Yahoo kopienas vadlīnijas

Yahoo saimi veido dažādi digitālie un mobilie zīmoli ar globālu pārklājumu, tostarp tādi zīmoli kā Yahoo ziņas, Yahoo finanses, Yahoo sports, AOL, TechCrunch u. c. Yahoo kopienas apvieno cilvēkus ar dažādu pieredzi, zināšanām un uzskatiem, un mēs piedāvājam plašu produktu, pakalpojumu un tiešsaistes iespēju klāstu. Šīs Vadlīnijas ir saistošas jums, kad lietojat Yahoo produktus un pakalpojumus, un šo Vadlīniju ievērošana palīdz nodrošināt patīkamas lietošanas iespējas gan jums, gan citiem Yahoo kopienas dalībniekiem. Lūdzu, izlasiet un ievērojiet visus papildu noteikumus, kas var būt piemērojami konkrētiem produktiem vai pakalpojumiem.

Būtiski veicināt dinamiskumu un drošību mūsu kopienās var ikviens Yahoo lietotājs — arī jūs. Mēs pateicamies par jūsu palīdzību, gādājot, lai mūsu produkti un pakalpojumi vienmēr veidotu pozitīvas, daudzveidīgas un laipnas kopienas, ko mēs tik ļoti cenšamies veicināt.

Īsumā

  • Uzvedieties kā labs pilsonis. Mijiedarbojieties, sazinieties ar citiem un izturieties pret citiem ar cieņu. Nenopeliet un neapvainojiet citus un neuzbāzieties. Nepublicējiet saturu, kas piemēro cilvēkiem stereotipus aizvainojošā, kaitinošā vai ļaunprātīgā veidā.
  • Nenovirzieties no tēmas. Rūpējieties, lai jūsu saturs būtu piemērots, un regulējiet to pareizi.
  • Ievērojiet noteikumus. Jūsu darbības Yahoo kopienā regulē šīs Kopienas vadlīnijas un Yahoo apkalpošanas noteikumi, kā arī visi noteikumi, kas attiecas uz konkrētiem produktiem.
    • Ja pamanāt saturu, kas pārkāpj šīs Kopienas vadlīnijas, lūdzu, ziņojiet par šo saturu, izmantojot rīku pārkāpumu ziņošanai, kas ir pieejams ikvienā mūsu produktā. 
    • Ja neievērojat šos noteikumus, mēs drīkstam rīkoties attiecībā uz jūsu kontu, tostarp noņemt saturu, apturēt komentēšanas atļaujas, rādīt brīdinājumus, apturēt un/vai izbeigt konta darbību. Mēs vienmēr cenšamies panākt taisnīgu iznākumu, taču paturam tiesības apturēt konta darbību vai noņemt saturu bez brīdinājuma un jebkāda iemesla dēļ, jo īpaši gadījumā, ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu mūsu pakalpojumus, infrastruktūru, lietotājus un kopienu. Lai gan šīs Vadlīnijas neuzliek mums līgumsaistības rīkoties kādā noteiktā veidā, mēs cenšamies īstenot šīs Vadlīnijas saskaņā ar mūsu principiem un vērtībām.
    • Lūdzu, apmeklējiet Palīdzības centru, lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs īstenojam šīs Vadlīnijas un kādas iespējas ir pieejamas konkrētos produktos, lai apstrīdētu lēmumu par jūsu satura noņemšanu.

Drošība mūsu produktos

Vardarbības draudi. Vardarbības draudi, kas vērsti pret personām vai grupām, tostarp pret amatpersonām, ir aizliegti, un, ja pastāv pierādījumi, par šādiem draudiem tiks ziņots tiesībaizsardzības iestādēm. Saturs, kas veicina, atbalsta vardarbīgu vai citādi noziedzīgu uzvedību vai mudina uz to, arī ir aizliegts (piemēram, aicinājums izdarīt vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu pret kādu personu vai grupu vai arī atbalsta izrādīšana kādai personai, kura rīkojās vardarbīgi, par personas noziedzīgo nodarījumu).

Terorisms. Saturs, kas veicina starptautiskus terora aktus vai iekšzemes vardarbīgu ekstrēmismu vai arī aicina vai mudina uz minētajām darbībām, ir aizliegts. Šis aizliegums attiecas uz saturu, kas atbalsta vai cildina teroristu vai ekstrēmistu organizācijas, to līderus vai saistītas vardarbīgas darbības, kā arī uz saturu, kas ir radīts, lai aicinātu cilvēkus pievienoties teroristu vai ekstrēmistu organizācijām.

