Servicebetingelser for Yahoo

Den 1. november 2021 blev navnet på den virksomhed, der leverer de produkter og tjenester, du bruger, ændret fra Verizon Media EMEA Limited til Yahoo EMEA Limited. På nuværende tidspunkt behandler vi stadig dine oplysninger på samme måde. Derudover er vi i henhold til EU’s forordning om digitale tjenester forpligtet til at give brugere, der er bosiddende i den Europæiske Union, visse yderligere betingelser – se underafsnit 14.13.o nedenfor.

I juni 2017 meddelte vi, at Yahoo og AOL gik sammen og blev til en samlet virksomhed specialiseret i digitale og mobile medier. Vi operer nu under disse samlede Yahoo servicebetingelser. Du skal acceptere disse betingelser, hvis du har en Yahoo eller en AOL konto. (Bemærk, hvis du endnu ikke har accepteret disse betingelser, finder de tidligere Yahoo Servicebetingelser eller de tidligere Oath (dvs. for AOL) servicebetingelser stadig anvendelse. Disse servicebetingelser er gældende fra den 25. maj 2018 for alle Yahoo tjenester og produkter, som brugerne ikke behøver at logge ind på. Hvis du opretter en ny konto, er betingelserne nedenfor gældende fra det tidspunkt, hvor du tilmelder dig.

Servicebetingelser for Yahoo
 1. Velkommen til Yahoo

  Yahoo Inc. og alle Yahoo Inc.'s varemærker oplistet i afsnit 13 (herunder Yahoo og AOL) samt alle enheder oplistet i afsnit 13 og 14 (samlet kaldet "Yahoo", "os", "vi" eller "vores") er en del af familien af Yahoo-virksomheder. Vores varemærker, websites, apps, produkter, tjenester og teknologier ("Tjenester") tilbydes af de enheder, der er oplistet i afsnit 13. Læs omhyggeligt afsnit 1 til 13, 14.1 og 14.13, som er de afsnit, der gælder dig. 

  Ved at bruge Tjenesterne accepterer du disse vilkår samt eventuelle retningslinjer for fællesskabet og supplerende vilkår, som du modtager for de Tjenester, du bruger (samlet kaldet “Betingelser”). Læs Betingelserne omhyggeligt, da de udgør hele din aftale med os. 

  DISSE BETINGELSER INDEHOLDER BEGRÆNSNINGER AF VORES ANSVAR I AFSNIT 9

  USA BRUGERE: DISSE BETINGELSER OMFATTER EN BINDENDE VOLDGIFTSAFTALE SAMT PARAGRAFFER OM FRASKRIVELSE AF KOLLEKTIVE SØGSMÅL OG NÆVNINGESAGER I AFSNIT 14.2 HERUNDER, SOM GÆLDER ALLE BRUGERE I USA.

 2. Brug af Tjenester
  1. Myndighed. Du accepterer, at du har tilladelse til at bruge Tjenesterne i henhold til den gældende lovgivning. Hvis du bruger Tjenesterne på vegne af en virksomhed, et selskab eller en anden enhed, tilkendegiver du, at du er juridisk bemyndiget til at acceptere disse Betingelser på vegne af enheden, og at enheden i så fald accepterer disse Betingelser, og "du" henviser til pågældende enhed. Hvis du tilgår en konto på vegne af ejeren (f.eks. som administrator, konsulent, analysemedarbejder m.v.), gælder Betingelserne for de handlinger, du foretager på vegne af kontoens ejer. 
  2. Skadesløsholdelse. Hvis du bruger Tjenesterne på vegne af en virksomhed, et selskab eller en anden enhed, eller hvis du bruger Tjenesterne til kommercielle formål, accepterer du og enheden at holde Yahoo-enheder (som defineret i afsnit 8 herunder) skadesløse for sagsanlæg, krav eller handlinger, der er resultatet af eller relateret til brugen af Tjenesterne eller en overtrædelse af disse Betingelser, herunder ethvert ansvar eller udgifter i forbindelse med krav (herunder anklager om uagtsomhed), tab, skader, sagsanlæg, afgørelser, processomkostninger og advokatbistand. 
  3. Alder. Hvis du er under aldersgrænsen (i henhold til definitionen i afsnit 14), må du ikke tilmelde dig en konto. Medmindre du allerede er indehaver af en konto i USA, som er en Yahoo-familiekonto, skal du være over aldersgrænsen for at bruge Tjenesterne. Visse dele af Tjenesterne omfatter voksenindhold. Du må ikke tilgå dette indhold, medmindre du er voksen (dvs. du er myndig i henhold til lovene i dit land).
  4. Medlemsadfærd. Du accepterer, at du ikke må bruge vores Tjenester på en sådan måde, som er i strid med disse Betingelser eller vores Retningslinjer for fællesskabet, herunder at:
   1. opnå eller forsøge at opnå uautoriseret adgang til Tjenesternes eller vores servere, systemer, netværk eller data,
   2. offentliggøre indhold, der er skadeligt for børn, krænker andres privatliv, er truende, stødende, forulempende, skadevoldende, injurierende, vulgært, obskønt, fornærmende, hadefuldt, eller som krænker på baggrund af race, etnicitet eller andet,
   3. overtræde gældende love eller bestemmelser,
   4. give dig ud for at være en anden person eller enhed eller forfalske eller manipulere overskrifter eller identifikationsmarkører for at skjule oprindelsen af indhold, du videregiver ved hjælp af Tjenesten, 
   5. offentliggøre indhold, som du ikke har rettighederne til at offentliggøre, eller som overtræder et patent, et varemærke, en forretningshemmelighed, en ophavsrettighed eller en hvilken som helst anden ejendomsret tilhørende en person eller enhed,
   6. sende indhold med annoncer eller andre kommercielle henvendelser uden vores forudgående skriftlige tilladelse,
   7. offentliggøre vira eller andre computerkoder, -filer, -programmer eller indhold, der er designet til at afbryde, ødelægge eller begrænse Tjenesternes funktionsdygtighed eller påvirke andre brugere,
   8. forstyrre eller afbryde Tjenester eller servere, systemer og netværk, der på hvilken som helst måde har tilknytning til Tjenesterne,
   9. tilgå eller indsamle data, eller forsøge at tilgå eller indsamle data, fra vores Tjenester med nogen form for automatiserede hjælpemidler, enheder, programmer, algoritmer eller metoder, herunder men ikke begrænset til robot-, spider- eller scraper-teknologi, dataminingværktøjer eller værktøjer til indsamling eller udtræk af data, uden vores udtrykkelige, forudgående tilladelse,
   10. bruge materiale eller indhold fra, herunder og uden begrænsning nogen form for data (a) med det formål at oprette en database, et arkiv, en mobilapplikation, et datafeed, en widget eller nogen anden form for kilde til dataaggregering, der helt eller delvist konkurrerer med eller udgør en væsentlig erstatning for de Tjenester, der udbydes via vores Tjenester, eller de tjenester, der udbydes af vores dataleverandører, eller (b) med det formål at levere nogen form for tjeneste, der konkurrerer med eller udgør en væsentlig erstatning for vores Tjenester eller data, som udbydes via Yahoo eller vores dataleverandører.
  5. Brug af Tjenesterne. Du skal følge alle retningslinjer eller politikker tilknyttet Tjenesterne. Du må ikke misbruge eller forstyrre Tjenesterne eller forsøge at tilgå dem via andre metoder end ved hjælp af grænsefladen og de anvisninger, vi giver. Du må kun bruge Tjenesterne i overensstemmelse med loven. Medmindre andet er eksplicit angivet, må du ikke tilgå eller genbruge Tjenesterne eller nogen del heraf til nogen former for kommercielle formål. 
  6. Eksportregulering. Du accepterer at overholde lovene og bestemmelserne vedrørende eksportregulering i USA samt handelsreguleringen i alle relevante lande, herunder, men ikke begrænset til, bestemmelserne vedrørende administration af eksport (Export Administration Regulations) for U.S Department of Commerce, Bureau of Industry and Security samt embargoer og handelssanktioner administreret af U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control. Du erklærer og garanterer, at du: (1) ikke er underlagt nogen forbud eller fremgår af nogen myndigheders lister over parter, der er udelukket fra eksport (se f.eks. https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern); (2) ikke vil reeksportere eller bruge Tjenesterne til at overføre software, teknologi eller andre tekniske data til forbudte parter eller lande, og (3) ikke vil bruge Tjenesterne til militære formål eller formål, der vedrører nukleare, missil-, kemiske eller biologiske våben, eller foretage nogen anden aktivitet ved hjælp af Tjenesterne, der overtræder eksport- og importlovene i USA og andre relevante lande. 
  7. Antikorruptionslove. Du accepterer at overholde alle gældende antikorruptionslove, herunder love, der forbyder ulovlige betalinger til en hvilken som helst person med et korrupt formål i henhold til disse Betingelser. 
  8. Ejerskab og genbrug. Brug af Tjenesterne giver dig ikke ejerskab over nogen intellektuelle rettigheder eller andre ejendomsrettigheder eller beføjelser til Tjenesterne eller det indhold, du tilgår. Du må ikke bruge nogen former for markedsføring eller logoer, som bruges på Tjenesterne, medmindre vi har givet dig en særskilt eksplicit skriftlig tilladelse hertil. Du må ikke fjerne, utydeliggøre eller ændre nogen juridiske meddelelser, der vises på eller i relation til Tjenesterne. Medmindre du har eksplicit skriftlig tilladelse hertil, må du ikke reproducere, redigere, udleje, lease, sælge, bytte, distribuere, transmittere, sende, offentligt opføre, skabe afledte værker af nogen som helst del af eller brug af eller adgang til Tjenesterne (herunder indhold, annoncer, API'er og software). Du må heller ikke udnytte sådanne dele, brug af eller adgang til Tjenesterne til kommercielle formål. 
  9. Softwarelicens. Under forudsætning af din fortsatte overholdelse af disse Betingelser, tildeler vi dig en personlig, royaltyfri, ikke-overdragelig, ikke-tildelelig, ikke uigenkaldelig og ikke-eksklusiv licens til at bruge den software og de API’er, som vi leverer til dig som en del af Tjenesterne. Det eneste formål med denne licens er at give dig mulighed for at bruge og drage fordel af Tjenesterne, som vi leverer, på den måde, som det er tilladt i henhold til disse Betingelser og eventuelle yderlige betingelser eller retningslinjer. Du må ikke foretage reverse engineering eller forsøge at uddrage kildekoden af vores software, medmindre gældende love forbyder disse begrænsninger, eller du har vores udtrykkelige skriftelige tilladelse til at gøre det. Vores software kan automatisk downloade og installere sikkerheds- eller andre opdateringer uden forudgående varsel til dig.
  10. Support. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, lover vi ikke at yde support til Tjenesterne. Hvis vi yder nogen form for support til dig, sker det efter vores eget skøn, og det betyder ikke, at vi vil fortsætte med at yde support til dig fremover. 
  11. Gebyrer. Vi forbeholder os ret til efter vores eget skøn at opkræve gebyrer for brug eller adgang til Tjenesterne (og eventuel tilknyttet support), uanset om det forekommer i øjeblikket eller ej. Hvis vi beslutter os for at opkræve gebyrer, vil vores betalingsbetingelser gælde, og vi vil informere dig om det på forhånd. 
  12. Forskellige versioner af Tjenesterne. Forskellige funktioner kan være tilgængelige i forskellige versioner af Tjenesterne, og alle funktioner er muligvis ikke tilgængelige i dit land eller din region. Desuden er alle funktioner muligvis ikke tilgængelige, hvis den bruger, du kommunikerer med, bruger en anden version af Tjenesterne eller bruger en tredjepartssoftware. 
  13. Anti-misbrugspolitik. Vi forbyder afsendelse af uanmodede mails eller beskeder via vores Tjenester. I forbindelse med Tjenesterne må du ikke deltage i kommerciel aktivitet i ikke-kommercielle produkter eller apps eller omfattende aktiviteter uden vores skriftlige samtykke. Du må ikke deltage i handlinger eller aktiviteter, der virker forstyrrende for Tjenesterne eller andre brugeres oplevelse. 
  14. Envrmnt 360-betingelser. USA Brugere: Envrmnt 360-betingelserne gælder for dig, og de findes her på engelsk og her på spansk.
  15. RSS-feeds. Hvis du bruger et RSS-feed, som leveres af os (hver enkelt benævnt et “Yahoo RSS-feed”), må du kun vise det indhold, som leveres i feedet, uden ændringer, og du skal angive henvisning til vores kildewebsted og et link til den komplette artikel på Yahoo RSS-feeds. Du må ikke inkludere reklamer i et Yahoo RSS-feed. Vi forbeholder os ret til at stoppe et Yahoo RSS-feed når som helst og til at kræve, at enhver ophører med brugen af et Yahoo RSS-feed når som helst og af en hvilken som helst årsag. Hvert enkelt af vores produkter eller tjenester kan desuden have mere specifikke vilkår for anvendelse af Yahoo RSS-feeds.
 3. Din konto; Meddelelser
  1. Kontooplysninger. Du skal muligvis have en konto for at kunne bruge visse Tjenester. Du skal sørge for, at dine kontooplysninger (dvs. de oplysninger, du opgav, da du tilmeldte dig eller abonnerede på en Tjeneste), er aktuelle, fuldstændige, nøjagtige og sandfærdige. Medmindre andet er angivet for dit land i afsnit 14, er alle Yahoo-konti bortset fra AOL-konti ikke-overdragelige, og alle rettigheder til dem ophører i tilfælde af kontoindehaverens død.
  2. Adgang til din konto. Du er ansvarlig for al aktivitet, der foregår på eller via din konto. Hold din adgangskode fortrolig for at beskytte din konto. Undlad at genbruge din kontoadgangskode til andre tjenester. Med forbehold for dine lovbestemte rettigheder, hvis du glemmer din adgangskode og ikke på anden vis kan validere din konto over for Yahoo, anerkender og accepterer du, at din konto kan være utilgængelig for dig, og at alle data, der er knyttet til kontoen, muligvis ikke kan genfindes. 
  3. Meddelelser. Yahoo kan sende meddelelser til dig, herunder servicemeddelelser og meddelelser vedrørende ændringer af disse Betingelser, via, men ikke begrænset til, e-mail, almindelig post, tekstbeskeder eller SMS, MMS, push-advisering eller beskeder i apps, meddelelser i Tjenesterne, telefon eller ved hjælp af andre rimelige metoder, som kendes på nuværende tidspunkt eller udvikles efterfølgende. Du indvilliger i at modtage disse meddelelser via en hvilken som helst af de førnævnte metoder. Du modtager muligvis ikke meddelelser, hvis du overtræder Betingelserne ved at tilgå Tjenesterne på en uautoriseret måde. Det antages, at du har modtaget enhver meddelelse, som ville være blevet leveret, hvis du havde anvendt Tjenesterne på en autoriseret måde.
 4. Fortrolighed og databeskyttelse 

