Mūsų produktai

Mūsų produktai

Kai naudojate mūsų , mes įvairiais būdais renkame, naudojame jūsų duomenis ir jais dalijamės, kaip aprašyta mūsų Privatumo taisyklėse ir mūsų Slapukų taisyklėse. Šiame puslapyje aprašoma esama papildoma privatumo praktika ir aspektai, taikomi mūsų Produktams. Nuo pranešimų siuntimo produktų iki medijos ir paieškos. Peržiūrėkite toliau aprašytą mūsų Produktų įvairovę ir sužinokite daugiau apie tai, kaip naudojame jūsų duomenis, jais dalijamės ir kokius valdiklius turite kiekviename iš Produktų. Galite peržiūrėti ir valdyti tai, kaip naudojame jūsų duomenis, puslapyje „Jūsų privatumo valdikliai“.

Kai kurie mūsų Produktai prieinami tik tuomet, jei esate registruotas naudotojas. Jei turite klausimų apie tokius Produktus, žr. mūsų žinyno puslapius.

Mūsų praktika gali keistis, nes peržiūrime savo Produktus ir pridedame ar pašaliname funkcijas arba pasitelkiame kitus partnerius ir paslaugų teikėjus.

Mūsų „pranešimų siuntimo produktai“ apima „Yahoo“ adresų knygelę, „Yahoo“ kalendorių, „Yahoo“ grupes, „Yahoo Mail“, „AOL Mail“ ir „Yahoo“ užrašų knygelę. Jei norite daugiau sužinoti apie šiuos produktus, peržiūrėkite toliau pateiktą skyrių.

Kaip „Yahoo“ renka jūsų duomenis pranešimų siuntimo produktuose ir juos naudoja?

Būdas, kaip renkame ir naudojame jūsų duomenis, priklausys nuo skirtingų produktų tipų. Toliau pateikiame paaiškinimą, kaip renkame ir naudojame jūsų duomenis kiekvieno produkto atžvilgiu.

Kokius „Mail“ duomenis renka „Yahoo“?

Mes renkame ir turinio duomenis iš:

 • išsiųstų ir gautų el. laiškų;
 • nuotraukų; 
 • priedų.

Kaip „Yahoo“ naudoja jūsų „Mail“ duomenis?

Mes naudojame jūsų „Mail“ duomenis šiais tikslais:

 • siekdami pašto dėžutėje pateikti el. laiškus, kuriuos gaunate iš siuntėjų, ir išsiųsti jūsų el. laiškus gavėjams;
 • siekdami teikti filtrus ir kitas funkcijas, kad būtų patogiau naudotis „Mail“.  Pavyzdžiui:
  • kad galėtumėte pašto dėžutėje atlikti paiešką, pritaikyti ją individualiai ir tvarkyti;
  • kad galėtume paryškinti tam tikrus jūsų gaunamus el. laiškus, pvz., tuos, kuriuose pateikiama pristatymo informacija, kelionės informacija, dokumentai arba nuotraukos;
  • kad galėtume nustatyti brukalus, kenkėjiškas programas, sukčiavimo el. laiškus ir kitas apgaulės priemones.
   • Pvz., kai naudotojai spustelėja mygtukus „Brukalas“ ir „Ne brukalas“, mūsų apsaugos nuo brukalų komanda arba kiti su brukalais susijusių paslaugų teikėjai gali rankiniu būdu peržiūrėti žinutes. Kartais dalijamės tokių žinučių aspektais su siuntėjais, kad sumažėtų brukalo žinučių ir tokiu būdu pagerėtų kitų šalių el. laiškų kokybė; 
 • kad, gavę jūsų sutikimą, galėtume pateikti turinį ir reklamas, kurios, mūsų nuomone, jums bus įdomesnės ir aktualesnės, mūsų ir kitur .

Kaip vyksta „Mail“ analizė? 

