A Yahoo közösségi irányelvei

A Yahoo számos különböző jellegű, globálisan elérhető digitális és mobilkommunikációs márkát foglal magában, ilyen például a Yahoo Hírek, a Yahoo Pénzügyek, a Yahoo Sport, az AOL, a TechCrunch és egyebek. A Yahoo közösségeit eltérő tapasztalatokkal, háttérrel és gondolkodásmóddal rendelkező emberek alkotják, akik számára a termékek, szolgáltatások és online felhasználói élmények széles választékát kínáljuk. A jelen irányelvek a Yahoo termékeinek és szolgáltatásainak Ön általi használatára vonatkoznak, és azt hivatottak elősegíteni, hogy e termékek és szolgáltatások minél kellemesebb élményt nyújtsanak Önnek és a Yahoo-közösségnek. Kérjük, vegye figyelembe és tartsa be azokat a további szabályokat is, amelyek az egyes termékekre és szolgáltatásokra vonatkozhatnak.

A Yahoo felhasználójaként Ön nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy közösségeink minden felhasználó számára aktívak és biztonságosak maradjanak. Nagyra értékeljük a segítségét annak biztosításában, hogy termékeink és szolgáltatásaink révén továbbra is összetarthassuk azokat a pozitív, sokszínű és befogadó közösségeket, amelyek kialakításán oly keményen dolgozunk.

Címszavakban

  • Viselkedjen jó polgár módjára. Kellő tisztelettel viseltessen mások iránt a kapcsolatfelvétel és a kommunikáció során. Ne legyen bántó, és ne sértegessen vagy támadjon meg indokolatlanul másokat. Ne tegyen közzé olyan tartalmat, amely sértő, káros vagy gyalázkodó módon sztereotípiákat közvetít másokról.
  • Szorítkozzon az adott témakörre. A mondandója legyen releváns, és fogalmazzon pontosan.
  • Legyen tisztában a szabályokkal. Az Ön Yahooval kapcsolatos tevékenységére a jelen közösségi irányelvek és a Yahoo szolgáltatási feltételei, valamint az esetleges termékspecifikus szabályok vonatkoznak.
    • Ha olyan tartalmat észlel, amely megsérti a közösségi irányelveket, kérjük, hogy jelentse azt a termékeinkben biztosított visszaélés-bejelentési eszköz segítségével. 
    • Ha nem tartja be ezeket a szabályokat, korlátozhatjuk a fiókja használatát, ami tartalom eltávolítását, a hozzászólási jogosultságok felfüggesztését, figyelmeztetéseket, a fiókhasználat felfüggesztését, illetve a fiók megszüntetését foglalhatja magában. Mindent megteszünk a tisztességes eljárás biztosítása érdekében, de minden esetben fenntartjuk a jogot fiókok megszüntetésére vagy tartalom eltávolítására előzetes értesítés nélkül, bármilyen okból, de kiváltképpen a szolgáltatásaink, infrastruktúránk, felhasználóink és közösségünk védelme érdekében. Bár a jelen irányelvek semminemű szerződéses kötelezettséggel nem járnak ránk nézve, a tőlünk telhető módon igyekszünk betartatni őket az alapelveinkkel és alapértékeinkkel összhangban.
    • Súgóközpontunkban további információt talál arról, hogy miként szerzünk érvényt ezeknek az irányelveknek, valamint arról, hogy milyen termékspecifikus lehetőségeket biztosítunk a tartalomeltávolítási döntés elleni fellebbezésre.

Gondoskodás termékeink biztonságosságáról

Erőszakkal való fenyegetés. Egyéneket vagy csoportokat – beleértve a közéleti szereplőket is – tilos erőszakkal fenyegetni, és az ilyen cselekményt, ha beigazolódik, jelentjük a bűnüldözési szerveknek. Az erőszakos vagy más módon bűnözői magatartást elősegítő, bátorító vagy támogató tartalom is tiltott (például mások bátorítása arra, hogy erőszakos cselekményt kövessenek el egy egyén vagy csoport ellen, illetve egy erőszakos cselekményt elkövető személy bűntetteinek kifejezett támogatása).

