A Yahoo szolgáltatási feltételei

2021. november 1-jén az Ön által használt termékeket és szolgáltatásokat biztosító vállalat neve Verizon Media EMEA Limitedről Yahoo EMEA Limitedre változott. Az Ön adatait a továbbiakban is változatlan módon dolgozzuk fel. Ezenkívül az EU digitális szolgáltatásokról szóló törvénye értelmében bizonyos további feltételeket is biztosítanunk kell az Európai Unióban élő felhasználók számára – lásd lent a 14.13 bekezdés o. pontját.

2017 júniusában bejelentettük, hogy a Yahoo és az AOL egyesüléséből létrejött egy digitális- és mobilmédia-vállalat. Így most jelen egységes Yahoo szolgáltatási feltételek alapján működünk. Ha Yahoo vagy AOL fiókkal rendelkezik, ezeket a szolgáltatási feltételeket el kell fogadnia. (Ha még nem fogadta volna el ezeket a feltételeket, a Yahoo régi szolgáltatási feltételeit itt találja meg, az Oath (AOL-ra vonatkozó) régi szolgáltatási feltételeit pedig itt, melyek továbbra is irányadóak a fiókja tekintetében.) A jelen feltételek 2018. május 25-ével lépnek életbe azokra a Yahoo termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan, amelyek használatához nem kell bejelentkeznie. Ha új fiókot hoz létre, a mai nappal a lenti feltételek érvényesek.

 

A Yahoo Szolgáltatási feltételei
 1. Üdvözli a Yahoo

  Az Yahoo Inc., valamint a 13. szakaszban felsorolt márkái (ideértve a Yahoo és az AOL márkákat is), illetve a 13. és a 14. szakaszban felsorolt gazdasági társaságok (közös megnevezéssel „Yahoo”, „mi” és annak ragozott formái) a Yahoo cégcsalád tagjai. Márkáinkat, webhelyeinket, alkalmazásainkat, termékeinket, szolgáltatásainkat és technológiáinkat („Szolgáltatások”) a 13. szakaszban felsorolt szervezetek biztosítják. Körültekintően olvassa el az Önre érvényes szakaszokat: 1–13. szakasz, 14.1 szakasz és 14.13 szakasz. 

  A Szolgáltatások használatával Ön elfogadja ezeket a feltételeket, valamint az Ön által használt Szolgáltatásokhoz biztosított közösségi irányelveket és kiegészítő feltételeket (közös megnevezéssel ezek a „Feltételek”). A Feltételeket körültekintően olvassa el, mivel ezek jelentik a teljes megállapodást Ön és miközöttünk. 

  A JELEN FELTÉTELEK A FELELŐSSÉGÜNKET KORLÁTOZÓ RENDELKEZÉST TARTALMAZNAK A 9. SZAKASZBAN

  FELHASZNÁLÓK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN: A JELEN FELTÉTELEK LENTI 14.2 SZAKASZA KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI MEGÁLLAPODÁST ÉS A TÁRSULT PERLÉSI JOGRÓL ÉS AZ ESKÜDTSZÉKI ELJÁRÁS JOGÁRÓL VALÓ LEMONDÁST TARTALMAZ, AMELY MINDEN FELHASZNÁLÓRA ÉRVÉNYES AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN.

 2. A Szolgáltatások használata
  1. Jogosultság. Ön kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében a Szolgáltatások használatára jogosult. Ha egy gazdasági társaság vagy más szervezet nevében használja a Szolgáltatásokat, kijelenti, hogy megfelelő felhatalmazással rendelkezik a jelen Feltételek elfogadására az adott szervezet nevében. Ebben az esetben az adott szervezet fogadja el a jelen Feltételeket, és az „Ön” ezt a szervezetet jelenti. Ha egy fióktulajdonos nevében lép be egy fiókba (pl. rendszergazdaként, tanácsadóként, elemzőként stb.), a fióktulajdonos nevében végzett tevékenységeire a jelen Feltételek érvényesek. 
  2. Kártalanítás. Ha egy gazdasági társaság vagy más szervezet nevében használja a Szolgáltatásokat, illetve ha kereskedelmi célokra használja a Szolgáltatásokat, Ön és az adott szervezet kártalanítja a Yahoo-szervezeteket (meghatározásuk a lenti 8. szakaszban), és kármentességükről gondoskodik minden per, jogigény és a Szolgáltatások használatából vagy a jelen Feltételek megsértéséből fakadó, illetve ahhoz kapcsolódó minden jogi eljárás kapcsán, ideértve minden felelősséget vagy kiadást, amely jogigényekből (ideértve a gondatlansággal kapcsolatos kereseteket), veszteségekből, károkból, perekből, ítéletekből, eljárási költségekből és ügyvédi díjakból fakad. 
  3. Életkor. Ha nem éri el a 14. szakaszban meghatározott Minimális életkort, nem regisztrálhat felhasználói fiókot. Hacsak nem rendelkezik jelenleg az Egyesült Államokban Yahoo családi fiókkal, a Szolgáltatások használatához be kell töltenie a Minimális életkort. A Szolgáltatások bizonyos részei felnőtteknek szóló anyagokat tartalmaznak. Ha nem töltötte be saját országában a nagykorúságot, ne nyissa meg ezeket a tartalmakat.
  4. A tagok viselkedése. Elfogadja, hogy úgy használja a Szolgáltatásokat, hogy azzal ne sértse meg a jelen feltételeket és a közösségi irányelveinket, beleértve a következőket:
   1. Nem szerez vagy próbál szerezni jogosulatlan hozzáférést a Szolgáltatásokhoz vagy a szervereinkhez, rendszereinkhez, hálózatunkhoz és adatainkhoz.
   2. Nem tesz elérhetővé olyan anyagot, amely gyerekeknek káros, fenyegető, durva, zaklató jellegű, jogsértő, becsületsértő, vulgáris, obszcén, rágalmazó jellegű, mások magánélethez való jogát sérti, gyűlöletkeltő, rasszista, illetve egyéb módon kifogásolható.
   3. Nem sérti meg a vonatkozó jogszabályokat.
   4. Nem lép fel más személyek vagy szervezetek nevében, és nem használ hamis vagy manipulált fejléceket vagy azonosító jellemzőket, hogy elfedje a Szolgáltatáson keresztül közvetített bármely tartalom eredetét. 
   5. Nem oszt meg olyan anyagot, amelynek megosztására nem jogosult, illetve amely sért bármely szabadalmat, védjegyet, üzleti titkot, szerzői jogot vagy bármely személy vagy szervezet más jellegű tulajdonjogát.
   6. Előzetes írásos engedélyünk nélkül nem tesz közzé hirdetéseket vagy más kereskedelmi felhívásokat tartalmazó anyagokat.
   7. Nem tesz elérhetővé vírusokat és más számítógépes kódokat, fájlokat, programokat vagy tartalmakat, amelyek célja a Szolgáltatások működésének megzavarása, leállítása vagy korlátozása, illetve amelyek más felhasználókra hatással vannak.
   8. Nem zavarja vagy szakítja meg a Szolgáltatások vagy a hozzájuk bármilyen módon kapcsolódó szerverek, rendszerek vagy hálózatok működését.
   9. A kifejezett előzetes engedélyünk nélkül semmilyen célból nem érhet el és nem gyűjthet adatokat a Szolgáltatásainkban – és nem is tehet erre kísérletet – semmilyen automatikus módszer, eszköz, program, algoritmus vagy metódus segítségével, ideértve, de ezekre nem korlátozva a robotokat, pókokat, scraper robotokat, adatbányászati eszközöket, illetve egyéb adatgyűjtő és -kinyerő eszközöket.
   10. Nem használhat fel tartalmakat vagy bármilyen adatot (a) olyan adatbázis, archívum, mobilalkalmazás, adatfolyam, modul vagy bármely egyéb összesített adatforrás létrehozásához, amely versenytársa a Szolgáltatásoknak vagy az adatszolgáltatóink által nyújtott szolgáltatásoknak, illetve részben vagy teljesen helyettesíti ezeket; valamint (b) olyan szolgáltatás nyújtásához, amely versenytársa a Yahoo vagy az adatszolgáltatóink által nyújtott Szolgáltatásoknak vagy adatoknak, illetve lényegében helyettesíti ezeket.  
  5. A Szolgáltatások használata. A Szolgáltatásokhoz kapcsolódó minden iránymutatást és szabályzatot be kell tartania. A Szolgáltatásokkal nem élhet vissza, és azokat nem zavarhatja meg, illetve nem érheti el azokat az általunk biztosított felülettől és utasításoktól eltérő módon. A Szolgáltatásokat csak a jogszabályok által megengedettek szerint használhatja. Hacsak kifejezetten másként nem rendelkezünk, a Szolgáltatásokat és azok bármely részét nem érheti el és nem használhatja újra kereskedelmi célokra. 
  6. Exportszabályok. Vállalja az Egyesült Államok exportszabályainak és más megfelelő országok kereskedelmi szabályainak betartását, korlátozás nélkül ideértve az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériumának exportadminisztrációs szabályait és az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma által bevezetett embargókat és kereskedelmi szankciókat. Kijelenti és garantálja az alábbiakat: (1) tiltott félként nem szerepel a kormányzati exporttilalmi listákon (pl. https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern); (2) tiltott feleknek vagy tiltott országokba nem exportálja újra a Szolgáltatásokat, és a Szolgáltatások segítségével nem közvetít szoftvereket, technológiai megoldásokat és egyéb műszaki adatokat ilyen feleknek vagy országokba; és (3) nem használja a Szolgáltatásokat katonai, nukleáris fegyverekkel kapcsolatos, rakétatechnológiai, illetve vegyi vagy biológiai fegyverekkel kapcsolatos végcélokra, és a Szolgáltatások felhasználásával nem végez más tevékenységet, amely sérti az Egyesült Államok vagy más érintett országok export- és importszabályozását. 
  7. Korrupcióellenes jogszabályok. Vállalja a vonatkozó korrupcióellenes jogszabályok betartását, ideértve a jelen Feltételekhez kapcsolódóan bármely félnek korrupt célokra eszközölt jogellenes kifizetéseket tiltó jogszabályokat. 
  8. Tulajdonjog és újrahasználat. A Szolgáltatások használatával nem szerez szellemi vagy egyéb tulajdonjogot vagy érdekeltséget a Szolgáltatásokban és az elért anyagokban. A Szolgáltatásokban használt arculati jellemzőket és logókat nem használhatja fel, hacsak erre külön kifejezett, írásbeli engedélyt nem adtunk Önnek. A Szolgáltatásokban vagy azokkal együtt megjelenített jogi figyelmeztetéseket nem távolíthatja el, fedheti el vagy módosíthatja. Hacsak erre kifejezett írásos engedéllyel nem rendelkezik, nem reprodukálhatja, módosíthatja, adhatja kölcsön vagy bérbe, értékesítheti, cserélheti el, forgalmazhatja, közvetítheti, terjesztheti, adhatja elő nyilvánosan, használhatja fel származékos munkák alapjaként vagy használhatja bármely kereskedelmi célra a Szolgáltatásokat és azok bármely részét, illetve felhasználását vagy elérését (ideértve a tartalmakat, a hirdetéseket, az API-kat és a szoftvereket). 
  9. Szoftverlicenc. A jelen Feltételek folytonos betartása esetén személyre szóló, jogdíjmentes, át nem ruházható, nem engedményezhető, visszavonható, nem kizárólagos licencet adunk Önnek az általunk a Szolgáltatások részeként biztosított szoftverek és API-k használatára. A licenc egyedüli célja, hogy lehetővé tegye Önnek a Szolgáltatások használatát és előnyeinek élvezetét az általunk biztosított formában, a jelen Feltételekben és az esetleges kiegészítő feltételekben vagy irányelvekben engedélyezett módon. Szoftverünk forráskódját nem fejtheti vissza és kinyerésére nem tehet kísérletet, hacsak a vonatkozó jogszabályok nem tiltják ezt a korlátozást, illetve erre tőlünk kifejezett írásos engedéllyel nem rendelkezik. A szoftverünk az Ön előzetes értesítése nélkül, automatikusan letölthet és telepíthet biztonsági és egyéb frissítéseket.
  10. Támogatás. Kifejezett, eltérő tartalmú kijelentés hiányában nem ígérünk felhasználói támogatást a Szolgáltatásokhoz. Ha mégis biztosítunk támogatást, azt saját kizárólagos belátásunk alapján tesszük, és ez nem jelent garanciát arra, hogy később is biztosítunk támogatást. 
  11. Díjak. Saját kizárólagos belátásunk alapján fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a Szolgáltatások (és a kapcsolódó támogatás) használatáért vagy eléréséért díjat szedjünk, akár léteznek ezek a díjak jelenleg, akár nem. Ha úgy döntünk, hogy díjat szedünk, a saját fizetési feltételeink alkalmazandók, és előzetesen értesítjük Önt. 
  12. A Szolgáltatások különböző változatai. A Szolgáltatások különböző változataiban különböző funkciók állhatnak rendelkezésre, és az Ön országában vagy régiójában nem feltétlenül érhető el minden funkció. Abban az esetben sem feltétlenül érhető el minden funkció, ha a felhasználó, akivel kommunikál, Öntől eltérő változatot használ, illetve külső szoftvert használ. 
  13. Visszaélés elleni szabályzat. A Yahoo tiltja a kéretlen e-mailek és üzenetek küldését a Szolgáltatások segítségével. A Szolgáltatások kapcsán nem végezhet kereskedelmi tevékenységet nem kereskedelmi célú jellemzőkre vagy alkalmazásokra vonatkozóan, illetve nagy volumenű tevékenységet az előzetes írásos hozzájárulásunk nélkül. Nem vehet részt olyan tevékenységben, amely zavarja a Szolgáltatásokat vagy más felhasználók felhasználói élményét. 
  14. Az Envrmnt 360 feltételei. Felhasználók az Egyesült Államokban: Az Envrmnt 360 Önre érvénes feltételeit megtalálja angol nyelven itt és spanyol nyelven ittRSS-hírcsatornák. Ha egy általunk biztosított RSS-hírcsatornát használ („a Yahoo RSS-hírcsatornája”), csak módosítás nélkül jelenítheti meg a hírcsatorna tartalmát, és fel kell tüntetnie a forrásként szolgáló webhelyünket, valamint linket kell elhelyeznie, amely teljes cikkre mutat a Yahoo RSS-hírcsatornáján. Nem építhet be hirdetéseket a Yahoo RSS-hírcsatornájába. A Yahoo fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megszüntesse bármely RSS-hírcsatornáját, valamint hogy bármikor, indoklás nélkül előírhassa bárkinek, hogy szüntesse meg a Yahoo RSS-hírcsatornájának használatát. A Yahoo termékei és szolgáltatásai kapcsán konkrétabb felhasználási feltételek is érvényben lehetnek a Yahoo RSS-hírcsatornájának használatára vonatkozóan.
 3. Az Ön felhasználói fiókja; értesítések.
  1. Fiókadatok. Egyes Szolgáltatások használatához fiókra lehet szüksége. Gondoskodnia kell fiókadatai (azaz a Szolgáltatásokra való regisztráció vagy előfizetés során megadott adatok) naprakész, hiánytalan, pontos és valós voltáról. Amennyiben a 14. szakasz az Ön országára vonatkozóan másként nem rendelkezik, az AOL-fiókok kivételével a Yahoo-fiókok nem ruházhatók át, és a fióktulajdonos halála esetén megszűnik minden hozzájuk fűződő jog.
  2. A fiók elérése. Az Ön felelőssége minden tevékenység, amely fiókjában vagy azon keresztül történik. Fiókja védelme érdekében gondoskodjon jelszava bizalmas jellegéről. Fiókja jelszavát ne használja más szolgáltatásokhoz. Törvényes jogainak fenntartása mellett, amennyiben elfelejti jelszavát, és egyéb módon sem tudja igazolni hozzáférési jogát Yahoo-fiókjához, tudomásul veszi és elfogadja a lehetőséget, hogy fiókját nem érheti el, és a hozzá kapcsolódó adatok nem lesznek visszanyerhetők. 
  3. Értesítések. Yahoo többek között e-mailben, postán, szöveges üzenetben, SMS-ben, MMS-ben, push-értesítésben, alkalmazáson belüli értesítésben, a Szolgáltatásokban közzétett közleményekben, telefonon vagy más, jelenleg ismert vagy később kifejlesztett, észszerű módon biztosíthat Önnek értesítéseket, köztük szolgáltatási közleményeket és a jelen Feltételek változásaival kapcsolatos értesítéseket. Ön beleegyezik az értesítések fogadásába a fenti módok bármelyikén keresztül. Ha jogosulatlan módon éri el a Szolgáltatásokat, ezzel megsértve a Feltételeket, lehetséges, hogy nem kap értesítéseket, egyben minden olyan értesítés kézbesítettnek minősül, amit megkapott volna, ha a Szolgáltatásokhoz jogosult módon fért volna hozzá.
 4. Adatvédelem. 