Mūsų „Mail“ produktai analizuoja ir tvarko gaunamus komercinius el. laiškus, kad jums būtų patogiau. Komerciniai el. laiškai yra struktūriški mažmenininkų ir kitų organizacijų el. laiškai. Štai kaip vyksta analizė:  

 • kai gaunate komercinių el. laiškų, galime atpažinti kai kuriuos tokių žinučių elementus, pvz., raktažodžius, pakuotės sekimo ir produkto identifikavimo numerius bei kainas. 
  • Šio proceso metu mes bandome automatiškai pašalinti bet kokią informaciją, pagal kurią būtų galima jus identifikuoti, pvz., vardą ar adresą.
 • Mes naudojame savo analizės informaciją, kad galėtume jums teikti „Mail“ funkcijas, pvz., siuntinio sekimo funkciją.
 • Gavę jūsų sutikimą, naudosime tam tikrus jūsų komerciniuose el. laiškuose išanalizuotus elementus, kad asmeniškai pritaikytume turinį ir reklamas. Mes neanalizuojame asmenų, pvz., jūsų draugų ir šeimos narių, el. laiškų, kad suasmenintume turinį ir reklamas. Siekiant dar labiau apsaugoti naudotojo privatumą:
  • jokie su „Mail“ analize susiję el. laiškai ir joks el. laiškų turinys nepatenka už mūsų sistemų ribų;
  • su reklamuotojais nesidalijama jokia „Mail“ duomenimis pagrįsta naudotojo lygio informacija ar reklamavimo segmentais. „Mail“ duomenimis pagrįsti reklamavimo segmentai prieinami reklamuotojams tik mūsų sistemose;  
  • pasitelkus „Mail“ analizę sukurtiems reklamavimo segmentams reikalingas minimalus naudotojų skaičius;

„Gmail“ duomenys, kuriais dalijatės su „Yahoo“

Jei „Yahoo“ suteikiate prieigą prie savo „Gmail“ duomenų, „Yahoo“ pasieks šiuos duomenis tik siekdama teikti funkcijas savo el. pašto klientams, pavyzdžiui, el. laiškų (įskaitant ir priedus) kūrimo, siuntimo, skaitymo bei apdorojimo tikslais, ir neperduos šių „Gmail“ duomenų trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikia šioms funkcijoms teikti ir gerinti, siekiant nepažeisti taikomų teisės aktų arba sujungus, įsigijus arba pardavus turtą. „Yahoo“ nenaudos jūsų „Gmail“ duomenų reklamai teikti. 

„Yahoo“ neleis asmenims skaityti jūsų „Gmail“ duomenų, išskyrus atvejus, kai: 

 • „Yahoo“ gaus jūsų sutikimą dėl konkrečių žinučių; 
 • to reikia saugos sumetimais (pvz., tiriant klaidą ar pažeidimo atvejį) arba siekiant nepažeisti taikomų teisės aktų.

Kaip galite valdyti savo „Mail“ duomenis?

Norėdami atsisiųsti savo „Mail“ duomenų kopiją, apsilankykite „Mail“ atsisiuntimo tvarkyklėje.

 • „AOL Mail“: spustelėkite čia
 • „Yahoo Mail“: spustelėkite čia

Norėdami atsiimti savo „Yahoo“ suteiktą sutikimą analizuoti „Mail“, kad būtų asmeniškai pritaikytos reklamos ir turinys, apsilankykite puslapyje „Jūsų privatumo valdikliai“.

Norėdami ištrinti savo AOL arba „Yahoo Mail“ paskyrą arba pasinaudoti tam tikrais valdikliais dėl jūsų duomenų naudojimo, apsilankykite puslapyje „Jūsų privatumo valdikliai“.
 

Kaip galite valdyti savo nuostatas „Yahoo“ kalendoriuje?