  Vores privatlivspolitik beskriver, hvem vi er, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi behandler dine oplysninger, hvem vi deler dem med samt dine rettigheder i henhold til lovgivningen om databeskyttelse.

 5. Procedure ved påstande om overtrædelse af copyright eller anden intellektuel ejendomsret

  Vi respekterer andres intellektuelle ejendomsret, og vi forventer, at vores brugere gør det samme. Vi kan, i passende situationer og efter vores eget skøn, deaktivere, lukke og/eller tage andre passende skridt i forbindelse med konti tilhørende brugere, der overtræder regler og bestemmelser. Hvis du mener, at din copyright eller din intellektuelle ejendomsret er blevet krænket, skal du følge vejledningen her.

 6. Indhold i Tjenester og tildeling af licens til Yahoo
  1. Indhold. Vores Tjenester viser noget indhold, som vi ikke har skabt og som vi ikke ejer. Den enhed eller person, der gør dette indhold tilgængeligt, har eneansvaret for det. Vi påtager os intet ansvar for tredjeparters adfærd, herunder personer eller enheder, som du kommunikerer med ved hjælp af Tjenesterne. Mange af Tjenesterne giver dig mulighed for at sende indhold. Du – ikke Yahoo – er fuldt ud ansvarlig for alt indhold, du uploader, slår op, sender via e-mail, overfører eller på anden måde gør tilgængeligt via Tjenesterne. Vi kan fjerne og nægte at vise indhold, der er i strid med vores Betingelser eller gældende love eller bestemmelser, men det betyder ikke, at vi overvåger Tjenesterne eller gennemser eller screener noget indhold. Ved at bruge og opnå adgang til Tjenesterne forstår og accepterer du, at du kan blive udsat for stødende, upassende eller ubehageligt indhold. 
  2. IP-ejerskab og licenstildeling. Medmindre andet er angivet i betingelserne eller retningslinjerne for det specifikke produkt for en af vores Tjenester, gælder følgende: Når du uploader deler eller sender indhold til Tjenesterne, beholder du eventuel intellektuel ejendomsret, som du har til det pågældende indhold, og du giver os en verdensomspændende, vederlagsfri, ikke-eksklusiv, uendelig, uopsigelig, overdragelig licens, der kan underlicenseres, til at (a) bruge, hoste, opbevare, reproducere, ændre, skabe afledte værker (såsom oversættelser, bearbejdninger, opsummeringer eller andre ændringer), kommunikere, udgive, optræde offentligt med, offentligt vise og distribuere dette indhold på enhver måde, via enhver leveringsmetode eller via ethvert medie, der kendes på nuværende tidspunkt, eller som udvikles i fremtiden; og (b) give andre brugere tilladelse til at få adgang, reproducere, distribuere, offentligt vise, skabe afledte værker af og optræde offentligt med dit indhold via Tjenesterne, som det kan være tilladt via funktionaliteten i sådanne Tjenester (f.eks. så brugere kan blogge eller slå dit indhold op igen eller downloade det). I nogle af Tjenesterne kan der være specifikke betingelser eller indstillinger, der tillader et andet omfang af brug af det indhold, der er indsendt i disse Tjenester. Du skal have de nødvendige rettigheder til at give os den licens, der er beskrevet i dette afsnit 6(b), til alt indhold, som du uploader, deler med eller indsender til Tjenesterne. 
 7. Ændring og afslutning af Tjenesterne; Lukning af konti
  1. Vi fornyer, ændrer og forbedrer løbende Tjenesterne. Medmindre andet er angivet for din region i Afsnit 14, kan vi uden forudgående varsel tilføje eller fjerne funktionalitet eller funktioner, oprette nye begrænsninger for Tjenesterne eller midlertidigt eller permanent suspendere eller stoppe en Tjeneste. 
  2. Du kan til enhver tid stoppe med at bruge Tjenesterne. Du kan til enhver tid annullere og slette din AOL-konto her, og du kan annullere og slette din Yahoo konto her. Du kan få flere oplysninger i den relevante Hjælp. 
  3. Medmindre andet er angivet for din region i Afsnit 14, kan vi midlertidigt eller permanent suspendere eller lukke din konto eller indføre begrænsninger på eller begrænse din adgang til dele af eller alle Tjenesterne, til enhver tid, uden forudgående varsel og af en hvilken som helst grund, herunder, men ikke begrænset til, overtrædelse af disse Betingelser, pga. en dommerkendelse eller inaktivitet.
  4. Alt efter de eventuelle lovbestemte rettigheder, du måtte have, gælder følgende: Hvis din konto lukkes, kan adgangen til dit brugernavn, din adgangskode og alle tilhørende oplysninger, filer og indhold, der er knyttet til din konto, annulleres, og dit brugernavn kan blive genbrugt af andre brugere. Hvis Tjenesten er en betalt tjeneste, skal du læse vores betalingsbetingelser, som findes her.
 8. Vores garantier og ansvarsfraskrivelser
  1. I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, GIVER VI, SAMMEN MED VORES MODERSELSKABER, DATTERSELSKABER, ASSOCIEREDE SELSKABER, EMBEDSMÆND, LEDERE, MEDARBEJDERE, UNDERLEVERANDØRER, AGENTER, PARTNERE, LICENSGIVERE OG DISTRIBUTØRER (SAMLET KALDET “YAHOO-ENHEDER”) IKKE NOGEN INDESTÅELSER, LØFTER ELLER GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, VEDRØRENDE TJENESTERNE. VI LEVERER VORES TJENESTER “SOM DE ER”, “MED ALLE FEJL” OG “ALT EFTER TILGÆNGELIGHED”. DIN BRUG AF TJENESTERNE, HERUNDER INDHOLD I TJENESTERNE, SKER PÅ EGET ANSVAR, OG VI GIVER INGEN INDESTÅELSER, LØFTER OG GARANTIER FOR, AT TJENESTEN VIL VÆRE UAFBRUDT, RETTIDIG, SIKKER ELLER FEJLFRI. DU FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT INGEN DATAOVERFØRSEL VIA INTERNETTET ELLER TEKNOLOGI TIL LAGRING AF OPLYSNINGER KAN GARANTERES AT VÆRE SIKKER, OG VI FRASKRIVER OS UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER, BÅDE UDTRYKKELIGE OG STILTIENDE, I DEN HENSEENDE. VI UDSTEDER INGEN FORPLIGTELSER, LØFTER ELLER GARANTIER VEDRØRENDE INDHOLDET I TJENESTERNE ELLER INDHOLD, DER LINKES TIL FRA TJENESTERNE, DEN SUPPORT, VI YDER TIL TJENESTERNE, DE SPECIFIKKE FUNKTIONER I TJENESTERNE, SIKKERHEDEN I TJENESTERNE ELLER TJENESTERNES PÅLIDELIGHED, KVALITET, NØJAGTIGHED, TILGÆNGELIGHED ELLER EVNE TIL AT OPFYLDE DINE KRAV, LEVERE BESTEMTE OUTPUT ELLER OPNÅ BESTEMTE RESULTATER. 
  2. VISSE JURISDIKTIONER SØRGER FOR VISSE STILTIENDE GARANTIER, SOM F.EKS. DEN STILTIENDE GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. I DET OMFANG DET ER TILLLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, FRASKRIVER VI OS ALLE STILTIENDE ELLER UDTRYKKELIGE LØFTER ELLER GARANTIER VEDRØRENDE TJENESTERNE. 
 9. Ansvarsbegrænsning 

