Tájékoztatás azoknak, akik nem használják a Yahoo szolgáltatásait

Tájékoztatás azoknak, akik nem használják a Yahoo szolgáltatásait

1.0-s verzió, legutóbb frissítve: 2023. július.

1. Kik vagyunk?

Mi, a Yahoo EMEA Limited, egy Írország jogszabályai szerint megalapított és bejegyezett cég vagyunk, amelynek a székhelye Floor 5–7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Írország.

Fogyasztói szolgáltatásokat és digitális hirdetési szolgáltatásokat (a továbbiakban: szolgáltatásaink) nyújtunk Európában (az Egyesült Királyságot is beleértve), a Közel-Keleten és Afrikában. A szolgáltatásainkat használó személyektől adatokat gyűjtünk, amelyeknek felhasználását a Yahoo adatvédelmi irányelvei ismertetik.

Még ha Ön nem is használja a szolgáltatásainkat, bizonyos adatokat kezelhetünk Önről.

Ez a tájékoztató az alábbi esetekben érvényes:

 • ha valaki a fogyasztói szolgáltatásainkat, például a Yahoo Mailt használva adatokat oszt meg velünk Önről;
 • ha az adatai szerepelnek egy, a keresőszolgáltatásainkkal végzett keresésben;
 • ha az adatai megjelennek egy, a keresőszolgáltatásainkkal végzett keresésben; vagy
 • ha az adatai megjelennek felhasználók által írt megjegyzésekben.

Ez a tájékoztató ismerteti, milyen adatokat gyűjtünk, hogyan használjuk fel és osztjuk meg azokat, és Ön hogyan szabhatja meg, mit tehetünk velük.

Az adatgyűjtés módjáról a jobb oldalon található pluszjelre kattintva kaphat további információt.

Amikor felhasználók megosztják velünk az adataikat

E-mail-szolgáltatásokat nyújtunk a Yahoo-n és az AOL Mailen keresztül. Emellett olyan szolgáltatásokat is nyújtunk, amelyekkel a felhasználók internetes keresést végezhetnek, valamint megjegyzéseket fűzhetnek a webhelyeinkben és alkalmazásainkban megjelenő cikkekhez és videókhoz. Az adatai szerepelhetnek a felhasználóink e-mailjeiben (például feladóként vagy címzettként), a keresési találatok között, valamint megjegyzésekben is. E-mailek, keresések vagy megjegyzések például tartalmazhatják a kapcsolattartási adatait (például nevét, címét, telefonszámát vagy e-mail-címét), dokumentumait, illetve Önről vagy Ön által készített képeket is.

A felhasználók e-mailjeinek, kereséseinek és megjegyzéseinek tartalmára soha nincs ráhatásunk.

Az adatait különböző módokon használjuk fel, az alább ismertetett módon.

E-mailekből és névjegyekből kinyert adatok

A kapott és gyűjtött adatok és azok felhasználási módja

Az adatkezelés célja és az adatok felhasználásának jogalapja

Összegyűjtjük és megőrizzük a Yahoo és az AOL Mail szolgáltatásokkal küldött és kapott e-mailek tartalmát. Emellett támogató kiegészítő adatokat is begyűjtünk az e-mailekről (a tartalmon kívül).

Ha például egy Yahoo Mail-felhasználó elküld Önnek egy e-mailt, vagy Ön e-mailt küld egy Yahoo-s e-mail-címre, kezeljük az Ön e-mail-címét, hogy biztosítsuk az üzenet elküldését.

A begyűjtött adatok tartalmazzák a kapcsolattartási adatait, az e-mailben található személyes adatokat, az e-mail tárgyát, az e-mailek küldési és fogadási idejét, valamint az e-mail-címeket.

Nekünk és a szolgáltatásainkat használóknak is jogos érdeke az e-mail-szolgáltatások megfelelő működése.

Az adatokat a Yahoo és az AOL Mail felhasználói által kért szolgáltatások és funkciók biztosításához, valamint biztonsági okokból használjuk (például az e-mail-mellékletek átvizsgálása biztonsági kockázatok kiszűrése érdekében, illetve a szolgáltatásnyújtás biztonságának és hatékonyságának fenntartása).

Esetenként begyűjthetjük és tárolhatjuk a Yahoo- és AOL Mail-felhasználók címjegyzékét, amely tartalmazhatja az Ön nevét és becenevét, e-mail-címét, telefonszámát, címét, munkahelyi adatait és születésnapját.

Nekünk és a szolgáltatásainkat használóknak is jogos érdeke, hogy a Yahoo és az AOL felhasználói hatékonyan kapcsolatba léphessenek a névjegyzékükben szereplő személyekkel.

Keresésekben megjelenő adatok

A kapott és gyűjtött adatok és azok felhasználási módja

Az adatkezelés célja és az adatok felhasználásának jogalapja

A webhelyeinken és alkalmazásainkban, valamint a keresési termékeinket használó partneri webhelyeken és alkalmazásokban végzett kereséseket összegyűjtjük és kezeljük. Ezek a keresések személyes adatokat tartalmazhatnak Önről. A kereséseket a találatok biztosítása érdekében kezeljük.

