Informatīvs paziņojums personām, kuras neizmanto Yahoo pakalpojumus

Informatīvs paziņojums personām, kuras neizmanto Yahoo pakalpojumus

Versija 1.0, pēdējoreiz atjaunināta 2023. gada jūlijā.

1. Kas mēs esam

Tehnoloģiju un mediju uzņēmums Yahoo EMEA Limited ir dibināts saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem, un uzņēmuma galvenā biroja adrese ir Floor 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Īrija.

Mēs nodrošinām Lietotāja pakalpojumus un digitālās reklamēšanas pakalpojumus (savus pakalpojumus) Eiropā (tostarp Apvienotajā Karalistē), Tuvajos Austrumos un Āfrikā. Mēs apkopojam informāciju no personām, kuras izmanto mūsu pakalpojumus, un izmantojam šo informāciju tā, kā aprakstīts Yahoo privātuma politikā.

Varam apstrādāt noteiktu informāciju par jums arī tad, ja mūsu pakalpojumus neizmantojat.

Šis informatīvais paziņojums attiecas uz šādiem gadījumiem:

 • ja kāds, kas izmanto mūsu Lietotāja pakalpojumus, piemēram, Yahoo Mail, ir sniedzis mums informāciju par jums;
 • par jums tika iekļauta informācija meklēšanā, kas veikta, izmantojot mūsu meklēšanas pakalpojumus;
 • informācija par jums parādās mūsu meklēšanas pakalpojumu meklēšanas rezultātos; vai
 • informācija par jums parādās lietotāju komentāros.

Šajā paziņojumā ir paskaidrots, kādu informāciju apkopojam, kā to izmantojam un koplietojam un kā varat pārbaudīt, ko mēs ar to darām.

Lai uzzinātu vairāk par to, kā apstrādājam jūsu informāciju, labajā pusē noklikšķiniet uz +.

Kad mūsu lietotāji koplieto ar mums jūsu informāciju

Mēs nodrošinām e-pasta pakalpojumus ar Yahoo un AOL Mail starpniecību. Mēs piedāvājam arī pakalpojumus, kuros lietotāji var veikt meklēšanu internetā un komentēt rakstus vai videoklipus, ko rādām savās tīmekļa vietnēs un lietotnēs. Jūsu informācija var tikt iekļauta mūsu lietotāju (sūtītāju vai saņēmēju) e-pasta ziņojumos, meklēšanas rezultātos vai komentāros. Piemēram, e-pasta ziņojumos, meklēšanā vai komentāros var būt ietverta jūsu kontaktinformācija (piemēram, jūsu vārds, adrese, tālruņa numurs vai e-pasta adrese), jūsu dokumenti vai attēli, kuros esat redzams.

Mēs nekādā gadījumā nepārbaudām savu lietotāju e-pasta ziņojumu, meklēšanas vai komentāru saturu.

Mēs izmantojam jūsu informāciju dažādos tālāk aprakstītajos veidos.

Informācija no e-pasta ziņojumiem un kontaktpersonām

Informācija, kuru apkopojam vai saņemam, un kā to izmantojam

Informācijas apstrādāšanas mērķis un mūsu juridiskais pamats (spēkā esošs juridiskais pamats) tās izmantošanai

Mēs apkopojam un glabājam to e-pasta ziņojumu saturu, kas nosūtīti un saņemti ar mūsu Yahoo un AOL Mail pakalpojumu starpniecību. Mēs arīdzan apkopojam papildu informāciju par e-pasta ziņojumiem (izņemot to saturu).

Piemēram, ja Yahoo Mail lietotājs nosūta jums e-pastu vai jūs nosūtāt e-pastu uz Yahoo e-pasta adresi, mēs apstrādāsim informāciju par jūsu e-pasta adresi, lai iespējotu e-pasta nosūtīšanu.

Informācija, kādu apkopojam, ietver jūsu kontaktinformāciju, e-pastā izmantoto personisko informāciju, e-pasta tēmas rindiņu, e-pasta ziņojumu nosūtīšanas un saņemšanas laiku un e-pasta adreses.

Mums un citiem, kas izmanto mūsu pakalpojumus, ir likumīga interese, lai e-pasta pakalpojumi darbotos nevainojami.

