זכויות יוצרים/מדיניות IP

Yahoo מכבדת את חוקי הקניין הרוחני ומאמצת את המדיניות הבאה ביחס להפרת הזכויות על קניין רוחני בשירותים שלה.

דיווח על מקרים של הפרת זכויות קניין רוחני

לדיווח על חשד לגבי הפרת זכויות יוצרים או סימן מסחרי ביחס לתוצאות החיפוש המופעלות על-ידי Bing (לרבות, אך מבלי להגביל, לתוצאות הכוללות רישומים ומודעות ממומנים), לחץ על המקטעים הרלוונטיים תחת 'משאבים קשורים' כדי ליצור קשר ישירות עם Microsoft.

אם אתה סבור כי עבודה המאוחסנת בשירותים של Yahoo, או עבודה הנגישה בהם או באמצעותם, מפרה זכויות יוצרים, שלח הודעה על הפרת זכויות יוצרים לנציג Yahoo עם הפרטים הבאים ("ההודעה" שלך):

  1. זיהוי של העבודה או החומרים שאתה טוען כי זכויות היוצרים שלהם הופרו. אם חומרים אלה קיימים באינטרנט, ציין כתובת URL.
  2. זיהוי החומרים שלטענתך מפרים את זכויות היוצרים, כולל המיקום שלהם ברשת אתרי Yahoo, ברמת פירוט מספיקה כך ש-Yahoo תוכל לאתר את החומרים ולאמת את קיומם (לדוגמה, ברוב המקרים נזדקק לכתובת URL).
  3. פרטי יצירת קשר, כולל שם, כתובת, מספר טלפון וכתובת דוא"ל.
  4. הצהרה לפיה אתה "מאמין בתום לב כי החומר שלפי טענתך מפר זכויות יוצרים אינו מורשה על-ידי בעל זכויות היוצרים, הסוכן שלו או החוק".
  5. הצהרה לפיה "המידע בהודעה הוא מדויק, ובכפוף לעונש על שבועת שקר, אתה הוא הבעלים לשל זכויות היוצרים או מורשה לפעול בשם הבעלים של זכויות היוצרים".
  6. חתימה פיזית או אלקטרונית של בעלי זכויות היוצרים שהופרו לכאורה, או של האדם המורשה לפעול בשם הבעלים.

תוכל גם לשלוח הודעה בהתאם ל-DMCA דרך הטופס המקוון שלנו:

שלח הודעה על הפרת זכויות יוצרים

אם אתה טוען להפרה של סימן מסחרי, בצע את ההליך שתואר לעיל עבור ההודעה, וגם, אם ישים, כלול את מספר(י) הרישום ו/או הבקשה ביחס לסימן המסחרי. חשבונות או מינויים שהינם נשוא הודעה על הפרת סימן מסחרי, עשויים להגיש עתירה לנציג הממונה מטעם Yahoo, יחד עם כל חומרים רלבנטיים שתרצה ש-Yahoo תשקול.

אם תלונתך מתייחסת לפעילות הקשורה בזיוף, גש לעמוד הבא:legal.yahoo.com/us/en/yahoo/ip/counterfeits/index.html.

Yahoo עשויה להעביר עותק של ההודעה, כולל השם וכתובת הדוא"ל, למנוי או לבעל החשבון כדי להודיע לאדם הרלוונטי. לחלופין, Yahoo עשויה להעביר עותק של ההודעה (לאחר שפרטים המאפשרים זיהוי אישי הוסרו) לאתר האינטרנט Chilling Effects ‏(https://lumendatabase.org/) כדי לפרסמה. כל מנוי או בעל חשבון עשוי לבקש עותק מכל בקשה שהיא, אף על פי ש-Yahoo עשויה לבצע עריכות מסוימות כדי להסיר פרטים לא רלוונטיים או פרטים המאפשרים זיהוי אישי. בנסיבות המתאימות, Yahoo תסגור את החשבונות של משתמשים הנוקטים בהפרות חוזרות ונשנות של זכויות יוצרים, והיא שומרת לעצמה את הזכות, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לסגור את החשבון של כל משתמש עקב הפרה בפועל או הפרה כביכול של זכויות קניין רוחני.

אם קיבלת מ-Yahoo אזהרה על אודות הפרת זכות יוצרים, בקר בעמוד הודעה נגדית למידע נוסף על הגשת הודעה נגדית.

נציג ממונה

Copyright Agent
c/o Yahoo Holdings Inc.
1199 Coleman Ave,
San Jose, CA 95110

טלפון: ‎(408) 349-5080
פקס: ‎(408) 349-7821
דוא"ל: copyright@yahooinc.com

שים לב, מטעמי אבטחה, לא נוכל לקבל קבצים מצורפים הנשלחים בדוא"ל. לכן, כל הודעה על הפרת זכויות שתישלח באופן אלקטרוני עם קובץ מצורף לא תתקבל או תעובד.

עודכן לאחרונה: אפריל 2022