Oznámení pro osoby, které nepoužívají služby Yahoo

Oznámení pro osoby, které nepoužívají služby Yahoo

Verze 1.0, poslední aktualizace: červenec 2023

1. Kdo jsme

Yahoo EMEA Limited je společnost, která se zabývá technologiemi a multimédii a byla založena podle zákonů Irska. Naše hlavní sídlo se nachází na adrese Floor 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irsko.

Poskytujeme spotřebitelské služby a digitální reklamní služby (dále jen „naše služby“) v Evropě (včetně Spojeného království), na Blízkém východě a v Africe. Od lidí používajících naše služby shromažďujeme informace, které používáme, jak popisujeme v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Yahoo.

Určité informace o vás můžeme zpracovávat, i když naše služby nepoužíváte.

Toto oznámení platí v následujících případech:

 • někdo, kdo používá naše spotřebitelské služby, například Yahoo Mail, nám informace o vás poskytne,
 • údaje o vás jsou součástí hledání provedeného prostřednictvím našich vyhledávacích služeb,
 • informace o vás se objeví ve výsledcích hledání provedeného prostřednictvím našich vyhledávacích služeb nebo
 • informace o vás se objeví v komentářích od uživatelů.

Toto oznámení vysvětluje, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a sdílíme a jakým způsobem můžete naše nakládání s nimi řídit.

Další informace o tom, jak vaše informace zpracováváme, si zobrazíte kliknutím na symbol + vpravo.

Když s námi informace o vás sdílí naši uživatelé

E-mailové služby poskytujeme prostřednictvím produktů Yahoo a AOL Mail. Rovněž poskytujeme služby, v nichž mohou uživatelé provádět internetová vyhledávání a komentovat články nebo videa, která zobrazujeme na našich webech a v našich aplikacích. Informace o vás mohou být zahrnuty v e-mailech našich uživatelů (v roli odesílatelů nebo příjemců), ve výsledcích hledání nebo v komentářích. E-maily, hledání nebo komentáře mohou například zahrnovat vaše kontaktní údaje (jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa), dokumenty nebo obrázky, které vás zachycují nebo se vás týkají.

Ve všech případech platí, že nad obsahem e-mailů, hledání ani komentářů našich uživatelů nemáme žádnou kontrolu.

Informace o vás používáme různými způsoby, které jsou popsány níže.

Informace z e-mailů a kontaktů

Jaké informace shromažďujeme či přijímáme a jak je používáme

Proč tyto informace zpracováváme a na jakém právním základě je používáme (jaký pro to máme platný zákonný důvod)

Shromažďujeme a ukládáme e-maily odesílané a přijímané prostřednictvím našich služeb Yahoo a AOL Mail. Rovněž shromažďujeme podpůrné informace o těchto e-mailech (jiné než jejich obsah).

Pokud vám například uživatel služby Yahoo Mail odešle e-mail nebo vy odešlete e-mail na e-mailovou adresu Yahoo, zpracujeme vaši e-mailovou adresu, aby bylo možné e-mail odeslat.

Informace, které shromažďujeme, zahrnují vaše kontaktní údaje, osobní informace v e-mailu, řádek s předmětem e-mailu, čas odeslání a přijetí e-mailu a e-mailové adresy.

My i lidé využívající naše služby máme oprávněný zájem, aby naše e-mailové služby fungovaly správně.

Zmíněné informace používáme k poskytování služeb a funkcí, které si vyžádají uživatelé služeb Yahoo a AOL Mail, a k bezpečnostním a zabezpečovacím účelům (jako je kontrola e-mailových příloh z hlediska možných bezpečnostních hrozeb, aby naše služby zůstaly bezpečné, zabezpečené a efektivní).

Někdy shromažďujeme a uchováváme e-mailové adresáře uživatelů služeb Yahoo a AOL Mail, které mohou obsahovat vaše jméno a přezdívku, e-mailovou adresu, telefonní číslo, poštovní adresu, údaje o zaměstnání a datum narození.

My i lidé využívající naše služby máme oprávněný zájem, aby se uživatelé služeb Yahoo a AOL mohli efektivně spojit se svými kontakty.

Informace ve vyhledávacích dotazech

Jaké informace shromažďujeme či přijímáme a jak je používáme

Proč tyto informace zpracováváme a na jakém právním základě je používáme (jaký pro to máme platný zákonný důvod)

Shromažďujeme a zpracováváme vyhledávací dotazy spouštěné na našich webech a v našich aplikacích a na webech a v aplikacích našich partnerů, kteří využívají naše vyhledávací produkty. Tyto vyhledávací dotazy mohou obsahovat osobní informace týkající se vás. Vyhledávací dotazy zpracováváme, abychom našim uživatelům mohli poskytnout výsledky hledání.