Terrorizmus. A nemzetközi vagy belföldi erőszakosan szélsőséges viselkedést vagy terrorizmust elősegítő, bátorító vagy ösztönző tartalmak közzététele tilos. A tiltás kiterjed a terrorista- és szélsőséges szervezeteket, azok vezetőit vagy a szervezetekhez kapcsolódó erőszakos tevékenységeket támogató vagy dicsőítő tartalmakra, valamint a terrorista- és szélsőséges szervezetekhez való csatlakozás céljából közzétett, toborzó jellegű tartalmakra.

Kiskorúak kihasználása. Tilos a kiskorúakat szexuális kontextusba helyező, illetve a kiskorúak ellen elkövetett szexuális visszaélést elősegítő vagy támogató tartalmak közzététele, küldése vagy kérése. Ez magában foglalja a digitálisan módosított és a rajzszerű tartalmat is. A kiskorúak ellen elkövetett szexuális visszaélésnek minősülő tartalmak birtoklása, terjesztése és beszerzése súlyos bűncselekmény, amit – bárhol is történjen a világon – jelentünk a bűnüldözési hatóságoknak a National Center for Missing and Exploited Children szervezeten keresztül. 

Gyűlöletbeszéd és gyűlölet vezérelte tevékenységek. Tilos minden olyan tartalom közzététele, amely gyűlöletet szít, vagy erőszakra buzdít egy személy vagy csoport ellen annak valós vagy vélt faja, etnikuma, nemzeti származása, vallása, neme, nemi identitása, kora, veterán státusza, szexuális irányultsága, fogyatékossága, egészségi állapota, betegsége, illetve politikai nézetei vagy hovatartozása alapján. Továbbá megtiltjuk a szolgáltatásaink használatát olyan csoportok és szervezetek számára, amelyek erőszakra buzdítanak, és gyűlöletet szítanak mások ellen a fent felsorolt jellemzők alapján, vagy ilyen tevékenységekben részt vesznek (tilos például a szolgáltatásaink használatával reklámozni egy gyűlöletcsoport által szervezett eseményt vagy összejövetelt). Olvassa el az Anti-Defamation League gyűlöletbeszéddel kapcsolatos ajánlásait.

Öngyilkosság és önkárosítás. Ne tegyen közzé olyan tartalmat, amely elősegíti vagy dicsőíti az öngyilkosságot és az önkárosítást. Ez magában foglalja azokat a tartalmakat, amelyek másokat arra bátorítanak, hogy kárt tegyenek önmagukban (például olyan tartalmak közzétételét, amelyek egy adott étkezési rendellenességet reklámoznak).

Vér és csonkítás. Tilos közzétenni olyan tartalmat, amely emberek vagy állatok súlyos testi sértését, kínzását vagy csonkítását ábrázolja, illetve népszerűsíti.

Felnőtt tartalom. Ne tegyen közzé meztelenséget ábrázoló tartalmat, beleértve a férfi és a női nemi szerveket, valamint a fedetlen női keblet és mellbimbót ábrázoló tartalmat. E szabály alól kivételt képeznek a művészeti, oktatási, politikai vagy tudományos értéket képviselő bejegyzések és egyéb olyan esetek, amikor a tartalom közzétételének nem a szexuális vágykeltés a célja (például csecsemőszoptatás, gyermekszülés vagy meztelen tiltakozás). A nemi aktust, illetve testnedveket vagy testi funkciókat szexuális vágykeltés céljából ábrázoló tartalmak közzététele nem engedélyezett.

Zaklatás és megfélemlítés. Mások személyes jellegű támadása, különös tekintettel a többi Yahoo-felhasználóra, tilos a platformjainkon. Ez a tiltás magában foglalja a megfélemlítést, a megalázást, a lekicsinylést, a szexuális zaklatást vagy egyéb sértést, valamint azokat a tartalmakat, amelyek hatására csökken a hozzászólások száma, vagy egyes felhasználók elhagyják a platformjainkat (például olyan nyelvezet ismétlődő vagy nem az adott témakörnek megfelelő használata, amely megfélemlíti a vitapartnert). Tisztában vagyunk azzal, hogy a kiskorúak megfélemlítése rendkívül káros lehet, ezért különös figyelmet fordítunk a 18 évesnél fiatalabbakat becsmérlő tartalmak kiszűrésére.

Emberkereskedelem és prostitúció. Tilos a Yahoo szolgáltatásainak használatával elősegíteni a szexkereskedelmet, az emberkereskedelem egyéb formáit vagy a kereskedelmi célú szexuális tevékenységet. Ha emberkereskedelemmel találkozik a Yahoo szolgáltatásaiban, jelentse, és bátorítsa az áldozatokat arra, hogy forduljanak a bűnüldöző szervekhez.

