Συνδεδεμένες εταιρείες

Συνδεδεμένες εταιρείες

Αυτή η σελίδα περιγράφει τις συνδεδεμένες εταιρείες της Yahoo EMEA Limited. Ως «συνδεδεμένη εταιρεία» ορίζεται οποιαδήποτε εταιρεία ελέγχει ή ελέγχεται από άλλη εταιρεία ή άλλες εταιρείες, ή ελέγχεται από κοινού με άλλη εταιρεία ή άλλες εταιρείες. 

Yahoo Group

Το Yahoo Group εστιάζει στα ψηφιακά μέσα και τη διαφήμιση. Στις επωνυμίες μας που απευθύνονται στους καταναλωτές περιλαμβάνονται οι Yahoo και AOL. Αυτές οι επωνυμίες παρέχουν υπηρεσίες περιεχομένου, εμπορίου και αλληλογραφίας μέσω των μας σε εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες. Επίσης, παρέχουμε λύσεις διαφήμισης και τεχνολογίας μέσω , όπως είναι οι Yahoo Ad Platforms, Flurry και Ryot, σε ένα παγκόσμιο δίκτυο εκδοτών, διαφημιζόμενων και άλλων συνεργατών.

Όπως ορίζεται στην Πολιτική απορρήτου μας, η Yahoo EMEA Limited θα κοινοποιεί δεδομένα εντός του ομίλου Yahoo Group για διάφορους λόγους, όπως για να σας παρέχει τα που ζητήσατε, για να προστατεύει και να υπερασπίζεται τα συστήματά μας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση, καθώς και για να σας παρέχει εξατομικευμένες εμπειρίες και διαφημίσεις. Στις κύριες οντότητες εντός του ομίλου Yahoo Group στις οποίες κοινοποιούμε τα δεδομένα σας περιλαμβάνονται οι εξής:

Yahoo Inc.
Yahoo Holdings Inc.
Yahoo Ad Tech LLC
Yahoo UK Limited
Yahoo! Taiwan Inc.