Duomenų rinkimo ir naudojimo praktika

Duomenų rinkimo ir naudojimo praktika

Šiame puslapyje pateikiama papildoma informacija apie tam tikrą praktiką ir technologijas, kurias diegiame siekdami rinkti ir naudoti duomenis bei jais dalytis. 

Yahoo Group“ kasdien aptarnauja beveik milijardą naudotojų visame pasaulyje. Teikdami tokio masto interneto paslaugas, turime suprasti, kaip veikia mūsų sistemos, tinklai ir produktai. Kad galėtume tai užtikrinti, didžioji mūsų surinktų duomenų dalis yra agreguojama ir analizuojama mūsų analitinėse platformose.

Šiose platformose rengiamos būtinos ataskaitos ir pateikiamos naudingos įžvalgos visose mūsų verslo srityse, įskaitant:

 • finansinių ataskaitų teikimą, apskaitą, sąskaitų faktūrų išrašymą ir auditą;
 • verslo plėtrą, pramonės tendencijų supratimą, konkurencijos analizę, prekių ženklų rinkodarą, susijungimus ir įsigijimus;
 • mūsų teikėjų ir partnerių veiklos rezultatų vertinimą;
 • sistemos ir tinklo veiksmingumo stebėseną ir veikimą, pajėgumų planavimą, trikčių šalinimą, srauto optimizavimą, apkrovos balansavimą ir susijusius veiklos tikslus;
 • saugą, kovą su sukčiavimu, kovą su brukalu ir kovą su piktnaudžiavimu;
 • mūsų ir mūsų partnerių skelbimų sistemų, kampanijų ir partnerysčių efektyvumo ir veiksmingumo vertinimą;
 • produktų tobulinimą, naujų produktų ir naujų funkcijų kūrimą;
 • mūsų ir mūsų partnerių auditorijų įžvalgas iš agreguotų duomenų;
 • mūsų ir mūsų partnerių svetainių, programų ir produktų analizę iš agreguotų duomenų.

Kai dalijamės ataskaitomis iš agreguotų duomenų su partneriais, pateikiame tik statistines duomenų santraukas. Tai reiškia, kad neteikiame partneriams įrašų, pagal kuriuos galima nustatyti naudotojo tapatybę. Daugiau informacijos ieškokite „Yahoo“ privatumo taisyklių dalyje „Kaip dalijamės jūsų informacija“.

Siekiame nuolat tobulinti esamus ir kurti naujus pasiūlymus, kurie, mūsų manymu, bus naudingi ir patiks mūsų naudotojams. Ką tobulinti, sprendžiame atsižvelgdami į naudotojų atsiliepimus, rinkos tyrimus, pramonės tendencijas ir surinktus duomenis apie tai, kaip naudojami mūsų dabartiniai Produktai. Daugeliu atvejų produktams tobulinti ir kurti naudojame agreguotus duomenis, o tai reiškia, kad jie nesusiję su naudotojo lygmens išvadomis ar analize.

Duomenų naudojimo produktams tobulinti ir kurti pavyzdžiai:

 • naudotojų poreikių bandymai;
 • kokybės užtikrinimas ir produktų bandymai (įskaitant saugos bandymus);
 • defektų aptikimas ir šalinimas;
 • produktų veiksmingumo vertinimas (pvz., laikas, per kurį įkeliami puslapiai ir paleidžiamos programos).

Mūsų sistemos sukonfigūruotos automatiškai rinkti ir naudoti duomenis saugos ir veiklos tikslais. Paprastai šiuos duomenis saugome trumpą laiką, nors kai kuriuos saugome ilgiau, kad nustatytume, sušvelnintume kenkėjišką arba nusikalstamą veiklą ar patrauktume už ją baudžiamojon atsakomybėn. Duomenis statistinėse ataskaitose, kad padėtume suprasti sistemos ir tinklo veiksmingumą bėgant laikui.

Duomenų naudojimo saugos ir veiklos tikslais pavyzdžiai:

 • sistemos ir tinklo veiksmingumo stebėsena;
 • saugos analizė (pvz., įsibrovimo aptikimas, pažeidžiamumo vertinimas ir skverbties bandymas);
 • gedimų ir atjungimų aptikimas ir taisymas;
 • trikčių ir defektų aptikimas ir šalinimas;
 • pajėgumų planavimas ir prognozavimas;
 • srauto optimizavimas ir apkrovos balansavimas;
 • teikėjų ir partnerių sistemų ir tinklo veiksmingumo vertinimas.

