Όροι παροχής υπηρεσιών Yahoo

Την 1η Νοεμβρίου 2021 η επωνυμία της εταιρείας που παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε άλλαξε από Verizon Media EMEA Limited σε Yahoo EMEA Limited. Προς το παρόν, ο τρόπος με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας παραμένει ο ίδιος. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την Πράξη της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες, απαιτείται από εμάς να παρέχουμε στους χρήστες που διαμένουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένους πρόσθετους όρους. Ανατρέξτε στην υποενότητα 14.13.o παρακάτω.

Τον Ιούνιο 2017, ανακοινώσαμε ότι η Yahoo και η AOL είχαν συγχωνευθεί για τη δημιουργία μιας ενιαίας εταιρείας παροχής υπηρεσιών ψηφιακών και κινητών πολυμέσων. Πλέον, θα υποκείμεθα από κοινού σε αυτούς τους ενιαίους Όρους παροχής υπηρεσιών Yahoo. Αν έχετε ήδη ένα λογαριασμό Yahoo ή AOL, θα χρειαστεί να συμφωνήσετε με αυτούς τους Όρους. (Σημείωση: αν δεν έχετε ήδη συμφωνήσει με αυτούς τους Όρους, οι παλιοί όροι παροχής υπηρεσιών της Yahoo και οι παλιοί Όροι παροχής υπηρεσιών της Oath (για την AOL) εξακολουθούν να ισχύουν για τον λογαριασμό σας). Για όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες Yahoo στις οποίες αποκτάτε πρόσβαση χωρίς σύνδεση με έναν λογαριασμό, οι κάτωθι Όροι ισχύουν από τις 25 Μαΐου 2018. Αν δημιουργείτε έναν νέο λογαριασμό, οι κάτωθι Όροι ισχύουν από σήμερα.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Yahoo
 1. Καλώς ορίσατε στην Yahoo

  Η Yahoo Inc. και όλα τα διακριτικά γνωρίσματά της που απαριθμούνται στην Ενότητα 13 (συμπεριλαμβανομένων των επωνυμιών Yahoo και AOL), καθώς και οι εταιρικές οντότητες που απαριθμούνται στις Ενότητες 13 και 14 (εφεξής, από κοινού «Yahoo», «εμείς», «εμάς» «δικός/ή/ό μας») αποτελούν μέλη της οικογένειας εταιρειών Yahoo. Τα διακριτικά γνωρίσματα, οι διαδικτυακές τοποθεσίες, οι εφαρμογές, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι τεχνολογίες (εφεξής «Υπηρεσίες») παρέχονται από τις οντότητες που απαριθμούνται στην Ενότητα 13, παρακάτω. Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τις Ενότητες 1 έως 13, 14.1, και 14.13, οι οποίες ισχύουν στην περίπτωσή σας. 

  Με την εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών αποδέχεστε τους παρόντες όρους, καθώς και οποιεσδήποτε οδηγίες κοινότητας και συμπληρωματικούς όρους που σας παρέχονται για τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε (εφεξής από κοινού «Όροι»). Παρακαλούμε να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο των Όρων, καθώς αποτελεί το πλήρες κείμενο της σύμβασής σας με εμάς.

  ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 9.

  Η.Π.Α. ΧΡΗΣΤΕΣ: ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΕΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΑΠΟ ΣΩΜΑ ΕΝΟΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 14.2 ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΝΤΟΣ Η.Π.Α.

 2. Χρήση των υπηρεσιών
  1. Αρχή. Αποδέχεστε ότι σας επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για λογαριασμό κάποιας εταιρείας, επιχείρησης ή άλλης οντότητας, δηλώνετε ότι έχετε τη νόμιμη εξουσιοδότηση να αποδεχθείτε αυτούς τους Όρους για λογαριασμό της οντότητας αυτής, στην οποία περίπτωση αυτή η οντότητα αποδέχεται αυτούς τους Όρους και και οι αναφορές σε β' πληθυντικό πρόσωπο υποδηλώνουν την εταιρεία. Εάν προσπελάζετε έναν λογαριασμό για λογαριασμό του κατόχου του λογαριασμού (π.χ. ως διαχειριστής, σύμβουλος, αναλυτής κ.λπ.), οι Όροι ισχύουν για τις δικές σας δραστηριότητες για λογαριασμό του κατόχου του λογαριασμού. 
  2. Αποζημίωση. Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για λογαριασμό κάποιας εταιρείας, επιχείρησης ή άλλης οντότητας ή εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για εμπορικούς σκοπούς, εσείς και η οντότητα θα προφυλάξετε από τυχόν απώλειες ή ζημίες και θα αποζημιώσετε τις Οντότητες της Yahoo (όπως ορίζονται στην Ενότητα 8 παρακάτω) από οποιαδήποτε μήνυση, αξίωση ή αγωγή που θα προκύψει από ή σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών ή την παραβίαση των παρόντων Όρων, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υποχρέωσης ή εξόδου που θα προκύψει λόγω της κάλυψης του κόστους αξιώσεων (συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων λόγω αμελείας), απωλειών, ζημιών, μηνύσεων. αποφάσεων, δικαστικών εξόδων και δικηγορικών αμοιβών.
  3. Ηλικία. Εάν η ηλικία σας είναι μικρότερη από την Ελάχιστη ηλικία (όπως ορίζεται για εσάς στην Ενότητα 14), δεν μπορείτε να κάνετε εγγραφή για λογαριασμό. Εκτός εάν είστε κάτοχος υφιστάμενου λογαριασμού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που να είναι Οικογενειακός λογαριασμός Yahoo, πρέπει να έχετε τουλάχιστον την Ελάχιστη ηλικία, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. Ορισμένα μέρη των Υπηρεσιών περιέχουν περιεχόμενο που απευθύνεται σε ενήλικο ή/και ώριμο κοινό. Μην προσπελάζετε το περιεχόμενο αυτό, παρά μόνο εάν είστε ενήλικος/η (δηλαδή έχετε συμπληρώσει τουλάχιστον το όριο ηλικίας ενηλικίωσης που ισχύει στη χώρα σας) ή εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ρητά.
  4. Συμπεριφορά μέλους. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με τρόπο που παραβιάζει αυτούς τους Όρους ή τις Οδηγίες κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
   1. για να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή στους διακομιστές, στα συστήματα, στο δίκτυο ή στα δεδομένα μας,
   2. για να καταστήσετε διαθέσιμο οποιοδήποτε περιεχόμενο επιβλαβές για παιδιά, απειλητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, ζημιογόνο, συκοφαντικό, χυδαίο, αισχρό, δυσφημιστικό, παρεμβατικό για την ιδιωτικότητα άλλων, απεχθές ή ανάρμοστο ως ρατσιστικό, προσβλητικό για την εθνότητα ή κατ' άλλον τρόπο ανάρμοστο,
   3. για να παραβιάσετε οποιουσδήποτε ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς,
   4. για να υποδυθείτε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ή να πλαστογραφήσετε ή να χειριστείτε επικεφαλίδες ή αναγνωριστικά προκειμένου να συγκαλύψετε την προέλευση οποιουδήποτε περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω της Υπηρεσίας,
   5. για να καταστήσετε διαθέσιμο οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο δεν έχετε το δικαίωμα να διαθέσετε ή το οποίο παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα κυριότητας οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας,
   6. για να δημοσιεύσετε περιεχόμενο το οποίο περιέχει διαφημίσεις ή άλλες δραστηριότητες άγρας πελατών, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση,
   7. για να καταστήσετε διαθέσιμους ιούς ή άλλον κώδικα υπολογιστή, αρχεία, προγράμματα ή περιεχόμενο σχεδιασμένο για τη διακοπή, την καταστροφή ή τον περιορισμό της λειτουργικότητας των Υπηρεσιών ή τον επηρεασμό άλλων χρηστών ή,
   8. για να παρεμποδίσετε ή να διακόψετε με οποιονδήποτε τρόπο τις Υπηρεσίες ή τους διακομιστές, τα συστήματα ή τα δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με τις Υπηρεσίες,
   9. για πρόσβαση (ή η απόπειρα πρόσβασης) σε δεδομένα, καθώς συλλογή (ή η απόπειρα συλλογής) δεδομένων από τις Υπηρεσίες μας με χρήση τυχόν αυτοματοποιημένων μέσων, συσκευών, προγραμμάτων, αλγορίθμων ή μεθοδολογιών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά των εξής: robot, spider, scraper, εργαλείων εξόρυξης ή συλλογής ή εξαγωγής δεδομένων, για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς τη ρητή πρότερη συγκατάθεσή μας,
   10. για να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό ή περιεχόμενό μας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε δεδομένων, (α) για τη δημιουργία οποιασδήποτε βάσης δεδομένων, αρχείου, εφαρμογής για κινητά, ροής δεδομένων, γραφικού στοιχείου (widget) ή οποιασδήποτε άλλης συγκεντρωτικής πηγής δεδομένων που ανταγωνίζεται ή αποτελεί ουσιαστικό υποκατάστατο των Υπηρεσιών, εν όλω ή εν μέρει, που παρέχονται στο πλαίσιο οποιωνδήποτε Υπηρεσιών μας ή των υπηρεσιών που παρέχονται από τους παρόχους δεδομένων μας ή (β) για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που ανταγωνίζεται ή αποτελεί ουσιαστικό υποκατάστατο των Υπηρεσιών ή των δεδομένων που παρέχονται από το Yahoo ή τους παρόχους δεδομένων μας.
  5. Χρήση των Υπηρεσιών. Πρέπει να ακολουθείτε τις κατευθυντήριες γραμμές ή τις πολιτικές που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες. Δεν πρέπει να κάνετε κατάχρηση ή να παρεμποδίζετε τις Υπηρεσίες ή να επιχειρείτε να τις προσπελάσετε χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους εκτός από το περιβάλλον χρήσης και τις οδηγίες που παρέχουμε. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μόνο όπως επιτρέπεται από τον νόμο. Εκτός εάν αναφέρεται ρητώς οτιδήποτε άλλο, δεν επιτρέπεται να προσπελάζετε ή να επαναχρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε μέρος τους, για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό.
  6. Έλεγχος εξαγωγών. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους νόμους και τους κανονισμούς ελέγχου εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και τους εμπορικούς ελέγχους των άλλων χωρών όπου ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς των Κανονισμών Διαχείρισης Εξαγωγών του Υπουργείου Εμπορίου των Η.Π.Α., της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Ασφαλείας (Bureau of Industry and Security) και των προγραμμάτων εμπορικού αποκλεισμού και εμπορικών κυρώσεων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών των Η.Π.Α., Γραφείο Ελέγχου Εξωτερικών Υποθέσεων. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (1) δεν είστε νομικό πρόσωπο υπό απαγόρευση αναφερόμενο σε οποιαδήποτε κρατική λίστα αποκλεισμού από τις εξαγωγές (βλ. π.χ. https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern), (2) δεν θα επανεξαγάγετε και δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες για τη μεταφορά λογισμικού, τεχνολογίας ή άλλων τεχνικών δεδομένων σε απαγορευμένα νομικά πρόσωπα ή χώρες και (3) δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες για τελικές χρήσεις που αφορούν στρατιωτικά, ατομικά, βαλλιστικά, χημικά ή βιολογικά όπλα και δεν θα προβείτε σε οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες που εμπλέκουν τις Υπηρεσίες και οι οποίες παραβιάζουν τους νόμους περί εξαγωγών και εισαγωγών των Η.Π.Α. ή άλλων χωρών όπου ισχύουν.
  7. Νόμοι περί καταπολέμησης της διαφθοράς. Αποδέχεστε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους για την καταπολέμηση της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων των νόμων που απαγορεύουν την παράνομη καταβολή χρημάτων προς οποιονδήποτε για λόγους διαφθοράς, αναφορικά με τους παρόντες Όρους.
  8. Κατοχή και επαναχρησιμοποίηση. Η χρήση των Υπηρεσιών δεν σας παραχωρεί την κυριότητα οποιωνδήποτε πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων κατοχής ή συμφερόντων επί των Υπηρεσιών ή του περιεχομένου το οποίο προσπελάζετε. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε σύμβολα εταιρικής επωνυμίας ή λογότυπα που χρησιμοποιούνται στις Υπηρεσίες, εκτός εάν σάς έχουμε παραχωρήσει ξεχωριστή, ρητή, γραπτή άδεια. Δεν επιτρέπεται να αφαιρείτε, να καλύπτετε ή να αλλοιώνετε οποιεσδήποτε δηλώσεις περί νομικών θεμάτων που εμφανίζονται εντός ή παράλληλα με τις Υπηρεσίες. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η ενοικίαση, η χρηματοδοτική μίσθωση, η πώληση, η εμπορία, η διανομή, η μετάδοση, η εκπομπή, η δημόσια παρουσίαση, η δημιουργία παράγωγων έργων ή η εκμετάλλευση για οποιουσδήποτε εμπορικούς σκοπούς οποιουδήποτε μέρους, καθώς και η πρόσβαση στις Υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου, των διαφημίσεων, των API και του λογισμικού), παρά μόνο με ρητή, γραπτή, άδεια.
  9. Άδεια χρήσης λογισμικού. Στο πλαίσιο της συνεχούς συμμόρφωσης με τους παρόντες Όρους, σας παρέχουμε μια προσωπική, απαλλαγµένη από την καταβολή τελών άδειας εκµετάλλευσης, μη μεταβιβάσιμη, μη εκχωρούμενη, ανακλητή και μη αποκλειστική άδεια χρήσης του λογισμικού και των API που σας παρέχουμε, ως μέρος των Υπηρεσιών. Αυτή η άδεια παρέχεται αποκλειστικά προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε και να απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα των Υπηρεσιών, όπως παρέχονται από εμάς, με τον τρόπο που επιτρέπεται από τους παρόντες Όρους και οποιουσδήποτε πρόσθετους όρους ή κατευθυντήριες οδηγίες. Δεν επιτρέπεται η ανάστροφη μηχανίκευση ή η προσπάθεια εξαγωγής του πηγαίου κώδικα του λογισμικού μας, εκτός εάν οι ισχύοντες νόμοι απαγορεύουν αυτού του είδους τους περιορισμούς ή εκτός εάν έχετε τη ρητή, γραπτή συγκατάθεσή μας. Το λογισμικό μας ενδέχεται να εκτελέσει αυτόματη λήψη και εγκατάσταση ενημερώσεων για την ασφάλεια και άλλων ενημερώσεων, χωρίς προειδοποίηση προς εσάς.
  10. Υποστήριξη. Δεν υποσχόμαστε να σας παρέχουμε οποιαδήποτε υποστήριξη για τις Υπηρεσίες, εκτός εάν δηλώνεται ρητώς το αντίθετο. Εάν όντως σας παρέχουμε υποστήριξη, αυτό εναπόκειται στην αποκλειστική κρίση μας και δεν σημαίνει ότι θα εξακολουθήσουμε να σας παρέχουμε υποστήριξη και στο μέλλον.
  11. Αμοιβές. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να χρεώνουμε αμοιβή για τη χρήση ή για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες (και οποιαδήποτε σχετική υποστήριξης, υφιστάμενη αυτήν τη στιγμή ή όχι, κατά τη διακριτική ευχέρειά μας. Εάν αποφασίσουμε να χρεώσουμε αμοιβή, θα ισχύσουν οι όροι πληρωμής μας και θα σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων.
  12. Διαφορετικές εκδόσεις των Υπηρεσιών. Οι διαφορετικές εκδόσεις των Υπηρεσιών ενδέχεται να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και ενδέχεται να μην είναι όλα τα χαρακτηριστικά διαθέσιμα στη δική σας χώρα ή περιοχή. Επίσης, ενδέχεται να μην είναι όλα τα χαρακτηριστικά διαθέσιμα εάν ο χρήστης με τον οποίον επικοινωνείτε χρησιμοποιεί διαφορετική έκδοση των Υπηρεσιών ή εάν χρησιμοποιεί λογισμικό τρίτου.
  13. Πολιτική κατά της κακής χρήσης. Απαγορεύεται η αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνυμάτων, με τη χρήση των Υπηρεσιών. Δεν επιτρέπεται να εμπλέκεστε, αναφορικά με τις Υπηρεσίες, σε εμπορική δραστηριότητα επί μη εμπορικής ιδιοκτησίας ή εφαρμογών ή σε δραστηριότητες μεγάλου όγκου, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Δεν επιτρέπεται να εμπλέκεστε σε ενέργειες ή συμπεριφορές που παρεμποδίζουν τις Υπηρεσίες ή την εμπειρία των άλλων χρηστών.
  14. Όροι Envrmnt 360. Χρήστες εντός Η.Π.Α.: Οι όροι Envrmnt 360 ισχύουν για εσάς και είναι διαθέσιμοι εδώ στα Αγγλικά και εδώ στα Ισπανικά.
  15. Τροφοδοσίες RSS. Εάν χρησιμοποιείτε μια τροφοδοσία RSS που παρέχεται από εμάς (“Τροφοδοσία RSS της Yahoo”) σάς επιτρέπεται μόνο να εμφανίζετε το περιεχόμενο που παρέχεται στην τροφοδοσία, χωρίς οιαδήποτε μετατροπή, ενώ πρέπει να παραθέσετε την πηγή προέλευσης μνημονεύοντας τον ιστότοπό μας από όπου προέρχεται, καθώς να παραπέμψετε, μέσω συνδέσμου, στο πλήρες άρθρο, στο περιεχόμενο μιας τροφοδοσίας RSS της Yahoo. Δεν επιτρέπεται να ενσωματώσετε διαφημίσεις σε οποιαδήποτε τροφοδοσία RSS της Yahoo. Επιφυλασσόμεθα του δικαιώματός μας να καταργήσουμε οποιαδήποτε τροφοδοσία RSS της Yahoo οποιαδήποτε στιγμή, καθώς και να απαιτήσουμε από τον οποιοδήποτε να πάψει να κάνει χρήση οποιασδήποτε τροφοδοσίας RSS της Yahoo, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Κάθε προϊόν ή υπηρεσία μας ενδέχεται, επίσης, να διέπεται από πιο συγκεκριμένους όρους χρήσης όσον αφορά τις τροφοδοσίες RSS της Yahoo.
  1. Ο λογαριασμός σας, Ειδοποιήσεις 
   1. Πληροφορίες λογαριασμού. Ενδέχεται να χρειάζεστε λογαριασμό προκειμένου να χρησιμοποιείτε ορισμένες Υπηρεσίες. Πρέπει να διασφαλίζετε ότι οι πληροφορίες που αφορούν τον λογαριασμό σας (δηλαδή οι πληροφορίες που παρείχατε όταν κάνατε εγγραφή ή δηλώσατε συνδρομή σε μια Υπηρεσία) παραμένουν σε ισχύ και είναι πλήρεις, ακριβείς και ορθές. Εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά για τη χώρα σας στην Ενότητα 14, με εξαίρεση τους λογαριασμούς AOL, όλοι οι λογαριασμοί Yahoo είναι μη μεταβιβάσιμοι και οποιαδήποτε δικαιώματα σε αυτούς παύουν να ισχύουν με τον θάνατο του κατόχου του λογαριασμού.
   2. Πρόσβαση στον λογαριασμό σας. Είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δραστηριότητα που συμβαίνει επί ή μέσω του λογαριασμού σας. Προκειμένου να προστατεύσετε τον λογαριασμό σας, να τηρείτε τον κωδικό πρόσβασής σας εμπιστευτικό. Μην επαναχρησιμοποιείτε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας σε άλλες υπηρεσίες. Με την επιφύλαξη των θεσμοθετημένων δικαιωμάτων σας, εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας και δεν μπορείτε να επικυρώσετε με άλλον τρόπο τον λογαριασμό σας στην Yahoo, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ο λογαριασμός σας ενδέχεται να είναι μη προσπελάσιμος από εσάς και ότι όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας ενδέχεται να είναι μη ανακτήσιμα.
   3. Ειδοποιήσεις. Η Yahoo ενδέχεται να σας παρέχει ειδοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων ανακοινώσεων σχετικά με τις υπηρεσίες και ειδοποιήσεων σχετικά με τους παρόντες Όρους, μέσω, χωρίς περιορισμούς, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομείου, μηνυμάτων κειμένου ή SMS, MMS, ειδοποιήσεων προώθησης ή μηνυμάτων εντός εφαρμογών, δημοσιεύσεων στις Υπηρεσίες, τηλεφώνου ή άλλων εύλογων μέσων που είναι τώρα γνωστά ή θα αναπτυχθούν εφεξής. Αποδέχεστε να λαμβάνετε αυτές τις ειδοποιήσεις μέσω οποιουδήποτε και όλων των παραπάνω μέσων. Ενδέχεται να μην λαμβάνετε ειδοποιήσεις εάν παραβιάσετε τους Όρους προσπελάζοντας τις Υπηρεσίες με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Θα θεωρείται ότι έχετε λάβει οποιαδήποτε και όλες τις ειδοποιήσεις που θα σας είχαν παραδοθεί εφόσον είχατε προσπελάσει τις Υπηρεσίες με εξουσιοδοτημένο τρόπο.
  2. Απόρρητο και προστασία δεδομένων