  Adatvédelmi irányelveink megfogalmazzák, hogy kik vagyunk, milyen információkat gyűjtünk Öntől, hogyan dolgozzuk fel és kivel osztjuk meg az adatait, továbbá ismertetik az Ön adatvédelmi törvények által biztosított jogait is. 

 5. A szerzői jogok és más szellemi tulajdonjogok megsértéséhez fűződő jogigényekkel kapcsolatos eljárás.

  A Yahoo tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogait, és felhasználóinktól is ezt várjuk el. A megfelelő körülmények esetén és saját belátásunk alapján kikapcsolhatjuk vagy megszüntethetjük az esetleges jogsértő felhasználók fiókját, és/vagy egyéb megfelelő lépéseket tehetünk azokkal kapcsolatban. Ha Ön úgy véli, hogy szerzői jogait vagy szellemi tulajdonjogait megsértették, kövesse az itt leírt utasításokat.

 6. A Szolgáltatások tartalma és a Yahoo részére biztosított licenc.
  1. Tartalmak. Szolgáltatásaink olyan tartalmakat is megjelenítenek, amelyek létrehozója és tulajdonosa nem mi vagyunk. A tartalmak annak a szervezetnek vagy személynek a kizárólagos felelőssége alá tartoznak, amely vagy aki elérhetővé teszi őket. A Yahoo nem vállal felelősséget külső felek tevékenységeiért, ideértve azokat a személyeket vagy szervezeteket is, akikkel vagy amelyekkel a Szolgáltatásokon keresztül Ön kommunikál. Sok Szolgáltatásban tartalmakat küldhet be. Ön, és nem a Yahoo felelős minden tartalomért, amelyet a Szolgáltatásokon keresztül feltölt, közzétesz, e-mailben elküld, közvetít vagy egyéb módon elérhetővé tesz. Ha egy tartalom sérti a Feltételeket vagy a vonatkozó jogszabályokat, azt eltávolíthatjuk vagy megjelenítését elutasíthatjuk, ám ez nem jelenti azt, hogy a Szolgáltatásokat megfigyeljük, vagy hogy bármely tartalmat ellenőrzünk vagy szűrünk. A Szolgáltatások használatával vagy elérésével tudomásul veszi és elfogadja, hogy sértő, erkölcstelen vagy kifogásolható tartalmakkal találkozhat.
  2. Szellemi tulajdonjogok és licencek biztosítása. Hacsak egy adott termék feltételei vagy egy adott Szolgáltatásunk irányelvei másként nem rendelkeznek, tartalmak feltöltésekor, megosztásakor vagy a Szolgáltatásokba való beküldésekor Önnél marad minden szellemi tulajdonjog a tartalom kapcsán, és részünkre világszintű, jogdíjmentes, nem kizárólagos, örökös, visszavonhatatlan, átruházható és allicencbe adható licencet ad (a) a tartalom felhasználására, tárolására, megőrzésére, reprodukálására, módosítására, származékos munkák (pl. fordítások, adaptációk, összefoglalók és egyéb módosított változatok) alapjaként való alkalmazására, közlésére, közzétételére, nyilvános előadására, nyilvános kiállítására és terjesztésére bármely módon és bármely csatornán, amely jelenleg ismert vagy amelyet később fejlesztenek ki és (b) arra, hogy más felhasználóknak lehetővé tegyük a tartalmak elérését, reprodukálását, terjesztését, nyilvános megjelenítését, származékos munkák alapjaként való felhasználását és nyilvános előadását a Szolgáltatásokon keresztül, ahogyan azt a Szolgáltatások funkciói lehetővé teszik (például hogy a felhasználók reblogolják, reposztolják vagy letöltsék a tartalmakat). A Szolgáltatások egy részében előfordulhatnak specifikus feltételek vagy beállítások, amelyek a Szolgáltatásokba beküldött tartalmak más felhasználási körét teszik lehetővé. Rendelkeznie kell a megfelelő jogosultsággal, hogy megadja nekünk a jelen 6(b) szakaszban leírt licencet minden feltöltött, megosztott vagy a Szolgáltatásokba beküldött tartalom kapcsán. 
 7. A Szolgáltatások módosítása és megszüntetése; fiókok megszüntetése.
  1. A Szolgáltatások folyamatos innováción, változásokon és fejlesztéseken esnek át. Hacsak a 14. szakasz az Ön régiója kapcsán másként nem rendelkezik, értesítés nélkül hozzáadhatunk vagy eltávolíthatunk funkciókat vagy jellemzőket, új korlátozásokat vezethetünk be a Szolgáltatásokra nézve, vagy átmenetileg vagy véglegesen felfüggeszthetünk vagy leállíthatunk egy Szolgáltatást. 
  2. A Szolgáltatások használatát bármikor megszüntetheti. AOL-fiókját bármikor lemondhatja vagy törölheti itt, Yahoo-fiókját pedig lemondhatja vagy törölheti itt. További információkért tekintse meg a megfelelő súgóközpontot. 
  3. Hacsak a 14. szakasz az Ön régiója kapcsán másként nem rendelkezik, bármikor, értesítés nélkül, bármilyen okból (korlátozás nélkül ideértve a jelen Feltételek megsértését, a bírósági határozatokat és a felhasználói inaktivitást) ideiglenesen vagy véglegesen felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük a fiókját, korlátozásokat vezethetünk be a Szolgáltatásokra vagy azok egy részére nézve, és korlátozhatjuk hozzáférést a Szolgáltatásokhoz vagy azok egy részéhez.
  4. Esetleges törvényes jogainak fenntartásával fiókja megszüntetése esetén a felhasználónevéhez, a jelszavához és a fiókjához kapcsolódó információkhoz, fájlokhoz és tartalmakhoz való hozzáférése is megszűnhet, és felhasználónevét más felhasználók regisztrálhatják. Ha fizetős Szolgáltatást vesz igénybe, tekintse meg a fizetési feltételeinket itt.
 8. Garanciák és felelősségkizárások.
  1. A YAHOO, VALAMINT ANYAVÁLLALATAI, LEÁNYVÁLLALATAI, TÁRSVÁLLALATAI, TISZTSÉGVISELŐI, IGAZGATÓ, MUNKAVÁLLALÓI, ALVÁLLALKOZÓI, KÉPVISELŐI, PARTNEREI, LICENCTULAJDONOSAI ÉS FORGALMAZÓI (KÖZÖS MEGNEVEZÉSSEL A „YAHOO-SZERVEZETEK”) A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁRNAK MINDEN KIFEJEZETT ÉS VÉLELMEZETT VÁLLALÁST, ÍGÉRETET ÉS GARANCIÁT A SZOLGÁLTATÁSOKRA NÉZVE. SZOLGÁLTATÁSAINKAT ADOTT ÁLLAPOTBAN, AZ ADOTT HIBÁKKAL ÉS AZ ADOTT ELÉRHETŐSÉG SZERINT KÍNÁLJUK. A SZOLGÁLTATÁSOKAT (ÉS ÍGY A BENNE FOGLALT TARTALMAKAT) SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA, ÉS NEM VÁLLALJUK, ÍGÉRJÜK MEG VAGY GARANTÁLJUK, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSE MEGSZAKÍTÁSMENTES, IDŐSZERŰ, BIZTONSÁGOS VAGY HIBAMENTES LESZ. TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY AZ INTERNETES ADATÁTVITEL VAGY BÁRMELY ADATTÁROLÁSI TECHNOLÓGIA BIZTONSÁGOS JELLEGE SOHA NEM GARANTÁLT, ÉS KIFEJEZETTEN KIZÁRUNK MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT EZZEL KAPCSOLATBAN. NEM TESZÜNK ÍGÉRETET, ÉS NEM VÁLLALUNK KÖTELEZETTSÉGET VAGY GARANCIÁT A SZOLGÁLTATÁSOKBAN FOGLALT VAGY ONNAN HIVATKOZOTT TARTALMAKRA, A SZOLGÁLTATÁSOK KAPCSÁN BIZTOSÍTOTT TÁMOGATÁSRA, A SZOLGÁLTATÁSOK KONKRÉT FUNKCIÓIRA, A SZOLGÁLTATÁSOK BIZTONSÁGOS JELLEGÉRE, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁSOK MEGBÍZHATÓSÁGÁRA, MINŐSÉGÉRE, PONTOSSÁGÁRA, ELÉRHETŐSÉGÉRE VAGY AZON KÉPESSÉGÉRE NÉZVE, HOGY ELEGET TEGYENEK AZ ÖN IGÉNYEINEK, BIZTOSÍTSANAK BIZONYOS VÉGTERMÉKEKET VAGY ELÉRJENEK BIZONYOS EREDMÉNYEKET. 
  2. EGYES ORSZÁGOKBAN ELŐÍRNAK BIZONYOS VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT, PÉLDÁUL A FORGALOMBA HOZHATÓSÁG, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG ÉS A JOGTISZTASÁG VÉLELMEZETT GARANCIÁJÁT. A SZOLGÁLTATÁSOK KAPCSÁN A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁRUNK MINDEN VÉLELMEZETT VAGY KIFEJEZETT ÍGÉRETET ÉS GARANCIÁT. 
 9. A felelősség korlátozása. 

  TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A YAHOO-SZERVEZETEK A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁRNAK MINDEN FELELŐSSÉGET AZ ALÁBBIAK KAPCSÁN: BÁRMELY KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁR, HÁROMSZOROS VAGY EGYÉB TÖBBSZÖRÖS KÁRTÉRÍTÉS, ILLETVE ELRETTENTŐ VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRTÉRÍTÉS, AMELY A JELEN FELTÉTELEKBŐL VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁBÓL ERED, ILLETVE AHHOZ KAPCSOLÓDIK. A YAHOO-SZERVEZETEK NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET BÁRMELY ELMARADT HASZON VAGY BEVÉTEL, ELVESZTETT ÜZLETI LEHETŐSÉG VAGY ÉRTÉKCSÖKKENÉS KAPCSÁN, IDEÉRTVE A SZEMÉLYES ADATOK ÁLLÍTÓLAGS ELVESZTÉSÉT VAGY ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉT ÉS BÁRMELY MÁS VESZTESÉGET (EGYÜTT: „VESZTESÉG”), AMELY A JELEN FELTÉTELEKBŐL VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁBÓL VAGY ELÉRÉSÉBŐL ERED, ILLETVE AHHOZ KAPCSOLÓDIK, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ ALÁBBIAKBÓL EREDŐ VAGY AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VESZTESÉGEKET: A SZOLGÁLTATÁSOKBAN TÁROLT VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL KÖZÖLT ADATOK TÖRLÉSE, MÓDOSÍTÁSA, HIBÁS KÉZBESÍTÉSE VAGY TÁROLÁSÁNAK MEGHIÚSULÁSA; FIÓKJÁNAK KORLÁTOZÁSA, FELFÜGGESZTÉSE VAGY MEGSZÜNTETÉSE; A SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL INFORMÁCIÓK, KÖZTÜK SZEMÉLYES ADATOK LETÖLTÉSE VAGY MEGOSZTÁSA; A FIÓKJÁHOZ VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKBAN TÁROLT VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL MEGOSZTOTT ADATOKHOZ VALÓ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉS; A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY KÜLSŐ FELEK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT, KÜLSŐ WEBHELYEKRE VAGY ANYAGOKRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOK; A SZOLGÁLTATÁSOKBAN VAGY AZOKON KERESZTÜL TALÁLT HIRDETŐKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS VAGY A PROMÓCIÓIKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL; ÉS AZ ILYEN HIRDETŐK ÁLTAL ÉRTÉKESÍTETT MINDEN TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS. A YAHOO-SZERVEZETEK NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET A MÁSOK ÁLTAL OKOZOTT PROBLÉMÁK, HARMADIK FELEK HELYTELEN VAGY JOGELLENES CSELEKEDETEI ÉS VIS MAIOR ESEMÉNYEK KAPCSÁN. A JELEN FELTÉTELEK KORLÁTOZÁSAI ÉS FELELŐSSÉGKIZÁRÁSAI ATTÓL FÜGGETLENÜL ÉRVÉNYESEK, HOGY ÉRTESÜLTÜNK VAGY ÉRTESÜLHETTÜNK VOLNA-E A KÁROK ESHETŐSÉGÉRŐL.

  A TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ÉS A 14. SZAKASZ ELLENTÉTES TARTALMÚ RENDELKEZÉSEINEK KIVÉTELÉVEL A YAHOO-SZERVEZETEK KIZÁRNAK MINDEN FELELŐSSÉGET A JELEN FELELTELEKBŐL VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKBÓL FAKADÓ VAGY AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ MINDEN JOGVITA KAPCSÁN, AMENNYIBEN AZ ÉRINTETT ÖSSZEG MEGHALADJA AZ ÖN ÁLTAL RÉSZÜNKRE A SZOLGÁLTATÁSOKÉRT KIFIZETETT ÖSSZEGET.

 10. Visszajelzés.

  Elfogadja, hogy az Ön értesítése és az Ön felé fennálló bármely kötelezettség, korlátozás vagy kompenzációs kötelezettség nélkül felhasználhatunk minden javaslatot, ötletet, ajánlást, visszajelzést és más véleményt (közös néven „Visszajelzés”), amelyet részünkre a termékeink, szolgáltatásaink, webhelyeink, alkalmazásaink vagy technológiáink kapcsán elküld, és Ön lemond a Visszajelzések kapcsán jelenleg létező vagy később keletkező minden jogáról vagy azok érvényesítéséről, ideértve a morális és az azzal egyenértékű jogokat.

