Meddelelse til personer, som ikke bruger Yahoos tjenester

Meddelelse til personer, som ikke bruger Yahoos tjenester

Version 1.0, sidst opdateret i juli 2023.

1. Hvem vi er

Vi, Yahoo EMEA Limited, er en teknologi- og medievirksomhed, der er stiftet i henhold til irsk lovgivning, og som har hovedkvarter på Floor 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irland.

Vi leverer forbrugertjenester og digitale annonceringstjenester (vores tjenester) i Europa (herunder Storbritannien), Mellemøsten og Afrika. Vi indsamler oplysninger fra personer, der bruger vores tjenester, og bruger disse oplysninger som beskrevet i Yahoos privatlivspolitik.

Vi behandler muligvis nogle oplysninger om dig, selv hvis du ikke bruger vores tjenester.

Denne meddelelse gælder, når:

 • nogen, der bruger vores forbrugertjenester, såsom f.eks. Yahoo Mail, giver os dine oplysninger
 • dine oplysninger er inkluderet i en søgning, der foretages via vores søgetjenester
 • dine oplysninger vises i resultaterne for en søgning, der foretages via vores søgetjenester, eller
 • dine oplysninger vises i kommentarer, der er skrevet af brugere.

Denne meddelelse forklarer, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger og deler dem, og hvordan du kan kontrollere, hvad vi gør med oplysningerne.

Klik på + til højre for at få flere oplysninger om, hvornår vi behandler dine oplysninger.

Når vores brugere deler dine oplysninger med os

Vi leverer e-mailtjenester via Yahoo og AOL Mail. Vi leverer også tjenester, hvor brugere kan foretage internetsøgninger og skrive kommentarer til artikler eller videoer, som vi viser på vores websites og i vores apps. Dine oplysninger kan være inkluderet i vores brugeres e-mails (som afsender eller modtager), søgeresultater eller kommentarer. For eksempel kan e-mails, søgninger eller kommentarer indeholde dine kontaktoplysninger (såsom dit navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse), dokumenter eller billeder af eller om dig.

I alle tilfælde kontrollerer vi ikke indholdet i vores brugeres e-mails, søgninger eller kommentarer.

Vi bruger dine oplysninger på forskellige måder, som beskrevet nedenfor.

Oplysninger fra e-mails og kontakter

Hvad vi indsamler eller modtager, og hvordan vi bruger det

Hvorfor vi behandler oplysningerne og vores retlige grundlag for (gyldig juridisk årsag til) at bruge dem

Vi indsamler og gemmer indholdet i e-mails, der sendes og modtages gennem vores Yahoo og AOL Mail-tjenester. Vi indsamler også understøttende oplysninger om e-mailene (ud over deres indhold).

Hvis en bruger af Yahoo Mail f.eks. sender en e-mail til dig, eller du sender en e-mail til en Yahoo-e-mailadresse, behandler vi din e-mailadresse for at kunne sende e-mailen.

De oplysninger, som vi indsamler, omfatter dine kontaktoplysninger, personlige oplysninger i e-mailen, e-mailens emnelinje, tidspunktet for afsendelse og modtagelse af e-mails samt e-mailadresser.

Vi og andre, der drager fordel af vores tjenester, har en legitim interesse i, at vores e-mailtjenester fungerer godt.

Vi bruger oplysningerne til at levere de tjenester og funktioner, som efterspørges af Yahoo og AOL Mail-brugere, og af sikkerhedsmæssige hensyn (som f.eks. at scanne vedhæftede filer i e-mails for sikkerhedstrusler og for at holde vores tjenester sikre og effektive).

Vi indsamler og gemmer nogle gange adressebøger fra Yahoo og AOL Mail-brugere, som kan indeholde dit navn og kaldenavn, din e-mailadresse, dit telefonnummer, din postadresse, dine arbejdsoplysninger og din fødselsdag.

Vi og andre, der drager fordel af vores tjenester, har en legitim interesse i at sikre, at Yahoo og AOL-brugere effektivt kan kommunikere med deres kontakter.

Oplysninger i søgeforespørgsler

Hvad vi indsamler eller modtager, og hvordan vi bruger det

Hvorfor vi behandler oplysningerne og vores retlige grundlag for (gyldig juridisk årsag til) at bruge dem

Vi indsamler og behandler søgeforespørgsler, der foretages på vores websites og i vores apps samt på vores partneres websites og i vores partneres apps, hvis de bruger vores søgeprodukter. Disse søgeforespørgsler kan indeholde personlige oplysninger om dig. Vi behandler søgeforespørgsler for at kunne levere søgeresultater til vores brugere.

