμού σας και ρύθμιση επιλογών σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών και των στοιχείων σας.

Yahoo Brands