„Yahoo“ bendruomenės gairės

„Yahoo“ sudaro įvairūs, visame pasaulyje žinomi skaitmeninių ir mobiliųjų paslaugų prekių ženklai, įskaitant „Yahoo News“, „Yahoo Finance“, „Yahoo Sports“, AOL, „TechCrunch“ ir t. t. „Yahoo“ bendruomenės apima įvairios patirties turinčius, skirtingo išsilavinimo ir mąstymo žmones, todėl siūlome platų produktų, paslaugų ir internetinių funkcijų spektrą. Šios gairės taikomos jūsų naudojimuisi „Yahoo“ produktais bei paslaugomis ir padės jums ir likusiai „Yahoo“ bendruomenei mėgautis maloniomis pramogomis. Taip pat peržiūrėkite visas papildomas taisykles, kurios gali būti taikomos konkretiems produktams ar paslaugoms, ir jų laikykitės.

Jūs, kaip „Yahoo“ naudotojas, atliekate svarbų vaidmenį užtikrinant, kad mūsų bendruomenės būtų gyvybingos ir saugios visų mūsų naudotojų atžvilgiu. Labai vertiname jūsų pagalbą užtikrinant, kad mūsų produktai ir paslaugos ir toliau padėtų kurti teigiamas, įvairialypes ir malonias bendruomenes, kurias taip sunkiai stengiamės puoselėti.

Trumpai

  • Būkite geri piliečiai. Bendraukite, megzkite ryšius ir pagarbiai elkitės su kitais. Nepravardžiuokite, neįžeidinėkite ir bereikalingai nepulkite kitų. Susilaikykite neskelbę turinio, kuriame asmenys vaizduojami stereotipiškai įžeidžiančiu, žalingu ar piktnaudžiaujančiu būdu.
  • Nenukrypkite nuo temos. Užtikrinkite turinio aktualumą ir atitinkamai jį koreguokite.
  • Žinokite taisykles. Jūsų veiklai, susijusiai su „Yahoo“, taikomos šios bendruomenės gairės ir „Yahoo“ paslaugos sąlygos, taip pat bet kokios konkrečiam produktui taikomos taisyklės.
    • Jei pastebite turinį, kuriuo pažeidžiamos šios bendruomenės gairės, praneškite apie jį naudodami pranešimo apie pažeidimą įrankį, prieinamą kiekviename mūsų produkte. 
    • Jei nesilaikysite šių taisyklių, jūsų paskyroje galime imtis veiksmų, kurie gali apimti turinio pašalinimą, komentavimo teisių sustabdymą, įspėjimus, paskyros sustabdymą ir (arba) nutraukimą. Darome viską, ką galime, kad užtikrintume sąžiningus rezultatus, tačiau visais atvejais pasiliekame teisę sustabdyti paskyras arba pašalinti turinį be įspėjimo dėl bet kokios priežasties, ypač siekdami apsaugoti savo paslaugas, infrastruktūrą, naudotojus ir bendruomenę. Nors šiomis gairėmis nenumatyta sutartinė prievolė veikti tam tikru būdu, stengsimės, kad šios gairės atitiktų mūsų principus ir vertybes.
    • Apsilankykite mūsų Pagalbos centre ir sužinokite daugiau apie tai, kaip taikome šias gaires, taip pat apie su konkrečiais produktais susijusias galimybes apskųsti sprendimą pašalinti turinį.

Produktų saugumo užtikrinimas

Grasinimas smurtu. Draudžiama grasinti smurtu asmenims ar grupėms, įskaitant visuomenės veikėjus. Apie įrodytus atvejus bus pranešta teisėsaugos institucijoms. Taip pat draudžiamas turinys, kuriuo skatinamas arba kurstomas smurtinis ar kitokio pobūdžio nusikalstamas elgesys (pvz., kuriame raginama įvykdyti nusikalstamus veiksmus prieš asmenį ar grupę arba išreiškiama parama smurtinį nusikaltimą padariusio asmens nusikalstamiems veiksmams).

Terorizmas. Draudžiamas turinys, kuriuo propaguojami, skatinami ar kurstomi tarptautinio terorizmo ar vietinio ekstremizmo aktai. Šis draudimas apima turinį, kuriuo remiamos arba garsinamos teroristinės ar ekstremistinės organizacijos, jų lyderiai ar susijusi smurtinė veikla, taip pat turinį, kuriuo asmenys verbuojami prisijungti prie teroristinių ar ekstremistinių organizacijų.