My i lidé využívající naše služby máme oprávněný zájem, aby naše vyhledávací služby fungovaly dobře, včetně toho, aby jejich používání bylo snadné, užitečné a efektivní.

Informace ve výsledcích hledání

Jaké informace shromažďujeme či přijímáme a jak je používáme

Proč tyto informace zpracováváme a na jakém právním základě je používáme (jaký pro to máme platný zákonný důvod)

Zpracováváme informace ve vyhledávacích dotazech, abychom mohli poskytnout výsledky hledání. Tyto výsledky hledání mohou obsahovat informace, které se vás týkají.

Můžete požádat, aby se ve výsledcích vrácených při vyhledání vašeho jména prostřednictvím našich vyhledávacích služeb nezobrazovaly konkrétní adresy URL. (Tuto žádost můžete podat na stránce pro „právo být zapomenut“.)

Máme oprávněný zájem, abychom našim uživatelům mohli poskytovat výsledky hledání.

Informace v komentářích uživatelů

Jaké informace shromažďujeme či přijímáme a jak je používáme

Proč tyto informace zpracováváme a na jakém právním základě je používáme (jaký pro to máme platný zákonný důvod)

Zobrazujeme komentáře, které uživatelé publikují na našich webech a v našich aplikacích. Komentáře mohou zahrnovat informace o vás (například vaše jméno) a my tyto informace zpracováváme, abychom zajistili soulad komentářů s našimi pokyny pro komunitu.

Máme oprávněný zájem, abychom mohli poskytovat funkce pro zapojení našich uživatelů a zajistili soulad komentářů s našimi pokyny pro komunitu.

Níže uvádíme seznam kategorií partnerů, s nimiž vaše informace sdílíme, a to i s uvedením důvodu.

Další informace o těchto partnerech a o tom, proč s nimi sdílíme informace, si zobrazíte kliknutím na symbol + vpravo.

Kategorie partnerů

Proč vaše informace sdílíme

Společnosti Yahoo

Vaše informace sdílíme s jinými společnostmi Yahoo z řady důvodů, mezi něž patří:

 • poskytování našich spotřebitelských služeb a digitálních reklamních služeb uživatelům,
 • ochrana našich spotřebitelských služeb a systémů zjišťováním a znemožňováním neoprávněného přístupu nebo použití,
 • porozumění, jak naše spotřebitelské služby a digitální reklamní služby fungují, a
 • vylepšování existujících služeb a funkcí a vývoj nových.

Zpracovatelé působící naším jménem

Vaše informace sdílíme se zpracovateli, kteří pracují naším jménem a zpracovávají informace podle našich pokynů. Mezi tyto zpracovatele patří:

 • poskytovatelé cloudového úložiště,
 • poskytovatelé našich vyhledávacích služeb a
 • partneři v oblasti zabezpečení a poskytovatelé služeb.

Státní úřady nebo další třetí strany

S třetími stranami a orgány činnými v trestním řízení sdílíme informace z následujících důvodů:

 • v rámci naplňování soudního nařízení nebo obdobného zákonného postupu a v rámci prevence podvodů nebo jiné nezákonné činnosti;
 • s cílem ochránit práva, majetek a bezpečí nás a našich uživatelů. Například můžeme poskytnout informace (jako jsou informace v emailových schránkách nebo adresářích) orgánům činným v trestním řízení v nouzové situaci, kdy je ohroženo něčí bezpečí.
 • v rámci zjišťování, prošetřování nebo řešení podvodů, nezákonné činnosti, problémů se zabezpečením, technických problémů apod. To zahrnuje sdílení informací s jinými technologickými společnostmi za účelem ochrany před bezpečnostními hrozbami.
 • s cílem splnit požadavky vyplývající ze zákonů a předpisů; a
 • v rámci uplatňování našich zákonných práv, včetně prošetřování případů porušení našich podmínek poskytování služeb.

Noví vlastníci

Pokud se z důvodu fúze, akvizice nebo prodeje aktiv změní vlastnictví nebo kontrola nad celou společností Yahoo nebo její částí (nebo jednou či několika našimi službami), můžeme vaše informace předat novému (nebo potenciálně budoucímu) vlastníkovi nebo správci.

4. Jak dlouho vaše informace uchováváme

Obecně platí, že vaše informace uchováváme po dobu nezbytnou pro následující účely:

 • Pro účely popsané v oddíle 2 tohoto oznámení (Jak a kdy zpracováváme informace o vás).
 • K poskytování našich spotřebitelských služeb našim uživatelům. Například obsah e-mailových účtů uživatelů uchováváme po celou dobu, co jsou tyto účty aktivní. (Uživatel se musí ke svému e-mailovému účtu přihlásit alespoň jednou každých 12 měsíců, aby jeho účet zůstal aktivní.)
 • Pro jiné legitimní účely, jako je splnění našich zákonných povinností nebo prověřování, zda nedošlo k porušení našich podmínek poskytování služeb.
 • Pro účely zabezpečení (jako je kontrola e-mailových příloh z hlediska možných bezpečnostních hrozeb, aby naše služby zůstaly bezpečné, zabezpečené a efektivní).