 • Galite pasirinkti kalendorių rodyti viešai, rodyti tik pasirinktiems naudotojams arba nerodyti (privatus kalendorius).
 • Jei kalendorių leidžiate matyti kitiems, galite pasirinkti, kuriuos susitikimus slėpti, kuriuos rodyti kaip „Užimtas“ arba rodyti su informacija. 
 • Numatytąsias įvykio teisių nuostatas galite keisti kalendoriaus puslapyje „Parinktys“. Atlikti įvykio teisių nuostatų pakeitimai galios visiems įvykiams, kuriuos pridėsite po nuostatų pakeitimo, tačiau prieš pakeitimus pridėtų įvykių nuostatoms įtakos neturės. 
 • Taip pat turite galimybę atskirai keisti kiekvieno įvykio teises. Tą padaryti galite konkretaus įvykio redagavimo puslapyje.
 • ​Mes saugome kalendoriaus informaciją, kai sinchronizuojate duomenis iš įrenginių ar kitų paskyrų
   

Kaip „Yahoo“ naudoja jūsų „Yahoo“ grupių duomenis?

 • Žinutėse, kurias el. laiškais siunčiate į grupę, bus rodoma jūsų asmeninė informacija, įskaitant:
  • el. pašto adresą;
  • vardą ir slapyvardį;
  • „Yahoo“ ID;
  • jūsų narystės būseną.
 • Jums išsiuntus žinutę el. laišku grupei, kurios narys esate, visi tos grupės nariai gaus jūsų žinutę. 
 • Jūsų asmeninė informacija, pavyzdžiui, el. pašto adresas, vardas ir slapyvardis, „Yahoo“ ID, narystės būsena ir prisijungimo prie grupės data, bus matoma grupės savininkui ir grupių, kurioms priklausote, prižiūrėtojams.
 • Asmeniniai grupės savininkų ir prie grupės per pakvietimo įrankį prisijungti kviečiančių prižiūrėtojų asmeniniai el. pašto adresai yra matomi kvietimų gavėjams.

Kaip galite valdyti savo „Yahoo“ grupių duomenis?

 • Norėdami peržiūrėti savo asmeninę informaciją, susietą su jūsų grupėmis, apsilankykite puslapyje„Jūsų privatumo valdikliai“.
 • Galite redaguoti savo asmeninę informaciją, susietą su kiekviena grupe, kurios narys esate, nuėję į „Tvarkyti mano grupes“.
 • Mes galime saugoti kontaktų ir kalendoriaus duomenis, esančius „Mail“ ir tuomet, kai sinchronizuojate duomenis iš savo įrenginių (pvz., telefono kontaktų) ar trečiųjų šalių paslaugų, prie kurių prisijungiate naudodami savo paskyrą.
  • Sinchronizuoti kontaktai iš trečiųjų šalių paslaugų vėl gali automatiškai atsirasti juos ištrynus, nebent išjungtumėte sinchronizavimo funkciją.

Kaip „Yahoo“ dalijasi pranešimų siuntimo duomenimis?

 • Kad „Mail“ paskyrą galėtumėte prijungti prie trečiosios šalies paslaugos, gali tekti dalytis savo informacija su ta paslauga (pvz., savo el. pašto adresu ar el. pašto turiniu). „Yahoo“ nekontroliuoja ir nėra atsakinga už tai, kaip tokios trečiųjų šalių paslaugos tvarko ir naudoja jūsų duomenis.  
 • Siunčiant el. laiškus, tam tikra jūsų „Mail“ paskyros informacija gali būti matoma gavėjams, pvz., jūsų vardas, slapyvardis, pseudoportretas, paveikslėlis, lytinė tapatybė, miestas, prisijungimo būsena, su jūsų paskyra susieta kontaktinė informacija arba kita informacija, kurią pasirinkote rodyti viešai.
 • Kaip paaiškinta mūsų Privatumo taisyklėse, esant tam tikroms situacijoms pranešimų duomenimis, susietais su naudotojų paskyromis, dalijamės su trečiosiomis šalimis ir valdžios institucijomis:
  • kad ištirtume nusikalstamas veikas, mūsų sąlygų pažeidimus ar trečiųjų šalių teisių pažeidimus, užkirstume jiems kelią, juos aptiktume arba dėl jų patrauktume baudžiamojon atsakomybėn;
  • kad apsaugotume savo naudotojus ir jų duomenis;
  • kad ištirtume ir išspręstume technines problemas;
  • kad galėtume laikytis teisinių įsipareigojimų;
  • kad nustatytume ar įgyvendintume savo juridines teises arba apsigintume nuo teisinių reikalavimų.
 • Mūsų pranešimų siuntimo produktus gali sudaryti interaktyviosios trečiųjų šalių funkcijos, pvz., debesies saugyklos paslaugos (pvz., skirtos siųsti didelius priedus savo kontaktams) ir sumanūs aplankų agentai (pvz., automatiškas visų gavėjų perkėlimas į konkrečius aplankus arba ataskaitų apie išlaidas teikimas). 