  I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, ACCEPTERER OG FORSTÅR DU, AT YAHOO-ENHEDER IKKE ER ANSVARLIGE FOR: ENHVER INDIREKTE, SÆRLIG, HÆNDELIG, TILFÆLDIG, TREDOBLING ELLER ANDEN MULTIPLUM AF ERSTATNINGSBELØB, EKSEMPLARISKE ELLER PØNALE ERSTATNINGSBELØB, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF TJENESTERNE. YAHOO-ENHEDER ER IKKE ANSVARLIGE FOR NOGET TAB AF GEVINST, TAB AF FORTJENESTE, TAB AF FORRETNINGSMULIGHEDER, FORRINGELSE AF VÆRDI, HERUNDER ETHVERT PÅSTÅET TAB ELLER FORRINGELSE AF VÆRDI AF PERSONLIGE OPLYSNINGER, ELLER TAB (SAMLET KALDET “TAB”), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DISSE BETINGELSER ELLER DIN BRUG AF ELLER ADGANG TIL TJENESTERNE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED: SLETNING, ÆNDRING AF, FEJLLEVERING AF ELLER MANGLENDE OPBEVARING AF DATA, DER OPBEVARES ELLER SENDES AF TJENESTERNE; BEGRÆNSNING, SUSPENDERING ELLER LUKNING AF DIN KONTO; DIN DOWNLOAD ELLER DELING AF OPLYSNINGER, HERUNDER PERSONLIGE OPLYSNINGER, VIA TJENESTERNE; UAUTORISERET ADGANG TIL DIN KONTO ELLER DATA, DER OPBEVARES ELLER SENDES AF TJENESTERNE; LINKS, DER LEVERES AF TJENESTERNE ELLER TREDJEPARTER TIL EKSTERNE WEBSITES ELLER RESSOURCER; DIN KONTAKT MED ELLER DELTAGELSE I KAMPAGNER FRA ANNONCØRER, DER FINDES I ELLER VIA TJENESTERNE; ELLER EVENTUELLE VARER ELLER TJENESTER, DER SÆLGES AF SÅDANNE ANNONCØRER. YAHOO-ENHEDER ER IKKE ANSVARLIGE FOR PROBLEMER, DER FORÅRSAGES AF ANDRE, FEJLAGTIGE HANDLINGER FRA TREDJEPARTS SIDE ELLER FORCE MAJEURE. BEGRÆNSNINGER OG UNDTAGELSER I DISSE BETINGELSER GÆLDER, UANSET OM VI ER BLEVET INFORMERET OM ELLER BURDE HAVE VÆRET OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR, AT DER KUNNE OPSTÅ TAB, ELLER EJ.

  I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, OG BORTSET FRA HVOR ANDET ER ANGIVET I AFSNIT 14, ER YAHOO-ENHEDER IKKE ANSVARLIGE I FORBINDELSE MED EVENTUELLE TVISTER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DISSE BETINGELSER ELLER TJENESTER, FOR NOGET BELØB, DER ER STØRRE END DET BELØB, DU HAR BETALT OS FOR TJENESTERNE.

 10. Feedback

  Du accepterer, at alle anbefalinger, idéer, forslag, feedback eller andet input (“Feedback”), du sender til os i forbindelse med vores produkter, tjenester, websites, apps eller teknologi, må bruges af os uden varsel, forpligtelse, begrænsning, godtgørelse eller kompensation til dig, og du frasiger dig (eller accepterer at undlade at håndhæve) alle rettigheder, der forefindes nu eller i fremtiden (herunder moralske og tilsvarende rettigheder) i enhver Feedback.