 11. Díjköteles szolgáltatások és számlázás. Hacsak az Ön által használt Szolgáltatások kiegészítő feltételei másként nem rendelkeznek, a jelen 11. szakasz rendelkezései érvényesek Önre. 
  1. Bizonyos termékeket és előfizetéseket díjfizetés ellenében biztosítunk („díjköteles Szolgáltatások”). Ezekre a díjköteles Szolgáltatásokra a jelen Feltételek mellett azok a kiegészítő feltételek vonatkoznak, amelyeket a díjköteles Szolgáltatásra való regisztráció során elfogadott. Ha regisztrál egy díjköteles Szolgáltatásra, választania kell egy fizetési módot, és meg kell adnia nekünk a pontos számlázási és fizetési adatait, amelyeket köteles mindenkor naprakészen tartani. Számos díjköteles Szolgáltatás esetében rendelkeznie kell Yahoo- vagy AOL- -azonosítóval, illetve regisztrálnia kell egy ilyen azonosítót. Az AOL Dial-Up szolgáltatás ügyfeleire vonatkozó kiegészítő feltételeket itt találja meg. 
  2. Az alábbi fontos rendelkezések vonatkoznak minden díjköteles szolgáltatásunkra:
   1. Külső termékek. Ha a díjköteles Szolgáltatás külső terméket is tartalmaz, tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatás megvásárlásával és használatával a külső fél szolgáltatási feltételeit és adatvédelmi szabályzatát is elfogadja, amelyeket érdemes alaposan átolvasnia, mielőtt elfogadná őket.
   2. Fizetés. Kijelenti, hogy betöltötte a szerződéskötéshez szükséges minimális életkort. Vállalja, hogy a tőlünk megvásárolt díjköteles Szolgáltatásokért kifizeti a megfelelő összeget és a fiókját terhelő más költségeket, ideértve a megfelelő adókat és díjakat. Az Ön felelőssége a fiókjában keletkezett minden díj, ideértve minden vásárlást, amelyet Ön vagy bármely olyan személy végzett, akinek engedélyezte a fiók, illetve bármely kapcsolt vagy alfiók használatát (ideértve a vélelmezett, tényleges vagy nyilvánvaló jogosultsággal rendelkező személyeket), illetve bárki, aki abból fakadóan szerzett hozzáférést a fiókjához, hogy Ön nem védte megfelelően a belépési adatait. 
   3. Fizetési módok. Ön felhatalmazást és utasítást ad nekünk, hogy kijelölt fizetési módjára terheljük ezeket a díjakat, vagy ha ez a tranzakció sikertelen, bármely más nálunk nyilvántartott fizetési módjára, még akkor is, ha azt más díjköteles szolgáltatások kapcsán adta meg nekünk. Az Ön felelőssége minden díj megfizetése akkor is, ha fizetési módjával a fizetés sikertelen. Ön felhatalmazást és utasítást ad nekünk, hogy megőrizzünk minden információt a fiókjához tartozó fizetési módok kapcsán. Importálhatjuk a korábbi vásárlások során megadott fizetési adatait, és lehetőséget adhatunk Önnek ezek használatára az új termék vásárlásakor. Ön engedélyt ad nekünk, hogy a fizetési eszköz kibocsátójától frissített információkat szerezzünk be, és azokat felhasználjuk az érintett kártyamárkák szabályzatainak és eljárásainak megfelelően. Bizonyos esetekben saját belátásunk szerint, a fizetési szolgáltató vagy a kibocsátó bank jóváhagyásának függvényében, a lejárati dátumot követően is megterhelhetünk egy fizetési eszközt. Bizonyos fizetési módok, például folyószámlák és megtakarítási számlák használata esetén többletdíjat írhatunk elő.
   4. Fizetési feltételek. A díjköteles Szolgáltatásokért a megadott feltételeknek megfelelően előre, illetve, napi, havi vagy éves rendszerességgel, egy összegben vagy más alapon is levonhatjuk az összeget, amíg előfizetése aktív, még akkor is, ha nem töltötte le vagy használta a Szolgáltatást, és nem lépett be az online fiókjába.
   5. Automatikus megújítás. Sok díjköteles Szolgáltatásunk kapcsán automatikus megújítást alkalmazunk. Az ilyen díjköteles Szolgáltatások egyes előfizetési időszakainak lejáratakor automatikusan megújítjuk előfizetését, és megterheljük a megadott hitelkártyát vagy egyéb fizetési eszközt, kivéve ha legalább 48 órával az aktuális időszak lejárata előtt lemondja az előfizetést. Hacsak a 14. szakasz másként nem rendelkezik, előfizetését az éppen aktuális áron automatikusan megújítjuk, kivéve a promóciós és kedvezményes árakat. Saját belátásunk alapján külön terheléseket is kivethetünk, vagy egy összegben is levonhatjuk néhány vagy minden díjköteles Szolgáltatás költségét.
   6. Csalás elleni védelem. Lépéseket tehetünk a nekünk megadott hitelkártyaadatai hitelességének ellenőrzése érdekében, és ennek részeként 1 dollár alatti összegeket levonhatunk a kártyáról, amelyeket aztán azonnal jóváírunk. Erre felhatalmazást ad nekünk ellenőrzési és csalásmegelőzési célokból.
   7. Ingyenes próbaidőszakok. Ingyenes próbaidőszakokat kínálhatunk, hogy a díjköteles Szolgáltatásokat díjak és kötelezettségek nélkül kipróbálhassa („Ingyenes próbaidőszak”). Hacsak másként nem rendelkezünk, és hacsak le nem mondja előfizetését az Ingyenes próbaidőszak lejárata előtt, az Ingyenes próbaidőszak lejáratakor levonjuk az éppen aktuális, időszakos előfizetési díjat, és az időszakos levonások az előfizetés lemondásáig folytatódnak. Ha nem elégedett egy adott díjköteles Szolgáltatással, a díjak elkerülése érdekében még az Ingyenes próbaidőszak lejárata előtt le kell mondania az előfizetést. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy egy adott díjköteles Szolgáltatás kapcsán csak egy ingyenes próbaidőszakot vagy promóciós ajánlatot biztosítsunk Önnek, illetve hogy megtiltsuk az ingyenes próbaidőszakok és az egyéb promóciós ajánlatok kombinációját.
   8. Nincs visszatérítés. A díjak vissza nem téríthetők, hacsak a díjköteles Szolgáltatásra való regisztrációjakor elfogadott feltételek másként nem rendelkeznek, hacsak a 14. szakasz ettől eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz a régiójára vonatkozóan, illetve amennyiben a lentiek másként nem rendelkeznek.
   9. Megszűnés. Saját kizárólagos belátásunk alapján értesítés nélkül módosíthatjuk, kivezethetjük vagy megszüntethetjük egy díjköteles Szolgáltatás bármely elemét, ideértve az ügyféltámogatás, a tartalmak és a díjköteles Szolgáltatást kiegészítő más termékek és szolgáltatások elérhetőségét, amely esetben a kifizetett, ám többé el nem érhető előfizetési időszak időarányos díját visszatérítjük. A díjköteles Szolgáltatásokat bármikor lemondhatja, ha belép az online fiókjába és megszünteti az előfizetést.
   10. A díjak és a számlázási mód változása. Bármikor módosíthatjuk a díjakat és a számlázási módokat. Az esetleges áremelésekről legalább harminc (30) nappal előre értesítjük. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően (i) ha nem ért egyet a javasolt változásokkal, egyedüli jogorvoslati lehetősége a díjköteles Szolgáltatás lemondása az árváltozás hatályba lépése előtt, és (ii) ha az árváltozás hatályba lépését követően folytatja a Szolgáltatásra használatát vagy arra előfizet, azzal elfogadja, hogy kifizeti a Szolgáltatás új árát. 
   11. Hátralék. A kifizetetlen díjak fizetési határidejét követő 30. naptól a díjköteles Szolgáltatásért esedékes fizetés elmaradása kötelességmulasztásnak minősül, és fiókját és a díjköteles Szolgáltatást ezért megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük. Az Ön hátralékának behajtására tett kísérleteink során felmerülő költségekért Ön felel, ideértve az ügyvédi és a behajtási díjakat.
   12. 90 napos értesítési időszak. Az esetleges számlázási problémákról és eltérésekről 90 napon belül értesítenie kell minket, miután azok először megjelentek a számlakivonatán. Ha 90 napon belül nem hozza ezeket a tudomásunkra, azzal lemond a jogáról, hogy vitassa az ilyen eseteket.
 12. A jelen Feltételekről.
  1. Külső kedvezményezettek és ellentmondások. A jelen Feltételek a Yahoo és Ön között fennálló kapcsolatot szabályozzák. Nem hoznak létre kedvezményezetti jogot külső feleknek. Ha ellentmondás vagy következetlenség áll fenn a jelen Feltételek és az adott Szolgáltatáshoz tartozó kiegészítő feltételek között, a kiegészítő feltételek kizárólag az adott ellentmondás vagy következetlenség kapcsán irányadók.
  2. A Feltételek módosítása. Hacsak a 14. szakasz másként nem rendelkezik a régiójára vonatkozóan, a Feltételeket időről időre módosíthatjuk. Hacsak másként nem jelezzük, a módosítások akkor lépnek életbe, amikor a jelen oldalon vagy a későbbiekben azonos funkciót betöltő oldalon közzétesszük őket. A Feltételeket rendszeresen nézze át. A lényeges módosításokról a fenti 3(c) szakasznak megfelelően értesítést küldünk. 
  3. A Szolgáltatások folytatólagos használata. A Szolgáltatások használatát bármikor megszakíthatja, de ha a Feltételek módosításának hatályba lépése után egy Szolgáltatást folytatólagosan használ vagy arra előfizet, azzal elfogadja a módosított Feltételeket. 
  4. Joglemondás és a részleges érvénytelenség. Ha a Yahoo nem gyakorol vagy érvényesít bármely jogot vagy rendelkezést, amelyet a jelen Feltételek tartalmaznak, azzal nem mond le az érintett jogról vagy rendelkezésről. Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése vagy annak egy része érvénytelennek bizonyul, a Yahoo és Ön megállapodik, hogy ettől függetlenül érvényesnek tartják a rendelkezés szándékát, és a Feltételek egyéb rendelkezései továbbra is teljes hatályban maradnak. 
  5. Engedményezés a Yahoo által. Szabadon engedményezheti a jelen Feltételeket és a benne foglalt vagy hivatkozott szabályzatokat és egyéb dokumentumokat (ideértve minden jogot, licencet és kötelezettséget, amely ezek értelmében fennáll), részben vagy egészben, értesítés nélkül és bármilyen okból, ideértve a belső átszervezések célját (például vállalategyesítések és végelszámolások esetén).
 13. A Szolgáltatásokat biztosító fél. 
  1. A Szolgáltatásokat az a vállalat nyújtja Önnek, amely a 14.13 szakasz szerint a Szolgáltatásokat az Ön régiójában biztosítja (a „megfelelő Yahoo-vállalat”), kivéve a lenti 13(b) szakaszban meghatározott Szolgáltatásokat. Az Ön országában vagy régiójában nem feltétlenül érhető el minden Szolgáltatás vagy jellemző. A Szolgáltatások különböző változataiban különböző jellemzők lehetnek elérhetők. A Szolgáltatásokat biztosító fél személye megváltozhat, ha más országba költözik és Szolgáltatásainkat folyamatosan továbbra is igénybe veszi. 
  2. Az alábbi szolgáltatásokat ugyanaz a Yahoo-szervezet biztosítja a világ minden részén:
   1. A jelen 13(b)(i) szakaszban meghatározott szolgáltatásokra a 14.2 szakasz rendelkezései érvényesek (Egyesült Államok). 
    1. Az Yahoo Inc. az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:
     1. Engadget (hacsak a 14. szakasz másként nem rendelkezik)
     2. TechCrunch (hacsak a 14. szakasz másként nem rendelkezik)
     3. Rivals
     4. Yahoo View
     5. Yahoo Developer Network
     6. Makers
    2. Az alábbi szolgáltatásokat az Yahoo Ad Tech LLC:
     1. AOL On. 
     2. Learning Center
    3. Az alábbi szolgáltatásokat a Yahoo Fantasy Sports LLC biztosítja:
     1. Egyesült Államok: Daily Fantasy
     2. Egyesült Államok: Fantasy Cash Leagues
     3. Egyesült Államok: Fantasy Pro Leagues
    4. Az egyéb Fantasy Sports szolgáltatásokat az Yahoo Inc. biztosítja. 
    5. A Yahoo RYOT Studios fogyasztói élményét a Yahoo Inc. biztosítja.
    6. A Flurry szolgáltatója a Flurry LLC.
 14. Szerződő fél, jogválasztás, jogviták rendezésének helyszíne és más helyi regionális rendelkezések.
  1. A fenti 13. szakaszban megtalálhatja az Ön által használt Szolgáltatások szolgáltatóját. A Szolgáltatások biztosítására ezzel a szolgáltatóval köt szerződést. A jogválasztásról, a jogviták rendezésének helyszínéről, bizonyos definíciókról (mint a megfelelő Yahoo-szervezet) és egyéb fontos, régióspecifikus kérdésekről a 14. szakasz rendelkezik. Esetleges kérdéseivel keresse az ügyfélszolgálatot az Ön régiójának lent megadott elérhetőségein.
 1. Egyesült Államok (us): 
  1. Definíciók 
   1. Megfelelő Yahoo-vállalat: Yahoo Inc., kivéve a következőket: Yahoo Pénzügyek, amelyet a Yahoo Finance LLC biztosít; AOL.com és AOL Mail, amelyeket az AOL Media LLC biztosít, valamint az AOL előfizetéses ajánlatai, amelyeket az AOL Member Services, LLC biztosít (az összes szervezet címe: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA).
   2. Minimális életkor: 13 év 
  2. KÖTELEZŐ EREJŰ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI MEGÁLLAPODÁS. MEGÁLLAPODÁS A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSRÓL AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI FELHASZNÁLÓKNAK. ÖN ÉS A YAHOO MEGÁLLAPODIK, HOGY MINDEN JOGVITÁT, ELLENTMONDÁST ÉS JOGIGÉNYT, AMELY BÁRMELY MÓDON A JELEN FELTÉTELEKBŐL VAGY A TŐLÜNK KAPOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL (VAGY EZEK BÁRMELY HIRDETÉSÉBŐL) FAKAD VAGY AZOKHOZ KAPCSOLÓDIK, IDEÉRTVE MINDEN JOGVITÁT ÖN ÉS MUNKATÁRSAINK VAGY KÉPVISELŐINK KÖZÖTT („JOGVITA” VAGY „JOGVITÁK”), KIZÁRÓLAG VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ÚTJÁN VAGY KIS ÉRTÉKŰ KÖVETELÉSEK BÍRÓSÁGÁN RENDEZNEK. TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A JELEN FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁVAL A KÖZTÜNK FENNÁLLÓ JOGVITÁK RENDEZÉSÉNEK EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAG MÓDJA A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS VAGY A KIS ÉRTÉKŰ KÖVETELÉSEK BÍRÓSÁGÁNAK ELJÁRÁSA. TUDOMÁSUL VESZI TOVÁBBÁ, HOGY A JELEN FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁVAL ÖN ÉS A YAHOO IS LEMOND AZON JOGÁRÓL, HOGY ESKÜDTSZÉKI ELJÁRÁST INDÍTSON EGY KERESET KAPCSÁN (KIVÉVE A KIS ÉRTÉKŰ KÖVETELÉSEK BÍRÓSÁGA ELÉ VIHETŐ ÜGYEKET), ÉS ÖN ÉS A YAHOO FELADJA A KÖZÖS KERESETEKBEN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁT. A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS MENETE ELTÉRHET A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSTÓL, ÁM A VÁLASZTOTTBÍRÓ A BÍRÓSÁGGAL AZONOS KÁRTÉRÍTÉST ÍTÉLEHET MEG EGYÉNI ALAPON, ÉS EZT A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI HATÁROZATOT AZ ADOTT TERÜLETEN ILLETÉKES BÍRÓSÁG IKTATHATJA ÉS ÉRVÉNYESÍTHETI. A FELEK TUDOMÁSUL VESZIK, HOGY A JELEN KÖTELEZŐ RENDELKEZÉS HIÁNYÁBAN JOGUK LENNE BÍRÓSÁGON PERELNI ÉS ESKÜDTSZÉKI ELJÁRÁST KEZDEMÉNYEZNI. TUDOMÁSUL VESZIK TOVÁBBÁ, HOGY EGYES ESETEKBEN A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEI MEGHALADHATJÁK A PERKÖLTSÉGEKET, ÉS A BIZONYÍTÁS JOGA KORLÁTOZOTTABB LEHET, MINT A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK SORÁN. A felek továbbá közös akarattal elfogadják az alábbiakat:
   1. Értesítés a jogvitáról. Ha akár Ön, akár a Yahoo választottbírósági eljárást szeretne kezdeményezni a jelen Feltételeknek megfelelően, a kezdeményező félnek az eljárás kezdeményezése előtt legalább 30 nappal írásban értesítenie kell a másik felet. A Yahoo részére postán (Yahoo, Attn: Disputes, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA) vagy e-mailben (disputes@yahooinc.com) kell megküldeni az értesítést. Önnek a az értesítés elküldésekor a nyilvántartásában szereplő egy vagy több e-mail-címére vagy levelezési címére küldjük meg az értesítést. Az értesítésnek tartalmaznia kell a jogigény természetének leírását és a kárigényt. Ha 30 napon belül nem tudjuk rendezni a jogvitát, bármely fél választottbírósági eljárást kezdeményezhet. 
   2. Választottbírósági eljárás. A jelen Feltételekre az Egyesült Államok szövetségi választottbírósági törvénye érvényes. A kis értékű követelések bíróságára vitt ügyek kivételével minden jogvitát az amerikai választottbírósági szövetség (American Arbitration Association, „AAA”) elé kell bocsátani. Az AAA a kereskedelmi választottbírósági szabályokat alkalmazza a jelen Feltételek nyomán indított választottbírósági eljárások során – kivéve, ha Ön magánszemélyként, személyes célra használja a Szolgáltatásokat, amely esetben az AAA fogyasztói választottbírósági szabályai érvényesek (kivéve bármely olyan szabályt vagy eljárást, amely a társult peres eljárásokat szabályozza vagy engedi meg). Az eljárásrendekről (ideértve a választottbírósági eljárás kezdeményezését), a szabályokról és a díjakról az AAA-tól tájékozódhat (www.adr.org). Ha ellentmondás áll fenn a jelen Feltételek és az AAA kereskedelmi vagy fogyasztói választottbírósági szabályai között, az adott kérdésekben a jelen Feltételek az irányadók. 
   3. Kis értékű követelések bírósága. A választottbírósági eljárás alternatívájaként a lakóhelye szerinti megyében (vagy vállalkozásként tevékenysége elsődleges helyszínén) vagy a kaliforniai Santa Clara megyében egyéni alapon eljárást kezdeményezhet a kis értékű követelések bíróságán, ha az adott jogvita megfelel a kis értékű követelések bírósága által támasztott követelményeknek.
   4. A választottbírósági eljárás helyszíne. Hacsak Ön és a Yahoo ellentétes tartalmú megállapodást nem köt, a választottbírósági eljárás vagy a kis értékű követelések bíróságára benyújtott beadvány helyszíne az elsődleges lakóhelye szerinti megye vagy a kaliforniai Santa Clara megye. 
   5. Választottbírósági díjak és költségek. Az AAA által a jogvita benyújtásáért kirótt díjakat megtérítjük Önnek. Ha aláírt értesítésben megírja nekünk, hogy nem tudja kifizetni a benyújtás díját, a díjat közvetlenül az AAA-nak fizetjük meg. Ha a választottbírósági eljárás megindul, kifizetünk minden később adminisztratív és választottbírói költséget is. 