Bērnu ekspluatācija. Nepublicējiet, nesūtiet un nepieprasiet saturu, kas seksualizē nepilngadīgos vai arī veicina vai reklamē bērnu seksuālo izmantošanu. Tas ietver arī digitāli manipulētu saturu un multiplikācijas saturu. Bērnu seksuālās izmantošanas materiālu paturēšana, izplatīšana un pieprasīšana ir nopietns noziegums, par kuru mēs ziņojam tiesībaizsardzības iestādēm visā pasaulē sadarbībā ar Nacionālo centru bezvēsts pazudušo un seksuāli izmantoto bērnu jautājumos. 

Naida runa un darbība. Mēs neatļaujam jebkādu veidu saturu, kas kurina naidu vai aicina uz vardarbību pret personu vai grupu tās faktiskās vai uztvertās rases, etniskās izcelsmes, valstiskās piederības, reliģijas, dzimuma, dzimumpiederības, vecuma, veterāna statusa, seksuālās orientācijas, invaliditātes, veselības stāvokļa, slimības, politisko uzskatu vai politiskās piederības dēļ. Turklāt mēs neatļaujam personām vai organizācijām izmantot mūsu pakalpojumus ar nolūku aicināt uz vardarbību, iesaistīties vardarbīgās darbībās vai kurināt naidu pret citiem iepriekš aprakstītajos veidos (t. i., izmantot mūsu pakalpojumus ar nolūku atbalstīt naida grupas pasākumu vai pulcēšanos). Izlasiet šos padomus par naida runu apkarošanu, ko sniedza organizācija Anti-Defamation League.

Pašnāvība un paškaitējums. Nepublicējiet saturu, kas atbalsta vai uzslavē pašnāvību vai paškaitējumu. Tas ietver saturu, kas aicina citus veikt paškaitējumu (piemēram, saturs, kas atbalsta ēšanas traucējumus).

Asinsizliešana un kropļošana. Saturs, kas attēlo vai atbalsta nopietnus miesas bojājumus, spīdzināšanu vai kropļošanu, ko nodara cilvēkiem vai dzīvniekiem, ir aizliegts.

Saturs pilngadīgajiem. Nepublicējiet saturu, kas parāda kailumu, tostarp vīriešu un sieviešu dzimumorgānus vai atkailinātas sieviešu krūtis, arī krūtsgalus. Šī noteikuma izņēmumi ir publikācijas ar māksliniecisku, izglītojošu, politisku vai zinātnisku vērtību, kā arī citi gadījumi, kad satura mērķis nav seksuālā uzbudināšana (piemēram, barošana ar krūti, bērna dzimšana un protestēšana pret kailumu). Saturs, kas attēlo dzimumaktus vai ķermeņa šķidrumus vai funkcijas, kas paredzētas seksuālajai uzbudināšanai, ir aizliegts.

Aizskaršana un iebiedēšana. Mūsu platformās ir aizliegti personiskie uzbrukumi citām personām, jo īpaši citiem Yahoo lietotājiem. Šis aizliegums iekļauj saturu, kas radīts, lai iebiedētu, kauninātu, pazemotu, seksuāli uzmāktos vai citādi kaitētu, kā arī saturu, kas aptur diskusijas vai liek lietotājiem pamest mūsu platformas (piemēram, rupjas valodas lietošana, lai atkārtotos komentāros vai ārpustēmas ziņās iebiedētu personas, kurām nepiekrītat). Iebiedēšana, kas vērsta pret nepilngadīgajiem, var būt īpaši kaitīga, tāpēc mēs ar īpašu uzmanību atlasām saturu, kas paredzēts lietotājiem, kuri nav sasnieguši 18 gadus.

Cilvēku tirdzniecība un prostitūcija. Yahoo pakalpojumus aizliegts lietot, lai veicinātu cilvēku tirdzniecību seksuālos nolūkos vai jebkādos citos nolūkos vai sniegtu komerciālus seksuālos pakalpojumus. Ja Yahoo pakalpojumos pamanāt cilvēku tirdzniecību, ziņojiet par to un iedrošiniet upurus sazināties ar tiesībaizsardzības iestādēm.