 11. Gebyrbaserede tjenester og fakturering. Medmindre andet er angivet i de yderligere betingelser, der gælder for de Tjenester, du bruger, gælder betingelserne i dette afsnit 11 for dig. 
  1. Vi tilbyder produkter og abonnementer mod et gebyr (“gebyrbaserede Tjenester”). Disse gebyrbaserede Tjenester er underlagt de yderligere betingelser, du accepter, når du tilmelder dig den gebyrbaserede Tjeneste og disse Betingelser. Hvis du tilmelder dig en gebyrbaseret Tjeneste, skal du vælge en betalingsmetode og give os nøjagtige fakturerings- og betalingsoplysninger, og du har pligt til opdatere oplysningerne regelmæssigt. Mange gebyrbaserede Tjenester kræver, at du har eller opretter et Yahoo- eller AOL-id. Hvis du er AOL-opkoblingskunde, kan du finde yderligere betingelser her
  2. Følgende vigtige bestemmelser gælder for alle vores gebyrbaserede tjenester:
   1. Tredjepartsprodukter. Hvis den gebyrbaserede Tjeneste omfatter et tredjepartsprodukt, forstår og accepterer du, at dit køb og din brug af Tjenesten også er underlagt tredjepartens betingelser og fortrolighedspolitik, som du skal læse omhyggeligt, inden du accepterer dem.
   2. Betalinger. Du indestår for, at du har den mindstealder, der kræves for at indgå en juridisk aftale. Du accepterer at betale os for alle gebyrbaserede Tjenester, du køber af os, samt alle andre gebyr, der påløber din konto, herunder gældende skatter og afgifter. Du er ansvarlig for alle opkrævninger, der påløber din konto, herunder for køb, der er foretaget af dig eller enhver, som du giver tilladelse til at bruge din konto eller eventuelle underkonti eller tilknyttede konti (herunder enhver person med underforstået, faktisk eller tilsyneladende autoritet), eller enhver der får adgang til din konto som følge af, at du ikke har beskyttet dine godkendelsesoplysninger. 
   3. Betalingsmetoder. Du giver os tilladelse til og henviser os til at opkræve disse gebyrer via din valgte betalingsmetode, eller, hvis det mislykkes, at opkræve gebyrerne via en anden betalingsmetode, du har registreret hos os, selvom vi har modtaget den i forbindelse med andre gebyrbaserede tjenester. Du er ansvarlig for alle gebyrer, selvom din betalingsmetode mislykkes eller afvises. Du giver os tilladelse til og henviser os til at opbevare alle oplysninger om enhver betalingsmetode, der er knyttet til din konto. Vi kan importere betalingsoplysninger, som du har angivet i forbindelse med et tidligere køb, og give dig mulighed for at bruge disse betalingsoplysninger i forbindelse med køb af et nyt produkt. Du giver os tilladelse til at indhente og bruge opdaterede oplysninger fra udstederen af din betalingsmetode i henhold til politikker og procedurer for relevante kortbrands. I visse tilfælde fortsætter vi med at opkræve en betalingsmetode ud over dens udløbsdato efter vores skøn og under forudsætning af betalingsbehandlerens eller den udstedende banks godkendelse. Der kan blive pålagt tillægsgebyrer, hvis du bruger bestemte betalingsmetoder, såsom betaling fra din check- eller opsparingskonto.
   4. Betalingsbetingelser. Vi kan opkræve betaling for gebyrbaserede Tjenester på forhånd og på daglig, månedlig, årlig basis eller med et fast beløb eller på anden vis i overensstemmelse med de angivne betingelser, så længe dit abonnement er aktivt, også selvom du ikke har downloadet eller brugt Tjenesten eller tilgået din onlinekonto.
   5. Automatisk fornyelse. Vi bruger automatisk fornyelse til mange af vores gebyrbaserede Tjenester. Ved udløbet af hver abonnementsperiode for sådanne gebyrbaserede Tjenester fornyer vi automatisk dit abonnement og opkræver betaling fra det kreditkort eller en anden betalingsmetode, du har opgivet til os, medmindre du annullerer dit abonnement mindst 48 timer, før den aktuelle periode slutter. Medmindre andet er angivet i Afsnit 14, vil dit abonnement automatisk blive fornyet til den aktuelle pris, bortset fra kampagne- og rabatpriser. Vi kan efter eget skøn postere opkrævninger på din betalingsmetode individuelt eller samle opkrævninger for nogle af eller alle dine gebyrbaserede Tjenester hos os.
   6. Beskyttelse mod svindel. Vi kan træffe foranstaltninger for at bekræfte gyldigheden af de kreditkortoplysninger, du giver os, herunder debitering af beløb under 1,00 $ fra dit kreditkort og derefter øjeblikkelig kreditere beløbet tilbage. Du giver os tilladelse til at gøre dette med henblik på bekræftelse og forebyggelse af svindel.
   7. Gratis prøveversioner. Vi kan tilbyde dig gratis prøveversioner, så du kan prøve et abonnement på en gebyrbaseret Tjeneste uden betaling eller forpligtelse ("Gratis prøveversion"). Medmindre andet er angivet, og medmindre du annullerer dit abonnement, inden den Gratis prøveversion udløber, vil der blive opkrævet periodiske abonnementsgebyrer til den på tidspunktet gældende sats ved udløbet af perioden for den Gratis prøveversion, og de vil fortsat blive opkrævet, indtil abonnementet annulleres. Hvis du ikke er tilfreds med en bestemt gebyrbaseret Tjeneste, skal du annullere abonnementet, inden den Gratis prøveversion slutter, for at undgå opkrævninger. Vi forbeholder os ret til at begrænse dig til én gratis prøveversion eller kampagneversion af en gebyrbaseret Tjeneste og til at forbyde kombination af gratis prøveversioner eller andre kampagnetilbud.
   8. Ingen tilbagebetalinger. Ingen opkrævninger kan tilbagebetales, medmindre andet er angivet i de betingelser, du accepterer, når du tilmelder dig en gebyrbaseret Tjeneste, medmindre andet er angivet for din region i Afsnit 14 eller på anden måde angivet nedenfor.
   9. Ophør. Vi kan efter eget skøn ændre, udfase eller lukke et eller alle aspekter af en gebyrbaseret tjeneste uden varsel, herunder adgang til supportydelser, indhold og andre produkter eller tjenester, der følger med den gebyrbaserede tjeneste, mod at vi yder en passende refusion af en angiven periode, som ikke længere vil være tilgængelig. Du kan når som helst afmelde en gebyrbaseret tjeneste ved at logge ind på din onlinekonto og afmelde abonnementet.
   10. Ændring af gebyrer og faktureringsmetode. Vi kan til enhver tid ændre vores gebyrer og faktureringsmetoder. Vi vil informere dig om prisstigninger mindst tredive (30) dage i forvejen. I henhold til gældende lov gælder følgende: (i) Hvis du er uenig i en foreslået ændring, er dit eneste middel at annullere din gebyrbaserede Tjeneste, inden prisændringen træder i kraft, og (ii) din fortsatte brug af eller abonnement på Tjenesten, efter prisændringen er trådt i kraft, udgør din accept af at betale den nye pris for Tjenesten. 
   11. Restance . Efter 30 dage fra datoen for eventuelle ubetalte opkrævninger vil din gebyrbaserede Tjeneste blive betragtet som værende i restance, og vi kan lukke eller suspendere din konto og den gebyrbaserede Tjeneste på grund af manglende betaling. Du er ansvarlig for alle gebyrer, herunder advokatsalærer og opkrævningsgebyrer, som pålægges os i forbindelse med vores indsats for at opkræve resterende beløb fra dig.
   12. 90 dages varsel. Du skal informere os om eventuelle faktureringsproblemer eller uoverensstemmelser inden for 90 dage, efter de første gang optræder på opgørelsen for din betalingsmetode. Hvis du ikke informerer os om dem inden for 90 dage, accepterer du, at du frasiger dig retten til at anfægte sådanne problemer eller uoverensstemmelser.
 12. Om disse Betingelser
  1. Begunstigede tredjeparter og konflikter. Disse Betingelser regulerer relationen mellem dig og os. De udgør ikke nogen rettigheder vedrørende begunstigede tredjeparter. Hvis der er en konflikt eller uoverensstemmelse mellem betingelserne i dette dokument og de yderligere betingelser, der er knyttet til en bestemt Tjeneste, gælder de yderligere betingelser udelukkende for den pågældende konflikt eller uoverensstemmelse.
  2. Ændringer af Betingelserne. Medmindre andet er angivet for din region i Afsnit 14, kan vi fra tid til anden ændre Betingelserne. Medmindre vi angiver andet, vil ændringer træde i kraft fra og med den dato, hvor de offentliggøres på denne side eller en efterfølgende side. Du bør tjekke Betingelserne med jævne mellemrum. Vi informerer (i overensstemmelse med Afsnit 3(c) ovenfor) om væsentlige ændringer. 
  3. Fortsat brug af Tjenesterne. Du kan til enhver tid stoppe med at bruge Tjenesterne, men din fortsatte brug af eller abonnement på en Tjenester, efter at ændringer af Tjenesterne er trådt i kraft, betyder, at du accepterer de ændrede Betingelser. 
  4. Frasigelse og uadskillelighed for Betingelser. Hvis vi undlader at efterleve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse Betingelser, udgør dette ikke en fraskrivelse af en sådan bestemmelse. Hvis en bestemmelse (eller en del af en bestemmelse) i disse Betingelser anses for at være ugyldig, vil du og os ikke desto mindre indvillige i at lade intentionerne i bestemmelsen have virkning, og de øvrige bestemmelser i disse Betingelser forbliver gældende med fuld virkning. 
  5. Overdragelse fra os. Vi kan frit overdrage disse Betingelser samt alle politikker, dokumenter og andre dokumenter, der er integreret eller refereret til i dem (herunder alle rettigheder, licenser og forpligtelser under den/det eller dem), helt eller delvist og uden forudgående varsel, af en hvilken som helst årsag, herunder i forbindelse med intern omstrukturering (f.eks. fusioneringer eller afviklinger).
 13. Tjenesteudbyder 
  1. Tjenesterne udbydes af den virksomhed, der udbyder Tjenesterne i din region som beskrevet i Afsnit 14.13 (den “Relevante Yahoo-virksomhed”), bortset fra de Tjenester, der er angivet herunder i Afsnit 13(b). Alle Tjenester eller funktioner er muligvis ikke tilgængelige for dit land eller din region. Forskellige funktioner kan være tilgængelige i forskellige versioner af Tjenesterne. Din tjenesteudbyder kan blive ændret, hvis du flytter til et andet land, mens du fortsat anvender vores Tjenester.
  2. Følgende tjenester leveres til dig af den samme Yahoo-virksomhed, uanset hvor du befinder dig i verden:
   1. For tjenesterne i nærværende Afsnit 13(b)(i) gælder bestemmelserne i Afsnit 14.2 (USA). 
    1. Yahoo Inc. leverer følgende tjenester:
     1. Engadget (medmindre andet er angivet i afsnit 14)
     2. TechCrunch (medmindre andet er angivet i afsnit 14)
     3. Rivals
     4. Yahoo View
     5. Yahoo Developer Network
     6. Makers
    2. Følgende tjenester leveres af Yahoo Ad Tech LLC:
     1. AOL On. 
     2. Learning Center
    3. Følgende tjenester leveres af Yahoo Fantasy Sports LLC:
     1. USA Daily Fantasy
     2. USA Fantasy Cash Leagues
     3. USA Fantasy Pro Leagues
    4. Andre Fantasy Sports-tjenester leveres af Yahoo Inc. 
    5. Forbrugeroplevelser fra Yahoo RYOT Studios leveres af Yahoo Inc.
    6. Flurry leveres af Flurry LLC
 14. Kontraherende part, Lovvalg, Sted for løsning af tvister og Andre lokale og regionale bestemmelser
  1. I Afsnit 13 ovenfor kan du finde udbyderen af de Tjenester, du bruger. Det er den udbyder, du indgår kontrakt med for Tjenesterne. Lovvalg, stedet for løsning af tvister, visse definerede betingelser (herunder den Relevante Yahoo-virksomhed) og andre vigtige regionsspecifikke bestemmelser er beskrevet i nærværende Afsnit 14. Hvis du har nogen spørgsmål, skal du kontakte kundepleje via kontaktoplysningerne for den region, der gælder for dig, nedenfor.
 1. USA (us): 
  1. Definerede Betingelser 