Mēs izmantojam šo informāciju, lai nodrošinātu pakalpojumus un funkcijas, kādas pieprasa Yahoo un AOL Mail lietotāji, kā arī drošības un aizsardzības nolūkā (piemēram, e-pasta pielikumu skenēšana, lai noteiktu drošības apdraudējumu un tādējādi nodrošinātu mūsu pakalpojumu drošību un efektivitāti).

Dažkārt mēs apkopojam un uzglabājam Yahoo un AOL Mail lietotāju e-pasta adrešu grāmatas, kurās var būt iekļauts jūsu vārds un segvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, pasta adrese, darbvietas informācija un dzimšanas diena.

Mums un citiem, kas izmanto mūsu pakalpojumus, ir likumīga interese, lai Yahoo un AOL lietotāji varētu efektīvi sazināties ar savām kontaktpersonām.

Informācija meklēšanas vaicājumos

Informācija, kuru apkopojam vai saņemam, un kā to izmantojam

Informācijas apstrādāšanas mērķis un mūsu juridiskais pamats (spēkā esošs juridiskais pamats) tās izmantošanai

Mēs apkopojam un apstrādājam meklēšanas vaicājumus, kas veikti mūsu tīmekļa vietnēs un lietotnēs, kā arī partneru vietnēs un lietotnēs, kas izmanto mūsu meklēšanas produktus. Šajos meklēšanas vaicājumos var būt ietverta personīga informācija par jums. Mēs apstrādājam meklēšanas vaicājumus, lai nodrošinātu lietotājiem meklēšanas rezultātus.

Mums un citiem, kas izmanto mūsu pakalpojumus, ir likumīga interese, lai mūsu meklēšanas pakalpojumi darbotos nevainojami, tostarp tie būtu viegli izmantojami, kā arī lietderīgi un darbotos efektīvi.

Informācija meklēšanas rezultātos

Informācija, kuru apkopojam vai saņemam, un kā to izmantojam

Informācijas apstrādāšanas mērķis un mūsu juridiskais pamats (spēkā esošs juridiskais pamats) tās izmantošanai

Mēs apstrādājam informāciju meklēšanas vaicājumos, lai nodrošinātu meklēšanas rezultātus. Šajos meklēšanas rezultātos var būt ietverta informācija par jums.

Jūs varat pieprasīt, lai konkrēti URL vairs netiktu rādīti rezultātos, kas tiek rādīti pēc jūsu vārda meklēšanas, izmantojot mūsu meklēšanas pakalpojumus. (Šo pieprasījumu varat veikt, apmeklējot mūsu tiesību tikt aizmirstam lapu.)

Mums ir likumīga interese nodrošināt meklēšanas rezultātus saviem lietotājiem.

Informācija lietotāju komentāros

Informācija, kuru apkopojam vai saņemam, un kā to izmantojam

Informācijas apstrādāšanas mērķis un mūsu juridiskais pamats (spēkā esošs juridiskais pamats) tās izmantošanai

Mēs rādām komentārus, ko lietotāji ievieto mūsu vietnēs un lietotnēs. Komentāros var būt ietverta informācija par jums (piemēram, jūsu vārds), un mēs apstrādājam informāciju, lai pārliecinātos, vai komentāri atbilst mūsu kopienas vadlīnijām.

Mums ir likumīga interese nodrošināt funkcijas savu lietotāju piesaistei un komentāru atbilstību mūsu kopienas vadlīnijām.

Tālāk ir norādītas partneru kategorijas, ar kurām mēs koplietojam jūsu informāciju, kā arī informācijas koplietošanas pamatojums.

Lai uzzinātu vairāk par šiem partneriem un jūsu informācijas koplietošanas pamatojumu, labajā pusē noklikšķiniet uz +.

Partneru kategorija

Jūsu informācijas koplietošanas pamatojums

Yahoo uzņēmumi

Mēs koplietojam jūsu informāciju ar citiem Yahoo uzņēmumiem dažādu iemeslu dēļ, tostarp, lai:

 • nodrošinātu lietotājiem Lietotāja pakalpojumus un digitālās reklamēšanas pakalpojumus;
 • aizsargātu mūsu Lietotāja pakalpojumus un sistēmas, novēršot un konstatējot nepilnvarotu piekļuvi un izmantošanu;
 • izprastu mūsu Lietotāja pakalpojumu un digitālās reklamēšanas pakalpojumu darbības principus; un
 • un uzlabotu esošos pakalpojumus un funkcijas, kā arī izstrādātu jaunus.

