משתמשים המפרים שוב ושוב זכויות יוצרים

Yahoo תסגור את החשבונות של משתמשים המפרים שוב ושוב זכויות יוצרים.

כפי שמצויןבזאת, אינך רשאי להעלות תוכן כלשהו (שיר, סיפור, מאמר, ציור, תצלום וכו') הנמצא בבעלותו של אדם או גוף אחר, באופן המפר את זכויות היוצרים של הבעלים. כאשר אתה עושה זאת, בעל(י) זכויות היוצרים של תוכן זה רשאים להודיע לנו כי אין לך הרשאה מהם להעלות תוכן שלהם באתר, וכי הפרת את זכויות היוצרים שלהם. אם נקבל הודעות חוזרות ונשנות כי העלית תכנים של אחרים המוגנים בזכויות יוצרים, ללא רשות, ייתכן שנסגור את חשבונך.

ברשותה של Yahoo מערכת המאפשרת לעקוב אחרי מבצעי הפרות זכויות יוצרים חוזרות ונשנות ואשר קובעת מתי לסגור את חשבונך:

  • באופן כללי, לאחר שתוכן שהעלית הוסר עקב בקשה מלאה וחוקית שנשלחה אלינו מבעלי זכויות היוצרים של תוכן זה, תקבל התראה על הפרת זכויות יוצרים. אם קיבלת שלוש התראות על הפרת זכויות יוצרים בפרק זמן של שנה, חשבונך ייסגר. כמתואר לעיל, קיימות מספר החרגות לכלל זה.
  • החרגה מספר 1: אם אתה מגיש הודעה נגדית בתגובה להודעה של בעלי זכויות היוצרים ושההודעה הנגדית אינה נענית על ידי בעלי זכויות היוצרים [או אם המחלוקת מובילה להליך משפטי שתוצאתו היא פסיקת בית משפט שלפיה לא הפרת את זכויות היוצרים של הבעלים], אנו נסיר את ההתראה שקיבלת בגין העלאת תוכן זה. בדומה לכך, אם בעל זכויות היוצרים חוזר בו מהודעתו, אנו נסיר את ההתראה.
  • החרגה מספר 2: אם בעל זכויות יוצרים מגיש הודעה דרך Yahoo למבקר(ים) ו/או לבעל(ים) של קבוצת Yahoo בנוגע לתוכן המועלה לקבוצה, אנו נבחן את הקבוצה כדי לבדוק אם לסגור אותה. אנו נבסס החלטה זו על מספר גורמים: היסטוריה של הפרות זכויות יוצרים, התוכן המדווח הנידון, הגיל, ומספר החברים בקבוצה.
  • החרגה מספר 3: אתרים של עסקים קטנים (פתרונות סוחרים, אירוח אתרים, דומיינים וכו'): אנו מעריכים כי הודעות אלו מבוססות על מספר ההודעות שהתקבלו, על החנויות המאוחסנות והאתרים המקושרים למשתמש, ודפים מדווחים (והמיקום של הדפים הללו ב-Yahoo לעומת האתרים של חברות אחרות) כדי לקבוע אם חנות או אתר מסוימים נחשבים כמפרים מועדים בכפוף למדיניות זו.
  • Yahoo שומרת לעצמה את הזכות לסגור חשבונות הפועלים בניגוד לרוח תנאי השירות, ללא קשר למספר ההתראות שנשלחו למשתמש.