   Η Πολιτική Απορρήτου μας περιγράφει ποιοι είμαστε, τι πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς, πώς επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας, σε ποιους τις κοινοποιούμε, καθώς και τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

  3. Διαδικασία υποβολής αξιώσεων σχετικά με παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας

   Σεβόμαστε την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων και περιμένουμε και από τους χρήστες μας να ενεργούν αναλόγως. Ενδέχεται, υπό τις κατάλληλες συνθήκες και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να απενεργοποιήσουμε, να τερματίσουμε ή/και να προβούμεσε άλλα κατάλληλα βήματα σχετικά με τους λογαριασμούς χρηστών οι οποίοι ενδέχεται να είναι παραβάτες. Εάν πιστεύετε ότι τα πνευματικά σας δικαιώματα ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν παραβιαστεί, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται εδώ.

  4. Περιεχόμενο στις Υπηρεσίες και εκχώρηση αδείας στην Yahoo
   1. Περιεχόμενο. Στις Υπηρεσίες μας προβάλλεται κάποιο περιεχόμενο που δεν έχουμε δημιουργήσει και δεν μας ανήκει. Αυτό το περιεχόμενο αποτελεί αποκλειστική υποχρέωση της οντότητας ή του προσώπου που το καθιστά διαθέσιμο. Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση αναφορικά με την συμπεριφορά τρίτων, συμπεριλαμβανομένων προσώπων ή οντοτήτων με τα οποία επικοινωνείτε με τη χρήση των Υπηρεσιών. Πολλές από τις Υπηρεσίες σάς δίνουν τη δυνατότητα να υποβάλλετε περιεχόμενο. Εσείς – και όχι η Yahoo – φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο που αποστέλλετε, δημοσιεύετε, αποστέλλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μεταδίδετε ή καθιστάτε με οποιονδήποτε τρόπο διαθέσιμο μέσω των Υπηρεσιών. Ενδέχεται να καταργήσουμε και να αρνηθούμε να προβάλουμε περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει τους Όρους ή τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι παρακολουθούμε τις Υπηρεσίες ή ότι ελέγχουμε ή εκτελούμε διαλογή οποιουδήποτε περιεχομένου. Με την εκ μέρους σας χρήση ή προσπέλαση των Υπηρεσιών, κατανοείτε και αποδέχεστε ότι ενδέχεται να εκτεθείτε σε προσβλητικό, άσεμνο ή ανάρμοστο περιεχόμενο.
   2. Κατοχή IP και εκχώρηση άδειας χρήσης. Με εξαίρεση όσα προβλέπονται διαφορετικά στους συγκεκριμένους όρους προϊόντος μας ή στις κατευθυντήριες οδηγίες για κάποια Υπηρεσία μας, όταν κάνετε αποστολή, κοινοποίηση ή υποβάλλετε περιεχόμενο στις Υπηρεσίες διατηρείτε την κατοχή οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που κατέχετε επί αυτού του περιεχομένου και μας εκχωρείτε διεθνώς, απαλλαγµένη από την καταβολή τελών άδειας εκµετάλλευσης, μη αποκλειστική, συνεχή, αμετάκλητη, μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης, με δυνατότητα παραχώρησης περαιτέρω άδειας χρήσης για (α) χρήση, φιλοξενία, αποθήκευση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων (όπως μεταφράσεις, προσαρμογές, περιλήψεις ή άλλες αλλαγές), επικοινωνία, δημοσίευση, δημόσια παρουσίαση, δημόσια προβολή και διανομή αυτού του περιεχομένου, με οποιονδήποτε τρόπο, μέθοδο παράδοσης ή μέσο που είναι γνωστό αυτήν τη στιγμή ή θα αναπτυχθεί στο μέλλον και για (β) να επιτραπεί σε άλλους χρήστες να προσπελάζουν, να αναπαράγουν, να διανέμουν, να προβάλλουν δημόσια, να δημιουργούν παράγωγα έργα και να παρουσιάζουν δημόσια το περιεχόμενό σας μέσω των Υπηρεσιών, όπως ενδεχομένως να επιτρέπεται από τη λειτουργικότητα των Υπηρεσιών αυτών (π.χ. προκειμένου οι χρήστες να αναδημοσιεύσουν σε ιστολόγια, να αναδημοσιεύσουν ή να κάνουν λήψη του περιεχομένου σας). Σε ορισμένες από τις Υπηρεσίες, ενδέχεται να υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι ή ρυθμίσεις που επιτρέπουν διαφορετικό εύρος χρήσεων του περιεχομένου που υποβάλλονται σε εκείνες τις Υπηρεσίες. Πρέπει να έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα προκειμένου να μας εκχωρήσετε την άδεια χρήσης που περιγράφεται στην παρούσα Ενότητα 6(β) για οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο θα αποστείλετε, θα κοινοποιήσετε ή θα υποβάλετε στις Υπηρεσίες.
  5. Τροποποίηση και τερματισμός των Υπηρεσιών, Τερματισμός λογαριασμών
   1. Καινοτομούμε, αλλάζουμε και βελτιώνουμε τις Υπηρεσίες συνεχώς. Εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικά για την περιοχή σας στην Ενότητα 14, έχουμε το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να προσθέσουμε ή να καταργήσουμε λειτουργικότητες ή χαρακτηριστικά, να δημιουργήσουμε νέα όρια στις Υπηρεσίες ή να αναστείλουμε προσωρινά ή μόνιμα ή να τερματίσουμε κάποια Υπηρεσία.
   2. Μπορείτε να πάψετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε να ακυρώσετε και να διαγράψετε τον λογαριασμό σας AOL οποιαδήποτε στιγμή εδώ και μπορείτε να ακυρώσετε και να διαγράψετε τον λογαριασμό σας Yahoo εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το σχετικό Κέντρο βοήθειας.
   3. Εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό για την περιοχή σας στην Ενότητα 14, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε προσωρινά ή μόνιμα ή να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας ή να επιβάλουμε όρια ή να περιορίσουμε την πρόσβασή σας σε μέρη ή στο σύνολο των Υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της παραβίασης αυτών των Όρων, τυχόν δικαστικής απόφασης ή αδράνειας.
   4. Με την επιφύλαξη τυχόν θεσμοθετημένων δικαιωμάτων που ενδεχομένως έχετε, εάν ο λογαριασμός σας τερματιστεί, ενδέχεται να τερματιστεί και η πρόσβαση στο όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και όλες τις σχετικές πληροφορίες και το περιεχόμενο που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας, ενώ το όνομα χρήστη σας ενδέχεται να ανακυκλωθεί για χρήση από άλλους. Εάν η Υπηρεσία παρέχεται επί πληρωμή, συμβουλευτείτε τους όρους πληρωμής μας, οι οποίοι παρατίθενται εδώ.
  6. Εγγυήσεις και αποποιήσεις ευθυνών που παρέχουμε
   1. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΜΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΗΤΡΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ, ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ (ΕΦΕΞΗΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΙ «ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ YAHOO ») ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ, ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ», «ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ». Η ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΥΠΟΣΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ, ΕΓΚΑΙΡΩΣ, ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. ΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Ή ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΟΥΜΑΣΤΕ ΡΗΤΩΣ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ. ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ, ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.
   2. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΟΠΩΣ Η ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ Ή ΡΗΤΩΝ ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΝ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
  7. Περιορισμένη ευθύνη

   ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ YAHOO ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ: ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΤΡΙΠΛΑΣΙΕΣ Ή ΑΛΛΩΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ Ή ΤΗΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ YAHOO ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΕΦΕΞΗΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ «ΑΠΩΛΕΙΕΣ») ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ: ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΤΗΝ ΑΛΛΟΙΩΣΗ, ΤΗΝ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ Ή ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ, ΤΗΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΛΗΨΗ Ή ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ Ή ΠΟΡΟΥΣ, ΤΙΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΑΣ Ή ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Ή ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΓΑΘΟ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥΣ. ΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ YAHOO ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ, ΤΙΣ ΠΛΗΜΕΛΛΕΙΣ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ. ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ Ή ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΕΣ.

   ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΣΑ ΑΛΛΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 14, ΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ YAHOO ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΛΟΓΩ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΣΕ ΕΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

  8. Σχόλια

   Αποδέχεστε ότι οποιαδήποτε σύσταση, ιδέα, πρόταση, υπόδειξη, σχόλιο ή άλλη αναφορά (εφεξής «Σχόλια») που υποβάλλετε σε εμάς αναφορικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις διαδικτυακές τοποθεσίες, τις εφαρμογές ή την τεχνολογία μπορούν να χρησιμοποιούνται από εμάς χωρίς καμία προειδοποίηση, υποχρέωση, περιορισμό, επιστροφή χρημάτων ή καταβολή αποζημίωσης προς εσάς και παραιτείστε (ή συμφωνείτε να μην ασκήσετε) από οποιοδήποτε δικαίωμα καθώς και το σύνολο των δικαιωμάτων σας που ενδέχεται να υφίστανται τώρα και στο μέλλον (συμπεριλαμβανομένων ηθικών και αντίστοιχων δικαιωμάτων) επί οποιωνδήποτε Σχολίων.

