Teatis inimestele, kes ei kasuta Yahoo teenuseid

Teatis inimestele, kes ei kasuta Yahoo teenuseid

Versioon 1.0, viimati uuendatud juulis 2023.

1. Kes me oleme?

Meie, Yahoo EMEA Limited, oleme Iirimaa seaduste alusel asutatud tehnoloogia- ja meediaettevõte, mille peakontor asub aadressil 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Iirimaa.

Me pakume tarbijateenuseid ja digitaalseid reklaamiteenuseid (meie teenuseid) Euroopas (sh Ühendkuningriigis), Lähis-Idas ja Aafrikas. Kogume andmeid meie teenuseid kasutavatelt inimestelt ja kasutame neid andmeid Yahoo privaatsuspoliitikas kirjeldatud viisil.

Isegi kui te meie teenuseid ei kasuta, võime töödelda teatud andmeid teie kohta.

See teadaanne kehtib järgmistel juhtudel:

 • keegi, kes kasutab meie tarbijateenuseid, nagu Yahoo Mail, annab meile teie kohta andmeid;
 • teie andmed sisalduvad meie otsinguteenuste kaudu tehtud otsingus;
 • teie andmed ilmuvad meie otsinguteenuste kaudu tehtud otsingu tulemustes; või
 • teie andmed esinevad kasutajate kommentaarides.

Selles teatises selgitatakse, milliseid andmeid kogume, kuidas neid kasutame ja jagame ning kuidas te saate kontrollida, mida me nendega teeme.

Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas me teie andmeid töötleme, klõpsake paremal oleval nupul „+“.

Kui meie kasutajad jagavad teie andmeid meiega

Pakume Yahoo ja AOL Maili kaudu meiliteenuseid. Pakume ka teenuseid, mille abil kasutajad saavad teha internetiotsinguid ja kommenteerida artikleid või videoid, mida oma saitidel ja rakendustes kuvame. Teie andmed võivad sisalduda meie kasutajate e-kirjades (saatjate või saajatena), otsingutulemustes või kommentaarides. Näiteks võivad e-kirjad, otsingud või kommentaarid sisaldada teie kontaktandmeid (nt teie nimi, aadress, telefoninumber või e-posti aadress), dokumente või pilte teist või teie kohta.

Igal juhul ei kontrolli me oma kasutajate e-kirjade, otsingute ega kommentaaride sisu.

Kasutame teie andmeid erinevatel viisidel, mida on kirjeldatud allpool.

Andmed e-kirjadest ja kontaktidelt

Mida me kogume või saame ja kuidas me seda kasutame?

Miks me andmeid töötleme ja milline on meie õiguslik alus (kehtiv juriidiline põhjus) nende kasutamiseks?

Kogume ja talletame Yahoo ja AOL Maili teenuste kaudu saadetud ja vastu võetud e-kirjade sisu. Samuti kogume e-kirjade kohta toetavaid andmeid (välja arvatud nende sisu).

Näiteks kui Yahoo Maili kasutaja saadab teile e-kirja või kui saadate e-kirja Yahoo e-posti aadressile, töötleme teie e-posti aadressi, et võimaldada e-kirja saata.

Kogutavad andmed hõlmavad teie kontaktandmeid, e-kirjas olevaid isikuandmeid, e-kirja teemarida, e-kirjade saatmise ja vastuvõtmise aega ning e-posti aadresse.

Meil ja meie teenusest kasusaavatel inimestel on õigustatud huvi, et meie e-posti teenused töötaksid korralikult.

Kasutame andmeid, et pakkuda Yahoo ja AOL Maili kasutajate soovitud teenuseid ja funktsioone ning ohutuse ja turvalisuse eesmärkidel (nt e-kirja manuste seire turvaohtude tuvastamiseks, et hoida meie teenused ohutu, turvalise ja tõhusana).

Mõnikord kogume ja talletame Yahoo ja AOL Maili kasutajate e-posti aadressiraamatuid, mis võivad sisaldada teie nime ja hüüdnime, e-posti aadressi, telefoninumbrit, postiaadressi, tööandmeid ja sünnipäeva.

Meil ja meie teenustest kasu saavatel inimestel on õigustatud huvi, et Yahoo ja AOL-i kasutajad saaksid oma kontaktidega tõhusalt ühendust võtta.

Otsingupäringutes sisalduvad andmed

Mida me kogume või saame ja kuidas me seda kasutame?

Miks me andmeid töötleme ja mis on meie õiguslik alus (kehtiv juriidiline põhjus) nende kasutamiseks?

Kogume ja töötleme meie saitidel ja rakendustes ning meie otsingutooteid kasutavate partnerite saitidel ja rakendustes tehtud otsingupäringuid. Need otsingupäringud võivad sisaldada teie isikuandmeid. Töötleme otsingupäringuid, et pakkuda kasutajatele otsingutulemusi.

Meil ja meie teenustest kasu saavatel inimestel on õigustatud huvi, et meie otsinguteenused töötaksid hästi, sealhulgas et teenuseid oleks lihtne kasutada ning et need oleksid kasulikud ja tõhusad.