Nekünk és a szolgáltatásainkat használóknak is jogos érdeke, hogy a keresési szolgáltatások megfelelően működjenek, illetve könnyen használhatók és hasznosak legyenek.

Találatokban megjelenő adatok

A kapott és gyűjtött adatok és azok felhasználási módja

Az adatkezelés célja és az adatok felhasználásának joglapja

Kezeljük a keresésekben megjelenő adatokat, hogy találatokat szolgáltathassunk. A találatok adatokat tartalmazhatnak Önről.

Kérelmezheti, hogy adott URL-címek ne jelenjenek meg többé a keresőszolgáltatásainkban az Ön nevével indított keresésekben. (Ezt az elfeledtetéshez való jogról szóló oldal felkeresésével kérheti.)

Jogos érdekünk, hogy keresési találatokat szolgáltassunk a felhasználóinknak.

Felhasználói megjegyzésekben megjelenő adatok

A kapott és gyűjtött adatok és azok felhasználási módja

Az adatkezelés célja és az adatok felhasználásának jogalapja

Megjelenítjük a webhelyeinken és alkalmazásainkban közzétett felhasználói megjegyzéseket. A megjegyzések tartalmazhatnak adatokat Önről (például a nevét), mi pedig kezeljük az adatokat, hogy meggyőződhessünk róla, hogy megfelelnek a közösségi irányelveknek.

Jogos érdekünk, hogy a felhasználóink számára érdekes funkciókat nyújtsunk, valamint hogy meggyőződjünk arról, hogy a megjegyzések megfelelnek a közösségi irányelveknek.

Alább felsoroltuk azokat a partnerkategóriákat, amelyekkel adatokat osztunk meg, és az adatmegosztás okát is ismertetjük.

A jobb oldali pluszjelre kattintva további információt kaphat a partnerekről, illetve arról, hogy miért osztjuk meg velük az adatait.

Partnerkategória

Az adatmegosztás oka

Yahoo-cégek

Az adatait számos célból megoszthatjuk más Yahoo-cégekkel, többek között az alábbi célokból:

 • a fogyasztói szolgáltatásokat és a digitális hirdetési szolgáltatásokat biztosítása a felhasználók számára
 • a fogyasztóknak nyújtott szolgáltatásaink és rendszereink védelme érdekében, a jogosulatlan hozzáférés vagy használat észleléséhez és megelőzéséhez;
 • a fogyasztói szolgáltatásaink és digitális hirdetési szolgáltatásaink működésének megértése, valamint
 • a meglévő szolgáltatások és funkciók javításához, és újak fejlesztéséhez.

Nevünkben eljáró feldolgozók

Megosztjuk az adatait a nevünkben eljáró adatfeldolgozókkal, akik az általunk megszabott módon dolgozzák fel azokat. Az adatfeldolgozók közé tartoznak az alábbiak:

 • felhőtárhely-szolgáltatók
 • a keresőszolgáltatásaink szolgáltatói; valamint
 • biztonsági partnerek és szolgáltatók.

Kormányügynökségek és egyéb külső felek

Külső felekkel és rendvédelmi szervekkel az alábbi okokból osztunk meg adatokat:

 • bírósági végzés vagy hasonló jogi eljárás betartása, illetve csalárd vagy egyéb törvénytelen tevékenység megelőzése érdekében;
 • a saját és felhasználóink jogainak, tulajdonának és biztonságának megóvása érdekében. Megoszthatunk például adatokat (például az Ön bejövő e-mailjeiben vagy címjegyzékében található adatokat) rendvédelmi szervekkel vészhelyzet esetén, ha valakinek a biztonsága forog kockán
 • csalás, törvénytelen tevékenység, valamint biztonsági és technikai problémák észlelése, kivizsgálása és megoldása érdekében. Ebbe beletartozik a más technológiai cégekkel való adatmegosztás a biztonsági fenyegetésekkel szembeni védelem érdekében
 • jogi követelmények betartása érdekében, valamint
 • a törvényes jogaink gyakorlása, így például a Szolgáltatási feltételek megsértésének kivizsgálása érdekében.

Új tulajdonosok

Ha a Yahoo (vagy egy vagy több szolgáltatásunk) egy részében vagy egészében összeolvadás, felvásárlás vagy vagyonértékesítés eredményeként változnak a tulajdoni vagy felügyeleti viszonyok, vagy kilátásba kerülnek ilyen változások, akkor átadhatjuk az Ön adatait az új (vagy a leendő) tulajdonosnak vagy adatkezelőnek.

4. Az adatmegőrzés időtartama

Az adatokat általában megőrizzük mindaddig, amíg ez szükséges, az alábbi célokból.