Kadangi ši veikla labai svarbi mūsų verslui, „Yahoo“ nesiūlo jums rinktis arba kontroliuoti duomenų naudojimo saugos ir veiklos tikslais.

Šioje dalyje pateikiama papildoma informacija apie tai, kokią praktiką taikome suasmenindami jums rodomą turinį, pvz., skelbimus ar straipsnius. Norėdami sužinoti, kaip naudojame jūsų duomenis skelbimams suasmeninti, žr. „Kaip veikia skaitmeninė reklama“. 

Suasmeninimo pavyzdžiai:

 • galime rodyti daugiau turinio, straipsnių, skelbimų ir vaizdo įrašų, kuriuos mėgstate arba kurių atžvilgiu išreiškėte susidomėjimą;
 • galime siūlyti naujo turinio arba produktų, kurie, mūsų manymu, galėtų jums patikti, atsižvelgdami į jūsų ankstesnę veiklą;
 • galime prisiminti jūsų paskiausią veiklą, pvz., naujausias akcijų kainas arba žiniatinklio paieškas.

Mūsų taikomi suasmeninimo metodai apima:

 • namų ūkio, paskyros, įrenginio ir slapukų identifikatorių susiejimą;
 • IP adresų tvarkymą;
 • naršykles ir įrenginius su ribotu slapukų palaikymu;
 • išmaniuosius televizorius ir interaktyviuosius įrenginius;
 • slapukus, indikatorius, scenarijus ir SDK;
 • automatizuotą tvarkymą ir mašinų mokymąsi.

„Yahoo“ taiko įvairius metodus, kad susietų namų ūkių, paskyrų, įrenginių ir slapukų bei kitų technologijų, kurios greičiausiai priklauso tam pačiam naudotojui arba yra tame pačiame namų ūkyje, unikalius identifikatorius. Šie identifikatoriai susiejami naudojant bendrus elementus, pvz., bendrus IP adresus, bendrą įrenginio ar mobiliosios programos naudojimą, prisijungimus prie paskyros naudojant kelis įrenginius ir trečiųjų šalių pateiktus identifikatorių atitikties ir susiejimo duomenis.

Identifikatorių, kuriuos renkame ir tvarkome, rūšys:

 • el. pašto adresai (tiek paskyros el. pašto, tiek alternatyvaus el. pašto adresai);
 • telefono numeriai;
 • slapukai ar kitos technologijos, turinčios unikalius identifikatorius;
 • „Apple iOS“ reklamos ID ir teikėjo ID;
 • „Google Android“ ID ir „Play Store“ reklamos ID;
 • namų ūkio identifikatoriai;
 • IP adresai (4 ir 6 versijos);
 • ir bet kurių pirmiau minėtų sričių išvestinės vertės.

Renkame ir siejame šiuos elementus, net jei nesate prisijungę prie , pvz., kai naudojate Produktą, kuriam nereikia prisijungimo, arba kai naudojatės mūsų trečiosios šalies svetainėje.

Šie identifikatoriai paprastai siejami su duomenimis, surinktais, pastebėtais arba numanytais iš „Yahoo“ naudotojų arba gautais iš duomenų, kuriuos mums teikia partneriai.

Gavę jūsų sutikimą, susiejame identifikatorius, kad padidintume duomenų, kuriuos ilgainiui renkame įvairiomis aplinkybėmis, naudingumą geresniam suasmenintam turiniui ir reklamai pateikti. Pavyzdžiui, naudotojai, kurie internete ieško tam tikrų komandų varžybų rezultatų, gali norėti naujienų kanale peržiūrėti papildomas istorijas ar vaizdo įrašus apie šias komandas.

Galite pasirinkti, kaip susieti jūsų duomenis. Galite atsiimti savo sutikimą ir mes nesusiesime atskirų naršyklių ir mobiliųjų įrenginių identifikatorių geresniam turiniui ir reklamai pateikti – tam naudokite valdiklį „Įrenginių susiejimas“ dalyje „Jūsų privatumo valdikliai“.

 

Jūsų įrenginio IP adresas siunčiamas „Yahoo“, kai naudojatės vienu iš mūsų ar . Trečiosios šalys taip pat gali gauti ir perduoti jūsų IP adresą mums, kai naudojatės jų produktais. „Yahoo“ taip pat gali perduoti jūsų IP adresą partneriams, kuriuos naudojame turiniui, skelbimams ir susijusiems produktams rodyti savo Produktuose.