Nelegālas narkotikas. Aizliegts attēlot nelegālu narkotiku lietošanu un aprakstīt, kā izgatavot vai iegādāties nelegālas narkotikas. Turklāt mūsu platformās ir aizliegts pirkt vai pārdot jebkādu veidu narkotikas.

Nelikumīgas darbības. Saturs, kas atbalsta vai veicina nelikumīgas darbības, ir aizliegts. Tas ietver arī nelegālu preču izplatīšanu, iegādi un pārdošanu.

Lietotāju privātuma aizsardzība

Personu identificējoša informācija (PII) un personu privātas informācijas vākšana un publicēšana tiešsaistē. Nepublicējiet plašai sabiedrībai sensitīvu informāciju par sevi vai citiem. Šis aizliegums attiecas uz parolēm, identifikācijas numuriem, informāciju par bankas kontu, dzimšanas datumiem, mājas vai darba adresi un citu bieži izmantoto personu identificējošu informāciju (PII). Lai iegūtu plašāku informāciju par konta aizsargāšanu, apmeklējiet mūsu palīdzības lapu

Privātuma aizskaršana. Nepublicējiet saturu, kas veicina, atbalsta vai dokumentē to, kā tiek aizskartas citas personas likumīgas cerības uz privātumu. Šis aizliegums ietver vuāristisku multivides saturu, intīma rakstura attēlus un video, kas publicēti bez piekrišanas, kā arī draudus elektroniski publiskot attēlus ar nolūku mulsināt vai aizskart citus. Lai iegūtu plašāku informāciju par meklēšanas rezultātu noņemšanu, apmeklējiet mūsu palīdzības lapu.

Platformas integritātes uzturēšana

Nepatiesa uzvedība (maldinošas informācijas sniegšana, dezinformēšana un uzdošanās par kādu citu). Saturs, kas radīts, lai maldinātu, izmānītu vai nodarītu kaitējumu citiem lietotājiem, vai kas varētu izraisīt šādas sekas, ir aizliegts. Tas ietver mēģinājumus mudināt vēlētājus nepiedalīties vēlēšanās vai citādi ļaunprātīgi iejaukties vēlēšanās. Jūs nedrīkstat radīt neskaidrības starp jums un citu personu, organizāciju vai uzņēmumu vai sniegt lietotājiem maldinošu informāciju par tā satura izcelsmi, ko publicējāt, vai saviem sakariem ar citu personu, organizāciju vai uzņēmumu. Ir pieņemami daži izņēmumi, piemēram, kad publicējat parodijas vai satīras saturu un skaidri to norādāt.

Surogātpasts/ļaunprātīga resursu lietošana/ļaunprogrammatūra. Jūs nedrīkstat izmantot mūsu produktus, lai lielapjomā sūtītu nevēlamus ziņojumus vai publicētu jebkāda veida saturu, kas atkārtojas, neatbilst tēmai vai radīts, lai veicinātu komercdarbību vietnē, kas nav Yahoo vietne. Jūs nedrīkstat veidot vai lietot vairākus kontus ar nolūku veicināt vai nīcināt saturu, ko publicējāt jūs vai citas personas, vai ar nolūku izjaukt drošības un satura regulēšanas rīkus, ko izmanto Yahoo. Nelietojiet mūsu produktus ar nolūku veikt pikšķerēšanu vai pārsūtīt vīrusus, ļaunprogrammatūru vai citu postoša rakstura saturu. Neveiciet darbības, kas traucēs Yahoo vai citām personām piederošu tīklu, serveru vai citu infrastruktūru darbību.

Pamestie konti. Ja neizmantojāt kontu vairāk nekā gadu, konts var tikt deaktivizēts un viss tajā esošais saturs, tostarp saglabātie e-pasta ziņojumi, var tikt dzēsts. Plašāku informāciju par konta slēgšanu un deaktivizēšanu, kā arī par datu lejupielādi skatiet mūsu palīdzības lapā

Intelektuālā īpašuma tiesību ievērošana

Autortiesības un intelektuālais īpašums. Nepublicējiet saturu, kas pārkāpj autortiesības, preču zīmju tiesības vai citas intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder citām personām. Mēs noņemsim šādu saturu, ja konstatēsim to vai saņemsim tiesību turētāja pieprasījumu. Lai uzzinātu vairāk, pārskatiet Autortiesību un intelektuālā īpašuma politiku.

Pēdējoreiz atjaunināts: 2021. gada septembrī​