Vi og andre, der drager fordel af vores tjenester, har en legitim interesse i, at vores søgetjenester fungerer godt, herunder at tjenesterne er brugervenlige, nyttige og effektive.

Oplysninger i søgeresultater

Hvad vi indsamler eller modtager, og hvordan vi bruger det

Hvorfor vi behandler oplysningerne og vores retlige grundlag for (gyldig juridisk årsag til) at bruge dem

Vi behandler oplysninger i søgeforespørgsler for at kunne levere søgeresultater. Disse søgeresultater kan indeholde oplysninger om dig.

Du kan bede om, at specifikke webadresser ikke længere vises i søgeresultaterne på dit navn foretaget via vores søgetjenester. (Du kan indsende denne anmodning ved at gå til siden for retten til at blive glemt.)

Vi har en legitim interesse i at levere søgeresultater til vores brugere.

Oplysninger i brugeres kommentarer

Hvad vi indsamler eller modtager, og hvordan vi bruger det

Hvorfor vi behandler oplysningerne og vores retlige grundlag for (gyldig juridisk årsag til) at bruge dem

Vi viser kommentarer, som brugere slår op på vores websites og i vores apps. Kommentarer kan indeholde oplysninger om dig (som f.eks. dit navn), og vi behandler oplysningerne for at sikre, at kommentarerne overholder retningslinjerne for vores fællesskab.

Vi har en legitim interesse i at levere funktioner, der engagerer vores brugere, og i at sikre, at kommentarer overholder retningslinjerne for vores fællesskab.

Nedenfor har vi angivet de kategorier af partnere, som vi deler dine oplysninger med, og årsagen til, at vi deler dem.

Klik på + til højre for at få flere oplysninger om disse partnere, og hvorfor vi deler dine oplysninger med dem.

Partnerkategori

Årsager til deling af dine oplysninger

Yahoo-virksomheder

Vi deler dine oplysninger med andre Yahoo-virksomheder til en række forskellige formål, herunder for at:

 • give brugere adgang til vores forbrugertjenester og digitale annonceringstjenester
 • beskytte vores forbrugertjenester og systemer ved at forebygge og registrere uautoriseret adgang eller brug
 • forstå, hvordan vores forbrugertjenester og digitale annonceringstjenester fungerer, og
 • forbedre eksisterende tjenester og funktioner samt udvikle nye.

Databehandlere, der optræder på vores vegne

Vi deler dine oplysninger med databehandlere, der handler på vores vegne og behandler dine oplysninger i henhold til vores instruktioner. Databehandlere omfatter:

 • udbydere af cloudlagring
 • udbydere af vores søgetjenester og
 • sikkerhedspartnere og tjenesteudbydere.

Statslige myndigheder og andre tredjeparter

Vi deler oplysninger med tredjeparter og retshåndhævende myndigheder for at kunne gøre følgende:

 • overholde en retskendelse eller lignende retlig procedure eller for at forebygge svindel eller anden ulovlig aktivitet
 • beskytte vores og vores brugeres rettigheder, ejendele og sikkerhed. Vi kan f.eks. videregive oplysninger (som f.eks. dine oplysninger fra indbakker eller adressebøger) til retshåndhævende myndigheder i nødsituationer, hvor en persons sikkerhed kan være i fare
 • registrere, undersøge eller håndtere eksempelvis svindel, ulovlig aktivitet, sikkerhedsmæssige problemer og tekniske problemer. Dette omfatter deling af oplysninger med andre teknologivirksomheder for at beskytte mod sikkerhedsmæssige trusler
 • imødekomme retlige eller regulatoriske krav samt
 • udøve vores juridiske rettigheder, herunder undersøgelse af sager, hvor vores servicevilkår bliver overtrådt.

Nye ejere

Hvis ejerskabet over eller kontrollen med alle eller dele af Yahoo (eller en eller flere af vores tjenester) ændrer sig eller foreslås ændret som resultat af fusion, opkøb eller salg af aktiver, kan vi overføre dine oplysninger til den nye (eller potentielle) ejer eller kontrolenhed.

4. Hvor længe vi gemmer dine oplysninger

Vi gemmer generelt dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til følgende formål.

 • Formålene beskrevet i afsnit 2 i denne meddelelse (Hvordan og hvornår vi behandler dine oplysninger).
 • For at levere vores forbrugertjenester til vores brugere. Vi beholder f.eks. indholdet på brugeres e-mailkonti så længe, som deres konti er aktive. (Brugere skal logge ind på deres e-mailkonti mindst én gang hver 12. måned for at holde kontiene aktive).
 • Andre legitime formål, som f.eks. opfyldelse af vores retlige forpligtelser og undersøgelse af, om vores servicevilkår er blevet overtrådt.
 • Sikkerhedsmæssige formål (som f.eks. at scanne vedhæftede filer i e-mails for sikkerhedstrusler og for at holde vores tjenester sikre og effektive).