Otsingutulemustes olevad andmed

Mida me kogume või saame ja kuidas me seda kasutame?

Miks me andmeid töötleme ja mis on meie õiguslik alus (kehtiv juriidiline põhjus) nende kasutamiseks?

Töötleme otsingupäringutes olevaid andmeid, et pakkuda otsingutulemusi. Need otsingutulemused võivad sisaldada teie kohta andmeid.

Võite taotleda, et konkreetsed URL-id ei ilmuks enam tulemustes, mis laekuvad, kui meie otsinguteenuste kaudu tehakse teie nime sisaldav otsing. (Saate seda taotleda, külastades meie õigust olla unustatud käsitlevat lehte.)

Meil on õigustatud huvi pakkuda oma kasutajatele otsingutulemusi.

Andmed kasutajate kommentaarides

Mida me kogume või saame ja kuidas me seda kasutame?

Miks me andmeid töötleme ja milline on meie õiguslik alus (kehtiv juriidiline põhjus) nende kasutamiseks?

Kuvame kommentaare, mida kasutajad meie saitidele ja rakendustesse postitavad. Kommentaarid võivad sisaldada andmeid teie kohta (nt teie nimi) ja me töötleme neid andmeid, tagamaks, et kommentaarid oleksid meie kogukonna suunistegakooskõlas.

Meil on õigustatud huvi pakkuda funktsioone kasutajate kaasamiseks ja veendumaks, et kommentaarid oleksid meie kogukonna suunistega kooskõlas.

Allpool on loetletud partnerite kategooriad, kellega teie andmeid jagame, ja põhjused, miks me neid jagame.

Nende partnerite ja andmete nendega jagamise põhjuste kohta lisateabe saamiseks klõpsake paremal nupul „+“.

Partneri kategooria

Miks me teie andmeid jagame?

Yahoo ettevõtted

Jagame teie andmeid teiste Yahoo ettevõtetega erinevatel eesmärkidel, sealhulgas selleks, et:

 • pakkuda kasutajatele meie tarbijateenuseid ja digitaalseid reklaamiteenuseid
 • kaitsta meie tarbijateenuseid ja süsteeme, vältides ja tuvastades volitamata juurdepääsu või kasutamise;
 • mõista, kuidas meie tarbijateenused ja digitaalsed reklaamiteenused töötavad, ning
 • täiustada olemasolevaid teenuseid ja funktsioone ning arendada uusi.

Meie nimel tegutsevad töötlejad

Jagame teie teavet töötlejatega, kes töötavad meie nimel ja töötlevad teie andmeid vastavalt meie juhistele. Töötlejate hulka kuuluvad:

 • pilvemajutuse teenusepakkujad;
 • meie otsinguteenuste pakkujad, ja
 • turbepartnerid ja turbeteenusepakkujad.

Riigiasutused või muud kolmandad osapooled

Jagame andmeid kolmandate isikute ja õiguskaitseorganitega järgmistel eesmärkidel:

 • täita kohtumäärust või muud sarnast õiguslikku menetlust või ära hoida pettust või muud ebaseaduslikku tegevust;
 • kaitsta meie ja meie kasutajate õigusi, vara ja turvalisust. Näiteks võime kiireloomulises olukorras, kus kellegi turvalisus on ohus, edastada andmed (nt teie andmed e-posti sisendkaustades või aadressiraamatutes) õiguskaitseorganitele;
 • avastada, uurida või lahendada näiteks pettusi, ebaseaduslikku tegevust, turvaprobleeme ja tehnilisi probleeme. See hõlmab andmete jagamist teiste tehnoloogiaettevõtetega, et kaitsta end turbeohtude eest;
 • täita õiguslikke või regulatiivseid nõudeid; ja
 • teostada meie seaduslikke õigusi, sealhulgas meie teenusetingimuste rikkumise juhtumite uurimiseks.

Uued omanikud

Kui Yahoo (või ühe või mitme meie teenuse) täielik või osaline omand või kontroll selle üle muutub või kui ühinemise, vara omandamise või müügi tulemusel tehakse ettepanek selle muutmiseks, võime teie andmed üle kanda uuele (või potentsiaalsele) omanikule või vastutavale töötlejale.

4. Kui kaua me teie andmeid säilitame?

Üldjuhul säilitame teie andmeid nii kaua, kui see on vajalik järgmistel eesmärkidel.

 • Selle teatise jaotises 2 kirjeldatud eesmärgid (Kuidas ja millal me teie andmeid töötleme?).
 • Meie kasutajatele tarbijateenuste pakkumiseks. Näiteks säilitame kasutajate e-posti kontode sisu seni, kuni nende kontod on aktiivsed. (Kasutajad peavad oma konto aktiivsena hoidmiseks vähemalt kord 12 kuu jooksul oma e-posti kontole sisse logima.)
 • Muud õiguspärased eesmärgid, näiteks meie seadusjärgsete kohustuste täitmine ja uurimine, kas meie kasutustingimusi on rikutud.
 • Turvaeesmärgid (nt e-kirja manuste seire turvaohtude tuvastamiseks, et hoida meie teenused ohutute, turvaliste ja tõhusatena).