 

Mūsų paieškos produktai apima „Yahoo“ paiešką, AOL paiešką ir „OneSearch“. Peržiūrėkite šį skyrių, norėdami sužinoti, kaip renkame, naudojame jūsų duomenis ir kaip jais dalijamės, kad galėtume teikti šiuos , bei kaip galite valdyti savo paieškos duomenų naudojimą.

Kaip „Yahoo“ naudoja jūsų „Yahoo“ paieškos ir AOL paieškos duomenis?

 • Kai atliekate paiešką produkte, kuriame naudojamas mūsų paieškos langelis, mes renkame informaciją, įskaitant slapukus, įrenginio tipą, įrenginio identifikatorius, IP adresą, naudotojo agento informaciją ir paieškos užklausą.
 • Padedame jums rasti tai, ko ieškote, automatiškai pateikdami populiarių paieškos terminų ir naujų temų, kurios jus galėtų sudominti, pasiūlymų. Pateikdami savo pasiūlymus remiamės agreguotais duomenimis, kuriuos renkame iš visų paieškų, taip pat iš individualios paieškos istorijos.
 • IP adresą naudojame jūsų vietai nustatyti ir jums pateikti konkrečią su jūsų vieta susijusią informaciją, pavyzdžiui, žemėlapius, vietinių įmonių sąrašus ir apžvalgas arba vietinius įvykius.
 • Kai kuri mūsų rodoma reklama gali būti suasmeninta pagal jūsų poreikius, remiantis jūsų paieškos užklausomis. Apsilankykite puslapyje „Jūsų privatumo valdikliai“ esančiame skirtuke „Paieškos istorija“, jei norite valdyti, kaip „Yahoo“ gali naudoti jūsų paieškos istoriją. Jei nebeleisite mums naudoti jūsų paieškos istorijos, kad jums būtų rodoma suasmeninta reklama, ir toliau matysite mūsų reklamą, bet ji nebebus pritaikyta pagal jūsų paieškos istoriją.
 • Kai naudojate „Yahoo Search“, galite matyti susijusius asmeninius rezultatus, parinktus iš kitų šaltinių, pvz., „Yahoo Mail“. Kai esate prisijungę, tik jūs galite matyti asmeninius paieškos rezultatus. Sužinokite, kaip valdyti (įskaitant išjungimą) asmeninius rezultatus.

Kaip galite valdyti savo „Yahoo“ paieškos ir AOL paieškos duomenis?

Atidarykite savo paieškos nuostatas, jei norite valdyti paieškos funkcijas, įskaitant „SafeSearch“ ir suasmenintų paieškos rezultatų (ne)rodymą.

 • AOL paieška: spustelėkite čia
 • „Yahoo“ paieška: spustelėkite čia

Norėdami peržiūrėti ir valdyti ankstesnes paieškos užklausas, žr. paieškos istoriją:

 • AOL paieška: spustelėkite čia
 • „Yahoo“ paieška: spustelėkite čia

Europoje gyvenantys naudotojai gali prašyti, kad tam tikri URL tam tikrais atvejais būtų blokuojami „Yahoo“ paieškos rezultatų puslapyje. Užklausą galite pateikti čia.