Ilgainiui renkame jūsų IP adresus, kad:

 • palaikytume jūsų paskyros, duomenų ir mūsų sistemų bei tinklų saugą;
 • užtikrintume apsaugą nuo sukčiavimo, brukalo, duomenų vagystės, piktnaudžiavimo ir kitos kenkėjiškos veiklos;
 • pašalintume tinklo, sistemos triktis ir susijusias veiklos problemas;
 • nustatytume jūsų šalį arba geografinį regioną, kad:
  • nustatytume jūsų teisinę jurisdikciją ir su jūsų paskyra susijusias teises;
  • teiktume jums aktualesnį turinį ir skelbimus;
 • ilgainiui apribotume skelbimų dažnumą įrenginiuose, kuriuose nepalaikomi slapukai;
 • sužinotume apytiksles jūsų namų ir darbo vietas;
 • susietume įrenginius, naršykles ir naudotojo paskyras, kurios gali būti susietos tame pačiame namų ūkyje ar darbo vietoje;
 • kurtume agreguotus statistinius duomenis, iš kurių būtų matyti, kaip produktas naudojamas konkrečiame geografiniame regione.

„Yahoo“ renka ir naudoja anksčiau surinktus duomenis iš naršyklių ir įrenginių, turinčių ribotą slapukų palaikymą, pvz., tų, kuriuose įjungta slapukų blokavimo technologija. Tokiais atvejais sukuriame laikiną „pasyvųjį ID“ naudodami įvairius tinklo signalus, kad galimai atpažintume tokius įrenginius ir patobulintume savo .

Kai kuriuos pasyviųjų ID naudojimo būdus šiuose įrenginiuose galite valdyti naudodami valdiklį „Yahoo“ visame žiniatinklyje“, kurį galite rasti dalyje „Jūsų privatumo valdikliai“. Kai kurios slapukų blokavimo technologijos gali trukdyti įrenginio, platformos ir savireguliavimo privatumo valdikliams, todėl rekomenduojame tokiais atvejais naudoti valdiklį „Yahoo“ visame žiniatinklyje“.

 

Renkame duomenis iš išmaniųjų televizorių, OTT transliuojančių įrenginių ir susijusių interaktyviųjų įrenginių (kurie kartu vadinami „Išmaniaisiais įrenginiais“) per savo valdomas TV programas arba , kurias teikiame šiuose įrenginiuose.

Susiejame išmaniuosius įrenginius ir susijusius duomenis pagal bendrus atributus (pvz., IP adresą) ir tada sugrupuojame šiuos įrenginius į namų ūkius.

Kai kuriais atvejais Išmanieji įrenginiai suteikia „Yahoo“ papildomos konkrečios informacijos, pvz., televizijos įrenginio identifikatorių arba naudotojo prisijungimo duomenis, kad juos būtų lengviau susieti ir pritaikyti. Dėl praktikos ir valdiklių, kuriais valdomas duomenų rinkimas ir naudojimas, žr. konkretaus Išmaniojo įrenginio privatumo informaciją.

 

Renkame duomenis naršyklėse, mobiliuosiuose telefonuose ir susijusiuose įrenginiuose, taikydami pramonės standartus atitinkančius metodus. Šie metodai apima slapukų, indikatorių, žiniatinklio saugyklos, SDK, žymų ir pikselių naudojimą, kurį bendrai vadiname „slapukais ir kitomis technologijomis“.

Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip renkame ir naudojame jūsų duomenis naudodami slapukus ir kitas technologijas, žr. mūsų Slapukų taisykles.

 

Taikome įvairius automatizuotus duomenų tvarkymo metodus, pvz., duomenų modelius ir mašinų mokymąsi, kad pagerintume savo algoritmus ir visų bei aspektų efektyvumą.

Mūsų Produktų ir Paslaugų, kuriuose naudojame automatizuotus duomenų tvarkymo metodus, aspektai:

 • sistemos veiksmingumas ir stebėsena;
 • sauga ir veiklos efektyvumas;
 • turinio suasmeninimas;
 • prognozinė analizė;
 • programinė reklama.

Šiais metodais sujungiami ir naudojami informacijos šaltinių duomenys, kad šios funkcijos būtų nuolat atnaujinamos ir optimizuojamos.

Išskyrus automatizuotą tvarkymą, reikalingą mūsų sistemoms apsaugoti, galite pasirinkti, kaip turėtume naudoti jūsų duomenis, kai toks tvarkymas leidžia daryti išvadą apie jus arba jūsų veiklą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. „Jūsų privatumo valdikliai“.