I visse tilfælde gemmer vi dine oplysninger længere (f.eks. når vi skal opfylde vores retlige forpligtelser).

Det tidsrum, som vi gemmer oplysningerne i, afhænger af faktorer, som f.eks.:

 • typen af oplysninger
 • hvorfor de er blevet indsamlet og bliver behandlet
 • forretningsmæssige behov (f.eks. oprettelse af sikkerhedskopier, så vi kan gendanne vores tjenester for vores brugere efter en katestrofe) og
 • alle juridiske krav, vi skal overholde.

Vi beholder f.eks. brugeres adressebøger, så længe som deres Yahoo- eller AOL Mail-konti er aktive.

5. Overførsel af dine oplysninger

Vi samarbejder med Yahoo-virksomheder (vores koncernselskaber) og andre virksomheder i forskellige lande. Disse lande kan have privatlivs- og databeskyttelseslovgivning, der adskiller sig fra lovgivningen i dit land. Når vi overfører oplysninger som beskrevet i afsnit 2 ovenfor (Hvordan og hvornår vi behandler dine oplysninger) til vores koncernselskaber eller virksomheder i andre lande, kontrollerer vi, at der anvendes sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte oplysningerne. Vi anvender afgørelser om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau (en formel beslutning fra Europa-Kommissionen eller Storbritannien om, hvorvidt et andet land anvender et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for data) samt standardkontraktbestemmelser, som Europa Kommissionen eller Storbritannien har vedtaget.

De lande, som vi overfører personlige oplysninger til, omfatter Australien, Storbritannien, Indien, USA, Canada, Singapore, Taiwan og Israel.

Vi kan anvende andre grundlag til at overføre dine oplysninger, f.eks. når overførslen er nødvendig:

 • for at opfylde en kontrakt, der er indgået i din interesse, mellem den dataansvarlige og en anden part
 • for at fastlægge, anlægge sager om eller forsvare retskrav
 • af hensyn til vigtige samfundsinteresser eller
 • for at beskytte en persons vitale interesser.

Hvis du har spørgsmål om standardkontraktbestemmelserne, eller hvis du gerne vil have en kopi af dem, kan du kontakte os via vores privatlivsformular eller via de kontaktoplysninger, der er angivet i afsnittet nedenfor.

6. Udøvelse af dine privatlivsrettigheder

a. Dine rettigheder

Du har rettighederne over dine oplysninger, herunder retten til at se (tilgå), rette og slette dine oplysninger samt til at begrænse eller gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger.

Dine muligheder for at udøve disse rettigheder kan være begrænset, hvis:

 • vi ikke har nok oplysninger til at kunne identificere dig
 • vi skal opfylde specifikke juridiske forpligtelser
 • din anmodning vil påvirke en anden persons rettigheder og frihed eller
 • oplysningerne skal bruges til at anmelde eller forsvare et juridisk krav.

Hvis du vil udøve nogle af dine rettigheder, skal du udfylde vores privatlivsformular.

b. Kontakt os, hvis du er i tvivl

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om, hvordan vi behandler dine oplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver ved at sende en e-mail til dpo-contact@yahooinc.com. Du kan også skrive til vores postadresse, som du kan finde i afsnittet Sådan kan du kontakte os nedenfor. Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du også ret til at indsende en klage til databeskyttelsesmyndigheden i det land, hvor du bor eller arbejder. Du kan finde din lokale databeskyttelsesmyndighed på websitet tilhørerende Det Europæiske Databeskyttelsesråd.

Hvis du bor i Schweiz, kan du kontakte Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC).

7. Sådan kontakter du os

Hvis du har spørgsmål til denne meddelelse, har en bekymring, som du vil bemærke over for os, eller vil udøve dine privatlivsrettigheder, kan du hurtigst og nemmest komme i kontakt med os ved hjælp af vores online privatlivsformular.

Du kan også skrive til os på:

The Privacy Team
Yahoo EMEA Limited
Floor 5-7 Point Square
North Wall Quay
Dublin 1
Irland

Hvis du vil kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, kan du sende en e-mail til dpo-contact@yahooinc.com eller skrive til:

The Data Protection Officer
Yahoo EMEA Limited
Floor 5-7 Point Square
North Wall Quay
Dublin 1
Irland