Yahoo informācijas centrs

Autortiesības un intelektuālais īpašums

Intelektuālā īpašuma tiesību ievērošana

Yahoo ievēro autoru un izstrādātāju intelektuālā īpašuma tiesības, un tas tiek pieprasīts arī no mūsu lietotājiem. Saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un atbilstošos gadījumos Yahoo pēc saviem ieskatiem var atspējot to lietotāju kontus un/vai pārtraukt to darbību, kuri, iespējams, pārkāpj citu personu intelektuālā īpašuma tiesības.

Jūsu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšana

Ja uzskatāt, ka jūsu darbs ir ticis kopēts tādā veidā, kas rada autortiesību pārkāpumu, vai arī ja jebkādā citā veidā ir pārkāptas jūsu intelektuālā īpašuma tiesības, aizpildiet tiešsaistes veidlapu (tiešsaistes veidlapa ir pieejama šeit), sniedzot visu nepieciešamo informāciju. Veidlapu Yahoo autortiesību/intelektuālā īpašuma tiesību aģentam var iesniegt pa e-pastu, faksu vai pastu.

E-pasta adrese: Autortiesību un intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpuma sūdzību veidlapa
Fakss: +353 1 866 3101
Pasta adrese: Legal Department, Copyright/IP agent, Yahoo EMEA Limited (agrāk saukts Verizon Media EMEA Limited), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland

Atļauju pieprasīšana

Ja vēlaties saņemt atļauju izmantot jebkādu Yahoo Latvija preču zīmi, logotipu, ekrānuzņēmumu, ar autortiesībām aizsargātu dizainparaugu vai citus zīmola materiālus, kas pieejami Yahoo Latvija vietnēs (http://lv.yahoo.com), iesniedziet šādu informāciju, lai mēs varētu izskatīt jūsu pieprasījumu:

  1. uzņēmuma reģistrētais nosaukums un/vai personas vārds, kas pieprasa atļauju;
  2. uzņēmuma juridiskā adrese vai cita kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs, faksa numurs);
  3. valsts, kurā uzņēmums ir reģistrēts;
  4. uzņēmuma reģistrācijas numurs;
  5. grāmatas, vietnes vai cita datu nesēja nosaukums, kur tiks ietverti Yahoo materiāli;
  6. precīzi norādiet, kurš Yahoo logotips vai cits Yahoo materiāls tiks izmantots;
  7. iesniedziet arī grāmatas vai vietnes, kur tiks ietverti Yahoo materiāli, dabiska lieluma maketu.

Nosūtiet šo informāciju mums pa e-pastu: permissions-requests@yahoo-inc.com

Ja jūsu pieprasījums tiks apstiprināts, pirms Yahoo materiālu izmantošanas jums būs jāparaksta Produktu izvietošanas līgums, un uz saņemto apstiprinājumu attieksies šī līguma nosacījumi.

Mēs varam piešķirt atļauju tikai Yahoo Latvija unikālu materiālu izmantošanai, piemēram, Yahoo Latvija logotipi, Yahoo Latvija sākumlapa (http://lv.yahoo.com) un citas Yahoo Latvija vietnes. Uzņēmumam Oath holdings Inc. Amerikas Savienotajās Valstīs pieder tiesības uz Amerikas Savienotajās Valstīs publicētajiem Yahoo materiāliem (http://www.yahoo.com), un tāpēc atļauja izmantot Amerikas Savienotajās Valstīs publicētos Yahoo materiālus ir jāsaņem tieši no Yahoo Amerikas Savienotajās Valstīs. Informāciju par atļauju saņemšanu Amerikas Savienotajās Valstīs publicēto Yahoo materiālu izmantošanai skatiet vietnē https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/ip/permissions/index.html.

Daudzās Yahoo vietnēs ir ietverts trešo personu saturs. Yahoo nevar sniegt atļauju trešo personu satura izmantošanai. Kā piemēru var minēt izdevumu Reuters vai Associated Press rakstus un sadaļās Yahoo ziņas vai Yahoo sports ietvertos attēlus. Lai saņemtu atļauju izmantot iepriekšminēto saturu, sazinieties ar attiecīgo trešo personu.

Pēdējoreiz atjaunināts: 2019. gada oktobrī