PASTABA. Jei pageidaujate pateikti užklausą, kad URL būtų blokuojami AOL paieškos rezultatų puslapyje, turite kreiptis į „Microsoft“ naudodami šią formą

Kaip „Yahoo“ dalijasi jūsų „Yahoo“ paieškos ir AOL paieškos duomenimis?

 • Daugybė partnerių padeda teikti mūsų „Yahoo“ paieškos ir AOL paieškos produktus, įskaitant mūsų rėmėjų teikiamas paieškos paslaugas.
 • Su šiais paieškos partneriais mes dalijamės informacija, pavyzdžiui, paieškos užklausa, IP adresu ir kita informacija iš jūsų žiniatinklio naršyklės ar programos.
 • Šie partneriai gali naudoti šią informaciją bei jūsų paieškos rezultatų paspaudimų informaciją, kad galėtų teikti aktualias reklamas ir paieškos rezultatus ir taip galėtų tobulinti paieškos produktą, atlikti tyrimus ir analizę bei padėti aptikti nesąžiningą veiklą, susijusią su rėmėjų teikiamais arba kontekstinės paieškos rezultatais, ir nuo jos apsisaugoti.
 • Galime performatuoti šių partnerių teikiamus rezultatus, kad palengvintume jūsų paiešką, bet niekada nekeičiame algoritmų pagrindu veikiančios paieškos rezultatų tvarkos.

Norėdami sužinoti daugiau apie šių paieškos partnerių duomenų rinkimo ir naudojimo praktiką, apsilankykite mūsų partnerių puslapyje.

Rėmėjų teikiami paieškos rezultatai

 • Rėmėjų teikiami paieškos rezultatai apima informaciją iš reklamuotojų, kurie sumokėjo už jų rodymą paieškos rezultatuose. Šiuos rezultatus pateikia mūsų paieškos partneris „Microsoft“. 
 • Paieškos rezultatuose gali būti stebėjimo URL, kuriuos naudoja „Yahoo“ ir (arba) mūsų paieškos partneriai, kad galėtų nustatyti paspaudimus iš paieškos rezultatų puslapio.  

Apžvalgos

 • Jei nuspręsite pateikti apžvalgą, į jūsų apžvalgą bus įtrauktas „Yahoo“ ID ar slapyvardis arba kita paskyros informacija, kuri pažymėta kaip vieša ir bus susieta su jūsų profiliu. Išskleidžiamajame meniu pasirinkite slapyvardį, kurį norėtumėte naudoti skelbdami įrašus. Taip pat galite sukurti naują slapyvardį ir profilį.
 • Šiuo metu negalima redaguoti savo paties apžvalgos ją paskelbus, tačiau, jei bandysite paskelbti antrą apžvalgą, matysite ankstesnę apžvalgą, kurią bus galima pateikti iš naujo.

Komentarai

 • Komentuoti naudotojų apžvalgas gali tik užsiregistravę ir prisijungę naudotojai. Kai komentuojate, jūsų profilis susiejamas su šiuo turiniu ir jūsų rodomas vardas bei profilio nuotrauka matomi kitiems naudotojams.
 • Jūsų paskelbti komentarai bus rodomi viešai kartu su jūsų „Yahoo“ ID arba pasirinktu slapyvardžiu ir profilio nuotrauka arba pseudoportretu.
 • Taip pat galite ištrinti savo paskelbtus komentarus pasirinkę ištrynimo parinktį, esančią šalia komentaro, kurį pageidaujate pašalinti.
 • Savo komentarus galite peržiūrėti skirtuke „Mano komentarai“ šalia komentarų srauto.
 • Jei komentuojate arba skelbiate apžvalgas, kliaukitės sveika nuovoka skelbdami savo asmeninę informaciją arba dalydamiesi ja su kitais. Atkreipkite dėmesį, kad visa asmeninė informacija, kurią nusprendžiate pateikti, gali būti skaitoma, renkama, naudojama kitų asmenų arba naudojama siųsti jums nepageidaujamus pranešimus. Esate atsakingi už asmeninę informaciją, kurią nusprendžiate paskelbti mūsų .