Vaikų išnaudojimas. Neskelbkite, nesiųskite ir neprašykite turinio, kuriuo būtų seksualizuojami nepilnamečiai ar sudaromos palankios sąlygos seksualinei prievartai prieš vaikus arba ji būtų skatinama. Tai apima skaitmeniniu būdu valdomą ir animacinį turinį. Medžiagos apie seksualinę prievartą prieš vaikus laikymas, platinimas ir prašymas yra sunkus nusikaltimas, apie kurį pranešame viso pasaulio teisėsaugos institucijoms per Nacionalinį dingusių ir išnaudojamų vaikų centrą. 

Neapykantą kurstanti kalba arba veikla. Draudžiame bet kokio pobūdžio turinį, kuriuo kurstoma neapykanta arba propaguojamas smurtas prieš asmenį ar asmenų grupę dėl jų faktinės ar spėjamos rasės, spalvos, etninės kilmės, nacionalinės kilmės, religijos, lyties, lytinės tapatybės, amžiaus, veterano statuso, seksualinės orientacijos, negalios, sveikatos būklės, ligos, politinių pažiūrų ar narystės. Taip pat draudžiame grupėms ir organizacijoms naudotis mūsų paslaugomis, kad būtų propaguojamas ar vykdomas smurtas ir neapykanta prieš kitus, remiantis pirmiau aprašytomis ypatybėmis (pvz., naudojimasis mūsų paslaugomis renginiui arba neapykantą kurstančios grupės susibūrimui reklamuoti). Peržiūrėkite šiuos patarimus, kaip kovoti su neapykantą kurstančiomis kalbomis, kuriuos parengė Kovos su garbės ir orumo pažeidimais lyga.

Savižudybė ir savęs žalojimas. Neskelbkite turinio, kuriuo skatinama arba šlovinama savižudybė ar savęs žalojimas. Tai apima turinį, kuriuo kiti skatinami save žaloti (pvz., turinio, kuriuo propaguojami valgymo sutrikimai, skelbimas).

Sunkus kūno žalojimas. Draudžiamas turinys, kuriuo vaizduojamas arba skatinamas sunkus kūno žalojimas, kankinimas arba žmonių ar gyvūnų žalojimas.

Suaugusiesiems skirtas turinys. Neskelbkite turinio, kuriame yra nuogumo, įskaitant vyrų ar moterų genitalijas arba apnuogintą moters krūtį, įskaitant spenelį. Pripažįstame šios taisyklės išimtis įrašams, turintiems meninę, šviečiamąją, politinę ar mokslinę vertę, ir kitais atvejais, kai turiniu nesiekta sukelti seksualinio susijaudinimo (pvz., žindymas, gimdymas ir nuogumas protesto atveju). Draudžiamas turinys, kuriame vaizduojami seksualiniai veiksmai, kūno skysčiai ar funkcijos seksualiniam susijaudinimui sukelti.

Priekabiavimas ir patyčios. Mūsų platformose draudžiami asmeniniai išpuoliai prieš kitus, ypač kitus „Yahoo“ naudotojus. Šis draudimas apima turinį, skirtą įbauginti, sugėdinti, pažeminti, seksualiai priekabiauti ar kitaip pakenkti, taip pat turinį, kuriuo slopinamos diskusijos arba naudotojai nukreipiami nuo mūsų platformų (pvz., kalba gąsdinant žmones, su kuriais nesutinkate, pasitelkiant pasikartojančius ar ne teminius pranešimus). Pripažįstame, kad patyčios, nukreiptos prieš nepilnamečius, gali būti ypač žalingos, ir griežčiau tikriname menkinamo pobūdžio turinį, skirtą jaunesniems nei 18 metų asmenims.

Prekyba žmonėmis ir prostitucija. „Yahoo“ paslaugomis draudžiama naudotis siekiant sudaryti palankias sąlygas prekybai žmonėmis sekso paslaugoms teikti, kitoms prekybos žmonėmis formoms ar komercinei seksualinei veiklai. Jei naudodamiesi „Yahoo“ paslaugomis susiduriate su prekybos žmonėmis atveju, praneškite apie tai ir paskatinkite aukas kreiptis į teisėsaugos institucijas.