Atminkite, kad automatizuotu tvarkymu jums nedaromas teisinis ar kitas panašus reikšmingas poveikis.

Išskyrus atvejus, kai leidžiama pagal įstatymus, „Yahoo“ nerenka, nenaudoja neskelbtinų duomenų apie jus ir jais nesidalija turiniui suasmeninti. Galite matyti mūsų rodomus skelbimus opiomis temomis ar produktų skelbimus, tačiau šie skelbimai priklauso tik nuo puslapio turinio. 

Sutartimis taip pat draudžiame partneriams rinkti arba naudoti neskelbtinus duomenis iš mūsų naudotojų arba apie juos.

Mes ir mūsų puslapiuose, kuriuose yra tas pats arba panašus opios temos objektas, pateikiame kontekstinius skelbimus, susijusius su opiomis temomis. Šie skelbimai pasirenkami atsižvelgiant į puslapio turinį, o ne į informaciją, gautą iš naudotojo, naršyklės ar įrenginio. Pavyzdžiui, svetainės sveikatos skiltyje galite matyti su sveikata susijusius skelbimus.

 

Kokius vietos duomenis renkame?

„Yahoo“ renka ir saugo jūsų arba nustato jūsų buvimo vietą naudodamasi kita informacija. Jūsų vietos duomenis gauname iš toliau nurodytų šaltinių.

 • regioną ir laiko juostą, kurią pasirinkote savo įrenginio nuostatose;
 • ir pagal jūsų IP adresą, GPS, „Wi-Fi“ ar atstumą iki mobiliojo ryšio bokšto.
 • jūsų veiklą, kai naudojatės mūsų Produktais, pvz., kai naudojatės mūsų Paieškos produktais, ieškodami skrydžių iš Londono į Paryžių, galime daryti išvadą, kad gyvenate Londone;
 • jūsų , susijusius su turiniu, kurį įkeliate ir kuriuo dalijatės mūsų Produktuose, pvz., priedais, nuotraukomis ir vaizdo įrašais, kuriuose gali būti vietos duomenų.

gauname  – arba netikslius vietos duomenis – iš savo partnerių ir trečiųjų šalių duomenų teikėjų.

Mūsų partneriai apima mūsų . Iš jų gauname vietos duomenis, kad galėtume teikti suasmenintus skelbimus su jūsų sutikimu ir pagal jų privatumo praktiką. Reklamos partneriai, naudojantys „, siūlo išsamią dalijimosi duomenimis tokiais atvejais kontrolę.

 

Kaip naudojame vietos duomenis?

„Yahoo“ naudos jūsų , kuriuos surinkome per tam tikrą laiką, kad:

 • padarytų išvadą dėl netikslios vietos, kurioje, tikime, jūs gyvenate ir dirbate. Šiomis išvadomis naudojamės siekdami:
  • nustatyti jums taikomas paslaugos sąlygas ir teisinę jurisdikciją;
  • nustatyti jums prieinamus ir Produktų funkcijas;
  • nuspręsti, kokius skelbimus jums rodyti;
  • aptikti neįprastą prisijungimo veiklą, kad apsaugotume jūsų paskyrą;
 • nustatyti tinkamą kalbą mūsų Produktams ir pristatyti;
 • padėti nustatyti sukčiavimą ir piktnaudžiavimą;
 • atlikti produktų analizę ir teikti įžvalgas iš agreguotų duomenų partneriams;
 • teikti patobulintas su buvimo vieta susijusias paslaugas (pvz., orų prognozes pagal dabartinę jūsų buvimo vietą);
 • teikti su buvimo vieta susijusią reklamą (pvz., skelbimus, susijusius su jūsų dabartine buvimo vieta arba ankstesnėmis aplankytomis vietomis);
 • įvertinti reklamos kampanijų veiksmingumą (pvz., jei reklamuotojo parduotuvėje buvo pastebėtas įrenginys po to, kai tame įrenginyje buvo parodytas reklamuotojo skelbimas);
 • teikti lokalizuotus paieškos rezultatus (pvz., restoranus netoli jūsų dabartinės buvimo vietos, kai ieškote restoranų);
 • teikti turinį, kuris gali būti susijęs su jūsų dabartine arba paskiausia buvimo vieta (pvz., sporto turinį, susijusį su komanda po to, kai jūsų įrenginys buvo šios komandos stadione).

Žr. „Jūsų privatumo valdikliai“, kad galėtumėte valdyti, kaip „Yahoo“ naudoja jūsų .

Kaip dalijamės jūsų buvimo vietos duomenimis?