Mūsų prenumeruojamais produktais galima naudotis už mokestį.

Užsakydami prenumeruojamus produktus turite nurodyti savo mokėjimo informaciją. Šią informaciją naudosime operacijai užbaigti ir jūsų prenumeruojamam produktui aktyvinti. 

Į jūsų saugą „Yahoo“ žiūri labai rimtai. Persiųsdami jūsų mokėjimo informaciją bei kitą su prenumeruojamų produktų užsakymu susijusią informaciją naudojame pramonės standartą SSL (saugaus sujungimo sluoksnis).

Norėdami peržiūrėti, redaguoti ar atšaukti savo prenumeruojamus produktus, žr. mūsų žinyno puslapius, kur rasite daugiau informacijos.

Mūsų medijos apima „Yahoo“ naujienas, „HuffPost“, „Yahoo“ finansus, AOL finansus, „Yahoo“ orus ir „Yahoo“ atsakymus. Peržiūrėkite toliau pateiktą skyrių, norėdami sužinoti, kaip renkame, naudojame jūsų duomenis ir jais dalijamės, kai jūs lankotės šiuose Produktuose.

Kaip „Yahoo“ naudoja jūsų medijos duomenis?

 • Kai lankotės mūsų medijos produktuose, mes renkame jūsų duomenis, įskaitant:
  • informaciją, kurią tiesiogiai pateikiate mums;
  • naršymo veiklą;
  • jūsų vietą;
  • žiūrėtus elementus;
  • mėgstamus ir sekamus elementus;
  • jūsų naudojamą mediją;
  • vykdomas paieškas.
 • Šiuos duomenis naudojame siekdami suprasti jūsų pomėgius ir teikti jums suasmenintą reklamą, straipsnius, vaizdo įrašus ir kitą turinį, rodomą mūsų ir .
 • Mūsų medijos produktuose galite pateikti pasiūlymų ir atsiliepimų. Šią informaciją naudosime mūsų Produktams tobulinti.

Kaip „Yahoo“ dalijasi jūsų medijos duomenimis?

 • Medijos produktuose paskelbti komentarai yra vieši ir prie jų gali būti rodomi jūsų vardas, slapyvardis, pseudoportretas, nuotrauka ir (arba) kontaktinė informacija, susieta su jūsų paskyra. 
 • Naudodami mūsų el. paštą ar kitas socialinės medijos dalijimosi funkcijas, galite dalytis straipsniais, vaizdo įrašais ir kitu turiniu. Kai naudojatės šiomis funkcijomis, gavėjas (-ai) gali matyti jūsų vardą, naudotojo profilį / vardą ir (arba) el. pašto adresą. 
 • Jei užpildote formą, kuria prašoma papildomos informacijos iš mūsų partnerių (pavyzdžiui, kainos pasiūlymo, kelionių ar nekilnojamojo turto paslaugų), jūsų informacija yra perduodama arba tam tikrais atvejais tiesiogiai renkama šių partnerių, kaip nurodyta atitinkamoje formoje. Jei norite sužinoti, kaip šios įmonės jūsų informaciją naudos, peržiūrėkite atitinkamas jų privatumo taisykles. Už šios informacijos naudojimą atsakingos tik šios įmonės.
 • Kai kurias mūsų medijos produktų funkcijas teikia partneriai, kurie renka informaciją iš mūsų medijos produktų arba iš paslaugų, susietų su mūsų Produktais, bet vykdomų partnerio.
 • Mes analizuojame ir išsaugome jūsų pateiktą turinį, pvz., nuotraukas, priedus ir kitus pranešimus. Pavyzdžiui, galime rinkti informaciją apie jūsų fotoaparatą, fotoaparato nuostatas arba , jei tai įtraukta kaip vaizdų dalis. Ši informacija leidžia mums palaikyti mūsų saugą ir tobulinti jų funkcijas.