   6. Egyezségi ajánlatok. A választottbírósági eljárás előtt vagy alatt bármikor lehetőségünk van (de nem kötelességünk) írott egyezségi ajánlatot tenni. Az egyezségi ajánlat összege és feltételei nem közölhetők a választottbíróval, amíg a választottbíró ítéletet nem hozott az ügyben. Ha nem fogadja el az ajánlatot, és a választottbíró az ajánlatunkat meghaladó, ám 5000 dollár alatti összeget ítél meg Önnek, vállaljuk az alábbiakat: (a) 5000 dollárt fizetünk Önnek a megítélt kisebb összeg helyett, (b) kifizetjük az észszerű mértékű ügyvédi díjait és költségeit, és (c) kifizetünk minden benyújtási és választottbírósági díjat és költséget, amely a jogvita választottbírósági rendezése során merült fel. Ha a választottbíróság 5000 dollárnál nagyobb összeget ítél meg Önnek, és mi nem fellebbezünk, kifizetjük az ítélet szerinti összeget.
   7. Részleges érvénytelenség. Ha egy illetékes bíróság a jelen választottbírósági megállapodás bármely részét érvényesíthetetlennek ítéli, a bíróság megállapítja a megállapodás szükséges átalakítását az érvényesíthetetlen rész(ek) kijavítása érdekében, és a felek a jogviták választottbírósági rendezése során nem hivatkoznak vagy támaszkodnak az érvényesíthetetlen rész(ek)re. Ha azonban a társult perlési jogról való, a lenti 14.2.c alszakaszban megállapított lemondás nem érvényesíthető a jogvita egy része vagy egésze tekintetében, a választottbírósági megállapodás nem érvényes az adott jogvitára vagy a jogvita megfelelő részére. A társult perlési jogról való, érvényesíthetetlennek ítélt lemondás által érintett jogviták rendezése csak egy illetékes bíróságon lehetséges, ám a választottbírósági megállapodás fennmaradó része továbbra is kötelező erejű és érvényesíthető. A kétségek és a bizonytalanságok elkerülése érdekében a felek nem vesznek részt társult választottbírósági eljárásban és mások nevében indított választottbírósági eljárásokban.
  3. A TÁRSULT PERLÉS JOGÁRÓL VALÓ LEMONDÁS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI FELHASZNÁLÓKNAK. A JELEN FELTÉTELEK NEM ENGEDIK MEG TÁRSULT PEREK INDÍTÁSÁT MÉG AKKOR SEM, HA AZ AAA ELJÁRÁSAI VAGY SZABÁLYAI ERRE LEHETŐSÉGET ADNÁNAK. A JELEN FELTÉTELEK MÁS RENDELKEZÉSEITŐL FÜGGETLENÜL A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG CSAK A KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNNYEL FELLÉPŐ EGYÉNI FÉLNEK ÍTÉLHET MEG PÉNZT VAGY IDEIGLENES INTÉZKEDÉST, ÉS KIZÁRÓLAG AZ ADOTT FÉL BEADVÁNYA ÁLTAL INDOKOLT KÁRTÉRÍTÉS MÉRTÉKÉIG. A JELEN FELTÉTELEK ÉRTELMÉBEN LEFOLYTATOTT VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI VAGY BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK NEM KEZDEMÉNYEZHETŐK, FOLYTATHATÓK VAGY RENDEZHETŐK EGY CSOPORT NEVÉBEN VAGY ÁLTAL, KÖZÉRDEKBŐL ELJÁRÓ ÜGYVÉDKÉNT VAGY BÁRMELY MÁS KÉPVISELETI MINŐSÉGBEN. AZ EGYÉNI BEADVÁNYOK EZENFELÜL NEM EGYESÍTHETŐK MINDEN FÉL BELEEGYEZÉSE NÉLKÜL. A JELEN BEKEZDÉS ÉRVÉNYESÍTHETŐSÉGE VAGY ÉRTELMEZÉSE KAPCSÁN FELMERÜLŐ MINDEN KÉRDÉSRŐL EGY BÍRÓSÁG, ÉS NEM A VÁLASZTOTTBÍRÓ HATÁROZ.
  4. AZ ESKÜDTSZÉKI ELJÁRÁS JOGÁRÓL VALÓ LEMONDÁS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI FELHASZNÁLÓKNAK. HA EGY JOGVITA BÁRMILYEN OKBÓL BÍRÓSÁG ELÉ KERÜL A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG HELYETT, ÖN ÉS A YAHOO MEGÁLLAPODNAK, HOGY NEM KERÜL SOR ESKÜDTSZÉKI ELJÁRÁSRA. ÖN ÉS A YAHOO FELTÉTEL NÉLKÜL LEMONDANAK AZ ESKÜDTSZÉKI ELJÁRÁSHOZ FŰZŐDŐ MINDEN JOGRÓL MINDEN KERESET, ELJÁRÁS ÉS VISZONTKERESET KAPCSÁN, AMELY BÁRMILYEN MÓDON A JELEN FELTÉTELEKBŐL FAKAD VAGY AZOKHOZ KAPCSOLÓDIK. PERES ELJÁRÁS ESETÉN A JELEN BEKEZDÉS BENYÚJTHATÓ A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSHOZ VALÓ ÍRÁSOS HOZZÁJÁRULÁS IGAZOLÁSAKÉNT.
  5. Jogválasztás. A jelen Feltételek és a felek kapcsolata tekintetében, ideértve minden jogigényt és jogvitát, amely a felek között felmerülhet szerződésszegés, károkozás vagy egyéb kapcsán, New York állam jogszabályai az irányadók, tekintet nélkül a kollíziós szabályokra. A felek semmilyen esetben sem indítanak keresetet egymás ellen más joghatóság jogszabályai alapján. 
  6. A jogviták rendezésének helyszíne. Ha egy jogvita bármilyen okból bíróságra kerül a választottbíróság helyett, a jelen Feltételekből vagy az Ön és a Yahoo között fennálló kapcsolatból fakadó vagy ahhoz kapcsolódó ilyen jogviták rendezése (jogelmélettől függetlenül) kizárólag New York állam New York megyéjének bíróságai vagy New York állam déli körzetének körzeti bírósága előtt lehetséges. Ilyen esetekben Ön és a Yahoo megállapodnak, hogy alávetik magukat a New York állam New York megyéjében vagy a New York állam déli körzetében található bíróságok személyes joghatóságának, és vállalják, hogy nem élnek kifogással az ilyen bíróságok joghatóságának gyakorlásával és az eljárások helyszínével szemben.
  7. Ügyfélszolgálat. Az ügyfélszolgálatot az alábbi hivatkozásokon érheti el. 
   1. Az AOL márkájú termékek ügyfélszolgálata
   2. Ügyfélszolgálat más termékekhez (angol nyelven)
   3. Ügyfélszolgálat más termékekhez (spanyol nyelven)
  8. Közösségi irányelvek. A Yahoo közösségi irányelveit lent találhatja meg:
   1. Angol nyelvű változat
   2. Spanyol nyelvű változat
  9. A Szolgáltatások az Egyesült Államok szövetségi közbeszerzés-szabályozási rendszerének (FAR) meghatározása szerint „kereskedelmi számítógépes szoftvernek” és „kereskedelmi tételnek” minősülnek, és az Egyesült Államok ugyanazokkal a jogokkal bír, mint a jelen felhasználási feltételek értelmében bármely végfelhasználó, és ezen jogok nem haladják meg az FAR 52.227-19 pontjában leírt minimális jogokat.
  10. Feliratozás. Yahoo az Egyesült Államok szövetségi kommunikációs bizottságának előírásait követi a videók feliratozása tekintetében. A https://www.yahooinc.com/accessibility/captioning/ oldalon további információt kaphat, és bejelentheti aggályait vagy panaszait a Yahoo hálózatain elérhető videók kapcsán.
  11. New Jersey-ben a 9. szakaszban leírt minden felelősségkorlátozás érvényes, azzal a kivétellel, hogy a jelen Feltételek nem zárhatják ki vagy korlátozhatják a felelősséget szándékos károkozás, szándékos tettek, súlyos gondatlanság vagy egy törvényileg előírt kötelezettség megszegése esetén. 
  12. Vállalja, hogy a Szolgáltatások használatával nem biztosít lényegi támogatást vagy erőforrásokat (és ezek jellegét, helyét, forrását és tulajdoni viszonyait nem fedi el) olyan szervezeteknek, amelyeket az Egyesült Államok bevándorlási és nemzetiségi törvényének 219. szakasza alapján az Egyesült Államok kormányzata külföldi terrorszervezetként jelölt meg.
  13. Fiókadatok. Amennyiben a törvény és a Yahoo irányelvei és eljárásai másként nem írják elő, az Ön Fiókja nem ruházható át, és a fiókjában lévő tartalmaira vonatkozó bármely jog az Ön halálával megszűnik.
 2. Argentína (ar), Chile (cl), Kolumbia (co), Hongkong (hk), Mexikó (mx), Peru (pe) és Venezuela (ve): 
  1. Definíciók 
   1. Megfelelő Yahoo-vállalat: Yahoo International LLC (Cím: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA)
   2. Minimális életkor: 13 év 
  2. KÖTELEZŐ EREJŰ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI MEGÁLLAPODÁS. MEGÁLLAPODÁS A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSRÓL. ÖN ÉS A YAHOO MEGÁLLAPODIK, HOGY MINDEN JOGVITÁT, ELLENTMONDÁST ÉS JOGIGÉNYT, AMELY BÁRMELY MÓDON A JELEN FELTÉTELEKBŐL VAGY A TŐLÜNK KAPOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL (VAGY EZEK BÁRMELY HIRDETÉSÉBŐL) FAKAD VAGY AZOKHOZ KAPCSOLÓDIK, IDEÉRTVE MINDEN JOGVITÁT ÖN ÉS MUNKATÁRSAINK VAGY KÉPVISELŐINK KÖZÖTT („JOGVITA” VAGY „JOGVITÁK”), KIZÁRÓLAG VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ÚTJÁN VAGY KIS ÉRTÉKŰ KÖVETELÉSEK BÍRÓSÁGÁN RENDEZNEK. TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A JELEN FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁVAL A KÖZTÜNK FENNÁLLÓ JOGVITÁK RENDEZÉSÉNEK EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAG MÓDJA A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS VAGY A KIS ÉRTÉKŰ KÖVETELÉSEK BÍRÓSÁGÁNAK ELJÁRÁSA. TUDOMÁSUL VESZI TOVÁBBÁ, HOGY A JELEN FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁVAL ÖN ÉS A YAHOO IS LEMOND AZON JOGÁRÓL, HOGY ESKÜDTSZÉKI ELJÁRÁST INDÍTSON EGY KERESET KAPCSÁN (KIVÉVE A KIS ÉRTÉKŰ KÖVETELÉSEK BÍRÓSÁGA ELÉ VIHETŐ ÜGYEKET), ÉS ÖN ÉS A YAHOO FELADJA A KÖZÖS KERESETEKBEN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁT. A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS MENETE ELTÉRHET A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSTÓL, ÁM A VÁLASZTOTTBÍRÓ A BÍRÓSÁGGAL AZONOS KÁRTÉRÍTÉST ÍTÉLEHET MEG EGYÉNI ALAPON, ÉS EZT A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI HATÁROZATOT AZ ADOTT TERÜLETEN ILLETÉKES BÍRÓSÁG IKTATHATJA ÉS ÉRVÉNYESÍTHETI. A FELEK TUDOMÁSUL VESZIK, HOGY A JELEN KÖTELEZŐ RENDELKEZÉS HIÁNYÁBAN JOGUK LENNE BÍRÓSÁGON PERELNI ÉS ESKÜDTSZÉKI ELJÁRÁST KEZDEMÉNYEZNI. TUDOMÁSUL VESZIK TOVÁBBÁ, HOGY EGYES ESETEKBEN A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEI MEGHALADHATJÁK A PERKÖLTSÉGEKET, ÉS A BIZONYÍTÁS JOGA KORLÁTOZOTTABB LEHET, MINT A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK SORÁN. A felek továbbá közös akarattal elfogadják az alábbiakat:
   1. Értesítés a jogvitáról. Ha akár Ön, akár a Yahoo választottbírósági eljárást szeretne kezdeményezni a jelen Feltételeknek megfelelően, a kezdeményező félnek az eljárás kezdeményezése előtt legalább 30 nappal írásban értesítenie kell a másik felet. A Yahoo részére postán (Yahoo, Attn: Disputes, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA) vagy e-mailben (disputes@yahooinc.com) kell megküldeni az értesítést. Önnek az értesítés elküldésekor a nyilvántartásában szereplő egy vagy több e-mail-címére vagy levelezési címére küldjük meg az értesítést. Az értesítésnek tartalmaznia kell a jogigény természetének leírását és a kárigényt. Ha 30 napon belül nem tudjuk rendezni a jogvitát, bármely fél választottbírósági eljárást kezdeményezhet. 
   2. Választottbírósági eljárás. A jelen Feltételekre az Egyesült Államok szövetségi választottbírósági törvénye érvényes. A kis értékű követelések bíróságára vitt ügyek kivételével minden jogvitát az amerikai választottbírósági szövetség (American Arbitration Association, „AAA”) elé kell bocsátani. Az AAA a kereskedelmi választottbírósági szabályokat alkalmazza a jelen Feltételek nyomán indított választottbírósági eljárások során – kivéve, ha Ön magánszemélyként, személyes célra használja a Szolgáltatásokat, amely esetben az AAA fogyasztói választottbírósági szabályai érvényesek (kivéve bármely olyan szabályt vagy eljárást, amely a társult peres eljárásokat szabályozza vagy engedi meg). Az eljárásrendekről (ideértve a választottbírósági eljárás kezdeményezését), a szabályokról és a díjakról az AAA-tól tájékozódhat (www.adr.org). Ha ellentmondás áll fenn a jelen Feltételek és az AAA kereskedelmi vagy fogyasztói választottbírósági szabályai között, az adott kérdésekben a jelen Feltételek az irányadók. 
   3. Kis értékű követelések bírósága. A választottbírósági eljárás alternatívájaként a lakóhelye szerinti megyében (vagy vállalkozásként tevékenysége elsődleges helyszínén) vagy a kaliforniai Santa Clara megyében egyéni alapon eljárást kezdeményezhet a kis értékű követelések bíróságán, ha az adott jogvita megfelel a kis értékű követelések bírósága által támasztott követelményeknek.
   4. A választottbírósági eljárás helyszíne. Hacsak Ön és a Yahoo ellentétes tartalmú megállapodást nem köt, a választottbírósági eljárás vagy a kis értékű követelések bíróságára benyújtott beadvány helyszíne az elsődleges lakóhelye szerinti megye vagy a kaliforniai Santa Clara megye. 
   5. Választottbírósági díjak és költségek. Az AAA által a jogvita benyújtásáért kirótt díjakat megtérítjük Önnek. Ha aláírt értesítésben megírja nekünk, hogy nem tudja kifizetni a benyújtás díját, a díjat közvetlenül az AAA-nak fizetjük meg. Ha a választottbírósági eljárás megindul, kifizetünk minden később adminisztratív és választottbírói költséget is. 
   6. Egyezségi ajánlatok. A választottbírósági eljárás előtt vagy alatt bármikor lehetőségünk van (de nem kötelességünk) írott egyezségi ajánlatot tenni. Az egyezségi ajánlat összege és feltételei nem közölhetők a választottbíróval, amíg a választottbíró ítéletet nem hozott az ügyben. Ha nem fogadja el az ajánlatot, és a választottbíró az ajánlatunkat meghaladó, ám 5000 dollár alatti összeget ítél meg Önnek, vállaljuk az alábbiakat: (a) 5000 dollárt fizetünk Önnek a megítélt kisebb összeg helyett, (b) kifizetjük az észszerű mértékű ügyvédi díjait és költségeit, és (c) kifizetünk minden benyújtási és választottbírósági díjat és költséget, amely a jogvita választottbírósági rendezése során merült fel. Ha a választottbíróság 5000 dollárnál nagyobb összeget ítél meg Önnek, és mi nem fellebbezünk, kifizetjük az ítélet szerinti összeget.
   7. Részleges érvénytelenség. Ha egy illetékes bíróság a jelen választottbírósági megállapodás bármely részét érvényesíthetetlennek ítéli, a bíróság megállapítja a megállapodás szükséges átalakítását az érvényesíthetetlen rész(ek) kijavítása érdekében, és a felek a jogviták választottbírósági rendezése során nem hivatkoznak vagy támaszkodnak az érvényesíthetetlen rész(ek)re. Ha azonban a társult perlési jogról való, a lenti 14.3.c alszakaszban megállapított lemondás nem érvényesíthető a jogvita egy része vagy egésze tekintetében, a választottbírósági megállapodás nem érvényes az adott jogvitára vagy a jogvita megfelelő részére. A társult perlési jogról való, érvényesíthetetlennek ítélt lemondás által érintett jogviták rendezése csak egy illetékes bíróságon lehetséges, ám a választottbírósági megállapodás fennmaradó része továbbra is kötelező erejű és érvényesíthető. A kétségek és a bizonytalanságok elkerülése érdekében a felek nem vesznek részt társult választottbírósági eljárásban és mások nevében indított választottbírósági eljárásokban.
  3. A TÁRSULT PERLÉS JOGÁRÓL VALÓ LEMONDÁS. A JELEN FELTÉTELEK NEM ENGEDIK MEG A TÁRSULT PEREK INDÍTÁSÁT MÉG AKKOR SEM, HA AZ AAA ELJÁRÁSAI VAGY SZABÁLYAI ERRE LEHETŐSÉGET ADNÁNAK. A JELEN FELTÉTELEK MÁS RENDELKEZÉSEITŐL FÜGGETLENÜL A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG CSAK A KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNNYEL FELLÉPŐ EGYÉNI FÉLNEK ÍTÉLHET MEG PÉNZT VAGY IDEIGLENES INTÉZKEDÉST, ÉS KIZÁRÓLAG AZ ADOTT FÉL BEADVÁNYA ÁLTAL INDOKOLT KÁRTÉRÍTÉS MÉRTÉKÉIG. A JELEN FELTÉTELEK ÉRTELMÉBEN LEFOLYTATOTT VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI VAGY BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK NEM KEZDEMÉNYEZHETŐK, FOLYTATHATÓK VAGY RENDEZHETŐK EGY CSOPORT NEVÉBEN VAGY ÁLTAL, KÖZÉRDEKBŐL ELJÁRÓ ÜGYVÉDKÉNT VAGY BÁRMELY MÁS KÉPVISELETI MINŐSÉGBEN. AZ EGYÉNI BEADVÁNYOK EZENFELÜL NEM EGYESÍTHETŐK MINDEN FÉL BELEEGYEZÉSE NÉLKÜL. A JELEN BEKEZDÉS ÉRVÉNYESÍTHETŐSÉGE VAGY ÉRTELMEZÉSE KAPCSÁN FELMERÜLŐ MINDEN KÉRDÉSRŐL EGY BÍRÓSÁG, ÉS NEM A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG HATÁROZ.
  4. AZ ESKÜDTSZÉKI ELJÁRÁS JOGÁRÓL VALÓ LEMONDÁS. HA EGY JOGVITA BÁRMILYEN OKBÓL BÍRÓSÁG ELÉ KERÜL A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG HELYETT, ÖN ÉS A YAHOO MEGÁLLAPODNAK, HOGY NEM KERÜL SOR ESKÜDTSZÉKI ELJÁRÁSRA. ÖN ÉS A YAHOO FELTÉTEL NÉLKÜL LEMONDANAK AZ ESKÜDTSZÉKI ELJÁRÁSHOZ FŰZŐDŐ MINDEN JOGRÓL MINDEN KERESET, ELJÁRÁS ÉS VISZONTKERESET KAPCSÁN, AMELY BÁRMILYEN MÓDON A JELEN FELTÉTELEKBŐL FAKAD VAGY AZOKHOZ KAPCSOLÓDIK. PERES ELJÁRÁS ESETÉN A JELEN BEKEZDÉS BENYÚJTHATÓ A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSHOZ VALÓ ÍRÁSOS HOZZÁJÁRULÁS IGAZOLÁSAKÉNT.
  5. Jogválasztás. A jelen Feltételek és a felek kapcsolata tekintetében, ideértve minden jogigényt és jogvitát, amely a felek között felmerülhet szerződésszegés, károkozás vagy egyéb kapcsán, New York állam jogszabályai az irányadók, tekintet nélkül a kollíziós szabályokra. A felek semmilyen esetben sem indítanak keresetet egymás ellen más joghatóság jogszabályai alapján. 
  6. A jogviták rendezésének helyszíne. Ha egy jogvita bármilyen okból bíróságra kerül a választottbíróság helyett, a jelen Feltételekből vagy az Ön és a Yahoo között fennálló kapcsolatból fakadó vagy ahhoz kapcsolódó ilyen jogviták rendezése (jogelmélettől függetlenül) kizárólag New York állam New York megyéjének bíróságai vagy New York állam déli körzetének körzeti bírósága előtt lehetséges. Ilyen esetekben Ön és a Yahoo megállapodnak, hogy alávetik magukat a New York állam New York megyéjében vagy a New York állam déli körzetében található bíróságok személyes joghatóságának, és vállalják, hogy nem élnek kifogással az ilyen bíróságok joghatóságának gyakorlásával és az eljárások helyszínével szemben.
  7. Ügyfélszolgálat. Az ügyfélszolgálatot az alábbi hivatkozásokon érheti el. 
   1. Argentína
   2. Chile
   3. Kolumbia
   4. Hongkong