  9. Υπηρεσίες επί πληρωμή και τιμολόγηση. Εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό στους πρόσθετους όρους που ισχύουν για τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε, οι όροι της παρούσας Ενότητας 11 ισχύουν για εσάς.
   1. Προσφέρουμε προϊόντα και συνδρομές με αμοιβή («Υπηρεσίες επί πληρωμή»). Αυτές οι Υπηρεσίες επί πληρωμή διέπονται από τους πρόσθετους όρους τους οποίους αποδέχεστε όταν κάνετε εγγραφή στην Υπηρεσία επί πληρωμή και τους παρόντες Όρους. Αν κάνετε εγγραφή σε μια Υπηρεσία επί πληρωμή, πρέπει να προσδιορίσετε μια μέθοδο πληρωμής και να μας παρέχετε ακριβή στοιχεία τιμολόγησης και πληρωμής και έχετε τη συνεχή υποχρέωση να διατηρείτε αυτά τα στοιχεία ενημερωμένα. Πολλές Υπηρεσίες επί πληρωμή απαιτούν να έχετε πραγματοποιήσει ή να κάνετε εγγραφή για ένα αναγνωριστικό Yahoo ή AOL ή άλλης υπηρεσίας της Yahoo. Αν είστε πελάτης κλήσης της AOL, διαβάστε τους πρόσθετους όρους εδώ.
   2. Οι παρακάτω σημαντικές διατάξεις ισχύουν για όλες τις δωρεάν υπηρεσίες που παρέχουμε:
    1. Προϊόντα τρίτων. Εάν η δωρεάν Υπηρεσία περιλαμβάνει κάποιο προϊόν τρίτου, κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η εκ μέρους σας αγορά και χρήση της Υπηρεσίας υπόκειται επίσης στους όρους παροχής υπηρεσιών και προστασίας απορρήτου του τρίτου, τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε με προσοχή προτού τους αποδεχθείτε.
    2. Πληρωμές. Δηλώνετε ότι έχετε τουλάχιστον την ελάχιστη ηλικία που απαιτείται για να συνάψετε νόμιμη συμφωνία. Συμφωνείτε να μας πληρώσετε για οποιεσδήποτε Υπηρεσίες επί πληρωμή που θα αγοράσετε από εμάς, καθώς και για όλες τις άλλες χρεώσεις που προκύπτουν για τον λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένων των ισχυόντων φόρων και τελών. Είστε υπόχρεοι για όλες τις χρεώσεις που προκύπτουν για τον λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένων των αγορών που γίνονται από εσάς ή οποιονδήποτε άλλον στον οποίο επιτρέπετε να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό σας ή οποιουσδήποτε δευτερεύοντες ή συνδεδεμένους λογαριασμούς (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε προσώπου με έμμεση, πραγματική ή προφανή εξουσία) ή οποιονδήποτε αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό σας ως συνέπεια της δικής σας αδυναμίας να προστατεύσετε τα διαπιστευτήρια πιστοποίησης.
    3. Μέθοδοι πληρωμής. Μας εξουσιοδοτείτε και μας δίνετε εντολή να σας χρεώσουμε αυτές τις χρεώσεις με την μέθοδο πληρωμής που μας υποδείξατε ή, εφόσον αυτό αποτύχει, να χρεώσουμε οποιαδήποτε άλλη μέθοδο πληρωμής που έχει καταχωριστεί στα αρχεία μας για εσάς, ακόμα και αν την έχουμε λάβει αναφορικά με άλλες υπηρεσίες επί πληρωμή. Είστε υπόχρεοι για όλες τις χρεώσεις, ακόμα και εάν η μέθοδος πληρωμής που έχετε υποδείξει αποτύχει ή απορριφθεί. Μας εξουσιοδοτείτε και μας δίνετε εντολή να διατηρήσουμε όλες τις πληροφορίες αναφορικά με την ή τις μεθόδους πληρωμής που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας. Έχουμε το δικαίωμα να εισαγάγουμε τα στοιχεία πληρωμής που έχετε καταχωρίσει κατά τη διάρκεια προηγούμενης αγοράς και να σας παρέχουμε την επιλογή να χρησιμοποιήσετε εκείνη την μέθοδο πληρωμής κατά την αγορά ενός νέου προϊόντος. Μας επιτρέπετε να λάβουμε και να χρησιμοποιήσουμε ενημερωμένα στοιχεία από τον εκδότη του τρόπου πληρωμής σας αναφορικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες οποιωνδήποτε ισχυουσών επωνυμιών καρτών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να συνεχίσουμε να χρεώνουμε μια μέθοδο πληρωμής μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της κατά τη δική μας διακριτική ευχέρεια και κατόπιν έγκρισης από τον φορέα διεκπεραίωσης ή την εκδότρια τράπεζα. Εάν χρησιμοποιήσετε ορισμένες μεθόδους πληρωμής, όπως πληρωμές από τον τρεχούμενο λογαριασμό ή τον λογαριασμό ταμιευτηρίου σας, ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες επιβαρύνσεις.
    4. Όροι πληρωμής. Ενδέχεται να χρεώνουμε για την παροχή Υπηρεσιών επί πληρωμή προκαταβολικά και με βάση καθημερινό, μηνιαίο, ετήσιο, κατ” αποκοπή ποσό ή σε άλλη βάση, σύμφωνα με τους δηλωθέντες όρους, για όσο διάστημα η συνδρομή σας παραμένει ενεργή, ακόμα κι αν δεν έχετε κάνει λήψη ή δεν έχετε χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία ή δεν έχετε προσπελάσει τον διαδικτυακό σας λογαριασμό.
    5. Αυτόματη ανανέωση. Για πολλές από τις Υπηρεσίες επί πληρωμή που παρέχουμε χρησιμοποιούμε αυτόματη ανανέωση. Κατά την ημερομηνία λήξης της περιόδου ισχύος κάθε συνδρομής για αυτές τις Υπηρεσίες επί πληρωμή, θα ανανεώνουμε αυτόματα τη συνδρομή σας και θα χρεώνουμε την πιστωτική σας κάρτα ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο πληρωμής που μας έχετε παρέχει, εκτός εάν ακυρώσετε την συνδρομή σας τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη λήξη της τρέχουσας περιόδου. Εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στην Ενότητα 14, η συνδρομή σας θα ανανεώνεται αυτόματα βάσει της εκάστοτε ισχύουσας τιμής, με εξαίρεση τις προωθητικές και εκπτωτικές τιμολογήσεις. Ενδέχεται, κατά τη δική μας αποκλειστική διακριτική ευχέρεια, να δημοσιεύουμε τις χρεώσεις στη μέθοδο πληρωμής σας μεμονωμένα ή ως αθροιστικές χρεώσεις για ορισμένες ή όλες τις Υπηρεσίες επί πληρωμή που αγοράζετε από εμάς.
    6. Προστασία από απάτες. Ενδέχεται να προβούμε σε ενέργειες για την πιστοποίηση της εγκυρότητας των στοιχείων των πιστωτικών καρτών που μας παρέχετε, συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης ποσών μικρότερων από $1,00 στην πιστωτική σας κάρτα και, στη συνέχεια, της άμεσης πίστωσής τους. Μας εξουσιοδοτείτε να προβαίνουμε σε αυτές τις ενέργειες για σκοπούς πιστοποίησης και προστασίας από απάτες.
    7. Δωρεάν δοκιμές. Ενδέχεται να σας προσφέρουμε δωρεάν δοκιμές, προκειμένου να δοκιμάσετε κάποια συνδρομή σε Υπηρεσία επί πληρωμή, χωρίς καμία χρέωση ή υποχρέωση (εφεξής «Δωρεάν δοκιμή»). Εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό και εκτός εάν ακυρώσετε την συνδρομή σας πριν από τη λήξη της περιόδου Δωρεάν δοκιμής, μετά τη λήξη της περιόδου Δωρεάν δοκιμής θα γίνονται περιοδικές χρεώσεις βάσει της εκάστοτε ισχύουσας τιμής, οι οποίες θα συνεχιστούν έως την ακύρωση της συνδρομής. Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από κάποια συγκεκριμένη Υπηρεσία επί πληρωμή, πρέπει να ακυρώσετε τη συνδρομή πριν από τη λήξη της περιόδου Δωρεάν δοκιμής, προκειμένου να αποφύγετε τις χρεώσεις. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να σας περιορίσουμε σε μία δωρεάν δοκιμή ανά προωθητική ενέργεια για κάποια Υπηρεσία επί πληρωμή και να απαγορεύσουμε τον συνδυασμό των δωρεάν δοκιμών ή άλλων προσφορών προώθησης.
    8. Δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων. Όλες οι χρεώσεις είναι μη επιστρέψιμες, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους όρους τους οποίους αποδέχεστε όταν κάνετε εγγραφή σε μια Υπηρεσία επί πληρωμή, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό για την δική σας περιοχή στην Ενότητα 14 ή όπως ορίζεται κατά τα άλλα παρακάτω.
    9. Τερματισμός. Κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, έχουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να διακόψουμε ή να τερματίσουμε οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο μιας Υπηρεσίας επί πληρωμή χωρίς προειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στις υπηρεσίες υποστήριξης, στο περιεχόμενο και σε άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες συμπληρωματικά της Υπηρεσίας επί πληρωμή, υπό την προϋπόθεση πραγματοποίησης κατάλληλης επιστροφής χρημάτων για οποιαδήποτε τμήματα ενός καθορισμένου αλλά πλέον μη διαθέσιμου χρονικού διαστήματος χρήσης. Μπορείτε να ακυρώσετε μια Υπηρεσία επί πληρωμή οποιαδήποτε στιγμή, με σύνδεση στον διαδικτυακό σας λογαριασμό και τερματισμό της συνδρομής.
    10. Αλλαγή στα τέλη και τη μέθοδο τιμολόγησης. Έχουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τα τέλη και τις μεθόδους τιμολόγησης οποιαδήποτε στιγμή. Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιαδήποτε αύξηση τιμών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες νωρίτερα. Σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, (i) εάν διαφωνείτε με οποιαδήποτε προτεινόμενη αλλαγή, η αποκλειστική αποζημίωση που θα λάβετε είναι να ακυρώσετε την Υπηρεσία επί πληρωμή που λαμβάνεται προτού ισχύσει η αλλαγή της τιμής και (ii) η συνέχιση της εκ μέρους σας χρήσης ή η διατήρηση της συνδρομής στην Υπηρεσία μετά την αλλαγή της τιμής συνιστά εκ μέρους σας συμφωνία για την καταβολή της νέας τιμής για την Υπηρεσία.
    11. Υπερημερία. Μετά την παρέλευση 30 ημερών από την ημερομηνία οφειλής τυχόν μη καταβεβλημένων χρεώσεων, η Υπηρεσία επί πληρωμή θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και έχουμε το δικαίωμα να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε τη λειτουργία του λογαριασμού σας και της Υπηρεσίας επί πληρωμή που λαμβάνετε, για ανεξόφλητες οφειλές. Έχετε την υποχρέωση να καταβάλετε τυχόν έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών και των τελών είσπραξης, με τα οποία έχουμε επιβαρυνθεί στις προσπάθειές μας να εισπράξουμε τυχόν οφειλόμενα ποσά από εσάς.
    12. Διάστημα προειδοποίησης 90 ημερών. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε για τυχόν προβλήματα ή αποκλίσεις ως προς την τιμολόγηση εντός 90 ημερών από την πρώτη εμφάνιση των χρεώσεων στην κίνηση της μεθόδου πληρωμής σας. Εάν δεν μας γνωστοποιήσετε τα θέματα αυτά εντός 90 ημερών, αποδέχεστε ότι παραιτείστε του δικαιώματος διαπραγμάτευσης για τα εν λόγω προβλήματα ή αποκλίσεις.
  10. Σχετικά με αυτούς τους Όρους
   1. Προσφέρουμε προϊόντα και συνδρομές με αμοιβή («Υπηρεσίες επί πληρωμή»). Αυτές οι Υπηρεσίες επί πληρωμή διέπονται από τους πρόσθετους όρους τους οποίους αποδέχεστε όταν κάνετε εγγραφή στην Υπηρεσία επί πληρωμή και τους παρόντες Όρους. Αν κάνετε εγγραφή σε μια Υπηρεσία επί πληρωμή, πρέπει να προσδιορίσετε μια μέθοδο πληρωμής και να μας παρέχετε ακριβή στοιχεία τιμολόγησης και πληρωμής και έχετε τη συνεχή υποχρέωση να διατηρείτε αυτά τα στοιχεία ενημερωμένα. Πολλές Υπηρεσίες επί πληρωμή απαιτούν να έχετε πραγματοποιήσει ή να κάνετε εγγραφή για ένα αναγνωριστικό Yahoo ή AOL. Αν είστε πελάτης κλήσης της AOL, διαβάστε τους πρόσθετους όρους εδώ.
   2. Τροποποίηση των Όρων. Εκτός αν δηλώνεται κάτι διαφορετικό για την περιοχή σας στην Ενότητα 14, έχουμε το δικαίωμα να τροποποιούμε κατά καιρούς τους Όρους. Εκτός εάν υποδείξουμε κάτι άλλο, οι τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους σε αυτήν τη σελίδα ή οποιαδήποτε σελίδα που θα τη διαδεχτεί. Θα πρέπει να ελέγχετε τους Όρους τακτικά. Θα σας ειδοποιούμε (σύμφωνα με την Ενότητα 3(γ) παραπάνω) για τυχόν ουσιώδεις τροποποιήσεις.
   3. Συνεχιζόμενη χρήση των Υπηρεσιών. Μπορείτε να διακόψετε τη χρήση των Υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγμή, αλλά η συνέχιση της χρήσης τους ή η διατήρηση της συνδρομής σε κάποια Υπηρεσία μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος οποιωνδήποτε τροποποιήσεων στους Όρους σημαίνει ότι αποδέχεστε τους Όρους όπως έχουν τροποποιηθεί.
   4. Παραίτηση και διαιρετότητα των Όρων. Η αδυναμία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων δεν θα συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Εάν οποιαδήποτε διάταξη (ή μέρος διάταξης) των παρόντων Όρων θεωρηθεί άκυρη, συμφωνούμε μεταξύ μας να ισχύσουν οι προθέσεις, όπως αντικατοπτρίζονται στην διάταξη, και οι άλλες διατάξεις των παρόντων Όρων να παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.
   5. Εκχώρηση από εμάς. Έχουμε το δικαίωμα να εκχωρήσουμε ελεύθερα τους παρόντες Όρους και το σύνολο των πολιτικών και των άλλων εγγράφων που ενσωματώνονται ή αναφέρονται σε αυτούς (συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των δικαιωμάτων, των αδειών και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτούς), εν μέρει ή στο σύνολό τους και χωρίς προειδοποίηση, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού της εσωτερικής αναδιάρθρωσης (για παράδειγμα, λόγω συγχωνεύσεων ή εκκαθαρίσεων).
  11. Πάροχος Υπηρεσιών
   1. Οι Υπηρεσίες παρέχονται από την εταιρεία που προσφέρει τις Υπηρεσίες στην περιοχή σας, όπως προσδιορίζεται στην Ενότητα 14.13 (εφεξής η «Αρμόδια Εταιρεία της Yahoo»), με εξαίρεση τις Υπηρεσίες που προσδιορίζονται παρακάτω, στην Ενότητα 13(β). Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι υπηρεσίες στη δική σας χώρα ή περιοχή. Οι διαφορετικές εκδόσεις των Υπηρεσιών ενδέχεται να διαθέτουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο Πάροχος των υπηρεσιών πιθανόν να αλλάξει αν μεταφερθείτε σε άλλη χώρα και εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας.
   2. Οι ακόλουθες υπηρεσίες σάς παρέχονται από την ίδια εταιρεία της Yahoo, σε όποιο σημείο του κόσμου κι αν έχετε την έδρα σας:
    1. Για της υπηρεσίες της Ενότητας 13(β)(i), ισχύουν οι διατάξεις της Ενότητας 14.2 (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής).
     1. Οι ακόλουθες υπηρεσίες παρέχονται από την Yahoo Inc.:
      1. Engadget (εκτός αν καθορίζεται κάτι διαφορετικό στην Ενότητα 14)
      2. TechCrunch (εκτός αν καθορίζεται κάτι διαφορετικό στην Ενότητα 14)
      3. Rivals
      4. Yahoo View
      5. Yahoo Developer Network
      6. Makers
     2. Οι ακόλουθες υπηρεσίες παρέχονται από την Yahoo Ad Tech LLC:
      1. AOL On.
      2. Learning Center
     3. Οι ακόλουθες υπηρεσίες παρέχονται από την Yahoo Fantasy Sports LLC:
      1. U.S. Daily Fantasy
      2. U.S. Fantasy Cash Leagues
      3. U.S. Fantasy Pro Leagues
     4. Άλλες υπηρεσίες Fantasy Sports παρέχονται από την Yahoo Inc.