Apstrādātāji, kuri rīkojas mūsu vārdā

Mēs koplietojam jūsu informāciju ar apstrādātājiem, kuri veic darbu mūsu vārdā un apstrādā šo informāciju atbilstoši mūsu norādēm. Apstrādātāji ietver:

 • mākoņkrātuves pakalpojumu sniedzēji
 • mūsu meklēšanas pakalpojumu sniedzēji; un
 • drošības partneri un pakalpojumu sniedzēji.

Valsts iestādes vai citas trešās puses

Informāciju ar trešām pusēm un tiesībaizsardzības iestādēm koplietojam tālāk norādītajos nolūkos:

 • ievērotu tiesas pavēsti vai līdzīgu tiesas procedūru vai novērstu krāpnieciskas vai citas nelikumīgas darbības;
 • aizsargāt mūsu un mūsu lietotāju tiesības, īpašumu un drošību. Mēs varam sniegt informāciju (piemēram, jūsu e-pasta iesūtnēs vai adrešu grāmatās esošo informāciju) tiesībaizsardzības iestādēm ārkārtas situācijā, kad tiek apdraudēta kādas personas drošība;
 • atklāt, izmeklēt vai novērst, piemēram, krāpnieciskas darbības, nelikumīgas darbības, drošības apdraudējumus un tehniskas problēmas. Šādos gadījumos mēs koplietojam informāciju ar citiem tehnoloģiju uzņēmumiem, lai nodrošinātu aizsardzību pret drošības apdraudējumu;
 • izpildītu juridiskos vai normatīvos pienākumus;
 • izmantot mūsu likumīgās tiesības, tostarp izskatīt mūsu Pakalpojuma noteikumu pārkāpumu gadījumus.

Jauni īpašnieki

Ja īpašumtiesības vai kontrole pār Yahoo (vai vienu vai vairākiem mūsu pakalpojumiem) pilnībā vai daļēji mainās apvienošanas, pārņemšanas vai jebkuru aktīvu pārdošanas rezultātā, mēs varam nodot jūsu informāciju jaunajam (vai potenciālajam) īpašniekam vai pārvaldītājam.

4. Jūsu informācijas glabāšanas ilgums

Parasti glabājam jūsu informāciju tik ilgi, cik tas nepieciešams tālāk norādītajos nolūkos.

 • Šī paziņojuma 2. sadaļā aprakstītie mērķi (Kā un kad apstrādājam jūsu informāciju).
 • Lai nodrošinātu mūsu Lietotāja pakalpojumus mūsu lietotājiem. Piemēram, mēs glabājam lietotāju e-pasta kontu saturu tik ilgi, kamēr šie konti ir aktīvi. (Lai konti būtu aktīvi, lietotājiem ir jāpiesakās savā e-pasta kontā vismaz reizi 12 mēnešos.)
 • Citi likumā noteiktie mērķi, piemēram, izpildīt mūsu juridiskos pienākumus un pārbaudīt, vai mūsu Pakalpojuma noteikumi netiek pārkāpti.
 • Drošības nolūkos (piemēram, e-pasta pielikumu skenēšana, lai atklātu drošības apdraudējumus, lai mūsu pakalpojumu lietošana būtu droša un efektīva).

Dažkārt mēs glabājam jūsu informāciju ilgāk (piemēram, kad mums ir jāizpilda juridiskas prasības).

Jūsu informācijas glabāšanas periods ir atkarīgs no tādiem faktoriem kā:

 • informācijas veids;
 • apkopošanas un apstrādes nolūks;
 • uzņēmējdarbības vajadzības (piemēram, dublējumkopiju izveide, lai mēs varētu atjaunot savu pakalpojumu darbību pēc ārkārtas situācijas); un
 • jebkuras juridiskas prasības, kuras mums ir jāizpilda.

Piemēram, mēs varam glabāt lietotāju e-pasta adrešu grāmatas tik ilgi, kamēr ir aktīvs to Yahoo vai AOL Mail konts.