   1. Den relevante Yahoo Enhed: Yahoo Inc., med undtagelse af Yahoo Finans som leveres af Yahoo Finance LLC, AOL.com og AOL Mail som leveres af AOL Media LLC og AOL-abonnementstilbud som leveres af AOL Member Services, LLC (adresse for alle enheder: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA). 
   2. Aldersgrænse: 13 år 
  2. AFTALE OM BINDENDE VOLDGIFT. AFTALE OM AFGØRELSE VED VOLDGIFT FOR BRUGERE I USA. DU OG VI INDVILLIGER I UDELUKKENDE AT LØSE ALLE TVISTER, KONTROVERSER ELLER KRAV, SOM OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DISSE BETINGELSER ELLER NOGEN TJENESTER, DU MODTAGER FRA OS (ELLER FRA NOGEN, DER ANNONCERER FOR SÅDANNE TJENESTER), HERUNDER TVISTER MELLEM DIG OG VORES ANSATTE ELLER AGENTER (“TVIST(ER)”), VED VOLDGIFT PÅ INDIVIDUEL BASIS ELLER VED EN FOGEDRET. DU FORSTÅR, AT VED AT ACCEPTERE DISSE BETINGELSER, VIL VOLDGIFTSAFGØRELSE ELLER EN FOGEDRETSSAG VÆRE DET ENESTE OG DET EKSKLUSIVE MIDDEL TIL LØSNING AF ENHVER TVIST MELLEM OS. DU FORSTÅR OGSÅ, AT VED AT ACCEPTERE DISSE BETINGELSER FRASIGER DU OG VI OS RETTEN TIL AT FØRE EN SAG FOR RETTEN ELLER FOR EN JURY (BORTSET FRA I SAGER, DER KAN BRINGES FOR EN FOGEDRET), OG AT DU OG VI FRASIGER OS RETTEN TIL AT ANLÆGGE SAG VIA ET KOLLEKTIVT SØGSMÅL ELLER EN ANDEN REPRÆSENTATIV RETSSAG. VOLDGIFTSSAGER KAN VÆRE ANDERLEDES END DOMSTOLSSAGER, MEN EN VOLDGIFTSMAND KAN TILDELE JER INDIVIDUELT DE SAMME ERSTATNINGSBELØB OG DEN SAMME HJÆLP SOM EN DOMSTOL, OG DOMMEN VEDRØRENDE DEN KENDELSE, DER ER AFSAGT AF VOLDGIFTSMANDEN, KAN INDGIVES FOR OG HÅNDHÆVES AF ENHVER DOMSTOL, DER HAR JURISDIKTION DEROVER. PARTERNE ER DESUDEN INDFORSTÅET MED, AT HVIS DENNE LOVPLIGTIGE BESTEMMELSE IKKE ER TIL STEDE, HAR DE RET TIL AT ANLÆGGE SAG OG FØRE SAGEN FOR EN JURY. DE ER ENDVIDERE INDFORSTÅET MED, AT I VISSE TILFÆLDE VIL OMKOSTNINGERNE FOR EN VOLDGIFTSSAG KUNNE OVERSTIGE OMKOSTNINGERNE FOR ET SAGSANLÆG, OG RETTEN TIL EFTERFORSKNING KAN VÆRE MERE BEGRÆNSET VED EN VOLDGIFTSAFGØRELSE END VED EN DOMSTOL. Vi accepterer også begge følgende:
   1. Meddelelse om tvist. Hvis enten du eller vi har til hensigt at føre en voldgiftssag i henhold til disse Betingelser, skal den part, der ønsker at afgøre en sag ved voldgift, først informere den anden part om Tvisten mindst 30 dage, inden voldgiftssagen påbegyndes. Meddelelsen til os skal sendes enten pr. brev til Yahoo, Attn: Disputes, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA; eller pr. e-mail til disputes@yahooinc.com. Der sendes en meddelelse til dig til dine e-mail- og postadresser (hvis de findes), som vi har registreret på det tidspunkt, hvor meddelelsen sendes. Meddelelsen skal beskrive arten af det krav og den hjælp, der søges. Hvis vi ikke kan løse Tvisten inden for 30 dage, kan en af parterne fortsætte med at anlægge en sag til voldgiftsafgørelse. 
   2. Voldgiftsprocedure. Federal Arbitration Act gælder for disse Betingelser. Bortset fra fogedretssager vil enhver Tvist blive løst ved voldgiftsafgørelse, der administreres af American Arbitration Association ("AAA"). AAA vil anvende de Kommercielle voldgiftsregler i forbindelse med voldgiftsafgørelsen af enhver Tvist, der er i henhold til disse Betingelser, medmindre du er et enkeltindivid, der bruger Tjenesterne til privat eller hjemmebrug. Hvis det sidste er tilfældet, gælder AAA's Voldgiftsregler for forbrugere (bortset fra eventuelle regler eller procedurer, der regulerer eller tillader kollektive søgsmål). Du kan få oplysninger om procedurer (herunder processen for påbegyndelse af en voldgiftssag), regler og gebyrer hos AAA (www.adr.org). Disse Betingelser er gældende i det omfang, de er i konflikt med AAA’s Kommercielle voldgiftsregler eller Voldgiftsregler for forbrugere. 
   3. Mulighed for fogedretsafgørelser. Som alternativ til voldgiftsafgørelser kan du føre en individuel sag ved en fogedretsdomstol i det county, hvor du er bosiddende (eller hvis der er tale om en virksomhed, virksomhedens hovedsæde) eller Santa Clara County i Californien, under forudsætning af at din Tvist overholder kravene for at føre sagen ved en fogedret.
   4. Voldgiftssted. Medmindre du og vi bliver enige om andet, skal en voldgiftssag eller en fogedretssag føres i det county, hvor din virksomhed har hovedsæde, eller i Santa Clara County i Californien. 
   5. Gebyrer og omkostninger for voldgiftssager. Vi vil refundere et eventuelt sagsgebyr, som AAA opkræver dig for at afgøre Tvisten ved voldgift. Hvis du sender os en underskrevet meddelelse om, at du ikke kan betale sagsgebyret, betaler vi gebyret direkte til AAA. Hvis voldgiftssagen føres, betaler vi også eventuelle administrationsgebyrer eller salærer til voldgiftsmanden, som opkræves senere. 
   6. Tilbud om forlig. Vi kan, men er ikke forpligtet til, at udforme et skriftligt tilbud om forlig til enhver tid før eller under voldgiftssagen. Beløbet eller betingelserne for et forlig må ikke videregives til voldgiftsmanden, medmindre og før voldgiftsmanden udsteder en kendelse vedrørende kravet. Hvis du ikke accepterer tilbuddet, og voldgiftsmanden tilkender dig en sum penge, der er større end vores tilbud, men mindre end 5.000 $, indvilliger vi i at: (a) betale dig 5.000 $ i stedet for det mindre beløb, som er tilkendt, (b) betale dine rimelige advokatsalærer og -omkostninger og (c) refundere eventuelle voldgiftssagsgebyrer og omkostninger, der er pålagt i forbindelse med voldgiftsafgørelsen af din Tvist. Hvis voldgiftsmanden tilkender dig mere end 5.000 $, og vi ikke protesterer mod kendelsen, vil vi betale dig det tilkendte beløb.
   7. Uadskillelighed. Hvis nogen del af denne aftale om at afgøre ved voldgift ikke kan håndhæves af en domstol med kompetent jurisdiktion, vil domstolen ændre aftalen i det omfang, det er nødvendigt for at rette op på den eller de dele, der ikke kunne håndhæves, og parterne afgøre deres Tvist(er) uden henvisning til eller afhængighed af den eller de dele, der ikke kan håndhæves. Men hvis Fraskrivelsen af kollektive søgsmål, som er beskrevet i underafsnit 14.2.c nedenfor, af en eller anden grund ikke kan håndhæves i forhold til dele af eller hele Tvisten, vil aftalen om at afgøre sagen ved voldgift ikke gælde for den pågældende Tvist eller dele deraf. Sager vedrørende Tvister, der omfattes af en Fraskrivelse af kollektive søgsmål, som ikke kan håndhæves, må kun føres ved en domstol med kompetent jurisdiktion, men resten af aftalen om afgørelse ved voldgift vil være bindende og kunne håndhæves. For at undgå enhver tvivl eller usikkerhed accepterer parterne ikke klasse-voldgift eller afgørelse ved voldgift af krav, der er fremsat på vegne af andre.
  3. FRASKRIVELSE AF KLASSE-VOLDGIFTER FOR USA.BRUGERE I USA. DISSE BETINGELSER TILLADER IKKE KLASSE- ELLER KOLLEKTIVE VOLDGIFTER, HELLER IKKE SELVOM AAA-PROCEDURERNE ELLER -REGLERNE VILLE GØRE DET. UANSET NOGEN ANDEN BESTEMMELSE I DISSE BETINGELSER KAN VOLDGIFTSMANDEN KUN TILKENDE PENGE ELLER PÅBUD TIL FORDEL FOR DEN INDIVIDUELLE PART, DER SØGER HJÆLP, OG KUN I DET OMFANG DET ER NØDVENDIGT FOR AT YDE DEN HJÆLP, DER ER GARANTERET AF DENNE PARTS INDIVIDUELLE KRAV. VOLDGIFTS- ELLER RETSSAGER, DER ANLÆGGES I HENHOLD TIL DISSE BETINGELSER, KAN IKKE FØRES, HÅNDHÆVES ELLER LØSES PÅ VEGNE AF ELLER AF EN GRUPPE, SOM EN PRIVATE ATTORNEY-GENERAL ELLER PÅ ET ANDET REPRÆSENTATIVT STED. DERUDOVER KAN INDIVIDUELLE SAGSANLÆG IKKE KOMBINERES UDEN ALLE PARTERS SAMTYKKE. EVENTUELLE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE HÅNDHÆVELSE ELLER FORTOLKNING AF DENNE PARAGRAF VIL BLIVE AFGJORT AF EN DOMSTOL OG IKKE AF VOLDGIFTSMANDEN.
  4. FRASKRIVELSE AF JURYSAGER FOR BRUGERE I USA. HVIS EN TVIST AT EN HVILKEN SOM HELST ÅRSAG FØRES FOR EN DOMSTOL I STEDET FOR AT BLIVE AFGJORT VED VOLDGIFT, INDVILLIGER DU OG VI I, AT DER IKKE VIL BLIVE TALE OM EN JURYSAG. DU OG VI FRASKRIVER OS UBETINGET ENHVER RET TIL RETSSAG MED JURY I FORBINDELSE MED ETHVERT SAGSANLÆG, ENHVER RETSSAG ELLER ETHVERT MODKRAV PÅ NOGEN MÅDE, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DISSE BETINGELSER. I TILFÆLDE AF EN RETSSAG KAN DENNE PARAGRAF INDSENDES MED HENBLIK PÅ AT VISE ET SKRIFTLIGT SAMTYKKE TIL EN RETSSAG VED DOMSTOLEN.
  5. Lovvalg. Disse Betingelser og relationen mellem parterne, herunder ethvert krav eller enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne, uanset om det udløses af kontrakt, skadevoldende handling eller på anden vis, vil være underlagt lovgivningen i staten New York uden hensyn til dens bestemmelser vedrørende lovkonflikt. Parterne vil under ingen omstændigheder anlægge sag mod hinanden i henhold til lovgivningen i en anden jurisdiktion. 
  6. Forum. Hvis en Tvist af en hvilken som helst grund behandles ved en domstol i stedet for a∂ƒt blive afgjort ved voldgift, vil alle sådanne Tvister (uafhængigt af teori), som opstår som følge af eller i forbindelse med disse Betingelser, eller relationen mellem dig og os, udelukkende blive behandlet ved domstolene i New York county, i New York eller i USA. Distriktsdomstol for det sydlige distrikt i New York. I sådanne tilfælde indvilliger du og vi i at være underordnet den personlige jurisdiktion ved domstolene i New York county, New York eller det sydlige distrikt i New York. Du og vi indvilliger desuden i at fraskrive os enhver ret til at protestere mod sådanne domstoles udøvelse af jurisdiktion over parterne og mod værneting ved sådanne domstole.
  7. Kundesupport. Nedenfor er links til kundesupport. 
   1. Kundesupport for produkter fra AOL
   2. ACCTCustomer Support til andre produkter (engelsk)
   3. Kundesupport for andre produkter (spansk)
  8. Retningslinjer for fællesskab. Retningslinjerne for Yahoo-fællesskabet findes nedenfor:
   1. Engelsk version
   2. Spansk version
  9. Tjenesterne er “kommerciel computersoftware” og “kommercielle elementer”, som disse udtryk anvendes i FAR-systemet (Federal Acquisition Regulation), og rettighederne for USA er kun de rettigheder, der gives alle andre slutbrugere i henhold til vilkår og betingelser heri, og de vil ikke overstige de minimumsrettigheder, der er fremsat i FAR 52.227-19.
  10. Undertekster for hørehæmmede. Yahoo overholder FCC’s (Federal Communications Commission) gældende regler og bestemmelser vedrørende undertekster for hørehæmmede i videoindhold. Gå til https://www.yahooinc.com/accessibility/captioning/ for at få flere oplysninger eller for at registrere eventuelle problemer eller klager vedrørende videoindhold, der tilgængeligt i Yahoos netværk af produkter.
  11. I New Jersey gælder alle begrænsninger af ansvar, der er fremsat i Afsnit 9, bortset fra at intet i disse Betingelser vil udelukke eller begrænse ansvaret for bevidst skadevoldende handlinger, forsætlige handlinger, grov uagtsomhed eller overtrædelse af en lovbestemt forpligtelse. 
  12. Du accepterer at undlade at bruge Tjenesterne til at levere væsentlig support eller væsentlige ressourcer (eller at undlade at tilbageholde eller skjule arten, placeringen, kilden eller ejerskabet til væsentlig support eller ressourcer) til nogen organisation(er), der er udpeget af den amerikanske regering som udenlandsk terroristorganisation i henhold til paragraf 219 i Immigration and Nationality Act (loven om immigration og nationalitet).
  13. Kontooplysninger. Medmindre andet er påkrævet i henhold til loven og i henhold til Yahoos politikker og procedurer, er din Konto ikke-overdragelig, og alle rettigheder til dit indhold på din Konto ophører i tilfælde af din død.
 2. Argentina (ar), Chile (cl), Colombia (co),