     5. Οι εμπειρίες καταναλωτών από τη Yahoo RYOT Studios παρέχονται από τη Yahoo Inc.
     6. Η υπηρεσία Flurry παρέχεται από την Flurry LLC
  12. Διατάξεις σχετικά με τα συμβαλλόμενα μέρη, την επιλογή δικαίου, την τοποθεσία επίλυσης αντιδικιών και άλλες τοπικές διατάξεις για την περιοχή
   1. Στην Ενότητα 13 παραπάνω, αναφέρεται ο πάροχος των Υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε. Αυτός είναι ο πάροχος με τον οποίο συνάπτετε σύμβαση για τις Υπηρεσίες. Η επιλογή δικαίου, η τοποθεσία για την επίλυση αντιδικιών, ορισμένοι καθορισμένοι όροι (συμπεριλαμβανομένης της Αρμόδιας Εταιρείας Yahoo) και άλλες σημαντικές διατάξεις που αφορούν την περιοχή εμφανίζονται στην παρούσα Ενότητα 14. Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα Φροντίδας πελατών, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας της περιοχής στην οποία υπάγεστε.
  1. Ηνωμένες Πολιτείες (us):
   1. Καθορισμένοι Όροι
    1. Αρμόδια Εταιρεία Yahoo: Yahoo Inc., με την εξαίρεση των υπηρεσιών Yahoo Finance, που παρέχεται από την υπηρεσία Yahoo Finance LLC, AOL.com και AOL Mail, που παρέχονται από την AOL Media LLC και των συνδρομητικών προϊόντων AOL, που παρέχονται από την AOL Member Services, LLC (Διεύθυνση για όλες τις οντότητες: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA).
    2. 1. Ελάχιστο όριο ηλικίας: 13 ετών
   2. ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕΝΑ ΕΠΙΛΥΟΥΜΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΜΑΧΩΝ Ή ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ Ή ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟ ΕΜΑΣ (Ή ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Ή ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΜΑΣ (ΕΦΕΞΗΣ «ΔΙΑΦΟΡΑ(ΕΣ)»), ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Ή ΣΕ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ. ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ, Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Ή ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ. ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ, ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΥΜΕ ΣΕ ΔΙΚΗ Ή ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΝΟΡΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΑΞΙΩΣΗ (ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΕΚΔΙΚΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ) ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΑΛΛΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΕΝΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΙΚΑΣΕΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ ΟΤΙ, ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΔΙΚΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕ ΣΩΜΑ ΕΝΟΡΚΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ ΟΤΙ, ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΠΟ Ο,ΤΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ. Επίσης, συναποδεχόμαστε:
    1. Ειδοποίηση διαφοράς. Εάν εσείς ή εμείς έχουμε την πρόθεση να προσφύγουμε σε διαιτησία στο πλαίσιο των παρόντων Όρων, το συμβαλλόμενο μέρος που ζητά διαιτησία πρέπει να ειδοποιήσει πρώτα το άλλο μέρος σχετικά με τη Διαφορά, γραπτώς, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την προσφυγή στη διαιτησία. Η ειδοποίηση προς εμάς θα πρέπει να σταλεί στην Yahoo είτε με επιστολή στη διεύθυνση: Yahoo, Attn: Disputes, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: disputes@yahooinc.com. Η ειδοποίηση προς εσάς θα γίνει στην ή στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει, εάν υπάρχουν, και τις οποίες έχΟυμε στα αρχεία μας κατά τον χρόνο αποστολής της ειδοποίησης. Η ειδοποίηση πρέπει να περιγράφει τη φύση της αξίωσης και το επιδιωκόμενο μέτρο αποκατάστασης. Εάν δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιλύσουμε τη Διαφορά εντός 30 ημερών, οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στην υποβολή αξίωσης προς διαιτησία.
    2. Διαδικασία διαιτησίας. Οι παρόντες Όροι διέπονται από τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί Διαιτησίας. Με εξαίρεση τις υποθέσεις που εκδικάζονται στο ειρηνοδικείο, οποιαδήποτε και το σύνολο των Διαφορών θα επιλύονται υπό τη διαιτησία της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας (American Arbitration Association - «AAA»). Η AAA θα εφαρμόζει τους Κανόνες Εμπορικής Διαιτησίας για τη διαιτησία οποιασδήποτε Διαφοράς στο πλαίσιο των παρόντων Όρων, εκτός εάν είστε ιδιώτης και χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για προσωπική ή οικιακή χρήση, στην οποία περίπτωση θα ισχύσουν οι Κανόνες Διαιτησίας Καταναλωτών της AAA (με εξαίρεση οποιουσδήποτε κανόνες ή διαδικασίες που διέπουν ή επιτρέπουν συλλογικές προσφυγές). Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες (συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας έναρξης διαιτησίας), τους κανόνες και τις αμοιβές από την AAA (www.adr.org). Οι παρόντες Όροι υπερισχύουν, στον βαθμό που δεν συνάδουν με τους Κανόνες Εμπορικής Διαιτησίας ή τους Κανόνες Διαιτησίας Καταναλωτών της AAA.
    3. Επιλογή ειρηνοδικείου. Ως εναλλακτική στη διαιτησία, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε μεμονωμένα στο ειρηνοδικείο της πολιτείας όπου διαμένετε (ή εάν πρόκειται για επιχείρηση, όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησής σας) ή της Κομητείας της Santa Clara, Καλιφόρνια, με την προϋπόθεση ότι η Διαφορά σας πληροί τις απαιτήσεις προσφυγής στο ειρηνοδικείο.
    4. Τοποθεσία διαιτησίας. Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό ανάμεσα σε εσάς και εμάς, η διαιτησία πρέπει να λάβει χώρα ή η προσφυγή στο ειρηνοδικείο πρέπει να κατατεθεί στην πολιτεία του κύριου τόπου διαμονής σας ή στην Κομητεία της Santa Clara, Καλιφόρνια.
    5. Αμοιβές και έξοδα διαιτησίας. Θα σας επιστρέψουμε οποιοδήποτε τέλος διεκπεραίωσης που θα σας χρεώσει η AAA για τη διαιτησία της Διαφοράς. Εάν μας παρέχετε υπογεγραμμένη, γραπτή ειδοποίηση ότι δεν είστε σε θέση να πληρώσετε το τέλος διεκπεραίωσης, θα καταβάλλουμε το τέλος απευθείας στην AAA. Εάν η διαιτησία προχωρήσει, θα καταβάλλουμε επίσης τυχόν διοικητικά έξοδα και τέλη διαιτησίας που θα χρεωθούν αργότερα.
    6. Προσφορές διακανονισμού. Έχουμε το δικαίωμα, αλλά χωρίς να αποτελεί αυτό υποχρέωσή μας, να υποβάλουμε γραπτή προσφορά διακανονισμού οποιαδήποτε στιγμή πριν ή κατά τη διάρκεια της διαιτησίας. Το ποσό ή οι όροι οποιουδήποτε διακανονισμού ενδέχεται να μην αποκαλυφθούν στον διαιτητή, εκτός εάν και ωσότου ο διαιτητής εκδώσει απόφαση σχετικά με την αξίωση. Εάν δεν αποδεχθείτε την προσφορά και ο διαιτητής σάς επιδικάσει χρηματικό ποσό που υπερβαίνει την προσφορά μας αλλά μικρότερο από $5000, συμφωνούμε: (α) να σας καταβάλουμε $5000 αντί για το χαμηλότερο ποσό που επιδικάστηκε, (β) να σας καταβάλουμε εύλογα ποσά για δικηγορικές αμοιβές και έξοδα και (γ) να σας επιστρέψουμε τυχόν τέλη διεκπεραίωσης και αμοιβές και έξοδα διαιτησίας που προέκυψαν αναφορικά με τη διαιτησία της Διαφωνίας σας. Εάν ο διαιτητής σάς επιδικάσει ποσό μεγαλύτερο από $5000 και δεν αμφισβητούμε την απόφαση, τότε θα σας καταβάλουμε το ποσό που επιδικάστηκε.
    7. Διαιρετότητα. Εάν οποιοδήποτε μέρος της παρούσας συμφωνίας προς διαιτησία κριθεί μη εκτελεστέο από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, το δικαστήριο θα αναθεωρήσει τη συμφωνία στον βαθμό που είναι απαραίτητος για τη διόρθωση του μη εκτελεστέου μέρους ή των μερών και τα συμβαλλόμενα μέρη θα υποβάλλουν την ή τις Διαφορές τους σε διαιτησία χωρίς αναφορά ή επίκληση των μη εκτελεστέων μερών. Ωστόσο, εάν για οποιονδήποτε λόγο η Αποποίηση Συλλογικής Προσφυγής που καθορίζεται παρακάτω στην υποενότητα 14.2.γ δεν μπορεί να εφαρμοστεί για μέρη ή για το σύνολο της Διαφοράς, τότε η συμφωνία προς διαιτησία δεν θα ισχύσει για τη συγκεκριμένη Διαφορά ή μέρος της. Τυχόν Διαφορές που καλύπτονται από οποιαδήποτε διάταξη Αποποίησης Συλλογικής Προσφυγής που θεωρείται μη εκτελεστέα μπορούν να εκδικαστούν σε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, αλλά το υπόλοιπο της συμφωνίας προς διαιτησία θα είναι δεσμευτικό και εφαρμοστέο. Προς αποφυγή πάσας αμφιβολίας ή αβεβαιότητας, τα συμβαλλόμενα μέρη δεν συμφωνούν σε συλλογική διαιτησία ή στην διαιτησία οποιωνδήποτε αξιώσεων που θα υποβληθούν για λογαριασμό άλλων.
   3. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΤΡΕΠΑΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ή ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ AAA. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ, Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΙΚΑΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ή ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΜΕΡΟΥΣ. Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Ή ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΧΩΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ, ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΟΥΝ Ή ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Ή ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟY ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΟΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗ..
   4. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΑΠΟ ΣΩΜΑ ΕΝΟΡΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α.. ΕΑΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΙΑ ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΣΩ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΡΚΩΝ. ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΡΚΩΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ, ΑΓΩΓΗ Ή ΑΝΤΑΓΩΓΗ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ, ΑΥΤΗ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ.
   5. Επιλογή δικαίου. Οι παρόντες Όροι και η σχέση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αξίωσης ή διαφοράς η οποία ενδέχεται να προκύψει μεταξύ των μερών, λόγω αθέτησης συμβατικής υποχρέωσης, αδικοπραξίας ή άλλως, θα διέπονται από τη νομοθεσία της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, ασχέτως των διατάξεων σχετικά με τις αντικρουόμενες νομοθεσίες. Σε καμία περίπτωση τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα υποβάλλουν αξιώσεις κατά αλλήλων, υπό το δίκαιο άλλης δικαιοδοσίας.
   6. Φόρουμ. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, κάποια Διαφωνία προχωρήσει για εκδίκαση στο δικαστήριο αντί μέσω διαιτησίας, όλες αυτού του είδους οι Διαφωνίες (ανεξαρτήτως νομικής θεωρίας) που θα προκύψουν από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους ή από τη σχέση ανάμεσα σε εσάς και εμάς, θα υποβληθούν αποκλειστικά στα δικαστήρια που βρίσκονται στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, στη Νέα Υόρκη ή στο Περιφερειακό Δικαστήριο των Η.Π.Α. στη Νότια Περιοχή της Νέας Υόρκης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εσείς και εμείς συμφωνούμε να προσφύγουμε στην προσωπική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, τη Νέα Υόρκη ή τη Νότια Περιοχή της Νέας Υόρκης και συμφωνείτε να αποποιηθείτε οποιαδήποτε και το σύνολο των αντιρρήσεων αναφορικά με την άσκηση της δικαιοδοσίας επί των μερών από τα δικαστήρια αυτά και της προσέλευσης σε αυτά τα δικαστήρια.
   7. Υποστήριξη πελατών. Παρακάτω παρατίθενται οι σύνδεσμοι για υποστήριξη πελατών.
    1. Υποστήριξη πελατών για τα προϊόντα του διακριτικού γνωρίσματος AOL
    2. Υποστήριξη πελατών για άλλα προϊόντα (Αγγλικά)
    3. Υποστήριξη πελατών για άλλα προϊόντα (Ισπανικά)
   8. Οδηγίες κοινότητας. Οι κατευθυντήριες οδηγίες της κοινότητας της Yahoo εμφανίζονται παρακάτω:
    1. Αγγλική έκδοση
    2. Ισπανική έκδοση
   9. Οι Υπηρεσίες είναι «εμπορικό λογισμικό υπολογιστή» και «εμπορικά είδη», καθώς αυτοί οι όροι χρησιμοποιούνται στο σύστημα του Ομοσπονδιακού Κανονισμού Προμηθειών, και τα δικαιώματα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μόνο εκείνα που εκχωρούνται σε όλους τους άλλους τελικούς χρήστες, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και δεν θα υπερβαίνουν τα ελάχιστα δικαιώματα που ορίζονται στον κανονισμό FAR 52.227-19.
   10. Υπότιτλοι για άτομα με προβλήματα ακοής. Η Yahoo συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες και τους κανονισμούς της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών αναφορικά με τους υπότιτλους για άτομα με προβλήματα ακοής σε περιεχόμενο βίντεο. Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.yahooinc.com/accessibility/captioning/ για περισσότερες πληροφορίες ή για να καταγράψετε οποιουσδήποτε προβληματισμούς ή παράπονα αναφορικά με το περιεχόμενο βίντεο που είναι προσβάσιμο στο δίκτυο Yahoo.
   11. Στο Νιου Τζέρσεϊ, θα ισχύει το σύνολο των περιορισμών αναφορικά με τις ευθύνες που έχουν οριστεί στην Ενότητα 9, με την εξαίρεση ότι κανένα σημείο αυτών των Όρων δεν θα εξαιρεί ούτε θα περιορίζει τις ευθύνες για εκούσια αδικοπραξία, εκούσιες πράξεις, βαρεία αμέλεια ή παραβίαση κάποιας θεσμοθετημένης υποχρέωσης.
   12. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες για την παροχή υλικής υποστήριξης ή πόρων (ή για την απόκρυψη ή την συγκάλυψη της φύσης, της τοποθεσίας, της πηγής ή της ιδιοκτησίας υλικής υποστήριξης ή πόρων) σε οποιεσδήποτε οργανώσεις που υποδεικνύονται από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ως αλλοδαπές τρομοκρατικές οργανώσεις, σύμφωνα με την ενότητα 219 του Νόμου περί Μετανάστευσης και Εθνικότητας.
   13. Στοιχεία λογαριασμού. Εκτός και απαιτείται διαφορετικά από τη νομοθεσία και σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες της Yahoo, ο λογαριασμός σας δεν είναι μεταβιβάσιμος και τυχόν δικαιώματα στο περιεχόμενό σας εντός του Λογαριασμού σας παύουν να ισχύουν με τον θάνατό σας.
  2. Αργεντινή (ar), Χιλή (cl), Κολομβία (co), 