V některých případech vaše informace uchováme déle (například v rámci plnění zákonných povinností).

Doba, po kterou informace uchováváme, závisí na faktorech, jako je například:

 • typ informací,
 • proč byly shromážděny a jak se zpracovávají,
 • provozní potřeby (například vytváření záloh, abychom mohli své služby obnovit pro naše uživatele po havárii) a
 • veškeré zákonné požadavky, které musíme dodržet.

Například budeme uchovávat e-mailové adresáře uživatelů po celou dobu, kdy je jejich účet Yahoo nebo AOL Mail aktivní.

5. Přenos vašich informací

Spolupracujeme se společnostmi Yahoo (našimi přidruženými společnosti) a dalšími společnostmi v různých zemích. Zákony na ochranu soukromí a dat v těchto zemích se mohou lišit od legislativy ve vaší zemi. Při přenosu informací popsaných ve výše uvedeném oddíle 2 (Jak a kdy zpracováváme informace o vás) našim přidruženým společnostem či společnostem v jiných zemích se ujišťujeme, že uplatňují bezpečnostní mechanismy pro ochranu informací. Bezpečnostní mechanismy, které využíváme, zahrnují rozhodnutí o přiměřenosti (formální rozhodnutí Evropské komise nebo Spojeného království, zda jiná země poskytuje ekvivalentní úroveň ochrany dat) a standardní smluvní ustanovení přijatá Evropskou komisí nebo Spojeným královstvím.

Země, do kterých přenášíme osobní informace, zahrnují Austrálii, Spojené království, Indii, USA, Kanadu, Singapur, Tchaj-wan a Izrael.

Při přenosu vašich informací můžeme zohlednit i další faktory, například zda je přenos nezbytný:

 • pro dodržení uzavřené smlouvy ve vašem zájmu mezi správcem údajů a další stranou,
 • pro stanovení a vznášení právních nároků, jakož i obranu proti nim,
 • z důležitých důvodů veřejného zájmu nebo
 • pro ochranu životně důležitých zájmů osoby.

Máte-li ke standardním smluvním ustanovením jakékoli dotazy nebo máte-li zájem získat jejich kopii, můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho formuláře pro ochranu soukromí nebo kontaktních údajů uvedených v dalším oddíle.

6. Uplatňování vašich práv na ochranu soukromí

a. Vaše práva

V souvislosti se svými informacemi máte určitá práva, včetně práva do nich nahlížet (získat k nim přístup), práva na jejich opravu nebo odstranění (výmaz), případně práva na omezení jejich zpracování nebo práva proti němu vznést námitky.

Uplatnění těchto práv může omezeno v těchto případech:

 • nemáme dost informací pro vaši identifikaci,
 • musíme splnit konkrétní zákonné povinnosti,
 • vaše žádost by měla dopad na práva a svobody jiné osoby nebo
 • dané informace jsou potřebné pro vznesení právního nároku nebo obranu proti němu.

Chcete-li uplatnit kterékoli ze svých práv, vyplňte prosím náš formulář pro ochranu soukromí.

b. Vznesení dotazu

Máte-li jakékoli dotazy či nejasnosti ohledně způsobu zpracování vašich informací, můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer) zasláním e-mailu na adresu dpo-contact@yahooinc.com nebo dopisu na adresu uvedenou v oddíle Jak nás kontaktovat. Pokud nebudete s naší odpovědí spokojeni, máte rovněž právo podat stížnost u regulačního orgánu pro ochranu osobních údajů v zemi, kde žijete nebo pracujete. Regulační orgán pro ochranu osobních údajů pro vaši oblast naleznete na webu Evropského sboru pro ochranu osobních údajů.

Pokud žijete ve Švýcarsku, můžete kontaktovat federálního pověřence pro informace a ochranu dat (FDPIC).

7. Jak nás kontaktovat

Máte-li k tomuto oznámení jakékoli otázky, chcete-li poukázat na problém nebo chcete-li uplatnit některé ze svých práv, pak nejrychlejším a nejjednodušším způsobem, jak nás kontaktovat, je využít náš online formulář pro ochranu soukromí.

Můžete nám také napsat na adresu:

The Privacy Team
Yahoo EMEA Limited
Floor 5-7 Point Square
North Wall Quay
Dublin 1
Ireland

Chcete-li kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, můžete zaslat e-mail na adresu dpo-contact@yahooinc.com nebo dopis na adresu:

The Data Protection Officer
Yahoo EMEA Limited
Floor 5-7 Point Square
North Wall Quay
Dublin 1
Ireland