   5. Mexikó
   6. Peru
   7. Venezuela
  8. Közösségi irányelvek. A Yahoo közösségi irányelveit itt találhatja meg. 
  9. A Szolgáltatások az Egyesült Államok szövetségi közbeszerzés-szabályozási rendszerének (FAR) meghatározása szerint „kereskedelmi számítógépes szoftvernek” és „kereskedelmi tételnek” minősülnek, és az Egyesült Államok ugyanazokkal a jogokkal bír, mint a jelen felhasználási feltételek értelmében bármely végfelhasználó, és ezen jogok nem haladják meg az FAR 52.227-19 pontjában leírt minimális jogokat.
  10. Feliratozás. A Yahoo az Egyesült Államok szövetségi kommunikációs bizottságának előírásait követi a videók feliratozása tekintetében. A https://www.yahooinc.com/accessibility/captioning/ oldalon további információt kaphat, és bejelentheti aggályait vagy panaszait a Yahoo hálózatain elérhető videók kapcsán.
  11. New Jersey-ben a 9. szakaszban leírt minden felelősségkorlátozás érvényes, azzal a kivétellel, hogy a jelen Feltételek nem zárhatják ki vagy korlátozhatják a felelősséget szándékos károkozás, szándékos tettek, súlyos gondatlanság vagy egy törvényileg előírt kötelezettség megszegése esetén. 
  12. Vállalja, hogy a Szolgáltatások használatával nem biztosít lényegi támogatást vagy erőforrásokat (és ezek jellegét, helyét, forrását és tulajdoni viszonyait nem fedi el) olyan szervezeteknek, amelyeket az Egyesült Államok bevándorlási és nemzetiségi törvényének 219. szakasza alapján az Egyesült Államok kormányzata külföldi terrorszervezetként jelölt meg.
 3. Brazília (br): 
  1. Definíciók
   1. Megfelelő Yahoo-vállalat: Yahoo do Brasil Internet Ltda. (cím: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - torre D - 14 andar - sala 14102, São Paulo/SP, 04543-011, Brazília)
   2. Minimális életkor: 13 év (ha azonban 13 és 18 éves kor között van, szülői vagy gondviselői hozzájárulás szükséges, hogy elfogadhassa a Feltételeket, és használhassa a Szolgáltatást).
  2. Biztosított szolgáltatások:  Yahoo Mail, Yahoo Keresés, Yahoo Pénzügyek és OneSearch. Amennyiben Ön ezeket a szolgáltatásokat brazíliai tartózkodása során veszi igénybe, vagy egyébként szerződésben áll a Yahoo do Brasil Internet Ltda. társasággal, a szolgáltatásokat a Yahoo do Brasil Internet Ltda. nyújtja. A szolgáltatások ilyen igénybevételére a 14.4 szakasz régióspecifikus előírásai alkalmazandók, melyek felülírják a jelen Feltételek 1 szakaszának vagy 13(a) szakaszának ezekkel ellentétes rendelkezéseit.
  3. Egyéb szolgáltatások: a Szolgáltatás nem szerepel a fenti 14.4(b) szakaszban nem szereplő Szolgáltatásokat nem a Yahoo do Brasil Internet Ltda. nyújtja., mely esetekben nem felelős a Szolgáltatásokért, és nem áll módjában semmilyen intézkedést tenni a Szolgáltatások kapcsán, ideértve a felhasználói adatok elérését és közlését és/vagy a felhasználói tartalmak eltávolítását.
  4. Jogválasztás. A Brazíliában biztosított Szolgáltatások kapcsán fennálló Feltételekre és az Ön és a Yahoo do Brasil Internet Ltda. között fennálló kapcsolatra nézve a Brazil Szövetségi Köztársaság jogszabályai az irányadók, tekintet nélkül a kollíziós szabályokra.
  5. Ügyfélszolgálat. Az ügyfélszolgálatról ezen az oldalon tájékozódhat.
  6. Rendszereink és felhasználóink adatainak védelme kiemelt fontossággal bír a Yahoo számára, hiszen csak így nyújthatunk biztonságos felhasználói élményt és szolgálhatjuk meg felhasználóink bizalmát. A biztonságról, így az általunk tett lépésekről és az Ön lehetséges intézkedéseiről a ebben az online cikkben olvashat.
  7. TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁNAK ÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK RÉSZE AZ INFORMÁCIÓK ÉS FELHASZNÁLÓI ADATOK GYŰJTÉSE, TÁROLÁSA, FELDOLGOZÁSA, FELHASZNÁLÁSA ÉS TOVÁBBADÁSA, IDEÉRTVE INFORMÁCIÓK ÉS ADATOK ELKÜLDÉSÉT MÁS VÁLLALATOKNAK ÉS MÁS TERÜLETEKRE, AMINT AZT AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TARTALMAZZA.
 4. Kanada (ca és cf): 
  1. Definíciók 
   1. Megfelelő Yahoo-vállalat: Yahoo Canada Corp, kivéve a következőket: Yahoo Pénzügyek, amelyet a Yahoo Finance ULC biztosít (címe: 100 University Ave., Floor 5, Toronto, Ontario M5J 1V6, Kanada); AOL Mail, amelyet az AOL Media LLC biztosít; valamint az AOL előfizetéses termékei, amelyeket az AOL Member Services, LLC biztosít (címe: 770 Broadway, 9th Floor, New York, NY 10003, USA). 
   2. Minimális életkor: A lakóhelyén érvényes minimális életkor, hogy kötelező erejű szerződést köthessen.
  2. Jogválasztás. A jelen Feltételek és a felek kapcsolata tekintetében, ideértve minden jogigényt és jogvitát, amely a felek között felmerülhet szerződésszegés, károkozás vagy egyéb kapcsán, Ontario tartomány jogszabályai az irányadók, tekintet nélkül a kollíziós szabályokra. A felek semmilyen esetben sem indítanak keresetet egymás ellen más joghatóság jogszabályai alapján. 
  3. A jogviták rendezésének helyszíne. A Yahoo elleni minden kereset kizárólag a kanadai Ontario tartomány bíróságain nyújtható be. Ilyen esetekben Ön és a mi megállapodunk, hogy alávetjük magunkat az Ontario tartományban található bíróságok személyes joghatóságának, és vállaljuk, hogy nem élünk kifogással az ilyen bíróságok joghatóságának gyakorlásával és az eljárások helyszínével szemben.
  4. Ügyfélszolgálat. Az ügyfélszolgálatot az alábbi hivatkozásokon érheti el. 
   1. Ügyfélszolgálat (angol nyelven)
   2. Ügyfélszolgálat (francia nyelven)
  5. Frissítések. Ha új verzió vagy funkció érhető el, a Yahoo automatikusan letöltheti a Szolgáltatások legújabb verzióját eszközére, majd telepítheti.
  6. Egyes tartományokban és területeken nem engedélyezett a garanciák kizárása (ilyen például Québec). Ezekben a tartományokban és ezeken a területeken csak azokkal a garanciákkal rendelkezik, amelyeket kifejezetten kötelező biztosítani a vonatkozó jogszabályok értelmében.
  7. Egyes tartományokban és területeken nem zárható ki vagy korlátozható a felelősség minden kártípus esetén (ideértve Québec tartományt). Ezekben a tartományokban a Yahoo csak azokért a károkért vállal felelősséget, amelyekért a vonatkozó jogszabályok értelmében kifejezetten köteles felelősséget vállalni.
 5. Ausztrália (au):
  1. Definíciók 
   1. Megfelelő Yahoo-vállalat:
    1. A OneSearch, az AOL Mail, Yahoo Lifestyle, Yahoo Pénzügyek, Yahoo Mail, Yahoo Hírek, Yahoo Keresés, Yahoo Sport, Yahoo TV és Yahoo Időjárás esetén a megfelelő Yahoo-szervezet a Yahoo Australia Pty Ltd (cím: Level 4 West, 8 Central Avenue, Eveleigh NSW 2015, Ausztrália), és ezekkel a szolgáltatásokkal kapcsolatban az alábbi feltételek érvényesek: (a) az Ön és a Yahoo Australia Pty Ltd között fennálló Feltételeket és kapcsolatot Új-Dél-Wales állam jogszabályai szabályozzák, tekintet nélkül a kollíziós szabályokra, és (b) Ön és a Yahoo Australia Pty Ltd elfogadják Új-Dél-Wales állam bíróságainak kizárólag joghatóságát.
    2. Minden más szolgáltatás esetén a megfelelő Yahoo-szervezet az Yahoo Inc. (cím: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), és az ilyen Szolgáltatások tekintetében a 14.2 szakasz (Egyesült Államok) feltételei érvényesek.
   2. Minimális életkor: 13 év 
  2. Ügyfélszolgálat. Az ügyfélszolgálatról ezen az oldalon tájékozódhat.
 6. Fenntartva.