   Χονγκ Κονγκ (hk), Μεξικό (mx), Περού (pe) και Βενεζουέλα (ve):

   1. Καθορισμένοι Όροι
    1. Αρμόδια Εταιρεία Yahoo: Yahoo International LLC (Διεύθυνση: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA)
    2. Ελάχιστο όριο ηλικίας: 13 ετών
   2. ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ. ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η YAHOO ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΥΕΤΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΜΑΧΩΝ Ή ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ Ή ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟ ΕΜΑΣ (Ή ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Ή ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΜΑΣ (ΕΦΕΞΗΣ «ΔΙΑΦΟΡΑ(ΕΣ)»), ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Ή ΣΕ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ. ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ, Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Ή ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ. ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ, ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η YAHOO ΑΠΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΤΕ ΣΕ ΔΙΚΗ Ή ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΝΟΡΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΑΞΙΩΣΗ (ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΕΚΔΙΚΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ) ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η YAHOO ΑΠΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΑΛΛΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΕΝΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΙΚΑΣΕΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ ΟΤΙ, ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΔΙΚΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕ ΣΩΜΑ ΕΝΟΡΚΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ ΟΤΙ, ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΠΟ Ο,ΤΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ. Επίσης, συναποδεχόμαστε:
    1. Ειδοποίηση διαφοράς. Εάν εσείς ή εμείς έχουμε την πρόθεση να προσφύγουμε σε διαιτησία στο πλαίσιο των παρόντων Όρων, το συμβαλλόμενο μέρος που ζητά διαιτησία πρέπει να ειδοποιήσει πρώτα το άλλο μέρος σχετικά με τη Διαφορά, γραπτώς, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την προσφυγή στη διαιτησία. Η ειδοποίηση προς εμάς θα πρέπει να σταλεί σε εμάς είτε με επιστολή στη διεύθυνση: Yahoo, Attn: Disputes, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: disputes@yahooinc.com. Η ειδοποίηση προς εσάς θα γίνει στην ή στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει, εάν υπάρχουν, και τις οποίες έχουμεστα αρχεία μας κατά τον χρόνο αποστολής της ειδοποίησης. Η ειδοποίηση πρέπει να περιγράφει τη φύση της αξίωσης και το επιδιωκόμενο μέτρο αποκατάστασης. Εάν δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιλύσουμε τη Διαφορά εντός 30 ημερών, οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στην υποβολή αξίωσης προς διαιτησία.
    2. Διαδικασία διαιτησίας. Οι παρόντες Όροι διέπονται από τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί Διαιτησίας. Με εξαίρεση τις υποθέσεις που εκδικάζονται στο ειρηνοδικείο, οποιαδήποτε και το σύνολο των Διαφορών θα επιλύονται υπό τη διαιτησία της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας (American Arbitration Association - «AAA»). Η AAA θα εφαρμόζει τους Κανόνες Εμπορικής Διαιτησίας για τη διαιτησία οποιασδήποτε Διαφοράς στο πλαίσιο των παρόντων Όρων, εκτός εάν είστε ιδιώτης και χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για προσωπική ή οικιακή χρήση, στην οποία περίπτωση θα ισχύσουν οι Κανόνες Διαιτησίας Καταναλωτών της AAA (με εξαίρεση οποιουσδήποτε κανόνες ή διαδικασίες που διέπουν ή επιτρέπουν συλλογικές προσφυγές). Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες (συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας έναρξης διαιτησίας), τους κανόνες και τις αμοιβές από την AAA (www.adr.org). Οι παρόντες Όροι υπερισχύουν, στον βαθμό που δεν συνάδουν με τους Κανόνες Εμπορικής Διαιτησίας ή τους Κανόνες Διαιτησίας Καταναλωτών της AAA.
    3. Επιλογή ειρηνοδικείου. Ως εναλλακτική στη διαιτησία, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε μεμονωμένα στο ειρηνοδικείο της πολιτείας όπου διαμένετε (ή εάν πρόκειται για επιχείρηση, όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησής σας) ή της Κομητείας της Santa Clara, Καλιφόρνια, με την προϋπόθεση ότι η Διαφορά σας πληροί τις απαιτήσεις προσφυγής στο ειρηνοδικείο.
    4. Τοποθεσία διαιτησίας. Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό ανάμεσα σε εσάς και εμάς, η διαιτησία πρέπει να λάβει χώρα ή η προσφυγή στο ειρηνοδικείο πρέπει να κατατεθεί στην πολιτεία του κύριου τόπου διαμονής σας ή στην Κομητεία της Santa Clara, Καλιφόρνια.
    5. Αμοιβές και έξοδα διαιτησίας. Θα σας επιστρέψουμε οποιοδήποτε τέλος διεκπεραίωσης που θα σας χρεώσει η AAA για τη διαιτησία της Διαφοράς. Εάν μας παρέχετε υπογεγραμμένη, γραπτή ειδοποίηση ότι δεν είστε σε θέση να πληρώσετε το τέλος διεκπεραίωσης, θα καταβάλλουμε το τέλος απευθείας στην AAA. Εάν η διαιτησία προχωρήσει, θα καταβάλλουμε επίσης τυχόν διοικητικά έξοδα και τέλη διαιτησίας που θα χρεωθούν αργότερα.
    6. Προσφορές διακανονισμού. Έχουμε το δικαίωμα, αλλά χωρίς να αποτελεί αυτό υποχρέωσή μας, να υποβάλουμε γραπτή προσφορά διακανονισμού οποιαδήποτε στιγμή πριν ή κατά τη διάρκεια της διαιτησίας. Το ποσό ή οι όροι οποιουδήποτε διακανονισμού ενδέχεται να μην αποκαλυφθούν στον διαιτητή, εκτός εάν και ωσότου ο διαιτητής εκδώσει απόφαση σχετικά με την αξίωση. Εάν δεν αποδεχθείτε την προσφορά και ο διαιτητής σάς επιδικάσει χρηματικό ποσό που υπερβαίνει την προσφορά μας αλλά μικρότερο από $5000, συμφωνούμε: (α) να σας καταβάλουμε $5000 αντί για το χαμηλότερο ποσό που επιδικάστηκε, (β) να σας καταβάλουμε εύλογα ποσά για δικηγορικές αμοιβές και έξοδα και (γ) να σας επιστρέψουμε τυχόν τέλη διεκπεραίωσης και αμοιβές και έξοδα διαιτησίας που προέκυψαν αναφορικά με τη διαιτησία της Διαφωνίας σας. Εάν ο διαιτητής σάς επιδικάσει ποσό μεγαλύτερο από $5000 και δεν αμφισβητούμε την απόφαση, τότε θα σας καταβάλουμε το ποσό που επιδικάστηκε.
    7. Διαιρετότητα. Εάν οποιοδήποτε μέρος της παρούσας συμφωνίας προς διαιτησία κριθεί μη εκτελεστέο από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, το δικαστήριο θα αναθεωρήσει τη συμφωνία στον βαθμό που είναι απαραίτητος για τη διόρθωση του μη εκτελεστέου μέρους ή των μερών και τα συμβαλλόμενα μέρη θα υποβάλλουν την ή τις Διαφορές τους σε διαιτησία χωρίς αναφορά ή επίκληση των μη εκτελεστέων μερών. Ωστόσο, εάν για οποιονδήποτε λόγο η Αποποίηση Συλλογικής Προσφυγής που καθορίζεται παρακάτω στην υποενότητα 14.1.στ δεν μπορεί να εφαρμοστεί για μέρη ή για το σύνολο της Διαφοράς, τότε η συμφωνία προς διαιτησία δεν θα ισχύσει για τη συγκεκριμένη Διαφορά ή μέρος της. Τυχόν Διαφορές που καλύπτονται από οποιαδήποτε διάταξη Αποποίησης Συλλογικής Προσφυγής που θεωρείται μη εκτελεστέα μπορούν να εκδικαστούν σε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, αλλά το υπόλοιπο της συμφωνίας προς διαιτησία θα είναι δεσμευτικό και εφαρμοστέο. Προς αποφυγή πάσας αμφιβολίας ή αβεβαιότητας, τα συμβαλλόμενα μέρη δεν συμφωνούν σε συλλογική διαιτησία ή στην διαιτησία οποιωνδήποτε αξιώσεων που θα υποβληθούν για λογαριασμό άλλων.
   3. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ. ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΤΡΕΠΑΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ή ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ AAA. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ, Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΙΚΑΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ή ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΜΕΡΟΥΣ. Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Ή ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΧΩΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ, ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΟΥΝ Ή ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Ή ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟY ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΟΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗ.ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
   4. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΑΠΟ ΣΩΜΑ ΕΝΟΡΚΩΝ. ΕΑΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΙΑ ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΣΩ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΥΑΗΟΟ ΣΥΜΦΩΝ ΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΡΚΩΝ. ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η YAHOO ΑΠΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΡΚΩΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ, ΑΓΩΓΗ Ή ΑΝΤΑΓΩΓΗ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ, ΑΥΤΗ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ.
   5. Επιλογή δικαίου. Οι παρόντες Όροι και η σχέση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αξίωσης ή διαφοράς η οποία ενδέχεται να προκύψει μεταξύ των μερών, λόγω αθέτησης συμβατικής υποχρέωσης, αδικοπραξίας ή άλλως, θα διέπονται από τη νομοθεσία της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, ασχέτως των διατάξεων σχετικά με τις αντικρουόμενες νομοθεσίες. Σε καμία περίπτωση τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα υποβάλλουν αξιώσεις κατά αλλήλων, υπό το δίκαιο άλλης δικαιοδοσίας.
   6. Φόρουμ. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, κάποια Διαφωνία προχωρήσει για εκδίκαση στο δικαστήριο αντί μέσω διαιτησίας, όλες αυτού του είδους οι Διαφωνίες (ανεξαρτήτως νομικής θεωρίας) που θα προκύψουν από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους ή από τη σχέση ανάμεσα σε εσάς και εμάς, θα υποβληθούν αποκλειστικά στα δικαστήρια που βρίσκονται στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, στη Νέα Υόρκη ή στο Περιφερειακό Δικαστήριο των Η.Π.Α. στη Νότια Περιοχή της Νέας Υόρκης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εσείς και εμείς συμφωνούμε να προσφύγουμε στην προσωπική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, τη Νέα Υόρκη ή τη Νότια Περιοχή της Νέας Υόρκης και συμφωνείτε να αποποιηθείτε οποιαδήποτε και το σύνολο των αντιρρήσεων αναφορικά με την άσκηση της δικαιοδοσίας επί των μερών από τα δικαστήρια αυτά και της προσέλευσης σε αυτά τα δικαστήρια.
   7. Υποστήριξη πελατών. Παρακάτω παρατίθενται οι σύνδεσμοι για υποστήριξη πελατών.
    1. Αργεντινή
    2. Χιλή
    3. Κολομβία
    4. Χονγκ Κονγκ

    5. Μεξικό
    6. Περού
    7. Βενεζουέλα
   8. Οδηγίες κοινότητας. Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την Κοινότητά μας υπάρχουν εδώ.
   9. Οι Υπηρεσίες είναι «εμπορικό λογισμικό υπολογιστή» και «εμπορικά είδη», καθώς αυτοί οι όροι χρησιμοποιούνται στο σύστημα του Ομοσπονδιακού Κανονισμού Προμηθειών, και τα δικαιώματα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μόνο εκείνα που εκχωρούνται σε όλους τους άλλους τελικούς χρήστες, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και δεν θα υπερβαίνουν τα ελάχιστα δικαιώματα που ορίζονται στον κανονισμό FAR 52.227-19.
   10. Υπότιτλοι για άτομα με προβλήματα ακοής. Η Yahoo συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες και τους κανονισμούς της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών αναφορικά με τους υπότιτλους για άτομα με προβλήματα ακοής σε περιεχόμενο βίντεο. Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.yahooinc.com/accessibility/captioning/ για περισσότερες πληροφορίες ή για να καταγράψετε οποιουσδήποτε προβληματισμούς ή παράπονα αναφορικά με το περιεχόμενο βίντεο που είναι προσβάσιμο στο δίκτυο Yahoo.
   11. Στο Νιου Τζέρσεϊ, θα ισχύει το σύνολο των περιορισμών αναφορικά με τις ευθύνες που έχουν οριστεί στην Ενότητα 9, με την εξαίρεση ότι κανένα σημείο αυτών των Όρων δεν θα εξαιρεί ούτε θα περιορίζει τις ευθύνες για εκούσια αδικοπραξία, εκούσιες πράξεις, βαρεία αμέλεια ή παραβίαση κάποιας θεσμοθετημένης υποχρέωσης.
   12. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες για την παροχή υλικής υποστήριξης ή πόρων (ή για την απόκρυψη ή την συγκάλυψη της φύσης, της τοποθεσίας, της πηγής ή της ιδιοκτησίας υλικής υποστήριξης ή πόρων) σε οποιεσδήποτε οργανώσεις που υποδεικνύονται από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ως αλλοδαπές τρομοκρατικές οργανώσεις, σύμφωνα με την ενότητα 219 του Νόμου περί Μετανάστευσης και Εθνικότητας.
  3. Βραζιλία (br):
   1. Καθορισμένοι Όροι
    1. Αρμόδια Εταιρεία Yahoo: Yahoo do Brasil Internet Ltda. (Διεύθυνση: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - torre D - 14 andar - sala 14102, São Paulo/SP, 04543-011, Brasil)
    2. Ελάχιστο όριο ηλικίας: 13 ετών (ωστόσο, εάν έχετε ηλικία μεταξύ 13 και 18 ετών, πρέπει να έχετε άδεια από τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα σας, προκειμένου να αποδεχθείτε τους Όρους μας και να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία).
   2. Παρεχόμενες Υπηρεσίες: Yahoo Mail, Yahoo Search, Yahoo Finance και OneSearch. Αν χρησιμοποιείτε κάποια από τις Υπηρεσίες όσο βρίσκεστε στην Βραζιλία, ή αν έχετε κάποια άλλη σύμβαση με την Yahoo do Brasil Internet Ltda., οι υπηρεσίες παρέχονται από την Yahoo do Brasil Internet Ltda. Οι διατάξεις που αφορούν την συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή του Τμήματος 14.4 θα ισχύουν για την εν λόγω χρήση και θα υπερισχύουν τυχόν αντίθετων διατάξεων του Τμήματος 1 ή του Τμήματος 13(a) των παρόντων Όρων.
   3. Άλλες Υπηρεσίες: Οι Υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην λίστα στο Τμήμα 14.4. (b) δεν παρέχονται από την Yahoo do Brasil Internet Ltda., η οποία δεν έχει την αρμοδιότητα ή τη δυνατότητα να λάβει οποιαδήποτε μέτρα αναφορικά με αυτές,, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης ή της κοινοποίησης δεδομένων χρηστών ή/και της κατάργησης περιεχομένου που δημιουργείται από τους χρήστες
   4. Επιλογή δικαίου. Οι Όροι και η σχέση ανάμεσα σε εσάς και Yahoo do Brasil Internet Ltda, θα διέπονται από τους νόμους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας, ανεξάρτητα από τις διατάξεις αναφορικά με τη σύγκρουση νομοθεσιών.
   5. Υποστήριξη πελατών. Για υποστήριξη πελατών, ανατρέξτε σε αυτήν τη σελίδα.
   6. Η προστασία των συστημάτων μας και των πληροφοριών των χρηστών μας είναι ύψιστης σημασίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι χρήστες της Yahoo απολαμβάνουν μια ασφαλή εμπειρία χρήστη, καθώς και να διατηρείται η εμπιστοσύνη των χρηστών μας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των βημάτων που έχουμε λάβει και των βημάτων που μπορείτε να λάβετε εσείς, διαβάστε το ψηφιακά διαθέσιμο άρθρο μας κάνοντας κλικ εδώ.
   7. ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.
  4. Καναδάς (ca και cf):
   1. Καθορισμένοι Όροι
    1. Αρμόδια Εταιρεία Yahoo: Yahoo Canada Corp, εξαιρουμένων των υπηρεσιών Yahoo Finance, η οποία παρέχεται από τη Yahoo Finance ULC (Διεύθυνση: 100 University Ave., Floor 5, Toronto, Ontario M5J 1V6), AOL Mail, η οποία παρέχεται από την AOL Media LLC και των συνδρομητικών προϊόντων AOL, που παρέχονται από την AOL Member Services LLC (Διεύθυνση: 770 Broadway, 9th Floor, New York, NY 10003).
    2. Ελάχιστο όριο ηλικίας: Η νόμιμη ηλικία για σύναψη δεσμευτικών συμβολαίων στην επαρχία ή την περιοχή όπου διαμένετε.
   2. Επιλογή δικαίου. Οι παρόντες Όροι και η σχέση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αξίωσης ή διαφοράς η οποία ενδέχεται να προκύψει μεταξύ των μερών, λόγω αθέτησης συμβατικής υποχρέωσης, αδικοπραξίας ή άλλως, θα διέπονται από τη νομοθεσία της επαρχίας του Οντάριο, ασχέτως των διατάξεών της σχετικά με τις αντικρουόμενες νομοθεσίες. Σε καμία περίπτωση τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα υποβάλλουν αξιώσεις κατά αλλήλων, υπό το δίκαιο άλλης δικαιοδοσίας.
   3. Φόρουμ. Οποιαδήποτε αξίωση κατά ημών θα υποβάλλεται αποκλειστικά στα δικαστήρια που βρίσκονται εντός της επαρχίας του Οντάριο, στον Καναδά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εσείς και εμείς συμφωνούμεε να υποκείμεθα στην προσωπική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται στην επαρχία του Οντάριο και συμφωνούμε να αποποιηθούμε οποιαδήποτε και το σύνολο των αντιρρήσεων αναφορικά με την άσκηση της δικαιοδοσίας επί των μερών από τα δικαστήρια αυτά και της προσέλευσης σε αυτά τα δικαστήρια.
   4. Υποστήριξη πελατών. Παρακάτω παρατίθενται οι σύνδεσμοι για υποστήριξη πελατών.
    1. Υποστήριξη πελατών (Αγγλικά)
    2. Υποστήριξη πελατών (Γαλλικά)
   5. Ενημερώσεις. Έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε λήψη και εγκατάσταση της πιο πρόσφατης έκδοσης των Υπηρεσιών στη συσκευή σας, μόλις κυκλοφορήσει κάποια καινούρια έκδοση ή χαρακτηριστικό.
   6. Ορισμένες επαρχίες και περιοχές δεν επιτρέπουν την εξαίρεση εγγυήσεων (συμπεριλαμβανομένης της επαρχίας του Κεμπέκ). Σε αυτές τις επαρχίες και τις περιοχές, έχετε μόνο τις εγγυήσεις που απαιτούνται ρητώς να παρέχονται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
   7. Ορισμένες επαρχίες και περιοχές δεν επιτρέπουν εξαιρέσεις από τους περιορισμούς ευθύνης για όλους τους τύπους ζημιών (συμπεριλαμβανομένης της επαρχίας του Κεμπέκ). Σε αυτές τις επαρχίες, ευθυνόμαστε απέναντί σας αποκλειστικά για τις ζημίες για τις οποίες απαιτείται ρητά από τον νόμο να υπέχουμε ευθύνη.
  5. Αυστραλία (au):
   1. Καθορισμένοι Όροι
    1. Αρμόδια Εταιρεία Yahoo:
     1. Για τις υπηρεσίες OneSearch, AOL Mail, Yahoo Lifestyle, Yahoo Finance, Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Search, Yahoo Sports, Yahoo TV, Yahoo Weather και η Αρμόδια Εταιρεία Yahoo είναι η Yahoo Australia Pty Ltd (Διεύθυνση: Level 4 West, 8 Central Avenue, Eveleigh NSW 2015, Australia) και ισχύουν οι ακόλουθοι όροι: (α) οι Όροι και η σχέση ανάμεσα σε εσάς και τη Yahoo Australia Pty Ltd θα διέπονται από τους νόμους της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, ασχέτως των διατάξεων αναφορικά με τη σύγκρουση νομοθεσιών και (β) εσείς και η Yahoo Australia Pty Ltd συμφωνείτε να υπόκειστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.
     2. Για τις άλλες υπηρεσίες, η Αρμόδια Εταιρεία Yahoo είναι η Yahoo Inc. (Διεύθυνση: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA) και για αυτές τις Υπηρεσίες ισχύουν οι όροι της Ενότητας 14.2 (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής).
    2. Ελάχιστο όριο ηλικίας: 13 ετών
   2. Υποστήριξη πελατών. Για υποστήριξη πελατών, ανατρέξτε σε αυτήν τη σελίδα.
  6. Διατηρείται.