5. Jūsu informācijas pārsūtīšana

Mēs sadarbojamies ar Yahoo uzņēmumiem (mūsu saistītajiem uzņēmumiem) un citiem uzņēmumiem, kas atrodas dažādās valstīs. Šajās valstīs var būt spēkā privātuma un datu aizsardzības likumi, kas atšķiras no jūsu valsts likumiem. Kad pārsūtām 2. sadaļā (iepriekš) aprakstīto informāciju (Kā un kad apstrādājam jūsu informāciju) mūsu saistītajiem uzņēmumiem vai uzņēmumiem citās valstīs, pārliecināmies, ka pastāv informācijas aizsardzības līdzekļi. Aizsardzības līdzekļi, uz kuriem paļaujamies, ir lēmumi par atbilstību (Eiropas Komisijas vai Apvienotās Karalistes oficiāls lēmums par to, vai cita valsts nodrošina līdzvērtīgu datu aizsardzības līmeni) un Eiropas Komisijas vai Apvienotās Karalistes pieņemtās līguma standarta klauzulas.

Valstis, uz kurām mēs pārsūtām personisko informāciju, ietver Austrāliju, Apvienoto Karalisti, Indiju, Amerikas Savienotās Valstis, Kanādu, Singapūru, Taivānu un Izraēlu.

Pārsūtot jūsu informāciju, mēs varam rīkoties arī citos nolūkos, piemēram, lai veiktu pārsūtīšanu ar mērķi:

 • izpildīt starp datu pārzini un citu pusi jūsu interesēs noslēgta līguma nosacījumus
 • noteikt, celt vai aizstāvēt likumīgās prasības;
 • ievērot svarīgas sabiedrības intereses;
 • vai aizstāvēt personas būtiskās intereses.

Ja jums ir kādi jautājumi saistībā ar līguma standartklauzulām vai ja vēlaties saņemt to kopiju, varat sazināties ar mums, izmantojot mūsu privātuma veidlapu vai kontaktinformāciju, kas norādīta tālāk.

6. Savu privātuma tiesību izmantošana

a. Jūsu tiesības

Jums ir tiesības uz savu informāciju, tostarp tiesības apskatīt (piekļūt), labot un dzēst savu informāciju, kā arī ierobežot savas informācijas apstrādi vai iebilst pret to.

Šo tiesību izmantošana var tikt ierobežota, ja:

 • mums nav pietiekamas informācijas, lai jūs identificētu;
 • mums ir jāpilda īpaši juridiski pienākumi;
 • jūsu pieprasījums var ietekmēt citas personas tiesības un brīvības, vai
 • informācija ir nepieciešama juridiskas prasības iesniegšanai vai aizstāvēšanai.

Ja vēlaties izmantot kādas no savām tiesībām, lūdzu, aizpildiet mūsu privātuma veidlapu.

b. Bažu izteikšana

Ja jums ir kādi jautājumi vai bažas saistībā ar jūsu informācijas apstrādes mērķiem, varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pasta adresi dpo-contact@yahooinc.com, vai ar mums, rakstot uz pasta adresi, kas norādīta zemāk esošajā mūsu kontaktinformācijas sadaļā. Ja jūs neapmierina mūsu atbilde, jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību tās valsts datu aizsardzības regulatoram, kurā jūs dzīvojat vai strādājat. Savas valsts datu aizsardzības regulatoru varat atrast E s tīmekļa vietnē.

Ja dzīvojat Šveicē, varat sazināties ar Federālo datu aizsardzības un informācijas komisāru (FDAIK).

7. Mūsu kontaktinformācija

Ja vēlaties uzdot kādu jautājumu saistībā ar šo paziņojumu, vēlaties mums ziņot par kādu problēmu vai vēlaties izmantot savas privātuma tiesības, visātrākais un ērtākais veids, kā to paveikt, ir sazināties ar mums, izmantojot tiešsaistes privātuma veidlapu.

Varat sazināties ar mums arī rakstiski:

The Privacy Team
Yahoo EMEA Limited
Floor 5-7 Point Square
North Wall Quay
Dublin 1
Ireland

Ja vēlaties sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, rakstiet uz e-pasta adresi dpo-contact@yahooinc.com vai uz pasta adresi:

The Data Protection Officer
Yahoo EMEA Limited
Floor 5-7 Point Square
North Wall Quay
Dublin 1
Ireland