  Hong Kong (hk), Mexico (mx), Peru (pe) og Venezuela (ve): 

  1. Definerede Betingelser 
   1. Den relevante Yahoo Enhed: Yahoo International Inc. (Adresse: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA)
   2. Aldersgrænse: 13 år 
  2. BINDENDE VOLDGIFTSAFTALE. AFTALE OM AFGØRELSE VED VOLDGIFT. DU OG YAHOO INDVILLIGER I UDELUKKENDE AT LØSE ALLE TVISTER, KONTROVERSER ELLER KRAV, SOM OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DISSE BETINGELSER ELLER NOGEN TJENESTER, DU MODTAGER FRA OS (ELLER FRA NOGEN, DER ANNONCERER FOR SÅDANNE TJENESTER), HERUNDER TVISTER MELLEM DIG OG VORES ANSATTE ELLER AGENTER (“TVIST(ER)”), VED VOLDGIFT PÅ INDIVIDUEL BASIS ELLER VED EN FOGEDRET. DU FORSTÅR, AT VED AT ACCEPTERE DISSE BETINGELSER, VIL VOLDGIFTSAFGØRELSE ELLER EN FOGEDRETSSAG VÆRE DET ENESTE OG DET EKSKLUSIVE MIDDEL TIL LØSNING AF ENHVER TVIST MELLEM OS. DU FORSTÅR OGSÅ, AT VED AT ACCEPTERE DISSE BETINGELSER FRASIGER DU OG YAHOO SIG RETTEN TIL AT FØRE EN SAG FOR RETTEN ELLER FOR EN JURY (BORTSET FRA I SAGER, DER KAN BRINGES FOR EN FOGEDRET), OG AT DU OG YAHOO FRASIGER JER RETTEN TIL AT ANLÆGGE SAG VIA ET KOLLEKTIVT SØGSMÅL ELLER EN ANDEN REPRÆSENTATIV RETSSAG. VOLDGIFTSSAGER KAN VÆRE ANDERLEDES END DOMSTOLSSAGER, MEN EN VOLDGIFTSMAND KAN TILDELE JER INDIVIDUELT DE SAMME ERSTATNINGSBELØB OG DEN SAMME HJÆLP SOM EN DOMSTOL, OG DOMMEN VEDRØRENDE DEN KENDELSE, DER ER AFSAGT AF VOLDGIFTSMANDEN, KAN INDGIVES FOR OG HÅNDHÆVES AF ENHVER DOMSTOL, DER HAR JURISDIKTION DEROVER. PARTERNE ER DESUDEN INDFORSTÅET MED, AT HVIS DENNE LOVPLIGTIGE BESTEMMELSE IKKE ER TIL STEDE, HAR DE RET TIL AT ANLÆGGE SAG OG FØRE SAGEN FOR EN JURY. DE ER ENDVIDERE INDFORSTÅET MED, AT I VISSE TILFÆLDE VIL OMKOSTNINGERNE FOR EN VOLDGIFTSSAG KUNNE OVERSTIGE OMKOSTNINGERNE FOR ET SAGSANLÆG, OG RETTEN TIL EFTERFORSKNING KAN VÆRE MERE BEGRÆNSET VED EN VOLDGIFTSAFGØRELSE END VED EN DOMSTOL. Vi accepterer også begge følgende:
   1. Meddelelse om tvist. Hvis enten du eller vi har til hensigt at føre en voldgiftssag i henhold til disse Betingelser, skal den part, der ønsker at afgøre en sag ved voldgift, først informere den anden part om Tvisten mindst 30 dage, inden voldgiftssagen påbegyndes. Meddelelsen til os skal sendes enten pr. brev til Yahoo, Attn: Disputes, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA; eller pr. e-mail til disputes@yahooinc.com. Der sendes en meddelelse til dig til dine e-mail- og postadresser (hvis de findes), som vi har registreret på det tidspunkt, hvor meddelelsen sendes. Meddelelsen skal beskrive arten af det krav og den hjælp, der søges. Hvis vi ikke kan løse Tvisten inden for 30 dage, kan en af parterne fortsætte med at anlægge en sag til voldgiftsafgørelse. 
   2. Voldgiftsprocedure. Federal Arbitration Act gælder for disse Betingelser. Bortset fra fogedretssager vil enhver Tvist blive løst ved voldgiftsafgørelse, der administreres af American Arbitration Association ("AAA"). AAA vil anvende Kommercielle voldgiftsregler i forbindelse med voldgiftsafgørelsen af enhver Tvist i henhold til disse Betingelser, medmindre du er en enkeltperson og bruger Tjenesterne til privat eller hjemmebrug. I det tilfælde vil AAA's Voldgiftsregler for forbrugere være gældende (undtagen alle regler eller procedurer, der regulerer eller tillader kollektive søgsmål). Du kan få oplysninger om procedurer (herunder processen for påbegyndelse af en voldgiftssag), regler og gebyrer hos AAA (www.adr.org). Disse Betingelser er gældende i det omfang, de er i konflikt med AAA’s Kommercielle voldgiftsregler eller Voldgiftsregler for forbrugere. 
   3. Mulighed for fogedretsafgørelser. Som alternativ til voldgiftsafgørelser kan du føre en individuel sag ved en fogedretsdomstol i det county, hvor du er bosiddende (eller hvis der er tale om en virksomhed, virksomhedens hovedsæde) eller Santa Clara County i Californien, under forudsætning af at din Tvist overholder kravene for at føre sagen ved en fogedret.
   4. Voldgiftssted. Medmindre du og vi bliver enige om andet, skal en voldgiftssag eller en fogedretssag føres i det county, hvor din virksomhed har hovedsæde, eller i Santa Clara County i Californien. 
   5. Gebyrer og omkostninger for voldgiftssager. Vi vil refundere et eventuelt sagsgebyr, som AAA opkræver dig for at afgøre Tvisten ved voldgift. Hvis du sender os en underskrevet meddelelse om, at du ikke kan betale sagsgebyret, betaler vi gebyret direkte til AAA. Hvis voldgiftssagen føres, betaler vi også eventuelle administrationsgebyrer eller salærer til voldgiftsmanden, som opkræves senere. 
   6. Tilbud om forlig. Vi kan, men er ikke forpligtet til, at udforme et skriftligt tilbud om forlig til enhver tid før eller under voldgiftssagen. Beløbet eller betingelserne for et forlig må ikke videregives til voldgiftsmanden, medmindre og før voldgiftsmanden udsteder en kendelse vedrørende kravet. Hvis du ikke accepterer tilbuddet, og voldgiftsmanden tilkender dig en sum penge, der er større end vores tilbud, men mindre end 5.000 $, indvilliger vi i at: (a) betale dig 5.000 $ i stedet for det mindre beløb, som er tilkendt, (b) betale dine rimelige advokatsalærer og -omkostninger og (c) refundere eventuelle voldgiftssagsgebyrer og omkostninger, der er pålagt i forbindelse med voldgiftsafgørelsen af din Tvist. Hvis voldgiftsmanden tilkender dig mere end 5.000 $, og vi ikke protesterer mod kendelsen, vil vi betale dig det tilkendte beløb.
   7. Uadskillelighed. Hvis nogen del af denne aftale om at afgøre ved voldgift ikke kan håndhæves af en domstol med kompetent jurisdiktion, vil domstolen ændre aftalen i det omfang, det er nødvendigt for at rette op på den eller de dele, der ikke kunne håndhæves, og parterne afgøre deres Tvist(er) uden henvisning til eller afhængighed af den eller de dele, der ikke kan håndhæves. Hvis den Fraskrivelse af klasse-voldgifter, der er beskrevet nedenfor i underafsnit 14.1.f, af en eller anden grund ikke kan håndhæves, hvad angår dele af eller hele Tvisten, vil aftalen om afgørelsen ved voldgift ikke gælde for den pågældende Tvist eller dele heraf. Sager vedrørende Tvister, der omfattes af en Fraskrivelse af kollektive søgsmål, som ikke kan håndhæves, må kun føres ved en domstol med kompetent jurisdiktion, men resten af aftalen om afgørelse ved voldgift vil være bindende og kunne håndhæves. For at undgå enhver tvivl eller usikkerhed accepterer parterne ikke klasse-voldgift eller afgørelse ved voldgift af krav, der er fremsat på vegne af andre.
  3. FRASKRIVELSE AF KLASSE-VOLDGIFT. DISSE BETINGELSER TILLADER IKKE KLASSE- ELLER KOLLEKTIVE VOLDGIFTER, HELLER IKKE SELVOM AAA-PROCEDURERNE ELLER -REGLERNE VILLE GØRE DET. UANSET NOGEN ANDEN BESTEMMELSE I DISSE BETINGELSER KAN VOLDGIFTSMANDEN KUN TILKENDE PENGE ELLER PÅBUD TIL FORDEL FOR DEN INDIVIDUELLE PART, DER SØGER HJÆLP, OG KUN I DET OMFANG DET ER NØDVENDIGT FOR AT YDE DEN HJÆLP, DER ER GARANTERET AF DENNE PARTS INDIVIDUELLE KRAV. VOLDGIFTS- ELLER RETSSAGER, DER ANLÆGGES I HENHOLD TIL DISSE BETINGELSER, KAN IKKE FØRES, HÅNDHÆVES ELLER LØSES PÅ VEGNE AF ELLER AF EN GRUPPE, SOM EN PRIVATE ATTORNEY-GENERAL ELLER PÅ ET ANDET REPRÆSENTATIVT STED. DERUDOVER KAN INDIVIDUELLE SAGSANLÆG IKKE KOMBINERES UDEN ALLE PARTERS SAMTYKKE. EVENTUELLE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE HÅNDHÆVELSE ELLER FORTOLKNING AF DENNE PARAGRAF VIL BLIVE AFGJORT AF EN DOMSTOL OG IKKE AF VOLDGIFTSMANDEN.
  4. FRASKRIVELSE AF JURYSAG. HVIS EN TVIST AF EN HVILKEN SOM HELST ÅRSAG FØRES FOR EN DOMSTOL I STEDET FOR AT BLIVE AFGJORT VED VOLDGIFT, INDVILLIGER DU OG YAHOO I, AT DER IKKE VIL BLIVE TALE OM EN JURYSAG. DU OG YAHOO FRASKRIVER JER UBETINGET ENHVER RET TIL RETSSAG MED JURY I FORBINDELSE MED ETHVERT SAGSANLÆG, ENHVER RETSSAG ELLER ETHVERT MODKRAV PÅ NOGEN MÅDE, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DISSE BETINGELSER. I TILFÆLDE AF EN RETSSAG KAN DENNE PARAGRAF INDSENDES MED HENBLIK PÅ AT VISE ET SKRIFTLIGT SAMTYKKE TIL EN RETSSAG VED DOMSTOLEN.
  5. Lovvalg. Disse Betingelser og relationen mellem parterne, herunder ethvert krav eller enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne, uanset om det udløses af kontrakt, skadevoldende handling eller på anden vis, vil være underlagt lovgivningen i staten New York uden hensyn til dens bestemmelser vedrørende lovkonflikt. Parterne vil under ingen omstændigheder anlægge sag mod hinanden i henhold til lovgivningen i en anden jurisdiktion. 
  6. Forum. Hvis en Tvist af en hvilken som helst grund behandles ved en domstol i stedet for at blive afgjort ved voldgift, vil alle sådanne Tvister (uafhængigt af teori), som opstår som følge af eller i forbindelse med disse Betingelser, eller relationen mellem dig og os, udelukkende blive behandlet ved domstolene i New York county, i New York eller i USA. Distriktsdomstol for det sydlige distrikt i New York. I sådanne tilfælde indvilliger du og vi i at være underordnet den personlige jurisdiktion ved domstolene i New York county, New York eller det sydlige distrikt i New York. Du og vi indvilliger desuden i at fraskrive os enhver ret til at protestere mod sådanne domstoles udøvelse af jurisdiktion over parterne og mod værneting ved sådanne domstole.
  7. Kundesupport. Nedenfor er links til kundesupport. 
   1. Argentina
   2. Chile
   3. Colombia
   4. Hong Kong