 • A tájékoztató 2. szakaszában ismertetett célok (Hogyan és mikor kezeljük az adatait?).
 • A fogyasztói szolgáltatásaink biztosítása a felhasználóknak. Megőrizzük például a felhasználók e-mail-fiókjainak tartalmát mindaddig, amíg a fiók aktív. A fiók inaktívvá válásának elkerülése érdekében a felhasználóknak 12 havonta legalább egyszer be kell jelentkezniük.)
 • Egyéb jogos célok, például a jogi kötelezettségeinknek való megfelelés és a szolgáltatási feltételeink potenciális megszegésének kivizsgálása.
 • Biztonsági célok (például az e-mail-mellékletek átvizsgálása biztonsági kockázatok kiszűrése érdekében, a szolgáltatásnyújtás biztonságának és hatékonyságának fenntartása).

Bizonyos esetekben hosszabb időre is tárolhatjuk az adatait (ha például ez jogi kötelezettségünk).

Az adatmegőrzés időtartama az alábbi tényezőktől függ:

 • adattípus
 • az adatgyűjtés és a feldolgozás oka
 • üzleti igények (például biztonsági mentések létrehozása a szolgáltatások egy esetleges katasztrófa esetén történő visszaállításához), valamint
 • bármilyen jogi kötelezettségünk.

A felhasználók e-mailes címjegyzékét például mindaddig megőrizzük, amíg a Yahoo- vagy AOL Mail-fiókjuk aktív.

5. Az adatainak áthelyezése

Yahoo-cégekkel (leányvállalatainkkal) és egyéb cégekkel is együttműködünk számos országban. Ezen országok adatvédelmi törvényei eltérhetnek az Ön országáétól. Amikor más országokban található leányvállalatainknak vagy cégeknek továbbítjuk a 2. szakaszban (Hogyan és mikor kezeljük az adatait?) ismertetett adatokat , gondoskodunk a megfelelő adatvédelmi biztonsági eljárásokról. Ezek a biztonsági eljárások megfelelőségi határozatok (amelyek az Európai Bizottság vagy az Egyesült Királyság hivatalos döntései azzal kapcsolatban, hogy egy másik ország azonos szintű adatvédelmet biztosít-e), valamint általános szerződései feltételek, amelyeket elfogadott az Európai Bizottság vagy az Egyesült Királyság.

A következő országokba továbbítunk személyes adatokat: Ausztrália, Egyesült Királyság, India, Egyesült Államok, Kanada, Szingapúr, Tajvan és Izrael.

Az adattovábbításhoz további feltételekre támaszkodhatunk, például, ha az átvitel szükséges:

 • az Ön érdekeit szolgáló, az adatkezelő és egy másik fél által megkötött szerződés betartásához;
 • jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme érdekében;
 • fontos közérdekű okból, illetve
 • egy személy létfontosságú érdekeinek védelméhez.

Ha kérdése van az általános szerződési feltételekkel kapcsolatban, vagy másolatot szeretne kapni róluk, vegye fel velünk a kapcsolatot az adatvédelmi űrlapon vagy az alábbi szakaszban megadott elérhetőségeken keresztül

6. Az Ön adatvédelmi jogainak gyakorlása

a. Az Ön jogai

Joga van rendelkezni az adataival, így joga van látni (hozzáférni), kijavítani és törölni az adatait, valamint korlátozni adatainak kezelését vagy tiltakozni adatainak kezelése ellen.

Ezeket a jogokat csak korlátozottan érvényesítheti, ha:

 • nem rendelkezünk elegendő adattal ahhoz, hogy azonosítsuk Önt
 • konkrét jogi kötelezettségeknek kell megfelelnünk
 • a kérés hatással lenne valaki más jogaira és szabadságára, vagy
 • ha az adatokra szükség van egy jogi igények előterjesztéséhez vagy megvédéséhez.

Ha gyakorolni szeretné ezen jogait, töltse ki az adatvédelmi űrlapot.

b. Aggodalmak kifejezése

Ha kérdése vagy aggálya van az adatainak kezelésével kapcsolatban, forduljon az adatvédelmi tisztviselőnkhöz a dpo-contact@yahooinc.com e-mail-címen, vagy írjon nekünk a lenti kapcsolatfelvétel szakaszban megadott címre. Ha nem elégedett a válasszal, jogában áll panaszt tenni az országa adatvédelmi szabályozó hatóságánál. A helyi adatvédelmi hatóságát megkeresheti az Európai Adatvédelmi Testület webhelyén.

Ha Svájcban él, a szövetségi adatvédelmi és információs biztoshoz (FDPIC) is fordulhat.

7. Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése merülne fel a jelen tájékoztatóval kapcsolatban, szeretné megosztani velünk az aggályait, vagy gyakorolni szeretné az adatvédelmi jogait, akkor erre a leggyorsabb és legegyszerűbb módot az online adatvédelmi űrlapunk nyújtja.

Írhat is nekünk a következő címre:

The Privacy Team
Yahoo EMEA Limited
Floor 5-7 Point Square
North Wall Quay
Dublin 1
Ireland

Ha adatvédelmi tisztviselőnkkel szeretné felvenni a kapcsolatot, küldjön e-mailt a dpo-contact@yahooinc.com címre, vagy írjon a következő címre:

The Data Protection Officer
Yahoo EMEA Limited
Floor 5-7 Point Square
North Wall Quay
Dublin 1
Ireland