Kaip „Yahoo“ naudoja jūsų „Yahoo“ atsakymų duomenis?

 • „Yahoo“ renka informaciją apie jūsų veiklą „Yahoo“ atsakymuose, įskaitant konkrečius klausimus, atsakymus, komentarus ir balsavimus. Tam tikra mūsų renkama informacija gali būti jūsų asmeninė informacija.

Kaip „Yahoo“ dalijasi jūsų „Yahoo“ atsakymų duomenimis?

Kai paslaugoje „Yahoo“ atsakymai atliekate tam tikrą veiklą, pavyzdžiui, užduodate klausimų, atsakote arba komentuojate žinučių įrašus, ši veikla automatiškai priskiriama arba susiejama su „Yahoo“ naudotojo ID arba jūsų pageidaujamu slapyvardžiu. Jūsų veikla bus susieta su pasirinktu vardu. Šį vardą galite pakeisti bet kuriuo metu. Bus pakeistas ir su visa ankstesne veikla susietas vardas.

Jūsų paskelbtus klausimus, atsakymus ir komentarus gali peržiūrėti visi, besilankantys „Yahoo“ atsakymų svetainėje arba partnerių svetainėse, kuriose yra „Yahoo“ atsakymų turinio.

Paslaugoje „Yahoo“ atsakymai įjungus el. pašto funkciją „naudotojas naudotojui“, jūsų „Yahoo“ naudotojo ID ir el. pašto adresu nebus dalijamasi.

„Yahoo“ atsakymuose galite skelbti anoniminius įrašus ir įrašai viešai bus rodomi kaip anoniminiai.  Kaip nurodyta pirmiau, mes automatiškai priskirsime jūsų paskelbtą įrašą „Yahoo“ naudotojo ID arba pasirinktam slapyvardžiui arba su jais susiesime.  „Yahoo“ dalysis „Yahoo“ atsakymų turiniu ir susietais ID:

 • kad ištirtume nusikalstamas veikas, mūsų Paslaugos sąlygų pažeidimus ar trečiųjų šalių teisių pažeidimus, užkirstume jiems kelią, juos aptiktume arba dėl jų patrauktume baudžiamojon atsakomybėn;
 • kad apsaugotume savo naudotojus ir jų duomenis;
 • kad nustatytume ar įgyvendintume savo juridines teises arba apsigintume nuo teisinių reikalavimų.

Kaip galite atnaujinti ar ištrinti savo „Yahoo Answers“ duomenis?

 • Naudodami skiltį „Mano veikla“ galite peržiūrėti savo veiklą ir stebimą sąrašą, rasti savo profilį, redaguoti ir keisti nuostatas. 
 • Kol užduotas klausimas yra atviras, galite pridėti informacijos arba jį ištrinti.
  • Kai į klausimą bus atsakyta, nebegalėsite keisti arba ištrinti turinio. Tačiau uždavę klausimą galite nueiti į produkto nuostatų skiltį ir nustatyti, kad klausimas būtų rodomas anonimiškai. 
 • Jei nustatome, kad klausimai, atsakymai, komentarai arba slapyvardžiai pažeidžia mūsų Sąlygas, juos „Yahoo“ gali pašalinti bet kuriuo metu.  
  • Jei jūsų paskyra bus panaikinta, jūsų turinys išliks (įskaitant nuotraukas ir vaizdo įrašus), tačiau jūsų slapyvardis ir profilio nuotrauka bus nuasmeninti. Jei norėsite, kad jūsų turinys būtų pašalintas, turėsite kreiptis į „Yahoo“ klientų aptarnavimo komandą.

„Yahoo“ finansai ir AOL finansai siūlo didelę finansinių išteklių įvairovę, nuo tiesioginio įvykių rinkoje aprašymo iki prekybos ir vertybinių popierių kainų siūlymų, suasmeninto finansinių išteklių turinio ir įrankių.

Kaip „Yahoo“ dalijasi jūsų medijos duomenimis?