   5. Mexico
   6. Peru
   7. Venezuela
  8. Retningslinjer for fællesskab. Vores Retningslinjer fællesskab kan findes her
  9. Tjenesterne er “kommerciel computersoftware” og “kommercielle elementer”, som disse udtryk anvendes i FAR-systemet (Federal Acquisition Regulation), og rettighederne for USA er kun de rettigheder, der gives alle andre slutbrugere i henhold til vilkår og betingelser heri, og de vil ikke overstige de minimumsrettigheder, der er fremsat i FAR 52.227-19.
  10. Undertekster for hørehæmmedeYahoo overholder FCC’s (Federal Communications Commission) gældende regler og bestemmelser vedrørende undertekster for hørehæmmede i videoindhold. Gå til https://www.yahooinc.com/accessibility/captioning/ for at få flere oplysninger eller for at registrere eventuelle problemer eller klager vedrørende videoindhold, der tilgængeligt i Yahoos netværk af produkter.
  11. I New Jersey gælder alle begrænsninger af ansvar, der er fremsat i Afsnit 9, bortset fra at intet i disse Betingelser vil udelukke eller begrænse ansvaret for bevidst skadevoldende handlinger, forsætlige handlinger, grov uagtsomhed eller overtrædelse af en lovbestemt forpligtelse. 
  12. Du accepterer at undlade at bruge Tjenesterne til at levere væsentlig support eller væsentlige ressourcer (eller at undlade at tilbageholde eller skjule arten, placeringen, kilden eller ejerskabet til væsentlig support eller ressourcer) til nogen organisation(er), der er udpeget af den amerikanske regering som udenlandsk terroristorganisation i henhold til paragraf 219 i Immigration and Nationality Act (loven om immigration og nationalitet).
 3. Brasilien (br): 
  1. Definerede Betingelser
   1. Den relevante Yahoo Enhed: Yahoo do Brasil Internet Ltda. (Adresse: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - torre D - 14 andar - sala 14102, São Paulo/SP, 04543-011, Brasil)
   2. Aldersgrænse: 13 år (hvis du er mellem 13 og 18 år, skal du have tilladelse fra en forælder eller værge for at acceptere vores Betingelser og bruge Tjenesten).
  2. Leverede Tjenester: Yahoo Mail, Yahoo Søg, Yahoo Finans og OneSearch. Hvis du gør brug af nogle af de nævnte Tjenester, mens du befinder dig i Brasilien, eller på anden måde kontraherer med Yahoo do Brasil Internet Ltda., vil Tjenesterne blive leveret af Yahoo do Brasil Internet Ltda. De regionsspecifikke bestemmer fastsat i afsnit 14.4 finder anvendelse for denne brug og går forud for enhver modstridende bestemmelse som måtte fremgå af afsnit 1 eller afsnit 13(a) i disse Betingelser. 
  3. Andre Tjenester: Tjenester som ikke er nævnt i afsnit 14.4(b) ovenfor udbydes ikke af Yahoo do Brasil Internet Ltda., som ingen beføjelse eller mulighed har for at tage nogen forholdsregler vedrørende tjenesten, herunder at opnå adgang til eller videregive brugerdata og fjerne brugergenereret indhold.
  4. Lovvalg. Betingelserne og relationen mellem dig og Yahoo do Brasil Ltda., hvad angår Tjenester, der leveres i Brasilien, er underlagt lovgivningen i den føderale republik Brasilien uden hensyn til dens bestemmelser vedrørende lovkonflikt.
  5. Kundesupport. Få oplysninger om kundesupport på denne side.
  6. Beskyttelse af vores systemer og vores brugeres oplysninger er altafgørende for at sikre, at Yahoo-brugere får en sikker brugeroplevelse og for at bevare vores brugeres tillid. Du kan læse mere om sikkerhed, herunder de skridt, vi har taget, og de skridt, du selv kan tage, i vores online artikel ved at klikke her.
  7. DU FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT DIN BRUG OG LEVERINGEN AF TJENESTERNE OMFATTER INDSAMLING, OPBEVARING, BEHANDLING, BRUG OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER OG BRUGERDATA, HERUNDER OVERFØRSEL AF OPLYSNINGER OG DATA TIL ANDRE VIRKSOMHEDER OG TERRITORIER, SOM ANFØRT I FORTROLIGHEDSPOLITIKKEN.
 4. Canada (ca og cf): 
  1. Definerede Betingelser 
   1. Den relevante Yahoo Enhed: Yahoo Canada Corp, med undtagelse af Yahoo Finans som leveres af Yahoo Finance ULC (adresse: 100 University Ave., Floor 5, Toronto, Ontario M5J 1V6), AOL Mail som leveres af AOL Media LLC og AOL-abonnementsprodukter som leveres af AOL Member Services LLC (adresse: 770 Broadway, 9th Floor, New York, NY 10003). 
   2. Aldersgrænse: Den lovlige alder for at indgå en bindende kontrakt i den provins eller det territorie, du er bosiddende i.
  2. Lovvalg. Disse Betingelser og relationen mellem parterne, herunder ethvert krav eller enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne, uanset om det udløses af kontrakt, skadevoldende handling eller på anden måde, er underlagt lovgivningen i provinsen Ontario uden hensyn til dens bestemmelser vedrørende lovkonflikt. Parterne må under ingen omstændigheder lægge sag an mod hinanden i henhold til lovgivningen i en anden jurisdiktion. 
  3. Forum. Eventuelle sagsanlæg mod us må udelukkende behandles ved domstolene i provinsen Ontario, Canada. I sådanne tilfælde indvilliger du og vi i at være underordnet den personlige jurisdiktion ved domstolene i provinsen Ontario. Du og vi indvilliger desuden i at fraskrive os enhver ret til at protestere mod sådanne domstoles udøvelse af jurisdiktion over parterne og mod værneting ved sådanne domstole.
  4. Kundesupport. Nedenfor er links til kundesupport. 
   1. Kundesupport (engelsk)
   2. Kundesupport (fransk)
  5. Opdateringer. Vi kan automatisk downloade og installere den nyeste version af Tjenesterne til din enhed, når en ny version eller funktion bliver tilgængelig.
  6. Nogle provinser og territorier tillader ikke udelukkelser af garantier (herunder provinsen Quebec). I disse provinser og territorier har du kun de garantier, som udtrykkeligt skal gives i overensstemmelse med den gældende lovgivning.
  7. Nogle provinser og territorier giver ikke udelukkelse af ansvarsbegrænsning for alle typer af skader (herunder provinsen Quebec). I disse provinser er vi kun ansvarlig over for dig for skader, som det udtrykkeligt kræves, at vi er ansvarlige for over for dig i henhold til den gældende lovgivning.
 5. Australien (au):
  1. Definerede Betingelser 
   1. Den relevante Yahoo Enhed:
    1. For OneSearch, AOL Mail, Yahoo Lifestyle, Yahoo Finance, Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Search, Yahoo Sports, Yahoo TV og Yahoo Weather er den Relevante Yahoo-virksomhed Yahoo Australia Pty Ltd (Adresse: Level 4 West, 8 Central Avenue, Eveleigh NSW 2015, Australia), og følgende betingelser gælder: (a) Betingelserne og relationen mellem dig og Yahoo Australia Pty Ltd er underlagt lovgivningen i staten New South Wales uden hensyn til den bestemmelser vedrørende lovkonflikt, og (b) du og Yahoo Australia Pty Ltd indvilliger i at være underlagt den eksklusive jurisdiktion ved domstolene i staten New South Wales.
    2. For andre tjenester er den Relevante Yahoo-virksomhed Yahoo Inc. (Adresse: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), og for sådanne Tjenester gælder betingelserne i Afsnit 14.2 (USA).
   2. Aldersgrænse: 13 år 
  2. Kundesupport. Se oplysninger om kundesupport på denne side.
 6. Reserveret.