Neteisėti narkotikai. Draudžiama vaizduoti neteisėtą narkotikų vartojimą ir aprašyti, kaip gaminti neteisėtus narkotikus ar jų įsigyti. Taip pat draudžiama pirkti ir pardavinėti bet kokios rūšies narkotikus mūsų platformose.

Neteisėta veikla. Draudžiamas turinys, kuriuo skatinama arba palengvinama neteisėta veikla. Tai apima neteisėtų prekių platinimą, pirkimą ir pardavimą.

Naudotojų privatumo apsauga

AII ir doksingas. Viešai neskelbkite savo ar kitų asmenų slaptos asmeninės informacijos. Šis draudimas apima slaptažodžius, identifikacinius numerius, banko sąskaitos informaciją, gimimo datas, namų ar darbo adresus ir kitą visuotinai pripažintą asmenį identifikuojančią informaciją (AII). Norėdami gauti daugiau informacijos apie savo paskyros apsaugą, apsilankykite mūsų žinyno puslapyje

Privatumo pažeidimai. Neskelbkite turinio, kuriuo skatinamas, palengvinamas ar dokumentuojamas kito asmens teisėtų privatumo lūkesčių pažeidimas. Šis draudimas apima vujaristinio pobūdžio mediją, intymius vaizdus ir vaizdo įrašus, paskelbtus be sutikimo, ir grasinimus viešai skelbti vaizdus, siekiant suklaidinti ar įbauginti kitą asmenį. Norėdami gauti papildomos informacijos apie paieškos rezultatų pašalinimą, apsilankykite mūsų žinyno puslapyje.

Platformos vientisumo užtikrinimas

Nesąžiningas elgesys (klaidinimas, dezinformavimas ir apsimetimas kitu asmeniu). Draudžiamas turinys, skirtas arba galintis klaidinti, apgauti ar kitaip pakenkti mūsų naudotojams. Tai apima bandymus atimti rinkėjus arba kitaip piktybiškai kištis į rinkimus. Negalite bandyti sukelti painiavos tarp savęs ir bet kurio kito asmens, organizacijos ar įmonės ar klaidinti vartotojų dėl paskelbto turinio kilmės ar jūsų ryšio su bet kuriuo kitu asmeniu, organizacija ar įmone; tačiau tam tikros išimtys, pvz., parodija ir satyra, gali būti leidžiamos, jei yra aiškiai nustatytos.

Brukalas / piktnaudžiavimas ištekliais / kenkėjiškos programos. Negalite naudoti mūsų produktų masiniams nepageidaujamiems pranešimams siųsti arba bet kokio tipo turiniui, kuris yra pasikartojantis, nesusijęs su tema arba skirtas nukreipti komercinei veiklai į ne „Yahoo“ svetainę, skelbti. Negalite kurti ar naudoti kelių paskyrų, kad reklamuotumėte ar slopintumėte savo ar kitų paskelbtą turinį arba apeitumėte „Yahoo“ taikomas saugos ir turinio valdymo priemones. Nenaudokite mūsų produktų sukčiavimui apsimetant ar virusų, kenkėjiškų programų ar kitų žalingo pobūdžio elementų perdavimui. Nesiimkite veiksmų, kuriais būtų trikdomas tinklų, serverių ar kitos „Yahoo“ ar kitiems priklausančios infrastruktūros veikimas.

Nebenaudojamos paskyros. Jei daugiau nei vienus metus nesinaudojote paskyra, ji gali būti išjungta ir visas paskyros turinys, įskaitant saugomus el. laiškus, gali būti ištrintas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie paskyros uždarymą ar išjungimą ir tai, kaip atsisiųsti duomenis, apsilankykite mūsų žinyno puslapyje

Intelektinės nuosavybės paisymas

Autorių teisės ir intelektinė nuosavybė. Neskelbkite turinio, kuriuo pažeidžiama kito asmens turima autorių, prekės ženklo ar kita intelektinės nuosavybės teisė. Aptikę tokį turinį arba teisių turėtojui paprašius, turinį pašalinsime. Norėdami sužinoti daugiau, peržiūrėkite autorių teisių ir intelektinės nuosavybės politiką.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021 m. rugsėjo mėn.​