  7. Ινδία (in):
   1. Καθορισμένοι Όροι
    1. Αρμόδια Εταιρεία Yahoo:
     1. Για τις υπηρεσίες AOL Mail, OneSearch, Yahoo Mail και Yahoo Search, η Αρμόδια Εταιρεία Yahoo είναι η Yahoo India Private Limited (CIN: U72900KA2000PTC186718) Regd. Office: Torrey Pines, Embassy Golf Links Business Park, Off Indiranagar-Koramangala Intermediate Ring Road, Bangalore - 560071, Karnataka, India και ισχύουν οι ακόλουθοι όροι: (α) «Ελάχιστη ηλικία» είναι η ηλικία των 13 ετών, με την προϋπόθεση ότι, εάν είστε ηλικίας μεταξύ 13 και 18 ετών, πρέπει να έχετε την άδεια του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα σας προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες ή να κάνετε εγγραφή για λογαριασμό, (β) πρέπει να είστε τουλάχιστον 13 ετών προκειμένου να είστε σε θέση να αποδεχθείτε τους Όρους μας, με την προϋπόθεση ότι, εάν είστε ηλικίας μεταξύ 13 και 18 ετών, πρέπει να έχετε την άδεια του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα σας προκειμένου να το κάνετε, (γ) οι Όροι και η σχέση ανάμεσα σε εσάς και την Yahoo India Private Limited θα διέπονται από τους νόμους της Ινδίας, ασχέτως των διατάξεων περί συγκρούσεως νομοθεσιών και (δ) εσείς και η Yahoo India Private Limited συμφωνείτε να υπόκειστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Μπανγκαλόρ, στην Ινδία.
     2. Για τις άλλες Υπηρεσίες:
      1. η Αρμόδια Εταιρεία Yahoo είναι η ίδια εταιρεία που προσδιορίζεται ως πάροχος κάποιας συγκεκριμένης Υπηρεσίας και οι Όροι και η σχέση ανάμεσα σε εσάς και την Αρμόδια Εταιρεία Yahoo θα διέπονται από τους νόμους του τόπου όπου βρίσκεται η έδρα της Αρμόδιας Εταιρείας Yahoo ή
      2. εάν δεν έχει προσδιοριστεί καμία εταιρεία Yahoo ως πάροχος κάποιας συγκεκριμένης Υπηρεσίας, η Αρμόδια Εταιρεία Yahoo είναι η Yahoo Inc. (Διεύθυνση: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA) και για αυτές τις Υπηρεσίες ισχύουν οι όροι της Ενότητας 14.2 (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής).
   2. Υποστήριξη πελατών. Για υποστήριξη πελατών, ανατρέξτε σε αυτήν τη σελίδα.
   3. Υπεύθυνος υπηρεσίας παραπόνων Yahoo Ινδίας. Για τον Υπεύθυνο υπηρεσίας παραπόνων Yahoo Ινδίας, ανατρέξτε σ΄ αυτήν τη σελίδα.
   4. Κάντε κλικ εδώ για μια σημαντική Απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, που εκδόθηκε από το Αξιότιμο Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας, αναφορικά με μια απαγόρευση διαφήμισης, στο πλαίσιο του Νόμου PCPNDT, 1994.
   5. Κάντε κλικ εδώ για πρόσθετους όρους.
  8. Ιαπωνία (jp):
   1. Καθορισμένοι Όροι
    1. Αρμόδια Εταιρεία Yahoo:
     1. Για το Ταχυδρομείο AOL η Αρμόδια οντότητα Yahoo είναι η Boundless Inc. (Διεύθυνση: 1-11-1 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo, 100-6218” to “The Iceberg, 6-12-18 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, 150-000, Ιαπωνία).
     2. Για τα προϊόντα με το διακριτικό γνώρισμα Yahoo Japan που είναι προσβάσιμα στην Ιαπωνία: αυτά τα προϊόντα παρέχονται από τρίτο μέρος.
     3. Για όλες τις άλλες Υπηρεσίες, η Αρμόδια Εταιρεία Yahoo είναι η Yahoo Inc. (Διεύθυνση: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA).
    2. Ελάχιστο όριο ηλικίας: 18 ετών (ωστόσο, εάν έχετε ηλικία μεταξύ 18 και 19 ετών, πρέπει να έχετε άδεια από τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα σας, προκειμένου να αποδεχθείτε τους Όρους και να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες)
   2. Επιλογή δικαίου. Οι Όροι και η σχέση ανάμεσα σε εσάς και εμάς θα διέπονται από τους νόμους της Ιαπωνίας, ασχέτως των διατάξεων περί σύγκρουσης νομοθεσιών.
   3. Φόρουμ. Εσείς και εμείς υποκείμεθαστην αποκλειστική δικαιοδοσία του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Τόκυο, Ιαπωνία.
   4. Τροποποίηση των Υπηρεσιών, Τροποποίηση των παρόντων Όρων
    1. Όταν τροποποιούμε τις Υπηρεσίες, όπως περιγράφονται στην Ενότητα 7(α) ή τροποποιούμε αυτούς τους Όρους σύμφωνα με την Ενότητα 12(β), θα σας προειδοποιούμε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από τη διενέργεια οποιωνδήποτε τροποποιήσεων που θα ενέχουν ουσιαστικά μειονεκτήματα για εσάς ή θα περιορίζουν ουσιαστικά την πρόσβασή σας ή την εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών.
    2. Για τροποποιήσεις που πρέπει να κάνουμε στους παρόντες Όρους ή τις Υπηρεσίες προκειμένου να εκπληρώνονται οι απαιτήσεις περί ασφάλειας ή νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις, ενδέχεται να μην έχουμε τη δυνατότητα να σας προειδοποιήσουμε, αλλά θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό μετά τη διενέργεια αυτών των τροποποιήσεων.
   5. Περιορισμένη ευθύνη. Κανένα μέρος των παρόντων Όρων δεν επηρεάζει τυχόν έννομα δικαιώματα που έχετε ως καταναλωτής στο πλαίσιο της ιαπωνικής νομοθεσίας, τα οποία δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να αποποιηθούν βάσει συμβατικού όρου. Αντίστοιχα, εάν η σύμβαση που διέπει τη χρήση των Υπηρεσιών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους θεωρείται συμβόλαιο καταναλωτή, στο πλαίσιο του Νόμου περί Συμβολαίων Καταναλωτή της Ιαπωνίας, ορισμένες από τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς της Ενότητας 9 αυτών των Όρων δεν θα ισχύουν για εσάς αναφορικά με την υποχρέωση που προκύπτει από εκούσιο παράπτωμα ή βαρεία αμέλειά μας.
   6. Υποστήριξη πελατών. Για εξυπηρέτηση πελατών, ανατρέξτε σε αυτήν τη σελίδα.
  9. Νέα Ζηλανδία (nz):
   1. Καθορισμένοι Όροι
    1. Αρμόδια Εταιρεία Yahoo:
     1. Για τις υπηρεσίες AOL Mail, OneSearch, Yahoo Entertainment, Yahoo Lifestyle, Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Search και Yahoo Sport η Αρμόδια Εταιρεία Yahoo είναι η Yahoo! New Zealand Limited (Διεύθυνση: Level 4, Deloitte House, 20 Customhouse Quay, Wellington, 6011, Νέα Ζηλανδία) και ισχύουν οι ακόλουθοι όροι: (α) οι Όροι και η σχέση ανάμεσα σε εσάς και τη Yahoo New Zealand Limited θα διέπονται από τους νόμους της Νέας Ζηλανδίας, ασχέτως των διατάξεων αναφορικά με τη σύγκρουση νομοθεσιών και (β) εσείς και Yahoo New Zealand Limited συμφωνείτε να υπόκειστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Νέας Ζηλανδίας.
     2. Για τις άλλες υπηρεσίες, η Αρμόδια Εταιρεία Yahoo είναι η Yahoo Inc. (Διεύθυνση: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA) και για αυτές τις Υπηρεσίες ισχύουν οι όροι της Ενότητας 14.2 (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής).
    2. Ελάχιστο όριο ηλικίας: 13 ετών
   2. Υποστήριξη πελατών. Για υποστήριξη πελατών, ανατρέξτε σε αυτήν τη σελίδα.
  10. Σιγκαπούρη (sg), Ινδονησία (id), Μαλαισία (my), Φιλιππίνες (ph), Ταϊλάνδη (th) ή Βιετνάμ (vn):
   1. Καθορισμένοι Όροι
    1. Αρμόδια Εταιρεία Yahoo:
     1. Για τις υπηρεσίες AOL Mail, OneSearch, Yahoo Calendar, Yahoo Celebrity, Yahoo Finance, Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Search, Yahoo Style, Yahoo Together, Yahoo Travel, Yahoo TV, Yahoo Weather και Aviate η Αρμόδια Εταιρεία Yahoo είναι η Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. (Διεύθυνση: 79 Robinson Road, #07-01, Singapore 068897) και ισχύουν οι ακόλουθοι όροι: (α) οι Όροι και η σχέση ανάμεσα σε εσάς και τη Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. θα διέπονται από τους νόμους της Σιγκαπούρης, ασχέτως των διατάξεων αναφορικά με τη σύγκρουση νομοθεσιών και (β) εσείς και η Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. συμφωνείτε να υπόκειστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Σιγκαπούρης.
     2. Για τις άλλες Υπηρεσίες:
      1. η Αρμόδια Εταιρεία Yahoo είναι η εταιρεία Yahoo που προσδιορίζεται ως πάροχος κάποιας συγκεκριμένης Υπηρεσίας και οι Όροι και η σχέση ανάμεσα σε εσάς και την Αρμόδια Εταιρεία Yahoo θα διέπονται από τους νόμους του τόπου όπου βρίσκεται η έδρα της Αρμόδιας Εταιρείας Yahoo ή
      2. εάν δεν έχει προσδιοριστεί καμία εταιρεία Yahoo ως πάροχος κάποιας συγκεκριμένης Υπηρεσίας, η Αρμόδια Εταιρεία Yahoo είναι η Yahoo Inc. (Διεύθυνση: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA) και για αυτές τις Υπηρεσίες ισχύουν οι όροι της Ενότητας 14.2 (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής).
    2. Ελάχιστο όριο ηλικίας: 13 ετών
   2. Υποστήριξη πελατών. Παρακάτω παρατίθενται οι σύνδεσμοι για υποστήριξη πελατών.
    1. Σιγκαπούρη
    2. Ινδονησία
    3. Μαλαισία
    4. Φιλιππίνες
    5. Ταϊλάνδη
    6. Βιετνάμ
  11. Ταϊβάν (tw):
   1. Καθορισμένοι Όροι
    1. Αρμόδια Εταιρεία Yahoo:
     1. Για τις υπηρεσίες AOL Mail, OneSearch, Yahoo Autos, Yahoo Charity, Yahoo Dictionary, Yahoo Esports, Yahoo Finance, Yahoo Games, Yahoo House, Yahoo Mail, Yahoo Money, Yahoo Movies, Yahoo News, Yahoo Search, Yahoo Sports, Yahoo Stock, Yahoo Style, Yahoo Travel, Yahoo TV, Yahoo Weather και Aviate η Αρμόδια Οντότητα της Yahoo είναι η Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd. (Διεύθυνση: 15F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan) και ισχύουν οι ακόλουθοι όροι: (α) οι Όροι και η σχέση ανάμεσα σε εσάς και τη Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd. θα διέπονται από τους νόμους της Δημοκρατίας της Κίνας, ασχέτως των διατάξεων αναφορικά με τη σύγκρουση νομοθεσιών και (β) εσείς και η Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd. συμφωνείτε να υπόκειστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Ταϊπέι που εδρεύει στην Ταϊβάν, Δημοκρατία της Κίνας.
     2. Οι υπηρεσίες Yahoo Auctions, Yahoo Shopping και Yahoo Used Cars παρέχονται από την Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch (Διεύθυνση: 14F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan) και ισχύουν οι ακόλουθοι όροι: (α) οι Όροι και η σχέση ανάμεσα σε εσάς και τη Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch θα διέπονται από τη νομοθεσία της Δημοκρατίας της Κίνας ασχέτως των διατάξεων περί σύγκρουσης νομοθεσιών και (β) εσείς και η Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch συμφωνείτε να υπόκειστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Ταϊπέι, που εδρεύει στην Ταϊβάν, Δημοκρατία της Κίνας.