 • „Yahoo“ finansai ir AOL finansai bendradarbiauja su partneriais, kurie teikia įrankius, susietus su šiais produktais. Kai naudojatės šiais įrankiais, mūsų partneriai renka informaciją tiesiogiai iš jūsų. 
 • „Yahoo“ finansai ir AOL finansai turi kitų partnerių, su kuriais dalijamės tam tikra iš jūsų surinkta informacija, pavyzdžiui, apie tai, kada naudojatės tokiais įrankiais kaip nekilnojamojo turto paskolos skaičiuoklė. Nesidalijame informacija, kuri savaime gali būti naudojama pagrįstai jums identifikuoti ar su jumis susisiekti (pvz., jūsų vardas ar el. pašto adresas). Mes galime dalytis pseudonimine informacija, įskaitant demografinę informaciją. 
 • „Yahoo“ neatsako už svetainių ar įrankių, su kuriais susiejama iš „Yahoo“ finansų arba AOL finansų, privatumo taisykles.

Kaip „Yahoo“ naudoja jūsų „Yahoo“ pirkinių duomenis?

 • Naudodami jūsų „Yahoo“ pirkinių užklausas ir „Yahoo“ pirkinių naršymo istoriją pritaikome jūsų aplinką ir teikiame jums aktualesnę reklamą. Norėdami sužinoti daugiau apie galimybę valdyti savo duomenis, apsilankykite puslapyje „Jūsų privatumo valdikliai“. 

Kaip „Yahoo“ dalijasi jūsų „Yahoo“ pirkinių duomenimis?

 • Kai įsigyjate iš pardavėjo, įtraukto į „Yahoo“ pirkinių katalogą, su šiuo pardavėju bendraujate tiesiogiai. 
 • Už jūsų asmeninės bei užsakymo informacijos naudojimą atsako tik atitinkamas pardavėjas. Norėdami sužinoti, kaip šios įmonės naudoja jūsų asmeninę informaciją, žr. jų privatumo taisykles.

Mano „Yahoo“ suteikia galimybę suasmeninti naujienų kanalus, straipsnius ir kitas jus dominančias žiniatinklio paslaugas. Kad Mano „Yahoo“ galėtumėte pritaikyti pagal savo poreikius, turite būti registruotas „Yahoo“ naudotojas.

Kaip „Yahoo“ naudoja jūsų duomenis, jums naudojantis Mano „Yahoo“?

 • Mano „Yahoo“ moduliai suteikia galimybę sąveikauti su žiniatinklio paslaugomis, kurias teikia „Yahoo“ ir trečiosios šalys.
 • Kai naudodamiesi moduliu lankysitės tokiose trečiųjų šalių paslaugų svetainėse kaip „YouTube“, „Yahoo“ rinks informaciją apie tai, kaip sąveikaujate su tuo moduliu, kad galėtų tobulinti „Mano „Yahoo“ ir pritaikyti paslaugas pagal jūsų poreikius. Trečiųjų šalių paslaugos teikėjas remdamasis jūsų sąveika gali rinkti informaciją. Ji renkama ir naudojama laikantis paslaugos teikėjo privatumo taisyklių.

Kaip galite valdyti „Mano „Yahoo“?

 • Modulį galite pašalinti apatiniame modulio kampe spustelėję dantračio simbolį ir pasirinkę „Pašalinti“.

„Yahoo“ sportas suteikia prieigą prie didžiausių leidėjų sporto įvykių aprašymo vienoje vietoje. Išsamiai apžvelgiame sportą, atskleidžiame tikras emocijas ir kas iš tiesų motyvuoja žaidėjus.

Kaip „Yahoo“ naudoja jūsų „Yahoo“ sporto duomenis?

Jūsų el. pašto adresas yra matomas kitiems sezoninės sporto lygos „Fantasy“ prenumeratoriams pagal numatytąsias nuostatas. Šias nuostatas galite pakeisti kiekvienoje lygoje.