 7. India (in):
  1. Definíciók 
   1. Megfelelő Yahoo-vállalat: 
    1. Az AOL Mail, a OneSearch, a Yahoo Mail és a Yahoo Keresés esetén a megfelelő Yahoo-szervezet a Yahoo India Private Limited (CIN: U72900KA2000PTC186718) Regd. Office: Torrey Pines, Embassy Golf Links Business Park, Off Indiranagar-Koramangala Intermediate Ring Road, Bangalore - 560071, Karnataka, India és ezekre a szolgáltatásokra az alábbi feltételek érvényesek: (a) a „minimális életkor” jelentése 13 év, ám 13 és 18 éves kor között szülői vagy gondviselői beleegyezés szükséges a Szolgáltatások használatához és a fiókregisztrációhoz, (b) a Feltételek elfogadásához legalább 13 évesnek kell lennie, ám 13 és 18 éves kor között ehhez szülői vagy gondviselői beleegyezés szükséges, (c) az Ön és a Yahoo India Private Limited között fennálló Feltételeket és kapcsolatot India jogszabályai szabályozzák, tekintet nélkül a kollíziós szabályokra, és (d) Ön és a Yahoo India Private Limited elfogadják az indiai Bangalore bíróságainak kizárólagos joghatóságát.
    2. Más Szolgáltatások esetén:
     1. A megfelelő Yahoo-szervezet ugyanaz a szervezet, amely egy adott Szolgáltatás szolgáltatójaként meg van jelölve, és az Ön és a megfelelő Yahoo-szervezet között fennálló Feltételeket és kapcsolatot a megfelelő Yahoo-szervezet bejegyzésének helyén érvényes jogszabályok szabályozzák.
     2. Ha egy Yahoo-szervezet sincs megjelölve egy adott Szolgáltatás szolgáltatójaként, a megfelelő Yahoo-szervezet az Yahoo Inc. (cím: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), és az ilyen Szolgáltatások tekintetében a 14.2 szakasz (Egyesült Államok) feltételei érvényesek. 
  2. Ügyfélszolgálat. Az ügyfélszolgálatról ezen az oldalon tájékozódhat.
  3. A Yahoo India panaszkezelési tisztviselője. A Yahoo India panaszkezelési tisztviselőjének eléréséhez keresse fel ezt az oldalt.
  4. Ide kattintva megtekintheti az indiai legfelsőbb bíróság fontos rendeletét a fogantatás és szülés előtti diagnosztikai technikákról szóló 1994-es törvény hatálya alá eső hirdetések tiltásáról.
  5. Kattintson ide a további részletekért.
 8. Japán (jp):
  1. Definíciók 
   1. Megfelelő Yahoo-vállalat: 
    1. Az AOL Mail esetében a megfelelő Yahoo-szervezet a Boundless Inc. (cím: The Iceberg, 6-12-18 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, 150-000, Japán).
    2. A Japánban elérhető, Yahoo Japan márkájú termékeket egy külső fél szolgáltatja. 
    3. Minden más Szolgáltatás esetén a megfelelő Yahoo-szervezet az Yahoo Inc. (cím: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA).
   2. Minimális életkor: 18 év (ha azonban 18 vagy 19 éves, szülői vagy gondviselői hozzájárulás szükséges, hogy elfogadhassa a Feltételeket és használhassa a Szolgáltatásokat).
  2. Jogválasztás. Az Ön és a Yahoo között fennálló Feltételeket és kapcsolatot Japán jogszabályai szabályozzák, tekintet nélkül a kollíziós szabályokra.
  3. A jogviták rendezésének helyszíne. Ön és a Yahoo alávetik magukat a Japánban működő tokiói körzeti bíróság kizárólagos joghatóságának.
  4. A Szolgáltatások és a jelen Feltételek módosítása.
   1. Ha módosítjuk a Szolgáltatásokat a 7(a) szakasznak megfelelően, illetve módosítjuk a Feltételeket a 12(b) szakasznak megfelelően, észszerű idővel előre értesítjük azokról a módosításokról, amelyek lényeges hátránnyal járnak Önre nézve, illetve lényegesen korlátozzák a Szolgáltatások elérését vagy használatát.
   2. Ha biztonsági, jogi vagy szabályozói okokból szükséges a jelen Feltételek vagy a Szolgáltatások módosítása, lehetséges, hogy nem tudjuk előre értesíteni, de ilyen esetekben a lehető leghamarabb értesítjük a módosítások után.
  5. A felelősség korlátozása. A jelen Feltételek nincsenek hatással fogyasztóként fennálló, Japán jogszabályai szerinti törvényes jogaira, amelyek szerződéssel nem módosíthatók, illetve amelyekről szerződéssel nem lehet lemondani. Ennek megfelelően amennyiben a Szolgáltatások használatára vonatkozó, a jelen Feltételeknek megfelelő szerződés a japán fogyasztó szerződésekre vonatkozó törvény alapján fogyasztói szerződésnek minősül, a jelen Feltételek 9. szakaszában foglalt egyes kizárások és korlátozások nem vonatkoznak Önre a Yahoo szándékos mulasztásunkból vagy súlyos gondatlanságunkból fakadó felelősség kapcsán.
  6. Ügyfélszolgálat. Az ügyfélszolgálatról ezen az oldalon tájékozódhat. 
 9. Új-Zéland (nz):
  1. Definíciók 
   1. Megfelelő Yahoo-vállalat:
    1. Az AOL Mail, a OneSearch, Yahoo Entertainment, Yahoo Életmód, Yahoo Mail, Yahoo Hírek, Yahoo Keresés és Yahoo Sport szolgáltatások kapcsán a megfelelő Yahoo-szervezet a Yahoo New Zealand Limited (cím: Level 4, Deloitte House, 20 Customhouse Quay, Wellington, 6011, Új-Zéland), és ezekkel kapcsolatban az alábbi feltételek érvényesek: (a) az Ön és a Yahoo New Zealand Limited között fennálló Feltételeket és kapcsolatot Új-Zéland jogszabályai szabályozzák, tekintet nélkül a kollíziós szabályokra, és (b) Ön és a Yahoo New Zealand Limited elfogadják Új-Zéland bíróságainak kizárólag joghatóságát.
    2. Minden más szolgáltatás esetén a megfelelő Yahoo-szervezet az Yahoo Inc. (cím: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), és az ilyen Szolgáltatások tekintetében a 14.2 szakasz (Egyesült Államok) feltételei érvényesek.
   2. Minimális életkor: 13 év 
  2. Ügyfélszolgálat. Az ügyfélszolgálatról ezen az oldalon tájékozódhat.
 10. Szingapúr (sg), Indonézia (id), Malajzia (my), Fülöp-szigetek (ph), Thaiföld (th) és Vietnam (vn): 
  1. Definíciók 
   1. Megfelelő Yahoo-vállalat: 
    1. Az AOL Mail, a OneSearch, Yahoo Naptár, Yahoo Bulvár, Yahoo Pénzügyek, Yahoo Mail, Yahoo Hírek, Yahoo Keresés, Yahoo Stílus, Yahoo Utazás, Yahoo TV, Yahoo Időjárás és Aviate szolgáltatások kapcsán a megfelelő Yahoo-szervezet a Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. (cím: 79 Robinson Road, #07-01, Singapore 068897), és ezekre az alábbi feltételek vonatkoznak: (a) az Ön és a Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. között fennálló Feltételeket és kapcsolatot Szingapúr jogszabályai szabályozzák, tekintet nélkül a kollíziós szabályokra, és (b) Ön és a Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. alávetik magukat a szingapúri bíróságok kizárólagos joghatóságának. 
    2. Más Szolgáltatások esetén:
     1. A megfelelő Yahoo-szervezet az a Yahoo-szervezet, amely egy adott Szolgáltatás szolgáltatójaként meg van jelölve, és az Ön és a megfelelő Yahoo-szervezet között fennálló Feltételeket és kapcsolatot a megfelelő Yahoo-szervezet bejegyzésének helyén érvényes jogszabályok szabályozzák.
     2. Ha egy Yahoo-szervezet sincs megjelölve egy adott Szolgáltatás szolgáltatójaként, a megfelelő Yahoo-szervezet az Yahoo Inc. (cím: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), és az ilyen Szolgáltatások tekintetében a 14.2 szakasz (Egyesült Államok) feltételei érvényesek.
   2. Minimális életkor: 13 év 
  2. Ügyfélszolgálat. Az ügyfélszolgálatot az alábbi hivatkozásokon érheti el. 
   1. Szingapúr
   2. Indonézia
   3. Malajzia
   4. Fülöp-szigetek
   5. Thaiföld
   6. Vietnam
 11. Tajvan (tw):
  1. Definíciók 
   1. Megfelelő Yahoo-vállalat: 
    1. Az AOL Mail, a OneSearch, a Yahoo Autó, a Yahoo Charity, a Yahoo Dictionary, a Yahoo Esports, a Yahoo Pénzügyek, a Yahoo Játékok, a Yahoo House, a Yahoo Mail, a Yahoo Money, a Yahoo Filmek, a Yahoo Hírek, a Yahoo Keresés, a Yahoo Sport, a Yahoo Stock, a Yahoo Stílus, a Yahoo Utazás, a Yahoo TV, a Yahoo Időjárás és az Aviate szolgáltatás esetében a megfelelő Yahoo-szervezet a Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd. (címe: 15F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Tajvan), és ezek kapcsán az alábbi feltételek érvényesek: (a) az Ön és a Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd. között fennálló Feltételeket és kapcsolatot a Kínai Köztársaság (R.O.C.) jogszabályai szabályozzák, tekintet nélkül a kollíziós szabályokra, és (b) Ön és a Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd. vállalja, hogy aláveti magát a tajvani Tajpej Kerületi Bíróság kizárólagos joghatóságának.
    2. A Yahoo Aukciók, a Yahoo Vásárlás és a Yahoo Használt autók szolgáltatást a Yahoo! Taiwan Holdings Limited, tajvani fióktelep biztosítja (címe: 14F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Tajvan), és ezek kapcsán az alábbi feltételek érvényesek: (a) az Ön és a Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch között fennálló Feltételeket és kapcsolatot a Kínai Köztársaság jogszabályai szabályozzák, tekintet nélkül a kollíziós szabályokra, és (b) Ön és a Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch alávetik magukat a tajvani Tajpej körzeti bíróság kizárólagos joghatóságának.
    3. Más Szolgáltatások esetén:
     1. A megfelelő Yahoo-szervezet az a Yahoo-szervezet, amely egy adott Szolgáltatás szolgáltatójaként meg van jelölve, és az Ön és a megfelelő Yahoo-szervezet között fennálló Feltételeket és kapcsolatot a megfelelő Yahoo-szervezet bejegyzésének helyén érvényes jogszabályok szabályozzák.
     2. Ha egy Yahoo-szervezet sincs megjelölve egy adott Szolgáltatás szolgáltatójaként, a megfelelő Yahoo-szervezet az Yahoo Inc. (cím: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), és az ilyen Szolgáltatások tekintetében a 14.2 szakasz (Egyesült Államok) feltételei érvényesek.
   2. Minimális életkor: 13 év 
  2. Ügyfélszolgálat. Az ügyfélszolgálatról ezen az oldalon tájékozódhat.
 12. Európa, Közel-Kelet és Afrika
  1. Definíciók 
   1. Megfelelő Yahoo-vállalat: Yahoo EMEA Limited (cím: 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Írország)
   2. Minimális életkor: Az EU tagállamaiban az alsó korhatár 16 év, illetve az adott tagállam által esetleg megadott, ennél alacsonyabb korhatár, amelytől fogva hozzájárulhat személyes adatai feldolgozásához. Az EU-n kívül az alsó korhatár 13 év.
  2. Jogválasztás. A jelen Feltételek és működésük, értelmezésük és kialakításuk, valamint a felek kapcsolata tekintetében, ideértve minden jogigényt és jogvitát, amely a felek között felmerülhet (ideértve a nem szerződéses jogigényeket jogvitákat is), Írország jogszabályai az irányadók, tekintet nélkül a kollíziós szabályokra. 
  3. A jogviták rendezésének helyszíne. A lenti (d) bekezdésben lefektetett mérték kivételével Ön és a Yahoo vállalják, hogy alávetik magukat az ír bíróságok kizárólagos joghatóságának bármely jogvita vagy jogigény tekintetében, amely a jelen Feltételekből vagy azok működéséből, értelmezéséből vagy kialakításából fakad, illetve ezekhez kapcsolódik (ideértve a nem szerződéses jogvitákat és jogigényeket is). Ilyen esetekben Ön és a Yahoo megállapodnak, hogy alávetik magukat az Írországban található bíróságok személyes joghatóságának, és vállalják, hogy nem élnek kifogással az ilyen bíróságok joghatóságának gyakorlásával és az eljárások helyszínével szemben.
  4. Ha lakóhelye az Európai Unió, a jelen Feltételek egyik része sem érinti azon jogát – ideértve a fenti (b) és (c) bekezdéseket –, hogy éljen a vonatkozó kötelező jogválasztással vagy joghatóság-választással, ha ezek szerződéssel nem módosíthatók. Az Európai Bizottság online vitarendezési platformot biztosít, amely a https://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen érhető el.
  5. Ügyfélszolgálat. Az ügyfélszolgálatot az alábbi linkeken keresztül érheti el. Az EU digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálya szerinti kapcsolattartási pontokat az alábbi o. bekezdésben találja.
   1. Írország
   2. Egyesült Királyság
   3. Németország
   4. Franciaország
   5. Spanyolország
   6. Olaszország
   7. Minden más ország
  6. A Szolgáltatások és a jelen Feltételek módosítása.
   1. Ha módosítjuk a Szolgáltatásokat a 7(a) szakasznak megfelelően, illetve módosítjuk a Feltételeket a 12(b) szakasznak megfelelően, észszerű idővel előre értesítjük azokról a módosításokról, amelyek lényeges hátránnyal járnak felhasználóinkra nézve, illetve lényegesen korlátozzák a Szolgáltatások elérését vagy használatát. Ha az ilyen módosítások hatályba lépését követően folytatja a Szolgáltatások használatát, azzal elfogadja a módosított Szolgáltatásokat és Feltételeket. 
   2. Ha biztonsági, jogi vagy szabályozói okokból szükséges a jelen Feltételek vagy a Szolgáltatások módosítása, lehetséges, hogy nem tudjuk előre értesíteni, de ilyen esetekben a lehető leghamarabb értesítjük.
  7. Értesítés a Szolgáltatások vagy fiókja törléséről, felfüggesztéséről vagy korlátozásáról.
   1. A fenti (f) alszakaszban foglaltak ellenére és törvényes jogainak csorbítása nélkül, értesítés nélkül, átmenetileg vagy véglegesen felfüggeszthetjük fiókját, vagy korlátozhatjuk hozzáférését a fiók vagy a Szolgáltatások egy részéhez vagy egészéhez, illetve korlátozásokat vezethetünk be ezekkel kapcsolatban az alábbi esetekben:
    1. Ha megsérti a Feltételeket, vagy úgy gondoljuk, hogy azok megsértésére készül, ideértve a benne foglalt megállapodásokat, szabályzatokat és irányelveket.
    2. Bűnüldöző szervekés más állami szervezetek kérésére törvényes eljárások keretében.
    3. Váratlan technikai vagy biztonsági problémák miatt.
    4. Ha fiókja hosszú ideig inaktív a fióktörlési szabályainknak megfelelően.
  8. Ha véglegesen felfüggesztjük vagy megszüntetjük a fiókját, előre értesítjük, és észszerű időt hagyunk a fiókhoz tartozó információk, fájlok és tartalmak elérésére és mentésére, hacsak nem hisszük okkal, hogy a fiók további elérésével sértené a vonatkozó jogi rendelkezéseket, illetve a bűnüldöző szervek vagy más állami szervek kérését, vagy kárt okozna nekünk vagy külső feleknek.
  9. Megfontolási időszak az EU-s fogyasztóknak. Az alábbi rendelkezések a 11. szakaszt egészítik ki (Díjköteles szolgáltatások és számlázás).
   1. Ha Ön az EU területén élő fogyasztó, a szerződés létrejöttét követő 14 napon belül indoklás nélkül lemondhatja a díjköteles szolgáltatást.Ha értesíteni szeretne minket, töltse ki és küldje el ezt az űrlapot, illetve egyéb lehetőség hiányában küldje vissza nekünk postai úton ezt az űrlapot. Az értesítést a 14 napos lemondási időszak lejárata előtt kell elküldenie nekünk.
   2. Kivételek. Ha digitális tartalmat vásárol tőlünk, amelynek nincs megfogható formája, elfogadja, hogy a lemondási időszak abban a pillanatban lejár, amikor megkezdi a digitális tartalom letöltését vagy streamelését.
   3. Visszatérítés. Legkésőbb a lemondásról szóló értesítés kézhezvételét követő 14 napon belül visszatérítjük Önnek a díjköteles Szolgáltatásért kifizetett díjat. Hacsak kifejezetten másként nem nyilatkozik, ugyanazt a fizetési eszközt használjuk, amellyel az eredeti tranzakciót kezdeményezte. Elfogadja, hogy amennyiben a lemondási időszak lejárata előtt elkezdi használni a díjköteles Szolgáltatást, azzal felelősséget vállal minden díjért, amely a lemondás napjáig keletkezett.
  10. Automatikus megújítás. A 11(b)(v) szakaszt az alábbi rendelkezés egészíti ki: Ha előfizetése automatikusan megújuló, és az ár emelkedett, értesítést kap az új árról, és az értesítés megérkezését követő 14 napon belül megszüntetheti előfizetését. Ebben az esetben az új ár nem lép érvénybe, és az előfizetés az érvényesség végén megszűnik.
  11. Kizárások és felelősségkorlátozás. A jelen Feltételek nincsenek hatással fogyasztóként fennálló, az EU és Írország jogszabályai szerinti törvényes jogaira, amelyek szerződéssel nem módosíthatók, illetve amelyekről szerződéssel nem lehet lemondani. Ennek megfelelően a Feltételek 8. és 9. szakaszában megtalálható kizárások és korlátozások egy része nem vonatkozik Önre, ha Ön egy EU-országban élő fogyasztó. 
  12. A mi felelősségünk. A 9. szakaszban foglaltak ellenére felelősséget vállalunk az általunk tett, megtévesztő szándékú kijelentésekért, illetve ha a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó hanyagságunk közvetlen eredményeként Ön megsérül vagy elhalálozik. 
  13. Az olasz felhasználókra vonatkozó kiegészítő feltételek itt találhatók meg. 
  14. A német felhasználókra vonatkozó kiegészítő feltételek itt találhatók meg. 
  15. Az EU digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálya

   1. A Szolgáltatásaink használatára vonatkozó korlátozások. Az EU digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálya („Digital Services Act – DSA”) előírja nekünk, hogy tájékoztassuk az Európai Unióban élő felhasználókat arról, ha bármilyen korlátozást foganatosítunk bizonyos Szolgáltatások használatára vonatkozóan. Ezek a korlátozások lehetővé teszik számunkra, hogy intézkedéseket tegyünk a Szolgáltatásainkban megjelenő olyan tartalmak vonatkozásában, amelyek jogsértőek és/vagy sértik a közösségi irányelveinket.

    1. A Yahoo és az AOL Search vonatkozásában:
     1. Algoritmusokat alkalmazó eszközök használata bizonyos esetekben – egyebek között akkor, ha a felhasználókat 18 évesnél fiatalabbként azonosítjuk – a felnőtteknek szóló tartalmat magukban foglaló keresési eredmények láthatóságának korlátozására;
     2. Algoritmusokat alkalmazó eszközök használata olyan keresési eredmények láthatóságának korlátozására, amelyek jogsértő tartalmat foglalnak magukban;
     3. Keresési eredményekre vonatkozó hivatkozások eltávolítása annak érdekében, hogy érvényesüljenek egyes személyeknek az EU adatvédelmi törvénye által biztosított jogai (ez az „elfeledtetéshez való jog”);
     4. Algoritmusokat alkalmazó eszközök használata arra, hogy kiegészítő tartalmat szúrjunk be bizonyos keresési eredményekbe – például figyelmeztető címkéket és a bűnüldöző szervek elérhetőségeit – annak érdekében, hogy eltántorítsunk egy felhasználót a jogsértő és káros tartalmak fogyasztásától;
     5. Emberi ellenőrzés alkalmazása annak érdekében, hogy blokkoljuk bizonyos javasolt keresési kifejezések megjelenítését, amelyek automatikusan kiegészítenék a felhasználó által begépelt lekérdezést, ha a javasolt keresési kifejezések olyan tiltott szavakat vagy kifejezéseket tartalmaznának, amelyek sértik a Yahoo közösségi irányelveit; továbbá
     6. A jogsértő keresési tartalmakra vonatkozó panaszok továbbítása a Yahoo általános, algoritmusokon alapuló és hirdetési keresési eredményeit generáló keresőmotor, a Microsoft Bing felé.
    2. A Szolgáltatásainkban megjelenő felhasználói megjegyzések vonatkozásában:
     1. Intézkedések válaszul egyénektől vagy entitásoktól érkezett, a Szolgáltatásainkban megjelenő olyan felhasználói megjegyzésekre vonatkozó figyelmeztetésekre, amelyek jogsértőek vagy sértik a közösségi irányelveinket, egyebek között emberi ellenőrzés alkalmazása a felhasználói megjegyzések eltávolítása vagy a láthatóságuk korlátozása céljából, illetve a felhasználói megjegyzések közzétételére szolgáló funkció elérhetőségének letiltása a Szolgáltatásainkban ismételt szabálysértések esetén; továbbá
     2. Algoritmusokat alkalmazó eszközök használata a Szolgáltatásainkban megjelenő felhasználói megjegyzésekben lévő olyan tartalmak észlelésére, azonosítására és kezelésére, amelyek jogsértőek vagy sértik a közösségi irányelveinket.
    3. A Mail vonatkozásában:
     1. Intézkedések válaszul egyénektől vagy entitásoktól érkezett, a Szolgáltatásainkban megjelenő olyan e-mail-tartalmakra vonatkozó figyelmeztetésekre, amelyek jogsértőek vagy sértik a közösségi irányelveinket, beleértve egy felhasználó e-mail-fiókjának megszüntetését is, miután ismételt szabálysértésekre használta a fiókját emberi ellenőrzést követően; továbbá
     2. Intézkedések válaszul arról szóló hiteles bejelentésekre, hogy egy vagy több e-mail-fiókot olyan módon használnak, hogy azzal veszélyeztetik a Szolgáltatásaink biztonságát (beleértve a levélszeméthez, csaló hirdetésekhez, zsarolóprogramokhoz és kártevőkhöz kapcsolódó e-mail-fiókokat), beleértve e-mail-fiókok emberi ellenőrzést követő megszüntetését is.
    4. Az összes Szolgáltatásunk vonatkozásában:
     1. Intézkedések válaszul EU-tagállamok hatóságainak jogsértő tartalom eltávolítását előíró rendeleteire.
     2. Az Európai Unióban élő felhasználók a „Kapcsolattartási pontok” című alábbi szakaszban leírtak szerint vehetik fel velünk a kapcsolatot, ha a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályra vonatkozó kérdésük vagy panaszuk merül fel. A panaszokat a Jogi és Tagsági szolgáltatási csapataink vizsgálják ki.
   2. Kapcsolattartási pontok
    1. Ha Ön az Európai Unió valamely tagállamának, az Európai Bizottságnak vagy a Digitális Szolgáltatások Európai Testületének képviselője, a következő e-mail-címen léphet kapcsolatba velünk: dsa@yahooinc.com. Előnyben részesített kommunikációs nyelvünk az angol.
    2. Ha az Ön lakhelye az Európai Unión belül van, használja kapcsolatfelvételi űrlapunkat.

Legutóbbi frissítés: 2024. július 8.