     3. Για τις άλλες Υπηρεσίες:
      1. η Αρμόδια Εταιρεία Yahoo είναι η εταιρεία Yahoo που προσδιορίζεται ως πάροχος κάποιας συγκεκριμένης Υπηρεσίας και οι Όροι και η σχέση ανάμεσα σε εσάς και την Αρμόδια Εταιρεία Yahoo θα διέπονται από τους νόμους του τόπου όπου βρίσκεται η έδρα της Αρμόδιας Εταιρείας Yahoo ή
      2. εάν δεν έχει προσδιοριστεί καμία εταιρεία Yahoo ως πάροχος κάποιας συγκεκριμένης Υπηρεσίας, η Αρμόδια Εταιρεία Yahoo είναι η Yahoo Inc. (Διεύθυνση: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA) και για αυτές τις Υπηρεσίες ισχύουν οι όροι της Ενότητας 14.2 (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής).
    2. Ελάχιστο όριο ηλικίας: 13 ετών
   2. Υποστήριξη πελατών. Για υποστήριξη πελατών, ανατρέξτε σε αυτήν τη σελίδα.
  12. Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική
   1. Καθορισμένοι Όροι
    1. Αρμόδια Εταιρεία Yahoo: Yahoo EMEA Limited (Διεύθυνση: 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland)
    2. Ελάχιστο όριο ηλικίας: Για τα κράτη μέλη της Ε.Ε., η ελάχιστη ηλικία είναι 16 ή η ελάχιστη ηλικία που ένα κράτος μέλος προβλέπει τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Για χώρες εκτός Ε.Ε. η ελάχιστη ηλικία είναι 13.
   2. Επιλογή δικαίου. Οι παρόντες Όροι και η λειτουργία, η ερμηνεία ή η διατύπωσή τους, καθώς και η σχέση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αξίωσης ή διαφοράς η οποία ενδέχεται να προκύψει μεταξύ των μερών (συμπεριλαμβανομένων εξωσυμβατικών αξιώσεων ή διαφορών) θα διέπονται από τη νομοθεσία της Ιρλανδίας, ασχέτως των διατάξεών της σχετικά με τις αντικρουόμενες νομοθεσίες.
   3. Φόρουμ. Με εξαίρεση τον βαθμό που προσδιορίζεται στην παράγραφο (δ) παρακάτω, εσείς και εμείς συμφωνούμε να υποκείμεθα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ιρλανδίας, αναφορικά με οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με τους Παρόντες όρους ή τη λειτουργία, την ερμηνεία ή τη διατύπωσή τους (συμπεριλαμβανομένων εξωσυμβατικών αξιώσεων ή διαφορών). Σε αυτές τις περιπτώσεις, εσείς και εμείς συμφωνούμε να υποκείμεθα στην προσωπική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται στην Ιρλανδία και συμφωνούμε να παραιτηθούμε από οποιαδήποτε και όλες τις ενστάσεις αναφορικά με την άσκηση της δικαιοδοσίας επί των μερών από τα δικαστήρια αυτά και της προσέλευσης σε αυτά τα δικαστήρια.
   4. Εάν διαμένετε σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κανένα σημείο αυτών των Όρων, συμπεριλαμβανομένων των παραγράφων (β) και (γ) παραπάνω, δεν επηρεάζει το δικαίωμά σας να επαφίεστε σε οποιονδήποτε ισχύοντα, υποχρεωτικό τοπικό νόμο ή επιλογή διάταξης δικαιοδοσίας που δεν μπορεί να τροποποιηθεί βάσει συμβατικού όρου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει μια διαδικτυακή πλατφόρμα επίλυσης διαφορών, την οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
   5. Υποστήριξη πελατών. Ακολουθούν οι σύνδεσμοι για την Υποστήριξη πελατών. Δείτε την παράγραφο o. παρακάτω για σημεία επικοινωνίας σύμφωνα με την Πράξη της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες.
    1. Ιρλανδία
    2. Ηνωμένο Βασίλειο
    3. Γερμανία
    4. Γαλλία
    5. Ισπανία
    6. Ιταλία
    7. Όλες οι άλλες χώρες
   6. Τροποποίηση των Υπηρεσιών, Τροποποίηση των παρόντων Όρων
    1. Όταν τροποποιούμε τις Υπηρεσίες, όπως περιγράφονται στην Ενότητα 7(α) ή τροποποιούμε αυτούς τους Όρους σύμφωνα με την Ενότητα 12(β), θα σας προειδοποιούμε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από τη διενέργεια οποιωνδήποτε τροποποιήσεων που θα ενέχουν ουσιαστικά μειονεκτήματα για τους χρήστες μας ή θα περιορίζουν ουσιαστικά την πρόσβασή ή τη χρήση των Υπηρεσιών. Η εκ μέρους σας συνέχιση της χρήσης των Υπηρεσιών μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος οποιωνδήποτε τέτοιου είδους τροποποιήσεων σημαίνει ότι συμφωνείτε με τις Υπηρεσίες ή τους Όρους, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
    2. Για τροποποιήσεις που πρέπει να κάνουμε στους Όρους ή τις Υπηρεσίες προκειμένου να εκπληρώνονται οι απαιτήσεις περί ασφάλειας ή νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις, ενδέχεται να μην έχουμε τη δυνατότητα να σας προειδοποιήσουμε, αλλά θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό.
   7. Ειδοποίηση ακύρωσης, αναστολής ή περιορισμού των Υπηρεσιών ή του λογαριασμού σας
    1. Παρά τα όσα προβλέπονται στην Υποενότητα (f) παραπάνω, και με την επιφύλαξη των θεσμοθετημένων σας δικαιωμάτων, ενδέχεται, χωρίς προειδοποίηση, να αναστείλουμε ή να ακυρώσουμε προσωρινά ή μόνιμα τον λογαριασμό σας ή να επιβάλουμε όρια ή να περιορίσουμε την πρόσβασή σας σε μέρη ή στο σύνολο του λογαριασμού σας ή των Υπηρεσιών:
     1. εάν παραβιάσετε ή πιστεύουμε ότι πρόκειται να παραβιάσετε τους Όρους, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ενσωματωμένων συμφωνιών, πολιτικών ή κατευθυντήριων οδηγιών,
     2. ως απόκριση σε αιτήματα από τις αρχές επιβολής του νόμου ή άλλες κρατικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο έγκυρης νομικής διαδικασίας,
     3. λόγω απρόσμενων τεχνικών προβλημάτων ή προβλημάτων ασφαλείας ή
     4. εάν ο λογαριασμός σας παρουσιάζει εκτεταμένες περιόδους αδράνειας, σύμφωνα με την πολιτική διαγραφής λογαριασμών που εφαρμόζουμε.
   8. Εάν αναστείλουμε ή τερματίσουμε τον λογαριασμό σας μόνιμα, θα σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων και θα σας διαθέσουμε εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να τον προσπελάσετε και να αποθηκεύσετε πληροφορίες, αρχεία και περιεχόμενο που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας, εκτός εάν έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι η συνέχιση της πρόσβασης στον λογαριασμό σας θα παραβιάσει διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, αιτήματα από αρχές επιβολής του νόμου ή άλλες κρατικές υπηρεσίες ή θα προκαλέσει βλάβες σε εμάς ή τρίτους.
   9. Προθεσμία υπαναχώρησης για καταναλωτές στην ΕΕ. Οι ακόλουθες διατάξεις είναι συμπληρωματικές της Ενότητας 11 (Υπηρεσίες επί πληρωμή και τιμολόγηση).
    1. Αν είστε καταναλωτής που διαμένει στην ΕΕ, μπορείτε να ακυρώσετε την Υπηρεσία επί πληρωμή που λαμβάνετε άνευ αιτιολόγησης, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. Μπορείτε να μας ειδοποιήσετε, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας αυτήν τη φόρμα ή, εάν δεν έχετε άλλη επιλογή, αποστέλλοντάς μας αυτήν τη φόρμα μέσω φυσικού ταχυδρομείου. Πρέπει να μας στείλετε τη σχετική ειδοποίηση πριν από την παρέλευση της περιόδου ακύρωσης των 14 ημερών.
    2. Εξαιρέσεις. Αν αγοράσετε ψηφιακό περιεχόμενο που δεν παρέχεται σε φυσικό μέσο από εμάς, συμφωνείτε ότι η περίοδος ακύρωσης εκπνέει αμέσως με την έναρξη λήψης ή ροής δεδομένων του ψηφιακού περιεχομένου από εσάς.
    3. Επιστροφή χρημάτων. Θα επιστρέψουμε τα χρήματα για όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει για την Υπηρεσία επί πληρωμή εντός διαστήματος 14 ημερών από την ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης ακύρωσης. Εκτός εάν συμφωνήσετε ρητώς διαφορετικά, θα χρησιμοποιήσουμε το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε και για την αρχική συναλλαγή. Συμφωνείτε ότι, αν εκκινήσετε τη χρήση της Υπηρεσίας επί πληρωμή πριν την παρέλευση της περιόδου ακύρωσης, θα είστε υπόχρεοι για όλες τις χρεώσεις που θα επιβληθούν έως την ημερομηνία ακύρωσης.
   10. Αυτόματη ανανέωση. Επιπλέον όσων προβλέπονται στην Ενότητα 11(β)(v), ισχύουν και τα ακόλουθα: Εάν η συνδρομή σας ανανεωθεί αυτόματα και η τιμή έχει αυξηθεί, θα ειδοποιηθείτε σχετικά με την ισχύουσα νέα τιμή και θα έχετε το δικαίωμα να τερματίσετε την συνδρομή σας εντός χρονικού διαστήματος 14 ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση, η νέα τιμή δεν θα ισχύσει και η συνδρομή σας θα τερματιστεί στο τέλος της περιόδου.
   11. Εξαιρέσεις και περιορισμοί ευθύνης. Κανένα μέρος των παρόντων Όρων δεν επηρεάζει τυχόν έννομα δικαιώματα που έχετε ως καταναλωτής στο πλαίσιο της νομοθεσίας της Ιρλανδίας και της ΕΕ, τα οποία δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να αποποιηθούν βάσει συμβατικού όρου. Αντίστοιχα, ορισμένες από τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς των Ενοτήτων 8 και 9 των Όρων δεν θα ισχύουν για εσάς εάν είστε καταναλωτής που ζει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
   12. Οι δικές μας υποχρεώσεις. Παρά τα όσα προβλέπονται στην Ενότητα 9, αποδεχόμαστε την ευθύνη για παραπλανητικές δηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από εμάς ή σε περίπτωση τραυματισμού ή θανάσιμου τραυματισμού σας ως άμεσο αποτέλεσμα της αμέλειάς μας ως προς τις Υπηρεσίες.
   13. Πρόσθετοι όροι για τους χρήστες στην Ιταλία παρέχονται εδώ.
   14. Πρόσθετοι όροι για τους χρήστες στη Γερμανία παρέχονται εδώ.
   15. Πράξη της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες
    1. Περιορισμός στη χρήση των Υπηρεσιών Yahoo. Η Πράξη της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες απαιτεί από εμάς να ενημερώνουμε τους χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι επιβάλλουμε ορισμένους περιορισμούς στο περιεχόμενο που παρέχεται από τους χρήστες και φιλοξενείται στους ιστοτόπους Yahoo, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των σχολίων των χρηστών. Δίνουμε επίσης τη δυνατότητα στους χρήστες να αναφέρουν και να ζητούν την κατάργηση παράνομου περιεχομένου. Ακολουθούμε τις εσωτερικές πολιτικές και τις διαδικασίες της Yahoo, όπως τον κατάλληλο έλεγχο από ανθρώπους για τον προσδιορισμό παράνομου περιεχομένου. Όπου είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τις οδηγίες κοινότητας, προβαίνουμε σε ενέργειες για την κατάργηση του εν λόγω περιεχομένου.
    2. Σημεία επικοινωνίας
     1. Αν εκπροσωπείτε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τις Ψηφιακές υπηρεσίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση e-mail: dsa@yahooinc.com. Η προτιμώμενη γλώσσα επικοινωνίας είναι τα Αγγλικά.
     2. Αν είστε χρήστης που διαμένει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας.

  Τελευταία ενημέρωση: 30 Απριλίου 2024