Ophavsrettigheder og immaterielle rettigheder

Respekt for immaterielle rettigheder

Yahoo respekterer forfatteres og andre skabende personers immaterielle rettigheder, og vi anmoder vores brugere om også at gøre det. Hvis brugere krænker andres immaterielle rettigheder, kan Yahoo i givet fald efter eget skøn deaktivere og/eller lukke sådanne brugeres konti uden varsel i overensstemmelse med Yahoos servicebetingelser.

Krænkelse af dine immaterielle rettigheder

Hvis du mener, at dit værk er blevet kopieret på en måde, der udgør en krænkelse af din ophavsret, eller dine immaterielle rettigheder på anden måde er blevet krænket, bedes du sende oplysninger til Yahoos agent for ophavsrettigheder på denne online form. Send venligst disse oplysninger til os pr. e-mail, fax eller post:

Pr. e-mail: Klageformular vedr. krænkelse af ophavsret og immaterielle rettigheder
Pr. fax: +353 1 866 3101
Pr. post: Legal Department, Copyright/IP agent, Yahoo EMEA Limited, 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland

Ansøgning om tilladelse 

Hvis du ønsker at ansøge om tilladelse til at anvende Yahoo Danmarks varemærker, logoer, skærmbilleder, ophavsretligt beskyttede design eller andre mærkekendetegn fra Yahoo Danmarks websted (http://dk.yahoo.com), bedes du angive de følgende oplysninger, så vi kan behandle din ansøgning:

1. det registrerede selskabsnavn på den organisation eller den person, der ansøger om tilladelsen;
2. selskabets registrerede forretningsadresse samt andre kontaktoplysninger (e-mail, telefonnummer, fax);
3. landet hvor selskabet er registreret;
4. selskabets registreringsnummer;
5. navnet på bogen eller webstedet, hvori Yahoo-materialet vil optræde;
6. detaljeret angivelse af de Yahoo logoer eller materialer, der ønskes anvendt;
7. en skitse af bogen eller webstedet, hvori Yahoo-materialet vil optræde.

Send venligst disse oplysninger til os pr. email: permissions-requests@yahoo-inc.com 

Hvis din ansøgning bliver godkendt, vil godkendelsen være omfattet af betingelserne i vores Product Placement Agreement, som du skal underskrive før anvendelsen af Yahoo-materialet.

Mange af Yahoos websteder indeholder indhold fra tredjeparter. Yahoo kan ikke give tilladelse til at anvende tredjeparts indhold. Typiske eksempler er artikler og billeder fra Reuters eller Associated Press, der optræder på Yahoo News eller Yahoo Sports. Kontakt venligst den pågældende tredjepart for tilladelse til at anvende deres indhold.

Sidst opdateret: oktober 2019