Teatud juhtudel säilitame teie andmeid kauem (näiteks kui peame järgima õiguslikke nõuedeid).

Ajavahemik, mille jooksul teie andmeid säilitame, sõltub mitmesugustest teguritest, näiteks:

 • teabe liik;
 • põhjus, miks andmeid kogutakse ja töödeldakse;
 • ärivajadused (näiteks tagavarakoopiate loomine, et saaksime õnnetuse järel kasutajate jaoks oma teenuste pakkumise taastada), ja
 • kõik õiguslikud nõuded, mida peame järgima.

Näiteks säilitame kasutajate e-posti aadressiraamatuid seni, kuni nende Yahoo või AOL Maili konto on aktiivne.

5. Teie andmete edastamine

Töötame Yahoo ettevõtetega (meie sidusettevõtted) ja muude ettevõtetega, mis asuvad erinevates riikides. Nendes riikides võivad privaatsust ja andmekaitset reguleerida õigusaktid, mis erinevad teie riigis kehtivatest. Kui me edastame ülaltoodud jaotises 2 (Kuidas ja millal me teie andmeid töötleme?) kirjeldatud andmeid oma sidusettevõtetele või ettevõtetele teistes riikides, tagame, et teabe kaitsmiseks on kasutusele võetud kaitsemeetmed. Kaitsemeetmed, millele tugineme, on kaitse piisavuse otsused (Euroopa Komisjoni või Ühendkuningriigi ametlik otsus selle kohta, kas mõni teine riik tagab samaväärse andmekaitsetaseme) ja Euroopa Komisjoni või Ühendkuningriigi poolt vastu võetud lepingu tüüptingimused.

Riikide hulka, kuhu isikuandmeid saadame, kuuluvad Austraalia, Ühendkuningriik, India, Ameerika Ühendriigid, Kanada, Singapur, Taiwan ja Iisrael.

Võime teie andmete edastamiseks tugineda muudele tingimustele, näiteks siis, kui edastamine on vajalik alljärgnevaks:

 • pidamaks kinni lepingust, mis on sõlmitud teie huvides andmete vastutava töötleja ja muu poole vahel;
 • õiguslike nõuete kindlakstegemiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
 • olulistel põhjustel, mis on avalikes huvides; või
 • isiku eluliste huvide kaitsmiseks.

Kui teil on küsimusi lepingu tüüptingimuste kohta või soovite saada neist koopiat, võite meiega ühendust võtta, kasutades kas meie privaatsusankeeti või allpool olevas jaotises toodud kontaktandmeid.

6. Privaatsusõiguste kasutamine

a. Teie õigused

Teil on oma andmetega seoses õigused, sealhulgas õigus oma andmeid näha (juurdepääs), parandada ja kustutada (kustutamine) ning oma teabe töötlemist piirata või seda vaidlustada.

Seda, kas saate neid õigusi kasutada, võidakse piirata, kui:

 • meil ei ole teie tuvastamiseks piisavalt teavet;
 • peame täitma konkreetseid õiguslikke kohustusi;
 • teie taotlus mõjutaks teise isiku õigusi ja vabadusi; või
 • teave on vajalik õigusliku nõude esitamiseks või kaitsmiseks.

Kui soovite mõnda oma õigust kasutada, täitke palun meie privaatsusankeet.

b. Probleemi tõstatamine

Kui teil on küsimusi või muresid teie andmete töötlemise kohta, võite võtta ühendust meie , saates e-kirja aadressil dpo-contact@yahooinc.com või kirjutades meile allolevas jaotises „Kuidas meiega ühendust võtta? esitatud aadressil. Kui te ei ole meie vastusega rahul, on teil ka õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitseasutusele, kus te elate või töötate. Oma kohaliku andmekaitseasutuse leiate Euroopa Andmekaitsenõukogu veebisaidilt.

Kui elate Šveitsis, võite võtta ühendust föderaalse andmekaitse- ja teabevolinikuga (FDPIC).

7. Kuidas meiega ühendust võtta?

Kui teil on selle käesoleva teatise kohta küsimusi, soovite meile muret esitada või soovite kasutada oma privaatsusõigusi, on kiireim ja lihtsaim viis selleks võtta meiega ühendust, kasutades meie veebipõhist privaatsusankeeti.

Samuti võite meile kirjutada aadressile:

The Privacy Team
Yahoo EMEA Limited
Floor 5-7 Point Square
North Wall Quay
Dublin 1
Ireland

Kui soovite ühendust võtta meie andmekaitsespetsialistiga, saate saata e-kirja aadressile dpo-contact@yahooinc.com või kirjutada aadressile:

The Data Protection Officer
Yahoo EMEA Limited
Floor 5-7 Point Square
North Wall Quay
Dublin 1
Ireland