Su jūsų sutikimu „Yahoo“ gali dalytis su mūsų reklamos partneriais. Norėdami valdyti, kaip „Yahoo“ dalijasi jūsų duomenimis su šiais partneriais, apsilankykite „Jūsų privatumo valdikliai“ dalyje „Partneriai“.

Atkreipkite dėmesį, kad mūsų partnerių naudojimasis vietos duomenimis, kuriuos jiems pateikiate, priklauso nuo jų privatumo taisyklių.

Jei dalijatės paskyra arba įrenginiu su kitu asmeniu, pvz., šeimos nariu, duomenis apie mūsų naudojimą ir sąveikas su jais sujungsime iš atskirų seansų.

Kai dalijatės paskyra arba įrenginiu su kitu (-ais) asmeniu (-imis):

 • mūsų rodomas turinys ir skelbimai gali neatspindėti jūsų veiklos ar nebūti jums aktualūs;
 • žmonės, turintys prieigą prie jūsų įrenginio nuostatų ir privatumo nuostatų, įskaitant atsisakymo nuostatas, gali pakeisti šias nuostatas be jūsų įspėjimo.

PATARIMAS. Naudodami bendrai naudojamą įrenginį ar paskyrą, įsitikinkite, kad jūsų nuostatos atnaujintos kiekvieną kartą, kai naudojate įrenginį, arba suderinkite savo nuostatas su tais, su kuriais dalijatės įrenginiu.

Norėdami sužinoti daugiau apie bendrai naudojamus įrenginius ir paskyras, žr. „Jūsų privatumo valdikliai“.

Kartais vykdome tokias reklamines akcijas kaip totalizatoriai, konkursai ar dovanos. Jei dalyvaujate reklaminėje akcijoje, jums taikomos oficialios tos reklaminės akcijos taisyklės. Šiose taisyklėse gali būti pateikta informacija apie praktinius privatumo principus, susijusius su ta reklamine akcija.

Kai dalyvaujate reklaminėje akcijoje, mums reikia tam tikros informacijos, pvz., jūsų vardo, el. pašto adreso, pašto adreso ir telefono numerio. Šią informaciją naudojame, kad galėtumėte dalyvauti reklaminėje akcijoje.

Galime susisiekti su jumis reklaminės akcijos administravimo tikslais, pranešdami naujienas apie akcijas arba kitais tikslais, kurie nurodyti oficialiose reklaminės akcijos taisyklėse.

Kartais reklaminės akcijos tikslais dalijamės jūsų informacija su trečiosiomis šalimis. Daugiau informacijos apie tai žr. oficialiose atitinkamos reklaminės akcijos taisyklėse.

Mūsų skelbiamas reklamines akcijas gali remti „Yahoo“ arba „Yahoo“ ir trečiosios šalys. „Yahoo“ taip pat gali remti trečiųjų šalių vykdomas reklamines akcijas arba prisidėti prie tokių akcijų rėmimo.

Trečiosios šalys, vykdančios reklamines akcijas, gali rinkti ir naudoti jūsų informaciją pačios arba drauge su „Yahoo“. Jei trečiosios šalys renka ir naudoja jūsų informaciją, rekomenduojame peržiūrėti jų privatumo taisykles, kad sužinotumėte daugiau apie jų informacijos tvarkymo praktiką.

Kartais „Yahoo“ kviečia naudotojus dalyvauti tinkamumo naudoti tyrimuose, apklausose ir kituose kokybiniuose bei kiekybiniuose tyrimuose. Tyrimus taip pat atliekame naudodami duomenis, sukauptus mūsų vidaus įrašuose.

Asmenis, kurie padeda atlikti tyrimus, „Yahoo“ verbuoja įvairiai – reklaminiais skelbimais, el. pašto pranešimais ir per rinkos tyrimų bendroves. Dažnai reikalaujame, kad tyrimų ir apklausų dalyviai pasirašytų privatumo ar konfidencialumo sutartis.

Tyrimams taip pat naudojame informaciją apie auditorijas ir srautą iš savo žurnalo failų ir naudotojų duomenų bazių.

Atliekame įvairių rūšių tyrimus siekdami:

 • tobulinti savo ;
 • numatyti naujas funkcijas, kurias įtrauktume į savo Produktus ir ;
 • geriau suprasti savo naudotojų norus ir poreikius.ie

arba tyrimų statistiniais duomenimis dalijamės su partneriais, būsimais partneriais arba reklamuotojais, kai tai jiems aktualu.