 7. Indien (in):
  1. Definerede Betingelser 
   1. Den relevante Yahoo Enhed: 
    1. Den Relevante Yahoo-enhed for AOL Mail, OneSearch, Yahoo Mail og Yahoo Søg er Yahoo India Private Limited (CIN: U72900KA2000PTC186718) Regd. Office: Torrey Pines, Embassy Golf Links Business Park, Off Indiranagar-Koramangala Intermediate Ring Road, Bangalore - 560071, Karnataka, India, og følgende vilkår gælder: (a) “Aldersgrænse” betyder 13 år, og hvis du er mellem 13 og 18 år, skal du have en forælders eller værges tilladelse til at bruge Tjenesterne eller oprette en konto, (b) du skal være mindst 13 år for at acceptere vores Betingelser, og hvis du er mellem 13 og 18 år, skal du have en forælders eller værges tilladelse til at gøre dette, (c) Betingelserne og relationen mellem dig og Yahoo India Private Limited er underlagt lovgivningen i Indien uden hensyn til dens bestemmelser vedrørende lovkonflikt, og (d) du og Yahoo India Private Limited indvilliger i at være underlagt den eksklusive jurisdiktion ved domstolene i Bangalore i Indien.
    2. For andre Tjenester:
     1. Den Relevante Yahoo-virksomhed er den virksomhed, der er angivet som leverandør, hvad angår en bestemt Tjeneste, og Betingelserne og relationen mellem dig og den Relevante Yahoo-virksomhed vil være underlagt lovgivningen på stedet for grundlæggelsen af den Relevante Yahoo-virksomhed; eller
     2. Hvis der ikke er angivet nogen Yahoo-virksomhed som leverandør af en specifik Tjeneste, er den Relevante Yahoo-virksomhed Yahoo Inc. (Adresse: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), og for sådanne Tjenester gælder betingelserne i Afsnit 14.2 (USA). 
  2. Kundesupport. Få oplysninger om kundesupport på denne side.
  3. Klageansvarlig medarbejder for Yahoo India. Få oplysninger om den klageansvarlige medarbejder for Yahoo India på denne side.
  4. Klik her for at se en vigtig højesteretsdom afsagt af Hon'ble Højesteret i Indien, vedrørende et forbud mod annoncering i henhold til PCPNDT-loven, 1994.
  5. Klik her for at se yderligere betingelser.
 8. Japan (jp):
  1. Definerede Betingelser 
   1. Den relevante Yahoo Enhed: 
    1. For AOL Mail er den Relevante Yahoo-virksomhed Boundless Inc. (Adresse: The Iceberg, 6-12-18 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, 150-000, Japan).
    2. For produkter fra Yahoo Japan, som er tilgængelige i Japan: Disse produkter leveres af en tredjepart. 
    3. For alle andre tjenester er den relevante Yahoo-virksomhed Yahoo Inc. (Adresse: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA).
   2. Aldersgrænse: 18 år (hvis du er 18 eller 19 år, skal du dog have tilladelse fra en forældre eller værge for at acceptere betingelserne og bruge tjenesterne) 
  2. Lovvalg. Betingelserne og relationen mellem dig og os er underlagt lovgivningen i Japan uden hensyn til dens bestemmelser vedrørende lovkonflikt.
  3. Forum. Du og os indvilliger i at være underlagt den eksklusive jurisdiktion ved Distriktsdomstolen i Tokyo i Japan.
  4. Ændring af Tjenesterne; Ændring af disse Betingelser
   1. Når vi ændrer Tjenesterne som beskrevet i Afsnit 7(a), eller vi ændrer disse Betingelser i henhold til Afsnit 12(b), informerer vi dig i rimelig tid forud for ændringer, der i væsentlig grad vil være til ulempe for dig eller i væsentlig grad vil begrænse din adgang til eller brug af Tjenesterne.
   2. I forbindelse med ændringer af Betingelserne eller Tjenesterne, som vi er nødt til at foretage for at opfylde sikkerhedsmæssige, juridiske eller lovpligtige krav, har vi muligvis ikke mulighed for at informere dig på forhånd, men vi vil give dig besked, så hurtigt som muligt, efter at en sådan ændring er foretaget.
  5. Ansvarsbegrænsning. Intet i disse Betingelser påvirker nogen juridiske rettigheder, som du er berettiget til som forbruger i henhold til japansk lovgivning, og som ikke kan ændres eller fraskrives kontraktligt. Som følge heraf gælder, at hvis kontrakten vedrørende brugen af Tjenesterne i henhold til disse Betingelser anses for at være en forbrugerkontrakt i henhold til Loven om forbrugerkontrakter i Japan, gælder visse af undtagelserne og begrænsningerne i Afsnit 9 i disse Betingelser ikke for dig for ansvar som følge af vores forsætlige tjenesteforseelse eller grove uagtsomhed.
  6. Kundesupport. Se denne side for at få oplysninger om kundeservice. 
 9. New Zealand (nz):
  1. Definerede Betingelser 
   1. Den relevante Yahoo Enhed:
    1. Den Relevante Yahoo-enhed for AOL Mail, OneSearch, Yahoo Underholdning, Yahoo Livsstil, Yahoo Mail, Yahoo Nyheder, Yahoo Søg og Yahoo Sport er Yahoo New Zealand Limited (adresse: Level 4, Deloitte House, 20 Customhouse Quay, Wellington, 6011, New Zealand), og følgende vilkår gælder: (a) Betingelserne og relationen mellem dig og Yahoo New Zealand Limited er underlagt lovgivningen i New Zealand uden hensyn til dens bestemmelser vedrørende lovkonflikt, og (b) du og Yahoo New Zealand Limited indvilliger i at være underlagt den eksklusive jurisdiktion ved New Zealands domstole.
    2. For andre tjenester er den Relevante Yahoo-virksomhed Yahoo Inc. (Adresse: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), og for sådanne Tjenester gælder betingelserne i Afsnit 14.2 (USA).
   2. Aldersgrænse: 13 år 
  2. Kundesupport. Få oplysninger om kundesupport på denne side.
 10. Singapore (sg), Indonesien (id), Malaysia (my), Filippinerne (ph), Thailand (th) eller Vietnam (vn): 
  1. Definerede Betingelser 
   1. Den relevante Yahoo Enhed: 
    1. Den Relevante Yahoo-enhed for AOL Mail, OneSearch, Yahoo Kalender, Yahoo Kendisser, Yahoo Finans, Yahoo Mail, Yahoo Nyheder, Yahoo Søg, Yahoo Stil, Yahoo Rejser, Yahoo TV, Yahoo Vejret og Aviate er Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. (adresse: 79 Robinson Road, #07-01, Singapore 068897), og følgende vilkår gælder: (a) Betingelserne og relationen mellem dig og Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. er underlagt lovgivningen i Singapore uden hensyn til dens bestemmelser vedrørende lovkonflikt, og (b) du og Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. indvilliger i at være underlagt den eksklusive jurisdiktion ved Singapores domstole. 
    2. For andre Tjenester:
     1. Den Relevante Yahoo-virksomhed er den Yahoo-virksomhed, der er angivet som leverandør, hvad angår en bestemt Tjeneste, og Betingelserne og relationen mellem dig og den Relevante Yahoo-virksomhed vil være underlagt lovgivningen på stedet for grundlæggelsen af den Relevante Yahoo-virksomhed; eller
     2. Hvis der ikke er angivet nogen Yahoo-virksomhed som leverandør af en specifik Tjeneste, er den Relevante Yahoo-virksomhed Yahoo Inc. (Adresse: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), og for sådanne Tjenester gælder betingelserne i Afsnit 14.2 (USA).
   2. Aldersgrænse: 13 år 
  2. Kundesupport. Nedenfor er links til kundesupport. 
   1. Singapore
   2. Indonesien
   3. Malaysia
   4. Filippinerne
   5. Thailand
   6. Vietnam
 11. Taiwan (tw):
  1. Definerede Betingelser 
   1. Relevante Yahoo-virksomhed:
    1. Den relevante Yahoo-enhed for AOL Mail, OneSearch, Yahoo Biler, Yahoo Charity, Yahoo Dictionary, Yahoo Esports, Yahoo Finans, Yahoo Games, Yahoo House, Yahoo Mail, Yahoo Money, Yahoo Film, Yahoo Nyheder, Yahoo Søg, Yahoo Sport, Yahoo Stock, Yahoo Stil, Yahoo Rejser, Yahoo TV, Yahoo Vejret og Aviate er Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd. (Adresse: 15F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan), og følgende vilkår er gældende: (a) Vilkårene og relationen mellem dig og Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd. er underlagt lovgivningen i Republikken Kina (R.O.C) uden hensyn til dens bestemmelser vedrørende lovkonflikt, og (b) du og Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd. indvilliger i at være underlagt den eksklusive jurisdiktion ved Taipei District Court i Taiwan i Republikken Kina.
    2. For Yahoo Auctions leveres Yahoo Shopping og Yahoo Used Cars af Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwan-afdelingen (adresse: 14F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan) og følgende vilkår er gældende: (a) Vilkårene og relationen mellem dig og Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwan-afdelingen er underlagt lovgivningen i Republikken Kina (R.O.C.) uden hensyn til dens bestemmelser vedrørende lovkonflikt, og (b) du og Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwan-afdelingen indvilliger i at være underlagt den eksklusive jurisdiktion ved Taipei District Court i Taiwan i Republikken Kina. 
    3. For andre Tjenester:
     1. Den Relevante Yahoo-virksomhed er den Yahoo-virksomhed, der er angivet som leverandør, hvad angår en bestemt Tjeneste, og Betingelserne og relationen mellem dig og den Relevante Yahoo-virksomhed vil være underlagt lovgivningen på stedet for grundlæggelsen af den Relevante Yahoo-virksomhed; eller
     2. Hvis der ikke er angivet nogen Yahoo-virksomhed som leverandør af en specifik Tjeneste, er den Relevante Yahoo-virksomhed Yahoo Inc. (Adresse: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), og for sådanne Tjenester gælder betingelserne i Afsnit 14.2 (USA).
   2. Aldersgrænse: 13 år 
  2. Kundesupport. Få oplysninger om kundesupport på denne side.
 12. Europa, Mellemøsten og Afrika
  1. Definerede Betingelser 
   1. Den relevante Yahoo Enhed: Yahoo EMEA Limited (Adress: 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland)
   2. Aldersgrænse: I EU-medlemslande er minimumsalderen 16 eller den aldersgrænse, hvorved en medlemsstat har angivet, at du skal acceptere behandlingen af dine personlige data. For lande uden for EU er aldersgrænsen 13 år.
  2. Lovvalg. Disse Betingelser og deres anvendelse, fortolkning eller oprettelse og relationen mellem parterne, herunder enhver retssag eller tvist, der måtte opstå mellem parterne (herunder ikke-kontraktlige krav eller tvister) er underlagt lovgivningen i Irland uden hensyn til dens bestemmelser vedrørende lovkonflikt. 
  3. Forum. Bortset fra i det omfang, det er beskrevet i paragraf (d) nedenfor, indvilliger du og vi i at være underlagt den eksklusive jurisdiktion ved de irske domstole, hvad angår enhver tvist eller ethvert krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse Betingelser eller deres anvendelse, fortolkning eller oprettelse (herunder ikke-kontraktlige krav eller tvister). I sådanne tilfælde indvilliger du og vi i at være underlagt den personlige jurisdiktion ved domstole i Irland, og indvilliger i at fraskrive os enhver protest mod sådanne domstoles udøvelse af jurisdiktion over parterne og mod værneting ved sådanne domstole.
  4. Hvis du er bosiddende i et EU-land, påvirker intet i disse Betingelser, herunder paragraf (b) og (c) ovenfor, din ret til at henholde dig til enhver gældende påbudt lokal lov eller valgt af jurisdiktion, som ikke kan ændres kontraktligt. Den Europæiske Kommission har en onlineplatform til løsning af tvister, som du kan få adgang til på https://ec.europa.eu/consumers/odr/
  5. Kundesupport. Herunder er links til kundesupport. Se nedenstående paragraf o. for at få oplysninger om kontaktpunkter i henhold til EU’s forordning om digitale tjenester. 
   1. Irland
   2. Storbritannien
   3. Tyskland
   4. Frankrig
   5. Spanien
   6. Italien
   7. Alle andre lande
  6. Ændring af Tjenesterne; Ændring af disse Betingelser
   1. Hvis vi ændrer Tjenesterne som beskrevet i Afsnit 7(a), eller hvis vi ændrer disse Betingelser i medfør af Afsnit 12(b), vil vi informere dig i rimelig tid forud for ændringer, der i væsentlig grad vil være til ulempe for vores brugere eller i væsentlig grad vil begrænse adgangen til eller brugen af Tjenester. Din fortsatte brug af Tjenesterne efter ikrafttrædelsesdatoen for sådanne ændringer betyder, at du accepterer de ændrede Tjenester eller Betingelser. 
   2. I forbindelse med ændringer af Betingelserne eller Tjenesterne, som vi er nødt til at foretage for at opfylde sikkerhedsmæssige, juridiske eller lovpligtige krav, har vi muligvis ikke mulighed for at informere dig på forhånd, men vi vil give dig besked, så hurtigt som muligt.
  7. Meddelelse om annullering, suspendering eller begrænsning af Tjenesterne eller din konto
   1. På trods af Underafsnit (f) ovenfor og uden at det berører dine lovbestemte rettigheder, kan vi, uden forudgående varsel, midlertidigt eller permanent suspendere eller annullere din konto eller pålægge begrænsninger eller begrænse din adgang til dele af eller hele din konto eller Tjenesterne:
    1. Hvis du overtræder, eller vi mener, du er ved at overtræde, Betingelserne, herunder inkorporerede aftaler, politikker eller retningslinjer;
    2. Som reaktion på anmodninger fra retshåndhævende myndigheder eller andre statslige myndigheder under gyldig retslig procedure;
    3. På grund af uventede tekniske eller sikkerhedsmæssige problemer; eller
    4. Hvis din konto viser længere perioder med inaktivitet i henhold til vores politik for sletning af konti.
  8. Hvis vi suspenderer eller lukker din konto permanent, informerer vi dig forinden og giver dig rimelig tid til at få adgang til og gemme oplysninger, filer og indhold, som er knyttet til din konto, medmindre vi har grund til at tro, at fortsat adgang til din konto vil overtræde gældende juridiske bestemmelser, anmodninger fra retshåndhævende instanser eller andre statslige myndigheder, eller at det vil forårsage skade for os eller for tredjeparter.
  9. Fortrydelsesret for forbrugere i EU. Følgende bestemmelser supplerer Afsnit 11 (Gebyrbaserede Tjenester og fakturering).
   1. Hvis du er forbruger og bosiddende i EU, kan du annullere din gebyrbaserede tjeneste uden at angive en årsag inden for 14 dage fra den dag, hvor kontrakten er indgået . Du kan give os besked ved at udfylde og sende denne formular. Hvis andet ikke er muligt, kan du sende denne formular retur til os pr. post.Send os din meddelelse, inden annulleringsperioden på 14 dage udløber.
   2. Undtagelser. Hvis du køber digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medie, af os, accepterer du, at annulleringsperioden udløber øjeblikkeligt, når du begynder at downloade eller streame det digitale indhold.
   3. Refundering. Vi vil refundere alle betalinger, der er modtaget fra dig for den gebyrbaserede Tjeneste senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din meddelelse om annullering. Medmindre du udtrykkeligt accepterer andet, vil vi bruge den samme betalingsmetode, som den, der blev brugt til den indledende transaktion. Du accepterer, at hvis du begynder at bruge den gebyrbaserede Tjeneste inden slutningen af annulleringsperioden, vil du være ansvarlig for alle opkrævninger, der er pålagt frem til datoen for annullering.
  10. Automatisk fornyelse. Ud over afsnit 11(b)(v) gælder følgende: Hvis dit abonnement er blevet fornyet automatisk, og prisen er steget, vil du blive informeret om den gældende nye pris, og du vil få mulighed for at annullere dit abonnement inden for 14 dage efter den dato, hvor du har modtaget meddelelsen. Hvis det er tilfældet, træder den nye pris ikke i kraft, og dit abonnement ophører, når abonnementsperioden udløber.
  11. Undtagelser og begrænsning af ansvar. Intet i Betingelserne påvirker nogen juridiske rettigheder, som du er berettiget til som forbruger i henhold til irsk og europæisk lovgivning, og som ikke kan ændres eller fraskrives kontraktligt. Følgelig vil nogle af undtagelserne og begrænsningerne i Afsnit 8 og 9 i Betingelserne ikke gælde for dig, hvis du er en forbruger, der bor i et EU-land. 
  12. Vores ansvar. På trods af Afsnit 9 påtager vi os ansvaret for falske fremstillinger, som er foretaget af os, eller hvis du lider skade eller dør som en direkte følge af vores uagtsomhed i forbindelse med Tjenesterne. 
  13. Yderligere betingelser for italienske brugere kan findes her
  14. Yderligere betingelser for tyske brugere kan findes her
  15. EU’s forordning om digitale tjenester

   1. Begrænsninger for brug af Yahoo-tjenester. EU’s forordning om digitale tjenester kræver, at vi informerer brugerne i den Europæiske Union om, at vi lægger visse begrænsninger på brugerleveret indhold, der hostes på Yahoo websites, herunder moderering af brugerkommentarer. Vi giver også brugerne mulighed for at anmelde og anmode om fjernelse af ulovligt indhold. Vi følger Yahoos interne politikker og procedurer, også med menneskelig gennemgang, hvis det er relevant, for at identificere ulovligt indhold. Hvor det er nødvendigt og i overensstemmelse med vores retningslinjer, tager vi skridt for at fjerne dette indhold.
   2. Kontaktpunkter
    1. Hvis du repræsenterer en Medlemsstat i den Europæiske Union, Europa-Kommissionen eller Det Europæiske Råd for Digitale Tjenester, kan du kommunikere med os via følgende e-mailadresse: dsa@yahooinc.com. Vores foretrukne kommunikationssprog er engelsk.
    2. Hvis du er en bruger, der er bosiddende i den Europæiske Union, kan du bruge vores kontaktformular.

Sidst opdateret: 30. april 2024