Illegális kábítószerek. Tilos közzétenni olyan tartalmakat, amelyek az illegális kábítószerek használatát, előállítását vagy beszerzését ábrázolják, illetve ismertetik. A platformjainkon szintén tilos bármilyen fajta kábítószert megvásárolni vagy eladni.

Illegális tevékenység. Tilos közzétenni illegális tevékenységet reklámozó vagy elősegítő tartalmat. Ez az illegális cikkek terjesztését, megvásárlását és értékesítését is magában foglalja.

A felhasználói adatok védelme

Személyazonosító adatok, illetve a személyes információk felkutatása és közzététele. Ne tegyen közzé saját magával vagy másokkal kapcsolatos bizalmas személyes adatokat. Ez a tiltás a jelszavakat, az azonosítószámokat, a bankszámlaadatokat, a születési dátumokat, az otthoni vagy munkahelyi címeket és a személyazonosításra alkalmas egyéb adatokat is magában foglalja. Súgóoldalunkon tájékozódhat arról, hogy miként óvhatja meg fiókját a támadásoktól. 

Személyiségi jogok megsértése. Ne tegyen közzé olyan tartalmat, amely támogatja, elősegíti vagy dokumentálja egy másik személy személyiségi jogainak megsértését. Ez a tiltás magában foglalja többek között a lesipuskás médiatartalmat, a beleegyezés nélkül közzétett intim képeket és videókat, valamint az ilyen képek közzétételével való fenyegetéseket, amelyek célja mások kínos helyzetbe hozása vagy zaklatása. Súgóoldalunkon tájékozódhat arról, hogy miként törölheti a keresési eredményeket.

Platformunk integritásának megőrzése

Nem őszinte viselkedés (téves tájékoztatás, dezinformálás és megszemélyesítés). A felhasználóinkat félrevezető, becsapó vagy nekik egyéb módon kárt okozó tartalmak közzététele tilos. Ez a szavazók szavazati jogtól való megfosztására vagy a választásokba való egyéb rosszindulatú beavatkozásra tett kísérleteket is magában foglalja. Tilos összezavarnia bármely személyt, szervezetet vagy vállalatot, illetve félrevezetnie a felhasználókat az Ön által közzétett tartalom forrását vagy bármely más személlyel, szervezettel vagy vállalattal való kapcsolatát illetően. Ugyanakkor bizonyos kivételek, például a paródia és a szatíra, megengedettek, ha egyértelműen azonosíthatók.

Levélszemét, erőforrással való visszaélés, kártevők. A termékeink segítségével nem küldhet tömeges kéretlen üzeneteket, és nem tehet közzé ismétlődő, az adott témakörtől eltérő vagy olyan üzeneteket, amelyeknek a célja egy Yahoo kívüli webhelyen folytatott kereskedelmi tevékenység elősegítése. Nem hozhat létre és nem használhat több fiókot az Ön vagy mások által közzétett tartalom reklámozása vagy elnémítása céljából, illetve hogy hatástalanítsa a Yahoo által használt biztonsági és tartalommoderálási eszközöket. Ne használja a termékeinket adathalászatra vagy vírusok, kártevők és egyéb romboló jellegű elemek továbbítására. Ne tegyen semmi olyat, ami akadályozza a Yahoo vagy mások hálózatainak, kiszolgálóinak és egyéb infrastruktúráinak működését.

Inaktív fiókok. Ha több mint egy évig nem használja a fiókját, inaktiválhatjuk a fiókot, és az abban levő összes tartalom – beleértve a tárolt e-maileket is – törlődhet. Fiókja bezárásáról vagy inaktiválásáról és az adatai letöltéséről a súgóoldalunkon tájékozódhat. 

A szellemi tulajdon tiszteletben tartása

Szerzői jog és szellemi tulajdon. Ne tegyen közzé olyan tartalmat, amely sérti valakinek a szerzői jogát, védjegyét vagy egyéb szellemi tulajdonjogát. Az ilyen tartalmakat eltávolítjuk, amint észleljük őket, vagy ha a szerzői jog tulajdonosa kéri az eltávolításukat. Erről a szerzői jogra és szellemi tulajdonra vonatkozó irányelvek között talál további információt.

Utolsó frissítés: 2021. szeptember​