Vaše kontrole za zaštitu privatnosti

Upravljamo grupacijom robnih marki koja uključuje Yahoo, AOL i TechCrunch. Za svaku robnu marku dostupna je zasebna „nadzorna ploča” za zaštitu privatnosti, kojoj možete pristupiti klikom na ikone u nastavku.

Na svakoj nadzornoj ploči možete iskoristiti svoja prava na zaštitu privatnosti, kao što su preuzimanje osobnih podataka, brisanje računa i donošenje odluka o načinu upotrebe podataka.

Yahoo Brands